Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

Loading

2017. október 19., csütörtök

PETECHIÁK-MENINGOCOCCUS FERTŐZÉS


#1 Dr.BauerBela

SROFULODERMA


#1 Dr.BauerBela

A PÉNZ A LÉNYEG VAGY A BOLDOGSÁG

Pályaválasztás: a pénz a lényeg vagy a boldogság?

Elképzeltem, mit mondanék a 16-18 éves, pályaválasztás előtt álló gyerekemnek. Vajon próbálnám őt lebeszélni a választásáról, ahogy annak idején engem a szüleim, vagy hagynám, hogy kövesse vágyait, és lesz, ami lesz? Még most sem tudom, mikor tesz jót a szülő a gyerekével.

A baráti körömben olykor szóba kerül, hogy milyen pályát választanánk, ha újra kamaszok lennénk, és néha bizony magunkat is meglepjük. Bár mind szeretjük a munkánkat, sokunkban felötlik, hogy ha a cél ugyanaz is, egy másik odavezető utat próbálnának ki.
Bár még csak a gyermeki oldalon éltem, tudom, hogy nem könnyű szülőnek lenni: egyszerre szem előtt tartani, hogy a gyerek azt csinálja, amit akar, és közben ne ártson magának. Akár arról van szó, hagyjuk-e, hogy végigegyensúlyozzon az óriási mászóka tetején, vagy hogy olyan szakmát válasszon, amiről azt sem tudni, hogy eszik-e vagy isszák, vagy garantáltan felkopik tőle az álla.
Emlékszem a szüleim riadt arcára, amikor én, a neves gimnázium örök strébere bejelentettem, hogy cukrász leszek. Olyan jövőképet vázoltak fel bepánikolt szüleim, amiből kiderült: menthetetlenül a vesztembe rohanok, ha a habzsákot választom a római jog helyett. Nem engedtek, úgyhogy kompromisszumként a bölcsészkarra mentem, ahol fantasztikus emberekkel találkoztam. De időnként eszembe jut, mi lenne, ha egyszer belevágnék. Mint ahogy a Zazzi tulajdonosai tették, vagy ahogyan hallani kiégett, fásult menedzserekről, amint pékségben, lovászatban találják meg rég elvesztett önmagukat. Egyik kolléganőm fodrász akart lenni, és még most is érezni, milyen hevesen akarja – amennyire ismerem, fog ő még az ollójával csattogtatni, én meg az elsők között leszek, aki a székébe ül. Hallottam olyanról is, aki az egyetem mellett szakmát tanult, és csodálom az akaraterejét, kitartását, meg azt a biztonságérzetet, amit a több lábon állás adhat.

Vagy pénzed lesz vagy boldogságod?

Ez itt a kérdés, már ha kérdés egyáltalán. Konfuciusz mondta, hogy “válassz olyan munkát, amit szeretsz, és egy napot sem kell dolgoznod az életedben”. Ami jól hangzik, mert nem lehet büntetlenül elnyomni a belső hangot. Ugyanakkor a tartós elégedettséghez, a sok sikert adó karrierhez ez még mindig nem elég. Amit a Konfuciusszal dobálózó karrierguruk kevésbé hangsúlyoznak, az az, hogy a világ összes lelkesedése nem elég, ha a szenvedélyünkre a világ nem vevő. Nyilván tévedhet is a világ, elég, ha csak Van Goghra gondolunk, aki életében egy képet sem adott el állítólag, de azért viszonylag kevesen születünk Van Goghnak.
Az Új Nemzedék Jövőjéért Program kutatása szerint a 17-18 éves magyar fiatalok ma jobban félnek attól, hogy unalmas, középszerű munkát végeznek majd, mint attól, hogy nem is lesz munkájuk. Számukra minden korábbi generációnál fontosabb, hogy munkájuk ne csak pénzkereseti forrás legyen, hanem “szórakozást” is nyújtson. Az önmegvalósítást a mai fiatalok inkább a megélt élményekben, mint a megszerzett materiális javakban látják kiteljesedni. Tiszta hippinemzedék, az viszont milyen üdítő, hogy a siker mércéje az értékrendjükben nem csupán a pénz és a hatalom. Nekik hála, talán a siker definíciójába beletartozik majd a szellemi-lelki jóllét, a megszerzett tudás fontossága és az a képesség is, hogy adni tudjanak.
Az is világos, hogy egy fiatal továbbtanulása, szakmaválasztása nem egyedül a kamasz, és nem egyedül a szülők döntése, de ettől még nem lesz könnyebb. Az ráadásul még nehezen megy, hogy ne szakmákban gondolkozzunk, hanem személyiségvonásokban és képességekben. Hogyan lehet elérni, hogy egy tinédzser ne a csillogó és becsapós felszín alapján döntsön jövőbeni foglalkozásáról? Emlékszem, a Szex és New York vagy az Ördög Pradát visel után mennyi lány akart újságíró lenni! Később pedig elkerülhetetlen a frusztráció, hogy a kiválasztott pálya nem azt nyújtja, amire valóban vágynának, és amihez igazán értenek.
Amúgy az szintén a tavalyi kutatásból derül ki – és valós életből vett tapasztalatból is –, hogy a mai 17-18 éves fiatalokra egyszerre jellemző az önismeret és a tájékozottság hiánya. Megfejelve azzal, hogy amúgy is nyomasztó arról dönteni, mivel akarnak az elkövetkező években foglalkozni. Merthogy nincsenek életfogytig egyetlen szakmára ítélve. Tulajdonképpen nem is pályát választanak, hanem divatos szóval élve életpályát építenek és hasznos, versenyképes tudást szereznek, nem papírt. Nem az számít már csak, hogy egy szakma milyen anyagi biztonsággal és társadalmi megbecsültséggel jár, hanem az is, mennyire lehet az ott megszerzett tudást, képességeket máshol alkalmazni, ha bármilyen okból pályát módosítanak. Az olyan kiábrándult szülőről, aki nem tud tanácsot adni gyerekének, mert szerinte úgyis az érvényesül, aki pucéran mutogatja magát, vagy jó helyre van bekötve, vagy lop, csal, hazudik, most inkább nem is beszélnék, de van ilyen.

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem

Egyik barátomat kitagadta a családja, mert többgenerációs orvosdinasztia sarjaként egy év után otthagyta az orvosi kart, és bölcsészkarra ment. Egy másiknak viszont, budai bankárcsalád sarjának, engedték, hogy tanár legyen, bár diplomaosztás után kapott lakást, autót és egy rakat pénzt is – mert tanári fizetésből ezekre aligha futná. Ahogyan nyilván olyan példát is találnánk, hogy a szülők eldöntötték a gyerekük helyett, hová menjen, és láss csodát, a gyerek szereti, amit csinál.
Na igen. Konfuciusz azt is mondta, hogy “ha az ember előre ismerné a jövőt, sohasem merne tovább menni az élet útján”.
#1 Dr.BauerBela

MIRE VAN HAJLAMA

Mire van hajlama? A pályaválasztás

A pályaválasztás kérdése egyre nehezebb problémává válik. Az elfogult szülők, akik gyermekeikben többnyire kivételes tehetségeket látnak, igen gyakran olyan pályára nevelik fiaikat, amely sok sikerrel kecsegtet, de amelyhez nincs meg a hajlam és képesség az élet rögös útján elinduló fiatalokban.

Innen van az, hogy az életben olyan sok „pályatévesztett” emberrel találkozunk, akik későn eszmélnek rá, hogy voltaképpen milyen irányban kellett volna keresniük az érvényesülés útját. Nagyon ritkán sikerül a későn felfedezett bajon segíteni és a legtöbb ember az elhibázott életpálya nyomasztó tudatával halad tovább útján, mely egyre jobban eltávolodik a helyes iránytól.

Az ilyen szomorú pályatévesztéseket akarják kiküszöbölni az emberiség életéből a tudósok. A külföld nagy városaiban - de nálunk is - egyre nagyobb gondot fordítanak az ifjúság képességeinek, hajlamainak a megállapítására és ma már ott tartunk, hogy gyakorlati próbák útján tudják megállapítani az úgynevezett lélektani intézetekben, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalembereknek mire van hajlamuk és mire nincs bennük képesség.

Az itt közölt három felvétel a londoni lélektani intézet tehetség vizsgáló osztályán készült. A pályaválasztás előtt álló fiatalembernek nehéz próbákon kell keresztülmennie. De az eredmény: képességének megállapítása megéri a fáradságot. Az egyik próba a figyelem próbája. A jelöltnek két fogantyút kell mozgatnia. Mindkettő egy fehér papírlap fölé rögzített ceruza mozgását szabályozza.

Az egyik fogantyú előre és hátra, a másik pedig balról jobbra mozgatja az írónt. És ezzel a bonyolult módszerrel egy kört kell a fiatalembernek lerajzolnia, ami rendkívüli figyelmet megkövetelő feladat.

A másik próba a türelem próbája. Hogy tud ellenállni a jelölt az órákon át tartó egyhangúságnak? Három óra hosszat kell állnia a készüléknél, egyik kezével folytonosan forgatva egy kis gumilabdát, a másik kezével pedig folyton felemelve és lenyomva egy rudat, melynek mozgását az asztalon elhelyezett készülék automatikusan jelzi.

A harmadik próba: a sofőr próbája. A forgó hengeren papírszalag fut a jelölt felé, amelyre szabálytalan, cik-cakos út van rajzolva. A jelöltnek ceruzával kell követnie ezt az útat, mégpedig lehetőleg úgy, hogy a leggyorsabb mozgásnál is az út közepén maradjon a ceruzajelzés.

Száz más gyakorlati módja is van a hajlamkikutatásnak, és a tudósvilág reméli, hogy ezen az alapon sikerül a „pályatévesztett” emberek számát lehető legkisebbre apasztani.
#1 Dr.BauerBela

APÁLAVÁLASZTÁS DILEMMÁI„Mi leszel, ha nagy leszel?” Olyan sokszor hallják diákjaink ezt a kérdést..! És a válasz sajnos egyáltalán nem olyan egyszerű napjainkban, mint volt néhány évvel ezelőtt. Megváltozott, és szinte áttekinthetetlenné vált az oktatási/felvételi rendszer, nélkülözhetetlenné vált az élethosszig tartó tanulás, folyamatos a váltás kényszere. Azt hiszem, a pályaválasztás életünk egyik legnagyobb, és legfontosabb döntése, amit komolyan kell átgondolnunk, és kiszámítanunk, megvizsgálnunk, stb.
Sokan már kisgyermekkoruk óta tudni vélik, melyik a legmegfelelőbb szakma, és a legjobb képzés számukra. Valószínű azonban, hogy többen vannak azok a középiskolások, akiknek még a tizenkettedik osztályba lépés idején sem kristályosodott ki igazán, mik szeretnének lenni majdan. Már tizenegyedikes korukban azzal foglalkoznak diákjaink, hogy mik a felvételi tárgyak az orvosira, a képzőművészetire meg a tájépítészeti szakra. Számolgatják pontjaikat, latolgatják esélyeiket, és eközben számtalan kérdés megfogalmazódik bennük, mint pl. „Mi lesz, ha nem tudom felvenni ezt a fakultációt? Mi lesz, ha csak négyes leszek töriből? Mi lesz, ha nagyon megemelik a ponthatárokat? Mi lesz, ha, mi lesz ha…”
De nem csak a tizenegyedikesek, a tizenkettedikesek érdekeltek a dologban, hanem a tízedikesek, akik fakultáció-választás előtt állnak, a kilencedikesek, akiket most kezd el foglalkoztatni a téma, a nyolcadikosok, akiket érdekel egy-egy tárgy, meg a kis hetedikesek, akik még meg vannak szeppenve, de azért nekik is fontos ez a dolog. Kérdés, hogy lehet-e jól dönteni? Lehet-e az embernek olyan hivatása, hiszen ezt tartjuk a legfontosabbnak, amit szeret, és még jól is fizet? És mi a fontosabb? Az, hogy szeressem, vagy az, hogy megélhessek belőle? Mi kerüljön előtérbe?
Pályát választani több mint egyszerűen eldönteni, mivel fog az egyén a jövőben pénzt keresni. A választott foglalkozás kihat az ember egész életmódjára, és a sikeres karrierépülés az egyén jólléte szempontjából igen fontos. Elengedhetetlen, hogy a fiatal idejekorán elkezdjen tájékozódni a pályalehetőségek felől, és a lehető legtájékozottabban lépjen a munkaerőpiacra. A fiatalok többsége még mindig külső hatásra választ pályát, pedig hosszútávon csak a belső hajtóerő és az érdeklődés okoz elégedettséget és tartja szakmájukban a munkavállalókat. A fiatalokat tanulmányaik alatt a folyamatos megfelelési kényszer viszi előre. A főiskolára vagy egyetemre való bejutáshoz szükséges pontok megszerzése (sokszor kényszeres hajszolása) mellett nem jut idejük alaposabban körülnézni a világban. Kevesen tájékozottak a személyiségükhöz, érdeklődési körükhöz illő foglalkozásokról. A pályaválasztásban erősen érződik a család hatása. Emellett megjelent, és egyre erősebb befolyásoló tényező a média. Jelenleg nincs biztos szakma és diploma, a XXI. század munkavállalójának egyik legfontosabb tulajdonsága a megújulás képessége. A fő okok: a munkaerőpiac instabilitása, valamint a bizonytalanná vált foglalkoztatás. A frissen végzetteknek életük folyamán valószínűleg tucatnyi munkahelyen kell majd bizonyítani az alkalmasságukat. A továbblépéshez még további képzésekbe kell beruházniuk, mert nem szalaszthatják el a kínálkozó lehetőségeket. Ezért fontos, hogy a pályaválasztás előtt megfelelően mérlegeljünk, mérjük fel képességeinket és lehetőségeinket. Bár a szülők ma már az óvoda választására is komoly hangsúlyt helyeznek, a pályaválasztás jövőre is kiható döntésével inkább középiskola után szembesül a továbbtanuló.
Sokan gondolják úgy, hogy diploma nélkül ma már nem boldogulnak. Azonban egy rosszul megválasztott irány, divatból választott szakma sem jelent jó kezdést a szakmai pályafutáshoz. A szülői nyomásra választott életpálya pedig a legritkább esetekben. Magyarországon a pályaválasztási tanácsadás igénybevételi lehetősége annyira szűkös, és a szülők gyakran annyira tájékozatlanok, hogy a magyar fiatalok sok esetben csak néhány szakmát látnak maguk előtt. Továbbtanulási szándékaik ennek megfelelően alakulnak: a legtöbben mérnökök, közgazdászok vagy jogászok szeretnének lenni. Pedig az élethosszig tartó tanulást elváró munkaerő piaci igények követésével jól felépíthető a pályaválasztási szakma számára már évtizedek óta ismert elv: egy személyiség - sok tucat foglalkozás.
Jelentősen csökkenthető a rossz választás veszélye, ha a fiataloknak sikerül meglelniük az érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységi területet - függetlenül attól, hogy mekkora az adott terület társadalmi megbecsülése és a vele szerezhető bevételek. A fiatalokat leginkább az egyes szakmák jól csengő nevei, a presztízs és az anyagi vonzatok motiválják, sokszor ezért is választanak rosszul.

#1 Dr.BauerBela

Pályaválasztás: kihívás vagy lehetőség? (2. Az önismeret fontossága)Pályaválasztás: kihívás vagy lehetőség? (2. Az önismeret fontossága) 2014. július 31., csütörtök, Család Három tényező alapvető fontosságú a jó döntéshez. Lényeges a tudatosság: ne kizárásos alapon dönts, adj időt magadnak gondolkodni, hozz fel érveket a választott szakma mellett. Továbbá nagyon fontos a megfelelő tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, képzésekről, azok minőségéről, a pályák leírásairól, követelményeiről stb. Tudnom kell választ adni a kérdésre, hogy mi lehet belőlem, ha egy adott képzést elvégzek. Végül hangsúlyozzuk az önismeret fontosságát e döntésben. Önmagunkról több forrásból tudunk információt szerezni: élmények, tapasztalatok (érdemes sok helyzetben kipróbálni magunkat és figyelni a reakcióinkat); mások reakciói (mit értékelnek mások bennem) és a saját teljesítmény értékelése (pl.: egy-egy tantárgyban elért kimagasló eredmény). Lássuk, melyek azok a területek, amelyekkel kapcsolatban a jó pályadöntés érdekében információkat kell gyűjteniünk önmagunkról. Az értékeink azt mutatják, hogy mit tartunk fontosnak az életben, iránytűként szolgálnak, hogy milyen irányba halad vagy szeretnénk, ha haladna az életünk. Jó, ha az értékrend összhangban áll a választott szakmával. A pályaválasztásban tudatosan vagy tudattalanul irányíthatnak értékeink (pl. valakit az vezé­rel, hogy a legtöbbet tudja biztosítani családjának, ezért jól fizetett szakmát választ, míg mást az ösztönöz, hogy segíthessen másoknak stb.). Fontos megismerni érdeklődési területeinket. Melyek azok a tevékenységek, amelyeket megerőltetés nélkül, szívesen végzel? Melyik az a tevékenység, aminek végzése közben el tudod felejteni a külvilágot, megszűnik az idő? A boldogságkutatók áramlat-élménynek nevezik az ilyen pillanatokat. Mi lenne az a tevékenység, amit még ingyen is szívesen végeznél? Ha azzal foglalkozol, amit szeretsz, kimagasló lehetsz azon a területen. A személyiség azért kulcstényező a pályához kapcsolódó döntések szempontjából, mert az egyedi jellemvonásaink minden élethelyzetben (így a munkavégzés során is) megmutatkoznak. Fontos például, hogy inkább nyitott vagy visszahúzódó személyiség vagy-e. Emberek között vagy egyedül érzed magad jobban? Mennyire vagy nyugodt vagy izgágább típus? Milyen a stressztűrő képességed, mennyire vagy rugalmas? Munkamód: az, hogy az egyén milyen körülmények között, milyen ritmusban, milyen eszközökkel dolgozik szívesen, szintén meghatározza a pályaválasztás szempontjából jó döntéseket. Szempontok: egyedül dolgozom jobban vagy csapatban? Tudok megszakítás nélkül dolgozni órákon át, vagy több szünetre van szükségem? Zajos környezetben tudok-e összpontosítani? A képesség az egyén olyan viszonylag állandó sajátossága, amely előrevetíti, hogy mely területeken lehet sikeres. Léteznek ugyanis olyan te­rületek, amelyeken az egyén képes jól (az átlagosnál jobban) működni. Mi­lyen szinten állnak a speciális képességeink, melyek a számomra szim­patikus szakmához, pályához szük­ségesek (pl nyelvi kifejezőkészség, számolási készség, kézügyesség)? Ha életünk egyik legfontosabb döntését sikerül megfelelő tudatossággal, tájékozottsággal meghozni, figyelembe véve érdeklődési körünket, hajlamainkat és képességeinket, valószínűbb, hogy az életünk egyharmadát kitevő munka nem teher lesz számunkra, amit a megélhetésért kell végeznünk, hanem sikerélmények és elégtételek forrása. ELEKES SZENDE pszichológus Hozzászólások Cikk megjelenítése: 1351 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1 Az ön értékelése: Ha hozzá szeretne szólni, jelentkezzen be Felhasználónév: Jelszó: Regisztráljon most Előző írásunk 2014-07-31: Család - : Gyermekeink Jácint Izolda és Katalin Hortenzia Következő írásunk 2014-07-31: Család - Puskás Attila: A fejedelem: a rókagomba és rokonai (Most szedhető) Természetesen nem azért írunk a sárga rókagombáról (Cantharellus cibarius, 1. kép) mintha lenne valaki, aki nem ismeri. (Némely szakkönyvek a világító tölcsérgombához való hasonlatossága miatt óvnak, de aki ismeri ezt a nálunk viszonylag ritka mérgező gombát, nem tévesztheti össze őket.) Apróhirdetés ingyen Olvassa a Háromszéket a DigitálStandonOlvassa a Háromszéket a DigitálStandon Lovastorna-Albert Levente (25 fotó) Szavazás Ön szerint fel kellene-e mondania az RMDSZ-nek a kormánypártokkal kötött megállapodást? Meg sem kellett volna kötni. Igen, mielőbb. Nem, meg kell várni, lesz-e eredménye. Nem tudom. eredmények szavazatok száma 3297 szavazógép Legújabb hozzászólások Legolvasottabb 10 írásunk Legtöbb hozzászólás tiger - 01:52: Zsarolunk vagy zsarolnak? tiger - 00:30: Zsarolunk vagy zsarolnak? huszita - 22:32: Zsarolunk vagy zsarolnak? igazitrebitsch - 21:47: Zsarolunk vagy zsarolnak? igazitrebitsch - 21:29: Zsarolunk vagy zsarolnak? Ferencz - 20:55: Zsarolunk vagy zsarolnak? Ferencz - 20:54: Zsarolunk vagy zsarolnak? Ferencz - 20:47: Zsarolunk vagy zsarolnak? Ferencz - 20:44: Zsarolunk vagy zsarolnak? huszita - 19:26: Zsarolunk vagy zsarolnak? Online látogatók Jelenleg 180 látogató olvas bennünket . Látogatók ma: 2223, Látogatók tegnap: 13847 BNR Valutaárfolyam 1 USD = 3.9032 RON 100 HUF = 1.4872 RON 1 EUR = 4.5841 RON Napi menü Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön Most megy a TV-ben:Pályaválasztás: kihívás vagy lehetőség? (2. Az önismeret fontossága) 2014. július 31., csütörtök, Család Három tényező alapvető fontosságú a jó döntéshez. Lényeges a tudatosság: ne kizárásos alapon dönts, adj időt magadnak gondolkodni, hozz fel érveket a választott szakma mellett. Továbbá nagyon fontos a megfelelő tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, képzésekről, azok minőségéről, a pályák leírásairól, követelményeiről stb. Tudnom kell választ adni a kérdésre, hogy mi lehet belőlem, ha egy adott képzést elvégzek. Végül hangsúlyozzuk az önismeret fontosságát e döntésben. Önmagunkról több forrásból tudunk információt szerezni: élmények, tapasztalatok (érdemes sok helyzetben kipróbálni magunkat és figyelni a reakcióinkat); mások reakciói (mit értékelnek mások bennem) és a saját teljesítmény értékelése (pl.: egy-egy tantárgyban elért kimagasló eredmény). Lássuk, melyek azok a területek, amelyekkel kapcsolatban a jó pályadöntés érdekében információkat kell gyűjteniünk önmagunkról. Az értékeink azt mutatják, hogy mit tartunk fontosnak az életben, iránytűként szolgálnak, hogy milyen irányba halad vagy szeretnénk, ha haladna az életünk. Jó, ha az értékrend összhangban áll a választott szakmával. A pályaválasztásban tudatosan vagy tudattalanul irányíthatnak értékeink (pl. valakit az vezé­rel, hogy a legtöbbet tudja biztosítani családjának, ezért jól fizetett szakmát választ, míg mást az ösztönöz, hogy segíthessen másoknak stb.). Fontos megismerni érdeklődési területeinket. Melyek azok a tevékenységek, amelyeket megerőltetés nélkül, szívesen végzel? Melyik az a tevékenység, aminek végzése közben el tudod felejteni a külvilágot, megszűnik az idő? A boldogságkutatók áramlat-élménynek nevezik az ilyen pillanatokat. Mi lenne az a tevékenység, amit még ingyen is szívesen végeznél? Ha azzal foglalkozol, amit szeretsz, kimagasló lehetsz azon a területen. A személyiség azért kulcstényező a pályához kapcsolódó döntések szempontjából, mert az egyedi jellemvonásaink minden élethelyzetben (így a munkavégzés során is) megmutatkoznak. Fontos például, hogy inkább nyitott vagy visszahúzódó személyiség vagy-e. Emberek között vagy egyedül érzed magad jobban? Mennyire vagy nyugodt vagy izgágább típus? Milyen a stressztűrő képességed, mennyire vagy rugalmas? Munkamód: az, hogy az egyén milyen körülmények között, milyen ritmusban, milyen eszközökkel dolgozik szívesen, szintén meghatározza a pályaválasztás szempontjából jó döntéseket. Szempontok: egyedül dolgozom jobban vagy csapatban? Tudok megszakítás nélkül dolgozni órákon át, vagy több szünetre van szükségem? Zajos környezetben tudok-e összpontosítani? A képesség az egyén olyan viszonylag állandó sajátossága, amely előrevetíti, hogy mely területeken lehet sikeres. Léteznek ugyanis olyan te­rületek, amelyeken az egyén képes jól (az átlagosnál jobban) működni. Mi­lyen szinten állnak a speciális képességeink, melyek a számomra szim­patikus szakmához, pályához szük­ségesek (pl nyelvi kifejezőkészség, számolási készség, kézügyesség)? Ha életünk egyik legfontosabb döntését sikerül megfelelő tudatossággal, tájékozottsággal meghozni, figyelembe véve érdeklődési körünket, hajlamainkat és képességeinket, valószínűbb, hogy az életünk egyharmadát kitevő munka nem teher lesz számunkra, amit a megélhetésért kell végeznünk, hanem sikerélmények és elégtételek forrása. ELEKES SZENDE pszichológus Hozzászólások Cikk megjelenítése: 1351 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1 Az ön értékelése: Ha hozzá szeretne szólni, jelentkezzen be Felhasználónév: Jelszó: Regisztráljon most Előző írásunk 2014-07-31: Család - : Gyermekeink Jácint Izolda és Katalin Hortenzia Következő írásunk 2014-07-31: Család - Puskás Attila: A fejedelem: a rókagomba és rokonai (Most szedhető) Természetesen nem azért írunk a sárga rókagombáról (Cantharellus cibarius, 1. kép) mintha lenne valaki, aki nem ismeri. (Némely szakkönyvek a világító tölcsérgombához való hasonlatossága miatt óvnak, de aki ismeri ezt a nálunk viszonylag ritka mérgező gombát, nem tévesztheti össze őket.) Apróhirdetés ingyen Olvassa a Háromszéket a DigitálStandonOlvassa a Háromszéket a DigitálStandon Lovastorna-Albert Levente (25 fotó) Szavazás Ön szerint fel kellene-e mondania az RMDSZ-nek a kormánypártokkal kötött megállapodást? Meg sem kellett volna kötni. Igen, mielőbb. Nem, meg kell várni, lesz-e eredménye. Nem tudom. eredmények szavazatok száma 3297 szavazógép Legújabb hozzászólások Legolvasottabb 10 írásunk Legtöbb hozzászólás tiger - 01:52: Zsarolunk vagy zsarolnak? tiger - 00:30: Zsarolunk vagy zsarolnak? huszita - 22:32: Zsarolunk vagy zsarolnak? igazitrebitsch - 21:47: Zsarolunk vagy zsarolnak? igazitrebitsch - 21:29: Zsarolunk vagy zsarolnak? Ferencz - 20:55: Zsarolunk vagy zsarolnak? Ferencz - 20:54: Zsarolunk vagy zsarolnak? Ferencz - 20:47: Zsarolunk vagy zsarolnak? Ferencz - 20:44: Zsarolunk vagy zsarolnak? huszita - 19:26: Zsarolunk vagy zsarolnak? Online látogatók Jelenleg 180 látogató olvas bennünket . Látogatók ma: 2223, Látogatók tegnap: 13847 BNR Valutaárfolyam 1 USD = 3.9032 RON 100 HUF = 1.4872 RON 1 EUR = 4.5841 RON Napi menü Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön Most megy a TV-ben:

Pályaválasztás: kihívás vagy lehetőség? (2. Az önismeret fontossága)

2014. július 31., csütörtök, Család
Három tényező alapvető fontosságú a jó döntéshez. Lényeges a tudatosság: ne kizárásos alapon dönts, adj időt magadnak gondolkodni, hozz fel érveket a választott szakma mellett. Továbbá nagyon fontos a megfelelő tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, képzésekről, azok minőségéről, a pályák leírásairól, követelményeiről stb. Tudnom kell választ adni a kérdésre, hogy mi lehet belőlem, ha egy adott képzést elvégzek. Végül hangsúlyozzuk az önismeret fontosságát e döntésben.
Önmagunkról több forrásból tudunk információt szerezni: élmények, tapasztalatok (érdemes sok helyzetben kipróbálni magunkat és figyelni a reakcióinkat); mások reakciói (mit értékelnek mások bennem) és a saját teljesítmény értékelése (pl.: egy-egy tantárgyban elért kimagasló eredmény).
Lássuk, melyek azok a területek, amelyekkel kapcsolatban a jó pályadöntés érdekében információkat kell gyűjteniünk önmagunkról.
Az értékeink azt mutatják, hogy mit tartunk fontosnak az életben, iránytűként szolgálnak, hogy milyen irányba halad vagy szeretnénk, ha haladna az életünk. Jó, ha az értékrend összhangban áll a választott szakmával. A pályaválasztásban tudatosan vagy tudattalanul irányíthatnak értékeink (pl. valakit az vezé­rel, hogy a legtöbbet tudja biztosítani családjának, ezért jól fizetett szakmát választ, míg mást az ösztönöz, hogy segíthessen másoknak stb.).
Fontos megismerni érdeklődési területeinket. Melyek azok a tevékenységek, amelyeket megerőltetés nélkül, szívesen végzel? Melyik az a tevékenység, aminek végzése közben el tudod felejteni a külvilágot, megszűnik az idő? A boldogságkutatók áramlat-élménynek nevezik az ilyen pillanatokat. Mi lenne az a tevékenység, amit még ingyen is szívesen végeznél? Ha azzal foglalkozol, amit szeretsz, kimagasló lehetsz azon a területen.
A személyiség azért kulcstényező a pályához kapcsolódó döntések szempontjából, mert az egyedi jellemvonásaink minden élethelyzetben (így a munkavégzés során is) megmutatkoznak. Fontos például, hogy inkább nyitott vagy visszahúzódó személyiség vagy-e. Emberek között vagy egyedül érzed magad jobban? Mennyire vagy nyugodt vagy izgágább típus? Milyen a stressztűrő képességed, mennyire vagy rugalmas?
Munkamód: az, hogy az egyén milyen körülmények között, milyen ritmusban, milyen eszközökkel dolgozik szívesen, szintén meghatározza a pályaválasztás szempontjából jó döntéseket. Szempontok: egyedül dolgozom jobban vagy csapatban? Tudok megszakítás nélkül dolgozni órákon át, vagy több szünetre van szükségem? Zajos környezetben tudok-e összpontosítani?
A képesség az egyén olyan viszonylag állandó sajátossága, amely előrevetíti, hogy mely területeken lehet sikeres. Léteznek ugyanis olyan te­rületek, amelyeken az egyén képes jól (az átlagosnál jobban) működni. Mi­lyen szinten állnak a speciális képességeink, melyek a számomra szim­patikus szakmához, pályához szük­ségesek (pl nyelvi kifejezőkészség, számolási készség, kézügyesség)?
Ha életünk egyik legfontosabb döntését sikerül megfelelő tudatossággal, tájékozottsággal meghozni, figyelembe véve érdeklődési körünket, hajlamainkat és képességeinket, valószínűbb, hogy az életünk  egyharmadát kitevő munka nem teher lesz számunkra, amit a megélhetésért kell végeznünk, hanem sikerélmények és elégtételek forrása.
#1 Dr.BauerBela

2017. október 16., hétfő

VITILIGO-GENITALIÁK


#1 Dr.BauerBela

8 jel, hogy elkényeztetted a gyereked8 jel, hogy elkényeztetted a gyereked
És megoldások a problémára
Az elkényeztetett kicsik sorsa nem egyszerű, ha közösségbe kerülnek. Mit tegyél, hogy lurkód más legyen?


Minden gyereket kell kényeztetni és dédelgetni, hogy eleget tegyél teljesen normális igényének. Porontyodnak szüksége van szeretetedre, figyelmedre és idődre, hiszen ettől érzi majd biztonságban magát, és egyben ez teszi kiegyensúlyozottá is.

Ha azonban a gyerek túl sokat kap, és állandóan a figyelem középpontjában van, ugyanakkor csak ritkán, esetleg soha nem fegyelmezik, úgy érezheti, hogy az ő igényei fölötte állnak a többi felnőtt és a szülei igényeinek.
Hasonló helyzetben nem csoda, hogy csemetéd abban a hitben nő fel, hogy a világnak körülötte kell forognia, és nagyon követelőző gyermekké válik.
Miért lesz elkényeztetett?
Néha nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a szeretet és az elkényeztetés között, és vannak olyan helyzetek, amikor könnyű elrontani a gyereket. Ha a kicsi gyakran beteg, vagy sokat dolgozol, és bűntudatod van, hogy nem vagy eleget vele, épp elég oknak látszik arra, hogy szemed fényének lehetőség szerint mindent próbálj megadni, amitől jobban érzi magát. Különösen igaz ez a nehéz helyzetekben, amikor kénytelen vagy egyedül nevelni gyermeked, vagy ő az egyetlen szem utódod.

Azok a szülők, akik gyerekkorukban elhanyagoltnak érezték magukat, sokszor mindazt meg akarják adni a gyereküknek, amit ők annak idején nem kaptak meg, de akkor is előfordulhat elkényeztetés, ha más gyerekének mindene megvan, és te sem akarod, hogy porontyod kilógjon a sorból.

Az nagyon is rendjén való, hogy jó szándékúan állsz a gyerekhez, de komoly magatartási problémákhoz vezethet, ha elkényezteted, sőt, később szociális problémák is kialakulnak. A legtöbb szülő könnyen beleesik ebbe a hibába, így nem kell szégyenkezned, ha porontyod elkényeztetett, de figyelj a jelekre, hogy még idejében kiköszörülhesd a csorbát!

Milyen az elkényeztetett gyerek?
 • Nem népszerű a gyerekek között, mert mindig ő akar diktálni.
 • Bizonytalan, mert nem ismer korlátokat a viselkedését illetően.
 • Nincs tisztában a dolgok értékével.
 • Nem akar osztozni a játékain a többiekkel.
 • Neked sem akar szót fogadni.
 • Semmibe veszi a többi gyerek érzéseit.
 • Lehetetlen a kedvére tenni.
 • Folyton nyafog, elégedetlenkedik, panaszkodik.
Kezeld a helyzetet!
Ha időnként nehezen kezelhető is gyermeked, ne feledd, hogy szülőként a te kezedben van az irányítás. Nem feltétlenül kell durva eszközöket bevetned, hogy elkényeztetett gyermeked megszelídüljön, ha pedig megelőzni szeretnéd a problémákat, az sem jelenti azt, hogy kevesebbet kell adnod neki, mint amennyit megengedhetsz magadnak.
Hangsúlyozd a dolgok értékét!
Ha pénztárcád engedi is, ne vegyél meg azonnal mindent szó nélkül porontyodnak. Vigyél rendszert a meglepetésekbe, és szoktasd hozzá, hogy nagyobb játék csak karácsonyra jár, de kisebb dolgokat is csak bizonyos feltételek mellett kaphat. Igényeit rangsorold hasznosság szerint, ha pedig nemrég kapott egy számítógépes játékot, akkor legközelebb egy mesekönyvet vegyél neki. Hasznos lehet az is, ha akkor veszed meg neki az áhított holmit, amikor egyébként is elmész vásárolni magadnak. Így kevésbé terelődik a hangsúly porontyodra, és nem érzi magát túlságosan fontosnak. Nemet is tanulj meg mondani, ha pedig az adott havi költségvetésbe valami már nem fér bele, ne szabd szűkebbre a háztartási kasszát: jövő hónapban is lehet vásárolni.
Otthon se engedj meg mindent!
Az udvarias, helyes magaviselet nem alakul ki magától: az otthoni szabályokkal biztonságos támpontot biztosíthatsz csemetédnek, amihez képest el tudja dönteni, mi a jó, és mi rossz. Ha családi körben mindent szabad, nem érti majd, hogy az oviban miért fordulnak el tőle társai, ha rosszat tesz. A helyes viselkedés elsajátítása fontos része a gyermek szociális fejlődésének, de nem lehet egyik napról a másikra megtanulni, hanem évek alatt, folyamatosan sajátítja el a gyerek, ahogy nő és fejlődik.

Fontos, hogy ne rakj túl nagy súlyt a gyermekre, amikor azt kívánod tőle, hogy túlzottan jól nevelt legyen rövid idő alatt, mert gátlásossá válik, és folyamatosan aggódik majd, hogy vajon mindent jól csinált-e. Azok a gyerekek, akiket megtanítanak arra, hogy hogyan kell helyesen viselkedni, a különféle szituációkban és társaságokban magabiztosan tudnak viselkedni, a többiek is pozitívan ítélik meg őket, és többnyire népszerűek. Sokkal kevésbé hozzák a szülőket kellemetlen helyzetbe, tekintettel vannak mások érzéseire, sokkal valószínűbb, hogy tisztelik a többieket, és jó az empátiás készs
#1 Dr.BauerBela

2017. október 14., szombat

A GYERMEK ÉS AZ ALKOHOL

Gyerekek és az alkohol

Hiába van az, hogy a szülők nem szeretnének tudni róla, és elhessegetik a gondolatot, a valóságban a tinik és a fiatalok nagy része, amint lehetősége adódik rá, kipróbálja az alkoholt.
- hirdetések -
Van, aki alkalomszerűen és van, aki rendszeresen iszik még azelőtt, hogy nagykorúvá válna. A felmérések szerint a fiatalok 80%-a már középiskolás évei alatt kipróbálta az alkoholt. Igaz ugyan, hogy ez nem ritka a fiatalok körében, mégsem biztonságos, mégsem megengedhető. Fontos, hogy minél fiatalabb korban megkapja a gyerek a megfelelő felvilágosítást az alkohollal kapcsolatban és folyamatosan meg kell beszélni vele a dolgokat, amíg felnőtt nem lesz.

Az alkohol hatásai

Az alkohol gyakorlatilag méreg a szervezet számára, normális esetben csak kis dózisban kerül a szervezetbe, de így is megmutatkozik az idegrendszerre ható bénító hatása. Nagymértékben befolyásolja a valóságról alkotott képet és az egyén ítélőképességét. Ezért annyira veszélyes, főleg a gyerekeknél, mivel nekik még nincs szilárd ítélőképességük (nincs elég tapasztalatuk) és a problémamegoldó képességük is fejletlen. Minimális mennyiségű alkohol oldja a feszültséget, a szorongást és javítja az egyén hangulatát, de a tapasztalatlan gyerekek nem tudják hol a határ és nem tudnak megálljt parancsolni önmaguknak.

Az alkoholfogyasztás rövid távú hatásai:
 • zavart hallás, látás és koordinációs zavar
 • megváltozott felfogóképesség és érzelmi megnyilvánulások
 • csökkent ítélőképesség, ami balesetekhez, veszélyes cselekedetekhez vezethet, nem ritkán halálos kimenetelű baj is lehet az ivás miatt. Mindezek mellett megnő az esélye a drogozásnak és a meggondolatlan szexnek.
 • rossz lehelet
 • másnaposság
Hosszú távú hatások:
 • májcirrózis és rák
 • étvágy csökkenése
 • súlyos vitaminhiány
 • gyomorbetegségek
 • szív és idegrendszeri problémák
 • impotencia kockázata
 • túladagolás veszélye

A gyerek felvilágosítása

Már egészen kicsi korban érdemes beszélni a gyerekkel az alkohol veszélyeiről, még azelőtt, hogy esélye lenne kipróbálni azt. A gyerekkor a felfedezésről és a tanulásról szól, tehát érdemes bátorítani a gyereket arra, hogy kérdezzen, érdeklődjön, és bizony nem árt, ha néha felmerül egy-egy kényes téma. A megfelelő és őszinte beszélgetés megalapozza a bizalmat, így a gyerek később is a szülőhöz fog menni, ha problémája, gondja van, hogy megbeszélje azt.
Óvodás korúak
Habár a kicsik még nem képesek megérteni a drogokkal és alkohollal kapcsolatos intelmeket, de ilyen korban kezd kialakulni a helyzetértékelő, problémamegoldó és döntéshozó képességük, melyekre később nagy szükségük lesz. Ön sokat segíthet azzal, hogy fejleszti gyerekei képességeit és a helyes irányba tereli őket.
Például hagyja, hogy a kicsi válassza ki a ruháit, nem kell azon aggódnia, hogy először nem a legjobban sikerül az összeállítás. Esetleg más egyszerű feladatot is rájuk lehet bízni, ezzel fejlődik a döntéshozatali képességük és a szülőkbe vetett bizalmuk is, mivel érzik, hogy ők is számítanak.
Valamint nem árt jó példát mutatni nekik, főleg amikor elkezdik utánozni a felnőtteket, így elejét veheti egy sor problémának.
4-7 éves korosztály
Az ilyen korú gyerekek még mindig csak tanulják a dolgokat, leginkább saját tapasztalataik útján és még nem értik, hogy mi miért van, és általában nincsenek tisztában a dolgok következményeivel sem. Ezért érdemes jelen időben beszélni velük, és olyan dolgokhoz kötni a beszélgetést, amit ők is megértenek.
A gyerekek elkezdenek érdeklődni a saját testük és annak működése iránt, így ez jó alkalom arra, hogy kioktasd, mit szabad és mit nem az egészség megőrzésének érdekében. Beszélni kell nekik a különböző élvezeti szerek negatív és egészségroncsoló hatásairól.
8-11 éves korosztály
Az általános iskola vége kritikus szakasza a gyerekek fejlődésének, ilyenkor lehet a legjobban hatni a gyerekre, hogy a megfelelően tudjon vélekedni az alkoholról és a drogokról. A gyerekek ebben a korban szeretik megtapasztalni/tanulni a tényszerű dolgokat és szélesíteni a látókörüket, szinte hajtja őket az információéhség.
Ez tehát egy igen jó időszak arra, hogy megtanulja a jó és rossz dolgok közötti különbséget és válaszként már nem a „csak mert”-et kapja, hanem részletesen el lehet neki magyarázni az ok-okozati összefüggéseket.
Azonban ebben a korban igen nagy a barátok behatása az egyén gondolkodásmódjára, meg kell tanítani a gyereket a többieknek „nem”-et mondani, mert különben veszélyes helyzetekbe keveredhet. Finoman kell terelgetni a gyereket a helyes úton.
12-17 éves korosztály
A tinédzser időszakban a legnehezebb a gyerekkel bánni, ha ezt megelőzően nem volt meg a kellő okítás, itt már szinte lehetetlen lesz bármit is tenni. Ilyenkor jön a lázadás a világ és a szülők ellen, tehát ha előzőleg nem alakult ki a gyerekben egy egészséges kép az életről és önmagáról, akkor itt már nehéz lesz segíteni neki ebben. Fontos a gyakori és őszinte párbeszéd, mindig jót tesz a szülő-gyerek kapcsolatnak a beszélgetés.
A tinik viszont gyakran kerülnek kockázatos helyzetekbe, ám ha megvan a kölcsönös bizalom és tisztelet, akkor nincs baj, mert kezelhető lesz a helyzetek többsége.
Az egyik rossz irányba húzó erő a baráti társaság, senki se szeretne kilógni a többiek közül. Ilyen esetben a fenyegetés, a büntetés nem sokat ér, épp ellenkezőleg, a szülő nem tehet mást, mint szeretettel veszi körül gyermekét és bízik benne, hogy jó nevelésben részesült a gyerek és tudni fogja, mi helyes és mi nem.

A gyerekeket meg kell tanítani nemet mondani

Meg kell nekik mutatni, hogyan utasítsák vissza azt, aki alkohollal kínálják őket.
 • Ne fogadjanak el semmi gyanúsat, kérdezzenek rá a kínálóra, hogy mi az és honnan szerezte, biztos nem tiltott dolog-e.
 • Ha bármi alkoholos tartalmú itallal kínálják, mondjon egyből és határozottan nem-et.
 • Emlékeztesse arra, hogy legyen nála mindig pénz, telefon, hogy segítségért tudjon folyamodni, vagy el tudja hagyni az adott helyet, ha kellemetlen a helyzet.
 • Soha nem szabad olyan személy mellé autóba ülni, aki ivott. Fel kell nekik ajánlani, hogy a szülő bármikor, bárhova értük megy és elhozza őket, ha baj van.

Rizikófaktorok

Bizonyos negatív élmények, események bekövetkezése veszélybe sodorhatja a gyereket (válás, családi, iskolai, egészségügyi problémák) és alkoholhoz nyúlhatnak, mint menekülési út. Ilyen helyzetben meg kell velük értetni, hogy ha nem úgy alakulnak az élet dolgai, ahogy szeretné, akkor sem az alkohol a megoldás és hatására még csak rosszabbra fordul a helyzet.
Azok a gyerekek, akik eleve problémásak (önkontroll hiánya, önértékelési zavar) sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve és viszonylag hamarabb kerülnek az alkohol vagy a drog befolyása alá. Nem hisznek abban, hogy más úton is kezelhetik a problémáikat, szorongásaikat, hogy szerek nélkül is jobban érezhetnék magukat.
Ha nincs meg a családdal a megfelelő kapcsolat, vagy más probléma miatt kiszakadva érzik magukat a gyerekek a társadalomból, akkor szintén fennáll az alkoholizmus veszélye. Ezek a fiatalok nem hisznek, és nem bíznak önmagukban, ezért külső segítségre van szükségük.

Általános tippek szülőknek

Szerencsére a szülőknek módjukban áll megakadályozni gyermekük alkoholizálását.
 • Legyen gyermeke példaképe! Kerülje a rossz viselkedési mintákat, és mutasson jó példát a gyereknek (alkoholmentes italok fogyasztása társasági eseményeken, ahol a gyerek is ott van), mutassa meg, hogy nem kell ahhoz alkohol, hogy valaki jól érezze magát.
 • Oktatni kell a gyereket az alkohol negatív hatásairól.
 • Építeni kell a gyerek önbizalmát, fejleszteni az önértékelési képességét, ki kell emelni az erősségeit és a jó tulajdonságait és emlékeztetni ezekre.
 • Meg kell tanítani, hogyan kezelje a stresszt és más negatív érzelmeket normális módon.

Időben kell felismerni a baj előjeleit

A szülői erőfeszítések ellenére megeshet, hogy a gyerek mégis kipróbálja az alkoholt. Hogyan lehet erről megbizonyosodni? Melyek a figyelmeztető jelek?
 • alkoholszag
 • hirtelen viselkedésbeli, hangulati változás beállta
 • iskolához való hozzáállás, jegyek romlása
 • érdektelenség az iskola, a sport és egyéb elfoglaltságok terén
 • fegyelmezési problémák
 • elzárkózás a családok és barátok elől
 • titkolózás
 • új, kevésbé megbízható baráti társaság vagy az új barátokat be nem mutatása
 • megcsappanó otthoni alkoholkészlet
 • depresszió, fejlődési nehézségek
Azonban nem szabad egyből rossz következtetésekbe bocsátkozni egy-két jel láttán. A kamaszkor a változásról szól, fizikailag, mentálisan, érzelmileg, szellemileg egyaránt. Ez néha helytelen viselkedéshez és hangulati ingadozásokhoz vezethet - ilyenkor a gyerekek megpróbálnak túljutni a változások okozta nehézségeken.

Tanácsaink

 • Kísérje figyelemmel, hogy hova járkál a gyermeke!
 • Ismerje a barátok szüleit!
 • Nem árt, ha telefonon elérhető a gyerek, amikor távol van otthonról és nem az iskolában van.
 • Gyakran rá kell nézni, ha elmegy hazulról.
 • Ha hosszabb ideig távol van a szülőktől, akkor nem árt rendszeres időközönként rátelefonálni, hogy minden rendben van-e.
Tinik esetében, főleg ha már vezethetnek autót, fontos, hogy kerüljék az alkoholt, mert könnyen kerülhetnek bajba, akár olyanba is, ahol a szülők már nem tudnak segíteni nekik. Ha nem bízik gyermeke józan ítélőképességében, inkább vegye el az autó kulcsait és a jogosítványát, még mielőtt baj történne.
Nem árt még idejében felállítani egy szabályrendszert, amihez ragaszkodni kell, például meddig lehet távol otthonról, mikor és hányszor kell jelentkeznie, ha olyan helyre megy, ami potenciálisan veszélyes. Meg kell tanulnia, hogyan viselkedhet felelősségteljesen. A szabadabb mozgástér nagyobb felelősséggel is jár, éppen ezért nem szabad nagyon lekorlátozni sem őket, ha nincs rá ok.
Valamint nem szabad elfelejteni, hogy sokat és őszintén kell velük beszélgetni, meg kell hallgatni a problémáikat és a lehető legjobb módon segíteni nekik, hogy egészséges felnőtté tudjanak válni. #1 Dr.BauerBela

ÚJSZÜLÖTTKORI PUSZTULÓZIS#1 Dr.BauerBela

KISDEDKORI AKNÉK KLINIKAI FORMÁI

2-
#1 Dr.BauerBela

COLLOID BABYY-ARC


#1 Dr.BauerBela

2017. október 12., csütörtök

Végbélrepedés gyerekeknél (fissura ani)Végbélrepedés gyerekeknél (fissura ani)
Megnézte 6 373 olvasó. |2015.november 24. | Emésztőrendszeri betegségek, Gyermekbetegségek, Traumatológia-gyermeksebészet | 0 |

Végbélnyílás berepedése (végbélrepedés, fissura ani)
A végbélnyílást, egy erős izomgyűrű tartja zárva, melyet belül nyálkahártya fed. Ez a nyálkahártya igen sérülékeny, és különböző hatások következtében könnyen bereped. Az ilyen berepedés után a székelés igen fájdalmas, ami miatt a gyermek visszatartja a székletét, ami székrekedést, kemény székletet és ismételt berepedést okoz. Gyakori megbetegedés.
Végbélrepedés okai:
Székrekedés estén, a gyermek erős haspréssel próbálja kinyomni a kemény székletet, mely a végbélnyílás nyálkahártyájának repedéséhez (fissura ani) vezethet.
A hasmenéses, maró, napi többszöri széklet is igénybe veszi a nyálkahártyát, így elősegíti a végbélrepedés kialakulását.
Idegentestek is megsérthetik a nyálkahártyát, hasfájós baba szélcsövezése vagy akár a nem megfelelően végzett hőmérés is vezethet a nyálkahártya sérüléséhez. (lásd A hasfájós babákról szóló cikkünket)
A székletben található emésztetlen darabok (pl. magvak) megsérthetik a nyálkahártyát végbélrepedés kialakulását okozva.
A szorongás és a stressz ront az állapoton, mert a végbélnyílás záróizmának tónusa megnő, amit fokoz a végbélrepedéssel járó fájdalom, emiatt a környéki erek leszorítása miatt a nyálkahártya vérellátása és gyógyulási képessége romlik. A folyamatos “görcs” tovább fokozza a székelési nehézséget, és az erek leszorítása miatt hosszútávon aranyerek kialakulásához vezethet.
Végbélrepedés tünetei:
Első tünete a székeléskor jelentkező éles fájdalom. A fájdalom nagyon erős, a betegek úgy írják le mintha üvegszilánk lenne a székletben. Nagyobb gyermekek esetén akár ájulással is járhat. A fájdalom a székelés után megszűnik, ám a végbélrepedés a következő székelésig nem képes begyógyulni, így újra reped és fáj, így a folyamat lassan krónikus állapotba megy át. Az idő előrehaladtával már székelés után is fájhat percekig – órákig. Mindez fokozza a végbélnyílás záróizmának a tónusát ami egyfajta görcsös feszülésérzést okozva akár állandósulhat is a fájdalom.
A fájdalom miatt a végbélrepedés betegséget székrekedés kísérheti, a gyermek a kakilás gondolatát is elutasítja, és ha hosszas rábeszélés után mégis bilire vagy wc-re ül, a reflexes záróizomgörcs miatt nehéz a székelés. Ez egy ördögi kör, mely a helyzetet egyre csak rontja.
A nyálkahártya sérülés vérezhet. A vérzés nem jelentős, a széklet végén, vagy a biliben/wc-ben szokott megjelenni pár csepp friss piros vér, illetve a wc papíron a fenék törlésekor.
Az állandó fájdalom, a székrekedést kísérő hasi panaszok miatt az étvágy romlik, a komfortérzet és a lelki állapot egyre rosszabbá válik. Nagyobb gyermekek a szégyenérzet miatt sokszor nem is panaszolják el a problémát.


 Végbélrepedés diagnózisa:
Mielőbb sebészeti vagy proktológiai vizsgáltra van szükség.
A végbélnyílás ujjal történő vizsgálatával általában már felismerhető a betegség.
Helyi érzéstelenítés után a végbélnyílás nyálkahártyáját megtekintve szemmel látható a sérülés (fissura).
Egyéb betegségek gyanúja esetén esetleg szükség lehet végbéltükrözésre.
Végbélrepedés kezelése:
A végbéltáji fájdalom és vérzés nagyon komoly, súlyos betegségek jele is lehet, így vigyük a gyermeket orvoshoz!
A kezelés első lépése a széklet rendezése. A hashajtás nem segít a helyzeten, sőt ront a nyálkahártya fokozott terhelése miatt. Étrendi és életmódi változások szükségesek a székrekedésról szóló cikkünkben leírtak szerint, melyet itt olvashatsz el.
Fontos a bő folyadékbevitel, ami szintén segít a széklet rendezésében. A széklet rendezése során a cél, a napi egy normál, vagy normálnál kissé lágyabb széklet elérése.
A fokozott tisztálkodás enyhíti az állandó égő fájdalmat, mert csökkenti a fissura elfertőződésének és környéki gyulladásának mértékét. Székelés után érdemes a végbélnyílás környékét egyszerű langyos szappanos vízzel lemosni.
Gyógyszeresen helyi vérkeringést javító (nitroglicerines), gyulladáscsökkentő (streroid) és helyi érzéstelenítő krémek használata jöhet szóba. Hatásukra napok alatt jelentős javulás és teljes gyógyulás várható.
Nagyobb gyermek esetén rengeteget segít a relaxáció. A tudatos lazítás székelés alatt, és a szorongást csökkentő pszichoterápia segíti a gyógyulást.
Ma már ritkán fordul elő hogy a fenti kezelések eredménytelenek. Hosszú ideje fennálló krónikus panaszok esetén szóba jöhet a sebészeti megoldás.
Végbélrepedés megelőzése:
A megelőzésben az életmód, a megfelelő táplálkozás és folyadékfogyasztás, testmozgás kap jelentős szerepet. A megfelelő étkezéssel és életmóddal kialakíthatók az egészséges székelési szokások, mely mellett nem alakul ki fissura.
A baba gondozása során csak a szükséges mértékben és megfelelő körültekintéssel szélcsövezzünk,  hőmérőzzünk a nyálkahártya sérülések kiküszöbölése miatt. Helytelen a szülői magatartás mely szerint “hőmérőzzéssel segítünk kakilni” a hasfájós babának.


#1 Dr.BauerBela