Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2013. augusztus 31., szombat

CSONTLÁGYULÁS

CSONTLÁGYULÁS


Angolkóros csontlágyulás következménye- O láb
A betegség lényege:
A betegség a csont szilárdságának (a szervetlen állománynak) a csökkenését jelenti. A betegség gyermekkorban csont-deformitásokat, rachitist okoz, felnőtt korban csontlágyulást (osteomaláciát). 

A betegség oka:
A betegség kiváltásában szerepet játszik minden olyan tényező, amely megakadályozza a szervetlen anyagok beépülését (kálcium, foszfát) a csont alapállományába. Ilyen, a lerakódást gátló tényező lehet: D-vitaminhiány, a kálcium-, a foszfát hiánya (lehet öröklött formája is), vese-, májbetegség, csontbetegségek, alumínium. 

A betegség tünetei:
A tünetek aszerint alakulnak, hogy milyen életkorban kezdődik a betegség. Csecsemőknél a koponya homloki részén kidudorodás, tarkó részén lelapulás látható, mellkasuk deformált lehet. Növekedésben lévő gyermekek alacsonyabbak, lábuk meggörbült (X vagy O láb alakulhat ki), gyengék, és epilepszia-szerű görcs léphet fel. 

Elvégezhető vizsgálatok:
Az orvos a beteg vizsgálatán kívül vér-, röntgen-, osteodenzitometriás vizsgálatot kérhet, néhány esetben szükség lehet a csont szövettani vizsgálatára is. 

A betegség várható kezelése:
A betegség okától függ. D-vitamin hiánya esetén a kezelés ennek pótlása. Foszfát vesztés, vagy hiány esetén ennek pótlására van szükség. 

Javaslatok:
A betegség nem gyakori, de fontos pl. gyermekkorban odafigyelni a csontdeformitások megjelenésére. 

A betegség várható lefolyása:
Ismert ok esetén a kezelés hatásos, de a már kialakult csont-deformitásokban nem várható változás. 

Labor és diagnosztikai vizsgálatok:


#1 Dr.BauerBela

2013. augusztus 30., péntek

A CSONTOS DOBOZOMBÓL KIBUGGYANT GONDOLATOK EGY EMBERÖLTŐ ALATT

A CSONTOS DOBOZOMBÓL KIBUGGYANT GONDOLATOK EGY EMBERÖLTŐ ALATT

 PÉLDAKÉPEM -MOTTO-Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s gazdasszonyoknak, és az igye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”.


 1-KUTATÁSOK -AZ EPEHÓLYAG-PATKÓBÉL-HASNYÁLMIRIGYSZEREPÉRŐL A GYERMEKKORI ,VISSZATÉRŐ,KRÓNIKUS HASÜRI FÁJDALMAK  FENNTEARTÁSÁBAN.Monográfia-221 oldal+79 oldal ikonográfiai melléklet-5o5 szelektált-bibliográfiai titulus.
Klinikai kutatásaim mintegy 3o évre nyúlnak vissza. Témája a visszatérő hasi fájdalmak okainak tisztázása a gyermekkorban. A járó beteg rendelésen ahol akkor dolgoztam sok szakmai gondot okozott a tisztázatlan eredetű hasi fájdalmaknak a betegeimnél.. Miután már számtalan féregűző kezelésen estek át,a vakbelüket is eltávolították,a gyermekek panaszai továbbra is fennálltak. Mások psichogen alapon fennálló hasi fájdalomnak-azaz köldökkólikának tulajdonították ezeket a panaszokat. Hovatovább mind jobban megerősítést nyert hogy ezen fájdalmaknak jórészének/kb 3o%/szervi elváltozási alapja van. A feltételezésektől a bizonyítás erejéig hosszú utat kellet megtenni- Kiváló kollégámmal és felejthetetlen barátommal /aki egy eminens radiológus volt/Dr.Lőrinczy Dengeziccsel ,a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy megbetegedéseinek a szerepével kezdtünk el foglalkozni a visszatérő hasi fájdalmak okai között.
Jómagam mint belgyógyász ezen szervek megbetegedésének a tünettanával biológiai elváltozásaival foglalkoztam főként,majd mindketten a finomabb radiológiai technikák bevezetésével a gyermekeknél /a gyomor-bélrendszer szimultán radiológiai vizsgálata,a patkóbél szelektív radiológiai vizsgálatai-hipotóniás duodenográfia ,szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal-
                                Az eredmények meglepően biztatóak voltak .Sikerült kimutatni olyan kórképeket amelyek nem voltak ismeretesek a gyermekgyógyászati irodalomban/pl-a patkóbél átmeneti elzáródása ami a gyermekek csillapíthatatlan hányásaira hasonlított-a patkóbél atrófiás gyulladása a hosszantartó és kezeletlen giardia lamblia fertőzés következménye volt./
                                A kb 1ooo megvizsgált gyermek közül 213 –nál észleltünk elváltozásokat-főként veleszületett fejlődési rendellenességeket,fekélyes,gyulladásos,daganatos elváltozásokat.  .
Ekkor már tudtuk hogy határozottan szükség van arra a kutató munkára amihez hozzákezdtünk.1977-ben ebben a témakörben védtem meg doktorátusi disszertációmat-a következő bizottság előtt-
1-Prof.Dr.Docens COJOCARU AUREL-Bukarest-a bizottság elnöke
2-Prof.Dr..MIHALCA EUGENIA-a Kolozsvári Gyermekklinika vezetője
3-Prof Dr.KREPSZ IVÁN A Marosvásárhelyi Radilógiai intézet vezetője
4-Prof.Dr.PUSKÁS GYÖRGY-akadémikus –érdemes profeszor-a Marosvá-
   Sárhelyi Gyermeklinika vezetője
5-Conf-Dr.Sc.INDIG BIANKA a Marosvásárhelyi Gyermekklinike előadó tanára.
-A DOKTORÁTUSI TÉZIS VÉLEMÉNYEZÉSE.-
A disszertáció egy hatalmas gyermekgyógyászati tapasztalat,hosszas klinikai megfigyelés gyümölcse,egy széleskörű klinikai tanulmány és kutatás amit a szerző igen tiszteletreméltó következetességgel,nagy szorgalommal
szorgalommal,feddhetetlen tudományos igényességgel végzett,állandóan szem előtt tartva a kutatás gyakorlati vonatkozásait.
-a téma megválasztása rendkívül aktuális a mindennapi gyermekgyógyászati gyakorlatban,lévén hogy a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy,központi jelentőségű a gyermek krónikus  emésztőrendszeri megbetegedései között,azonnali vagy későbbi következményekkel. A gyermekgyógyászok figyelmének a felhívása erre a fontos kórtani tényre gyakorlati  szempontból igen jelentős érv a munka megítélésében. Mindamellett hogy nagy a gyakorlati tét, rendkívül kevés figyelmet fordítanak a szakmai berkekben erre a kérdésre.
-a szerző kutatásai bebizonyítják hogy ennek az emésztőrendszeri szegmentnek a korrelatív összefüggései vannak a többi hasi szerv megbetegedéseivel
-a kutatás egy  nagyon igényesen kiválasztott beteganyagon történt./ 213 esetben. /
-a kutatások megállapításai és dedukciói ami a duodenális pangás szerepét
jelölik meg mint egy fontos mozzanatát annak a patogenetikai láncnak és kórélettani folyamatoknak,és ezek  tényszerűen vannak bizonyítva a kísérő klinikai,biológiai és radiológiai elemekkel.
-az új klinikai és radiológiai technikák bevezetése amelyek-premier plan-ban vannak a gyermekgyógyászati tudományban,amelyek kivizsgálási kronológiája rendkívül szisztematizált,javaslandó a gyakorlati gyermekgyógyászat kivizsgálási adattárába jól indokolt esetekben bevezetni.
az ikonográfia olyan színtű,a radiológiai felvételek olyan minőségűek,hogy ezek egy igen komoly illusztratív anyagot képeznek egy modern gyermek gasztro -enterológiai monográfia kiadásához.,amit a bizottság javasol
-A doktorátusi tézis teljesen új felfogásban,a gyermekgyógyászati irodalomtól merőben eltérően újszerűen tárgyalja a krónikus hasi fájdalmak okait a gyermekkorban.
Helyesnek tartja, hogy a szerző figyelembe véve a hovatovább mind gyakrabban kimutatott,vagy kimutatható szervi okokat , nem a krónikus fájdalmas hasi fájdalmak szindrómájáról beszél,hanem bevezeti,a krónikus hasi szervi eredetű patológia-elnevezést a gyermekgyógyászatban-
-A tézis statisztikai feldolgozásából kitűnik hogy a krónikus hasi panaszok eredője 3o-35 %-a szervi okokra tehető-
Ugyancsak kitűnik hogy a krónikus hasi szervi megbetegedések hátterében 55-6o%-ban a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy megbetegedései állnak.
Eredeti és hasznos szelektív radiológiai vizsgálati módszereket vezet be a duodeno-veziculo-pancreatikus szegment kivizsgálásánál-a gyomor-béltraktus szimultán radiológiai vizsgálata/bárium passzázs+colecistográfia/
Hipotoniás duodenográfia-szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal,a duodenum nyálkahártyájának szelektív vékonyréteges báriumos vizsgálata-
Javasolja az emésztőrendszer kivizsgálási módjait a gyermekgyógyászatban,-szegmentfelosztásban-pl-kardio-gasztro-ezofago-frenikus szegment,Duodeno-veziculo-pankeatikus szegment,Ileo-cekális szegment,Colo-anoretális szegment-amivel a bizottság egyöntetűen egyetértett.
Teljesen új,önálló klinikai entitásokat ír  le először a gyermekgyógyászati irodalomban/például-az intermittáló duodenális sztenózis,a posztlambliatikus  krónikus duodenitiszek a gyermekeknél-
                                Dr.BAUER BÉLA kutatásai egy rendkívül jól felkészült szakember háttértudását bizonyítják, elmélyítve a gyermek gasztroen-
terológiai alappal,kivételes analízis és szintézis adottsággal,intuítiv szellemi erővel,becsületes és korrekt kutatói tevékenységgel. de mindenekelőtt egy magas értékű gyermekgyógyász elméleti és gyakorlati képzettséggel.
                                -JAVASOLOM AZ ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORA CIMÉNEK ODAITÉLÉSÉT TELJES MEGGYŐZŐDÉSSEL.
                                                                                Prof.Dr.PUSKÁS GYÖRGY
                                                                                                Akadémikus-
                                                                A Gyermekgyógyászati Klinika Profeszora.
                                                                                Dr.Sc.INDIG BIANKA
                                                                                -egyetemi tanár-
         
 Bár míndvégig gyakorló orvosként dolgozott, tudományos és kutató tevékenysége igen gazdag, ugyanakkor szakmai irodalmi tevékenysége is magas szintű és igen számottevő. Fő kutatási témája a gyakorló orvosi ténykedés egy igen fontos fejezetét öleli fel , nevezetesen a gyermekkori krónikus, visszatérő hasí fájdalmak okainak  tanulmányozása. 1977-ben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen megszerzi az orvostudomány doktora tudományos fokozatot. Disszertációja  ugyancsak ebből a témakörből készült, „A duodenum – epehólyag – hasnyálmirigy megbetegedéseinek szerepe a gyermekkori visszatérő hasi fájdalmakban.”  Ez irányú kutatásait harminc éven át folytatta, eredményeit egy monográfiában foglalta össze ez által új fejezettel bővítette a gyermek gastroenterológia tudományágát.
Dr.Balla Árpád Dr.Sc.A Pápai Páriz Ferenc alapítvány elnöke.


2-BEFEJEZTETETT ÉS BETELJESEDETT

BEFEJEZTETETT ÉS BETELJESEDETT….


Igen beteljesedett és befejeztetett az életművem. A sors ajándékozott meg ezzel a lehetőséggel hogy most az egész szakmai létem és az utóbbi tizenkét év kemény munkájával millióknak tudok segíteni mindennapi gondjaik megoldásában és az egész szakmai rend tudomására hozzam azt a szerény értéket,amiért egy egész életet áldoztam,és megfellebbezhetetlen módon tárjam a kétkedők elé,azt a tényt is hogy mindez egy többszörösen sajátos-hátrányos társadalmi és szakmai körülmények között történt.
A Képes Gyermekgondozási Enciklopédia-című elektronikus szerkesztésű munkámról van szó ami 85o8 oldal terjedelmű,két ezren felüli képes ikonográfiával./C.D kiadvány/
Nehéz szívvel álltam egy ilyen jellegű és nemzetközi horderejű megmérettetés elé, mert egy negatív jelzésű sikertelenség erősen rányomta volna bélyegét az eddigi szakmai létem,konok munkájára.
Mindennemű törekvésem az volt hogy hasznára legyek írásaimmal az arra igényt tartó édesanyáknak gyermekük
nevelésében,gondozásában,
 Úgy érzem mégis  megérte,a sors megágyazta nyugalmamat-a statisztikai mutatók ilyen mérvű kivételes értékei/a látogatók napi száma 6oo és 1ooo között a világ 164 országából most már másfél millió oldalnyitással/ emelték az országban a szakmai tisztességemet,és megerősítettek a nemzetközi gyermekgyógyászati szakirodalom érdemleges alkotóinak az adattárában.
Nem a szakmai létem titulusainak  kimagasló eredményei lengik körül ezt az alkotást/nemzetközileg elismert gyermek gyógyászati kórképek leírása,doktorátusi cím,az orvosi lexikonok hízelgő véleményei vagy a társadalmi elismerések magas értékei –Pápai Páriz Fernc életműdíj,Egészséügyi érdemrend és érdemérmek hanem az izzadtságszagú munka a mindenféleképpen segíteni akarás kényszere, kitartó vágya, volt a mozgató erőm.
A  szakmai értékemet ezután azok az édesanyák itélik meg akik
 rákattíntanak az írásaimra.
Ilyen volumenű és ilyen gazdag illusztratív anyagban bővelkedő kiadvánnyal nem találkoztam a nemzetközi gyermekvédelmi irodalomban úgy hogy egyedülállónak mondható.
A kétkedők pedig az egyik barátom szerint tegyék az asztalra amijük van a tarisznyájukban.

KÖSZÖNÖM URAM !!

Szatmárnémeti 2013.Julius 15-én-
Dr.Bauer Béla Ph.D

3-ROMÁN NYELVEN IRT ORVOSI SZAKKÖNYVEIM

ROMÁN NYELVEN IRT ORVOSI SZAKKÖNYVEIM

Minden tanulmányomat magyar nyelven végeztem, megkezdve az elemi iskola első napjától az egyetemi tanulmányaim utolsó napjáig. De a tőlünk független sorsunk, a történelem sodrása arra kötelezett bennünket erdélyieket hogy kifogástalanul megtanuljuk a román nyelvet. Ha ennek a követelménynek nem tudtunk volna megfelelni a szakmában is olyanok maradtunk volna mint a néma kacsák. Se a köznapi tudományos tevékenységben,sem a szakirodalmi ténykedésben,könyv kiadásban stb nem lehettünk volna részesek. Ez a tény egy hatalmas plusz energiát igényelt részünkről. Nem beszélve az egyes világnyelvek elsajátításától is/angol,német,francia/ ami elkerülhetetlen feltétele egy magasabb szintű tudományos munkának. De sikerült. A román nyelven megjelent elektronikus szakkönyveim osztatlan sikert arattak a román kollégák körében  sőt a hazánkból kivándorolt orvos kollégák között is a világ minden részéről. Számos egyetem átvett tőlem didaktikai célra dokumentumokat vagy ikonográfiai anyagokat Egyetemisták,minősítő vizsgákra készülők,háziorvosok stb naponta használják a szintetikus klinikai munkáimat az orvosi gyakorlatukban. A Szatmár Megyei Orvosi Kamara abban kitüntető figyelemben részesítette orvosi munkáimat,hogy kivétel nélkül-ad integrum- mindegyiket feltette a saját honlapjára. .
Prim plan-ban jelentek munkáim a gyermekgyógyászati irodalomban amiket elismeréssel könyveltek el a szakmai fórumok/Diagnostic electronic în pediatrie-Blitz diagnostic în pediatrie-Semiologie radiologică pediatrică
A regisztrált adatok azt mutatják hogy a moldovai és ukrajnai kollégák is előszeretettel vesznek át a közölt orvosi dokumentekből.

Hogy mit irtam és miért ??
Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül még nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához. Úgy gondolom hogy ezek a munkák hiánypótlók lehetnek a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben.


Megjent munkáim

        1-Diagnostic electronic în pediatrie-
            Elektronikus diagnózis a gyermekgyógyászatban.
A CD-ékben foglaltak szakmailag, életszerűen a mindennapi orvosi gyakorlat igényeit figyelembe véve, steril szakmai eszmefutásokat nélkülözve szolgátat információkat, szinoptikus táblázatok, vagy rendszerezett felsorolások formájában a gyakorló orvosnak és rajta keresztül a szülőknek a gyermek aktuális fizikai és szellemi fejlettségi állapotáról, valamint a betegségnek a jellegéről vagy milyenségéről, a gyógyulás kilátásairól.
2-Semiologie radiologică pediatrică-
Gyermekradiológiai szemiológia
-című kiadvány rendszerekbe foglalt ikonográfiát tartalmaz 433 felvétellel, és a szükséges radiológiai szemiológiai leírással.
3-Atlas de pediatrie
Gyermekbetegségek Képekben
-tulajdonképpen a gyermekbetegségek egy 550 képanyagon való atlasz-szerű megjelenítése főként azon kollégák számára jelenthet értéket, akiket egy-egy vizuális jelenség vagy élmény egész életükön át elkísér vagy esetleg emlékeztet.

    4-Studii clinice.
      Klinikai tanulmányok
-sokrétü, számos kutatásaimmal összefüggő de más irodalmi csemegét is tartalmazó munka, ami szakmai élményanyag minőségét tekintve hozzájárulhat az orvosi szemlélet személyszerinti kialakításához.-számokban kifejezve 48 leközölt dolgozat.
  5-Blitz diagnostic în peditrie.
 Diagnózis az első látásra gyermekkorban
-az orvos elődeink és saját tapasztalatunk összegzése fél mondatokban de határozottan állitom hogy értékes klinikai megfigyelésekkel.Ilyen jellegü kiadvánnyal nem találkoztam a mai gyermekgyógyászati irodalomban.

6-Cazuistică rară-Irodalmi ritkaságok

CAZUISTICĂ RARĂ

(SZAKIRODALMI RITKASÁGOK)1-DIABETUL RENAL GLUCOZURIC LA COPIL.
          OBSEVAŢII CLINICE PE MARGINEA A 2 CAZURI.
 2-DISGENEZIA GONADICĂ MIXATĂ CU
PSEUDOHERMEFRODITISM                        FEMININ.   
 3-FORMA BENIGNĂ ŞI FORMA LETALĂ A ERITRODRMIEI              CONGENITALE.
 4-HIDATIDOZA HEPATICĂ MONOLOCULARĂ - OBSERVAŢII CLINICE LA DOI COPII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ
  5-MEDIONECROZA AORTEI – factorul determinant în evoluţia şi prognosticul sindromului Marfan
  6-DOUĂ CAZURI DE RINICHI POLICHISTIC DE TIP INFANTIL  VARIANTA NEONATALĂ-
   7-INCIDENŢA  SINDROMULUI  WAARDENBURG –KLEIN
    8-UN CAZ DE ACRODERMATITĂ ENTEROPATICĂ LA COPIL.-                   .
   9-DISCUŢII PE MARGINEA  UNOR AFECŢIUNI MEZENCHIMALE PATOGENIC              ÎNRUDITE-
 1O-CAPCANE DE DIAGNOSTIC ÎN SINDROMUL GILBERT
 11-DIFICULTĂŢI DE DIAGNOSTIC ÎNTR-UN CAZ DE
       PANENCEFALITĂ SCLEROZANTĂ SUBACUTĂ
 12-GANGLIONEURINEOM  CATECOLAMIN SECRETOR
 13-SINDROMUL Mc CUNE ALBRIGHT
 14-SUBSEPSIS ALLERGICA WISSLER-FANCONI   ANTICAMERA COLAGENOZELOR             LA COPII

KÖZÉLETI IRÁSAIM

KÖZÉLETI IRÁSAIM

Kultúrám tisztessége,emberi elmém vívódásai,igazságérzetem veleszületett kényszerei,embertársaim szeretete ültettek a billentyűzet elé.
Nem az irodalmi sopánkodások bármilyen formája, hanem az életem,életünk gúzsba kötött nyavalyái késztettek a papírra vetés kötelező tisztességére.
 Nem voltam elhivatott orvos. Még az érettségi vizsgám letétele után sem éreztem különösebb hivatástudatot.. Vonzott az irodalom, a színművészet/az utóbbi különben végigkísérte és meghatározta a további érdeklődési közegemet. Elemi iskolától kezdve sokat szavaltam iskolai rendezvényeken,nemzeti ünnepeken. Imrédy Béla akkori magyar miniszterelnök fogadási ünnepségén szatmáron engem jelöltek egy ünnepi vers elszavalására a Cecil teremben. Nagy tisztesség volt egész családunknak. A Kölcsey  líceumban a Pázmány Péter Katolikus Főgimnáziumban,úgymond strapa-szavalói között voltam.. Egyetemi éveim alatt sem szakadtam el az irodalmi élettől. Számos irodalmi esten szavaltam a Marosvásárhelyi Székely Színház szavaló estjein a Szentgyörgyi Színiakadémia növendékeivel és művészeivel  Szamossy Kornélia,Bács Ferenc,Tarr László,Lohinszky Lóránd,Sinka Károly,Palóczy Frigyes,Kocsmáros Jenő/. ADY-JÓZSEF ATTILA-TÓTH ÁRPÁD- ÁPRILY,PETŐFI szavaló esteken szavaltam a Székely Szinházban.
1954-ben a Magyar Autonóm Tartomány/az egész székelyföld/szavalóversenyén első helyezést értem el és egyúttal a  jogot is, hogy én képviseljem a tartományt az országos szavalóversenyen- A zsűri tagjai közül csak néhányat említek Szabó Ernő,Kovács György,Hamvay Lucy,Mende Gabi,Csorba András,Tanay Bella-művészek-
                                1955-ben rendezték meg az országos szavaló versenyt a fővárosban/Bukarest/a szakszervezeti székházban. Az országos versenyre Szabó Ernő érdemes művész készített elő egy hónap alatt a Székely Színház egyik kistermében. Megtiszteltek részvételükkel Majtényi Erik és Páskándi Géza költők akik személyesen osztoztak örömömben mert nyertese lettem az országos szavalóversenynek.
Páskándi Géza különben iskolatársam és gyermekkori pajtásom volt.                                
 Ilyen minőségemben és érzelmi háttérrel javaslatomra,a volt barátai és osztálytársai hozzájárulásával megalakult a Páskándi Géza Baráti Társaság 2oo2  évben amelynek ma is elnöke vagyok Szatmárhegyen szülőházánál emléktáblát,majd mellszobrot állítottunk emlékére. Ugyanígy a Kölcsey Kollégium épületében is mellszobrot állítottunk Neki mint a iskola volt diákjának. Minden évben megemlékezünk Róla nagy léptékű irodalmi tanácskozások formájában,  A szobrainál pedig ünnepségek keretei között Szatmáron és Szatmárhegyen

A LEGSZEBB,LEGŐSZINTÉBB GONDOLATAIM BETÜKBE VÉSVE

1-AZ ALKOTÁS KÉNYSZERE DR. BAUER BÉLA ÖNÉLETRAJZI            IRÁSA.
2-EMLÉKEZÉSEIM PÁSKÁNDIRÓL
3-A SZÜRKE VEREBEK SORSA A MINDENNEMÜ IZMUSOKBAN
4-TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT -2O1O-
5-KÖZÉLETI IRÁSAIM
6-A SZATMÁRI KÓRHÁZAK TÖRTÉNETE
    AZ 13OO-AS ÉVEKTŐL
7-GYERMEKKORI PAJTÁSOM ÉS BARÁTOM PÁSKÁNDI GÉZA
8-EMLÉKBESZÉDEIM-

9-A GYERMEKGYÓGYÁSZOK KATEKIZMUSA
1O-AZ ÉN ELEKTRÓNIKUS KALANDOM
11-SORSTÁRSAK-A SORSTALANSÁGBAN

AZ –ERDÉLYI MUZEUM EGYESÜLET ORVOSI                                                                                                 KURATÓRIUMÁNAK
A -PÁPAI PÁRIZ ALAPITVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
Neve-BAUER BÉLA
Születési ideje-1931-Október 21-Szűletési helye -Szatmárnémeti
Családi állapot-nős,felesége Bauer/Klimai/Emilia nyugalmazott üzemi főorvos
Állandó lakhely-44oo37-Sszatmárnémeti/Satu-Mare/Tudor-Vladimirescu utca 2 szám-Szatmár megye-Románia.
Iskolai tanulmányok
-1937-1941-Római Katólikus Népiskola-Szatmárnémeti
-1941-1944-Pázmány Péter Királyi Katólikus Főgimnázium Szatmárnémeti.
-1944-195o-Állami Magyar Fiuliceum-Szatmárnémeti/jelenlegi –Kölcsey Ferenc Kollégium.
-1951-1957-Orvostudományi Egyetem-Gyermekgyógyászati Fakultás-Marosvásárhely..
Munkahelyek és beosztások-
-1957-1961-Kapnikbányai színesfémbánya kitermelés-  orvos Máramaros megye.
-1962-1968-Szatmári Vasuti Rendelőintézet gyermekgyógyász-versenyvizsgával.
-1969-1972-Járóbetegrendelő Intézet Szatmárnémeti-gyermekgyógyász szakorvos-
-1972-1995 Városi Kórház gyermekosztálya-szakorvos-1976-tól versenyvizsgával főorvos-1978-tól osztályvezető főorvos-a gyermekhálózat metodológiai vezetője.
-1995-2oo9 a Karitas  Medica járobeteg intézetének gyermek-
gyógyász főorvosa.

Adminisztrativ funkciók-
-,a Vasutí Rendelő Intézet igazgatója-a városi kórház igazgatója 198o-ban először-majd 199o-ben a változás után-demokratikusan választott igazgatója másodszor-a Szent József gyermek rehabilitációs központnak első igazgatója. Egy alakoskodó környezetben egyes esetekben a vezető funkcióim-tiszavirág életűek voltak és lemondtam róluk. Különben is mindig szakma-centrikus voltan és ballasztnak tekintettem ezeket a megbízatásokat.
Szakmai továbbképzés-vizsgák-
-1961-alorvosi versenyvizsga Nagybányán.
-1963-szakorvosi vizsga Bukaresten
-1976-főorvosi vizsga Bukaresten
-1973-doktorátusi felvételi versenyvizsga-Marosvásárhely.
-1977- a doktorátusi tézis megvédése és a cim elnyerése-Marosvásárhely.
Továbbképzések-tanulmányutak,tapasztalatcserék-
-Fundeni klinika-Bukarest-Gyermekkardiológia/1965/6 hónapos kurzus
-Fundeni klinika-Bukarest-Gyermek-Haematologia-Onkologia/1968/
-Fundeni klinika-Bukarest-Kolagenózisok,reumás megbetegedések gyermekkorban./1971/
-Zütphen-Hollandia-tapasztalatcsere-Gyermek gasztro-enterológia/198o/-
-Erlangan-Friedrich Alexander Universitat-Gyermeklinika-Georg Tietze profeszornál-/1969/
-Nürnbergi Egyesitett Klinikák-tapasztalatcsetre -/1969/
-Intenziv kurzus a-sérült gyermekek korai rehabilitációjával kapcsolatban-5 németországi--központban/Freiburg-Darmstadt-Landau-Passau,Stuttgart,/
-Gyermeklinika Pécs-Intenziv ellátás csecsemőkorban/1986/
-Gyermeklinika-Debrecen-Felszivódási zavarok gyermekkorban/197o/
-11 intenzív kurzus a Nagyváradi-Gabriel Curteanu-klinikaia kórházban.
Tudományos tevékenység-
-Fő kutatási témám- A duodenum,epehólyag,hasnyálmirigy szervi megbetegedéseinek a szerepe a gyermekkori visszatérő,krónikus hasi fájdalmakban.
-A 3o évig tartó kutatási eredmények egy 221 oldalas,33 ábrás,71 oldalas ikonográfiás munkában összegeztem-
-Ez a mű egyre több helyen jelenik meg a külföldi kutatások hivatkozási adattárában,főként az –Intermittáló duodenalis suboccluziók klinikai és radiológiai eredeti leírása miatt.
Fontosabb kiadványaim-
-Eredeti és hasznos munkának ítélik meg a –Blitz diagnózis a gyermekgyógyászatban ami nyomtatásban és elektronikus formában is megjelent.
-Gyermekgyógyászati diagnosztika- szinoptikus táblázatok vagy renszerezett felsorolások-főként családi orvosok részére készült munka-elektronikus kiadásban.312 oldalon
-Elsőnek adtam ki az országban elektronikus formában 513 oldalas munkát-Gyermekgyógyászati klinikai és képes diagnosztika –román nyelven-kb 5ooo  kazetta talált gazdára Internetes hozzá férhetőség WWW.CONEXIUNI MEDICALE.RO.A kivándorolt román orvosok körében,nagyon sikeres kiadvány/német angol amerikai,izraeli,kanadai kollégák.
-Gyermekgyógyászat képekben-552 felvétel a gyermekpatoló
giából,
-Gyermekradiológiai felvételek hét szervrenszerben-443-felvétel-elektrónikus román nyelvü kiadvány.
-Gyermekgondozási tanácsok közhasznu gyüjteménye-1ooo oldal magyar nyelvü kiadvány,szülők részére.
-Gyermekgondozási-Böngésző-4oo oldal
-Képes Kismama-Blog-17oo oldal-2 részből álló kiadvány
-Szelektiv-Kismama-Info-456 oldal
-Klinikai tanulmányok-fontosabb leközölt irásaim gyüjteménye -32o oldal.
-Gyermekgyógyászati atlasz-752 oldal-84o felvétel
-Szatmár város kóházainak töténete az 13oo-as évektől
-Az alkotás kényszere-önéletrajzi irás.38o oldal.
-Asztalra tett talléraim-3oo oldal
-Páskándi Géza szatmári évei-Irodalomtörténeti irás.
-Emlékezéseim Páskándiról-21o oldal
-Bányavirágok-Kapnikbánya.
-Szakközlemények-
Bemutatott és nyomtatásban megjelenő munkáimnak száma-168- 1o3 a nyomtatásban. Az utóbbi 1o évben az orvosi folyóiratokban közölt munkáinak száma -41-Rangos külföldi orvosi szaklapokban jelentek meg szerzői vagy társszerzői minőségben közleményeim pl-Kinderartzliche Praxis-Kinderartz-Annales és Archives Francaise de Pediatrie.Lancet-és a hazai és magyar szaklapokban.
Tudományos űlések szervezése-
A kiválasztórendszer fejlődési rendellenességeinek korai felismerése/1973/Szatmárnémeti-Országos részvétel-
-A dudenum-epeutak,hasnyálmirigy szervi megbetegedéseinek a szerepe,a visszatérő,krónikus hasi fájdalmak fenntartásában gyermekeknél./1985/Országos rendezvény-Szatmárnémeti.
-Az E.M.E orvosi szakosztályának a vándorgyűlése-1977 Szarmár- tudományos szervező bizottsági tag.45o résztvevő-
Tudományos  és tásadalmi társaságok-tagság-
-A Román Tudósok Szövetségének tagja
-A Magyar Egészségügyi Tanács tagja
-A Román Gyermekgyógyász Társaság tagja
-A Szentgyörgyi Társaság egyik alapító tagja-
-A –Páskándi Géza Baráti Társaság-alapítója és jelenlegi elnöke
-A –Kiwanis-club egyik alapító tagja szatmáron.
-A –Szatmármegyei Orvosi Kamara választási bizottságának                  elnöke 12 éven át.
-
Kitüntetések-
-Pápai Páriz Ferenc életműdíj
-Egészségügyi Miniszterium Bukarest-Egészségügyi Érdemrend-1982
-Egészségügyi Miniszterium-Bukarest-Egészségügyi Érdemérem-1979-
-Egészségügyi Miniszterium-Bukarest-Egészségügyi Érdemérem-1976.
-Szatmár Megyei Tanács-Életmüdij-2oo6-
-Vöröskereszt Elnöksége Bukarest-Jubileumi érdemérem a vöröskereszt megalakukásának 1oo-dik évfordulójára.
-Szatmár Megyei Tanács-Emlékplakett-Szatmár város 1ooo fennállásának alkalmából.-1972-
-Egészségügyi Miniszteriun Bukarest.-Kiváló Egészségügyi Munkáért-196o-1965.-
Szerkesztőségi tevékenység
-A-Conexiuni Medicale-orvosi folyóirat szerkesztőségi tagja jelen pillanatban is.
                                                                                                                Dr.BAUER BÉLA
                                                                                                                Gyermekgyógyász főorvos
                                                                                                                Az orvostudományok doktora
SZATMÁRNÉMET-ANNO-2O1O.

SZAKMAI ÉRTÉKELÉS A WHO,S WHO MEDICAL ROM’N ANGOL ORVOSI ENCIKLOP;DIA,;S AZ ERD;LYI MAGYAR KI KICSODA/2O1O/KÖZÖLT ADATAI ALAPJÁN.
Szatmárnémetiben született,észak Erdély fővárosában,polgári család sarjaként-1931 október 21-én.Erdélyi sorstársaival mindmáig végigtaposta a kissebségi lét ingoványait, de ugyanakkor látta és  megélte mindennap a felemelkedés reményét Emberöltőnyi szatmármegyei gyermeket gyógyított és gondozott eddigi élete mindennapján példás hűséggel szülőföldje iránt.
Tanulmányait minden szinten magyar nyelven végezte mindvégig kitűnő eredménnyel ,amiben nem csak a természeti adottság, hanem a kitartó munka volt a meghatározó és ez, a későbbikben is egész élete folyamán  a lételeme maradt..  Az erdélyi magyar közösségek azon tagjai közé tartozik, akiknek génjeikbe ivódott a bizonyítási kényszer, hogy itt a szülőfőldön kell gyógyítani embertársait és alkotó munkát végezni az orvostudományban,képességei és lehetőségeihez képest. .A tudat hogy megfeleljen gyökerei elvárásainak, ,hogy mindennapi nyavalyáikban segítő kézre találnak benne a vérei és minden más szenvedő ember erősítette benne ,létének meghatározó célját.
                Ezt vallotta és így élt Dr.Bauer Béla a hazai gyermekgyógyászat jeles képviselője.53 év mindennapi gyógyító munkával a tarsolyában megőrizve a marosvásárhelyi orvosi egyetem szellemének a tisztességét , méltányosságát. és alkotásvágyát. bármilyen jelentéktelennek tűnjön is.
                Ugyanennyi. ideje végez tudományos kutató munkát is. A biztatást kapott az első lépések megtételére Prof Dr.Szentkirályi István-tól, akivel társszerzői minőségben  megjelent az első közleménye -A posztdizentériás állapotok kezelése mézzel.
a német nyelvű Kinderaertzliche Praxis című folyóiratban.5o év távlatában  olyan minőségben és kitartással dolgozott, ami úgy a hazai mint a külföldi szakemberek elismerését váltotta ki. Az -Intermittáló duodenális suboccluzió klinikai és radiológiai leírását a gyermekgyógyászati tudományban mint eredeti közleményt ismerik el.
LAUDÁCIÓ
Dr. Bauer Béla ny. osztályvezető főorvos, az orvostudományok doktora, a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj „emlékérem”átadása alkalmából.            
  1931 október 21-én én Szatmárnémetiben született Északerdély fővárosában. Nős, felesége Bauer Emilia  ny. üzemi főorvos.
          Tanulmányait minden szinten magyar nyelven végezte mindvégig kitűnő eredménnyel. Orvosi tanulmányait  Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem  Gyermekgyógyászati Karán l957-ben végezte.  1957-től 1961-ig gyakorló körorvos  Kapnikbányán . 1962 – 1968 között  gyermekgyógyász szakorvosként  tevékenykedik a Szatmári Vasúti Rendelőintézetben. 1969-1972. a  Szatmárnémeti járó betegrendelő gyermekgyógyász   szakorvosa. 1972-1995. a Városi Kórház gyermekosztályán szakorvos. Időközben, 1976-ban a Bukarestben tartott versenyvizsgán megszerzi a főorvosi címet. Így  1976-tól főorvos, 1978-tól pedig a Szatmári Városi Kórház gyermekosztályának vezető főorvosa és metodológiai vezetője is,  nyugdíjba vonulásáig. Közben 1995- 2009. a  Szatmárnémeti  „Karitasz Medica” járó beteg intézet  gyermekgyógyász főorvosa.
           Szakmai elfoglaltsága mellett számos adminisztratív megbízatásainak is eleget tett, mint a Vasúti Rendelő Intézet- , a Városi Kórház- (1980 és 1990-től), a Szent József gyermek rehabilitációs központ igazgatója .
            Bár mindvégig gyakorló orvosként dolgozott, tudományos tevékenysége igen gazdag, ugyanakkor szakmai irodalmi tevékenysége is számottevő. Fő kutatási témája a gyakorló orvosi ténykedés egy igen fontos fejezetét öleli fel , nevezetesen a gyermekkori krónikus, visszatérő hasűri fájdalmak okainak  tanulmányozása. 1977-ben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen megszerzi az orvostudomány doktora tudományos fokozatot. Disszertációja  ugyancsak ebből a témakörből készült, „A duodenum – epehólyag – hasnyálmirigy megbetegedéseinek szerepe a gyermekkori visszatérő hasi fájdalmakban.”  Ez irányú kutatásait harminc éven át folytatta, eredményeit egy monográfiában foglalta össze ez által új fejezettel bővítette a gyermek gastroenterológiát. Tudományos tevékenységének eredményeit az említett monográfián kívül 186 bemutatott és nyomtatásban megjelent dolgozatban közölte. Az évek folyamán 103. az in extenso formában  közölt dolgozatok száma, melyek a Kinderartzliche Praxis,  a Kinderartz, Annales de Pediatrie, az Archives  Francaise de Pediatrie,  a Lancet és  hazai, valamint magyar  folyóiratokban jelentek meg.
Ezen kívül jelentősebb gyermekgyógyászati szakmunkákat irt családorvosok számára, mint : A Blitz diagnózis a gyermekgyógyászatban – ami nyomtatásban és elektronikus kiadásban  is megjelent. A Gyermekgyógyászati diagnosztika, valamint a Gyermekgyógyászati klinikai és képes diagnosztikai útmutató, elektronikus formában, utóbbi  a Szatmár Megyei Családorvosok Szövetségének anyagi támogatásával jelent meg, melynek internetes hozzáférhetősége is van. További kiadványai : Gyermekgyógyászat  képekben; Gyermekradiológiai felvételek gyűjteménye; Klinikai tanulmányok gyűjteménye; Szatmár város kórházainak történelme az 1300-as évektől; Az alkotás kényszere – önéletrajzi írás; utóbb a Gyermekgondozási tanácsok közhasznú gyűjteménye – szülök számára jelent meg  elektronikus formába. Irodalomtörténeti írása: Páskándi Géza szatmári évei.
Szakmai ismereteit az évtizedek folyamán  számos szakmai tanfolyamon és tapasztalatcsere formájában gyarapította hazai és külföldi klinikákon. A hazai klinikák közül kiemelendő a Fundeni Gyermekklinika, a Nagyváradi Gyermekklinika, a külföldiek közül az Erlangeni Gyermekklinika (1969), a Nürnbergi Egyesített Klinikák (1969), a Debreceni, Pécsi Gyermekklinika (1970-é 1986),  Züphen –Hollandia (1980) gastroenterológiai   tapasztalatcsere,  a Németországi rehabilitációs kurzus Freiburg – Darmstadt – Landau – Passau- Stuttgart központokban.
Munkássága alatt két országos  jellegű gyermekgyógyászati tudományos ülést szervezett, 1973-ban „A kiválasztó rendszer fejlődési rendellenességeinek korai felismerése” témakörrel és 1985-ben „A gyermekkori duodenum – epeutak , hasnyálmirigy szervi megbetegedéseinek szerepe, a visszatérő, krónikus hasifájdalmak fenntartásában”
Tevékenységének elismeréseképpen több tudományos társaság  tagjává fogadták, úgy mint : A Román  Tudósok Szövetsége , a Román Gyermekgyógyász Társaság , alapító tagja a Szatmári Szentgyörgyi Albert Társaságnak, a Szatmári Kiwanis International klubnak, a Páskándi Géza Baráti Társaságnak, melynek elnöke is. A Magyar Egészségügyi Társaság tagja , valamint a Conexiuni Medicale orvosi folyóirat szerkesztőségének tagja.
Tevékenységének elismeréseképpen  számos kitüntetéssel jutalmazták :
-                      Egészségügyi Minisztérium : Kiváló Egészségügyi munkáért  á 1960 – 1965 .
-                      Szatmár Megyei Tanács Emlékplakett – a város 1000. éves fennállása alkalmából 1972.
-                      Egészségügyi Minisztérium:  Egészségügyi Érdemérem 1976- 1979. 
-                      Egészségügyi Minisztérium:  Egészségügyi Érdemrend  1982.
-                      Szatmár Megyei Tanács : Életműdíj   2006.
-                      Vöröskereszt Elnöksége Bukarest: Jubileumi érdemérem a Vöröskereszt megalakulásának 100.évfordulóján
Befejezésképpen meg kell jegyezzem, hogy Dr. Bauer  Béla a hazai gyermekgyógyászat jeles képviselője  az 53 évi kitartó  gyógyító, tudományos és közéleti tevékenységével öregbítette a Marosvásárhelyi Orvosi Iskola elismerését. Eredményes szakmai, tudományos, jeles közéleti tevékenysége és erkölcsi magatartása alapján tiszta szívvel ajánlom a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj  odaítélését Dr. Bauer Béla főorvosnak.                                        
Székelyudvarhely.2010.április 9.                                                           Balla Árpád                                                                                                                                                        
VÉGSZÓ
8o-dik életévemben,amiből 54 évet a mai napig is a legcsodálatosabb biológiai lény a gyermek egészségének gondozásában töltöttem el nehezen vettem kezembe a tollat. De kötelez az elmúlt  évek élményanyaga, amikor is az erdélyi magyar orvostársadalom elismerte és jutalmazta életművemet. Engem nem kényeztettek el a földieím , a véreim elismeréseikkel. A felcicomázott partraszállók akik állandó szereplői voltak a médiának és ugyanakkor szülővárosomnak  hibrid zászlóvivői is. Az én sorsom és kötelességem a gyógyítás volt-mert végül is ez volt a hivatásom. Hálát adok az Úrnak hogy ebben a kegyben részesít mindmáig.
Szerettek,tiszteltek a maguk módján de a –babérkoszorúkat,elismeréseket, minden alkalommal a nyomulók nyakába aggatták- Mint gyarló ember ezt a szálkát mindvégig a körmöm alatt hordoztam de a mindennapi küzdelemhez való erőt   a legnagyobb tisztességet,végül is  mindig egy beteg gyermek meggyógyítása adta Amikor aztán az angol,román,magyar orvosi enciklopédiákban olvashatóvá vált a tudományos és kutató munkásságom az egyik volt osztálytársam a következőket mondta -Tudod pont beszélgettünk rólad és azt kérdezték az illetékesek- Hát ez a fiú  hol volt eddig-amire én azt feleltem-végeztem a kötelességem és gyógyítottam 54 éven át. De a sors mégsem engedte hogy a .mintegy 13 ooo oldal írott munkám az interneten a gyermekorvoslásról az enyészetté váljon. Ezeknek a munkáknak az esélyét kiadatásra még egy oldal erejéig sem méltatták itt a szülővárosomban. Az internetes világháló segítségemre  sietett és segített bizonyítani tudományos munkám nemzetközi elismertségét. Az elmúlt évben amikor az erdélyi magyar orvostársadalom legmagasabb kitüntetését a Pápai Páriz Ferenc életműdíjat ítélték nekem a helyi sajtó a következőképpen reagált az eseményre,egy négy mondatos hírben-tehát hogy nekem ítélték a fentnevezett díjat a 2o1o-es évben, és hogy előrehaladott korom ellenére elmentem Kézdivásáhelyre a díj átvételére..
                Lévén hogy én nem vagyok az a nyüzsgő fajta nem említettem a dologról semmit, de ugyanígy a szertartásmesterek is mélyen hallgattak az életművem elismeréséről,mintha sohasem hallottak volna rólam mint szatmári születésű társukról. Végül is egy Pápai Páriz Ferenc neve nem úgy hangzik mint a média által hosszú éveken át ajnározott akadémikus...
A lokálpatriotizmus minden érző embernek a lelki énjéhez tartozik,az emlékezés megszépül még az élet alkonyán  bárhová is vet a sors. .De az alkotás időtlen időkig megőrzi értékét.
                                Hiteszegett,megfáradt,öncélú-társadalmunk valószínű hogy már nem tart igényt az időtálló teljesítmények  megismerésére.
Kérem a kedves olvasót hogy ne tekintse önnyavalygásnak a leírtakat már csak azért sem mert sokan evezünk ebben a csónakban.
A meggyőzés erejéért tettem közé életem szellemi kelléktáramat és remélem hogy elfogadják az igaz szó bizonyító értékét.


                                Mi a tűréshatáron belüli, emberi gyarlóságainktól eltekintve hithű gyógyítók voltunk,fegyelmezett életúttal,szerintem jól érzékelhető szakmaisággal,színes, kulturált  személyiségekkel.
#1 Dr.BauerBela