Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. január 24., csütörtök

Hogyan befolyásolja a születési sorrend a személyiséget?

Hogyan befolyásolja a születési sorrend a személyiséget?

Alfred Adler osztrák pszichiáter volt az első, aki lélektani szempontból vizsgálata a születési sorrend hatását a személyiség alakulására.
Vagyis, az, hogy elsőként, másodikként, legkisebbként, középső gyermekként vagy egykeként születtünk a családba kihat személyiségünkre, képességeinkre, munkánkra, házasságunkra, emberi kapcsolatainkra és az élethez való hozzáállásunkra.
Adler szerint ennek az a magyarázata, hogy minden gyermek más-más bánásmódban részesül, ami másfajta alkalmazkodást, másfajta életstílust eredményez.
Milyen tipikus személyiségjegyek jellemzők a születési sorban elfoglalt helyre?

Az elsőszülött – hatalom és felelősség

Mint első jövevény a családban maradéktalanul élvezheti a szülők teljes és osztatlan figyelmét, szeretetét, támogatását – egészen a következő baba megszületéséig.
Az elsőszülöttek – a kutatások szerint – okosabbak és magasabb képzettséget szereznek, mint testvéreik, de nagyobb felelősség és nyomás is van rajtuk, mert a szülők talán kissé keményebben ösztönzik őket teljesítményre. A magas elvárások egyik oka az, hogy ő a „trónörökös”, a másik pedig, hogy az első gyereknél a szülők szoronghatnak, mert tapasztalatlanok, gyakorlatlanok, és ebből adódóan irreális elvárásokat állítanak önmaguk (mikor, hogyan legyek jó szülő?) és a gyermekük elé.
Az első szülött egyeduralma leáldoz a következő baba megszületésével . A „trónfosztás” élményét igazi traumaként is megélheti a gyermek minél fiatalabb, és ha a szülők nem készítik fel megfelelően a kistesó érkezésére.
Megjelenik a testvérféltékenység, és az elsőszülött igyekszik a korábbi viszonyokat visszaállítani. (Egy már idősebb ismerősünk alig háromévesen kirángatta a 8-10 hónapos kishúgát babakocsistól a szemétdombra, mondván:„Oda vajó!”)
Ha a szülők büntetik ezért, még meg is gyűlölheti a kistestvért. Szerencsésebb esetben azonban hamar megtanulják, hogy ő „ nagy és okos báty/nővér” és segíthet a kistesó nevelésében.
Az elsőszülöttek általában következetesek, magabiztosak, ambiciózusak. Gyakran kerülnek vezetői, döntéshozói szerepkörbe. Inkább konzervatívabbak, figyelnek a részletekre, a munka minőségére. Szeretik a megszokott kereteket, amikor tudják mi a felállás.
A hatalom- és a figyelemvesztés még felnőttként is érzékenyen érinti, ezért sokszor nem érzi magát biztonságban, borúsan látja a jövőt. Szívesebben mereng a múlton, hajlamos a nosztalgiára.

Másodszülött – nyitott és empatikus

A másodszülött már egy meglévő családba érkezik, ahol már egy rivális várja. A második gyerek kezdetektől azt szokja meg, hogy nincs egyedül és mindenen osztoznia kell.
A másodszülött vagy versengővé, ambiciózussá válik, mert be akarják hozni a nagyobb testvérrel szembeni hátrányátt, vagy ha úgy érzi, hogy nem tudja azt túlszárnyalni, akkor pedig igyekszik minél jobban különbözni tőle, lázadó lesz.
A második sokszor rugalmasabb, nyitottabb, empatikusabb. Kevésbé szorong a teljesítmény miatt, a kapcsolatok jobban érdeklik. Bátrabban vállalnak kockázatot, fogékonyabb az új iránt, kreatívabb.

A legkisebb

A legfiatalabbnak vagy nagyon sokat kell harcolnia a figyelemért, a családban elfoglalt helyért, vagy a család kedvencének a túlzott figyelemmel, pátyolgatással kell megküzdenie.
Ez utóbbi különösen akkor „fenyegeti”, ha kései – sokszor nem tervezett – babakén születik az idősebb testvérek után. Ilyenkor az egész család körülrajongja, elkényeztetik, ami alááshatja küzdőszellemét.
Más esetben azonban a legkisebb gyakran a sor végére kerül: kevesebb idő jut rá, vadi új ruhát, játékot nemigen kap, mert megörökli a nagyobbaktól; a családi kupaktanácsban kevés szót kap, úgy érzi ő mindig csak az utolsó. Ahhoz, hogy kivívja a családban elfoglalt helyét, a figyelmet, magabiztossá, leleményessé kell válnia. Megtanulja, hogyan boldoguljon egyedül, hogyan oldja meg, és hogyan vágja ki magát a nehéz helyzetekből.
A legkisebbek gyakran törnek ki a családi keretekből, és teljesen új utakat keresnek önazonosságuk megtalálásához.

Középső – a nagy diplomata

Pozíciója speciális: egy ideig ő a kicsi, majd hirtelen születik egy testvér, ami általában megviseli. Helyzete meglehetősen komplikált, bizonytalan és függőségekkel teli, hiszen hiányzik számára a legidősebbnek járó hatalom, illetve megfosztatott a legkisebbnek kijáró figyelemtől.
Ahhoz, hogy el ne vesszen a két testvér között, hogy érvényesülni tudjon, nagy diplomáciai érzékre és alkalmazkodásra van szüksége. Általában övé lesz a Családi Béketeremtő szerepköre. Mindenkivel jó kapcsolatot igyekszik fenntartani, de nem kötődik, ragaszkodik senkihez annyira, mint a másik két testvére.

Az egyke – az egyeduralkodó

Ami az eredményorientáltságát és a motivációját illeti, sokban hasonlít az elsőszülöttekre – ugyanúgy a szülők elvárásainak akar megfelelni. Az egyke azonban egész életében a család figyelmének középpontjában marad, ami maitt túlzott fontosságot tulajdoníthat magának.
Számukra az iskolába lépés jelenthet bizonyosfajta trónfosztást, hiszen ott már nem (csak) ő lesz a figyelem középpontja.
Általában jobban kijönnek a felnőttekkel, mint kortársaikkal. Adler szerint az egykében kevésbé alakul ki igazi társas érdeklődés, a többiektől elsősorban azt várja, hogy a szükségleteit kielégítsék. Gyakran gyengédek és szeretetteljesek annak érdekében, hogy továbbra is a figyelem középpontjában maradhassanak.
És te? Veled mi a helyzet? Hozod a papírformát, vagy te vagy a kivétel?
Hogy élted meg születési rangsorodat a családodban?


#1 Dr.BauerBela

2019. január 23., szerda

#1 Dr.BauerBela

juvenilis plantaris drmatózisok képekben

#1 Dr.BauerBela

Egoista és hiú lesz a gyerek, ha így neveled

Egoista és hiú lesz a gyerek, ha így neveled - Végzetes bakik, amiktől óvakodj


A nárcizmus a nárcisztikus személyiség által mutatott tulajdonságok és viselkedés absztrakciójának a neve; a beképzeltség, hiúság, önhittség vagy egyszerűen az önzés személyiségvonása. Ijesztően hangzik, igaz? Pedig akár te is ilyenné teheted az egyébként nagyon édes, kedves gyereked, ha elköveted a cikkben felsorolt hibákat. Ne formálj hiú szörnyecskét belőle…

1. Elhiheted vele, hogy soha nem hibázhat

Könnyű piedesztálra emelned a gyereked, hiszen tulajdonképpen neked köszönheti az életét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szemet kell hunynod minden baklövése felett, és tőle is ugyanezt kell elvárnod. Minden ember hibázik, ez hozzátartozik a természetünkhöz; aki azt állítja, hogy soha nem döntött még rosszul, az egész egyszerűen hazudik. Ha nem akarsz egy nárcisztikus kis szörnyet dédelgetni a kebleden, elfogadtatod és megismerteted vele a saját gyengeségeit, hogy ne később, kemény leckék hatására kelljen rájönnie mindenre.

2. Más gyerekekhez méred őt, és azt erősíted benne, hogy jobb náluk

7 és 8 éves koruk körül a gyerekek elkezdik összehasonlítani önmagukat a hasonló korú lurkókkal. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem szabad őket nyomás alá helyezni, nem szabad arra sarkallni, hogy nekik márpedig mindenkinél jobbnak kell lenniük. Ennek ugyanis az a következménye, hogy egy önző személyiség lesz belőle, aki, ameddig csak világ a világ, többnek, jobbnak, szebbnek fogja magát érezni bárkinél.

3. Csak akkor mutatod ki a szereted iránta, ha valamit elért

Ne csak akkor öleld meg szerencsétlent, amikor jól csinál valamit, ne úgy osztogasd a szeretetedet, mint valami kegyet, amit ki kell érdemelni. Ha mégis így teszel, magadra vess, mert egy nárcisztikus gyereket kell felnevelned. Hatalmas különbség van a szeretet, az elismerés és aközött, hogy elhiteted a lurkóval, hogy jobb, mint mások. Szeresd őt, attól függetlenül is, hogy mit ért el és mit nem ért el, és hidd el róla, hogy nagy dolgokat fog véghezvinni – ez a nyerő taktika!


#1 Dr.BauerBela

Hogyan ne neveljünk nárcisztikus gyereket?

Hogyan ne neveljünk nárcisztikus gyereket?

A görög mitológia szerint Narkisszosz a saját tükörképébe szeretett bele. Addig csodálta saját magát a vízben, amíg meg nem halt. Innen ered a nárcisztikus kifejezés, ami arrogáns, önző és beképzelt személyiségre utal. 
A nárcisztikus ember úgy véli, ő a világ ura, ezért mindennek körülötte kell forognia. Azt gondolja, kitüntetett figyelem és bánásmód jár neki. A nárcisztikusok általában arrogánsak és beképzeltek. Az okoz nekik örömet, ha mások csodálják őket. Olykor ez rendkívüli mértéket ölthet viselkedési zavar formájában, de gyakran egyébként egészséges embereknél is megfigyelhetünk nárcisztikus vonásokat.
A kutatások azt mutatják, hogy a nárcizmus egyre gyakoribb, különösen a fiatalok körében. A közösségi médiában való fokozott jelenlét, a szelfik és a valóságshow-k biztosan komoly szerepet játszanak ebben, de a szülők is felelősek érte. Bár sokszor ezt észre sem veszik.
Ahhoz, hogy gyermekeinkből megértőbb emberek legyenek, íme, néhány tanács, amiket megfogadva csökkenthetjük a nárcizmus kialakulását:
1. Dolgozzon meg a dicséretért
Az önteltség fokozásának egyik leggyorsabb módja, ha olyanért halmozzuk el dicsérettel, amiért nem dolgozott meg. Fontos, hogy biztosítsuk szeretetünkről ahhoz, hogy egészséges önbecsülése alakuljon ki, de ez nem egyenlő a folytonos dicséréssel. A dicséret és a jutalom csak akkor helyénvaló, ha valóban letett valamit az asztalra.
2. Nem mindenki különleges tehetség
Mindenki különleges a maga módján, ez nem kérdés. Ezt minden gyereknek tudnia kell. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a mi gyerekünk különlegesebb másoknál, vagy jobban megérdemel valamit, mint bárki más. Ha tényleg különleges tehetsége van valamilyen területen, úgysem kell külön mondani. Ha pedig nincs - és nézzünk szembe a valósággal, nem minden gyerekből lesz zseni - de mégis ezzel áltatjuk, nem tud magáról reális képet alkotni.
3. Támogassuk az igaz barátságot
A nárcisztikus embereknek sok a csodálójuk, de kevés az igazi barátjuk. A kapcsolatokhoz empátia szükséges, amihez alapfeltétel az önzetlenség. Ha lehetőséget adunk a gyereknek arra, hogy igaz barátokat szerezzen, az építi az empátiáját, és segít elkerülni az önzőséget.
4. Az önzetlenség fontossága
Önzetlenség az, ha úgy adunk vagy segítünk, hogy nem várunk cserébe semmit, még dicséretet vagy elismerést se. Gyakoroljuk az önzetlen segítséget családon belül és a tágabb környezetünkben, és beszélgessünk gyermekünkkel a közjó alázatos szolgálatáról. Ha mások érdekeit tartjuk szem előtt, kevésbé vakítanak el önös érdekeink.
5. Mondjuk el, mennyire szeretjük
A kutatások azt mutatják, hogy azoknak a gyerekeknek egészséges az önértékelésük, akik tudják, hogy szeretik őket, és szerető környezet veszi őket körül. Még egyszer: nem arról beszélünk, hogy dicsérjük folyamatosan, vagy hogy különlegesnek állítsuk be. Egy egyszerű és őszinte „szeretlek” többet segít abban, hogy magabiztos legyen, mintha azt mondjuk, hogy bárkinél különlegesebb vagy egyedibb.
6. Tudatosítsuk benne, hogy a szabályok rá is vonatkoznak
A nárcisztikus emberek az hiszik, hogy a szabályok rájuk nem vonatkoznak. Olykor a szülők megengednek a gyerekeiknek olyan dolgokat, amelyek kimondva vagy akár kimondatlanul is, de tilosak. Nem, senki nem érinthet meg például a múzeumban egy felbecsülhetetlen értékű tárgyat, még akkor sem, ha rendkívül kíváncsi rá. Ha engedjük, hogy gyermekünk illetlenül viselkedjen, vagy tönkretegyen dolgokat, azzal azt tanítjuk neki, hogy ő kivételezett. Pedig nem.
7. Mondjuk nem-et
Azzal, hogy határokat szabunk a gyereknek, azt tanítjuk neki, hogy a világ nem körülötte forog. Bár sokszor az a helyes, ha engedjük szárnyalni, meg kell tanítanunk azt is, hogy nem mindent szabad. És a nyafogás vagy tiltakozás sem jelent engedélyt. Meg kell tanulnia, hogy amikor nemet mondunk valamire, akkor az megmásíthatatlan vélemény. Akkor is, ha az adott dolgot nagyon akarja.
8. Olvassunk regényeket együtt
A kutatások azt mutatják, hogy a regények olvasása növeli az empátiakészséget. A történetek segítségével mások igazát és érzéseit is megismerjük, és megtapasztaljuk, milyen más szemszögéből nézni dolgokat. Csupa olyan készséget sajátítunk el, amelyek az öntelt emberek számára nehézkesek.
9. Hangsúlyozzuk az egyenlőséget
A nárcisztikus emberek felsőbbrendűnek gondolják magukat. Tanítsuk meg a gyermekünknek, hogy senki nem jobb a neme, származása, vagyona, ismeretségi köre, családja, vagy bármi más miatt. Mondjuk el neki, hogy mindenki másért különleges, és mindannyian ugyanúgy emberek vagyunk.
10. Vigyázzunk mások befolyására
Nem csak szüleik befolyásolják a gyerekek életét. Olyanokkal van a gyerekünk körülvéve, akik rendkívül sok időt töltenek a megjelenésükkel, és rengeteget fotózgatják magukat? Olyanok érdeklik őt, akik érdem nélkül híresek (khm, Kim Kardashian)? Teljesen odavannak a reklámokért? A popkultúrát a nárcisztikus emberek éltetik. Szülőként nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek hogyan hatnak gyermekünkre.
A világnak nincs szüksége több önző emberre. Szülőként nekünk kell tennünk azért, hogy visszaszorítsuk a növekvő nárcizmust, és gyermekünk azon értékeit fejlesszük, amelyek a világ hasznára válnak.

#1 Dr.BauerBela

Ne neveljünk beképzelt gyereket!


Ne neveljünk beképzelt gyereket!


Fejezzük be a kicsi állandó dicséretét, ha nem szeretnénk, ha önimádó sznob felnőtt váljon belőle.Napjainkban nagyon sok szülő elkényezteti a gyermekét, mert a nevelés helyett, folyton csak ajnározzák a kicsit, aki azt tehet, amit akar, mert egy hangos szót sem kap érte, pedig fegyelmezés nélkül csak azt érjük el, hogy a gyerekünkből nagyképű, beképzelt, önző sznob felnőtt válik, aki hajlamos lesz az erőszakra, agresszióra.
Ez derült ki az amszterdami egyetem vizsgálatából is. A tanulmányban 565 gyerek és szüleik vettek részt, másfél éven keresztül. A szakértők összesen négy interjút készítettek az alanyokkal. Ebből azt akarták kideríteni, hogy milyen forrásai lehetnek a gyerekek nárcizmusának, tehát az irreális önképének, önimádatának és beképzeltségének.
A kutatás eredményéből kiderült, hogy azok a gyerekek, akiket a szüleik másoknál különlegesebbnek tartottak, azok sokkal nagyobb eséllyel nőttek fel úgy, hogy kiválasztottnak tartották magukat.
Azoknak a szülőknek a gyerekei, akik úgy gondolták, hogy a csemetéjük valóban többet érdemel az élettől, mint mások, azok úgy érezték, hogy mindenkinél jobbak és a társaik felett állnak.
A szülők védelmébe szóljon, hogy ők csak a legjobbat szeretnék a gyerekeknek, ezért dicséreteikkel és verbális támogatásukkal csak az a céljuk, hogy növeljék a kicsik magabiztosságát, ám sokan átesnek a ló túloldalára.
Eddie Brummelman, kutatás vezetője elmondta, hogy a sűrűn érkező dicséret többet árt, mint használ. A magabiztosság és önbecsülés csak akkor alakulhat ki egészséges mértékben gyerekekben, ha a szülő a gyerek iránti szeretetét és érzelmeit hangsúlyozza ki.
Amennyiben már késő, és a gyermekünk érezhetően nárcisztikus, akkor sincs minden veszve, ugyanis a szakemberek szerint az ilyen csemetéből is lehet szerényebb gyereket nevelni, ha azt nem azzal tesszük, hogy kihangsúlyozzuk, hogy ő mennyivel különlegesebb másoknál.
(Forrás: marmalade.hu)

#1 Dr.BauerBela

2019. január 22., kedd

ANGIOÖDÉMA+URTICARIA


#1 Dr.BauerBela

5 kérdés, amivel felmérheted a gyermek IQ-ját

5 kérdés, amivel felmérheted a gyermek IQ-ját
Kíváncsi vagy porontyod IQ-jára? Bonyolult tesztek helyett pár egyszerű kérdéssel is felmérheted.


Az IQ manapság nemcsak a felnőtteknél sarkalatos kérdés, hanem a gyerekek esetében is egyre gyakrabban felmerül. Meghatározására számtalan módszer létezik, neked és csemetédnek azonban nem kell a sokszor némiképp túlbonyolított tesztekkel bajlódnotok.

Néhány egyszerű kérdés feltevésével gyorsan és egyszerűen felmérheted gyermeked IQ-ját, ha pedig elégedetlen lennél az eredménnyel, azt is megtudhatod, miként segítheted elő kicsid értelmi fejlődését.

Pontosan mi is az az IQ?

Az IQ, azaz az intelligenciahányados az egyes személyek értelmességi szintjét mutatja meg - magát a fogalmat William Stern német pszichológus alkotta meg és használta először.
Ezt követően számtalan tesztet dolgoztak ki, gyermekek és felnőttek részére egyaránt, melyek elvégzésével könnyen kideríthető, hogy ki milyen IQ-val rendelkezik. Az átlagos emberek IQ-ja 90 és 110 közötti, különösen intelligensek a 110-139-es IQ-val rendelkezők, míg a zsenik akár IQ-ja akár 200 is lehet.
Ha kicsid pontos intelligenciahányadosára vagy kíváncsi, elvégeztethetsz vele egy erre szolgáló tesztet. Amennyiben beéred egy körülbelüli, ám korrekt támponttal, melynek révén sok mindenre következtetsz, elegendő, ha felteszel neki néhány egyszerű kérdést.

A kor is számít

A gyermekek intelligenciájának vizsgálatakor figyelembe kell venni az életkort, hiszen természetes, hogy nem lehet egy mércével mérne egy három- és egy nyolcéves csemetét.

Nézegess képeket!
16 kép

15 tipikus nevelési baki

Kicsi korban

Óvodás, illetve annál is fiatalabb gyermeked értelmességi szintjét úgy ismerheted meg legkönnyebben, ha a lurkót különféle logikai és képességfejlesztő játékokkal teszteled.
Amennyiben a kicsi rendeltetésszerűen tud játszani az eszközökkel - ahelyett, hogy zavartan nézne rájuk, netán összevissza dobálná őket -, biztos lehetsz benne, hogy értelmes, tanulékony aprósággal van dolgod. E tekintetben jó támpontot kaphatsz akkor is, ha megfigyeled kicsid verbális aktivitását, társaihoz való viszonyulását, valamint érzelmi és képzeletvilágának gazdaságát.

Kisiskolásként

Az óvodát elhagyva csemetéd egy addig ismeretlen világot fedez fel, miközben újabb és újabb ismeretekkel gazdagodik. Ez utóbbiak jó alapként szolgálhatnak a gyerkőc értelmi szintjének felmérésére is, hiszen egy kisiskolás már tud írni, olvasni és számolni is. Nincs más dolgod, mint feltenni neki néhány kérdést, melyek segítségével azonnal kiderül az igazság.
1. Kérdezd meg tőle, hogy hányan járnak az osztályába, és kit hogyan hívnak.
2. Kérd meg, hogy magyarázza el egy általa használt idegen kifejezés jelentését.
3. Kérd meg, hogy mutassa meg a jobb és bal oldalt, akár saját magán, akár egy, a környezetében lévő személyen vagy tárgyon.
4. Ha hat-hét éves, kérd meg, hogy sorolja fel a hét napjait, ha nyolc-tíz éves, kérd arra, hogy sorrendben nevezze meg a hónapokat. Utóbbi esetben kérdezd meg tőle azt is, hogy milyen évet írunk.
5. Mondj neki néhány, a hétköznapi életben használt szót vagy kifejezést, és kérd meg, ezeket alapul véve alkosson értelmes mondatokat.
Ha csemetéd viszonylag jó eredménnyel megválaszolja a feltett kérdéseket, illetve megoldja a kapott feladatokat, biztos lehetsz benne, hogy megfelelő szintű intelligenciával rendelkezik. Amennyiben pedig feltűnően könnyen veszi az akadályokat, nem kizárt, hogy az átlagosnál jobb adottságokkal és képességekkel rendelkezik - a témában bőven információt találhatsz ide kattintva. Ha azonban némelyik feladvány kifogott rajta, nem árt jobban odafigyelned lurkódra, hiszen gyermekkorban még sokat lehet javítani a nem túl kiemelkedő eredményeken is.

Ilyen a tökéletes játszósarok!

A kicsi értelme játék közben fejlődik a legélvezetesebb, egyszersmind leghatékonyabb módon. Teremtsd meg számára az ideális körülményeket ehhez a létfontosságú tevékenységhez!

Senki sem tökéletes

Ez utóbbi esetben egy kis szülői támogatással viszonylag könnyen és gyorsan segíthetsz a problémán.

Bizonyított tény ugyanis, hogy a kisgyermekek intelligenciája jó eséllyel növelhető, ha megfelelő érzelmi töltést, azaz sok-sok szeretetet kapnak szüleiktől, egészséges és boldog családban nevelkedhetnek, valamint a testi egészségükre is ügyelnek.
4/14

Ez utóbbihoz hozzá tartozik az egészséges környezet, a sok mozgás, nem utolsósorban pedig a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag táplálkozás is. Mindemellett persze elengedhetetlen a különféle képességfejlesztő, logikai és ügyességi játékok alkalmazása, melyek szintén hozzájárulnak lurkód IQ-jának növekedéséhez. #1 Dr.BauerBela

Az IQ értékek színvonala

Az IQ értékek színvonalai

Az emberek, akiknek az IQ értéke magasabb, mint 140 nagyon jó feltevéseik vannak a alkotó munkában és kijelölik a többieknek az ismeret irányát. Az IQ értékeit 131 és 140 között a népességnek 3% képviseli. Kivételesen magas IQ értékről van szó.

Az IQ értéke 140 fölött

Az emberek,akiknek az IQ értéke magasabb mint 140,nagyon jó feltevéseik vannak az alkotó munkában és kijelölik a többieknek az ismeret irányát. Géniuszok az adott időszakban, kitalálnak új műveleteket és új műszereket . Ezek az emberek a népesség 0,2% képviselik. Az ismerős személyiségek közül ezt az értéket eléri Bill Gates, vagy  Stephen Hawking.
 

Az IQ értékei 131 és 140 között

Az IQ értékeit 131 és 140 között a népességnek 3% képviseli. Kivételesen magas  IQ értékről van szó. Az emberek ezekkel az értékekkel jó menedzserek, vagy szakértők a megadott szakmában, ugyanúgy jó kutatók és tudósok. Például a kaliforniai kormányzó és volt színész Arnold Schwarzenegger,vagy  Nicol Kidman színésznőnek van IQ -ja ebben az értékben.
 

Az IQ értékei 121 és 130 között

Az értéket 121 és 130 között átlagon felülinek tartják. Az egyének ezekkel az értékekkel könnyen elvégzik a főiskolát és a menedzseri,vagy alkotó területen elérhetik a kiváló eredményeket. A népesség  6%-át ez a csoport képviseli.
 

Az IQ értékei 111 és 120 között

Átlag feletti inteligenciáról van szó. A főiskola ezeknek az egyéneknek nem csinál problémát és elvégzik probléma nélkül. Ha az egyén dolgos,elérheti a különleges munkahelyet a munka piacon. A népesség között találhatunk kb.12% embert ezekkel az  IQ értékekkel.
 

Az IQ értékei 101 és 110 között

Az IQ lemért értékei 101 és110 között magas átlagnak számít. Az egyén ezekkel az  értékekkel a főiskolát csak problémákkal tanulja ki, de ha következetes és szorgos elérheti a különleges munkahelyet is. Ez a csoport képviseli a népesség 25%-át.
 

Az IQ értékei 91 és 100 között

A lemért  IQ értékeket 91 és 100 között átlagos inteligenciának tartjuk, amely a népességnek kb.  25%-át érinti. Az egyének ezekkel az értékekkel probléma nélkül leteszik az éretségi vizsgát és a közép menedzsmentben dolgoznak.
 

Az IQ értékei 81 és 90 között

Az emberek akiknek az IQ értékei 81 és 90 között van képesek kitanulni az alapiskolát és jól elhelyezkedni a kézzel végzett foglalkozásokban és tevékenységekben. Gyenge,átlagon aluli inteligenciáról van szó. A népesség 10%-át érint.
 

Az IQ értékei 71 és 80 között

Alacsonyabb fokú mentális retardációról van szó. Az egyének ezekkel az értékekkel nehezen bírkóznak meg az alapiskolában, de a kisegítő iskolákban kitanulnak probléma nélkül. A népesség 10%-át képviselik.
 

Az IQ értékei 51 és 70 között

Az egyének 51 és 70 IQ értékekkel megbírkóznak a kisegítő iskolával, ha valaki időt és erőt szán rájuk. Képesek saját magukkal törődni, megbírkóznak a mindennapi teendővel. Könnyű mentális retardációról(debilitás)van szó. A népességben  7% találhatjuk.
 

Az IQ értékei 21 és 50 között

Közepes mentális retardációról (imbecilitás)van szó. Az egyének ezekkel az értékekkel nehezen taníthatók, de képesek saját magukkal törődni és egyedül élni. A népesség között 2% találhatunk ezekből az egyénekből.
 

Az IQ értéke 20-ig

Nehéz mentális retardációról (idióta) van szó. Az ilyen egyén nem művelhető és  nevelhető. Gyakran a mások segítségére szorul, nem képes saját magával törődni, gyakran a saját maga világában él és a külvilágot nem észleli. A népesség 0,2%-át érint.
 

IQ tesztek

Született inteligenciaTeszteljék le saját született inteligencia nagyságukat az...
Numerikus intelligenciaA numerikus intelligencia tesztelése elsősorban a számokkal...
#1 Dr.BauerBela