Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. július 31., vasárnap

TERMÉSZETBARÁTOKNAK-OSZTRÁK ALPOK


-AUSZTRIA- #1 Dr.BauerBela

NAPOZÁS UTÁNI MÁSODFOKU ÉGÉSI SÉRÜLÉS.


A KÉPEN JÓL LÁTHATÓ A VÖRÖS ALAPON FELHÓLYAGZÓ ÉS ERŐSEN HÁMLÓ BŐRFELÜLET A GYEREK VÁLLÁN. #1 Dr.BauerBela

AZ ELLENÁLLÓ GYERMEK

Az ellenálló gyerek

A „csak azért se”, „nem csinálom”, „nem megyek” sokak számára ismerős magatartás, és rengeteg bosszúságot okoz nemcsak a szülők, de a tágabb környezet számára is. Az ilyen gyerek allergiás a felszólító módra: ha kérünk valamit, a botrány előre borítékolható.

Fontos tudni, hogy van olyan életkor, például a kamaszkor, amikor az ellenállás teljesen természetes, sőt szükségszerű. Bár a „normális” lázadás is próbára teszi a szülők türelmét, a folyamat mederben tartható. A meleg, következetes, biztonságos kereteket támasztó és támogató légkör elegendő szabadságot biztosít a fiatalnak, akinek, ha baja van, nem kell attól félnie, hogy egyedül marad a problémájával.

Amikor már szemet szúr a viselkedés

Honnan tudhatja a szülő, hogy a gyerek viselkedése belül esik az elfogadható lázadás határán, és mikor kell külső segítségért folyamodnia? Miből látjuk, hogy a gyerek ellenszegülése nem tudható be az életkori sajátosságoknak, hogy viselkedése valódi problémát jelez?

Hol a határ – a viselkedési problémáról bővebben

A viselkedési zavar a megfelelő viselkedési kontroll állandósult hiánya, vagyis a szociális normák és szabályok betartására való képtelenség. Ez a leggyakrabban felismert gyermekkori pszichiátriai probléma, azaz ebben az esetben jutnak el leginkább a fiatalok pszichiáter szakemberhez.

Három, egymást részben átfedő viselkedésről van itt szó: valamilyen tekintély elleni ellenszegülés, agresszív, illetve antiszociális viselkedés, amellyel a gyerek megsérti más emberek jogait, tulajdonát vagy személyét. Önmagában egyik jelenség sem jelent betegséget. Az engedetlen és destruktív viselkedés része a normális fejlődésnek – mint például a kamaszkor ilyen megnyilvánulásai –, diagnózist akkor állítanak fel, ha ez a viselkedés egyrészt extrém, másrészt tartósan fennáll.

A viselkedészavar leggyakrabban előforduló tünetei

 • Gyakran indulatos, önmérsékletét könnyen elveszti
 • Vitatkozik felnőttekkel
 • Ellenszegül kérésnek, elvárásoknak; a szabályokat rendszerint megsérti
 • Szándékosan bosszant másokat
 • Gyakran másokat hibáztat saját hibájáért
 • Gyakran túlérzékeny, sértődékeny
 • Gyakran mérges, haragos, sértett
 • Gyakran ellenséges és bosszúálló, esetenként rosszindulatú
 • Fenyeget másokat
 • Verekedést kezd
 • Fegyvert használ
 • Kegyetlen az emberekkel
 • Kegyetlen az állatokkal
 • Rablásban vesz részt
 • Szexuális tevékenységre kényszerít valakit
 • Szándékosan tüzet okoz
 • Rongálja más tulajdonát
 • Lakást, autót tör fel
 • Másokat becsap, lop
 • Éjszakára kimarad – már prepubertás korban
 • Elszökik otthonról
 • Iskolát kerül

Iskolapadban

Ezeken a tüneteken túl, a viselkedési zavar markánsan megjelenik az iskolai viselkedésben és a tanulásban egyaránt. Gyakori a rossz teljesítmény, ami a jegyekben és az órai munkában is megmutatkozik, illetve gyakran fennállnak egyéb tanulási zavarok. A viselkedési zavaros gyerekek egyharmadánál előfordul olvasási zavar. Vagy megfordítva: az olvasási zavarokkal rendelkező gyerekek egyharmadánál tapasztalnak viselkedészavart. A viselkedési zavar és az olvasási zavar közötti kapcsolatnak három oka lehet. Lehetséges, hogy az egyik váltja ki a másikat: vagyis a viselkedési zavar gátolja a tanulást, vagy az olvasási zavar miatti frusztráció vezet a bomlasztó viselkedéshez. De az is lehet, hogy egy harmadik tényező – például a hiperaktivitás vagy a negatív szülői bánásmód – okozza mindkét problémát.

Társak között

A bomlasztó gyerekek gyakran népszerűtlenek társaik körében, és nincsenek tartós barátaik. Valljuk be őszintén: ki szeretne olyan valakivel barátkozni, aki állandóan lesöpri a holmiját a padról, elveszi az uzsonnáját vagy megalázza. Az érintett gyerekek többségének egyértelműen gyengék a társas készségeik.

Mi húzódhat meg a háttérben?

A viselkedési zavar gyakran halmozódik a családban, és – a többi gyerekkori pszichiátriai betegséghez hasonlóan – a közös környezetnek arányosan nagyobb befolyása van ezek kialakulására és fennmaradására, mint a közös géneknek.

. Azok a csecsemők, akiket a nehéz temperamentum típusba soroltak be, később gyakrabban küszködnek agresszivitási problémákkal.

Ami a lélektani folyamatokat illeti, a viselkedési zavaros gyerekek sokkal gyakrabban fogják fel a semleges tetteket ellenségesnek. A társas készségeik általában hiányosak, az önbecsülésük gyakran alacsonyabb társaikénál.

Családban rejlő okok

Előfordul, hogy a szülők szintén pszichiátriai megbetegedéssel küzdenek, esetleg bűnözők. A gyereknevelési gyakorlatuk nem megfelelő; kevesebb a törődés, a meleg és empatikus viszonyulás, ezzel szemben megjelenik a durva, bántalmazó, agresszív, elhanyagoló és következetlen magatartás a gyerek irányába.

Az a gyerek, aki a figyelmet úgy tudja kivívni, hogy bomlaszt és agresszív, annak a szidás is jutalom értékű lehet. Így az a figyelem, amit szüleitől, pedagógusaitól kap akkor, amikor a viselkedése nem megfelelő, elősegíti, hogy a viselkedés fennmaradjon. Ez az ördögi kör nehezíti a megfelelő segítségnyújtást.

Mi a teendő?

Amennyiben szülőként bizonytalan, mindenképpen keressen fel egy szakembert (nevelési tanácsadó, ifjúsági pszichiátriai osztályok és ambulanciák, szociális intézmények klinikai gyermek szakpszichológusai), hiszen az időben nyújtott megfelelő segítség később már bepótolhatatlan.

:

#1 Dr.BauerBela

ELSŐ FOKU FAGYÁS CSECSEMŐNÉL


SZÜLŐI GONDATLANSÁG KÖVETKEZMÉNYE.AZ ÁTGONDOLATLAN TÉLI SÉTÁK A SZABADBAN,HIDEG,ZUZMORÁS IDŐBEN A FEDETLEN TESTRÉSZEK KÁROSODHATNAK.A BEMUTATOTT KÉPEN EGY 1O HÓNAPOS CSECSEMŐN A FAGYÁS JELEI LÁTHATÓK- ERŐSEN VÖRÖS-LILÁS SZINÜ ARCBŐR-A KÉZFEJ,UJJAK ERŐSEN MEGDAGADTAK ÉS ÉLÉNKVÖRÖS SZINÜEK. #1 Dr.BauerBela

ŐSZINTESÉG-FÜLLENTÉS-NAGYOTMONDÁS

Őszinteség- Füllentés-Nagyotmondás

Közismert, hogy az őszinteségre való nevelésnek leghatásosabb eszköze a jó példa.

A gyermek az erre vonatkozó ismereteit, tapasztalatait legelőször a családi fészekben szerzi. Amit ott lát és hall, az mélyen rögződik benne, azzal indul jellemének fejlődése, az hat viselkedésére, és hatással lesz majdani környezetére. Ezért kell a gyermeknek olyan családi légkörben nevelkednie, ahol a szülők megértőek, érzéseiket, gondolataikat nyíltan, kertelés nélkül és híven közlik mind egymással, mind másokkal való érintkezéskor. Nem hallgatnak el egymás előtt semmit, legyen az jó vagy rossz esemény. Nem kétszínűek, nem csapják be (tudatosan) egymást.

Ilyen jól összehangolt életközösség példáit látván, azt hiszi a gyermek, hogy szülei hozzá is így fognak viszonyulni, sőt mások magatartása sem lesz tettetett megnyilatkozása az érzelemnek. Amit nap mint nap tapasztal maga körül, azt természetesnek veszi, mert még nincs fogalma arról, hogy más családokban mennyire más lehet az élet, hiszen az emberek nemcsak felfogásuk, magatartásuk, hanem életvitelük szerint is rendkívül különbözőek. Érzéseit, gondolatait a gyermek nyíltan, kertelés nélkül és híven közli másokkal. Még nem kétszínű.

Amint az iskolai tanulmányok miatt a gyermek körül az ún. zárt családi rend fellazul, s a gyermek belekóstol a kisbetűs életbe, egyre inkább vegyes érzelmek keletkeznek benne, mert nem olyan tisztának érzi az emberek magatartását, mint amilyet otthon, a szüleitől látott.

Ekkor kezd megrendülni a hite a szülői őszinteségben. De azért még bízik szüleiben, és mivel az otthoni életvitel szerinte nem változott, mégiscsak a szülők maradnak számára példaképek.

Az otthonon kívüli környezetében is még aszerint gondolkodik és cselekszik. Még nyílt, nincs titkolnivalója, nem akar senkit becsapni, nincs miért hazudnia, de ha valami mégis lenne, otthon elmondja, mert jól tudja, hogy szülei ezt okvetlenül elvárják tőle.

Környezetének csábításait mindaddig fenntartással fogadja vagy elveti, amíg azokról a szüleivel nem beszélget. Nos, ettől kezdve már előfordulnak olyan esetek, amikor a gyermek és a szülő(k) valamilyen dolog megítélésében nem ért(enek) egyet. Például a szülő elvet valami olyat, amelyben egyébként a gyermek kedvét lelné. Ez ugyan a gyermeknek nem tetszik, de naiv felfogásban még elfogadja a szülői véleménykülönbséget, akár a tiltást is, bár az ilyen látszólagos egyetértés már magában rejti a szülő és gyermek közötti konfliktus valószínűségét.

Amikor mi, szülők, azt hisszük, hogy mindent megteszünk gyermekünk őszinte jellemre formálása érdekében, valami elkerüli a figyelmünket, nevezetesen az, hogy olykor-olykor akarva-akaratlanul mást mondunk csemeténknek, mint a valóság. Egyszerű példák: a szülők nagy többsége talán akkor követi el az első hibát az őszinteség iránti nevelésben, amikor gyermekét orvoshoz kell vinnie, mondjuk oltásra, injekcióra vagy valamilyen rutinvizsgálatra. Bár ők tudják, hogy ezek az orvosi beavatkozások nem (teljesen) érzéstelenek, mégis egyre hajtogatják: Ne félj, kicsikém, a doktor bácsi nem fog veled mást csinálni, csak megvizsgál. Ennek hallatán a gyanútlan gyermek, aki még abszolút bízik a szüleiben, nyugodtan viseli a felvezetést, mígnem egyszer csak szúrást érez, amely talán nem is lett volna fájdalmas, ha erre a beavatkozásra otthon érzelmileg felkészítik.

A gyermek szorongása, amikor el kell mennie az orvoshoz, egy olyan folyamat, amely a gyermek tudatának fejlődésével együtt fokozatosan jelentkezik. A legtöbb baba kb. egyéves koráig nem bánja, ha orvoshoz viszik. Mivel nem tudják előre, mikor kapnak kötelező védőoltást, ezért más miatt ellenkeznek. Lehet, nem szeretik, ha levetkőztetjük őket, vagy nem szeretik a vizsgálóasztalt. A szülőknek kell figyelni arra, hogy mi lehet az, ami zavarhatja kicsinyüket az orvos környezetében, hogy lehet elterelni arról a baba figyelmét. Az orvosnál legtöbb problémát az injekciók és más szúrások okozzák. Egy injekció beadása ma már olyan gyorsan és fájdalommentesen történik, hogy nem szükséges erről elterelni a baba figyelmét, lehet viszont valami másra, ottani tárgyra irányítani. A gyermek felkészítése kb. 3 éves korig pl. így hangozzon: Elmegyünk meglátogatni a doktor bácsit/nénit, hogy megnézze egészséges vagy-e... (Minél kisebb a gyermek, annál rövidebb legyen az előkészítési idő, és a lehető legközelebb essen a vizsgálat idejéhez.)

Azáltal, hogy a szülő nem mondott igazat, nehéz helyzetbe hozta magát és a gyermekét. Ugyanis a gyermek ezután már akkor sem fog igazából bízni pl. az édesanyjában, ha valóban csak egyszerű vizsgálatra kell majd vinnie. A további következmény: a gyermek félni fog az orvostól, attól, akit tulajdonképpen szeretnie kellene, hiszen a gyógyításán fáradozik. Mi több, csalódik a szüleiben, amiért nem mondtak neki igazat, amiért, úgymond, becsapták. (Bizonyos helyzetekben erről lehet beszélni a gyermekkel!).

Ennél még gyakoribb téves nevelési mód, amikor a szülők a fegyelmezés kapcsán gyermeküket mumussal ijesztgetik. Ez esetben bizony már nemcsak a szülők őszinteségének hitele, hanem a gyermek egészséges fejlődése is kockán forog. A szörnyekkel, félelmetesnek látszó személyekkel, dolgokkal való ijesztgetés megrázkódtatást válthat ki a gyermeki lélekben. Némelyikük örökre felejthetetlen marad, akárcsak egyik-másik orvosi beavatkozásra való visszaemlékezés.

Többekben felmerült már a kérdés: a hazugság örökölhető betegsége-e a gyermeknek? Ez így természetesen nem igaz. Az viszont igaz, hogy a gyermek nem véletlenül hazudik vagy füllent. Két oka van: egy belső és egy külső. Ez utóbbi eset az, amikor a gyermek otthon, óvodában, iskolában történt valamilyen helytelen cselekedete folytán szembekerül a szülőkkel vagy másokkal. Nos, ha ez sorozatossá válik, a gyermek otthon megtorlást kap érte. Egy idő után azonban a gyermeknél az ellentmondás kényszere és félelemreflexe lép fel. Határozottan tagadni fog. Így a megtorló személy, többnyire a szülő, anélkül, hogy akarta volna, rákényszerítette a gyermekét arra, hogy ne az igazságot vallja, hanem hazudjon. Belső okok akkor játszanak szerepet, amikor a gyermek szellemi képessége jóval az átlag fölött van, tág fantáziával, képzelőerővel rendelkezik. Ennek birtokában úgy ad elő dolgokat, mintha azok valósak lettek volna, akárcsak Háry János. Miután a mese a valóság és a képzetek humoros, illetve kedves keveréke, tetszik a közönségnek. A gyermek is örül, aki a siker élményét részben füllentésével, jópofa módra szerezte meg magának.

Most már tudatosan mozgatja képzelőtehetségét, így mondandójában a valóságelemek mind kevesebb részt kapnak, s a gyermek, ha kell, ha nem, valótlan dolgokat állít. Amikor pedig külső okok is rákényszerítik a gyermeket az ilyenfajta hazugságra, a nagyot mondás sikerében bízva, szemrebbenés nélkül hazudik, sőt ha a helyzet úgy kívánja, ezt teljes komolysággal teszi. Kihúzza magát, és határozottan állítja a képzelet szülte történetének valóságát.

Noha tisztában vagyunk vele, hogy ilyenfajta valótlansággal (amelyen olykor magunk is jókat nevetünk) a gyermek nem mond igazat, mégse tekintsük tettét szó szoros értelembe vett hazugságnak, mert motivációja nem tudatos megtévesztés, hanem rögtönzött füllentés. Ez egy lehetőség arra, hogy társaságban a gyermek is aktivizálhassa magát, füllentése valószínűsíthetőségével figyelemre méltóvá váljék. A nagyotmondás a gyermeki évek velejárója, hajdan valamennyiünkkel is megtörtént. Figyeljünk rá, mert tehetséget is rejthet magában

A gyakorlat szerint a hazudozást nem veréssel lehet gyógyítani. Ellenszéruma az őszinteségre való nevelés, amely hosszú és következetes tevékenység. A neveléshez a szülőknek kell jó példával szolgálni. Mondjunk pl. ilyet és ehhez hasonlót a gyermeknek: Tudjuk rólad, hogy te szeretsz nagyokat lódítani, vagy ilyet, hogy Hazudós vagy, ami bizony nagyon csúnya tulajdonság. Enélkül sokkal rendesebb gyermek lennél, jobban szeretnének az emberek. A gyermek ezt elhiszi, s ha nem részesül megtorlásban, erről meg is győződik, s lassan leszokik a füllentésről, a nagyotmondásról.
Gyakori, szülőt bosszantó jelenség, amikor a gyermek felesel, visszabeszél. De mielőtt helyben hagynánk a szülői rosszallást, nézzük meg, mi is az, hogy visszabeszél, hogy övé az utolsó szó.

Ha bennünket, felnőtteket igazságtalan bírálat ér, helyben hagyjuk, nem tiltakozunk ellene? Nem mondjuk meg véleményünket, amely olykor szöges ellentétben áll azzal, amit más mond? Kitartóan védjük a magunk álláspontját oly mértékben, hogy miénk legyen az utolsó szó. S ez így van rendjén, ha valóban igazunk van.

A gyermek s az ifjú esetében is hasonló a helyzet, hisz ők is védik a maguk vélt igazát. Persze, vannak olyan gyermekek, akik a legkörültekintőbben alkalmazott szülői kijelentésekkel vagy kívánságokkal is szembekerülnek, feleselnek. Talán tudják, hogy nincs igazuk, és mégis. Ez különösen korai gyermekkorban szokásos magatartás. A kisgyermek szívesen mond ellent szüleinek, próbálja érvényesíteni akaratát. Ez természetes jelenség, az önállósodás irányába hat: a dac egyik formája.

A feleselés tulajdonképpen következmény, amely gyermekkorban még gyógyítható. Azt mondjuk az ilyen gyermekre és felnőttre, hogy izgága (kötekedő, akadékoskodó, nyugtalan természetű). Az ilyen gyermek viselkedésének normalizálásához igen nagy türelem kell, amelyet szeretet és nyugodt, családias légkör jellemez. Ha ez megvalósul, a gyermek viselkedésében eltűnik ez a gyakran bosszantó szépséghiba.

Szerintem az őszinteségre való nevelés alapfeltétele, hogy a családban olyan szellemi és lelki kapcsolat létesüljön, amelyet meghitt baráti viszony jellemez. Ilyen kontaktusban tudhatja meg a gyermek, hogy számára az apja és az anyja nemcsak szülőt jelent, hanem legbizalmasabb barátot is. Az őszinteségre való neveléshez a következő gyakorlatias javaslatom van: kisebb hibák, vétkek őszinte bevallása esetén ne büntessünk, sőt első esetben súlyosnak tartott vétekkor se büntessük a gyermeket. De járjon büntetés kisebb hibák elkövetéséért, amennyiben azok sorozatosan ismétlődnek. Vigyáznunk kell azonban arra, hogy az őszinteség ne minősüljön büntetésnek, tekintsük azt megbánásnak. Ilyenkor persze feltétlenül mutassunk rá, hogy azért nem kap gyermekünk büntetést, illetve azért kap enyhébbet, mert megnyilatkozása őszinte volt.

Hiba lenne viszont, ha őszinteség esetén soha nem kapna dorgálást a gyermek, hiszen rájönne, hogy nem is olyan nagy baj valamilyen rendellenességet (bűnt) elkövetni, ha annak ára csupán az őszinteség, a töredelmes bevallás. Ugyanis az ilyen őszinteségnek a morális értéke hasonló lenne a hazugsághoz, hiszen valójában mindkettőt az motiválja, hogy a gyermek mentesülni akar az esetleges fizikai büntetéstől.

#1 Dr.BauerBela

2011. július 30., szombat

ÖRÖMÖK ÉS KÜZDELMES NAPOK.

ÖRÖMÖK ÉS KÜZDELMES NAPOK EMLÉKEI.

AMIKOR 2O1O.ÁPRILIS 22 -ÉN ÁTVETTEM A PÁPAI PÁRIZ ÉLETMŰDIJAT EMBERI ÉS ORVOSI HITEM MÉLTÁNYOLÁ-

SÁÉRT ÚGY ÉREZTEM HOGY KÜLDETÉSEMNEK ALKONYÁN RÁM VIRRADT EGY SZÉP ÉS IGAZSÁGOS TAVASZ.

NEM HONTÁRSAIM, HANEM IGAZSÁGOS ÉRTÉKMÉRŐ EMBEREK ÁLLITOTTAK LÉTEM MÉRLEGÉRE. EZ AZ INDOK AMIÉRT ŐKET IDÉZTEM, ÉLETEM ÉRTÉKEINEK ÉS ALKOTÓ RENDJÉNEK ELBIRÁLÁSÁRA.

DE MEGFEBBEZHETETLEN ITÉLETET MONDOTT EZ ALATT A 8 HÓNAP ALATT AZ AZ 5O.OOO ORVOS KOLLÉGA,VÉDŐNŐVÉR ÉS ANYUKA IS A VILÁG MINDEN FÖLDRÉSZÉRŐL,74 ORSZÁGÁBÓL ÉS 23OO VÁROSÁBÓL AKI ÉRDEKLŐDÖTT AZIRÁNT A 6OOO OLDALNYI ORVOSTUDOMÁNYI ÉS GYERMEGONDOZÁSI MUNKÁM IRÁNT , AMELYET TISZTESSÉGEL A SZAKMA BIRÁLÓ SZEMEI ELÉ BORITOTTAM A VILÁGHÁLÓRA,MEGGYŐZVE EZZEL AZ ÁRGUS SZEMÜ HITETLENEK KÉTELYEIT IS.

TISZTELETTEL MEGKÖSZÖNÖM LÁTOGATÓIM ÉRDEKLŐDÉSÉT ÉS BIZALMÁT AKIK NAPONTA 23O-25O-EN KLIKKELTEK A LAPOMRA.

SZATMÁRNÉMETI-2O11-JULIUS 3O-ÁN.

-

DR.BAUER BÉLA.

#1 Dr.BauerBela

TERMÉSZETBARÁTOKNAK


SVÁJC-A VÉGTELEN SZABADSÁG #1 Dr.BauerBela

A-NONKONFORMISTA SZABADEVŐ-


AZÉRT EZT AZ ASZTALON LÉVŐ HUSOS MAKARÓNIT MÉG BEGYÖMÖSZÖLÖM.!!! #1 Dr.BauerBela

A KIS HAZUDÓS

A kis hazudós

Következetesség, önmagunkkal szembeni őszinteség az alapja annak, hogy a gyerek ne váljon hazudozóvá, bár napjaink értékrendjében az igazmondás nem dobogós helyen áll. Ha fontosnak tartjuk, tanítsuk meg, mintakövetéssel erre a gyereket is.

Először definiáljuk, kinek mit jelent a hazugság, mert a fantáziálás nem egyenlő azzal. A kisebb füllentés sem sorolható ide. Sokszor előfordul, hogy amire vágyunk, azt valóságként fogalmazzuk meg. Vágyunk valamire és azt mondjuk, van nekünk olyan.

Volt valaki, aki vágyott egy kistestvérre és miután nem lett, azt kezdte mindenkinek mesélni, hogy kistestvére született. Ezt nevezzük vágyfantáziának. Nagy hibát vétünk, ha ez esetben gyerekünket hazugnak nevezzük. Egy számára vágyott de nem rajta múló dolgot oldott meg ő a gyermeki fantázia eszközével.

Érdemes a megbélyegző "hazug" helyett azon elgondolkodni, vajon mért van annyira szüksége egy testvérre, hogy fantáziájában teremt egyet magának, ezzel vállalva a lebukás szégyenteljes veszélyét is.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

Sokszor a szülő tanítja meg a gyereket a hazugságra, mert észre se veszi, hogy nem mond igazat, vagy önmagával szemben kevéssé szigorú. A gyerekét viszont csak hibátlannak tudná elfogadni. Olyan pedig nem létezik...

Vannak olyan hazugságok, amelyeknek célja a félrevezetés, a következmények megúszása.

Ilyenkor érdemes átbeszélni a gyerekkel az egész történetet. Volt-e, van-e oka félni tőlünk? Megtanítottuk e arra, hogyan kell vállalni a következményeket?

Hazug párkapcsolatban a gyerek mintakövetéssel sajátítja el sok mindennel együtt ezt is. Önmagunkban nem vesszük észre, benne igen. Őt könnyebb büntetni, mint önmagunkkal szembesülni.

"Ne váljon hazudóssá"

Következetesség, önmagunkkal szembeni őszinteség az alapja annak, hogy a gyerek ne váljon hazudozóvá, bár napjaink értékrendjében az igazmondás nem dobogós helyen áll.Ez nem mentség, nem magyarázat, de tény. Ha fontosnak tartjuk, tanítsuk meg, mintakövetéssel erre a gyereket is.

A kegyes és kedves hazugságokat soha ne tévesszük össze a félrevezetéssel.

#1 Dr.BauerBela

ERYTHEMA NODOSUM


TÖBBNYIRE AZ ALSZÁRAKON,A SIPCSONT FELETT,RITKÁBBAN A COMBOKON A FARTÁJAKON JELENNEK MEG,1-3 CM ÁTMÉRŐJÜ,CSAK ENYHÉN FÁJDALMAS,OVÁLIS VAGY KEREK KEMÉNY,VÖRÖS CSOMÓK,AMELYEK SZINE ELŐBB LILÁSAN,MAJD BARNÁSAN ELSZINEZŐDIK.ÁLTALÁBAN CSOPORTOSAN TALÁLHATÓK,3-6 HÉTIG UJABBAK JELENTKEZNEK,MAJD FOKOZATOSAN ELTÜNNEK.ALLERGIÁSNAK TARTOTT KÜLÖNBÖZŐ BETEGSÉGEKBEN-PL-REUMÁS LÁZ,TUBERCULÓZIS,COLLAGENÓZISOK,STREPTOCOCCUS FERTŐZÉSEK KISÉRŐ BŐRTÜNETEI. #1 Dr.BauerBela

A SZOPTATÁS ÉS A FOGAK EGÉSZSÉGE

A szoptatás és a fogak egészsége

A kizárólagos szoptatás a gyermek táplálásának leginkább előnyben részesített módja az élet első hat hónapjában, az első és második életévben is tovább folytatott szoptatás pedig számos előnyt biztosít az anya és a csecsemő számára.

Mind Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP – American Academy of Pediatrics), mind pedig az Amerikai Gyermekfogászati Akadémia (ADA - American Academy of Pediatric Dentistry) kiemelt célja, hogy elősegítsék a gyermekek optimális egészségfejlődését.

A csecsemőknél és kisgyermekeknél megjelenő fogszuvasodás olyan problémakör, amely egyaránt foglalkoztatja a gyermekorvosokat és a gyermekfogászatra szakosodott fogorvosokat is. A gyermekek fogszuvasodását vizsgálva egyértelmű összefüggés fedezhető fel nem megfelelő cumisüveg-használat (amikor a gyermek a cumisüveget huzamosan használja, egész nap a szájában tartja és lefekvéskor az ágyba viszi magával) és a felső metszőfogak sima felületén kezdődő szuvasodás fokozott előfordulása között.

Ezt többféleképpen, , cumisüveg-szuvasodásnak vagy kora-gyermekkori fogszuvasodásnak is nevezik. Ugyanakkor, ha a szoptatásról beszélünk, a kapcsolat nem ismerhető fel ilyen tisztán. Az elmúlt 20 évben nagy vita folyt arról, hogy a korlátozás nélküli éjjeli szoptatás vagy éppen a 12 hónapnál tovább tartó szoptatás szintúgy okozhat kora-gyermekkori fogszuvasodást, mint a cumisüveg használata. A kapcsolódó szakirodalom áttekintése segít a probléma jobb megértésében.

A kora-gyermekkori fogszuvasodás oka a gyermek táplálásához használt folyadékokban lévő cukor erjedése, amit a szájban lévő baktériumok idéznek elő. Bizonyított tény, hogy a "streptococcus mutans" baktérium koncentrációja sokkal magasabb a fogszuvasodástól szenvedő csecsemők és gyermekek a szájában, mint azokéban, akiknek nem szuvasak a fogaik. A "streptococcus mutans" baktériumot elsősorban az anyák adják át a gyermeküknek. Leginkább az olyan anyák érintettek, akiknek magas a "streptococcus mutans" szintjük és maguknak is volt vagy van szuvas foguk.

Emellett más genetikai tényezők is vannak, amik fogszuvasodásra hajlamossá tehetik a csecsemőt. A felnőttek fogszuvasodását vizsgáló kutatások szerint a nyálban található egyes összetevők képesek védelmet biztosítani. Ezek a faktorok csökkentik a baktériumok koncentrációját és megtapadását a fog felületén, illetve szabályozzák a plakk Ph-értékét, hogy meggátolják a fogzománc megrongálódását. Ezeknek az anyagoknak a hiánya összefüggésben áll a fogszuvasodás gyakoribb előfordulásával. A kora-gyermekkori fogszuvasodás előfordulása szignifikáns kapcsolatot mutat az etnikai, kulturális és szocioökonómiai helyzettel is.

Az üvegből etetett és szoptatott babákat összehasonlító tanulmányok szerint az üvegből etetett babáknál összességében gyakrabban fordul elő a fogszuvasodás.

Ezt annak a számlájára írják, hogy a babák maguk tartják a cumisüveget, illetve, hogy alváskor az ágyukba is magukkal vihetik a tejjel vagy gyümölcslével töltött üveget. Mindazonáltal, a „cucli-szuvasodás” olyan babáknál is megjelenik, akiket kizárólag szoptatással táplálnak. Hogyan lehetséges ez?

Azok a csecsemők, akik az édesanyjukkal alszanak és egész éjjel szopnak, erősebben ki vannak téve a kora-gyermekkori fogszuvasodás kockázatának. Az aktív szopás során a kisbaba szájában a mellbimbó a lágy- és a kemény szájpadlás találkozásánál helyezkedik el, a nyelv kitölti a szájüreget és nyelés után nagyon kevés, ha egyáltalán valamennyi tej marad ott.

Fontos arra is gondolni, hogy nappali etetések mellett az egyes, egymástól elkülönülő éjjeli szoptatások nélkülözhetetlenek az első hónapokban ahhoz, hogy jól működjön a tejkiválasztás és biztosított legyen a kisbaba megfelelő fejlődése

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy igaz, hogy egyes szoptatott babáknak van kora-gyermekkori fogszuvasodásuk. Mégis, a szoptatást magát nem kell abbahagyni, hogy elkerüljük a későbbi szuvasodást.

A következő lépések ajánlottak:

• A mellről szoptatás, mint a csecsemőtáplálás legelőnyösebb módja

• Kizárólagos szoptatás az első 6 hónapban, és további szoptatás megfelelő szilárd táplálékkal kiegészítve az első életév második felében és a második életévben is.

• Megfelelő figyelem a szájhigiéniára, már a fogzás kezdetétől

• Korai fogorvosi ellenőrzés azoknál a csecsemőknél, akiknek családjában van fogszuvasodás (6-12 hónapos korban), majd rendszeres kontroll

• Soha ne engedjük meg a babának, hogy maga tartsa a cumisüveget

• Soha ne engedjük meg a babának, hogy vízen kívül bármi mást tartalmazó cumisüveggel feküdjön az ágyba.

• A fogorvosi vizsgálatokat azoknál a babáknál, akiknek családjában nincs fogszuvasodás 12 hónapos korban kell megkezdeni.

• Az éjszakai szoptatás ne legyen folyamatos, a babát el kell venni a melltől, amikor befejezte a táplálkozást.

• Ügyeljünk arra, hogy a gyermek megfelelő mennyiségű flu #1 Dr.BauerBela

SZÜLŐI ÉS ORVOSI GONDOK SERDÜLŐKORBAN

Szülői és orvosi gondok serdülőkorban.-

Míg a serdülőkor egy normális állapot és nem betegség, különböző betegségek megelőzésére és betegségek is első pillanatra látszik a pubertás alatt. Bizonyos feltételek mellett potenciálisan összefüggésbe hozható a pubertás közé:

* Pattanás: Akne egy gyulladás a faggyúmirigyek és a szőrtüszők a bőr, ami a legerősebben az arcon. A hormonális változások pubertás kialakulásához vezethet az akne sok serdülő fiúk és lányok.

* Gynecomastia: Gynecomastia kifejezés leírására használt bővítése a férfi mell. A hormonális változások a pubertás okozhat átmeneti gynecomastia rendes fiúk, hogy általában tart hat- 18 hónap. Pubertás gynecomastia történik egy átlagos életkora 13 A fiúk és sérti akár fele normális kamasz fiúk.

* Vérszegénység: A normál pubertás progresszió férfiaknál jár növeli a ferritin (vas) és hemoglobin koncentrációja a vérben, de ez a növekedés nem figyelhető nőknél. Serdülő lányok inkább kevesebbet fogyasztanak, vas-tartalmú ételek, mint a fiúk, és ez a, kombinált vér veszteséget menstruációs vérzés, elhelyezheti serdülő lányok veszélyeztetettek a vérszegénység.

* Nemi úton terjedő betegségek (Szexuális úton terjedő betegségek): Ha tizenéves vált szexuálisan aktív serdülőkorban, esetükben nagy a kockázata a HIV és más nemi úton terjedő fertőzések.

* Gerincferdülés: Mivel a gyors növekedés serdülőkorban, gerincferdülés (rendellenes görbület a gerinc) lehet rosszabb.

* Látászavarok: Rövidlátás (myopia) magas előfordulási gyakorisága a pubertás alatt, mert a növekedés az axiális átmérője a szem.

* Váz-és izomrendszeri sérülések: Serdülők lehet különösen hajlamosak váz-és izomrendszeri sérülések a növekedési kilövellés, és a növekedés során az izmok tömege. Mivel a csontok növekedését általában megelőzi a teljes csont mineralizáció, serdülők veszélyben vannak törések. Is, mivel a növekedés a végtagok rendszerint előtt bekövetkező növekedés a csomagtartóban, Egyes ízületek lehet balra egy korlátozott körét, a mozgás, amely növeli a kockázatot a rándulások és törzsek.

* Diszfunkcionális méhvérzés: Lányok, akik a közelmúltban kezdtek menstruálni esetleg szabálytalan, meghosszabbított, vagy erős menstruációs vérzés. Anovulációs (Nem peteérése) a leggyakoribb oka a rendellenes menstruációs vérzés serdülő lányok.

#1 Dr.BauerBela

A MÉZ IDEÁLIS TÁPLÁLÉK ÉS IMMUNERŐSITŐ

A méz ideális táplálék és immunerősitő a gyermekkorban

A hideg beköszöntével a megfázásos betegségek időszaka is közel került hozzánk. A sok gyógyhatású készítmény mellett azonban adott a természet néhány olyan ’terméket’ számunkra, amelyek – kellemes ízük mellett - sokféle gyógyhatással is rendelkeznek.

A méz könnyen emészthető, ugyanakkor magas tápértékkel rendelkező készítmény. Közel 190 tápanyagot tartalmaz, amelyek azonnali energiával látják el a szervezetünket. Sokkal több, mint édesség vagy édesítőszer. Egyszerre étvágyjavító és emésztést segítő hatású élelmiszer, melyet a szerves savai idéznek elő. Illat és aromaanyagai ugyancsak étvágyjavító hatásúak. Cukrai könnyen felszívódnak.

A mézben számos enzim található, melyek nélkülözhetetlenek az immunrendszer akadálytalan munkájához. Ezek az enzimek olyan anyagok, amelyek a szervezetünkben zajló anyagcsere-folyamatokat szabályozzák. Lerövidítik a gyógyulási időt, javítják a vérkeringést és felgyorsítják a véralvadást.
Nyomelemekben - kalcium, magnézium, jód, vas, réz, cink, kobalt, nátrium, foszfor, mangán, kén - és vitaminokban - A, B1, B2, B3, B6, C, E, folsav és biotin - gazdag készítmény. A mézben különböző fehérjék, növényi festékanyagok, aromaanyagok és szőlőcukor találhatók.

Jótékony hatással van az emésztésre, segíti a máj méregtelenítő munkáját, enyhíti a légúti betegségek tüneteit, felgyorsítja a fertőzések lefolyását. Epe- és hasnyálmirigy megbetegedéseknél is sikerrel alkalmazható. Kitűnő baktériumölő hatású. Sebek, gyulladások gyógyítására már az ókori egyiptomiak is felhasználták a mézet. Néhány mézfajta eredményesen csökkentheti a depressziót is.

A méz összességében egy olyan teljes értékű táplálék, amely a gyógyhatások mellett a fáradtság és kimerültség tüneteinek orvoslására is azonnali segítséget nyújt. Rendkívül magas tápanyagtartalma és gyors felszívódása miatt percekkel az elfogyasztása után érezteti hatását és energikusabbnak érezhetjük magunkat tőle. Számos sportoló fogyaszt edzés előtt mézet, hogy még nagyobb lendülettel végezze a napi edzésadagot.

A méz színe és aromája nagymértékben függ származásától. Friss állapotban többnyire átlátszó, azonban hosszabb állás során egyes mézfajták kikristályosodhatnak. A kristályosodás elsősorban a szőlő- és gyümölcscukor arányának összetételétől függ. A besűrűsödött méz azonban nem veszíti el belső értékeit. A kristályos mézet folyékonnyá tehetjük, ha óvatosan melegítjük, azonban 40 C° fölött már károsodik a minősége.

A sokféle méz közül néhánynak a legjellemzőbb tulajdonsága:

Akácméz: Kellemes, gyengén akácvirág illatú, édes, lágy és kevésbé savas méz. Színe a csaknem színtelentől a halványsárgáig terjedhet. Jelentős gyümölcscukor tartalma miatt sokáig folyékony marad. Jó fertőtlenítő hatású. Köhögés ellen, valamint a gyomorsav túltengés miatti emésztési zavarok ellen is ajánlott. Nem domináns ízkaraktere miatt italok és sütemények szívesen használt édesítőszere.

Hársméz: Színe a gyűjtés idejétől függ. A későbbi származásúak barnás árnyalatúak. Kristályosodásra hajlamos. Illata és íze határozott. Kellemes, pikáns aromája fűszerezi az ételeket és az italokat. Más mézekbe kerülve gazdagítja azok zamatát. A gyógyászatban különösen hörghurutra ajánlják
Virágméz: A színe a halványbarnás színtől egészen a sötétbarnáig terjedhet. Ez elsősorban a benne levő összetevőktől függ. A mézet értékes mezei virágokról és gyógynövényekről gyűjtik a méhek és emiatt beltartalmilag kiváló méznek számít. Szakemberek szerint a legértékesebb mézek közé tartozik. Erősíti a szervezet védekező rendszerét. Hajlamos a kristályosodásra. Natúr fogyasztásra és sütemények ízesítésére kiválóan alkalmas.

Propoliszos méz: Mivel az emberi szervezet az aminosavak közül csupán néhányat képes kitermelni, a többihez táplálék révén kell hozzájutnia, s erre mindennél alkalmasabb a méhek által gyűjtött virágpor. Rendszeres napi fogyasztásánál érezhetően javul az egészségi állapot, csökken a fáradtság, kimerültség, fokozódik a munkakedv. Hat az idegrendszeri gyengeségekre, vérszegénységre, , hajhullásnál, bőrbetegségeknél. A propolisz könnyedén elbánik nem egy baktériummal és vírussal, semlegesít bizonyos mérgeket, enyhíti a viszketést és jó regeneráló hatással bír. Kiváló fájdalomcsillapító.

Méhpempős méz: Mikrobaölő hatása miatt jól használható a fertőző és gyulladásos folyamatok megelőzésére és a különböző bakteriális és gombás bőrbetegségek gyógyítására. A méhpempő egy nagyon összetett anyag. Megtalálható benne számos olyan anyag, mely az ember táplálkozásában létfontosságú, így igen sok B-vitamin (B1, B2, B3, B5, B6), továbbá C-, D-, E-, H-vitamin. A felsoroltak közül kiemelkedik a B-vitamin-tartalom. Tartalmaz még különböző nyomelemeket (kén, mangán, nikkel, kobalt). Fehérjetartalma nagyon magas (12-18 %) és teljes értékű. A méhpempőt az inkák és egyiptomiak testi-szellemi frissítőként használták.

Virágpor: Az egyik legfontosabb fehérjeforrásnak is nevezhetjük, hiszen 20-féle aminosavat tartalmaz. Ásványi anyagok közül leginkább káliumot és foszfort tartalmaz. Vitamintartalma is bőséges, ám függ attól, hogy milyen virágról származik. Ajánlott sokszínű, sokfajta virágport fogyasztani.
Az évszázados tapasztalatokon alapuló népi gyógymód úgy tartja, hogy a virágpor szabályozza az emésztést, hatásos a hasmenés és a székrekedés ellen. Fokozza a szellemi teljesítményt. Idős emberek esetén a magas koleszterinszint, az emlékezetzavarok és a koncentrálási nehézségek ellen hat. Javítja a fizikai erőnlétet, hatékony gyengeség, alultápláltság, túlfeszített fizikai és szellemi megterhelés, immungyengeség és prosztatabántalmak esetén. Tripofán tartalma miatt alkalmas lehet a hajhullás ellen.

A méz felhasználási területe rendkívül sokoldalú. Önmagában is ízletes és kellemes élelmiszer. A konyhatechnológia felhasználja húsok sütéséhez, mártások, szószok készítéséhez is, de a legelterjedtebb mégis a süteményekben, teákban vagy gyógyteákban való alkalmazása. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a hőkezeléssel veszít értékes tápanyagaiból. Tea ízesítésénél érdemes csak a kissé kihűlt folyadékba keverve használni.Virágpor tabletta is kapható a piacon, létezik virágpor granulátum is

Hasznos tanácsok a virágport fogyasztóknak:

· A virágport lehet szárazon megrágni és inni rá valamit.

· Vannak, akik joghurttal, vagy gyümölcslével keverten fogyasztják.

· A virágpor előnyösen fogyasztható mézzel és propoliszos mézzel együtt, így ízletesebb és többirányú a hatása.
A virágpor javasolható napi adagja gyermekeknek 20 g-ig, felnőtteknek 20-30 g. Sportolóknak erős igénybevétel alatt 45 g válhat szükségessé naponta.
A kimérés történhet egyszerűen kanállal: egy kávéskanálnyi kb. 5 g, egy evőkanálnyi 15 g.
Vannak helyzetek, amikor a virágpor megelőzésként, máskor utókezelésként eredményesebb.
Megelőzésre javasolható a virágpor többek között megfázás, az influenza, , a vérszegénység, a hiánybetegségek, pajzsmirigytúltengés, magas vérnyomás ellen.
A lázzal járó betegségek alatt gyengébb a hatása, viszont a láz elmúltával kiválóan elősegíti a felépülést. Sugárkezelések után nagyon hasznos a nemkívánatos mellékhatások kivédésére.

A virágpor szupertáplálék, ami a nyersrost kivételével minden szükséges tápelemet tartalmaz. A pollen legfőbb értékét az aminosavak adják. A 22 ismert aminosavból 20 féle megtalálható benne.

A virágpor a vitaminokban leggazdagabb méhészeti termék, hormonokat és enzimeket is tartalmaz.

A növények faja és termőhelyi körülményei szerint különböző arányban legalább 20 ásványi elem megtalálható benne.

Mivel a méhek előnyben részesítik a nagyobb fajsúlyú virágporokat, nem gyűjtik azokat, amelyek sokáig a levegőben lebegve az érzékeny emberekben allergiát váltanak ki.

* a virágpor elsősorban roboráló hatású, a kimerült, operáció után, a lábadozó, a szülés utáni embernek erős támasza. A fogyni kívánó jóval étkezés előtt vegyen be virágport, és utána kevesebbet kíván enni.
* a rendszeres virágporfogyasztás folyamatosan biztosítja a szervezet ellenálló képességét és a magas szintű teljesítményt. Jó hatással van a vérképre, véd a hiánytünetek ellen, elősegíti a figyelem és az emlékezés tartósságát.
* Természetgyógyászatban eredményesen használják különféle öregségi betegségek, májkárosodás, prosztata-daganat, keringési és vérellátási zavarok, besugárzási kezelések ártalmai esetében.
* ajánlható sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknél, a tanulásban elfásult gyerekeknek.
* a megfelelő mennyiségű pollenfogyasztás jó közérzetet, fokozott aktivitást biztosít. Jól felhasználható hiánytünetek és hormonális betegségek ellen.
* jelentős triptofán tartalma miatt alkalmas hajhullás ellen.
* előnyös a magas koleszterinszint csökkentésére.

* Különlegesen magas természetes tápanyagtartalmánál fogva a virágpor ajánlott táplálékkiegészítő a serdülőkorban levő, növekedő gyerekek számára. Javítja az étvágyat, kedvező hatással van az emésztő szervekre, segíti a tápanyag-hasznosítást. A virágpor fokozza az aktivitást, növeli a szellemi képessége és jó közérzetet biztosít..


A virágpor hatásai az emberi szervezetre:

Figyelem!
A virágpor az arra érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Első fogyasztása előtt érdemes allergiatesztet végezni: kevés virágport néhány csepp vízzel összekeverni, majd azt a csukló belső részére kenni. Amennyiben a bőrfelület kipirosodik, biztosan tudhatjuk, hogy pollen-érzékenyek vagyunk.

#1 Dr.BauerBela

2011. július 29., péntek

KORAI PUBERTÁS EGY 5 ÉVES LEÁNYKÁNÁL

#1 Dr.BauerBela

A SZOPÁS ÉS FOGSZUVASODÁS

A szoptatás és a fogak egészsége

A kizárólagos szoptatás a gyermek táplálásának leginkább előnyben részesített módja az élet első hat hónapjában, az első és második életévben is tovább folytatott szoptatás pedig számos előnyt biztosít az anya és a csecsemő számára.

Mind Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP – American Academy of Pediatrics), mind pedig az Amerikai Gyermekfogászati Akadémia (ADA - American Academy of Pediatric Dentistry) kiemelt célja, hogy elősegítsék a gyermekek optimális egészségfejlődését.

A csecsemőknél és kisgyermekeknél megjelenő fogszuvasodás olyan problémakör, amely egyaránt foglalkoztatja a gyermekorvosokat és a gyermekfogászatra szakosodott fogorvosokat is. A gyermekek fogszuvasodását vizsgálva egyértelmű összefüggés fedezhető fel nem megfelelő cumisüveg-használat (amikor a gyermek a cumisüveget huzamosan használja, egész nap a szájában tartja és lefekvéskor az ágyba viszi magával) és a felső metszőfogak sima felületén kezdődő szuvasodás fokozott előfordulása között.

Ezt többféleképpen, , cumisüveg-szuvasodásnak vagy kora-gyermekkori fogszuvasodásnak is nevezik. Ugyanakkor, ha a szoptatásról beszélünk, a kapcsolat nem ismerhető fel ilyen tisztán. Az elmúlt 20 évben nagy vita folyt arról, hogy a korlátozás nélküli éjjeli szoptatás vagy éppen a 12 hónapnál tovább tartó szoptatás szintúgy okozhat kora-gyermekkori fogszuvasodást, mint a cumisüveg használata. A kapcsolódó szakirodalom áttekintése segít a probléma jobb megértésében.

A kora-gyermekkori fogszuvasodás oka a gyermek táplálásához használt folyadékokban lévő cukor erjedése, amit a szájban lévő baktériumok idéznek elő. Bizonyított tény, hogy a "streptococcus mutans" baktérium koncentrációja sokkal magasabb a fogszuvasodástól szenvedő csecsemők és gyermekek a szájában, mint azokéban, akiknek nem szuvasak a fogaik. A "streptococcus mutans" baktériumot elsősorban az anyák adják át a gyermeküknek. Leginkább az olyan anyák érintettek, akiknek magas a "streptococcus mutans" szintjük és maguknak is volt vagy van szuvas foguk.

Emellett más genetikai tényezők is vannak, amik fogszuvasodásra hajlamossá tehetik a csecsemőt. A felnőttek fogszuvasodását vizsgáló kutatások szerint a nyálban található egyes összetevők képesek védelmet biztosítani. Ezek a faktorok csökkentik a baktériumok koncentrációját és megtapadását a fog felületén, illetve szabályozzák a plakk Ph-értékét, hogy meggátolják a fogzománc megrongálódását. Ezeknek az anyagoknak a hiánya összefüggésben áll a fogszuvasodás gyakoribb előfordulásával. A kora-gyermekkori fogszuvasodás előfordulása szignifikáns kapcsolatot mutat az etnikai, kulturális és szocioökonómiai helyzettel is.

Az üvegből etetett és szoptatott babákat összehasonlító tanulmányok szerint az üvegből etetett babáknál összességében gyakrabban fordul elő a fogszuvasodás.

Ezt annak a számlájára írják, hogy a babák maguk tartják a cumisüveget, illetve, hogy alváskor az ágyukba is magukkal vihetik a tejjel vagy gyümölcslével töltött üveget. Mindazonáltal, a „cucli-szuvasodás” olyan babáknál is megjelenik, akiket kizárólag szoptatással táplálnak. Hogyan lehetséges ez?

Azok a csecsemők, akik az édesanyjukkal alszanak és egész éjjel szopnak, erősebben ki vannak téve a kora-gyermekkori fogszuvasodás kockázatának. Az aktív szopás során a kisbaba szájában a mellbimbó a lágy- és a kemény szájpadlás találkozásánál helyezkedik el, a nyelv kitölti a szájüreget és nyelés után nagyon kevés, ha egyáltalán valamennyi tej marad ott.

Fontos arra is gondolni, hogy nappali etetések mellett az egyes, egymástól elkülönülő éjjeli szoptatások nélkülözhetetlenek az első hónapokban ahhoz, hogy jól működjön a tejkiválasztás és biztosított legyen a kisbaba megfelelő fejlődése

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy igaz, hogy egyes szoptatott babáknak van kora-gyermekkori fogszuvasodásuk. Mégis, a szoptatást magát nem kell abbahagyni, hogy elkerüljük a későbbi szuvasodást.

A következő lépések ajánlottak:

• A mellről szoptatás, mint a csecsemőtáplálás legelőnyösebb módja

• Kizárólagos szoptatás az első 6 hónapban, és további szoptatás megfelelő szilárd táplálékkal kiegészítve az első életév második felében és a második életévben is.

• Megfelelő figyelem a szájhigiéniára, már a fogzás kezdetétől

• Korai fogorvosi ellenőrzés azoknál a csecsemőknél, akiknek családjában van fogszuvasodás (6-12 hónapos korban), majd rendszeres kontroll

• Soha ne engedjük meg a babának, hogy maga tartsa a cumisüveget

• Soha ne engedjük meg a babának, hogy vízen kívül bármi mást tartalmazó cumisüveggel feküdjön az ágyba.

• A fogorvosi vizsgálatokat azoknál a babáknál, akiknek családjában nincs fogszuvasodás 12 hónapos korban kell megkezdeni.

• Az éjszakai szoptatás ne legyen folyamatos, a babát el kell venni a melltől, amikor befejezte a táplálkozást.

• Ügyeljünk arra, hogy a gyermek megfelelő mennyiségű fluorhoz juss #1 Dr.BauerBela

A NAPSZURÁSRÓL CSECSEMŐKNÉL

Napszúrás csecsemőknél, kisgyermekeknél

A napszúrást többnyire közvetlen napsugárzás okozza, ami az agyhártya ingerléséhez vezet. Ez gyakran együtt jár az agy megduzzadásával és az agyi nyomás emelkedésével. Különösen nagy veszélyt jelent a napszúrás a csecsemőkre, főleg akkor, ha a kis fejük vagy nyakuk fedetlenül ki van téve a napsugaraknak.

Mi jelenti a legnagyobb veszélyt?

o A hosszú autózások, melyek során a nap közvetlenül éri az alvó csecsemőt.

o Ha a kisbaba nyáron fedetlen fővel játszik, vagy a vízben vagy a strandon pancsol.

Cikkünk a hirdetés után folytatódik

Mik a napszúrás tünetei?

A napszúrás tünetei gyakran csak órákkal később jelentkeznek.

o Az étel elutasítása, hányás

o Éles sírás

o A baba fejecskéje kivörösödik és meleg

o Láz

o Esetleg eszméletvesztés

Elsősegély

Csecsemőket minden esetben azonnal orvoshoz kell vinni!

Ezen kívül még csecsemők és nagyobb gyerekek esetén is a következőket kell tennie:

o A gyermeket vigye hűvös, árnyékos helyiségbe

o Fektesse le a gyermeket, úgy hogy feje és felsőteste kb. 30 fokos szögben megemelkedjen

o Helyezzen hideg borogatást a kicsi homlokára

o Nyugtassa meg a gyermeket, és ne hagyja magára!

Ha néhány percen belül nem javul a gyermek állapota, nem piheni ki magát, és rosszabbodik az állapota, szokatlanul viselkedik vagy elveszíti az eszméletét, azonnal hívjon mentőt!

Hogy védjük meg gyermekeinket a nap káros sugaraitól?

A csecsemőket semmilyen körülmények között nem szabad napoztatni, és a gyerekek is csak a megfelelő óvintézkedések mellett tartózkodhatnak a napon.

A gyerekek szeretnek sok időt a szabadban tölteni! Ezért különösen fontos, hogy kellő figyelmet szenteljen gyermekei bőrének védelmére a napsugarak káros hatásaival szemben.

Az egy évnél fiatalabb csecsemőket sosem szabad kitenni közvetlen napsugárzásnak. A kisbaba számára keressen egy árnyékos helyet, és az árnyékban is helyezzen fölé napernyőt, vagy rögzítsen egy esernyőt a babakocsi fölé. Hogy védjük meg gyermekeinket a nap káros sugaraitól?>>

#1 Dr.BauerBela

2011. július 28., csütörtök

MITŐL GYÓGYULNAK A FELSŐ LÉGUTI MEGBETEGEDÉSEK

Mitől gyógyulnak a gyermekkori légúti betegségek?

Azaz, mitől gyógyul a közönséges nátha, hörghurut, torokgyulladás, középfülgyulladás, arcüreggyulladás, tüdőgyulladás?

Ahhoz, hogy erre választ adjunk, tudni kell, mi okozza a gyermekkori felső- és alsó légúti betegségeket. Azaz, mi az alapvető különbség a tüszős mandulagyulladás és a toroklob, a gennyes középfülgyulladás, gennyes arcüreggyulladás és dobüregi, arcüregi váladék felszaporodás, a tüdőgyulladás és a hörghurut kialakulásában? Mitől lesz náthás, kruppos a gyermek?

Ha beteg gyermekét az aggódó szülő orvoshoz viszi, elmaradhatatlan kérdés; mi okozza? Erre az ártalmatlannak tűnő kérdésre az orvosi alapismereteken kívül nagy szüksége van a szakembernek a szülő megfigyelésére, körültekintő beszámolójára.

Régi professzoraink azt tanították, a helyesen felvett anamnézis – kórtörténet – tálcán kínálja számunkra a diagnózist (azaz kórismét).

Mivel az orvos és a szülő célja azonos, azaz segíteni akarnak a beteg gyermeken, nyilvánvaló, hogy együtt kell működniük. Segíteniük kell egymásnak! Az egyik első útravaló egy medikus számára a „mindenekelőtt ne árts” elv elsajátítása. Gyakorló orvosként számtalan helyzetben kiderül, milyen nehéz ezt a legjobb szándék mellett is betartani. Mivel a szülőnek tudnia kell, mit vár el az orvos tőle segítség gyanánt, meg kell tanítunk – a remélhetőleg minden orvos számára egyértelmű -, laikusok számára némelykor „ködös” fogalmakat.

Az első életévben majdnem minden gyermek átesik lázas betegségen, mely legtöbbször légúti fertőzés következménye, amit az esetek jelentős részében vírusok okoznak. Manapság 100 lázas gyermek közül átlagosan csak 10 gyermeknek van baktérium okozta betegsége, legalább 60 gyermek kap azonban antibiotikum kezelést, feleslegesen.

Körülbelül 50 éve ismerjük az antibiotikumokat, melyekkel a korábban retteget, leggyakrabban halálhoz vezető fertőzéseket gyógyítani tudtuk. (tüdőgyulladás, vérhas, hastífusz…) Mára azonban sikerült elérni, hogy az antibiotikumok zöme hatástalan, és miközben folyamatosan növekszik az ellenálló ( rezisztens ) baktériumok száma, az új antibiotikumok fejlesztésének határához értünk. A legnagyobb igyekezettel sem sikerül új, hatékony gyógyszercsoportot létrehozni. Ma már minden évben hal meg gyermek olyan fertőzésben, amit olyan baktérium okoz, amely a rendelkezésre álló antibiotikumok mindegyikére rezisztens.

Közös érdekünk tehát, hogy ne éljünk vissza a természet adta lehetőséggel, ne használjuk „túl” az antibiotikumokat, mert a túlzott felhasználás az alapvető oka annak, hogy hatásukat vesztették.

A felesleges kezelés és a sikertelen antibiotikum kezelés áldozatai pedig a gyermekeink! Hiába gondolja az orvos, hogy helyesen cselekszik, ha a szülő elvárásának eleget téve receptet ír, hiába gondolja a szülő, hogy akkor van biztonságban a gyermeke, ha antibiotikumot kap, miközben nagy veszélybe sodorják a gyermeket felesleges kezeléssel!

Próbáljunk a helyes útra térni...

A kórokozók két nagy csoportjával, a baktériumokkal és vírusokkal kell leggyakrabban küzdenünk. A betegségek bakteriális illetve virális eredetének elkülönítése a kezelés szempontjából döntő jelentőségű, mivel a gyermekkori baktériumfertőzések esetén az antibiotikum hasznos, vírusfertőzés esetén hasztalan, sokszor veszélyes lehet.

A baktérium fertőzésben szenvedő gyermekek többnyire nem gyógyulnak meg maguktól és antibiotikum nélkül sok esetben súlyos betegség alakulhat ki.

Feleslegesen, vírusfertőzésben adott antibiotikum viszont elősegíti a rezisztens baktériumok kialakulását azáltal, hogy a hasznos, velünk élő, az antibiotikumra érzékeny baktériumokat kipusztítva megfelelő életteret enged a rezisztens törzsek szaporodásának..

Folytonos dilemmánk, hogy egyfelől a bakteriális fertőzések gyors felismerése és antibiotikum kezelése életet menthet, másfelől az antibiotikumok túlzott és felesleges használata teret enged az antibiotikumra nem-érzékeny baktériumok elszaporodásának.

Ez a tény, egy többnyire magától meggyógyuló gennyes középfülgyulladás vagy torokgyulladás esetén nem okozna nagy veszteséget, de gondoljunk az életet veszélyeztető véráramfertőzésekre! Drámai következménye lehet annak, hogy hiába lövöldözzük ki az egész fegyvertárat, az ellenség páncélja áttörhetetlen, a gyermek élete veszélybe kerülhet korábbi túlbuzgóságunk miatt!
Igencsak meg kell gondolnunk, hogy legnagyobb igyekezetünkkel küzdve a fertőzéssel, helyesen használjuk a lehetőségeinket
. Csak akkor és arra lőjünk, aki a valódi ellenség!

Használjuk helyesen az antibiotikumokat bakteriális betegségekben, de ne használjuk őket vírus okozta betegségben!

A kóreredet felderítéséhez elsősorban fizikális eszközöket kell igénybe venni, melynek alapja a szülő gondos, tényszerű beszámolója, a beteg alapos (ismételt) vizsgálata, valamint orvosi és szülői tapasztalatunk mellett annak a ténynek a szem előtt tartása, hogy a gyermekkori lázzal járó betegségek 90%-át vírus okozza!

A közösségbe járó gyermekek évente 10-12 alkalommal betegszenek meg, többnyire télen. Ezek a betegségek csaknem mindig vírusfertőzés következményei: nátha orrdugulással és orrfolyással, öblös köhögéssel járó hörghurut, nehézlégzést okozó hörgőcskehurut. Gyakori a vírus okozta gége- és légcsőgyulladás, közismert nevén a krupp. A cseppfertőzéssel, légáramlattal terjedő légúti vírusfertőzéseket zömében az RS vírus, rhino-, adenovírus, parainfluenza- és influenzavírusok okozzák.

Többnyire nem tehetünk semmit a vírusok ellen.

Az antibiotikumok hatástalanok, ezért nem segítik elő a gyógyulást! Felesleges használatuk, mint már tudjuk, veszélyes!

Jó hír, hogy ezen vírusbetegségek maguktól, gyógyszerek nélkül elmúlnak.
És a baktériumtól mindig félnünk kell? Természetesen nem
! A velünk élő baktériumok nagyrészt nem veszélyesek számunkra. Mindkét fél számára előnyös ez az együttélés. A baktériumok megfelelő életteret kapnak az embertől, akinek egész bélcsatornáját milliárdszámban népesítik be, cserébe segítenek az emésztésben, és létezésükkel távol tartják az ember számára veszélyes, kórokozó baktériumokat.

Ne felejtsük el, a vírusok soha nem ilyen békések, ha jönnek, betegséget okoznak!

Gondot jelentő, gyakori légúti betegségek:

Jogosan merül fel az igény, hogy csökkentsük ezen nagyszámú betegségek előfordulását.

Igen, de hogyan?
Ne járjon a gyermek közösségbe? Jó megoldásnak tűnik, de akkor a szülő nem tud dolgozni, nem beszélve arról, hogy a család is közösségnek számít, ebben a kisközösségben is bekövetkezik a betegségek terjedése. Tömjük vitaminnal, gyógynövénykészítményekkel, homeopátiás szerekkel a gyermeket, hogy ellenállóbb legyen? A vitaminok és a gyógyhatású szerek korlátlan, véletlenszerű, túlzott használata ugyanúgy veszélyes, mint a betegség alatt túladagolt gyulladáscsökkentők, lázcsillapítók mértéktelen használata
.

A védekezés, megelőzés jól bevált, biztos módja a védőoltások alkalmazása.

Az, hogy manapság nem kell rettegnünk a torokgyíktól, szamárköhögéstől, az a 40 éve rendszeresen alkalmazott csecsemőkori oltásoknak köszönhető. 10 évvel ezelőtt a leggyakoribb gennyes agyhártyagyulladás és bakteriális légúti kórokozó H.influenzae "b" baktérium volt. A rendszeresen alkalmazott védőoltásnak köszönhetően nem kell számolnunk ezzel a kórokozóval.
A légúti betegségek zömét azonban nem tudjuk védőoltással kivédeni. Tudjuk, hogy a legtöbb légúti betegséget a vírusok okozzák. Vírusok milliárdjait üríti a beteg, ugyanakkor néhány vírus elegendő a fertőzéshez. A légúti vírusbetegségek megelőzési lehetősége nagyon korlátozott, de létezik oltás az influenza vírus ellen, amit már 6 hónapos kortól lehetséges igénybe venni, hogy hatékonyan tudjuk elkerülni a szezonális influenza megbetegedést. A koraszülöttek és fiatal csecsemők rettegett hörgőcske gyulladását és vírusos tüdőgyulladását okozó RS vírus ellen korlátozott számban áll védőoltás rendelkezésünkre, kizárólag a koraszülött csecsemők számára.

#1 Dr.BauerBela

FEJGOMBA/MICROSPORIASIS/KEZELÉS UTÁN.

#1 Dr.BauerBela

NEM ESZIK -NEM HIZIK A GYERMEK.

Nem eszik, nem hízik a gyerek

Minden szakcikkben azt olvashatod manapság, nem baj ha nem eszik a pici, ha jókedvű és szépen fejlődik, akkor nincs semmi gond.

Ez igaz, de azért nem nyugtat meg bennünket anyákat, főleg, ha hónapok óta nem hízik és kezdenek tünedezni a fodrocskák a combiról. Azért egy hasmenéses fertőzésnek nádszálkisasszonyként nekivágni, nem túl bíztató, persze ne fessük az ördögöt a falra. Nincs mese néha trükközni kell.

 1. Szórakoztatni kell. Tudom ettől is óva intenek a szakértők, de a tapasztalatom az, hogy ha nem akar megenni valamit, akkor akkor sem fogja, ha szórakoztatod. Ilyenkor persze nem lehet mit tenni, esetleg mást kínálni. Sokszor egyszerűen nem érnek rá enni, annyi a felfedezni való, játszani való. És aki nem olyan éhes fajta, annak nem árt a szórakoztatás, mert amúgy szívesen eszik, ha az nem unalmas. Persze ez a legkisebbeknél igaz, törekedni kell a későbbiekben a helyes szokások kialakítására és csak szükség esetén alkalmazni. De hidd el, attól, hogy másfélévesen még nem az asztali etikett szabályai szerint eszik, nem azt jelenti, hogy 20 évesen sem fog. Ne feledd kanalat mindig adj a kezébe. Mivel szórakoztasd? pl. érdekes tárgyak, amik máskor nem elérhetőek (pl. mérőszalag, konyhai eszközök…), állatokká változó falatkák, minden falat először a baba, vagy kedvenc állatka szájába megy, vagy egy falat anyának, egy falat a babának…
 2. Nagyobb kalória tartalmú ételeket adj neki. Ha már nem eszik sokat, az legalább a lehető legtáplálóbb legyen. Estére ne főzeléket kapjon, hanem ha már lehet, akkor pl. tejpépet, nagyon magas a kalóriatartalma. Nekünk a Milupa bizonyult egyedül fogyaszthatónak. Nálam az az egyik alapszabály, hogy olyan ételt nem adok a gyerekemnek, ami nekem se ízlik. Néha víz helyett kapjon gyümölcslevet, 2 dl/nap-nál ne legyen több, majdnem felér egy plussz adag főzelékkel. De arra vigyázz, nehogy rászoktasd, mert a végén nem akarja majd meginni a vizet. Ha a széklete megengedi, akkor délután ne gyümölcsöt kapjon (persze délelőtt maradjon a gyümölcs), hanem szintén valami táplálóbbat.

Nem kell megijedni, a kicsiknél vannak olyan korszakok, amikor pl.

 • csak gyümölcsöt-zöldséget akarnak enni
 • nem reggeliznek, a reggeli tejcsivel egész délelőtt elvannak
 • fogzás idején előfordul, hogy napközben alig esznek és éjszaka nagyokat szopiznak
 • van, hogy hónapokig nem híznak egy éves kor után, alig esznek, majd jön egy olyan időszak, amikor nagyon nagy az étvágyuk és bepótolják az elmúlt hónapokat
 • a beteg gyermek sem fog sokat enni

Szerencsére túlélik ezeket az időszakokat az anyukák is, bár kétségtelen nekik nehezebb. Bízzál gyermekedben és hidd el, ha nem rontod el (nem adsz neki műkajákat, cukorkákat…), akkor ő még érzi, hogy mire van szüksége a kis szervezetének és nem is biztos, hogy trükköznöd kell, elég, ha türelmes vagy.

Mindez azért orvosi megfigyelés alatt történjen.!!!

#1 Dr.BauerBela