Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2018. szeptember 30., vasárnap

Játékötletek a hadarás kezeléséhez


Játékötletek a hadarás kezeléséhez

A hadarás, azaz a szinte érthetetlenül gyors beszéd sok gyermek életét nehezíti meg. Mit tehetsz, hogyan segíthetsz gyermekednek a beszédhiba leküzdésében?
A hadarás kezelését - a többi beszédhibához hasonlóan - a logopédusok végzik. Ha úgy gondolod, hogy gyermeked hadar, de még nem vesz részt beszédjavító terápián, akkor érdemes felkeresnetek egy szakembert, aki szükség esetén segíteni tud.
De természetesen otthon is segíthesz gyermeked beszédének rendezésében.

Kezdetnek néhány tanács, melyekkel a logopédus munkáját segíthetitek:
 Amiben csak Te segíthetsz:
 - állítsatok össze közösen egy nem túl merev napirendet
- figyelj a pontosságra- a hadaróra jellemző a késés, általában mindig mindenhová később érkezik.

- ha gyermeked hadar, kiemelten figyelj a rendszerességre egész nap, minden tevékenysége közben.
- tervezzétek meg az egyes feladatok megoldását, végrehajtását
- figyelj rá, hogy amíg nem végzett egy feladattal, ne kezdjen másikba
- vegyél észre és kellőképpen értékelj minden apró eredményt, próbáld megtanítani mások véleményének meghallgatására, sőt az önértékelésre is
- lassú, nyugodt tempójú beszédeddel nyújts jó beszédpéldát
Bizony ezek nem egyszerű és könnyű feladatok, sok-sok türelmet, következetességet, kitartást követelnek meg Tőled, ám a hadarás kezelésében alapvető jelentőségük van.
Csak közösen sikerülhet
A hadarás javítása során legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a hadaró számára nem jelent problémát a beszéde, úgy gondolja, nincs azzal semmi baj. Emiatt a kezelése nem könnyű feladat, hiszen addig nem várhatunk eredményt, amíg ő maga is be nem látja, "fel nem fogja", beszédének zavarát.

A terápia magában foglalja a figyelem, a mozgás, a ritmus és a beszéd fejlesztését is.
A beszédterápia a logopédus feladata, de a sikerhez Te is hozzájárulhatsz az alábbi játékok segítségével.
Játékötletek a figyelemkoncentráció kiépítésére, fejlesztésére
- számolás visszafelé ( egyesével, kettesével stb.)
- "bumm" játék: egyesével számolunk felváltva. Akire a három (4, 5, stb.) illetve a három többszöröse jut, a szám helyett "bumm"-ot kell mondania ( pl.: 1, 2, bumm, 4, 5, bumm, 7, 8, bumm, 10 stb. )
- "repül a, repül a..." játék: a játékvezető különböző dolgokról állítja, hogy azok repülnek, és nevük kimondásakor minden alkalommal magasba emeli a kezeit. Ha igaz amit mond, a játékosoknak is fel kell emelni a kezüket, ha viszont nem, akkor tilos a kézfelemelés. Például:  repül a, repül a fecske - a fecske kimondásakor a játékvezető felemeli a kezét, és mert ez igaz, a játékosoknak is ezt kell tenniük vele együtt. "Repül a, repül a kecske" - a játékvezető most is magasba lendíti a kezét, ám ez a játékosoknak most tilos. Aki hibázik, az zálogot ad.

Játékötletek a vizuális figyelem fejlesztésére
- formák elkülönítése
- hasonló képeken különbségek felismerése
- hiányos rajzok kiegészítése
- 3-7 tárgyat kirakok az asztalra, majd rövid idő múlva egy kendővel letakarom őket. Mit láttál? Sorold el valamennyit!
Akusztikus figyelem fejlesztése
- hangok, zörejek, hangszerek felismerése
- egyeztetésük képekkel (minek a hangját hallod)
- 2-3 hang egymás után: rakd sorba, minek a hangját hallottad először, másodszor, harmadszor
Verbális figyelem 
- visszafelé olvasás
- "halandzsa" (értelmetlen) szöveg olvasása
- befejezetlen mondatok kiegészítése
- ekezet nelkuli szoveg javitasa, azaz az ékezetek helyes felrakása
- egybeírtszövegtagolásaszavakra: egybe írt szöveg tagolása szavakra
Jó játékot!
#1 Dr.BauerBela

RealTime user visitor blog.bauerbela.ro-3O.Ix.2O18


#1 Dr.BauerBela

PELENKA DERMATITISZ KÉPEKBEN


#1 Dr.BauerBela

GOMBÁS/CANDIDA*INTERTRIGO 4HÓNAPOS CSECSEMŐNÉL


#1 Dr.BauerBela

A hadarásról .


A hadarásról
.

A hadarás a beszéd veleszületett zavara, melynek különböző súlyossági fokai ismeretesek. A hadarást leggyakrabban a különböző szintű, de mindenképpen jelenlévő beszédgyorsaság jellemzi, ami feltűnő ugyan, mégsem a legsúlyosabb tünet. Cikkünkben a hadarás jellemző tüneteiről, a hadaró ember személyiségének karakterisztikus jegyeiről, s alkalmazott terápiájáról olvashatnak.
A hadarás többnyire örökletes organikus zavar eredményeként jön létre, gyakorta halmozottan jelentkezik olyan családokban, ahol a beszédgyengeség különböző fokozatai és típusai megtalálhatók. A hadarás a beszéd veleszületett zavara, melynek különböző súlyossági fokai ismeretesek. A hadarást leggyakrabban a különböző szintű, de mindenképpen jelenlévő beszédgyorsaság jellemzi, ami feltűnő ugyan, mégsem a legsúlyosabb tünet.
A felgyorsult beszédtempóval természetszerűleg együtt jár bizonyos hangok, szótagok kihagyása, a rendkívül pontatlan, torz hangképzés, illetve sokszor szembeötlő a beszéd monotóniája, amely a beszédzavar organikus jellegével van összefüggésben. A monotónia tünetének EEG vizsgálata alapján különbséget lehet tenni az agytörzsi sérülés következményeként előálló hangok közti monotónia, és a kérgi károsodásból eredő mondaton belüli monotónia jelensége között.
A kutatások azt mutatják, hogy a hadarás egy veleszületett beszédgyengeség eredménye tehát, ami rendszerint megkésett beszédfejlődéssel jár, majd később erre épül a hadarás jelensége. Egyes kutatók a hadarás és a balkezesség között összefüggést látnak, s bár ez nem nyert bizonyítást, mégis tagadhatatlan, hogy a hadarók között nagyon gyakran fordul elő balkezesség. Egyes kutatók az akusztikus képességek fejletlenségében látják a probléma gyökerét. A beszédgyengeség és a jó zenei képesség egymást kizáró okok ugyanis. A hadarók sokszor valóban dallamsüketek, s akár egy egyszerű dallam visszaadása is megoldhatatlannak bizonyulhat számukra.
A hadaró személyisége is hordoz bizonyos szembeötlő, általánosan jellemző jegyeket. Ilyen a gyors, túlfűtött, kapkodó jelenlét, kissé szétszórt figyelem, közlékenység, extravertáltság, egyfajta hypermobilitás, az örökös időzavarral való küzdelem. A beszédben és a beszélgetőpartnerre való sokszor hiányos figyelemben is megnyilvánul a szétszórtság, a kapkodás. Sokat és folyamatosan beszél, mondatait hajlamos azonban befejezetlenül hagyni, s egy másikkal folytatni. Ez egy viszonylag hangsúlyosabb agresszió és kontrollálatlanság meglétét is feltételezi a személyiségstruktúrában. A hadaró egész személyiségére jellemző az a gyorsaság, amellyel a beszédben is igyekszik kifejezni önmagát, mindez viszont nem mindig párosul megfelelő mozgásügyességgel, s így az artikuláció igen felületessé válhat, ami pedig az érthetőség rovására megy. Ilyen nem fordulhat elő az ún. tachylalia beszédzavar esetében, ahol a beszédstílus nagyban felgyorsul, de ennek ellenére pontos artikulációval - és fokozott mimikai mozgásokkal - társul. Jó emlékezet mellett általában jó intellektuális képességűek, és az esetek nagy hányadában inkább reálérdeklődésűek.
A hadaró általában csak abban az esetben jelentkezik beszédjavító foglalkozáson, ha munkája megkívánja beszéde korrekcióját. A hadarás, intenzív beszédterápia hatására javulást mutat, bár a visszaesés nagy kockázata okán, szükséges az eredmények gyakori felülvizsgálata.
Az alkalmazott terápia folyamata a hadarás legfőbb tüneteinek mérsékléséből, kiküszöböléséből tevődik össze, melyet elsősorban a tempó csökkentésével lehet megvalósulni. Mivel azonban a hadaró speciális karaktere és beszédhibájának típusa is igen nehezen „meggyőzhető”, ezért „kényszerítő” eszközökhöz kell folyamodni. Ilyen lehet a metronómmal kísért olvasás, vagy az olvasott szöveg részeinek letakarása melletti olvasás, illetve például a végtagok nagymozgásainak beiktatásával kísért beszéd. Jó hatású különböző memoriterek megtanultatása, illetve a sokféle lassított olvasási módszer változatos alkalmazása.
#1 Dr.BauerBela

2018. szeptember 29., szombat

#1 Dr.BauerBela

RealTime user visitor blog.bauerbela.ro 2o18.SZEPTEMBER 29 ORA-16,35PERC


#1 Dr.BauerBela


Egyke sors

A közhiedelemmel ellentétben úgy tűnik, egykének lenni mégsem olyan rossz dolog!
Az elmúlt évtizedekben drámai átalakulásnak lehettünk szemtanúi a család intézményét és a párkapcsolatokat illetően. A házasságról és a gyermekvállalásról átkerült a hangsúly az „én”-re. A karrier és az önmegvalósítás egyre nagyobb szerepet kap, így nem csoda, ha úgy érezzük, egy gyerek is bőven elég a boldogsághoz. A 2008-as gazdasági válságot követően az amerikai születési ráta jelentős visszaesést mutatott, és ez a trend azóta sem nagyon változott.
Bár a pszichológiai vizsgálatok a testvéri kapcsolatokban is számtalan negatívumot fedeztek fel, Freud pszichoanalitikus versengéselméletétől kezdve, egészen Adler születési sorrenddel kapcsolatos feltevéséig, legtöbbször mégiscsak az egykeség árnyoldalairól hallunk.

Az egyke gyerekekkel kapcsolatban elterjedt a nézet, miszerint felnőttként gyakran önzők és magányosak. Egyesek szerint több szülői figyelmet kapnak, ugyanakkor sokan nem tanulják meg, hogyan kell osztozkodni, és későbbi életük folyamán számtalan szociális problémával kell megküzdeniük. Az egyik legnagyobb amerikai pszichológus, G. Stanley Hall azt mondta: „az egykeség már önmagában betegség.” A képet pedig csak még tovább rontja a popkultúra. De vajon mi az igazság, és mi a mítosz?Tények és tévhitek


Elterjedt nézet, miszerint az egykék gyakran magányosak, mivel sokkal nehezebben kötnek barátságot, ismeretséget. Az Amerikai Szociológiai Társaság 2010-ben készített vizsgálatában azonban a testvérekkel rendelkező gyerekeket ugyanolyan valószínűséggel választották barátnak társaik, mint az egykéket. Összességében tehát semmilyen különbség nem mutatkozott népszerűség szempontjából. Dr. Susan Newman pszichológus szerint tévedés, hogy a testvérek nélkülözhetetlenek az empátia, az osztozkodás vagy a szociális készségek elsajátítása szempontjából. Ezekre képességekre ugyanis már nagyon korán, az óvodában és a különböző játszócsoportokban is szert tehetnek a kicsik. Egy kutatásban azt találták, hogy az óvodában látott enyhe szociális problémák szinte nyomtalanul eltűnnek, mire a gyermek eléri a középiskolás kort.

Érdekes, hogy az egykeség a karrier szempontjából is előnyökkel járhat. Az Amerikai Szociológiai Szemle egyik tanulmánya szerint a testvérek akár hátráltathatják is a gyermekek tanulmányi előmenetelét. Sőt, minél több testvére van valakinek, annál nehezebb számára jó jegyeket szerezni. Kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy a család méretének növekedésével párhuzamosan a szülőknek is egyre kevesebb idejük jut egy-egy gyermekre, és az iskolával kapcsolatban is alacsonyabb elvárásaik lesznek, illetve kevesebbet tudnak félretenni a későbbi tanulmányokra. Fontos emellett, hogy az egykék gyakran kreatívabbak, és jobban összpontosítanak, mert gyerekként megtanulják magukat szórakoztatni.

A Texasi Egyetem professzora, Toni Falbo eltökélte, hogy lebontja az egykékkel kapcsolatos sztereotípiákat. Ennek érdekében több mint 115 kutatást vizsgált meg, melyeket 1925-től 1988-ig folytattak le. Azt találta, hogy az egykék semmivel sem önzőbbek, mint testvérekkel rendelkező társaik. Ezek a gyerekek nagyobb pontszámot értek el az önbecsülést illetően, mint azok, akik nagycsaládban nőttek fel. Egy 1982-es kutatás szerint azok a gyerekek, akik kevés gyereket és sok felnőttet számláló családokban nőttek fel, gyorsabb intellektuális fejlődést mutatnak, és magabiztosabbak. Ezt megerősítette egy 2004-es tanulmány is, amely szerint az egyke tinédzserek jobban teljesítenek az iskolában, és kisebb valószínűséggel fogyasztanak illegálisan alkoholt, mint a testvérekkel rendelkezők.

Fontos eredmény emellett, hogy a testvéri rivalizálás, illetve zaklatás gyakran ugyanolyan káros, ha nem károsabb, mint az iskolai piszkálódás. Mindez potenciális viselkedési és érzelmi problémákhoz vezethet. Sőt! Egyes pszichológusok szerint a testvéri terrortól sok esetben egyenes út vezet a felnőttkori mentális zavarokhoz.

Kis császárok


Persze az éremnek két oldala van, és bőven akad a mindennapokban ellenpélda is. A gyors népességnövekedés megakadályozása érdekében 1979-ben bevezették Kínában az egykepolitikát. Kutatások szerint azonban azok a gyerekek, akik a törvény hatályba lépte után születtek, kevésbé megbízhatók és sokkal pesszimistábbak, mint azok, akik a szabályozás előtt jöttek világra. A kínai média a jelenséget egyenesen „kis császár szindrómának” nevezi, mely szerint az említett felnövekvő generáció elkényeztetett és antiszociális. Szakemberek állítják, a látszólagos személyiségváltozásnak érezhető hatásai lehetnek világszerte, hiszen a kockázatkerülő magatartás az innováció útjába állhat.

Bár az 1890-es években Hall az egygyermekes családokat rendellenesnek nyilvánította, láthatólag a kérdés sokkal árnyaltabb képet mutat, mint ahogyan a kutató akkor gondolta.
Ahogyan a társadalom változik, a mi értékrendünk, szemléletünk is átalakuláson megy keresztül. Ez azonban nem feltétlenül rossz, akár új lehetőségeket is tartogathat.
#1 Dr.BauerBela

EHLERS DANLOS szindróma.Az ujjak izületeinek tág határok közötti mozgathatósága

#1 Dr.BauerBela

Dermis dermatology information system
#1 Dr.BauerBela

Zajos, önző, akaratos? – 7 mítosz az egykékről


Zajos, önző, akaratos? – 7 mítosz az egykékről
Amikor Kína 1971-ben bevezette az egy család-egy gyerek politikát, sokan azt jósolták, hogy elkényeztetett, zsarnok generáció lesz a sok kis egykéből. A gyakorlat azonban azt bizonyította, hogy az egygyerekes családban felnőtt utódok ugyanolyan sokfélék, mint azok, akik nagy családba születnek. Az, hogy milyen lesz egy gyerek, sokkal inkább a szülőktől függ, semmint a gyerekszámtól.
Magyarországon minden második család csak egy gyereket nevel, és lassan itthon is nyilvánvalóvá válik: semmi nem igaz abból, amit az egykékről gondolunk.
hirdetés

Mítosz 1: Az egykék önállótlanok.
A valóság:  Mivel az egykéknek kicsi koruktól bőséggel rendelkezésükre áll a felnőtt segítség és támogatás, hamar megtanulják, hogyan kell öltözni, enni. Van idő kivárni, míg egyedül megbirkóznak a feladattal, nem kell alkalmazkodniuk testvéreik tempójához, hogy velük egyszerre legyenek készen. Ráadásul sok családban nem is a felnőtt ugrik azonnal segíteni, hanem a testvér az, akire mindig lehet számítani, aki segít gombolni vagy épp vizet önteni. Az egykéknek azonban muszáj egyedül megoldaniuk a dolgokat.

Mítosz 2: Az egykék önzők.

A valóság: Jó darabig minden gyereknek meggyőződése, hogy ő a világ közepe, és csak az ő véleménye és érzései számítanak. Nemcsak a kicsi gyerekek, hanem a kamaszok is gyakran ilyenek. Ez teljesen független attól, van-e valakinek testvére vagy sem. A szülő feladata, hogy megtanítsa a gyereket osztozni, mások igényeire odafigyelni. Ezt nemcsak testvérekkel, de rokonokkal, barátokkal is tökéletesen lehet gyakorolni.
Mítosz 3: Az egykék akaratosak.
A valóság: Ha igazán zajos, verekedős, akaratos gyereket akar valaki látni, látogasson el inkább egy nagycsaládba, és figyelje meg, hogyan viselkednek az elsőszülött gyerekek. Ők azok, akik megszokták, hogy másokat irányítanak, hogy mindig annak kell történnie, amit ők akarnak, és különösen szeretnek a kisebb tesókkal főnökösködni. Az egyke, aki megszokta, hogy odafigyelnek arra, amit mond és kér, nem szokott hozzá ahhoz, hogy követeljen és akaratoskodjon.
Mítosz 4: Az egykék agresszívak.
A valóság: Az egykék valóban megszokják, hogy otthon minden úgy történik, hogy nekik jó legyen – ám közösségbe kerülve nagyon hamar rájönnek, hogy ezt a viselkedést a többi gyerek nem tolerálja. Mivel otthon nincs gyerektársaságuk, ezért nagyon vágynak a barátokra, kortárskapcsolatokra, így mindent megtesznek, hogy szeressék és befogadják őket, ehhez pedig jól tudják, nem az agresszivitás a legjobb út.
Mítosz 5: Az egykék magányosak, barátokat képzelnek el maguknak, hogy kevésbé legyenek nyomorultak.
A valóság: Képzeletbeli barátokhoz nagy képzelőerő kell, és ez a jellemvonás nemcsak az egykékre jellemző. Az igaz, hogy általában magányos, beteg, világtól elzártan nevelt gyerekek találnak ki maguknak fantáziabarátokat azért, mert szükségük van erre, hogy kevésbé féljenek, hogy ne érezzék magukat gyengének. Ám ez az érzés több testvérrel körbevéve is uralkodhat az emberen – és az egykéknek is lehet óriási valós baráti körük.
hirdetés

Mítosz 6: Az egykék el vannak kényeztetve.
A valóság: Egy gyerekre nemcsak több figyelem, hanem több pénz is jut. Egy egyke hamarabb kap külön szobát, drága játékot, menő mobilt, mint egy nagycsaládban felnövő gyerek. Az elkényeztetés azonban nem feltétlenül az anyagi javakat jelenti, inkább azt, hogy enged valaki a gyerek szeszélyeinek, hisztijének, nem neveli következetesen, nem állít fel számára kijelölt határokat. Ebbe a hibába nemcsak az egykék szülei esnek bele – sőt ők általában ritkábban, mert van erejük, hogy megvívják azokat a harcokat a gyerekkel, amelyekre egy sokgyerekes családban nincs idő.
Mítosz 7: Az egykék túl hamar felnőnek.
A valóság: Ahol sok gyerek van, ott mindig a legidősebb a bandavezér, akit viselkedésben, modorban, beszédstílusban követnek a többiek. Ez nem mindig jó, hiszen nem minden gyerek mutat jó példát a kistestvéreinek. Az egykék ilyen szempontból valóban mások – mivel leginkább felnőtt társaságban töltik az idejüket, ők ezt a mintát követik. Így lesz a modoruk általánosságban jobb, a beszédük tisztább és választékosabb. Ám ez nem azt jelenti, hogy a gondolkodásuk is felnőttes lesz, csak azt, hogy jobban tudnak alkalmazkodni a felnőtt világ szabályaihoz. Ez azonban nem feltétlenül hátrány.
#1 Dr.BauerBela

2018. szeptember 28., péntek

szubakut ekcéma egy 5 éve s gyermek arcán


#1 Dr.BauerBela

periorbitalis orbánc csecsemánél


#1 Dr.BauerBela

gyógyszer allergiás kiütés 1 éves gyermeknél


#1 Dr.BauerBela
#1 Dr.BauerBela

RealTime user visitor blog.bauerbela.ro -2o18.IX.26ora 14


Ahogy a statisztika meggyőző adatai tartósan, az általam megirt és szerkesztett Enciklopédia látogatottságának imponáló növekedését jelzi  /kollégák, a tudományos fórumok, anyukák/megerősit abban  hitben hogy szükségük van a munkámra,úgy ismeretlenül, csupán a leirt tények minősége alapján.Ez a társadalmi értékitélet  éltető reményre biztat.
Azzal is tisztában vagyok hogy ez nem a tudományos elitnek köszönhető/habár  megtisztelő az érdeklődés minden egészséügyi kategória részéről,  hanem az arra ráutalt társadalmi rétegek  sokszor szükségszerü , érdeklődésének   szempontjai is érvényesülnek- Mindig visszaidézem a második világháboru és az azt követő időszakot amit átéltem, amikor is a minőségi éhezés gyötörte gyermeki létünk napjait és számos társammal skorbutban/minőségi táplálkozási hiánybetegség/ szenvedtünk.Napjainkban már nem  a skorbut a listavezető hanem a társadalmi anyagi elégtelenségek miatt szenvednek a gyermekek még a legfejlettebb országokban is.Főként ez a réteg  az, amelyik igényli segitő kezem melegét 


#1 Dr.BauerBela