Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. május 30., szombat

KITARTÓ ANGLO-SAXON ÉRDEKLŐDÉS A KÖZLEMÉNYEIM IRÁNT

GOOGLE-FEEDJIT REGISZTRÁCIÓ-2015-MÁJUS 30-ÁN#1 Dr.BauerBela

AZ ÖTÖDIK BETEGSÉGRE JELLEMZŐ ARCPIR


#1 Dr.BauerBela

KORAI MOZGÁSPROBLÉMÁK FELISMERÉSE

Korai mozgás problémák felismerése-

Újszülöttkor, csecsemőkor
 Az ember életében a mozgás a fogantatástól kezdődik. A magzati mozgások már a fogantatás utáni 6. héten megjelennek, így még az anya sem érzékeli. Az anyaméhben belüli mozgás sok mindenről árulkodhat. A megfelelő anya-magzat kapcsolat a problémamentesebb szülés feltétele is lehet. Az anyát érő külső és belső környezeti és érzelmi hatások a magzatra is hatnak, ezek fontosak a jövő szempontjából.
A magzatnak vannak olyan mozgásai, amelyeket születése után újra kell tanulni, mert a fizika törvénye, a nehézségi erő hatására elveszíti őket. Ilyen a gerincmozgások nagy százaléka. Születés után az újszülöttet azonnal orvosi ellátásban és megfigyelésben részesítik. Ha nem, akkor a fiziológiai mozgássorában jelentkező problémák nehezen észrevehetők.
Gyakran előfordul, hogy a csecsemő lustaságával ütik el a problémát. Nézzük, melyek azok a mozgások, amelyeknek hiányát észre kell vennünk.
A gyermek fejtartása: hason fektetve a csecsemő fejét 1 – 2 másodpercig önállóan emelnie kell. Ha ez elmarad, a csecsemőnél hypotón tartásról beszélünk
A kezek, a lábak mozgásának megfigyelése a kezek fogó-markoló reflexeinek megfigyelésével kezdődjön. Ha a csecsemő kezét megérintjük, markol.
A markolás erősségét figyeljük meg! Akkor jó, ha nem erős és nem túl gyenge.
 A lábakkal jól érzékelhető rugó mozgásokat tesz. A csecsemő kezével, lábával jól kifejezi az őt érő élményekből adódó érzelmeit. Az örömet, az anya közelségét, a rosszat.
. A csecsemő mozgásfejlődésének hosszú utat kell bejárnia, míg a baba feláll, és járni kezd.
A fordulás (hasáról hátára, hátáról hasára) 4 – 5 – 6 hónapos korban normális.
 Az ülést, felülést gyakran megelőzi a felállás. Az ülés és felállás így akár egyszerre is kialakulhat. Hétnyolc hónapos korban a csecsemő gyakran megmarkolja a kiságy rácsát és megpróbál felállni. Többszöri visszatottyanás után felismeri az ülés örömét.
A mászás kialakulása is erre az időszakra tehető. Ha a csecsemő mozgástere biztosítva van, a gyermek hamar kúszni, majd mászni kezd a játékai vagy valamilyen tárgy után
A biztos járásnak előfeltétele a mászás. A mászás segíti a gyermek gerincének, hátának erősödését, a farizmok, combizmok, lábizmok fejlődését, a nyak és a fej tartásának erősödését.
 A járás kialakulásának 10 – 12 hónapos korban kell megtörténnie. Az egyéves kor után még nem járó gyermeket meg kell figyelni. Milyen a fej, a hát tartása? Hogyan mászik? Milyen a láb, a lábfej tartása? Gyakori, hogy a járás késése nem ortopédiai elváltozásokban keresendő.
 Az elindulás feltétele az egyensúlyi rendszer megfelelő működése.
 A kisgyermek megismerő tevékenységének feltétele a normális mozgássor kialakulása.
 Mit nevezünk normális mozgáskornak? A fiziológiás mozgások meglétét időben átfordult, ült állt, mászott és járt. Mindegyik mozgásnak megvan a jelentősége a mozgás tekintetében, és ugyanígy a lelki fejlődésben. A mászás nemcsak az állás és a járás minőségét határozza meg, hanem a gyermek fejlődését is. Mindegyik mozgássorhoz megfelelő fejlődéspszichológia történések kötődnek. Ilyenek pl. a játéktevékenység, vagy a beszéd kialakulása stb. Ha ebben az életszakaszban jobban odafigyelnének a szülők, a család, a szakemberek, talán kevesebb tanulási zavarokkal küzdő gyermek lenne! A mászás közben kezd kialakulni a térészlelési, a térorientációs fejlődés. Egy felmérés során megkérdeztem olyan anyukákat, akiknek gyermekükkel nem volt semmi probléma: mikor állt fel a gyermekük? A válaszokból kiderült, hogy 35 megkérdezettből 30 nem emlékezett az időpontra. Azt, hogy mikor kezdett el járni, a többség csak körülbelül tudta. Ugyanennyi problémás gyerek anyját megkérdezve gyermeke felállásának idejét a többség csak körülbelül tudta. Arra a kérdésre, hogy gyermekük mikor kezdett el járni, szintén csak körülbelülit írtak.
 Ez bizonyítja, hogy erre a fejlődési időszakra gyakran nem figyel a szülő. A kisgyermek felállásának, elindulásának, járásának megfigyelése rendkívül fontos. Mint említettem, az egyensúlyi rendszer jó működése elengedhetetlen feltétele a járásnak. A járás ennek a működésnek a minőségétől függ. A széles alapon való járás gyakori eséssel, a koordináció zavarával, már agyi zavarokkal is összefüggésbe hozható. Ilyenkor orvosineurológiai (ideggyógyászati) kivizsgálásra van szükség.
A szükséges neurológiai, ortopédiai vizsgálások után következhet a szomatopedagógiai, mozgásnevelői vagy mozgásterapeuta végzettségű gyógypedagógus munkája. Feladatunk a fiziológiai mozgássor, a koordinációs finommozgások kialakítása mozgáspedagógiai módszerekkel. A rehabilitációs – habilitációs programot egyénekre adaptálva alkalmazzuk
A mozgásnevelő megnézi a gyermeket, és abból adódóan építi fel a kezelést. Minden terapeuta másképpen dolgozik. Szülőkkel együtt, így minden alkalommal (általában) az anya végzi gyakorlatot a gyermekkel. Ezeket a gyakorlatokat valójában olyan játékokkal végezzük, amelyekkel a gyermeket „becsapjuk”. A z eszközök odacsalogatják, meg akarja fogni, rá akar mászni, próbálja megharapni…stb. Hinták, amelyek szenzoros, integrációs programra építenek, amelyek vesztibuláris ingereket adnak, így az egyensúly, a koordináció javul. Masszázs egy medencében, vagy átmászás az alagútban stb. Természetesen ehhez még társakat is hívunk, hiszen egy csoportban 4 – 4 – 5 anyuka és gyermeke van. Mindig ügyelek arra, hogy egy-két jó mozgású gyermek legyen a csoportban, hiszen fontos az utánzás, és tapasztalatom, hogy a rosszabb mozgású gyermek mennyire utánozni akarja a jó mozgású gyereket. Mint említettem a mozgásterápia egyénre szabott. A szülőknek elmondom a problémát, a valószínűsíthető kilátásokat.
Fontos a szülőkben tudatosítani a gyakorlati anyagot, a terápia fontosságát, előrevetítve azt, hogy mi történhet, ha nem veszik komolyan a munkát. Örvendetes, hogy a fejlesztőben több mozgássérült gyermek megtanult járni, fizikai erőnlétük is javult, természetesen mindez az anya, a család és a szakemberek csapatmunkáját igényli
A rossz, vagy úgynevezett szétesett nagymozgásokból eredően gyakoriak a kar-láb szinkinézis hiánya, a finommozgások problémái, a testkép-, testtudat-, testsémazavarok. Az előbbi a karok-lábak járás közbeni összehangolt munkájának, az utóbbi az ujjak megfelelő mozgásának zavara.

 A zavar jellegét csak a szakember tudja megállapítani. Egy látszólag egyszerű mozgászavar, a fáradékonyság mögött nagyon súlyos betegségek húzódhatnak meg. Lechner Aranka gyógypedagógus-szomatopedag
#1 Dr.BauerBela

2015. május 29., péntek

A MAI KOR GYERMEKE

A mai kor gyermeke
Míg 150 évvel ezelőtt a 14 éven aluli gyermekek a népesség több mint 40%-át tették ki, ez a szám ma már csak 16%. A 18 éven aluliak a népesség 21%-át alkotják.
A családok egyharmada gyermektelen, további egyharmadának csak egy gyermeke van, a három- vagy több gyermekes családok mindössze 7,5%-ot tesznek ki. A szülők jelentős része (16,5%) egyedül neveli gyermekét (többségükben az anya).
Egyre nő azon házaspárok száma, akik tudatosan nem vállalnak gyermeket. Az Egyesült Államokban TINKER-eknek (Two Incomes, No Kids and Early Retirement) nevezett „új species” jómódú és magas társadalmi pozícióban lévő egyéneket foglal magába, akik érdektelenek a gyermekek problémáival kapcsolatban, és félő, hogy ilyen irányban befolyásolják a politikusokat és a döntéshozókat.
 A születések száma 1975 óta minden évben csökkent. 1975-ben 194 ezer gyermek született Magyarországon, 2003-ban már csak 94 ezer. Sajnos az egyre kevesebb újszülött között még mindig jelentős a kis súlyúak (< 2500 g) aránya (8,7%)
A terhességmegszakítások évi száma az 1970-es 192 ezerről 53 ezerre csökkent.
Amíg az 1900-as évek elején 100 újszülöttből 20–25 nem érte meg az egyéves életkort (a csecsemőhalálozás 200–250‰ volt), addig 1990-re a csecsemőhalálozás 15‰-re csökkent, és a legfrissebb statisztikai adatok szerint (2009) már csak 5‰ körül van.
Az elmúlt száz évben bekövetkező drámai változás főleg a higiénés és a szociális körülmények, a csecsemőtáplálás javulásának, a halált okozó fertőző betegségek megelőzésének és kezelésének (védőoltások és antimikrobiális terápia), a közelmúltban a perinatalis halálozás csökkenésének volt tulajdonítható. Manapság a csecsemőkori halálokok közül az igen kis súlyú koraszülöttek betegségei, a veleszületett fejlődési rendellenességek és az ún. bölcsőhalál vezet.
A gyermekek életkörülményei, tápláltsági állapota és egészsége tehát óriási mértékben javult az elmúlt fél évszázadban, szinte eltűntek a korábban halálos fertőző betegségek. Az iskolai oktatás általánossá vált, 16 éves korig kötelező és ingyenes, és tervezik a 18 éves korig tartó tankötelezettség bevezetését.
Kiépült a gyermekjóléti ellátás és a gyermekvédelmi szakellátás rendszere, az óvoda, az iskola, a védőnő, a nevelési tanácsadó, a családsegítő központ és a gyámügyi igazgatás.
Mindezen hatalmas eredmények ismeretében talán meglepő, hogy hogyan látják a mai gyermekek helyzetét a gyermekkor történetével foglalkozó kutatók.
A kutatók „változó” és „elveszett” gyermekkorról (1960-tól, ill. 1980-tól) beszélnek. A hagyományos értelemben vett gyermekkort a család integritásának meg-ingása és a tömegkommunikációs eszközök radikálisan átformálják, szinte eltüntetik, a gyermekek a szórakoztatóipar céltáblájává válnak. Amerikai szerzők lehangoló képet festenek a gyermekkor kiüresedéséről, a gyermekek lelkét veszélyeztető káros hatásokról
A gyermekeknek túl hamar kell szembesülniük a felnőttek kegyetlen világának lelket eltorzító hatásaival, így ők maguk is hirtelen veszítik el gyermekies vonásaikat és szinte átmenet nélkül válnak felnőtté (pl. a tíz év körüli gyermekek számára készült egyik magyar társasjátékban politikai napi- és hetilap hirdetéseket helyeztek el).
A fejlett országokban a szülők nagy hányada ma már egyre kevesebb időt fordít gyermekei nevelésére. A szülők helyét a kortárs csoportok és a tömegkommunikációs eszközök (elsősorban a televízió) veszik át. Ezek azonban nem a gyermeki értékek konzerválására és fejlesztésére törekszenek, hanem „egy koravén felnőtt modell sulykolásával deformálják a képernyő előtt ülő gyermekek lelkét
Milyen adatok és megfigyelések támogatják ezeket a pesszimista nézeteket?

Ismét kiéleződtek a társadalmi különbségek, évről évre szélesedik a szakadék a leggazdagabbak és a legszegényebbek között, nő a szegények száma.
Az elszegényedett népesség körében nagyobb a kamaszkorú terhesek száma, a koraszülöttek aránya, a csecsemőhalandóság, az alultápláltság és a hospitalizált gyermekek száma.
Számos, esetleg szakmailag már indokolatlanul vagy vitatható jogosultsággal fenntartott kisvárosi kórházi gyermekosztály létét – legalábbis részben – a régió rossz szociális helyzete indokolja, a felvett betegek jó része banális hurutos betegségekkel „szociális indikáció” miatt kerül kórházba.
Newcastle-i vizsgálatok megállapították, hogy a szegénynegyedekben élő gyermekek, ahol a gyermekjátszótér az utca, tízszer gyakrabban szenvednek fejsérülést közlekedési baleset miatt, mint jómódú környezetben élő kortásaik. A szegénység nemcsak a gyermekek egészségi állapotát befolyásolja hátrányosan, de a társadalmi hátrányokat is növeli, az iskolázatlanság, a nyomor és a bűnözés melegágya is lehet.
A szegény családokban észlelt alultápláltság mellett a gyermeklakosság egészére a túltápláltság és obesitas prevalenciájának fokozódása jellemző. Ma a gyermeknépesség mintegy 15%-a túlsúlyos, ill. kövér.
Népegészségügyi jelentőségű problémává nőtt az utóbbi évtizedben gyermek- és serdülőkorban a dohányzás, azalkohol- és drogfogyasztás.
 Egy  felmérés szerint minden ötödik 15–18 éves serdülő rendszeresen dohányzik és minden nyolcadik fiatal heti rendszerességgel fogyaszt szeszes-italt.
Sajnos megjelent a gyermekprostitúció és a szexuális kizsákmányolást szolgáló gyermekkereskedelem.
Az erőszak megjelenése a társadalomban növekszik és egyre több erőszakos cselekedetet gyermekkorúak követnek el. (Angliában ez a szám eléri a 10%-ot!) Évek óta vita tárgya a média és ezen belül a televízió szerepe. Kiszámították, hogy ha egy gyermek pl. naponta két órát rajzfilmeket néz, akkor évente mintegy 100 ezer erőszakos cselekedettel szembesül a képernyőn. A televízió azonban nem az egyedüli vétkes
Egy friss angol tanulmány pl. kimutatta, hogy a hagyományos és modern gyermekmesék és gyermekirodalom vetekszenek a televízióval az erőszakos cselekedetek leírásában, és a gyermek képzeletében a hallottak vagy leírtak alapján megjelenő erőszak romboló hatása erősebb lehet a látotténál is.
A James Bulger kétéves liverpooli kisfiú két tízéves iskolásgyermek által való megkínzása és meggyilkolása (1993) nyomán támadt felháborodás ráirányította a figyelmet az iskolai közösségen belüli erőszakra.
Egy másik felmérés szerint a tanulók több mint egytizede rendszeresen terrorizálja, testileg, lelkileg megalázza gyengébb társait. Az erőszak híre gyakran nem kerül ki a szűkebb közösségből. Ha lehetősége nyílik rá, csaknem minden második áldozat később maga is agresszorrá válik.

Erőszak a családban
Magyarországon évente csaknem háromezer gyermekbántalmazási esetre derül fény, amelyek leggyakrabban családon belül történnek. Minden feltárt esetre feltehetően több elhallgatott eset jut. Egyes becslések szerint minden nap 8 gyermeket bántalmaznak szüleik vagy a felügyeletükke l megbízott felnőttek, és havonta átlag két gyemeket vernek halálra. Az UNICEF hazánkat a gyermekbántalmazások gyakoriságát és súlyosságát tekintve a világ legveszélyesebb országai között tartja számon. Az Egyesült Államokban sem jobb a helyzet, a bejelentett esetek száma, ami itt is csak a jéghegy csúcsa, meghaladja az évi egymilliót.
A magyar felnőttek többsége családi belügynek tekinti a nevelési célú testi fenyítést.
A gyermekbántalmazást különösen nehéz bizonyítani. Az esetek többségében nincs tárgyi bizonyíték, ill. mentességi joggal nem rendelkező szemtanú. Hallgatnak a szomszédok és az esetleges szemtanúk. Félnek, és nem akarnak beavatkozni a családok életébe. Az egészségügyben és a gyermekjóléti szolgálatokban dolgozókat törvény kötelezi a bántalmazás jelentésére, de a kötelességmulasztást nem büntetik.
Gyermekotthonok

A családi erőszak áldozatául esett és a családból kiemelt gyermekek elhelyezéséről a gyermekvédelmi szolgálatok javaslata alapján a gyámhivatalok döntenek. Némelyek intézetbe, mások nevelőszülőkhöz kerülnek, úgy fele-fele arányban.
Az intézmények sajnos nem tudnak személyre szóló szeretetet nyújtani. Különösen a 3 éven aluli, kötődésre vágyó kisgyermekeknek nem biztosíthatnak fejlődésüket segítő, érzelmi életüket gazdagító környezetet. Az érzelmi elhanyagoltságon túl az is előfordult, hogy szexuális és fizikai bántalmazás áldozatává is váltak a gondozottak.
Mindezek alapján a gyermekpszichiáterek egy része, külföldi példákat követve, bezáratná ezeket az intézeteket. 1967-ben pl. az Egyesült Államokban 270 ezer gyermek lakott ilyen otthonokban, 2002-ben már csak 47 ezer, annak ellenére, hogy közben az USA lakossága 100 millió fővel növekedett.
A gyermekotthonok intézményének fenntartása mégis szükséges. Egyrészt a nevelő-szülők aránya legfeljebb csak 10%-kal növelhető tovább, másrészt a fogyatékos, súlyos magatartászavarral és drogproblémával küzdő gyermek befogadására nem alkalmas a nevelőszülői hálózat.
nevelőszülőségnek két formája van. Az ún. hagyományos formában a szülő saját hivatásának, munkakörének ellátása mellett egy vagy két gyermek gondozását végzi nevelőszülői jogviszonyban, és ezért nevelési díjat és ellátmányt kap. A hivatásos nevelőszülő több gyermek gondozását vállalja, ezért a nevelési díj és ellátmány mellett fizetést is kap.
Az első gyermekgyógyászati könyvet a perzsa Razes írta a IX. században. Európában 1764-ben, Svédországban adtak ki elsőként gyermekgyógyászati tankönyvet. Az első önálló gyermekkórházat Párizsban létesítették 1802-ben. A Pesti Szegény Gyermekkórház megalapítója (1839) Schoepf-Mérei Ágoston volt, akit a magyar gyermekgyógyászat megalapítójának tekintünk. Az első magyar tankönyvet is ő írta 1847-ben, de a három kötetesre tervezett műnek csak első kötete tudott elkészülni. Korszerű gyermekgyógyászatunk megalapítóiBókay János és Heim Pál.
Az első szerény gyermekkórházakban fektették le a századfordulótól kezdve a modern gyermekgyógyászat alapjait, az egyes kórképek klasszikus leírásai is ezekre az időkre tehetők.
A XX. század elejének vívmánya volt a tejhigiéne jelentőségének felismerése és a kórházi asepsis javítása, majd később a védőoltások elterjedése és a vitaminok felfedezése.
Ezt követte a folyadékterápia élettanának és klinikumának leírása és kidolgozása és az antibiotikumok alkalmazása, amelyek nagyban hozzájárultak a bélhurut, a fertőzések és a sorvadás gyakoriságának visszaszorításához.
A XX. század utolsó évtizedeiben a gyermekgyógyászati ismeretek olyan mértékben és ütemben gyarapodtak, hogy egyetlen személy már képtelen volt mindezeket magas szinten elsajátítani. A gyermekgyógyászatban is megkezdődött – a belgyógyászatban már jóval korábban megfigyelhető – specializálódás, mégpedig többféle formában.
Az egyes korcsoportokon belüli problémák megoldására jött létre a neonatológia és az adolescens medicina.
Az egyes szervek és szervrendszerek betegségeivel foglalkozó specialisták hozták létre a gyermekgyógyászaton belül a kardiológiát, a neurológiát, a pszichiátriát, a gyermekfejlődéstant, az allergológiát, a hematoonkológiát, a nefrológiát, a gasztroenterológiát, a pulmonológiát, az infektológiát, az immunológiát, az endokrinológiát (és diabetológiát), az anyagcsere-betegségek specialitását és a genetikát.
A gyermekellátás rendszerén belül kialakult specialitások az ambuláns pediátria, a sürgősségi ellátás és az intenzív ellátás.
Végül a valamilyen fokban károsított gyermekek multidiszciplináris ellátására jött létre a rehabilitáció mint speciális szakterület.
Az egyes specialitások színvonalas (és költséghatékony) művelése személyi, műszeres, ill. laboratóriumi hátteret, valamint megfelelő betegforgalmat (kardiológia), regionális és szupraregionális központokban (pl. hematoonkológia és immunológia) valósítható meg.
Korunk orvoslásának egyik jellemzője, hogy a beteg gyermekek és szüleik egy hányada az ún. alternatív medicina felé fordul. Ez különösen a ma még nem gyógyítható betegségek esetén van így, de tükröződik ebben az a hiányérzet is, ami a hagyományos beteg–orvos kapcsolat megváltozása, elsivárosodása, megromlása miatt alakulhatott ki a betegekben. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a sokszor hosszú időt és türelmet igénylő anamnézisfelvétel, fizikális vizsgálat és felvilágosítás épp úgy szerves része a modern orvoslásnak, mint a nagy felbontóképességű képalkotó eljárások, rutin laboratóriumi vagy molekuláris biológiai vizsgálatok.
A modern gyermekegészségügy és a gyermekellátás rendszere .
A gyermekgyógyászat feladata nemcsak a beteg gyermekek gyógyítása, hanem a gyermek egészséges állapotának, növekedésének, fejlődésének, táplálásának, családi és szociális hátterének ismerete és nyomon követése is.
Ezt a feladatot alapszinten a házi gyermekgyógyászok/gyermekorvosok végzik, munkájukat a védőnői hálózatsegíti (kötelező szűrővizsgálatok, védőoltások, D-vitamin-prophylaxis stb.)
A 0–14 éves korú lakosság háromnegyedét gyermekgyógyászati szakvizsgával rendelkező gyermekgyógyászok (házi gyermekorvosok) egynegyedét „felnőttgyógyász” háziorvosok látják el. A területi különbségek e szempontból azonban óriásiak. A fővárosban és a nagyvárosok jelentős részében a 14 év alatti gyermekek többsége házi gyermekorvosokhoz kerül, a községekben és falvakban ez az arány jóval kisebb. Országos szinten a 14–18 éves kor közötti lakosság alapszintű ellátása körülbelül egyenlő arányban oszlik meg a házi gyermekorvosok és „felnőtt”-háziorvosok között.
A gyermekbetegek kórházi ellátását a városi és megyei kórházak gyermekgyógyászati osztályai, néhány önálló gyermekkórház és speciális gyermekintézmény, valamint az egyetemi gyermekklinikák végzik.

A beteg gyermek érdeke az, hogy csak akkor kerüljön kórházba, és csak annyi ideig, amikor és ameddig feltétlenül szükséges. Hazánkban az ún. átlagos ápolási idő a kórházi gyermekosztályokon 5 nap. Szociális okok mi-att sajnos nálunk a szakmailag indokoltnál több gyermek kerül kórházba, és a finanszírozási szabályok is sok esetben arra inspirálják az orvosokat, hogy olyanokat is hospitalizáljanak, akiket járóbetegként is el lehetne látni.
#1 Dr.BauerBela

Periorális dermatitisz: avagy kiütések, gyulladás a száj körül GYERMEKEKNÉL KÉPEKBEN
  • A perioralis dermatitis (az orvosi, latin kifejezésnek nincs magyar megfelelője) egy ártalmatlan, de rendkívül zavaró bőrbetegség, mely elsősorban a száj körül vöröses, enyhén előemelkedő, apró göbcsék képződésével jár. Általában zsírosabb (ún. seborrheas típusú) arcbőrön, többnyire 20-40 év közötti nőkön előforduló viszonylag gyakori kórkép. A száj körül, az orr és ajak találkozási szegletében és az állon, később az alsó szemhéjakon ill. arcon szétterjedve gyulladt alapon szétszórtan, ritkábban csoportosan 1-2 milliméter átmérőjű gyulladt göbcsék alakulnak ki, néha azonban gennyet tartalmazó hólyagcsák (ún. pustulák) is megfigyelhetőek. Gyakran újul ki, elhúzódó és hullámzó lefolyású betegség, melynek átlagos gyógyulási ideje 1-2 hónaptól akár fél-egy évig is elhúzódhat. Ritkán azonban ennél sokkal hosszabb kórlefolyással is találkozhatunk.
    Betegeink többnyire égő, viszkető érzésről számolnak be, mely pl. a szokásos arckrémek, lemosók használata után, vagy pl. menstruáció előtt fokozódik.
    Kialakításában számos tényezőt tartunk számon, sok esetben azonban nem tudjuk megállapítani a kiváltó okot. Kiváltásában és fenntartásában számos külső (ún. exogén) tényező játszik szerepet: kozmetikai krémek, kenőcsök, detergensek, hormontartalmú gyógykenőcsök (kortikoszteroid kenőcsök), fluorozott fogkrém használata, fogamzásgátlók szedése, a gyomor csökkent savtermelése ill. pszichés okok is.

    A gyógykezelésben a bőrgyógyász szakorvos által felírt készítmények alkalmazása (belsőleg adott gyógyszerek ill. külsőleg használható oldatok, krémek) mellett nagyon fontos a beteg által általában használt illatanyagokat ill. tartósító anyagokat tartalmazó kozmetikumok elhagyása (arckrémek, lemosók, szappanok). Ezek speciális, ezen bőrbetegségre kifejlesztett ápoló kozmetikumokkal helyettesíthetőek. 2-3-4-5-6-

7-
8-


9-10-11-12-13-14-15-#1 Dr.BauerBela

2015. május 28., csütörtök

MEMENTO MEDICAL SĂTMĂREAN-VIEOFELVÉTEL-10.006 MEGTEKINTŐKÖSZÖNETET MODOK EZÚTTAL IS ANNAK 10.000 -NYI   HONTÁRSAMNAK AKIK  A” MEMENTO MEDICAL SĂTMĂREAN”ORVOSTÖRTÉNELMI  TUDOMÁNYOS MUNKÁM 40 PERCES VIDEO FELVÉTELÉT MEGTEKINTETTÉK.EGY ILYEN LÉPTÉKÜ MUNKA NAGYON RITKÁN KERÜL ILYEN MÉRTÉKBEN A TÁRSADALMI ÉRDEKLŐDÉS ELŐTERÉBE.HÁLÁS VAGYOK MINDENKINEK AKI MEGERŐSITETTE BENNEM A HITET AZ ALKOTÓ MUNKA ÉRTÉKÉBEN.ÉS TISZTESSÉGÉBEN,

A KIADVÁNY MAGYAR NYELVÜ VÁLTOZATA TELJES TERJEDELMÉBEN MEGTALÁLHATÓ A blog.bauer bela.ro oldalain a következő címmel MEGEMLÉKEZÉS A XX-DIK SZÁZAD KIVÁLÓ ORVOSAIRÓL A SZATMÁRI KÓRHÁZAKBAN”
#1 Dr.BauerBela

2015. május 26., kedd

TIZ MILLIÓ MEGTEKINTŐ A HONLAPOMON A VILÁG 195 ORSZÁGÁBÓL

 TIZ MILLIÓ MEGTEKINTŐ A HONLAPOMON A VILÁG 195 ORSZÁGÁBÓL
ORVOSTUDOMÁNYI ÉS GYERMEKGONDOZÁSI KÖZLEMÉNYEIM ÉRTÉKITÉLETE A NET-ENMOTTO-
Hálát adok az Úrnak hogy erőt,kitartást,tisztességet adott munkám elvégzéséhez és mindezek által tíz millió megtekintőnek nyújthattam segítő kezet.
Édesanyámnak ajánlom ezen emberek hálás üzenetét. Ő volt az aki  tudatosította bennem azt a kimondhatatlanul vérmes reményt, hogy életemnek  az egyedüli lehetséges értelme és méltányos fohásza  az emberi létet szolgáló  alkotás-
Ez egy fél  évszázados embert próbáló  munkájának,tapasztalatának az eredménye ,amit felmérni csak az tud akinek ehhez hasonló élményanyaga van. Ezúttal a munkám értéke nem a részrehajlások áldozata maradt,hanem azon tíz millió megtekintő által ítéltetett meg akinek ez bármilyen természetű javára szolgált.
A nagyvilág értékítéletére vártam mindmáig és az elkövetkezendő idők néma hálájára azok részéről akiknek segítségére van és lesz ez a kiadvány. A sors úgy érzem kegyeibe fogadott és méltányolta a törekvéseim tisztességét.
Ez a látogatottság az elkövetkezendőkben is tartós marad, mert a net-re feltett anyag úgy tartalmilag,mint terjedelmében/18 ezer oldal/valamint az bemutatott illusztratív képanyag gazdagsága/4500 foto/biztosíték erre.
Még azért is maradandó érték, mert a gyermekbetegségek klinikai jellegzetességei nem változnak  belátható időszakokként. A felismerhetőség külső jelei századokra sőt évezredekre tekintenek vissza./lásd az illusztratív képanyag bőségét/
MIT JELENT SZÁMOMRA A TIZ MILLIÓ MEGTEKINTŐ A NET-EN
Elsősorban egy segítő kéznyújtást az arra rászoruló felebarátaimnak,a gyermekvédelemben tevékenykedőknek de mindenekelőtt a beteg gyermeknek.
Egy éltető készség található fel  tartalmában amit akkor igényelnek az emberek amikor életük örömét a gyermeküket szenvedni látják.
Ez az érzés nem hasonlít ahhoz amit a tudományos tevékenységem sikerei során éreztem. Mondanivalója mögött emberi sorsok sorakoznak fel éppen úgy mint a bányavirágaim mögött.Tettem amit tennem kellett az Úr által megszabott életutamon,a szükség hajtotta igénylők segítségére. Célom őszinte és jó szándékú volt mindvégig, amíg ezt a hatalmas munkát a köz asztalára  helyeztem.
Számomra már érdektelen az emberi gyarlóságok olykor kimerítő áldatlansága és sorsom szemlélőinek  a bántó közönye,pedig életem folyamán mindenkivel csak jót tettem istápolva gyermeke egészségét. A küldetésemet teljesítettem de az alkotásom  hosszú ideig értékálló marad,a gyermekgyógyászati irodalomban.
Szatmárnémeti 2015 Május 26-án
#1 Dr.BauerBela

JAVASLAT-PÁSKÁNDI GÉZA SZATMÁRHEGY DISZPOLGÁRI MEGITÉLÉSÉRE

JAVASLAT

Páskándi Gézáról nem tartom szükségszerűnek javaslatot írni a díszpolgári cím elnyeréséért. Szatmárhegy polgárai egyöntetű felkiáltással fogadnák a hírt. Őt mindenki ismeri Erdély országban, az Óhazában és a világ minden sarkában.
Az összmagyarság felkiáltó jele volt és maradt az egész világ magyarságának tudatában.
Géza elsősorban a miénk, az erdélyi magyaroké. Szenvedéstől és megalázottságtól átitatott sorsával, hitet tett népe nagy igazságai mellett.
Szatmárhegy, századokra visszatekintő történelmében egyetlen magyar szimbólum lett,társadalmi értékrendjét tekintve.
Szimbólum, jelkép nélkül nincs nemzeti öntudat, emberi méltóság vagy reménysugár a fennmaradásunkhoz – a szimbólum-időtálló nemzedékeken átívelő, érzelmileg, erkölcsileg fenntartó, felemelő erő egy közösség életében.
Jól eső érzés, hogy mi mindannyian Páskándi Géza barátai és tisztelői, adott történelmi időben és körülmények között felismertük ezt a tényt és igyekeztünk átörökíteni az elkövetkezendőknek hogy ápolják tisztességgel. Áldozatkész emberekkel közös összefogással – nagy örömünkre mellszobrot avattunk Páskándi Gézának azzal a céllal, hogy elmúlásunk elhaló szavunk ne borítson leplet emlékére.
A ezentúl Páskándi vigyázó tekintete követ bennünket minden nap, hogy milyen, tisztességben és méltóságban éljük meg mindennapjainkat.
Páskándinak Szatmárhegy lesz legigazabb Panteon-ja, ahol a legtöbb emlékezést és szeretetet kapja – időben és hallhatatlanságban. Most már itt van közöttünk a hűséges szülőföldjén.
Ezentúl minden évben hitet tesznek a hegyiek, a szobor előtt, arról,hogy hegyi magyarnak mondhatják – az ízes magyar szó nagy játékmesterét–, az igaz embert,aki ebből a vízmosásos, gödrös utcából indult el a szerintünk még most is megfoghatatlan életútjára.
A megismétlődő megemlékezések alkalmak lesznek arra is, hogy ne törjön meg az itteni magyarság összetartó ereje, hogy gyermekeik szájából ne apadjon ki az igaz és szép magyar szó.
A történelem nagyon ritkán és szűkmarkúan osztja az igazságot, de olykor gyógyírt is nyújthat a népek és nemzetek fájdalmas sérelmeire, köztük a mieinkre is.
Most úgy gondoljuk hogy lassan feltisztulnak a láthatárok, feloldódnak a komor tekintetek, és az arra érdemeseknek hozzáférhetővé válik a történelmi igazságtétel, a szabadság a méltányos emberi szolidaritás, a teljesítményen, alkotókészségen alapuló társadalom. Mindez belátható időben beteljesedhet, ahogyan ezt Páskándi Géza megálmodta.
Azok akik minden alkalommal a megemlékezések alkalmával iderótták a Csillaghegy és Tükörhegy
ösvényeit/számosan elnehezedett léptekkel/a közelmúlt lelki terheivel, de nagy örömmel és megcsillanó fénnyel a szemükben élik meg ezeket a megemlékezéseket.
Érzik és tudják azt, hogy Páskándi Géza igazat írt és vallott az utolsó leheletéig, a csillaghegyiek, mindannyiunk igazát.
Javasolom hogy Páskándi Géza Kossuth díjas drámaírónak, Szatmérhegy Díszpolgára.címet
adományozzák.
Dr.Bauer Béla Ph.D
Szatmárnémeti 2015 Május 26-án
#1 Dr.BauerBela

MÁRVÁNYBŐR


#1 Dr.BauerBela

MONGOLFOLT


#1 Dr.BauerBela

2015. május 25., hétfő

A JOBB SZEMÜREG FERTŐZÉSE /CELULITIS ORBITALIS / 3 ÉVES GYERMEKNÉL


#1 Dr.BauerBela

HEVENY CSALÁNKIÜTÉS /AKUT URTIKARIA / EGY 4 ÉVES GYERMEKNÉL


#1 Dr.BauerBela

NYAKI CISZTÁK

Oldalsó nyaki ciszta A nyakon jelentkező képlet, amely általában megfázásos vagy felső légúti megbetegedésekhez kapcsolódóan jelentkezik a nyak oldalsó részén. Műtéti megoldást igényel.


Mediális nyaki ciszta
A nyelvgyök és a pajzsmirigy középső lebenye között található a fejlődés során normálisan is meglevő hámcsatorna „továbbélése”. (Normális esetben ennek fel kell szívódnia.)
Sebészi megoldást igényel.


#1 Dr.BauerBela