Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2021. november 30., kedd

2021. november 28., vasárnap

2021. november 27., szombat


 

#1 Dr.BauerBela

feér szélet.epeut elzáródáx


 

#1 Dr.BauerBela

kétnemüség


 

#1 Dr.BauerBela

10 kérdés és válasz az ételmérgezésről

2016.04.30. | Tudatos Vásárló

 

A legváratlanabb helyzetekben támad, alaposan megkínoz, sokszor teljesen kiszolgáltatottak vagyunk. A világ egyik legbosszantóbb, mindazonáltal sajnos meglehetősen gyakori betegsége az ételmérgezés. Mik a tünetek? Mi okozza? Hogyan kerülhetjük el?

Mit nevezünk ételmérgezésnek?

Az ételmérgezés minden olyan megbetegedés köznyelvi elnevezése, amelyet az elfogyasztott élelmiszerben levő baktériumok, vírusok, méreganyagok okoznak.

Ha az élelmiszerben levő élő baktérium vagy vírus okozta a megbetegedést, élelmiszerfertőzésről, ha mérgező anyag, élelmiszermérgezésről, közös szóval élelmiszer eredetű megbetegedésről beszélünk.

Melyek a leggyakoribb tünetek?

A leggyakoribb tünetek a hányinger, hányás, hasmenés, hasi görcsök, általános rosszullét, esetenként láz. Ételmérgezés tünetei lehetnek ritka esetekben az eszméletvesztés, kettős látás, nyálfolyás, görcsök, izombénulások, tudatzavar is.

Az étel elfogyasztása után mennyi idővel jelentkeznek a tünetek?

A tünetek általában az étel elfogyasztását követően fél órától 48 óráig jelentkeznek, de néha ennél hosszabb lappangási idő is előfordul. Egyes esetekben egy hét, vagy még több idő is eltelhet a tünetek jelentkezéséig.

Mikor gyanakodhatunk ételmérgezésre?

Ételmérgezés gyanúja általában akkor merül fel, ha azonos ételt fogyasztó emberek közül közel azonos időben többen hasonló tünetekkel megbetegszenek. Gyanakodni lehet akkor is, ha az étel fogyasztásakor szokatlan ízű, szagú, jellegű volt. Gombafogyasztás utáni hányás, hasmenés, esetleg tudatzavar jelentkezését mindig gyanúsnak kell tartani, és azonnal orvoshoz kell fordulni!

Az ételmérgezést romlott étel okozza?

Általában az ételmérgezésben szerepet játszó ételen semmilyen elváltozás nem látszik, és az ízén sem érezhető. A romlott étel is okozhat természetesen megbetegedést, de azt általában nem fogyasztjuk el.

Hol történik a legtöbb ételmérgezés?

A legtöbb ételmérgezés a magánháztartásokban történik, saját magunk okozzuk tudatlansággal, az alapvető szabályok be nem tartásával. Csoportos, tömeges ételmérgezések általában rendezvényekhez, közétkeztető vagy vendéglátó egységben elfogyasztott ételhez kötődnek.

Milyen élelmiszerek okoznak leggyakrabban ételmérgezést?

A legveszélyesebbek azok a tojástartalmú, valamint húst tartalmazó ételek, amelyek egyáltalán nem, vagy nem eléggé vannak átsütve, átfőzve. Ilyenek a tojáskrémes, tojáshabos sütemények, madártej, tojásos galuska, vagdalt hús, hamburger, tatár beefsteak, rakott, töltött ételek, majonézes saláták, nagy-darabban egyben sütött húsok.

Bármilyen étel veszélyes lehet azonban, amely szennyeződhetett, és ezt követően nincs átsütve, megfőzve. Veszélyesek még az ételmaradékok is, ha nem forrósítjuk át fogyasztás előtt.

Okozhat-e ételmérgezést az ételkészítő személy?

Igen. A fertőző betegségek jelentős része élelmiszerrel terjed, ezért az ételkészítő személynek egészségesnek, tisztának, ápoltnak kell lenni, és gyakran, alaposan kell kezet mosnia. Hasmenés, hányás, láz tüneteivel, bőrgyulladással ételkészítést nem szabad végezni.

Melyek a leggyakoribb, ételmérgezéshez vezető hibák?

Szennyezett nyersanyagokról baktériumok átkerülése a fogyasztásra kész élelmiszerekre. Ennek oka lehet a gyakori kézmosás hiánya, a szennyezett és tiszta termékek érintkezése, nem megfelelő elkülönítése (pl. ugyanazon edények, eszközök használata a nyers húshoz és kész élethez), a mosogatás, takarítottság hiányosságai. Baktériummal szennyezettnek tekintendőek a nyers húsok, nyers baromfi, tisztítatlan zöldség, amelyeket a fogyasztásra kész élelmiszerektől elkülönítve kell hazaszállítani, tárolni, és feldolgozni.

A sütés-főzés nem alapos. A nem megfelelően átsült, félig nyers ételek veszélyesek lehetnek. Az átforralás a baktériumok, vírusok nagy részét elpusztítja. Ehhez az étel belsejének el kell érnie a 70-75 C fokot, amely ételhőmérővel is ellenőrizhető.

Nem megfelelő hőfokon történő tárolás. A hűtőszekrények hőfoka + 5oC körül kell, hogy legyen. Hőmérővel ellenőrizhető! A romlandó élelmiszert mindig hűtőben kell tárolni. A langyosan tartott étel veszélyes!

A készételek túltárolása. A főtt étel elkészülte után 2-3 óráig tekinthető veszélytelennek, ha már elkészítése során nem követtek el súlyos hibát. Három órán túl történő fogyasztás esetén újra át kell forrósítani.

Mi a teendő ételmérgezés gyanúja esetén?

A enyhe hasmenéses tünetek egy-két nap alatt általában maguktól rendeződnek. Gyógyszer szedése nem szükséges, azonban a folyadékpótlásról gondoskodni kell. Súlyosabb tünetek (hányás, láz, gyakori, vagy véres hasmenés) esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni. Enyhe tünetek esetén is javasolt a háziorvos felkeresése, hiszen az egyedi megbetegedés része lehet egy kiterjedt járványnak, vagy tömeges ételfertőzésnek.

Jótanácsok az ételmérgezések megelőzéséhez:

 • Ha beteg (hasmenéses, lázas), ne készítsen ételt!
 • Mosson kezet gyakran, alaposan, főleg ételkészítés valamint étkezés előtt!
 • Tartsa tisztán a konyhát, és a konyhai eszközöket!
 • A nyers húst, baromfit tárolja, kezelje elkülönítve!
 • A romlandó élelmiszert, ételt mielőbb tegye be a hűtőbe!
 • A maradék ételt forralja át fogyasztás előtt!
 • Ha házon kívül étkezik, legyen igényes!
 • Ne fogyasszon ételt elhanyagolt higiénéjű helyen!
 • Csak forrón tálalt meleg-ételt, hűtőben tárolt hideg-ételt fogadjon el!
 • Legyen tudatában, hogy a nyers tojást tartalmazó ételek, félig nyers húsok veszélyesek lehetnek. Kisgyereknek, betegnek soha ne adjon ilyet!
 • Ne fogyassza el az ételt, ha állott, romlásra gyanús, vagy szokatlan ízű!
 • A frissen készült, forrón tálalt étel biztonságos!

F

  

#1 Dr.BauerBela

2021. november 25., csütörtök

t.
BARANYI KÁROLY
Környezeti nevelés - egészségvédelem
gyermekkorban
A környezeti tényezők egészségre gyakorolt hatásának elemzésével, vizsgálatá­
val foglalkozó egészségügy helye a környezetvédelemben nem lehet kétséges.
A humánökológiai szemléletű környezetegészségügy az ember és a környezet
kiegyensúlyozott kapcsolatának megteremtésében érdekelt, amely kapcsolat­
ban az embert és az emberi tevékenységet az ökoszisztéma részeként kezeli.
Ennek megfelelően az ember egészségének védelmére kidolgozott korszerű
egészségprogramokban a várható egészségi kockázat megítéléséhez ma már
nem elegendő az egészségre közvetlenül ható direkt környezeti expozíció vizs­
gálata, azaz a konvencionális kockázatbecslés, hanem figyelembe kell venni az
ökoszisztéma egyéb részrendszereit, az ott lezajló folyamatok révén az embert
érintő közvetett hatásokat is (rendszerorientált kockázatbecslés).
A gazdaság - környezet - egészség egymástól elválaszthatatlan kapcsolata olyan
vitathatatlan tény, amelynek minden környezetet vagy gazdaságot érintő döntési
folyamatban integráltan kell megjelennie. A korszerű környezetegészségügy az
egészség stratégiákban mindenkor számol a határterületi (egészségügyi és nem
egészségügyi) tudományágak, az egyének és a közösségek együttműködésével. A
környezetegészségügyi feladatok különböző társadalmi színtereken történő érvénye­
süléséhez az 1991. évi XI. tv az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
biztosít jogi hátteret. E törvényben kerül megfogalmazásra a szolgálat népegészségügyi
és egészségvédelmi tevékenysége.
A Magyar Higiénikusok Társasága a környezeti és az egészségi állapotra vonatkozó
helyzet ismeretében a humánökológiai szemléletű környezetegészségügy működését
bizonyos feltételek megléte esetén látja biztosítottnak. Ezek:
- szisztematikus közegészségügyi monitorrendszer működtetése, az egészségre
vonatkozó adatok gyűjtése, rendszerezése, elemzése céljából
- információs rendszer kialakítása és hozzáférhetővé tétele a döntéshozók, az
egészségügy, a határtudományok, ill. a lakosság részére
- környezetegészségügyi célok megállapítása, a szükséges eszközrendszer megte-
70
SZEMLremtóse országos, helyi, ill. területi szint- környezetegószsógügyi feladatokkal foglalkozórészlegek működési feltételeinek
biztosítása
- szakemberek képzése, továbbképzése közvélemény rendszeres tájékoztatása,
alapismeretek oktatása
- környezeti nevelés
A fentiekből mint fontos gondolatkör kiemelendő az egészségi állapotról helyzetképet
nyújtó folyamatos monitorozás, a személyes felelősség felkeltését is szolgáló, a
célkitűzések elfogadtatását vagy éppen elvetését segítő információs rendszer. Ameny -
nyire fontos a környezetegószsógügyi tevékenység hatékonysága szempontjából az
egyetértő, támogató közvélemény, annyira nagy a környezeti nevelés jelentősége is a
majdani döntések meghozatala szempontjából.
Jelen munka a környezeti nevelés és az egészséggondozás konkrét kérdéskörét a
gyermek- és ifjúsághigiéne szemszögéből közelíti. A gyermek- és ifjúsághigiéne a
preventív medicina lényeges részterülete, amely a gyermek- és oktatási intézményekben

nevelkedő és tanuló korosztályok harmonikus testi és lelki fejlődésének biztosítására,
valamint későbbi, a felnőtt lakosság körében nagy gyakorisággal előforduló megbe­
tegedések korai megelőzésére törekszik. A fiatal korosztályokra vonatkozóan dolgoz
ki egészségügyi szempontokat és módszertani lehetőségeket olyan magatartásformák
elsajátításához, amelyek mind nekik, mind a velük foglalkozó felnőttek számára nagy
valószínűséggel segítséget jelentenek az egészség megtartásában.
Amikor az egészségvédelem jelen és jövőbeni feladatait kell megfogalmazni, sajnos
abból a tényből kell kiindulni, hogy a felnőtt lakosság nem egészséges. A Magyar
Tudományos Akadémia elnöksége 1988-ban felkért szakemberek által körültekintő
alapossággal készített tanulmányok elemzése és vitája nyomán megjelentette állásfog­
lalását a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan. Megállapította, hogy a lakosság
egészségi állapota nagyon kedvezőtlen, sőt rossz. Az állásfoglalásból helyén való
idézni a következő megállapítást.
"Kiemelt gondot kell fordítani az ifjúság egészségének megőrzésére az iskolai
oktatás-nevelés minden szintjén, az ismeretek, teendők szakszerű átadása, a teljes
testi-lelki feltételeinek megteremtése, az értékrendek racionális átalakítása céljából."
Mindazon egyéb helyzetfeltáró munkák, statisztikai adatok is, amelyek a felnőtt
lakosság egészségi állapotára irányultak, azt igazolták, hogy a felnőtt társadalomban
vezető halálokként szereplő megbetegedések elsősorban nem akut környezeti ártal­
mak, hanem évtizedek alatt elrontott életvitel, az egészséget nem gondozó, az
egészséget értéknek nem becsülő egyéni és társadalmi magatartás következményei.
Könnyen belátható az egészségügy és az oktatásügy különböző szféráiban dolgozók
fokozott felelőssége az egészségnevelésben.
Az egészség fogalom elsődleges értékként való beépítése olyan lényeges motivációs
erő, amelyet kora gyermekkorban kell megtanítani. Akkor felnőttként az egyén tudatos
választási lehetőséget nyerhet az egészségét kockára tevő életmód és munkakörül­
mények felvállalásában vagy elutasításában. Az egészség értékként történő beépítése
természetesen rendkívül nehéz, hiszen szokások kialakításáról van szó, illetve adott
esetben meglévő helytelen szokások megváltoztatására irányuló törekvésekről van
szó. (1. ábra)
Ma már nem újdonság azt mondani, hogy az egészség testi-lelki jólét. Miként az is
természetes gondolatmenet, hogy a lakosságot sújtó megbetegedések hátterében
pszichoszomatikus történések vannak. A pszichoszomatikus szemlélet megköveteli,
hogy a különböző határterületeken dolgozó, a gyermek- és ifjúsági korosztályokkal
kapcsolatba kerülő szakemberek szemléletében érvényesüljön a team munka eviden­
ciája. Hazánkban ez még nem igazán gyakorlata sem az oktatásügyi sem az
71

 

#1 Dr.BauerBela

Bennünk lakozó vendégek

hogyan kerüld el, hogy parazitahordozó legyél

Az emberek 70%-a különböző parazitatípussal fertőzött. Mindenki veszélyben van

19.11.2021, 16:10 írta: Csikós Gábor Egészség

A WHO adatai szerint a parazitafertőzés gyakorisága 17,6%-kal nőtt 2019-ben. Érdekes módon, ezek a számok nem csupán a fejlődő országokra vonatkoznak, Európa virágzóbb részeire is.

A helmintózis azért ennyire széleskörű, mivel a pácienseknél nem jelentkeznek tünetek a korai szakaszban. Egy fertőzött személy mindvégig tudatlan marad, miközben másokat is megfertőz.

Miért veszélyesek a férgek?

Több mint 360 ismert féregtípus létezik. Ezek többsége a bélrendszerben vagy a májban él, de egyes fajok bármely más szervig és rendszerig képesek eljutni, például: tüdő, szív, központi idegrendszer, izmok, szemgolyó, agy.

 •  Szövetek és szervek károsodása. Megnövekedett kockázat a fertőzés és a vérmérgezés kialakulására;
 •  Allergiás reakció (bőrkiütés, viszketés, repedések és sebek);
 • Rákkeltő papillomák kialakulása;


Hogyan alakul ki a parazitafertőzés?

A feltételezés, miszerint csak a nyers ételeken és a vízen keresztül lehet megfertőződni csak sztereotípia. A paraziták a bőrön keresztül is a szervezetbe kerülhetnek. Például amikor a tömegközlekedést vagy a nyilvános WC-ket használjuk.

A férgek lárvái a pórusokon keresztül a hajszálerekbe jutnak és a vérkeringés segítségével szétterjednek a testben. Az emberek ilyenkor semmilyen szúrást nem éreznek, ezért is olyan nehéz észre venni, hogy fertőzött lettél. Emellett az állatok és a rovarok is megfertőzhetnek a mikroszkopikus méretű peték porral való belélegzésével.

TOP-3 módszer a paraziták elleni harchoz

Parazitaellenes diéta

- Figyelj oda az elfogyasztott ételek minőségére: ne egyél mosatlan zöldségeket, gyümölcsöket és gyógynövényeket, feldolgozatlan húst (félig átsült húsok), nyers halat (sushi-tekercs, sashimi) és nyerstejet.

- Fogyassz kevesebb cukrot és édességet – ezek serkentik a patogén mikroflóra fejlődését a bélrendszerben

NE FELEDKEZZ MEG A SZEMÉLYI HIGIÉNIAI SZABÁLYOKRÓL

A modern világban nehéz elkerülni a korlátok megérintését a tömegközlekedési járműveken, az étkészlet használatát a kávézókban és a nyilvános WC-ket. Egy egyszerű szabályt kell követned: moss kezet rendszeresen és ne érj az arcodhoz.

Méregtelenítés

A paraziták és a bennük lévő méreganyagok kimosásához egy parazitaölő készítménnyel méregtelenítő kezelést kell végezned, név szerint a Toxic OFF termékkel.

Ez a készítmény rendkívül hatékony, és nincsenek ellenjavallatai vagy mellékhatásai. Hatása a paraziták számára kedvezőtlen körülmények megteremtésére irányul, melynek köszönhetően azok elvesztik érdeklődésüket a szaporodással kapcsolatban, legyengülnek és ezért könnyen eltávolíthatóvá válnak a szervezetből.


A Toxic OFF formulája növényi kivonatokból áll (fehér üröm, kurkuma, ázsiai gázló, emblica officinalis és zeller kivonat), amelyek mind a következő parazitaellenes hatással bírnak:

#1 Dr.BauerBela

2021. november 22., hétfő

 

Figyelem! 14 fontos vagy veszélyes tünet gyermekkorban (1.)

2014.02.11. Módosítva: 2016.04.01.

A gyermek nem kis felnőtt…Ez a banálisnak tűnő mondat sokszor elhangzik, mégis igen lényeges erre gondolni. Gyermekeinknél sokszor igen gyorsan kialakulhat (és el is tűnhet) egy-egy betegség, és vannak olyan figyelmeztető tünetek is, amelyek valamely súlyosabb betegség előjelei. Mondhatnánk, hogy minden apróságra oda kell figyelni, és a gondos szülő ezt meg is teszi. Idézzük fel mégis, melyek lehetnek azok a tünetek-jelek, amelyek különös figyelmet érdemelnek gyermekeinken!

Jellemző, veszélyes-fontos tünetek kisbabákon, és gyermekeken:


1. Magas láz

2. Fejfájás

3. Vágások, horzsolások

4. Hányás

5. Hasmenés

6. Kiütések

7. Fájdalom vizelés közben

8. Aluszékonyság

9. Iskolaundor

10. Zúzódások

11. Olvasási nehézség

12. Ízületi duzzanat

13. Erős szomjúságérzés

14. Nyaki merevség

1. Magas láz

A csecsemő- és gyermekkori láz, lázas állapot nem ritkaság. Ettől nem kell megijedni, hiszen a láz normális reakció a fertőzések ellen, a szervezet védekező mechanizmusának része. Dr. Scott Goldstein gyermekgyógyász szerint (Northwestern Children's Practice in Chicago) a fenti alól az egyetlen fontos kivétel a 2 hónap alatti életkorban jelentkező (végbélben mért) 38°C feletti láz. Ilyenkor azonnal orvoshoz kell fordulni! Ezek a babák sokkal érzékenyebbek a fertőzésre, súlyos állapot alakulhat ki rövid idő alatt. Kisgyermekkorban már kevésbé kell aggódni a lázas állapotok miatt, akár magasabb lázak esetén is.

A hagyományos lázcsillapítók nagyrészt alkalmazhatóak gyermekkorban, akár 39,5°C felett is. Dr. Goldstein még ezt említi: "Ahogy a láz emelkedik, a fej, az arc kipirul, izzad, gyorsul a pulzus és a légzés. A láz csökkenésével ezek a kísérőtünetek is szép lassan eltűnnek." A szakértők egyetértenek abban, hogy fontosabb lehet a gyermek általános állapota, mint a láz mértéke. Ha a gyermek sápadt, légzési nehézségei vannak, és szokatlan módon viselkedik, a láz csökkentése mellett célszerű azonnal értesíteni az orvost.

2. Fejfájás

A gyermekek nagy részénél előfordul alkalmi fejfájás. Ennek sokféle oka lehet: allergia, alvászavar, látásproblémák, hosszas tv-nézés, számítógépezés stb. Az esetek jelentős részében a fejfájás egyszerű, akár vény nélküli fájdalomcsillapítókkal elmulasztható.

Létezik azonban néhány veszélyhelyzet, ezekre kell különös figyelmet fordítani.

"Négy éves kor alatt, ha éjjel felriad a gyermekünk, hányással kísért fejfájásra, vagy a fejfájást szédülés, látászavar, gyengeség, koordinációvesztés kíséri, azonnal orvost kell hívni!" – magyarázza a gyermekgyógyász. "A súlyos fejfájás szokványos fájdalomcsillapítóra általában nem reagál, kísérheti nyaki merevség is, vagy fényre jelentkező fájdalom, ezek azonnali, sürgősségi ellátást igénylő állapotok." Akkor is értesíteni kell az orvost, ha a gyermek fejfájása visszatérő, különösen fájdalmas, vagy nehezen múló jellegű. Hangsúlyozzuk, hogy a fejfájások nagy része jóindulatú, a viselkedési zavarokat figyelni kell, és az orvos kizárja a súlyos állapotokat, mint bakteriális agyhártyagyulladás, fejsérülés, igen ritkán esetleges agydaganat.

3. Horzsolások, vágott sebek

Kicsinyeinken bizony elég gyakori a sebesülés... Annyi mindennel találkozhatnak otthon, vagy a játszótéren, amivel felsérthetik magukat. Nem kell pánikba esni, a sebek általában maguktól is begyógyulnak. Anita Chandra gyermekgyógyász szerint (American Academy of Pediatrics) " legfontosabb a vérzéscsillapítás, és a seb megtisztítása. Ha 30 percen belül nem lehet elállítani a vérzést, azonnal hívni kell az orvost."

A sebellátásnál igen fontos a seb megtisztítása, a fertőzés megelőzése. Akkor is hívni kell az orvost, ha a seb környéke piros, nedvedzik, gyulladt, gennyes, a gyermek lázas, elesett és fájdalmakra panaszkodik. A fertőzés megelőzése azért igen fontos, hogy megelőzhessük az esetleges szepszis (vérmérgezés) kialakulásás, amikor a baktériumok nagyobb tömege bekerül a vérárámba, és az immunválasz révén a szervezet saját szerveire támad. Ez igen súlyos állapot! Egy kisebb seb, sérülés nem befolyásolja gyermekünk általános állapotát. A szepszis viszont valóban súlyos állapotot eredményez, a gyermek hirtelen lesz lázas, ébersége csökken, ilyenkor azonnali orvosi ellátás szükséges! A szepszis gyors diagnózisa – az intenzív terápia, antibiotikus kezelés életmentő lehet adott esetben.


4. Hányás

Nekünk szülőknek tudnunk kell, hogy gyermekünk, főkleg babakorban bizony sokszor hányhat, és/vagy bukhat. A bukáson túl a hányást általában az ún. gasztroenteritisz (gyomor-bélrendszeri gyulladás) okozza, ez enyhébb betegség, magától is javul, elmúlik. Ilyenkor nagyon fontos a megfigyelés: ha a baba kis mennyiségű folyadékot is kihány, a kiszáradás súlyos veszély lehet.

A kiszáradás egyéb tünetei ebben a korban: a vizelet csökkenése, beesett szemek, súlyos aluszékonyság, kiszáradt ajkak, "sírás könnyek nélkül". Ha a baba dehidrálódott (kiszáradt), ismételten hány, és 6 hónaposnál fiatalabb, azonnal orvost kell hívni. Az extrém kiszáradás igen súlyos lehet, de megoldható, kórházi körülmények között. A babának infúzióban adják, pótolják a folyadékokat.

Ha a baba, a kisgyermek vért hány, szintén azonnali orvosi ellátás szükséges.

Ha a hányás epét tartalmaz (sárgászöld színű) vagy kávéaljszínű vért hány, ezek mind sürgősségi állapotok, intenzív, kórházi ellátását igényelnek!

5. Hasmenés

A hasmenés is, akár a hányás, általában valamilyen gyomor-bélrendszeri probléma következménye. Ha vírusfertőzés áll a háttérben, a betegség magától megoldódik néhány nap alatt, ahogy a vírus áthalad a szervezeten. Itt is figyelemmel kell lenni, akárcsak a hányásnál a kiszáradás veszélyére, és sürgősségi ellátás szükséges, ha a hasmenést erős hasi fájdalom kíséri, vagy a gyermek ébersége jelentősen csökken. Azonnal hívni kell az orvost, ha a székletben vér van, (bár ez gyakran csak az erőlködés miatt megrepedt ér miatt észlelhető), vagy ha a széklet bármilyen tekintetben eltér a normálistól.

További (nem sürgősségi) orvosi ellátást, konzultációt igénylő állapotok: állandósult hasmenés, hasi görcsök, vérzés a végbélből, étvágycsökkenés, súlycsökkenés. Két krónikus betegség is fennállhat a colitis, vagy a Crohn-betegség, mindkettőnél jellemző a hasmenés, a napi több széklet ürítése, hasi görcsös fájdalom stb. A krónikusan fennálló problémát az orvosnak diagnosztizálni – és kezelni kell.

6. Kiütések

Csecsemő- és gyermekkorban igen gyakori a kiütések jelentkezése, és az esetek nagy részében nem ad okot komoly aggodalomra. Bizonyos esetekben azonban jelezni kell ezt az orvosnak: "bíborvörös, fájdalmas, vagy egyéb jellemző tünetekkel együttesen jelentkezik, (pl. láz, hányás), azonnal hívni, értesíteni kell az orvost" – említi Dr. Puri.

Dr. Goldstein hozzáteszi: "Ha a gyermeken kiütések vannak, de egyébként jó érzi magát, csak akkor keressük meg az orvost, ha a kiütések néhány napon belül nem múlnak el. A szülő igen gyakran allergiára gyanakszik, ha kiütést lát gyermekén, főleg ha az hirtelen alakul ki és viszket. Ha bármilyen egyéb kísérőtünet jelentkezik, pl. sípoló, nehezített légzés, nyelési probléma, ajak- és arcduzzanat, vagy hasi fájdalomra, torkában furcsa érzésre panaszkodik, az kezdődő anafilaxiás reakciót jelenthet, azonnal hívjuk a mentőket!

7. Fájdalom vizelés közben

Lánygyermekek pisilés közben fájdalmas érzése szeméremajkak gyulladására (vulvitisz) utalhat. Ezt okozhatja pl. habfürdő, érdes felületű szappan. Fennállhat húgyúti fertőzés, az USA-ban pl. évente 1 millió körül keresik fel emiatt a gyermekgyógyászt. A kulcskérdés, hogyan lehet ezt kimutatni. Kisbabákon látható, hogy irritáltak, esetleg lázasak, vagy hánynak, csökkent az étvágyuk. Kis- és nagyobb gyermek jelzi a pisilésnél észlelt fájdalmat, diszkomfort érzést, vagy sürgető vizelési ingere van, a vizelet kellemetlen szagú, fehérneműjét átnedvesíti.

Láz nagyobb gyermekeken is lehet emiatt. Ha a fenti tüneteket észleljük, értesíteni kell az orvost, aki fertőzés esetén antibiotikumot fog rendelni. A húgyúti fertőzést próbáljuk megelőzi inkább! Na használjunk habfürdőt, kerüljük a durvább szappanokat, ügyeljünk arra, hogy kislányunk előlről hátrafelé törli hüvelyét, és kerüljük, hogy alsóneműje túl szoros legyen. Kisfiúknál jelentkező tünetek esetén (itt jóval ritkább az előfordulás) értesítsük az orvost.

#1 Dr.BauerBela

2021. november 20., szombat

PURURA SCHŐNLEIN


 

#1 Dr.BauerBela
#1 Dr.BauerBela

 

Mik a gyermekkori szorongás tünetei?

Mindenki látott már szorongó gyermeket, mindenki fel tudja sorolni, mi jellemző rá: félős, bátortalan, visszahúzódó, kevéssé aktív, rágja a körmét, izzad a tenyere, kipirul felelésnél, megakad a hangja beszéd közben, és így tovább.

A gyermekkorban jelentkező túlzott mértékű szorongás nem mindig látható, nem mindig egyértelmű.

Gyerekkori szorongás tünetei

A szorongás gyerekeknél sokszor úgy jelentkezik, hogy először valami másra gondolunk. Például arra, hogy beteg, mert hőemelkedése van, fáj a hasa, a feje, sápadt. Orvoshoz visszük, vérvételre kísérjük, és aztán mikor a leletek, eredmények negatívak, közli velünk az orvos, hogy itt valamilyen lelki probléma állhat a háttérben, forduljunk inkább gyermekpszichológushoz.

A szorongás ugyanis nem csupán gondolati, érzelmi szinten jelenik meg, hanem a testünkben is változást okoz.

Minél kisebb a gyermek, annál nehezebb eldönteni, mi is a baj. Egy 2-3 éves gyermek például nem tudja megbízhatóan megfogalmazni, hogy mi a baj, fél-e, ha igen, mitől. Szülőként, pedagógusként látunk bizonyos tüneteket, ez alapján mérlegelünk, és döntünk.

De melyek azok a tünetek, amelyek esetén túlzott mértékű szorongás állhat a háttérben? És miért fontos, hogy mégis elvigyük ilyenkor is a gyermeket orvoshoz? A következő áttekintés ebben nyújt segítséget:

 

Mikor gyanakodjunk szorongásra gyermekünknél?

 

1.) Testi tünetek jelentkezésekor

 • fejfájás, szédülés, elalvási nehézség, rendszeres rémálmok, hajhullás
 • körömrágás, túlzott szénhidrát-fogyasztás, ajakharapdálás, ajakzug kirepedése
 • nehéz nyelés, száraz száj, gombócérzés a torokban, köhécselés
 • nehéz légzés, mellkasi fájdalom, heves szívdobogás
 • hányinger, hányás, székrekedés, hasmenés, puffadás, hasi görcsök
 • bizonyos allergiák, asztma, magas vérnyomás, elhízás, éjszakai bepisilés, encopresis esetén

A fenti tünetek esetén minden esetben először orvoshoz kell vinni gyermekünket!
Ha nem találnak szervi okot, akkor érdemes pszichológushoz fordulni!
Az is előfordulhat, hogy a kombinált terápia (orvosi és pszichológusi segítség) indokolt!

Gyerekkori szorongás testi tünetei

2.) Viselkedésbeli változások esetén

 • iskola vagy óvodakerülés: eddig szívesen ment oviba, suliba, de most minden reggel kitalál valamit, hogy ne kelljen menni.
 • dühkitörések, agresszió: szokatlanul dacossá válik, vagy apró dolgok miatt is indokolatlanul feszülten reagál.
 • aktivitás-szegénység: nincs kedve semmihez, félőssé, bátortalanná válik. A korábban kedvelt dolgokhoz nincs már kedve és különféle kifogásokat talál ki, hogy ne kelljen azokat csinálnia.
 • rituálék: bizonyos cselekvéseket ismételget, melyek ideig-óráig megnyugtatják, aztán egyre hosszabbra nyúlnak.
 • alvási szokások megváltoznak: rémálmok jelentkeznek, vagy beszél álmában, sokszor felébred, esetleg nem tud egyedül elaludni

 

3.) Gondolkodásbeli furcsaságok jelentkezésekor

 • túl sok negatív gondolat: sokszor jutnak eszébe bizonyos szorongáskeltő gondolatok (pl. rémálmok képei, valami rossz fog történni, ki fogják nevetni a többiek, stb.), ilyenkor nehezen lehet
  a figyelmét elterelni, vagy megnyugtatni.
 • irracionális félelmek: sokszor olyasmitől fél, aminek a valószínűsége igen kicsi (pl. hogy meg fog halni, vagy balesetet szenved)
 • gondolkodásbeli beszűkülés: nehezen lehet elterelni a gondolatait, újra és újra ugyanazon rágódik.
 • generalizálódás: a szorongás egyre jobban befolyásolhatja az életét, napi több órát is tölthet aggódással, rágódással, ez hatással van az iskolai teljesítményére, alvására, életmódjára.

Láthatjuk tehát, milyen sokféle tünete lehet a gyermekkori szorongásnak. Azokra figyeljünk oda szülőként, amik korábban nem álltak fenn, és 2-3 hónap után sem enyhülnek!

Ne halogassuk, ne várjunk éveket, ne bagatellizáljuk a nehézségeket, vigyük őt szakemberhez, hiszen minél hamarabb részesül megfelelő megsegítésben, annál biztatóbb a szorongásos zavar prognózisa!


#1 Dr.BauerBela

A szorongó gyermek jellemzői

 

A szorongó gyermek jellemzői

A szorongó gyermek csendes, jó gyerek.

Szeretik az óvodában, mert nincs vele gond, ügyes, szófogadó, bár kicsit bátortalan, és nem túl aktív.

Az iskolában sem tűnik fel sokszor, hogy ezekkel a gyermekekkel bármi gond lenne. Nem teljesítenek kimagaslóan, de magatartásukkal sosem zavarják az iskolai rendet.

A szorongó gyermek otthon is szófogadó, bújós, szeretni való, csak éppen nem mer egyedül elaludni, vagy éjjel sokszor felébred.

A szülő is érzi, hogy túl sokáig cumizik, vagy nem tud leszokni a körömrágásról, de ez mégsem akkora baj, hogy azonnal pszichológushoz rohanjunk!

Valóban nehéz eldönteni szülőként, pedagógusként egyaránt, hogy a szorongás mikortól probléma. Ugyanis mindenki szorong valamilyen szinten, ez az életünk része, motivál minket, jó teljesítményre sarkall, alaposabbá tesz, segíti a figyelemkoncentrációt és a megküzdést. A túlzott mértékű szorongás azonban már egészségkárosító hatású, érdemes megelőzni, vagy ha már kialakult, és hónapok óta nem enyhül, akkor pedig pszichológushoz fordulni.

Mik a túlzott mértékű szorongás tünetei?

Sok gyermek izgul feleltetés, dolgozatírás előtt, vagy ismeretlen emberek társaságában. A pszichológia tudománya életkori sajátosságokként tartja számon, mikor mitől félünk. A félelmek egy része mindenkinél hasonlóan jelenik meg: például a szeparációs szorongás 8 hónapos csecsemőknél, majd később a bölcsődei/óvodai beszoktatásnál; vagy a haláltól, elmúlástól való félelem 7-8 éves korban, teljesítményszorongás az iskolai évek alatt.

Akkor érdemes túlzott mértékű szorongásra gyanakodni, ha gyermekünk viselkedése jelentősen megváltozik korábbi magatartásához, önmagához képes.

Ha eddig felszabadult, kacagó kisgyermek volt, most pedig naphosszat csak cumizva gubbaszt a kanapén, sokszor sír, és semmihez sincs kedve, akkor bizony valami nem stimmel. Vagy ha eddig jókedvvel, vidáman ment iskolába, de mostanában minden reggel fáj a hasa, a feje, vagy hányingere van, akkor tüneteinek, viselkedésének hátterében a túlzott mértékű szorongás állhat.

Az ún. pszichoszomatikus tünetek (testi tünetek valódi szervi ok nélkül) vagy magatartásbeli változások (pl. dühkitörések, agresszió megjelenése) esetén ritkán gondolunk lelki okra, pedig a gyermeklélek sokszor üzen ezáltal. A pszichoszomatikus tünetekről, gondolkodásbeli és viselkedésbeli változásokról részletesebben a gyermekkori szorongás tünetei című részben olvashatsz.

A túlzott mértékű szorongás okai gyermekeknél

Mi minden vezethet oda, hogy egy gyermek olyan mértékben kezd aggodalmaskodni, szorongani, hogy az már hatással van a család mindennapi életére, a gyermek iskolai teljesítményére, az alvására, vagy akár az emésztési folyamatokra?

A jelenség igen összetett, ezért a kérdést megválaszolása sem könnyű. Minden gyermek más, minden szorongó gyermek esetében más-más háttértényezők vezethettek a szorongásos zavar megjelenéséhez. Éppen ezért minden gyermek esetében sor kerül a szülővel egy anamnézis felvételére, mely segítségével átbeszéljük a gyermek életének történetét a fogantatástól, a magzati életkorban történő családi eseményeken át, az óvodai-iskolai történéseket egészen a jelenig.

Fontosak lehetnek az anyát ért stresszhatások magzati korban, vagy bizonyos gyógyszerek szedése, vagy a család életmódja, szociális körülmények az 1-3. életévben. Fontos momentumok a testvérek születése, a velük való kapcsolat is. Emellett pedig ugyancsak fontos, hogy maga a szülő szorongó személyiség-e, hiszen az öröklés mellett az is meghatározó, hogy a gyermek milyen problémamegoldó mintákat lát. A gyermekek utánzással tanulnak meg sok mindent, és ha azt látják, hogy anyu vagy apu szorong, mert sok a stressz a munkahelyen, ők is hasonlóan reagálhatnak a későbbiekben.

A gyermekkori szorongás okairól bővebben itt lehet olvasni.


 

A gyermekkori szorongásfajták

A gyermekkori szorongás a felnőttkori szorongáshoz hasonlóan többféle lehet.

Gyermekkorban beszélhetünk szeparációs szorongásról, iskolai vagy teljesítményszorongásról, általános vagy generalizált szorongásról, speciális fóbiákról, pánikbetegségről. Ezek tüneteiket tekintve hasonlóak lehetnek a felnőttkori szorongásfajtákhoz, de bizonyos tekintetben eltérnek. A gyermekkori szorongásfajtákról itt olvashatsz bővebben.

#1 Dr.BauerBela

 

Pánikbeteg a gyermekem – hogyan segítsek?

Ahogy a felnőtt emberek esetében, úgy a gyermekeknél is előfordulnak átmeneti stresszes állapotok, amikor valami szorongást vált ki bennük. Ezek az események jó esetben hamar lecsengenek, azonban ehhez az is szükséges, hogy a gyermek úgy érezze, bizalommal fordulhat a szüleihez, akik megértik, és segítenek feldolgozni a történteket. Időnként viszont előfordul, hogy maga a szülő sincs tisztában a szorongást kiváltó tényezővel, így nem tud segíteni, és az állapot tartóssá válik. A szorongás állandósulása komoly problémákhoz vezethet. Ha a szorongás rosszabbra fordul, akár pánikroham, pánikbetegség is kialakulhat. Cikkünkben arról lesz szó, hogy milyen módon lehet ezt a helyzetet megelőzni, kezelni, miként segíthet a szülő a gyermekének.

 Mi a pánikbetegség?

A pánikszerű félelem természetes emberi reakció rendkívüli körülmények között, ijesztő helyzetekben, illetve életveszélyben. Ilyen szorongásos rohamot szinte mindannyian átéltünk már életünk során, amikor a rohamszerűen érkező rosszullétünket valamilyen konkrét esemény, szituáció – például nehéz vizsga, vagy váratlan rossz hír, támadás stb. – okozza. Míg ezekben a helyzetekben pontosan tudjuk, mi váltotta ki belőlünk a riadalmat, addig a pánikroham okát nem tudjuk beazonosítani. Időnként rohamszerű szorongásokkal járhat néhány ismert más betegség is.

A pánikbetegség a szorongásos zavarok közé tartozik. Egy vagy több pánikrohamból áll, melyek után a serdülő fél egy következő roham bekövetkezésétől, arra gondol, „biztosan ismét rosszul leszek”. „A pánikroham hirtelen alakul ki, ok nélkül, melynek során intenzív, körülbelül tíz perc alatt tetőző rosszullétet él át a gyermek. A következő tünetek közül legalább négy jelentkezik a pánikroham alatt: heves szívverés, remegés vagy reszketés, légszomj, fulladásérzés, mellkasi fájdalom, hányinger vagy hasi panaszok, szédülés, hidegrázás vagy verítékezés, rettegés, halálfélelem, torokszorítás (gombócérzés a torokban).” (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Egészségügyi Szakmai Kollégium: Egészségügyi szakmai irányelv – Gyermekkori szorongásos zavarok ellátásának szakmai irányelve) A pánikroham nagyon ijesztő az azt átélő személy részére, mert olyan testi tünetek társulhatnak hozzá, amelyek valamilyen súlyos betegség, akár szívinfarktus tüneteihez is hasonlíthatnak. Roham közben a betegek furcsa idegenséget, valótlanságot is érezhetnek, mintha nem is a való világban lennének, hanem álmodnának, minden idegenné válna körülöttük. Félhetnek az öntudatuk, önkontrolljuk elveszítésétől, a megőrüléstől, valamilyen őrült cselekedet megtételétől. A pánikroham serdülőkorban jellemzőbb, ritkábban előfordulhat fiatalabb gyermekeknél is, akiknél a sírás, a szeretett személybe való görcsös kapaszkodás, a hisztinek tűnő heves tiltakozás lehet a jele. A pánikrohamok általában rövid ideig tartanak, körülbelül tíz perc alatt érik el a tetőfokot, majd fokozatosan, maguktól megszűnnek.  Mivel a roham testi tünetei nagyon ijesztőek, a hozzátartozók, vagy a pánikrohamot átélő személy környezetében lévő emberek ilyen esetekben gyakran mentőt hívnak, attól tartva, hogy infarktus, vagy más súlyos betegség áll a háttérben. A betegek emlékeznek az első roham időpontjára. Ha nem jutnak orvosi kezeléshez, kerülni kezdik azokat a helyeket, illetve helyzeteket, ahol már átélték a rohamot, ez pedig súlyosan beszűkítheti az életterüket. Ha ez a viselkedés befolyásolja az életvitelt, akkor ezt az elkerülést agorafóbiának hívjuk.

 Mit tegyünk pánikroham esetén?

A szülők számára nagyon ijesztő, amikor a gyermekük szorongásos rohamot él át. Eleinte sokszor nehéz eldönteni, mennyire vegyék komolyan, mit mondjanak neki. A szülők bizonytalanok lehetnek abban is, hogy mikor indokolt orvoshoz fordulni. Fontos tudni, hogy „a pánikroham soha nem hiszti, nem tudatos és nem akaratlagos. Éppen ezért soha ne büntessük, ne nevessük ki, vagy ne szégyenítsük meg a gyermeket a mutatott viselkedéséért!” (https://neszorongj.hu/szorongasos-roham-gyerekeknel-igy-kezeld/) A gyermek szorongását komolyan kell venni. Először is igyekezzünk minél hamarabb megnyugtatni őt, még a tinédzsereknél is fontos az ölelés, a testi kontaktus. Az is lényeges, hogy a szülő saját maga is igyekezzen lenyugodni, és higgadtan, biztonságot sugározva forduljon a gyermeke felé, nehogy a gyermek ijedtnek, riadtnak lássa őt. „Később, egy alkalmas pillanatban, nyugodt körülmények között érdemes megbeszélni a gyermekkel a történteket. Kérjük meg, mesélje el, mitől ijedt meg, aztán hogyan tudott megnyugodni, mi segített neki. Volt-e már hasonló élménye?”  (https://neszorongj.hu/szorongasos-roham-gyerekeknel-igy-kezeld/) Már az első rohamot követően javasolt elvinni a gyermeket orvosi kivizsgálásra. Mivel a pánikroham testi betegséget imitál, fontos, hogy a házi gyermekorvos kivizsgálja a gyermeket, és kizárja a szervi okokat. Ha az orvos nem talál szervi okot, a következő lépés a gyermekpszichiátriai kivizsgálás. Lényeges, hogy a pánikbeteg gyermek minél korábban, vagyis még azt megelőzően megfelelő kezelésben részesüljön, amikor a betegség súlyosabbá válik. A kezelés  gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás beavatkozásból állhat. A terápia során a gyermek megtanulja, hogyan ismerje fel és korrigálja azokat a negatív gondolatait, amelyek a pánikrohamok megjelenéséért és fennmaradásáért felelősek. „Ezzel párhuzamosan a reális helyzetértékelés kialakítására, az aktuális stresszhelyzet kezelésére és az elkerülő viselkedések leépítésére is sor kerül.”

(http://semmelweis.hu/hirek/2019/02/28/megfelelo-terapiaval-akar-heteken-belul-gyogyithato-a-panikbetegseg)

A pánikbetegség jól gyógyítható, ehhez azonban gyermeke aktív közreműködése, kitartása, és az Ön támogatása feltétlenül szükséges.

Forrás:

Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Egészségügyi Szakmai Kollégium: Egészségügyi szakmai irányelv – Gyermekkori szorongásos zavarok ellátásának szakmai irányelve

https://neszorongj.hu/szorongasos-roham-gyerekeknel-igy-kezeld/

http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/akar_heteken_belul_gyogyithato_a_panikbetegseg

https://stresszdoktor.hu/Gyogyithato_panikbetegseg.html

http://semmelweis.hu/hirek/2019/02/28/megfelelo-terapiaval-akar-heteken-belul-gyogyithato-a-panikbetegseg/

#1 Dr.BauerBela