Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2021. március 30., kedd

A gyermekbántalmazás, elhanyagolás fajtái

A gyermekbántalmazás, elhanyagolás fajtái A gyermek bántalmazása és/vagy elhanyagolása (rossz bánásmód) lehet fizikai, érzelmi, szexuális és egyéb jellegű, és megvalósulhat aktív (cselekvő) és passzív (elhanyagoló) magatartással, a gyermeket rossz bánásmód érheti családon belül, illetve családon kívül. Elhanyagolást jelent, ha a szülővagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságoskörülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi ésszociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Itt kell megemlíteni a nevelésielhanyagolást, amelyaz iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolását, vagy a rendelkezésre álló és javasolt speciális képzési, fejlesztési, egészségügyi szolgálatok igénybevételének elmulasztását jelenti. Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történőerőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egygyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja - nem akadályozza meg, illetve nem jelenti. Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet, és amely a szülő, vagy más olyan, gondozási-nevelési feladatot gyakorló személy felelősségi körébe tartozik, akiben a gyerek bízik, illetve akivelalá-fölérendeltségi viszonyban van. A fizikai bántalmazás lehet egyszeri és lehet ismételt esemény. Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott,nem szeretett, és csak akkor és annyiban elfogadható, amennyiben valaki másnak a szükségleteihez és igényeihez igazodik. Ugyancsaktartalmazhat a gyerek korának és fejlettségének meg nem felelőelvárásokat, olyan helyzeteket, amelyekben a gyermek fél, továbbáfenyegetett, veszélynek kitett, vagy kizsákmányolt, illetve megvesztegetett. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet. Magában foglalja továbbá azon szándékos cselekedeteket, amelyek eredményeképpen nem biztosított a gyermek fejlődésének megfelelőtámogató környezet, beleértve az elsődleges gondozó személy (a gyermekkötődése szerint) elérhetőségét, jelenlétét, vagy olyan cselekedeteket, amelyek hátráltatják a gyermek egészséges érzelmi fejlődését. Agyermeknek támogató környezetre van szüksége ahhoz, hogy teljesenkifejlődhessen valamennyi érzelmi és szociális készsége összhangbansaját személyiségével és azzal a társadalmi közeggel, amelyben él. Az érzelmileg bántalmazó magatartás elemei lehetnek a mozgás korlátozása, lekicsinylés, bűnbakká tétel, fenyegetés, visszautasítás, elutasítás, ijesztgetés, diszkrimináció, rettegésben tartás vagy más erőszakos (nem fizikai) módszerűnevelés. Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerekkoránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek között, ahol akapcsolat a kor és fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy hatalmi helyzeten alapszik, és a tevékenység e személy szükségleteinek kielégítését, vagy megelégedettségét szolgálja. Ez magában foglalhatja a következő cselekményeket (de nem feltétlenül korlátozódik ezekre): egy gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek kizsákmányolása gyermek prostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás formájában, a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, vagy előadások, megnyilvánulások formájában. A gyermek bántalmazása és/vagy elhanyagolása (rossz bánásmód)különleges eseteiközött kell megemlíteni a méhmagzatotkárosító magatartást, amikora várandós anya – az erről való felvilágosítás ellenére - életmódjával magzata egészségét veszélyezteti, - így elsősorban a terhesség alatti drog és alkoholfogyasztás, a mértéktelen dohányzás, a prostitúció tartozhat ide. Ebbe a csoportba sorolandó az újszülött sérelmére elkövetett emberölés. Ön itt van: FESZGYI Jelzőrendszer Fogalomtár A gyermekbántalmazás, elhanyagolás fajtái: Kapcsolódó információk - Jelzőrendszer Információk jelzőrendszeri tagok számára Információk köznevelési intézmények számára Fogalomtár A család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó teljes fogalomtár Veszélyeztetettség és rossz bánásmód fogalma A gyermekbántalmazás, elhanyagolás fajtái: Észlelő- és jelzőrendszer fogalma, tagjai, feladataik, célja: Jelzőlapok formai és tartalmi követelményei: Veszélyeztetettség észlelése a gyakorlatban: Jelzés folyamata: Mi történik a jelzést követően a család-és gyermekjóléti szolgáltatónál? Milyen szolgáltatások vehetők igénybe? Ki az esetfelelős? Éves Gyermekvédelmi Jelzőrendszeri Tanácskozás Összefoglaló a 2020. évi Éves Gyermekvédelmi Jelzőrendszeri Tanácskozásról A 2020. évi Tanácskozás előadásainak anyagai Cikkek Beszámoló a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer 2019. évi működéséről Letöltések Jelzőlapok Plakátok Szempontsor a pedagógiai vélemény elkészítéséhez Infóbázis Gyermekvédő hívószám: 06 80 212 021 A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám (a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől) Friss hírek Megjelent a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér hírlevelének 33. száma Közzétéve: 2021.03.04 A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága pályázatot hirdet pszichológiai tanácsadó munkakör betöltésére Közzétéve: 2021.02.26 Megjelent a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér hírlevelének 32. száma Közzétéve: 2021.02.08 ERŐTÉR ÖNSEGÍTŐ CSOPORT indul párkapcsolati erőszak túlélőinek Közzétéve: 2020.12.20 Tájékoztató az Idősek Klubja működési rendjének módosításáról Közzétéve: 2020.12.04 Módosított nyitvatartás a Család- és Gyermekjóléti Központ Üllői út 69. szám alatti telephelyén Közzétéve: 2020.12.01 Életveszélyes dizájner drog jelent meg a kábítószerpiacon Közzétéve: 2020.08.14 Újra Nyár52 a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér szervezésében! Közzétéve: 2020.06.23 Fenntartó Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Partnereink BRFK Bűnmegelőzési Portál BRFK Bűnmegelőzési Portál #1 Dr.BauerBela

Családon belüli bántalmazás: amikor a szülő egyetlen eszköze a verés

Családon belüli bántalmazás: amikor a szülő egyetlen eszköze a verés Gyergyai-Szabó Mariann2019.05.25. 20:00 Ez a cikk 1 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. A zéró toleranciát hirdető gyermekvédelmi törvény ellenére sokan még mindig családi belügynek tekintik a gyermekek bántalmazását, főleg a nevelő célú gyerekverést. A lehetséges okokról és az elszomorító következményekről F. Lassú Zsuzsa pszichológust, az ELTE docensét kérdeztem. Miért "legyinti meg" a szülő a gyerekét? Mi áll a gyerekverés hátterében? Először is nem szeretnék elnéző lenni, a meglegyintés valójában ütést jelent, csak kisebb erővel. Jó ezt tisztázni, mert ha egy szakmai cikkben eufemizáljuk a gyerekverést és meglegyintésként, jótékony atyai pofonként, vagy „dádá"-ként utalunk rá, akkor mi magunk is bűnpártolók vagyunk. A kérdésre reagálva azt mondhatom, nincs egyszerű és mindenkire igaz válasz. Vannak, akik azért verik a gyereküket, mert egyrészt azt gondolják, joguk van hozzá, és megtehetik ezt, másrészt mert nincsenek eszközeik a gyermek fegyelmezésére, a konfliktusok kezelésére. Azok is megütik néha a gyereküket, akik tudják, hogy ez nem helyes, hogy ezt a törvény tiltja, és még egyet is értenek ezzel, de még sincsenek más eszközeik, hogy levezessék a hirtelen támadt indulataikat. F. Lassú Zsuzsa pszichológus, az ELTE docenseForrás: ELTE Általában frusztráció, tehetetlenség és az ebből származó düh áll a verés hátterében, ugyanakkor a sokak által elfogadhatónak tartott „nevelő célzatú" verés nem dühből, hanem megfontoltan, átgondoltan történik. Ez utóbbi még rosszabb, mert a gyermek nem mentheti fel önmagát (és a szülőt), nem kenheti a verést a helyzetre, csak magát okolhatja, és előbb-utóbb azonosul is az őt verve nevelő szülő nézeteivel, és azt gondolja: „megérdemlem, hiszen rossz vagyok". Mennyi idő alatt teszi tönkre a szülő-gyerek kapcsolatot, ha a szülő veri a gyereket? A kutatások alapján nem tudunk egzakt módon meghatározni egy időtartamot, ami alatt még nem, fölötte pedig már káros a verés. Minden gyerek megsínyli a rendszeres verést, még ha az „enyhe" is. Ráadásul minél hosszabb távú a bántalmazás (legyen az szóbeli vagy fizikai), annál komolyabbak a lelki és testi következmények. A gyermek és környezete egyéb támogató hatású adottságaitól és jellemzőitől (azaz reziliencia/rugalmassági tényezőktől) függ, milyen mértékű ez a negatív hatás. Ami biztosan sérül, az a kötődés minősége és ezáltal a gyermek önmagába és másokba vetett hite. Ilyenkor vagy leválasztja magát a szülőkről, nem bízik bennük, és nem is keresi a közelségüket, vagy ambivalens módon folyamatosan keresi a közelséget, de sosem bízik abban, hogy ez neki kijár, és ezt ő tényleg megérdemli. Örökké vágyódik egy normális kapcsolatra, de mindig csalódik. Forrás: Thinkstock Üsd csak meg nyugodtan a gyerekedet! Azt hiszed, a kézre vagy a pelusos popsira csapás nem számít? Ez a szösszenet azoknak íródott, akik már közel jártak ahhoz, hogy megüssék a gyereküket, vagy épp meg is tették, esetleg ismernek olyan szülőt, aki az előző két pont valamelyikének megfelel. Tessék, lehet csinálni, de a következmény nem marad el! Olvasd tovább! Milyen következménnyel jár, ha egy gyereket vernek a szülei? Sok minden lehetséges. A gyerekek egy része – akik többnyire fiúk – leválik az őt bántalmazó szülőről, eltávolodik tőle, de ezáltal a szeretet és a bizalom reményétől is, nem lesznek fontosak mások, nem akar alkalmazkodni, megfelelni. Mivel nem szeret és nem alkalmazkodik, ezért nem is tanul a hibáiból, nem törődik a következményekkel, vagyis fokozatosan válik önző, kegyetlen, érzéketlen személlyé – patológiás esetben pszichopatává. Ami kezdetben a túlélés eszköze volt, az – először csak a gyerekcsoportokban, majd a társadalom más csoportjaiban is – a kirekesztettség és elutasítottság legfőbb indoka lesz. Más gyerekek szorongva, a szülő nézeteivel azonosulva újra és újra kötődni szeretnének. Elhiszik, hogy ők rosszak, megérdemlik a büntetést, így nem alakul ki egészséges önértékelés, önbizalom, énhatékonyság-érzet. Tehetetlenségük és öngyűlöletük depresszióvá, kiszolgáltatottságérzetük szorongásos betegségekké alakul, de számos más mentális betegség hátterében is megtaláljuk a bántalmazó szülői hozzáállást. Minél hosszabb távú a bántalmazás, annál komolyabbak a lelki és testi következményekForrás: Shutterstock A legsúlyosabb esetben ez a „se veled, se nélküled" állapot megdermeszti és szétszakítja a gyermek lelkét, hiszen a gyermek nem képes kezelni az ambivalenciát, és összeegyeztetni a fejében, hogy a szülő, akitől a védelmet és biztonságot reméli, és akitől ezt időnként meg is kapja, máskor szavakkal vagy tettekkel bántalmazza, megszégyeníti, megalázza, mindennek elmondja. A széthasított anya/apa képe mellé széthasított „én" jön létre, ez pedig gyakran vezet borderline vagy disszociatív személyiségzavarhoz. Akit rendszeresen bántalmaztak, verve neveltek, lelki sebeket, enyhébb vagy komolyabb, akár az egész életét megnehezítő mentális sérülékenységet hordoz magán. A verve neveltek és bántalmazottak maguk is gyakrabban verik a gyerekeiket, ha szülőkké válnak. Akit rendszeresen bántalmaztak, az egész életét megnehezítő mentális sérülékenységet hordoz magánForrás: Shutterstock A szülők hol sajátíthatnak el olyan – konfliktuskezelési vagy kommunikációs – ismereteket, amelyeket alkalmazva a jövőben elkerülhetik, hogy kezet emeljenek a gyerekükre? A gyermekvédelem szakszolgálatai, a család- és gyermekjóléti szolgálatok (régebben családsegítő központok), vagy a pedagógiai szakszolgálatok (nevelési tanácsadók) mind azért vannak, hogy a gyermekeket és a családokat támogassák – anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Minden településnek van területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálata, ahol pedagógusok és pszichológusok segítik a szülőket nevelési kérdésekben. Akár vannak tehát egy szülőnek anyagi erőforrásai, akár nincsenek, a lehetősége megvan arra, hogy megtanulja, hogyan nevelheti verés nélkül, pozitív eszközökkel a gyermekét. Kapcsolódó cikkek Elhanyagoltsá #1 Dr.BauerBela

2021. március 28., vasárnap

Így vehetjük rá a gyerekeket a vízivásra

Így vehetjük rá a gyerekeket a vízivásra vízfogyasztásvízivásgyerekekfolyadékbevitel Szerző:HáziPatika Létrehozva: 2019. július 31. 23:00 Módosítva: 2019. augusztus 1. 17:08 A megfelelő folyadékpótlás minden ember számára kiemelt fontosságú. A kisgyerekes szülőknek azonban gyakran meg kell küzdeniük azért, hogy gyermekük ne száradjon ki. A gyerekek folyadékbevitelére nyáron különösen oda kell figyelni, hiszen a kicsik teste jóval gyorsabban kiszáradhat, mint a felnőtteké. A gyerekek ráadásul nehezebben ismerik fel a szomjúságérzetet, így mindenképpen a szülő feladata, hogy gondoskodjon a gyermek hidratáltságáról. Ez a kicsik egészsége és fizikai erőnléte érdekében is elengedhetetlen. víz, vízfogyasztás, folyadék, folyadékbevitel, vízivás, gyerekek, hidratáltság, kiszáradás Egy 20 kilós gyereknek már napi másfél liter vizet kellene innia. Fotó: 123rf Nem isznak elég vizet a gyerekek Sok szülő számára valódi kihívás a gyerek megfelelő hidratáltságának biztosítása. Egy örökmozgót ugyanis már eleve nehezebb rávenni, hogy egy pohár víz kedvéért abbahagyja, amit éppen csinál. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy egy önálló gyereknél nehezebb követni, hogy mennyi folyadékot fogyasztott a nap során, hacsak nem figyeljük állandóan, hogy mennyit töltött a poharába, és azt valóban megitta-e az utolsó cseppig. Mennyi vizet kell innia egy gyereknek? A szakemberek szerint napi 1 liter vizet kellene meginniuk a gyerekeknek, amíg el nem érik a 10 kilogrammos testsúlyt. A 10. kiló után kilogrammonként 50 milliliter, a 20. kiló után pedig kilogrammonként 20 milliliter plusz ajánlott. Ez azt jelenti, hogy egy 15 kilós gyereknek 1,25 liter, egy 20 kilósnak 1,5 liter, egy 25 kilósnak pedig 2,1 liter vizet kellene meginnia mindennap. Az Egyesült Államokban a gyerekek 20 százaléka egy csepp vizet sem iszik, még palackozott ásványvizet sem - állítják a szakemberek egy friss kutatás alapján. Egy 2015-ös tanulmányból pedig az derült ki, hogy a 6 és 19 év közötti amerikai gyerekek és tinédzserek csaknem 55 százaléka nem fogyaszt elegendő vizet naponta. Egy másik - szintén 2015-ös - felmérés a magyar gyerekek vízfogyasztási szokásait vizsgálta. Az eredmények azt mutatták, hogy a 7 és 10 év közöttiek egynegyede kritikusan kevés vizet fogyaszt, összességében pedig a 4 és 10 év közötti gyerekek 20 százalékát fenyegeti a kiszáradás veszélye. A 9-10 éves fiúk körében a legrosszabb a helyzet, 40 százalékuk ugyanis szinte semennyi vizet nem iszik. A szülőket érintő kihívás legnehezebb része valószínűleg az, ha iszik magától a gyerek, csak épp vizet nem hajlandó - energiaital, szörp, kakaó, gyümölcslé és szénsavas üdítő viszont jöhet. Ez ugyanis jelentősen hozzájárul a gyermekkori elhízás, inzulinrezisztencia és cukorbetegség kialakulásához. A vízhiány emellett ronthatja az iskolai teljesítményt és csökkenteti a fizikai állóképességet is. Hogyan vegyük rá a gyereket a vízivásra? A szakértők szerint többféle módszer is létezik arra, hogy a szülők vízivásra bírják gyermekeiket. Nagyon fontos például, hogy egyéves kor alatt az anyatejen, tápszeren és vízen - esetleg az ízesítés nélküli gyógyteákon - kívül lehetőleg ne igyon mást a gyerek. Később lehet próbálkozni a 100 százalékos gyümölcslevekkel, ám ezt fel kell hígítani fele-fele arányban vízzel. Jó megoldás lehet az is, ha egész nap elérhetővé tesszük a vizet a gyerekek számára. Ha a kicsi még nem éri fel a csapot, vagy nem tud magának tölteni a palackból, akkor legyen az asztalán vagy az ágya mellett egy teli kulacs. A legjobb, ha ezt a játszótérre is magával viszi a gyerek. Ha gyermekünk nehezen fogadja el a vizet, tegyünk az italba néhány szelet gyümölcsöt! Túl sok a savam, mit egyek? Túl sok a savam, mit egyek? Koronavírus: új ajánlás az iskoláknak Koronavírus: új ajánlás az iskoláknak A joghurtok váratlan veszélye A joghurtok váratlan veszélye Kedvelt étel, amely rákot okozhat Kedvelt étel, amely rákot okozhat Ha tartunk tőle, hogy nyáron még így is kevés vizet fogyasztanak a gyerekek, kínáljuk őket magas víztartalmú ételekkel, például görögdinnyével, eperrel, uborkával és paradicsommal! Ha pedig ennek ellenére is inkább a gyümölcslevek vagy az üdítők után nyúlnának a kicsik, akkor kipróbálhatunk egy drasztikusabb megoldást is: legyen a víz az egyetlen lehetőség! Előbb vagy utóbb inni fognak belőle. #1 Dr.BauerBela

2021. március 27., szombat

fekély

#1 Dr.BauerBela

peptikus fekély

#1 Dr.BauerBela

Viszonyulásokra, értékrendre, szokásokra és érdekekre) gyakorolt hatásukb

Viszonyulásokra, értékrendre, szokásokra és érdekekre) gyakorolt hatásukban a k­tív környezeti nevelést végeznek.A nem -intézm ényes környezeti nevelőhatást a szakm ailag nem neveléssel, befolyá­solással és képzéssel foglalkozó intézmények, vállalatok, társadalm i szervezetek, v á lla l­kozások fejtik ki. A nem -intézm ényes nevelőhatások lehetnek spontának, vé le tle n sze rű ­ek és lehetnek tudatosak, tervezettek is. A nem -intézm ényes környezeti nevelőhatást is kifejthet intézmény. Ez esetben az em berekre gyakorolt környezeti befolyás, hatás nem feltétlenül a környezeti nevelés cél- és értékrendszerére épül. Ilyen hatása lehet a v e n ­déglátóiparnak, a kereskedelem nek, a reklám szakm ának, a m űvészeti életnek, a hon­védelem nek és sok egyéb, más intézm énynek. Ezen hatások összekuszáltan befolyá­solhatják, m ódosíthatják egym ás hatását. A nem -intézm ényes környezeti nevelés m a­gasztos feladata lehet kulturális intézm ényeknek, vállalkozásoknak, a m űvészeti s zfé rá ­nak, a töm egtájékoztatásnak stb. Igen erőteljes és ígéretes a polgári egyesülések, tá r­saságok, civil egyesüléseknek környezettudatot erősítő hatása. U gyancsak ebbe a körbe kívánkoznak a felekezeti kisközösségek, egyházi intézm ények és csoportok, felekezeti bázis-közösségek.Az intézm ényes és a nem -intézm ényes környezeti nevelőhatások kölcsönhatásai m é­lyebb szociológiai és társadalom lélektani elem zést igényelnek. Izgalm asak e téren az óvodákban, iskolákban érvényesülő nem -intézm ényes környezeti n e velőhatások - akár a rejtett tanterv részeként értelm ezve azokat.Tudom ányköziség, tantárgyköziség a környezeti nevelésbenA környezeti nevelés kom plex közelítésm ódot képvisel. Átfogja a te rm é sze t- és tá rs a ­dalom tudom ányok igen széles (szinte teljes) körét. M ultidiszciplináris, hiszen az em ber életvitelét, szokásait, m agatartását a környezettudatosság m inőségi kontrollja alá rendeli. A környezettudatosság igényli a környezettudom ányi, az élet- és földtudom ányi, ezek hátterében a fizikai, kémiai, m atem atikai tudom ányok egész rendszerét, ám igényli az em beri viselkedés leírására vállalkozó tudom ányterületeket és tudom ányágakat is. Ezért a társadalom tudom ányok, a hum ánetológia, a jog, a kultúra és politológia, a kö zg a zd a ­ság és a vezetéstudom ányok széles körét is bevonja. T udom ányközi olyan értelem ben, hogy különböző tudom ányok határterületein lévő jelenségek értelm ezésére is vállalkozik, sőt, arra kényszerít. Például a term észet és a társadalom együttéléséből fakadó h u m á ­nökológiai problém ák környezetgazdálkodási vonatkozásai erősen inter-diszciplinári- sak, több tudom ány felől is m egközelíthető jelenségek.Az intézm ényes környezeti nevelés a tanulók által végzett tevékenységeken keresztül jelenít meg követelm ényeket, form ál értékeket, attitűdöket. Az elterjedt és hagyom ányos iskolaszervezés a tanulók tevékenységét az egyes tantárgyak óráiba, fo glalkozásaiba utalja, am elyek m eghatározzák a pedagógusképzést és egy sor más iskolai param étert.Ebből (is) fakad az a felfogásm ód, hogy a környezeti nevelést tanórai te vé kenységként értelm ezzék. E gondolatm enet abba az irányba sodor, hogy a környezeti nevelést önálló tantárgyi keretbe kerüljön, hiszen ezáltal biztonságosan, a hagyom ányaink alapján m eg­tervezhető, tananyaggá szervezhető, a követelm ények elkülönített csoportot alkossanak, és m egindulhasson a „harc” az óraszám okért. Ennek folyom ánya lenne a p e d a g ó g u s­képzés terén az önálló szak kidolgozása és elindítása - az egész, hagyom ányosan ku­darcos, bürokratizáltan elidegenedett közoktatásügyi m asinéria m egcsontosodott s z a ­bályai szerint.A környezeti nevelés - világszerte - tantárgyközi. Átitat valam ennyi tantárgyat és ta ­nórán kívüli tevékenységet. M egjelenik tananyagokban, szakkörökben, klubokban és tá ­borokban, erdei iskolákban és szabadidős tevékenységek elem eként.A környezeti nevelés (a szerző szerinti értelm ezésben):- integráló szem pont, am ely tantárgyakat egybekapcsol a közös illetékesség, a s z a k ­m ai-szaktárgyi kapcsolatok alapján,- rendező elv, am ely különböző tanulói tevékenységeket segít m egfelelő „m in tá z a to k ­ba” elhelyezni. Ö sszhangba hozza az iskolai intézm ényes és nem -intézm ényes n evelő­hatásokat,4 ÉRTÉK ÉS ÉRTÉKÁTADÁS A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN- ö s s z e h a n g o lá s t e lő se g ítő é rte lm e zé si keret, a m elyben ará n yo sa n és h a rm o n i­kusan e lh e ly e z k e d h e tn e k s z a k k ö rö k és ta n tá rg yi blokkok, kö zö ssé g e k te v é k e n y s é g e és az in té z m é n y t kö rü lv e v ő -fe n n ta rtó kö zö ssé g e k sze m p o n tja i, érd e ke i is e g ye zte t- h e tő e kké válnak.A környezeti nevelés lokális és globális jellegérőlA környezeti nevelés lényegét tekintve ellentétes tendenciákat sűrít és tart e g ye n sú ly­ban. A lokális jelleg azt jelenti, hogy az „itt és m ost”-ból kiindulva a helyi sajátosságokra, ta pasztalatokra épít, a helyi környezeti elem eket vonja be a szem élyes tapasztalás kö­rébe. A m egism erés ontogenezisét m egejtő tisztasággal ábrázolja Jean Piaget, aki hang­súlyozza szem élyes cselekvési sém ák gondolkodási m űveletekké válását. A lokális elv a környezeti nevelésben tehát egyrészt pedagógiai lélektani szükségszerűségből fakad: csa k az je le n ik m eg a gyerm ek környezet-képében, amely szám ára tapasztalható, azaz ahol létezik. A környezeti attitűdök alakulásában a lokálpatriotizm us, a saját-csoporthoz való tartozás élm énye is m ind-m ind Én-központú helyzetekben gyökerezik. A környezeti nevelés a „T hink globally, act locally!” (G ondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!’’) e r­kölcsi hatására a cselekvés felelősségét hangsúlyozza. A környezeti nevelés élénken biztatja az iskolákat: cselekedjenek együtt a helyi közösségekkel környezetük érdekében. A helyi cse lekvések ereje és hatása m ár pedagógiai m etafora is: a két törekvés interak­ciója pedagógiailag értékes eredm ényt hozhat. Gyerekek, akik családjukkal és ta n ító ju k­kal együtt serénykednek saját környezetükben, hitelesnek érzik az iskola erőfeszítéseit telepüíésükön.A fejlődő em ber gondolkodása időben és térben mind tágabbá válik.Képes lesz a m eg­ism erés origójától, az Én-től távolodva „decentrálni" és létrehozni a múlt és a jővő d im e n ­zióit, valam int a közel és a távol kategóriáit. M indezeket a m egism erési élm ény-szeleteket összeragasztja a létezés ökológiai hálója, az egym ásrautaltságok és kölcsönhatások fi­nom szövedéke.A kölcsönhatások vizsgálatának életkori feltétele a kisiskoláskor végétől elinduló g o n ­dolkodásfejlődés.A kognitív funkciók m inősége lehetővé teszi a távolabbi, a régebbi je ­lenségek m egfelelően pontos m egértését és gondolati feldolgozását. U gyanakkor érzel­m ileg jóval korábban m egkezdődik a globális jelenségek felfogásának előkészítése. A „m i-tudat" létrejövetele, a „saját-csoport” fogalm i tágassága alapozza meg az e m b e risé ­get teljességében, a m inoritások kirekesztése vagy alárendelése nélkül.M ár óvodás korúaknái lehetséges az egész em beriséget „saját csoportként” kezelni, am ikor is a földgöm bön a szárazföldeket egységes színnel jelölve az összetartozást, nem pedig az országhatárok által sugalm azott politikai és gazdasági különbségeket han g sú ­lyozzuk.A globális nevelés az em berek egym ásrautaltságát, a környezetünk m egóvásának kö­zös felelősségét hangsúlyozza. A globális nevelés holisztikus jellegű: helyi problém áink túlnyom ó többsége globális eredete miatt helyileg nem megoldható. E p roblém ákkal csak kínlódni lehet, de m egoldásukhoz széles körű együttm űködésre van szükség. Ebből fa ­kad, hogy a globális nevelés az em berek közötti szociális technikákkal is foglalkozik: a konfliktusok kezelésével, m egoldási stratégiákkal, a békére neveléssel, m iközben együttm űködésre, toleranciára, em pátiára és a m ásság elfogadásának nyitottságára tesz képessé.A globális és a lokális irányultságok egyazon célnak alárendeltek: a környezet problé­máival ism erkedő, azokat m egoldani kívánó em beriség szükségszerű békekötése és egym ásratalálása jelenik meg e célokban, az em beriségnek nincs más alternatívája.Aktualitás és jövő a környezeti nevelésbenA környezeti nevelés jelenidejűsége igen fontos erő, hiszen a tapasztalásra, a sze m é ­lyes cselekvés konkrét idői-téri kategóriáira épül. A hatékony törekvések a környezeti n e ­velésben az időtengelyt annak teljes dinam izm usában felhasználják. A jelenidejűség a5 HAVAS PÉTERm indennapok realitását em eli be a nevelésbe. A pedagógiai transzform ációknak köszön­hetően m egjelennek a m indennapi esem ények. Már az óvodások körében a napi élet része a vízzel való ésszerű takarékosság, a szelektív szem étkezelés és hasonlók. M ind­ezek jelenidejű esem ények, csakúgy, mint az állatok-növények szépsége, a talaj vé d e l­me, a verekedős kisfiú m egfeddése és egyebek. Az iskolásoknak ism eretszerzési he ly­zetek a terepséták és terepgyakorlatok, a sajtó és híranyag szem lézése, a környezeti esem ényekből, jelenségekből levonható adatok, következtetések. A jelen vékony hártyá­ja m ögött mind világosabb körvonalakkal rajzolódik ki a közeli és a távolabbi jövő képe. A környezeti nevelés a jelen tapasztalatait felhasználva transzponálja annak ö ssze fü g ­géseit a jövőre, trendeket, tendenciákat keres és mind pontosabb képet vázol a jelen a l­ternatív folytatásaiként.A nevelés jövőorientált tevékenység. A környezeti nevelés nem egyszerűen egy álta ­lános jövőidőt használ, hanem a jelenben mutatja fel a jövő kezdetét. A fenntartható jövő azt jelenti, hogy a jelen életviteli szokásait, jelen szövetségeinket az anyaggal, energiával és egym ással kell úgy alakítanunk, hogy az alternatív jövőképek közül a kedvezőt: a m indnyájunk szám ára fenntarthatót választhassuk. A jövőképek a jelen döntéseitől ka p ­nak m eghatározást. E döntésekhez erőt ad az a hit, am elynek m élyén szunnyad az a la p ­vető értékekkel való azonosulás, a partikularitáson felülem elkedő eszm ények és ideák köre. Ez adja azt a belső, szem élyes biztonságot, am ely alapjául szolgál a bizakodásnak.A környezeti nevelés jövőorientáltságát a hit, az értékek és eszm ények elfogadása, a bizakodás és a rem ény határozza meg. Mindezek az entitások m egjelenhetnek külön­böző ideológiai irányzatok körében, nem feltétlenül kapcsolódnak össze a v a llá s o s s á g ­gal, még kevésbé a vallásgyakorlással, a hívő életvitellel.A tradicionális környezetvédelm i propaganda világszerte a pusztulástól való rettegésre épít. A katasztrófa-pedagógiák következm énye a sötét jövőt elutasító, a „felnőtt tá rs a d a ­lom által tönkretett világból” kivonuló, aszociális, cinikusan kiégett fiatalság. A környezeti nevelés jövőorientáltságában a felm utatható értékek, és eszm ények még vonzóbbá te ­hetik a jövőt. Az elképzelt szép jövőről alkotott képek, az aktív im agináció áte m e ln e k a környezeti károk és pusztulás láttán kialakuló csüggedésen, erőt adnak ahhoz a harchoz, am ely a korlátozás és önkorlátozás konfliktusaiban sok nehézséget okoz. M indez so h a ­sem jelenthet kozm etikázott, ham isított jövőképet! Am int a piacosodó tá rsa d a lm un k tra- gikom ikusan hazug reklám ideáljai hamis vágyakat és igaztalan ábrándokat g e rje szte ­nek, élesen el kell különülnie ezek zsibvásárától a jelenben is bem utatható környezeti jövőképnek. Meg kell találni, fel kell mutatni a m egőrzött értékeket, a közösségek erőfe­szítéseinek gyüm ölcsét, a szép példázatokat, mint a m egküzdött harcok és m egoldott konfliktusok eredm ényei. A jövőképek a különböző életkorokban m ás- és m ás je le n tő s é ­gűek. Egy három éves gyerm eknek a jövőképe tagolatlan, m eseszerűen csillogó, m ági­kusan erőteljes szívóhatást gyakorol. A nyolcvanhét éves em ber jövőképe részletdús, konkrét, ám igen kevéssé tartalm az „húzóerőt” , hiszen m eghatározza a halálfélelem , a szeparációs szorongás.A környezeti nevelés időtengelye az adott kultúra, az adott társadalom kerekforgása sebességétől függően alakul. Vannak jövőbe forduló, vannak m últba révedő kultúrák. M indezt m ég színezi-differenciálja a konkrét történelm i-politikai helyzet, am elyben a d o ­m ináns idősík a legm eghatározóbb szerepet vállalja-követeli. A válságokban szenvedő közösségek jövővárása felfokozott, m ár-m ár hisztérikus is lehet, hiszen a p ro b lé m a h e ly­zetben az indulatvezérelte gondolkodás veszi át a gyeplőt. A környezeti nevelés jö v ő o ­rientáltsága olyan alapelv, am ely a jövővel szem ben a racionalitást, a kiérlelt és tá jé k o ­zottságra épülő döntéseket részesíti előnyben.A környezeti nevelés rendszerszemléleteA környezeti nevelés rendszerszem léletű tevékenység. Mint m inden rendszert, ezt is csak akkor határozhatjuk meg, ha definiáljuk az alrendszereket és azok egym áshoz való viszonyát. További kérdés az, hogy vajon a környezeti nevelés nyílt vagy zárt rendszer-e?A környezeti nevelés alrendszereit a nevelés általános kategóriáiból ve ze th e tjü k le. Az a lrendszerek közül kiemelt helyre kerül a nevelés alanya:6 ÉRTÉK ÉS ÉRTÉKÁTADÁS A KÖRNYEZETI NEVELÉSBENA n e v e lő (a pedagógus) szem élyeA nevelési hatékonyság érdekében alapvetően szükséges szakm ai felkészültsége, szaktudása. A szem élyes hatás érdekében környezeti attitűdjei, értékrendje, társas ha­tékonysága, nevelési stílusa, kom m unikációs kultúrája, toleranciája és életviteli stratégi­ája közvetlenül részt ve szn e k a nevelési folyam atban: a nevelés eszközei és keretei. A környezeti nevelés (is) csapatm unka, feltétlenül szükséges a nevelő kapcsolatkészsége, nyitottsága, em pátiás érzékenysége és kitűnő kooperációs képessége. A hazai peda g ó ­gusképzés ism ert hiányosságai és adósságai a környezeti nevelés terén (is) hiányálla­potokat terem tettek. U gyanakkor erőfeszítések történnek a hiány felszám olásáért. K ülö­nösen érdekes a továbbképzések rendszere, am elyekből kibontakozik a p e d a g ó g u stá r­sadalom igénye, szándéka és tehetsége.A nevelés környezeteA környezeti nevelés olyan konkrét tevékenység, am elynek tárgyi-anyagi realitásai vannak. Mivel a környezetről szól, az adott környezet vagy összhangban van ezzel a m on­danivalóval vagy azzal diszharm onikus. A folyam at eredm ényessége érdekében m eg kell va lósítani a harm óniát, az egységet a nevelés környezete és üzenete között. Ez vo n a t­kozik a környezeti nevelés színterére, ahol a tevékenység folyik: az intézm ény épületére, az építettség kultúrájára. A belső- és külső terek harm óniája, a funkcionalitás, a tájba (környezetbe) illeszkedés, az ergonóm iai tényezők, a helyi hagyom ányok esztétikus m egjelenése és szépsége, a felhasznált anyagok és technológiák ökológiai üzenete: m ind -m ind nevelőhatássá nem esedik. Ezt a kategóriát erősíthetik a m unkaeszközök, a belső terek és berendezés tárgykultúrája, az em beri lépték érvényesülése és a m egfelelő em beri tevékenységeknek, kapcsolatoknak való m aradéktalan megfelelés. A belső tá r­gyi-m űszaki környezet a saját energiagazdálkodásával, anyagkezelésével adott ökoló­giai és ökonóm iai színvonalat képvisel, amely lehet pozitív modell is, de lehet akár kirívó ellenpélda is.A kö rn ye ze ti nevelés tárgya: a tanulóA nevelési folyam at interaktív és adaptív. M esszem enően alkalm azkodik a tanuló é let­korából és egyéni adottságaiból adódó fejleszthetőségéhez, egészleges hatásokra tö ­rekszik, a tanuló szükségleteire, érdekeire, a közössége elvárásaira épít. A tanuló ennek olyan alrendszere, am elyben érvényesülnek em beri és szem élyiségi jogai, m éltósága. Különös súllyal esik latba az alanyi állam polgári joga a környezet-kultúrához, joga a kör­nyezetről szerezhető inform ációkhoz, joga az egészséghez - annak tág értelm ezésében.A környezeti nevelés előfeltételezi a tanuló aktivitását, vágyát a szép, értékes és ta r­talm as élethez, alkotáshoz és boldogsághoz.Ö sszhangot terem t a tanuló közösségéhez való kapcsolódásában, erőfeszítéseket tesz a tanuló önérvényesítése és más érdekek, szükségletek közötti konfliktusok keze­lése érdekében. A tanulóval kapcsolatban igyekszik olyan konfliktusm egoldási stra té g i­ákat képviselni, átadni, am elyek birtokában a tanuló képessé válik nem csak „b e ille sz­kedni" adott közösségébe, hanem szem élyes értékeit képviselve értékterem tő életviteli stratégiát tud m egalkotni, identitását m egőrizve és m ásokét tiszteletben tartva.A környezeti értékek átadása - tanítási és tanulási folyam atH atározott követelm ény a környezeti nevelésben a tanulás tág, teljeskörű értelm ezése. Ez azt jelenti, hogy ism ereteket közöl a környezetről és inform ációkat nyújt a problém a­m egoldáshoz, tudom ányos fogalm ak és tényanyag m egtanítására is vállalkozik. S zere­pek és m agatartási módok m egtanulása, viselkedési és életviteli stratégiák kialakítása és gyakoroltatása, attitűdform álás, érzelmi viszonyulások és értékek közvetítése is része e folyam atnak. A m odern oktatási stratégiák szétfeszítik a hagyom ányos didaktika kiüre­sedő kereteit. A környezeti nevelés intézm ényes és nem -intézm ényes form ái m ind ha­sonlóbbá válnak azáltal, hogy eltünedeznek a sablonos „iskolás" form ák, m egjelennek7 HAVAS PÉTERaz olyan módszerek, mint a projektek, az akciók, a m űvészeti alkotások, a drám a és aterepm unka. . , ,A tanulás ¡tevékenység egybekapcsolódik a mindennapi léttel (óvodai, iskolai és egyéb helyszínek). Tananyagszerűvé válik az étkezés és a tisztálkodás, a vásárlás és az em beri kapcsolatok, a hulladékkezelés és a fogyasztói - vásárlási szokások, a háztartás és a m entálhigiénét szolgáló tevékenységek.A környezeti nevelés az intézm ényes nevelés egészét végigkíséri, mint m ásodelem zés, értelm ezés, életm ód - kontroll és jobbító tö ­rekvés. .A nem iskoláskorúaknál a tanulási tevékenység túlnyom órészt a közösségen belüli csoportdinam ikára épít: az egyéni attitűdök a csoportértékekhez való igazodás során alakulnak. A környezeti nevelés során a szociális tanulás szerepe is óriási. A kisiskolás kor végéig elsődlegesek a felnőtt (a pedagógus) modellek, m ajd később a kortárs csoport és annak szu b ku ltú rá ja v á lik vita th a ta tla n u l fo n to sa b b á . E zért a kö rn ye ze ti ne ve lés e re d m é n y e s s é g e é rd e ké b e n fokozottan e rő síte n i s z ü ksé g e s a ko rtá rs c s o p o rto k ko ­hé zió já t, é p íte n ü n k kell a k is kö zö ssé g e k e g y ü tte s-é lm é n yé re , n o rm a - és é rté k k ö z ­v e títő szerepére. ...A környezeti nevelés a problém am egoldáshoz készít fel, ezért m aga is problém afelvető m ódszereket, heurisztikus eljárásokat használ. A m odern tanítási-tanulási stratégia nem nélkülözi a heurisztikát, a tanuló önálló felfedezését, alkotó kutatását, gondolkodását igénylő feladathelyzeteket.A környezeti nevelés tartalmaA rendszer ötödik elem ét az adott környezetben élők közössége form álja abból a c é l­ból, hogy fenntartható legyen élete. A környezeti nevelés tartalm ilag tehát elsősorban a közösségből és annak környezeti sajátosságaiból szárm azik.A közösség (az adott társadalom ) saját kultúráját, ökológiai és társadalm i ism ereteit, történelm ileg kialakult környezetképét transzform álja e nevelésbe. A kö rn ye ze ttu d o m á ­nyok fejlődése, a globalizálódás m ind hasonlóbbá teszik a különböző tá rsa d a lm ak kör­nyezeti nevelési tartalm ait. Nyilvánvaló, hogy az általánosan érvényes, a Föld egészét érintő problém ák m egoldása az egész em beriség közös erőfeszítését igényli, ezért a glo­bális környezeti összefüggések tartalm ilag elhagyhatatlanok a tananyagokból.A tartalom szorosan kapcsolt része az emberi viselkedés, reakcióm ódok, cselekvések, problém a-és konfliktusm egoldáshoz szükséges m űveletek sokasága, am elyek a tantervi követelm ények „pszichom otoros” elemei.A környezeti nevelés tartalm azza a társas készségeket, a kapcsolatterem tés és k a p ­csolattartás eszközeit, az em beri döntések, konfliktusm egoldások egyéni és csoportos változatainak készségeit.A környezeti nevelés program ja tartalm azza az érzelm i viszonyulások, a ttitűdök fo r­m álásának, befolyásolásának tervét is. A környezettudatos m agatartást az egyén v is z o ­nyulásai határozzák meg. Ez vezet el a jellem alakításának pedagógiai feladatához. A környezethez fűző viszonyok értéket is hordoznak. Az em ber környezettel kapcsolatos értékfelfogása a m odern társadalom ban a polgári m agatartás m egítélésében, a jellem értékelésében nélkülözhetetlen. Itt érintkezik a környezeti nevelés a pedagógia etikai fe ­lelősségével, am ely a polgári nevelés legfőbb tartalm i eleme.A környezeti nevelés: együttm űködésre serkentésA környezeti nevelés összetett szem élyiség-, m agatartás- és attitűdform álás, am ely képessé tesz m ásokkal való együttm űködésre. E társas szokások és b e á llító d á so k a kö­vetkező elem ekből állnak:- a m ásokra figyelés képessége,- a m ások elfogadása, pozitív attitűdök m ások iránt,- em pátiás kapcsolatok képessége- altruizm us, segítő m agatartásform ák képessége,- önalávetés és dom inancia indítékok egyensúlya,8 ÉRTÉK ÉS ÉRTÉKÁTADÁS A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN- a közös cse lekvések koordinálásának képessége,- t ü r e le m és m egértés m ások hibázásával kapcsolatban- a saját identitástól eltérő tulajdonság (a „m ásság”) toleranciája- a közös csele kvé sek kontrollálási képességeA társas képességek a környezeti nevelésben (is) az „ősbizalom ra” és a m ások iránti szeretetre épülve válhatnak eredm ényessé. M indezek feltételezik a m entálhigiénés egészséget, a közösség „lelki egészségét” és harm óniáját.Az együttm űködés és versengés finom ellentétbe feszülnek, am ely paradoxont csak különleges esetekben lehet feloldani. A v e r s e n g é s - a z önérvényesítés szélsőséges fo r­m ája - kizárja az együttm űködést, kivéve akkor, ha a versengésnek speciális szabályai vannak.A környezeti nevelés során ki kell alakulniuk és meg kell erősödniük a versengés fé k ­jeinek, az azt szabályozó szem élyiség és csoportm echanizm usoknak. Ezt legélénkeb­ben az együttm űködési helyzetek sokasága terem ti meg.A kisiskoláskorig a páros és kiscsoportos tanulási és játékhelyzetek válnak alkalm as gyakorlótereppé a kooperációt illetően. A prepubertáskor a kortárs csoportokat szo ro sa b ­bá zárja, m e g n ö v e k s z ik a va ló d i e g yü ttm ű kö d é s reális leh e tő sé g e . A s e rd ü lő - és ifjú ­korban is könnyen halad az e g yü ttm ű kö d é s a ta n u lá s i és p ro b lé m a m e g o ld á s i h e ly ­z e te k b e n . A c s o p o rtk o h é z ió n ö ve ke d té ve l m e g n ö ve kszik a c s o p o rto n b e lü li k o n flik ­tu s o k esélye, am e ly a c s o p o rt szé th u llá s á h o z vezet. A be lső riv a liz á lá s t c s ö k k e n ti a c s o p o rt külső fen ye g e te ttsé g e , ám ez a jelenség m ár a csoportközi együttm űködés té ­m aköre felé vezet el.Az együttm űködési készségek igazi próbatétele, am ikor más csoporttal kell eg yü ttm ű ­ködni, összedolgozni. A környezeti nevelés sokszor edzi, fejleszti e készségeket a kö­zö sségek egym áshoz irányításával, együttm űködést követelő helyzetek pedagógiai célú életrehívásával. Ezekben a szituációkban a csoportok inform ációgyűjtéssel, problém ák m egoldásával, akciókkal foglalkoznak, és ezt a folyam at végén összegezik. A csoportok egym ásrautaltsága kizárja a rivalizálást, a saját-csoport képzést, a győzelem -vereség alternatíva egyoldalúságát.A környezeti nevelés stílusjegyeiA környezeti nevelés a pedagógiai gyakorlat sajátlagos területe. Ö nálló célokkal, s p e ­ciális m ódszeregyüttessel, csak e területre jellem ző stílusjegyekkel rendelkezik.A n a litiku s és holisztikusA környezeti nevelés a környezetet elem ző módon vizsgálja, a környezet részeiről és azok kölcsönhatásáról analitikus jellegű képet nyújt. Tényezőnként válogatja szét az e g y ­m ással összefüggő jelenségeket, elválasztva a biotikus és az abiotikus faktorokat, a va ­lóság vá lto zá sa in a k term észetét kutatva. A környezeti nevelés szükségszerűen a lkal­m azza a környezettudom ányok világszerte elterjedt m ódszereit - mint tudom ányos m ód­szereket - ilyenek például a mérés, összehasonlítás, vizsgálat, kísérlet, m odellalkotási eljárások. M indezek rész-egész relációkra bontják szét a valóságban összetartozó e n ti­tásokat és létrehozhatják a m egism erő szem élyben a részlegességet kvázi-teljességnek imitáló benyom ást. A környezeti nevelés veszélyesnek tartja az analitikus stílusú m egis­m erési utak egyoldalúságát, hiszen a szétszedett világ a világképben elveszíti érté k-p ri­oritásait.A környezeti nevelés az elem ző m ódszerek használatára kényszerülve arra törekszik, hogy ezt egyensúlyba állítsa a holisztikus közelítésm óddal. A teljesség érzékelhető-ész- lelhető jelenléte a racionalitáson túli élm ényben ad nyom atékot a létezésnek.A teljesség élm ényének érvényesülése a nevelésben a környezeti nevelés olyan s p e ­cifikum a, am elyet nem képes nyújtani sem a term észettudom ányos sem a tá rsa d a ­lom tudom ányi nevelés.A teljesség nem differenciálatlan káoszként, hanem a részek összességének önálló m inőségeként jelentkezik, tehát strukturáltan gazdag differenciációval. A holisztikus v i­9 HAVAS PÉTERlágkép m agába zárja az embert: védi és fenntartja. A környezetkép holisztikus m in ő sé ­gében felm érhető az em beregyed picinysége és közösségei felelősségének gigantikus dim enziója. A holisztikus környezetkép teszi beláthatóvá, hogy az élet evolúciójaként fo ly ­tonosan tovább differenciálódó létformák, az újabb és újabb fajok az alkalm azkodási és ökológiai problém ákra adott átm eneti m egoldások, nem rendelkeznek é rté kkü lö n b sé g e k­kel, hiszen koegzisztensen igénylik egymást. Az értékszem pont, a szubordinációs kény­szer olyan m esterséges szem pont, am ely torzítja a holisztikus szem lélet arányosságát. A Földön a létezők sokaságának sokféle nézőpontú elem zését m inősítését végezhetik el tudom ányos vagy gyakorlatias módszerekkel, ám értéket mint a létezőket rangsorba vagy fontossági sorozatba elhelyező m egkülönböztető jegyet szükségtelen használni.A holisztikus stílusjegy a nevelésben a tanuló szám ára egyedi létezésének te lje s s é g ­élményét, a létezők körében a létezés szépségének m egosztását teszi lehetővé. Érzelm i szem pontból ez az öröm -m egosztás vezeti be a létezés egyenrangúságának racionális m egértését. Ez az, am elyet a m ítoszok, eredetm ondák, az ősi eposzok és m esék (az óegyiptom i, az indián, a kínai és a magyar is) úgy rögzítettek, hogy a létező do lg ok „e g y ­más testvérei” .A holisztikus élm ény a tág értelem ben vett közösségben való feloldódás szépségét is nyújtja. Enyhíti a halálfélelem szorongatását azzal, hogy a szorosan összetartozó részek az összesség teljességében találhatják meg egyedi létezésük utáni küldetésüket. A ho­lisztikus stílusjegy teszi racionálisan felfoghatóvá a globális jelenségeket, problém ákat, az olyan elm életeket is ideértve, mint a Gaia hipotézis.A z értelem és érzelemA környezeti nevelésben a racionalitás jelentősége nyilvánvaló. A folyam at során a mind tudatosabbá váló m agatartásform ák éppen az értelem által kontrollált viselkedés szabályozását segítik elő. A környezetről szerezhető ism eretek, a racionális döntések, az inform ációk kezelése a problém ahelyzetekben m ind-m ind az intellektus világába utal­ható tevékenységek. A környezeti nevelés erőfeszítéseket tesz arra, hogy felfoghatóvá tegye a gondolkodás szám ára a fenntartható társadalom feltételeit és m indennek a jelen döntéseiben való gyökereit.U gyanakkor a környezeti nevelés nem tarthatja fenn az értelm i tevékenység kizá ró la ­gosságát a pedagógiában, am int azt fentebb a tanítás-tanulás tág értelm ezése kapcsán m egjegyeztem . A racionalitás hegem onizm usa a hibás döntések sokaságát idézi elő, az em ber racionalitása igencsak korlátozott.Az érzelm i és az értelmi erők együttesen alkotják a m agatartás sza bályozásának azon képződm ényeit, amelyet attitűdöknek nevezünk. A környezeti nevelés attitűdöket form ál: az attitűdök érzelm i viszonyulásait és azok „kognitív csúcsát” is. Az érzelm i v iszo n yu lá so k m eghatározzák az egyén környezetének elem eihez és azok egész rendszeréhez való viszonyát a vonzás és taszítás, az oldás és kötés szem élyes színezetű kapcsolatait. Az érzelm i viszonyulások a tudattalan tartom ányban közvetlenül nem form álhatók, a b o ­nyolult identifikációs folyam atok során, a m odellkövetéskor, a referencia-közösség hatá­sára, ám m űvészetek által közvetítve is alakulnak.Az érzelm i viszonyulások kapcsolódnak a m otívum ok, a szükségletek világához, h i­szen a pozitív érzelm ek m egerősítenek, a negatívok fékeznek, visszatartanak. A környe­zeti nevelés során az attitűdök form álásával együtt próbáljuk az em ber indítékait, s z ü k ­ségleteit és értékrendjét pedagógiai eszközökkel form álni, ezzel elősegíteni a m a gatar­tásszabályozás kívánatos irányú működését.Az érzelm i hatások a környezeti nevelés során nem csak a m űvészetek, a m ítoszok révén, hanem sok-sok egyéb csatornán érvényesülnek. így például a nevelő szem élyes érzelm i hatása, a közvetlen környezet, a társas helyzet, a taneszközök, a tevékenység m ind-m ind érzelm i reakciókat okoz, érzelm eket vált ki.A kiváltott érzelm ek pozitív vagy negatív irányúak, intenzitásuk végtelen sokféle lehet.A környezeti nevelés sok pozitív érzelm et válthat ki: szeretetet, vonzalm at, tiszteletet, kellem es és jó érzések sokaságát.10 ÉRTÉK ÉS ÉRTÉKÁTADÁS A KÖRNYEZETI NEVELÉSBENAz élet tisztelete, a létezés öröm teljessége, a gondoskodó érzések az élőlényekkel kapcsolatban hagyom ányosan fontosak a környezeti nevelésben. U gyanakkor ezt eg ye n ­súlyban tartják a kiváltott negatív érzelmek: gyűlölet és harag a környezetpusztítókkal, a környezetet rongálókkal szem ben. Ellenérzéseket -helyesebben negatív érzéseket kell ébresztenünk a tanulókban azokkal az em berekkel, intézm ényekkel szem ben, akik v e ­szélyeztetik vagy pusztítják a környezetet. Ezt nem tom píthatják sem a hatalom vagy te ­kintély tiszteletéből fakadó, sem a szem élyes elfogultságokból adódó más é rz e lm e k 1 A környezethez való szem élyes viszonyulások erkölcsi m egítélését kom oly nevelési fe l­adatnak kell te kintenünk - ez ad erőt a későbbiekben az önszabályozáshoz is.A környezeti nevelésben nem választható külön tehát - még didaktikus m egfontolá­sokból sem - az értelm i és az érzelm i hatások, folyam atok sokasága.Tudom ányos és m űvésziA környezeti nevelés tudom ányos m ódszereket és eszközöket használ fel ahhoz, hogy a ta n u ló k környezetképe pontos, a valóságosnak m egfelelő legyen. A term észet- és tá r­sadalom tudom ányok sokaságát „építi be" a tananyagkészítés során. Az alapozó szint integrált tantárgyai, a tantárgyközi helyzetek a term észet- és társadalom tudom ányok széles körének ism ereteit, fogalm ait, eszközeit és felism eréseit ötvözik. A környezettu­dom ányok, a m agatartás-tudom ányok, a társadalom - és term észettudom ányok né lkü lö z­hetetlenek a környezeti nevelésben. Az egyes fogalm ak és fogalm i rendszerek m egőrizve eredeti jelentésüket, bekerülnek olyan tananyagokba, ahol más tudom ányok fogalm aival, eszközeivel kapcsolódnak. A környezeti nevelés a fogalm i kom plexitással igyekszik m o­dellezni a valóság bonyolult jelenségeit.A m űvészeti tevékenység az alkotás és élm énybefogadás szintjein terem ti meg azokat a lehetőségeket, am elyek során intuitív módon, érzelmi viszonyulásokon keresztül válik m egragadhatóvá a környezet vagy annak egy része. A m űvészet eszközei a környezeti nevelés során a létezés élm ényét sokszínű érzelmi köntössel díszítik, fokozva és kitel­jesítve annak szépségét és értékét. A környezeti nevelés során a képzőm űvészetek, a szépirodalom , a drám a, a zene, a m ozgásm űvészetek, a film és videó egyaránt m egta­lálják saját helyüket és küldetésüket.A környezet értékeinek és azok fenyegetettségének ábrázolása rajzokon, festm é n ye ­ken, kollázsokon a szem élyes kreatív erők örvénylő indulataiban hozza intuitív m egra­gadható közelségbe a szubjektív érzelm eket és értékelést - esztétikailag is élvezhető m ódon. Világszerte terjednek a környezeti tem atikájú rajz- és fényképkiállítások, m ű vé ­szeti körök, szakkörök, pályázatok, m elyeknek nevelőhatása nyilvánvaló.A ta pasztalás analitikus, tudom ányos eszközökkel történő produktum ait kiegészítik, szem élyesen hitelesítik az ábrázolások, am elyek a szabadrajz vagy más, önkéntesen választott technikával kifejezik a szubjektív élm ény instanciáit.A drám a olyan lehetőség, am elyben a szem élyes érzelmi és indulati tartom ányok fe ­je znek ki szubjektív üzeneteket. A társas dram atikus játékokban a szerepek sűrítenek em beri értékeket, attitűdöket, és jelképesen bem utatják a konfliktusok lényegét, m egol­dásm ódjait. A drám a eljátszásakor átélhetővé válnak a szerep érzelm i-indulati m élységei és kifejezhetők az ezzel kapcsolatos szem élyes reflexiók: öröm ök és félelm ek. M indezzel a drám a katartikus funkciót is betölt: ugyanakkor a drám ajáték látványa em pátiásán kö­vethető, átélhető.M indezek alapján - nem részletezve most a m űvészetek más műfajait, form áit - b e ­látható, a környezeti nevelés a művészi tevékenység (alkotás és/vagy m űélm ény befo­gadás) révén képes a szem élyes érzelm i-indulati szféra dinam izálására. A m űvészet a sűrítés, a szim bolikus kifejezés vagy a közvetlen expressziók által a környezethez fűződő szem élyes indulatokat és érzelm eket m egragadhatóvá, követhetővé és érzékelhetővé te ­szi. A szubjektum átélheti az irracionalitás mélységeit, m egragadhatja a szépség, a jóság és az igazság artisztikum át az esztétikum izzásában.11 HAVAS PÉTERHelyszínek és pedagógiai környezetekA környezeti nevelés téri sajátosságai is kettősséget m utatnak. A nevelés h elyszíne­ként egyaránt szükségesek a belső, em ber-alkotta terek: mint az óvodai csoportszoba, a tanterem , a laboratórium , a könyvtár, a színház, és hasonlók. A tanulási tevékenység tartalm a, feltételei, eszközei és más szem pontjai segítik m eghatározni, hogy milyen az alkalm as (pontosabban a legalkalm asabb) helyszín.A valóság m egism erésének J. B ru n e rszerint három szintje lehetséges: az enaktív, az ikonikus és a szim bolikus. Az enaktív leképezés a közvetlen konkrétságot igényli: az adott környezet önm agát reprezentálja az adott pedagógiai helyzetben. Ezáltal péidául az is­kola épülete, a folyosó, a tanterem , az étterem , a m osdók önm agukat jelentik, m int p e ­dagógiai környezetek.A környezeti nevelés a term észeti környezet m egism eréséhez, ta pasztalásához v e z e ­tő úton a legalkalm asabb helyszínként m agát a term észetet választja. A te rm é sze t gyak­ran a legjobb tanterem .A m egism erés közvetlen varázsát, az élm ény teljességét nem pótolják a hagyom ányos „élősarok” jellegű utánzatok. U gyanakkor ezek igen primitív, durván leegyszerűsítő m o­delljei a valóságnak. Az élősarokkal kapcsolatos fellendülő érdeklődés a vá rosiasodással együttjáró, örvendetes pedagógusi hevület - am elyet egyre erősebben b írálnak a kör­nyezetvédők. Érveik szerint a kisállatok m esterségesen elkülönített tartása az állatoknak szenvedést, a term észet-egésznek pedig kárt okoz. Az iskolaszervezet nehezen b irkó zik meg azzal, hogyan lehet összeegyeztetni egy bárm ennyire is kism éretű biotóp m ester­séges fenntartását és az iskola pedagógiai és egyéb funkciói teljesítését. M egjegyzést érdem el, hogy minél kisebb az adott biotóp, fenntartása annál bonyolultabb te chnikákat és eszközöket igényel.A külső term észeti környezet kínálja önm agát a pedagógiai folyam atok szám ára az iskolaudvaron, iskolakertben, a táborban, az erdei iskola helyszíneken, a te re p g y a k o rla ­tok során.Nem m indig a term észeti környezet jelenti a „külső” helyszínt, lehet ez a város, az utca; a falu egyik tere vagy vasútállom ása is. Ezeken a helyszíneken az adott környezet s a já ­tosságairól valóságos és konkrét képet lehet nyerni, azzal interaktív kapcsolatba lehet kerülni.A Bruner-i szim bolikus és ikonikus leképezésnél ugyanis sohasem jö h e t létre a tanuló és a valós környezet közötti interakció!A szabadban folytatott környezeti nevelés során az élm ény ingergazdagsága p ó to lh a ­tatlan, hasonlóan azokhoz az érzelm i és racionális hatásokhoz, am elyek a ta p a szta lá s közvetlensége révén az élm ény hitelességét biztosítják.Term észetközpontú és társadalom központúA környezeti nevelés az em berre, az em ber m agatartására, annak szabályozására irá­nyul. Közvetlen céljai tehát alárendeltek a viselkedésszabályozás társas m e ch a n izm u ­sainak. Az em bert felkészíti e pedagógiai folyam at arra, hogy tá rsadalm i környezetében hogyan vezesse életét a term észeti erőforrások, a term észeti lényként történő létezése fenntarthatóságának érdekében. A környezeti nevelés naprendszerében kettős n a p ko ­rong világít.Az összefüggések vonatkoztatási pontjaként alapvető módon érvényesül a term észet, a term észeti jelenségek és erők világa. Az em ber a term észet része, a Föld környezetét e term észeti erők alakítják.A term észettudom ányok szerepe ezért a környezeti nevelésben kétségbevonhatatlan. A term észet részeként tételezett em beriség azonban - jól-rosszul - m egalkotta önm aga környezetét, szabályozóit. Az evolúció során az em berré válás a biológiai sza bályozók egy részének elvesztését e re d m é n y e z te -a m in t azt K onrad L o re n zé s m ások tanítá sá b ó l felism ertük. Az em beri csoportok agresszióját, a tulajdonhoz és territó riu m h o z való v is e l­kedési sztereotípiáit többé nem a csupasz majom biológiai öröksége, hanem a H om o sapiens által m egalkotott törvények, tabuk és erkölcs szabályozzák.12 ÉRTÉK ÉS ÉRTÉKÁTADÁS A KÖRNYEZETI NEVELÉSBENA barlang helyett a mai m etropolisok, a szavannák ösvényei helyett aszfalt és b etono­zott úthálózat, a gyűjtögetett és vadászott élelem helyett a kisebbség a konzum álódott piac m anipulációkkal kísért és túlcsom agolt táp-csodáit csipegeti, a többség a hagyom á­nyos éhezés és alultápláltság nyomorát szenvedi.A környezet valós állapotának m egism eréséhez hol a term észetet, hol a társadalm at kell szem lélnünk, élvezve és gyötrődve a két középpont által vonzásban tartott naprend­szer bonyolultságában.A környezeti nevelés a term észetről és a társadalom ról, mint a földi jelenség összefo­nódott hiperstrukturájáról szól. Ennek a tevékenységnek alanya és tárgya is az ember, az a term észeti-társadalm i képződmény, akit biológiai léte a term észeti erők által vezérel - s z ü k s é g e van fogyasztható vízre, levegőre, kell oxigén és m egfelelő m ennyiségű sze r­ves anyag is - ám viselkedését, m agatartását a közösségi lét (am ely az egykori hordát felváltotta) határozta meg. Értékrendjét, attitűdjeit a társas helyzetek kom m unikációs tö r­ténései form álják, fogalm akat és szavakat tanul, létform ákat és életvitelt utánoz, eszm é k­ben hisz és hitet kovácsol biztonsága és üdve érdekében. Tehát nem csak a term észeti erők vonzásában kering (a M adách-i Föld Szellem e analógiájaként), hanem tagja-rabja annak a kultúrának, am elybe beleszületik.A környezeti nevelés e kultúrális örökséget igyekszik ökológiai szem pontokkal, a fe n n ­tarthatóság érdekében értékprioritásokkal, az egyéni m agatartás és életvitel racionálisan kontrollált form álásával erősíteni.G ondolkodás és cselekvésA környezeti nevelésben a külső és belső tevékenységnek egyaránt jelentős szerepe van, nem szorítkozhatunk csak az egyikre, illetve csak a másikra.A környezetről szerzett ism eretek, a problém ák felism erése, a m egoldás m egtalálása, a döntést előkészítő m érlegelés eléggé belső, kívülről nem látható folyam atok. A kognitív tevékenység nem -látványos, ám fontos előkészület! A tanuló gondolkodását kell, hogy fejlessze a környezeti nevelés, hiszen a környezettudatos m agatartás a jó döntésekre épül. A környezet elválaszthatatlan része a belső környezet, a lelki-m entális szféra. E n­nek történései, belső folyam atai a cselekvést, a döntéseket előkészítő érzelm i-indulati folyam atok. A lelki feszültség által létrejött intuíciók és im aginációk az em ber cselekvő válaszait vetítik előre, a képzelet képernyőjére.A környezeti nevelés nem csak a cselekvés előkészítésével, hanem annak konkrét ki­vitelezésével, edzésével és gyakorlásával is foglalkozik.A környezetről az aktív cselekvés nyújtja a legpontosabb képet. A tanulók környezeti nevelésre az életvitelük cselekvő m agatartásában nyilvánul meg. A környezeti nevelés célja nem arra irányul, hogy eredm ényesen tudjanak a tanulók környezeti vetélkedőkön teszt feladatokat m egoldani, vagy ezzel kapcsolatos elm életi felism eréseket hozni. Még kevésbé a környezeti szépségeken vagy katasztrófákon való szépelgés, bájolgás vagy szörnyülködés a cél.A tevékenység központúság az a szem léleti alap, am elyre biztonsággal helyezhető el a környezeti nevelés pedagógiai építménye. Ebből az következik, hogy a program m eg­alkotásakor az álljon a középpontban: mit cselekdjen, mit tevékenykedjen a tanuló? A követelm ények felvázolásakor nem csak ismereteket, érzéseket, hanem konkrét c s e le k ­vési elem eket és komplex tevékenységeket igyekezzünk megragadni. A tanulókkal sze m ­ben tám a szto tt igények lehetőleg m aguk a cselekvések, tevékenységek legyenek.A tevékenységet nehéz standardizálni, hiszen végtelenül sok helyi, szem élyiségbéli és más változótól függenek. Meg kell alkotni az óvodai, iskolai életnek azt a te vé ke n y­ség-készletét, am elyet elsajátíthat, fejleszthet és megalkothat minden tanuló. M ind több olyan feladatot és problém át kell beem elni a „tananyagba” , am ely a tanulási folyam atban egyensúlyba hozza a belső és a külső cselekvéseket. A projektek, a problém afelvető m ódszerek, a heurisztikus tanulási helyzetek sokféle lehetőséget nyújtanak.A környezeti nevelés követelm énykészletét úgy kom ponálhatjuk meg, ha az adott is­kolatípus adott évfolyam ának valam ennyi tantárgya valam ennyi követelm ényéből ösz- szerendezzük azokat, am elyeket integráló erővel strukturál a környezeti nevelés cé lkitű ­13 #1 Dr.BauerBela
Nyitólap Gyermekek külföldre utazása Nyitólap Utazásra nem javasolt és fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok és térségek Utazási tanácsok országonként Úti okmányokkal kapcsolatos tájékoztató Vízum beszerzése Regisztrálja külföldi utazását! Gyermekek külföldre utazása Vízummentes külföldre utazás Gyors tippek mielőtt útra kelne Online adatlap konzuli védelemhez Magyarország külképviseletei külföldön Külképviseletek Magyarországon Konzuli szolgálat külföldön Konzuli költségek | Ügyféltájékoztató Utazás Magyarországra Tájékoztató a Schengeni Információs Rendszerről (SIS II) Az uniós szintű Vízuminformációs Rendszer kiterjesztése (VIS) Lépjen velünk kapcsolatba! - Konzuli Szolgálat Budapesten Felülhitelesítés Gyermekek külföldre utazása Gyermeke saját érvényes útiokmánnyal (útlevél vagy egyes esetekben személyazonosító igazolvány) utazhat külföldre. Amennyiben kiskorú – azaz 18. életévét be nem töltött – személy csak az egyik szülő kíséretében, más felnőtt kíséretében (rokon, barát, tanár, stb.) vagy egyedül utazik külföldre, javasoljuk szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. A szülői nyilatkozatnak tartalmaznia kell a hozzájáruló szülő(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, személyazonosságot igazoló okmány száma), elérhetőségeiket; a nyilatkozat területi és időbeli hatályát (hová és mettől meddig utazik a gyermek), a hozzájáruló(k) egyértelmű beleegyezését, a hozzájáruló(k) aláírását; a kísérő személy személyes adatait, elérhetőségét, ha nem az egyik szülő a kísérő. A nyilatkozatot két tanú vagy közjegyző előtt javasolt megtenni, és angol nyelvre vagy a célország nyelvére lefordítani. Egyes légitársaságok saját formanyomtatványt rendszeresítettek kiskorú utazásához tett szülői nyilatkozattételre. Javasoljuk a közvetlen tájékozódást a légitársaságnál. Tekintettel arra, hogy a kiskorúak beutazásának feltételei országonként eltérőek, minden esetben olvassa el az adott országra vonatkozó utazási tanácsainkat. További tájékoztatást kérhet a felkeresni kívánt ország budapesti nagykövetségén. Szülői hozzájáruló nyilatkozat minta >> (nem kötelezően előírt formanyomtatvány) #1 Dr.BauerBela

2021. március 26., péntek

Ismerjük fel a lázgörcsöt!

Ismerjük fel a lázgörcsöt! A gyerekeknél már egy egyszerű, vírusos fertőzés is hőemelkedést okozhat, ami a szervezet számára egy bizonyos határig természetes és hasznos. Mikor folyamodjunk lázcsillapításhoz és hogyan? Mi a lázgörcs? Ismerjük fel a lázgörcsöt! Tudományosan bizonyított tény, hogy szervezetetünk a láz segítségével harcol a baktériumok és vírusok ellen. A láz hasznosságáról azonban minden szülő megfeledkezik, amikor éjszaka lázas, kipirult orcájú és fájdalomtól gyötört gyermeke mellett virraszt. Őrizze meg ilyenkor lélekjelenlétét, próbálja meg felismerni, milyen jellegű lázról van szó, és ennek megfelelően döntse el, mi legyen a további teendő. Olvassa el, mit kell tenni a gyerekek szokványos egészségügyi problémái esetében Mi okozza a baba hányását és hasmenését? Mikor beszélünk hőemelkedésről és mikor lázról? A láz emelkedett testhőmérséklettel járó állapot, vagyis egy tünet, amikor a normál emberi testhőmérséklet 37°C fölé emelkedik. A hőemelkedést gyógyító folyamatként is értelmezhetjük, amikor a szervezet immunrendszerének külső hatásokra történő válaszreakciója felgyorsul és erősödik, emellett a kórokozók szaporodása csökken. Ez rossz közérzetet, fáradékonyságot okoz és kimeríti a szervezetet. A testhőmérséklet változásának fokozatai: Kevesebb mint 34°C: kihűlés (hipotermia) 36,5-37°C: normális testhőmérséklet 37-37,9°C: hőemelkedés 38-39°C: láz 39°C-41°C:magas láz, amikor orvost kell hívni 42°C: igen magas láz, melyet általában a szervezet már nem képes legyőzni. A gyerekeknél nem csak a baktériumok okoznak hőemelkedést A hőemelkedés nem feltétlenül valamilyen betegség tünete. Gyakran előfordul, hogy az újszülöttek és a totyogó babák testhőmérséklete megemelkedik, amikor melegük van, vagy túlöltöztetjük őket. Ennek oka az, hogy szervezetük – ellentétben a nagyobb gyerekek és felnőttek szervezetével – még nem képes a teshőmérséklet szabályozására. Hőemelkedést okozhat a védőoltás is, aminek célja a szervezet specifikus ellenállásának fokozása. Az első fogak növekedésekor is lehet hőemelkedés, de nem magasabb, mint 37,8°C. Hogyan mérjük a gyerekek testhőmérsékletét? A kisbabák és kisebb gyerekek lázmérése nem egyszerű feladat. Az egészen pici babák testhőmérsékletét mérje a végbélben, digitális hőmérővel. A lázmérő végét kenje be popsikrémmel vagy babaolajjal. A gyermeket fektesse a hátára, egyik kezével a sarkainál fogva emelje fel a lábait, a másik kezével a lázmérőt kb. 1,5-2 cm mélyen helyezze be a végbélnyílásba. Várja meg, amíg a baba ellazul, a lázmérőt ne nyomja be erővel. Mivel a végbélben magasabb a testhőmérséklet, a mért értékből vonjon le 0,5°C-ot. A 6 hónapostól nagyobb gyermek lázát fülhőmérővel is megmérheti. Idősebb gyermekek testhőmérsékletét mérheti a szájban, a nyelv alatt. A lázmérőt addig kell a szájban tartani, amíg állandósul a mért érték. A nagyobb gyerekeknek már nem jelent problémát a hónaljban történő lázmérés sem. A gyermeket első alkalommal ültesse az ölébe és hogy a lázmérő ne mozduljon el, karját tartsa szorosan a teste mellett. Alapvető szabályok betartása hőemelkedés és láz esetében Ügyeljen arra, hogy gyermeke rendszeresen igyon. Legmegfelelőbb italok a tiszta víz, a gyümölcstea és a gyógynövény-tea. A szobában szellőztessen rendszeresen, gyakran és alaposan. A hőemelkedést gyakran étvágytalanság kíséri. Készítsen könnyű ételeket, erőlevest, zöldséglevest, melyek táplálóak és tartalmazzák a szükséges ásványi anyagokat. Ilyen megfelelő étel például a gyümölcsös és zöldséges smoothie, vagy a gyümölcs- és zöldséglevesek. Rendszeresen mérje a gyermek testhőmérsékletét és figyelje annak alakulását – ha 38,5°C fölé emelkedik, kezdje meg a lázcsillapítást. Lázcsillapítás: Hőemelkedésre adjon levest, lázra gyógyszert és borogatást A hőemelkedés, vagyis a 38°C alatti testhőmérséklet hasznos a szervezet számára, ezért ne igyekezzen azt csillapítani. A gyermek lázas, ha testhőmérséklete 38,5°C fölé emelkedik. Adjon neki lázcsillapítót (antipiretikum), mely létezik kúp, szirup és tabletta formájában. A kúp általában akkor hasznos, ha a baba lázas és hány. A lázcsillapító tablettákat adagolja mindig pontosan a használati utasítás szerint, és ne lépje túl az előírt adagolást. A lázcsillapítók hatékonyságát növelheti a hideg borogatás, a hűtőfürdő, vagy a baba testének nedves szivaccsal történő törölgetése is. A hideg borogatást úgy készítheti el, hogy egy fürdőlepedőt vagy törülközőt langyos vízbe márt, és alaposan kicsavarja belőle a vizet, majd ebbe csomagolja a gyermek meztelen testét, a hónaljától egészen a mellkas alsó részéig, s végül még egy száraz lepedőbe is. A borogatást tíz perc múlva cserélje ki, és ezt a folyamatot háromszor ismételje meg. Ezután ismét mérje meg a gyermek lázát. A hideg borogatást soha ne rakja csak a végtagokra, a hastájékra, vagy a homlokra, mert a gyermek perifériás sokkot kaphat. A hűtőfürdőt kezdje melegebb vízzel, melyet fokozatosan hűtsön le. A gyermeket ezután alaposan törölje meg, fektesse az ágyba és takarja be lepedővel. A lázas gyermeknek ágyban a helye. Ne takarja be meleg paplannal, mert teste így még jobban felhevülhet, elegendő egy könnyű pléd. Segíthet az is, ha a gyermek felhevült testét nedves szivaccsal törölgeti. A bőrön a víz vékony réteget képez, mely átveszi a test melegét és elpárolog. Hívjon orvost, ha a gyermek láza nem csökken, vagy a lázcsillapítás ellenére emelkedik. Az erős immunrendszer gond nélkül megbirkózik a lázzal. Olvassa el, tulajdonképpen miért csökken gyermeke ellenállóképessége és hogyan erősítheti azt A gyermek immunrendszere Mikor indokolt az orvosi ügyelet felkeresése, ha a gyermek lázas? A gyermekorvosok szerint nagyobb gyerekek esetében akkor indokolt a gyermekkel orvoshoz menni, ha legalább három napon át tartó hőemelkedése van, két évesnél kisebb gyerekek esetében pedig akkor, ha a hőemelkedés két napja tart. Az ilyen állapot általában vírusos fertőzéseknél fordul elő. Általánosságban azonban érvényes, hogy a lázat sohasem szabad alábecsülni. Ne késlekedjen és keresse fel az orvost, ha: nem sikerül csillapítania a lázat, vagy pici gyermekének láza 38°C felett van a lázat a következő tünetek kísérik: étvágytalanság vagy dehidratáció jelei, hasmenés vagy hányás, jellegzetes fájdalmak (például fülfájás, fejfájás, hasfájás...), vizeléskor jelentkező fájdalom, kiütések vagy egyéb bőrtünetek. A kiütések a betegség jelei: Ismerje fel időben a tüneteket! Haladéktalanul keresse fel az ügyeletet akkor is, ha a következő tüneteket észleli: csillapíthatatlan sírás túlzott aluszékonyság, vagy ha a gyermeket nem tudja felébreszteni 40°C feletti láz kékülő ajkak, nyelv, körmök lázgörcs Lázgörcs A gyermekeknél a lázas állapot kapcsán lázgörcs fordulhat elő, melynek oka nem pontosan tisztázott. A lázgörcs a fél-5 éves gyerekeknél, de leggyakrabban az 1-3 éveseknél csak lázas állapotban, többnyire a láz megjelenésének első napjának estéjén fordul elő. A lázgörcs érintheti az egész testet, vagy csak egy bizonyos testtájékot. A roham a test rángatózásában nyilvánul meg, mely néhány másodpercig, de akár 15 percig is tarthat. A gyermek egy kis időre elveszítheti az eszméletét és a roham után álmos lesz. Súlyosabb esetekben problémák lehetnek a végtagokkal. Mit tegyünk lázgörcs esetén? Nagyon fontos, hogy a szülő ne essen pánikba. Hívjon orvost és maradjon gyermeke mellett: Tartsa szabadon a gyermek légutait – helyezze stabil oldalfekvésbe a padlón, vagy egy széles ágyon, ahonnan nem eshet le, ha szükséges, kezével tartsa meg a fejét, figyelje, hogy nem kékül-e, ha nehezen lélegzik, adjon neki mesterséges légzést – ez csak nagyon ritkán fordul elő, hányáskor tisztítsa ki a száját, hogy hányadékát ne lélegezze be, soha ne igyekezzen a görcsös rángatózásait „kiigazítani“, amíg tart a roham, ne adjon neki semmilyen folyadékot és gyógyszert, ne zuhanyozza a gyermeket, amíg a lázgörcs tart. #1 Dr.BauerBela

2021. március 24., szerda


Hogyan nevelj őszinte gyereket?

A helyzet egyszerűen indul: a kisbabák nem hazudnak, se neked, se másnak. Aztán egyszer csak észreveszed, hogy kamusír, hogy megkapja, amit akar, és rájössz, hogy eddig arany életed volt. Innen már csak egy lépés a piercing letagadása és a sátánista egyházakba lépés.

Ha őszinte gyerek a célod, akkor az őszinteségre bizony neked kell megtanítanod. És ez időbe telik. Nem egyszerű igazmondásról van szó, ráadásul a társadalom nem is úgy épül fel, hogy túlságosan jutalmazná az őszinteséget. A gyereket is érdemes erre felkészíteni, ami nem könnyű feladat. Az őszinteség azonban nagyon fontos képesség, hiszen ha gondjai vannak ezzel, gondjai lesznek a kapcsolatok működtetésével is.

Szakértők szerint nagyjából öt-hat évesen lesz súlya az olyan dolgoknak, mint igazság és őszinteség. Már korábban is tudják, mit jelent a jó és a rossz, és ezek fontos fogalmak, de ez önmagában nem elég, szükség van a szülői példákra is. Vagyis a gyerek azt csinálja, amit tőled lát, úgyhogy készülj fel a nehéz helyzetekre.

Őszinte szülő, őszinte gyerek, azaz légy te is őszinte

Az ideális világban eddig tartana a cikk. Valójában ez nem is annyira egyértelmű tanács. Tudnod kell, hogy a gyerekek nagyon sok mindent értenek meg, amit te is biztosan tapasztaltál már, amikor a vasárnapi ebéd közben az előző heti veszekedésben hallott szavakkal köszöni meg az innivalót a kicsi. És ez még egész jó eset, ekkor ugyanis kapsz egy gyors emlékeztetőt, hogy vigyáznod kell, mit mondasz a gyerek előtt. Például nem hazudhatsz arról, hogy ettetek csokit ebéd előtt, amíg anya főzött a konyhában. A gyerekek tudni fogják, hogy más történt, mint amit mondtál, és ez meghatározó az őszinteséghez való viszonyukban.  Ismerd el, ha tévedtél

Micsoda? Szülő vagyok, nem rombolhatom a tekintélyemet! De igen, rombolhatod, leginkább azzal, ha a gyerek észreveszi, hogy valamit elrontottál, de mégsem vállalod a felelősséget. Nem kell minden bűnödet megvallani a gyereknek, nem kell tudnia, hogy megint 60.000 forint értékű műszaki cuccok utaznak feléd egy hongkongi kikötőből. Viszont ha miattad nem jut el egy kisbarátja zsúrjára, akkor vállald a felelősséget, kérj bocsánatot és tedd jóvá a hibát. Ez nem csak az őszinteség miatt fontos, így a bukáshoz és a tévedéshez is egészséges lesz a viszonya. Látja, hogy a (korai) életének legfontosabb szereplői hibáznak, így megtanulja, hogy az sem baj, ha ő hibázik. Márpedig ez nagyon fontos tulajdonság.

Adj neki időt

Türelmesnek kell lenned az őszinte gyerekkel. Ha gyerekkorban minden csínt megbüntetsz, amit elmond neked, akkor nem azt éred el, hogy nem fog rosszat tenni, hanem hogy egyszerűen nem mondja el. Ha nem mondja el, akkor nem fogsz tudni róla, és semmi esélyed sem lesz segíteni neki a nehéz helyzetekben. Márpedig ez legalább annyira feladatod, mint megtanítani arra, hogy ne lopjon csokit a boltból, és ne verekedjen az óvodában. Ezt nem használhatja pajzsként; ha megszegi az ismert szabályokat, annak következményei lesznek, de türelmesnek kell lenned, amikor betartatod ezeket a szabályokat. És dicsérd meg, amiért őszinte volt veled.

Ez egy lassú folyamat

Ne várj el túl sokat a gyerektől. Ha megjegyzi a naprendszer összes bolygóját, nem jelenti, hogy fel tudja venni a cipőjét egyedül. Az, hogy eléri a sütit a konyhapulton, nem jelenti, hogy értette, miért nem ehet belőle (nyilván azért, mert a tiéd lesz, amíg ő fürdik, de ezt neki nem kell tudnia). Ez különösen nehéz, ha két vagy több gyereket próbálsz egyszerre mozgatni: könnyű elfelejteni a kamaszt nézve, hogy a hároméves kistesó még nem érti, miért kell őszintének lenni. Ugyanígy fordítva is igaz, a nagytól már többet várhatsz el és többet is ért, mint a kisgyerek. De ha egyedül van, akkor is türelmesnek kell lenni, és százszor elmondani. És közben nem aggódni amiatt, hogy biztos hülyére vesz, meg hogy csak azért csinálja, hogy bosszantson. Hagyd az egódat, és gondolj a folyamatra úgy, mint egy értékes tanításra. A gyerek nagyon hálás lesz érte később.

#1 Dr.BauerBela

2021. március 23., kedd

GINGIVOSTOMATITIS GYERMEKNÉL


 

#1 Dr.BauerBela

A harmadik kultúrájú gyerekek Noha elsőre olyan, mintha valami nagyon

 

A harmadik kultúrájú gyerekek

Noha elsőre olyan, mintha valami nagyon durva horror főszereplői lennének, messze nem erről van szó a harmadik kultúrájú gyerekek esetében, hanem egy olyan jelenségről, mellyel nekünk, magyaroknak is érdemes gyorsan megbarátkozni: gyerekekről, akik életük és eszmélésük egy jelentős részét nem szüleik hazájának kultúrájában élik meg és át.


A nyitókérdés rögtön adja magát: hogyan is jön össze a három kultúra? Nos, vegyünk példaként egy Németországban élő magyar családot, akik kisgyerekkel költöztek el Magyarországról.

Ebben az esetben az egyik kultúra értelemszerűen a szülőké, azaz a magyar. A második kultúra azé az országé, ahol élnek, ahol a gyerek eszmél, ahol beilleszkedik és melynek kultúráját magába szívja, azaz a német. A harmadik kultúra pedig az, ami ennek a kettőnek az ötvöződése, azaz a gyerek sajátos, kevert identitása.

A jelenséget elsőként egy amerikai szociológus, Ruth Hill Useem írta le az 1950-es években, amikor egy évig Indiában tanulmányozta az ott élő expatok életét. Arra jött rá, hogy azok, akik a saját kultúrájukból érkezve illeszkedtek be a helyibe, tulajdonképpen egy olyan sajátos életstílust és kultúrát alakítottak ki, ami mindkettőtől különbözött, azaz gyakorlatilag egyénre szabott.

Ezt nevezte el harmadik kultúrának, az ebben felnövő gyerekeket pedig harmadik kultúrájú gyerekeknek. Utóbbiban saját tapasztalatot is szerzett, hiszen 1958-ban visszatértek Indiába, de immár saját fiaikkal. (Ruth Hill Useem végül összesen 76 országban tanulmányozta a jelenséget.)

A leghíresebb harmadik kultúrájú gyerek egyébként alighanem (sőt, minden bizonnyal, sőt, biztos) Barack Obama amerikai elnök, és érdekes, hogy miközben politikusok, politológusok és mindenféle elemzők előszeretettel rugóztak a születésével kapcsolatos kérdéseken, arról jóval kevesebb szó esett, hogy gyerekkora és háttere milyen hatással volt kulturális világszemléletére. (Zárójel bezárva.)

Vegyünk egy másik konkrét példát, mondjuk egy olyan családot, amelyben az apa Jamaicából költözött az Egyesült Királyságba, ahol elvett egy már a szigetországban, de jamaicai szülőktől (akik nem mellesleg állandóan a szülőhazába való visszatérésről beszéltek) született nőt.

Aztán megszületett a lányuk, Elizabeth Dunbar, aki még egészen kicsit volt, amikor édesapját áthelyezték az Egyesült Államokba, onnan Venezuelába, majd megint vissza az USA-ba, ahol három különböző városban is éltek. Ami azért elég bonyolult gyerekkornak és rengeteg kulturális hatásnak (jamaicai, brit, amerikai, venezuelai) tűnik.

Egy ilyen élethez egy gyerek vagy könnyen és gyorsan alkalmazkodik, vagy komoly problémákat okozhat neki az életében. Úgyhogy gyorsan nézzük is meg, milyen előnyöket és hátrányokat jelenthet egy gyereknek, ha külföldön nő fel.

Előnyök

Nyelvtudás

Ezt nem nagyon kell részletezni, jelenleg a világon körülbelül ugyanannyi két- (vagy több-)nyelvű gyerek él, mint egyetlen nyelvet beszélő. A nyelvtudás (ráadásul az anyanyelvi szintű, az adott országban és nem iskolában elsajátított) rengeteg ér.

„A gyerekeink öt kontinensen nőttek fel, öt nyelvet beszélnek. Nem „látják” az emberek színét, nemét, etnikumát – mindenkire emberi lényként tekintenek. Ez egy nehezen megszerzett szívmelengető képesség, ami olyan tapasztalatokon alapul, mint amikor az ember például nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy „melyik országból származol”. Maradjon is így sokáig.” (Amelia Lantz)

Világszemlélet

A harmadik kultúrájú gyerekek gyorsan megtanulják, hogy minden egyes helyzetet lehet több szempontból nézni, többfélék az érdekek, másféleképpen látja és értékeli ugyanazt a dolgot két különböző világból érkezett ember. Mindez persze hátrányt is jelenthet akkor, ha például vissza kell térni egy olyan kultúrába, ahol ez a sokszínűség nem vagy csak nagyon módjával létezik.

„Én brit / ausztrál vagyok, a férjem egy Fülöp-szigeteken született francia / holland. Japánban találkoztunk. Az első lányunk Venezuelában született, a második Ausztráliában. Éltünk Venezuelában, Jemenben, Franciaországban, Angliában, Japánban és Angolában – a gyerekeim boldog, egészséges, közösségi gyerekek, akik még soha nem ünnepelték a karácsonyt kétszer ugyanabban az országban. Az egész világon vannak barátaink – ami persze jó, amikor az ember nyaralni megy, és nem olyan jó, ha szombat este ki szeretne mozdulni. A családban összesen 9 nyelvet beszélünk.” (J. Verbrugge)

A háromdimenziós világkép

Az egyik legjobb példa lehet a Papírsárkányok című könyv szerzője, az Afganisztánban született, de az Egyesült Államokban élő író, Khaled Hosseini. Ő iskolapéldája az olyan szerzőknek, akik egy adott világot (ez esetben gyermekkora Afganisztánját) egy másik kultúra lencséjén keresztül mutatnak be, amitől ez háromdimenziós lesz. Magyarul itt arról van szó, hogy egy élményt, tapasztalatot képesek egy másik kultúrán keresztül nézni (és ehhez még csak írónak sem kell lenni…).

Érzékenység a kapcsolatokban

Érthető módon, aki a saját sorsán keresztül érzi, milyen nehézségeket okozhat a beilleszkedés, milyen komplikált lehet elfogadtatni magát egy idegen kulturális környezetben, az valószínűleg sokkal nagyobb empátiával viszonyul majd másokhoz, inkább lesz képes saját érzelmei felmérésére, és a beilleszkedésben, a társadalmi normák elfogadásában is nagyobb rutint szerez.

„Én palesztin / brit vagyok, az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emirátusokban nőttem fel, tanultam Franciaországban és Japánban. Most az Egyesült Királyságban élek a szír férjemmel, aki egyébként Magyarországon tanult. A gyerekeink angolok (egyelőre), de még nem tudtuk eldönteni, hogy elköltözzünk-e az Egyesült Arab Emirátusokba, és belőlük is hozzánk hasonló harmadik kultúrájú gyerekeket faragjunk. Gyerekként mindig irigyeltem azokat a gyerekeket, akik tudták, honnan származnak. Most van esélyünk arra, hogy megadjuk a gyerekeinknek az identitás, a valahová tartozás érzését. Vagy megadhatjuk nekik a harmadik kultúra megismerésének élményét, aminek mindenképpen megvannak a maga előnyei. Nagyon nehéz döntés, talán néhány évbe is beletelik, mire meghozzuk, és még akkor is könnyen előfordulhat, hogy meggondoljuk magunkat. Ahogyan mondani szokták, a szomszéd fűje mindig zöldebb…”. (Amalia Ondik)

Kulturális intelligencia

Ezt sem kell sokat magyarázni, hiszen ez az a képesség, hogy valaki képes legyen más nemzetek, etnikumok kultúráját, szokásait elfogadni, azokhoz alkalmazkodni. Nyilván aki gyerekként ezen már keresztülment, az felnőttként is könnyebben boldogul majd.

Hátrányok

Beilleszkedési zavarok

Itt elsősorban arra gondolhatunk, amikor nagyon eltérő kultúrák között mozog egy család, és kénytelen mozogni egy gyerek. Nyilván kevesebb problémát jelent mondjuk Magyarországról Németországba vagy az Egyesült Királyságba költözni (ahol azért az európai alapnormák, a társadalmak működése nagyon hasonló), mint mondjuk Európából valamelyik ázsiai országba.

„A gyermekkoromat négy latin-amerikai országban és az Egyesült Államokban töltöttem, ami kétségtelenül ellátott olyan készségekkel és képességekkel, melyek a harmaduk kultúrájú gyerekeket jellemzik. Ezek jól jöttek, amikor már felnőttként több országban is munkát kerestem. Ugyanakkor viszonylag kevesen beszélnek arról, hogy milyen nehéz a beilleszkedés. A hozzánk hasonlók közül néhányan mindig kívülállók maradnak, aminek az évek során meg lesz a maga böjtje. Kétélű fegyver ez, és én a magam részéről gyakran azt kívántam, bárcsak könnyebben megválaszolhatnám a „honnan való vagy?” kérdést. De ha már itt tartunk, visszatekintve sem csinálnám másként.” (Geoffrey Cleaves)

A hazai kultúra hiányos ismerete

Ez az internet elterjedése óta nyilván kisebb probléma, de azért egy külföldön élő gyerek óhatatlanul (akár a szülők minden erőfeszítése ellenére is) kevésbé ismeri majd hazája kultúráját, akár magát az országot, és persze általában a családdal is kevésbé szoros a mindennapos kapcsolat. Érdekes, hogy több helyen is felemlegették ennél a kérdésnél a humor kérdését, jelesül, hogy egy harmadik kultúrájú gyerek sokkal kevésbé érti meg hazája humorát, ami persze érthető, hiszen híján van azoknak a közös élményeknek, melyekből a viccek kinőnek.

„Én angol vagyok, a férjem szicíliai, a kislányunk már itt, Észak-Olaszországban született és nevelkedik. A két kultúra közötti létnek vannak előnyei, de hátrányai is. A lányomnak például mindig gondot okoznak az iskolai fogalmazások, nem mintha nem menne neki jól a nyelv, de egyszerűen brit a mentalitása és az életszemlélete, amit tőlem örökölt. Képtelen mellébeszélni, nem tud dagályos körmondatokban fogalmazni, és a stílusát sem nagyon értékelik a suliban”. (Jacqueline Angela Cook)

A felnőtt élethez való alkalmazkodás

A többféle kulturális hatás megnehezítheti az identitás és a valahová tartozás érzésének kifejlődését. Magyarán könnyen előfordulhat, hogy az ilyen gyerekek felnőttként gyökértelennek és nyughatatlannak érzik magukat, ami megnehezítheti a felnőtté válás folyamatát.

„Bár már 28 éve visszatértem az Egyesült Királyságba, a mai napig flamandnak érzem magam. A középiskolai éveimet és két évet a főiskolából Belgiumban töltöttem, és ma is flamandul gondolkodom és álmodok. Ugyanakkor senkinek sem tudok erről beszélni anélkül, hogy ne mosolyognának meg, vagy ne ráncolnák a homlokukat.” (Lucy)

(A poszthoz forrásként felhasznált oldalak: The Daily Telegraph, Wikipédia, tckworld.com, tckid.com, cmhnetwork.org. Kép: skeptikai.com)

A moderálási alapelveket itt találod.

#1 Dr.BauerBela

2021. március 22., hétfő

5 veszélyes dolog a lakásban totyogó babákra, amire nem is gondolna

 

5 veszélyes dolog a lakásban totyogó babákra, amire nem is gondolna

Szerző: mamigyogyit.blogspot.com

Nem egészen orvosi témájú bejegyzés következik, inkább szemléletformáló és ismét a megelőzésre koncentráló.

Kisgyerekek: a második leggyakoribb halálok

Ötnapona hal meg egy gyerek a hordozható medencékben a nyári időszak alatt – állítja egy új tanulmány. A tanulmány szerzői felhívják a figyelmet arra, hogy a szülőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ezek a felfújható, hordozható medencék ugyanolyan kockázatot jelentenek a kisgyermekekre, mint a nagy medencék, ezért állandó felnőtt felügyelet szükséges! Kisgyerekek: a második leggyakoribb halálok>>

Minden kisgyerekes szülő tudja, hogy az éles sarkok, a konnektor, a lépcső, a medence, a gyógyszerek, a vegyszerek veszélyes dolgok egy totyogóra. De vannak olyan dolgok, tárgyak, amelyekre nem is gondolnál, pedig talán a te otthonodban is megtalálhatóak, és fokozott veszélyt jelenteken kisbabádra.

5 mindennapi példát szedtünk össze saját és barátaink lakásából, amelyek mellett talán elsiklasz, de nem szabad, hiszen potenciális veszélyforrások.
A képek saját készítésűek, szerencsére csak illusztrációk, a rajtuk lévő tárgyak bajt eddig nem okoztak és ezután sem fognak, hiszen felismertük, hogy veszélyesek, és biztonságos helyre pakoltuk őket: jó messzire a babáktól.

1. Ajándékba kapott kézzel készült játékok

Cica Úr és Tündérke- és hasonló barátaik- egyáltalán nem kisbabák és kisgyermekek kezébe valók. Bár nagyon-nagyon értékeljük a kézzel készült személyes ajándékokat, mégse játsszon ezekkel pici gyermeked! Egyrészt az anyaguk sem mindig gyermekbarát (tartalmazhatnak szöszölődős, könnyen elszakadó részeket, fonalakat, a tömőanyag is kijöhet, ha nincs megfelelően összevarrva), másrészt a kézzel felvarrott gombokat, díszeket már egy pár hónapos erősebb gyerek simán letépi, szájába veszi és lenyeli- ez a kisebb baj. Nagyobb baj, ha félrenyeli, mert akkor meg is fulladhat! Tedd tehát ezeket a személyes kedves ajándékokat jó magasra, ne a gyerekszobába, és csakis megbízható gyártó által gyártott játékot adj totyogó, mindent szájába vevő gyermeked kezébe.

2. Apa (anya) dolgozószobájában az asztalon lévő levélnehezék, nehezebb tárgyak

Kisgyermekkori vészhelyzetek és megelőzésük

A kisgyermekek kíváncsiságuknál és életkoruknál fogva igen gyorsan és váratlanul bajba kerülhetnek. Bennük van a felfedezni vágyás késztetése, de a veszélyérzetük még nem alakult ki. Mi felnőttek viszont sokszor apró elővigyázatossággal megelőzhetjük a baleseteket. Kisgyermekkori vészhelyzetek és megelőzésük>>

Ezeket ha a gyermek eléri, leszedi és ledobja a földre- jó esetben. Rosszabb esetben a lábára esik, és eltöri az ujjacskáit. Legrosszabb esetben a fejére húzza - és súlyos fejsérülést szenved, amibe bele is halhat! Szóval dolgozószoba ajtaját bezárni, vagy ha nem lehet, akkor minden tárgyat az asztal közepére húzni, hogy ne lehessen lerántani. Vagy inkább tedd el egy zárható szekrénybe, fiókba ezeket.

3. Dekorációs gyertya

Nagyon divatosak mostanában a gyertyák és mécsesek, rengeteg módon lehet velük otthonossá tenni a lakást, különösen egyéb dekorációs elemekkel ötvözve, mint díszhomok és díszkavicsok. A baj csak annyi ezekkel, hogy a gyermek ezeket előszeretettel veszi a szájába. Lenyeli vagy félrenyeli- és meg is történt a baj. Tehát a gyertyákkal is fel a polcra, ahol biztonságban vannak a kicsi ujjacskáktól!

4. Zippzáras tárgyak, például díszpárnák

Elkerülhető nyári tragédiák

A jó idő beköszöntével a szülők nagy része retteg a gyerekekre leselkedő veszélyektől. A nyári tragédiák egy részét azonban nem is balesetek okozzák, hanem a kellő odafigyelés és megelőzés hiánya. Elkerülhető nyári tragédiák>>

A kisbabák előszeretettel gyömöszölik a díszpárnákat, birkóznak velük. De csak addig, amíg meg nem találták a zippzárat a párnákon (vagy egyéb tárgyakon, pulóveren, hátizsákon, bőröndön). Mert onnantól kezdve csak a zippzár létezik számukra. Imádják rágni, szájukba venni. Ha viszont régi a zippzár, nincs megfelelően rögzítve, le is törhet- és ismét kész a baj, ha a baba lenyeli vagy félrenyeli. És az sem jó, ha a zippzárról lepergő festéket eszi a baba. Szóval óvatosan a zippzáros dolgokkal, inkább ne is adj ilyeneket gyermeked kezébe!

5. A polifoam matracod

Ugye milyen jó (és milyen menő) együtt jógázni a kisbabáddal? Te az ászanákat gyakorlod a polifoam matracodon, ő pedig boldogan fekszik vagy ül és gügyög melletted. És gyűri a szájába a matrac szélét, sarkát, és harapja le sajnos belőle a kisebb- nagyobb darabokat, ha nem figyelsz oda… Addig nincs baj, amíg „csak” lenyeli- de persze jobb, ha ezt sem teszi, mert a kisbaba fő tápláléka nem a matrac. A lenyelt darabokat valószínűleg ki fogja kakálni. Viszont akkor nagy baj van, ha félrenyeli. Műanyag matracokkal tehát el a babától, tornázz szőnyegen, vagy ami nekünk nagyon bejött- teraszra való szék párnáján: nagy, puha, kényelmes. A babádat pedig tedd hordozóba, pihenőbe, vagy bármilyen biztonságos helyre, vagy még jobb, ha egy fél órára- órára odaadod az apukájának- így Te is feltöltődhetsz energiával, és jobban fogja érezni magát az egész család.
Sok- sok türelmet kívánunk a lakásod "újragondolásához" és biztonságossá tételéhez!

A gennyes agyhártyagyulladás védőoltással megelőzhető!

A gennyes agyhártyagyulladás leginkább a csecsemőket és a kamaszokat veszélyezteti. A súlyos, akár halálos kimenetelű betegség védőoltással megelőzhető, ne kockáztasson, előzze meg! Miért érdemes beoltatni magunkat a gennyes agyhártyagyulladás ellen?>>


A csontritkulás nem csak az idősebb korosztályt fenyegeti.

A sürgős ellátást igénylő...

A hasfájás újszülött- és csecsemőkorban is az egyik leggyakoribb panaszok közé tartozik. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a baba sírása nem az...

Hasfájás, az egyik leggyakoribb...

A hasfájás a legszokványosabb gyermekgyógyászati panaszok között szerepel, és gyakran okoz fejtörést mind a szülőknek, mind az orvosnak.

Babamasszázs hasfájás ellen

A szülők által rettegett kólika ellen számos hatásos megoldás létezik. A gyógyszertárakban kapható készítmények alkalmazása, és a puffasztó...


#1 Dr.BauerBela