Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. május 21., kedd

Ifjúkori bohóság 


Leírás
A fiatalság-bohóság gondolata e jelben kétféle módon is kifejezésre jut. A fölső jel, a Ken képe a hegy, az alsóé, a Kané pedig a víz. A hegy alól előbukkanó forrás pedig a tapasztalatlan ifjúság jelképe. A fölső jel tulajdonsága a nyugvás, az alsóé pedig a mélység, a veszély. A veszélyes mélység előtt való nyugodt időzés ugyancsak az ifjúkor gyámoltalan bohóságának a szimbóluma. A két jelben bennerejlik azonban az út is, amelyen keresztül az ifjúkori bohóság leküzdhető. A víz olyasvalami, ami szükségképpen továbbfolyik. Amikor a forrás a felszínre tör, természetszerűleg nem tudja azonnal, hogy hová-merre. Azonban kitartó csordogálásával feltölti a bemélyedéseket, amelyek akadályozzák a továbbhaladásban, s végül sikert ér el.
Ítélet
A fiatalkori bohóság sikeres. Nem én keresem a balga ifjút, a balga ifjú keres engem. Az első jóslásnál felvilágosítom. Ha kétszer, vagy háromszor kérdez, az már molesztálás. Ha pedig molesztál, semmiféle felvilágosítást sem adok. Előmozdító az állhatatosság.
Fiatalkorban nem rossz a bohóság. Az ember ezzel együtt is sikeres lehet, csak tapasztalt tanítót kell magának találnia es a helyes attitűddel kell ahhoz közelítenie. Ehhez az első az, hogy az ember tudatában legyen a saját tapasztalatlanságának és rászánja magát arra, hogy tanítót keres magának. Ez a szerénység és érdeklődés elengedhetetlen a megfelelő befogadó-készség kialakulásához, ami a tanító iránti tiszteletteljes elismerésben fog megnyilvánulni.

Ezért kell a tanítónak várnia, amíg felkeresik őt. Semmi esetre sem szabad magát ajánlgatnia: csak ebben az esetben fog az oktatásra a megfelelő időben és megfelelő módon sor kerülni.

A válasznak, amit a tanító a tanítvány kérdésére ad, világosnak és egyértelműnek kell lennie, olyannak, mint amilyet a jóslatkérő is kapni szeretne. A másik oldalon viszont úgy kell ezt aztán fogadni, mint a kétségek feloldásának és a döntésnek a kulcsát. A bizalmatlan, vagy át nem gondolt továbbkérdezés csak arra jó, hogy molesztálja a tanítót, aki ilyen esetben a legjobban teszi, ha hallgat és tudomást sem vesz a további kérdésekről, hasonlóan a jósláshoz, ahol ugyancsak egyetlen választ kapunk, s minden további, kételkedő kérdés elutasításra kerül.

Ha mindehhez még állhatatosság is járul, amely nem hagyja abba mindaddig, amíg az ember pontról pontra mindent el nem sajátít, akkor teljesen biztosak lehetünk a szép sikerben.

A jel tehát ugyanúgy tanáccsal szolgál a tanító, mint a tanítvány számára.
Képzet
Hegy alól előbukkanó forrás: a FIATALSÁG képe. A nemes ember így tettei alaposságával fejleszti jellemét.
A forrás azáltal jön áramlásba és küzdi le az állóhelyzeteket, hogy minden, az útjába eső bemélyedést feltölt. Ugyanígy a jellem építésének az útja is az alaposság, amely nem ugrik át semmit, hanem fokozatosan és kitartóan kipótol minden hiányt, mint a víz a lyukakat, s így halad előre.

1. változó vonal 41. A csökkenés

A balga fejlesztéséhez előrevivő a férfiembert fegyelemre fogni. A béklyókat el kéne távolítani. Így folytatni megszégyenülés.
A nevelés kezdete a szabályozás. A fiatalság tapasztalatlansága hajlamossá teszi az embert arra, hogy eleinte mindent hanyagul és játékosan fogjon fel. Úgyhogy először meg kell mutatni számára az élet komolyságát. Jót tesz neki egy kis katonás fegyelem, ami által bizonyos összeszedettségre tesz szert. Aki állandóan csak játszik az élettel, az nem viszi semmire. A fegyelemnek azonban nem szabad sulykolássá fajulnia. A folyamatos sulykolás megszégyenítőleg hat és megbénítja az ember erejét.

2. változó vonal [K] 23. A repedezés

A balgákat elnézően kezelni üdvözít. Asszonyt kezelni tudni üdvözít. A fiú felnőtt mára gazdasághoz.
Itt olyan emberről van szó, akinek nincs még külső hatalma, de már rendelkezik a szükséges lelkierővel ahhoz, hogy viselni tudja a rá háruló felelősséget. Rendelkezik azzal a belső szilárdsággal és fölénnyel, ami lehetővé teszi számára, hogy elnézően kezelje az emberi balgaság gyengeségeit. Ugyanez a felfogás jellemzi a nőkkel, mint a gyengébb nem képviselőivel szemben is. Az embernek tudnia kell, hogyan vegye őket, s hogyan viselkedjen velük elismerőleg, egyfajta lovagias elnézéssel. Csak a belső erő és a külső visszafogottság együttese teszi az embert képessé arra, hogy magára vegye egy nagyobb társadalmi szerveződés irányításának a felelősségét, s ezáltal valódi sikert érjen el.

3. változó vonal 18. A romlotton való munkálkodás

Ne végy olyan leányt, aki egy acélos férfit lát, s máris nem ura magának. Semmi sem előmozdító.
Egy gyenge, tapasztalatlan ember, aki fölfelé törekszik, könnyen elveszíti a saját külön egyéniségét, amikor egy magasabb állásban lévő erős személyiséggel találkozik, akit elkezd szolgaian utánozni. Olyan leányhoz hasonlít, aki rögtön hanyatt vágja magát, ha egy erős férfival találkozik. Az ilyen szolgai közeledésnek nem szabad elébe mennünk, az nem tenne jót sem az ifjúnak, sem a nevelőnek.

A leány méltóságához hozzátartozik, hogy megvárja, amíg udvarolnak neki. A felajánlkozás mindkét esetben méltatlan, s nem jó egy ilyen ajánlatot elfogadni.

4. változó vonal 64. Beteljesülés előtt

A korlátolt balgaság szégyenhez vezet.
A fiatalkori bolondság esetei közül az a legreménytelenebb, amikor valaki üres képzelődésbe bonyolódik. Minél makacsabbul ragaszkodik az illető az ilyen valóságidegen képzelődésekhez, annál bizonyosabb a megszégyenülése. A nevelő a korlátolt balgasággal szemben gyakran nem tehet mást, mint hogy egy időre magára hagyja az illetőt, s nem igyekszik megkímélni őt a szégyentől, amit a saját viselkedése hoz a fejére. Gyakran ez az egyetlen lehetőség az illető megmentésére.

5. változó vonal [K] 59. A feloldás

A gyermeteg balgaság üdvözít.
Az a tapasztalatlan ember, aki szerény és gyermeki módon keresi a tanítást, jó úton jár. Aki ugyanis önhittségtől mentesen aláveti magát a tanárjának, az biztosan meg fogja kapni a szükséges segítséget.

6. változó vonal 7. A hadsereg

A balga megbüntetésénél nem visz előre a túlkapások elkövetése. Az egyetlen, ami előre visz: a túlkapások megakadályozása.
Olykor elkerülhetetlen a javíthatatlan balga megbüntetése. Aki nem hajlandó meghallani valamit, az érezze meg. Ez a büntetés más, mint egy kezdeti felrázás. A büntetés kiszabásának azonban nem szabad haragból történnie, hanem annak valamely vérség tárgyszerű elhárítására kell korlátozódnia. A büntetés nem lehet öncélú, hanem csupán a rend helyreállítását szolgálhatja.

Ez ugyanúgy érvényes a nevelésre, mint a kormány intézkedéseire a lakosság egy olyan csoportjával szemben, amely rendbontást követett el. A kormányzat beavatkozásának mindig csak elhárító jellegűnek szabad lennie, s az egyetlen célja a közbiztonság és a nyugalom helyreállítása lehet.
#1 Dr.BauerBela

A KÖZÉPVONAL NYAKI CISZTÁJA EGY 8 ÉVES GYERMEKNNÉL


#1 Dr.BauerBela
#1 Dr.BauerBela

DOBHÁRTYA ELVÁLTOZÁS KÖZÉPFÜ GYULLADÁSNÁL


Középfülgyulladás tünetei és kezelése gyerekeknél A DOBHÁRTYA KITERJEDT VÖRÖS ELSZINEZÁDÉSE

A középfül a dobhártya mögötti üreg, ebben helyezkednek el a hallócsontocskák. Akut gyulladása baktérium- vagy vírusfertőzés nyomán alakul ki, rendszerint savós vagy gennyes. A probléma a leggyakrabban csecsemő- és kisgyermekkorban jelentkezik. Krónikus gyulladásáról akkor beszélünk, ha a dobhártya tartósan sérült, állandó vagy ismétlődő fülfolyás észlelhető, úgynevezett vezetéses nagyothallás alakul ki.
A középfülgyulladás tünetei gyerekeknél
A tünetek pár nappal vagy egy héttel a felső légúti hurut kialakulása után jelentkeznek, de észlehetők lehetnek azzal egy időben is. Általában orr-garatüreg gyulladás és mandulagyulladás is fennáll. Félreismerhetetlen panasz a sajgó, majd erősödő fülfájás. A gyerek rosszul hall, láza van, általános rossz közérzet, levertség gyötri. Az érintett csecsemő nyugtalan, vigasztalhatatlanul sír, az ételt elutasítja, kezével folyton a füléhez nyúl, és fájlalja. Hányás és hasmenés is lehet a középfülgyulladás kísérője.
Amikor a fül "felfakad", a felgyülemlett folyadék és genny átszakítja a dobhártyát, ilyenkor a nyomás okozta fájdalom egyik pillanatról a másikra megszűnik, a fülből genny folyik.
Ha a gyulladás kéthetes kezelés alatt sem gyógyul meg, akkor nagy valószínűséggel a környező csontokra is átterjedt. Ennek megállítása néha már csak műtéttel lehetséges, ellenkező esetben a gyulladás kiterjedhet az agyhártyákra is: ennek következtében agyhártyagyulladás, az arc- és szemizmok bénulása, szédülés, hányás, belsőfülgyulladás következik be.
A középfülgyulladás diagnózisa, kezelése
A tünetek alapján nem nehéz azonosítani, de a szakorvos fültükrözéssel mindig alaposan szemügyre veszi magát a dobhártyát is.
A kezdődő sajgást, enyhe fülfájást el lehet mulasztani a fül száraz melegítésével, bekötésével. A fülkürt működését orrcseppekkel, gyulladáscsökkentőkkel mielőbb rendezni kell. Az orvos rendel antibiotikumot is, ha ezt a dobhártyakép indokolja. Fájdalomcsillapító, illetve gyulladáscsökkentő fülcseppeknek a betegség kezdeti stádiumában van szerepük. A gyerek fülébe semmit nem szabad beletenni, ha folyik, ami a dobhártya átszakadását jelzi. A váladékot a hallójárat-bemenetbe helyezett kis vattatamponokkal fogjuk fel. A fülkagylót csak nedves ruhával szabad törölgetni. Ha szükséges, akkor adni kell fájdalomcsillapítót is.
Ha elhúzódó vagy évente négyszer-hatszor is visszatérő középfülgyulladásról van szó, további vizsgálatokkal ki kell deríteni, mi áll az ismétlődés hátterében, és azt kell kezelni (ez lehet allergia, arc- és orrüreggyulladás, orrmandula-megnagyobbodás). A krónikus fülgyulladást már két lépésben kezelik: elsőként ott is a kiváltó okot tárják fel, illetve szüntetik meg, majd műtétileg kezelik a gennyedéses középfülgyulladást.
Így előzhető meg a középfülgyulladás
A felső légutak, az orrüreg vagy a garat megfázásos eredetű gyulladásait nem szabad elhanyagolni, mert könnyen átterjedhetnek a középfülre. Fontos a rendszeres, alapos orrszívás bármilyen hurutnál, míg a kicsi nem tud orrot fújni, később pedig be kell tanítani a minél alaposabb orrfújási technikát.

#1 Dr.BauerBela

2019. május 20., hétfő


Alvászavarok gyerekkorban


A kisbabákkal kapcsolatban mindenkinek egy édesen szundikáló csecsemő képe jelenik meg. A kezdeti 18-22 óra napi alvás mellett nem gondoljuk, hogy kicsit később már az alvás zavaraival is találkozhatunk. Tehetünk valamit ellene, vagy éljünk együtt ezzel?
A gyermekkor központi fogalma a fejlődés. Minden életszakasznak megvan a maga speciális feladata, amelyben akkor a gyermek a legtöbbet fejlődik. A fejlődés üteme egyénenként változik, de a fejlődési szakaszok sorrendje állandó. Az élet első éveiben nagyon sok mindent meg kell tanulnia a gyermeknek.
Ha egy pici fogaskerék megakad... A csecsemőnek mindenekelőtt hozzá kell szoknia a "kinti" élethez, a nappal és éjszaka váltakozásaihoz, megtanul egyedül (különállóan az anyai testtől) aludni, étkezni, üríteni, később azt szabályozni, beszélni, járni, gondolkodni, társakhoz kapcsolódni stb. Ebben az időszakban mindenre, ami a fejlődést akadályozhatja, akár környezeti hatás, akár pszichés történés, a gyermek ún. funkciózavarral reagál.

Zavar áll be a legvalószínűbben abban a folyamatban, ami épp kialakulóban van. A csecsemő az őt ért stresszre leginkább alvászavarral vagy táplálkozási zavarral reagál, a másfél-kétéves valószínűleg beszédzavarral vagy vizelet-, illetve székletürítési zavarral és így tovább.

Az alvás nem mindig zavartalan

Mit jelent az alvászavar gyermekkorban?

Alvászavarról akkor beszélhetünk, amikor a gyermek:

  • nem tud egyedül elaludni;
  • éjjel többször is felébred, és a szüleit hívja;
  • nem alszik mélyen, a legkisebb zajra is felébred;
  • kevesebbet, vagy többet alszik, mint amennyit az ő korában kellene;
  • éjszakai pánikrohamai vannak (pavor nocturnus);
  • alvajáró;
  • lidércnyomásokkal küzd (incubus);
  • az alvás-ébrenlét ciklusa felborul (nappal alszik többet);
  • fogát csikorgatja éjszaka;
  • álmában beszél.
Ezek közül néhány megoldható szoktatással, legtöbb esetben azonban pszichés probléma áll a háttérben, amivel érdemes szakemberhez fordulni.

Mit mondanak a pszichológusok? - A behaviorista álláspont

A különböző pszichológiai iskolák más-más oldalról közelítik meg a lelki egészséget.

A behavioristák szerint a gyermek minden megnyilvánulása tanult folyamat, minden az őt ért környezeti hatások függvénye. Az egyensúlyzavar, a betegség helytelen tanulás következménye, a megoldás az újratanítás.

A csecsemőnek meg kell tanítani az egyedül alvást, és azt, hogy ha éjjel felébred, vissza tudjon aludni anélkül, hogy a szüleit felébresztené. A szoktatás első lépése az, hogy be kell állítani a gyermek biológiai óráját. Segítenünk kell neki a nappal és éjszaka elkülönítésében, ha azt szeretnénk, hogy átálljon a hosszú éjszakai alvásra. Este legyen sötét a hálószobájában, és kevesebb zaj körülötte. Nappal legyen egy kis nappali fény, és ne csökkentsük az otthoni és az utcáról beszűrődő zajokat. Ezután következhet a nehezebb lépés: megtanítani egyedül aludni.

A legfontosabb: sok-sok apró, külső tényező, ami az alváshoz kapcsolódik. Ilyen például az elalvás előtti ceremónia: etetés, fürdetés, pizsamába öltöztetés stb. Elalvás előtt: ringatás, mese, altatódal.

Fontos azonban, hogy ezek csak az elálmosításra szolgáljanak, az elalvás már a kiságyban történjen, a kiválasztott játéktárgy, kendő stb. társaságában, amik egész éjszaka a gyermekkel maradhatnak. Hiszen mi, felnőttek is többször felébredünk egy éjszakai alvás során. És ha nem az a helyzet fogad minket, ahogy elaludtunk (pl. valaki átvitt minket egy másik szobába, vagy elengedte a kezünket) akkor nyugtalanok leszünk, mint ahogy a baba is sírni kezd, hogy visszanyerje biztonságérzetét.
 Lassan és türelmesen tehát rá lehet szoktatni a gyermeket az "önálló" alvásra. Mindezek mellet azonban elengedhetetlenül fontos a szülők belső biztonságérzete, legyen határozott, bízzon tanítása sikerében, helyességében. A baba együtt rezdül szüleivel, megérez mindent, ami bennük zajlik, de érzései kifejezésére még teste működésével képes csak: sír, rosszul alszik, nem eszik stb.

Mit mondanak a pszichológusok? - A dinamikus álláspont

A pszichológia ún. dinamikus irányzata inkább a belső, érzelmi folyamatokkal foglalkozik. Az alvászavarok pszichés hátterét tanulmányozva kiemelik a két év körüli énfejlődést, mikor a gyermek ráébred különállására, és alváshelyzetben az egyedüllét félelmetessé válik.

Álmos állapotban felerősödnek a szorongások. Ilyenkor alakítanak ki a gyerekek különféle "alvásceremóniákat". Vizet kér, még egy mesét kér, hogy minél tovább tartson az együttlét a biztonságot adó szülővel. Az is lehet, hogy saját testén keres kielégülést, ami csökkentheti szorongását (ujjszopás, onánia). A leggyakoribb, hogy keres egy olyan tárgyat, ami helyettesítheti a szülőt: pelenka, játék mackó, s azt szorongatja.

Szorongó gyermekek

A szorongások gyakori forrása a szülők nemi életéhez fűződő fantáziák, a gyermek környezetében történt haláleset, vagy valamilyen más ok, ami miatt a halál kérdésével kezd foglalkozni. Fontos ok lehet még a környezetben feltűnő őszinteség-hiány. Bármi, ami a gyerek körül történik, hatással van rá, érzékeli.

Ha nem tudja rossz érzése okát, fantáziál, s gyakran a fantáziált tartalom sokkal félelmetesebb. Ehhez társul még, hogy érzi a felnőttek őszintétlenségét, így egyedül marad kérdéseivel, titkával, bánatával, szorongásaival. Az éjszakai elszakadás a szülőktől felerősíti ezeket az érzéseket. Ilyenkor jelentkezhet a pavor nocturnus nevű alvászavar, mikor a gyermek éjszaka felriad, kiabál, megnyugtathatatlan, felébreszthetetlen, reggelre semmire sem emlékszik.

Az alvászavar hátterében sokféle ok állhat, minden eset egyedi, különböző, ezért megoldásukra nincs általános recept, ajánlatos pszichológus segítségét kérni.

Amikor azonban az alvászavar a helytelen szoktatás következménye, akkor az újratanítást pontos utasítások betartásával, lépésről lépésre kell elvégezni. Ebben lehet segítségünkre a következő kézikönyv:

#1 Dr.BauerBela

Az epilepsziás rohamok fajtái

Az epilepsziás rohamok fajtái

A rohamfajták meghatározásában a roham lefolyása, a klinikai tünetek, azok sorrendje és az EEG-ben észlelt jellegzetességek jelentik a legfontosabb támpontot.

Az absence roham

Régebben petit mal (ejtsd: pötimal) rohamnak is nevezték, de ez megtévesztő, mert nem minden kis-roham (ez a francia kifejezés magyar fordítása) felel meg petit malnak. Úgyhogy jobb az absence (ejtsd: abszansz) kifejezést használni, ami jobban leírja már elnevezésében is a dolog lényegét. Ez is francia szó, távollétet jelent. Ugyanis a rövid, pár másodperces roham csak elrévedésből, bambulásból, a végzett mozgás megrekedéséből és pillanatnyi távollétből, vagyis a környezettel való kapcsolat megszakadásából áll. Ez nem mindig tudatvesztés, vagyis a környezettel való kapcsolat teljes megszakadása, sokszor csak beszűkül a kapcsolat. A legpontosabb jellemzése ennek a pár másodperces kihagyásnak az, hogy a magasabb rendű agykérgi működésekben van átmeneti zavar. Erre az időszakra utólag a tudatvesztés arányában nincs teljes visszaemlékezés. Pl. a titkárnő automatikusan tovább ír, nem is biztos, hogy hibát ejt - bár többnyire ez következik be -, de utólag nem emlékszik arra, amit a rosszullét alatt automatikusan leírt. A testtartás többnyire megmarad, de néha pillanatnyi megbillenés is lehetséges. Gyakran a szemhéjakban, a vállban vagy ritkábban a végtagokban kis ritmusos rángások (egy másodperc alatt három) jelentkeznek, vagy a szemek felfelé, illetőleg ritkábban kissé oldalra fordulnak, a fej előre illetőleg hátra biccen. Mindez hirtelen kezdődik és végződik.

Az epilepsziás nagyroham

Az epilepsziás rohamok leginkább ismert formája az un. grand mal = nagy roham, amit generalizált tónusos-klónusos rohamnak neveznek az orvosi szaknyelvben. Az epilepsziás izgalom ilyenkor az egész agyat igénybe veszi. Ez lehet már rögtön a roham kezdetétől fogva így, máskor viszont valamilyen körülírt területről másodlagosan terjed szét az epilepsziás izgalom az egész agyra. A nagyroham mindkét válfaja az epilepsziás rohamok legsúlyosabb formája. Ilyenkor az agyban lejátszódó események kihatnak az egész izomzatra, a légzésre, a szívműködésre és más életfontos működésekre. Az izmok görcse először folyamatos, ez légzészavart, a végtagok és a törzs megfeszülését hozza létre (tónusos szakasz), majd a roham második részében a folyamatos megfeszülés helyett ismétlődő rángások jelentkeznek (klónusos szakasz). A légzés átmeneti leállása miatt az arc elkékül, később pedig, amikor az egész testet megrázó rángások lökésszerűen préselik ki a levegőt a tüdőből, a szájban lévő, a nyelés hiánya miatt pangó nyál habossá válik. A nagyroham jelentősen igénybe veszi az egész szervezetet, kimerülést hagy maga után. Az eszmélet csak lassan, fokozatosan tér vissza, a rohamozó általában nem emlékszik rá, hogy rohama volt, és csak mások elmondásából tudja rekonstruálni az eseményeket. A görcsös tónusos szakaszban bevizelés, esetleg beszékelés is előfordulhat. Gyakran napokig tartó izomláz következik az izmok görcs okozta igénybevétele miatt.

A komplex parciális roham

Ezek a rosszullétek rövidek, általában fél percen belül lezajlanak. Gyakran valamilyen jellegzetes érzés - előjel - vezeti be a rosszullétet. Pl. megnevezhetetlen rossz szag vagy gyomorból felszálló érzés, esetleg ismerősség vagy ismeretlenség érzés stb. A rosszullét vége nem hirtelen, még percekig zavartság követheti, ami lassan tisztul fel. Maga a rosszullét tudatzavarral jár, vagyis az illető a környezettel való kapcsolatát részlegesen vagy teljesen elveszti. Ugyanakkor különböző automatikus cselekmények jelentkezhetnek. Ezek lehetnek a száj körüliek: csámcsogás, nyeldeklés, nyálcsorgás stb., vagy többé-kevésbé kifejező jellegű gesztusokból állóak, mint pl. fal vagy asztal ütögetése, ruhaigazgatás, a kéz ügyébe eső tárggyal való babrálás, kezek forgatása, hangadásos, vagy érzelmi automatizmusok, amelyek leginkább félelmi jellegűek (szorongás, menekülés gesztusai) stb.
E rosszullétek a legtöbbször a halántéklebenyi epilepsziák tünetei, de származhatnak homloklebenyi epilepsziás gócból is. Felnőtt korban ez a leggyakoribb rohamfajta.

A túlnyomórészt alvásban jelentkező hipermotoros roham

Ezek rövid rohamok, melyek egy éjszaka leforgása alatt ismételten jelentkezhetnek, túlnyomó többségben homloklebenyi eredetűek.. A rohamok utáni feltisztulás gyors, a betegek általában tudatában vannak, mi történik velük. A heves motoros jelenségek kétoldaliak, de nem egyszer aszimmetrikusak és oldalisági túlsúlyt mutatnak, illetve kifejezett féloldali indulásúak. A mozgásjelenségekben gyakran kétoldali alternáló mozgásokat (bokszolás, biciklizés) látunk, vagy kaotikus csavaró-feszülő mozgások mutatkoznak. A homloklebeny belső, elülső felszínéről keletkező rohamok a karok tónusos kétoldali, de aszimmetrikus felemelkedését és a lábak bevonódásával kialakuló tónusos testhelyzetek (pozitúrák) felvételét eredményezi.

Az elemi (szimplex) motoros és szenzoros rohamok

A motoros elemi rohamok többnyire egy végtag, vagy izomcsoport klónusos rángásaiból állnak, tudatzavarral egyáltalán nem járnak. A szenzoros elemi rohamok különböző érzékelés területén megjelenhetnek az epilepsziás izgalom agykérgi eredetének megfelelően. Pld  a látókéregből induló és oda korlátozódó elemi rohamok idején köröket, háromszögeket, gömböket, csillagokat láthat a beteg, rendszerint az egyik (jobb, vagy bal) látótér felében .A testi érzékelés kérgi területéből induló rohamoknál, zsibbadás jelentkezhet körülirt területen, vagy féloldalt. Ezeket sokszor nehéz elkülöníteni az átmeneti vérellátási zavarból származó történésektől.
Prof. Halász Péter

A PHP Error was

#1 Dr.BauerBela

Szokatlan hajhullámokSzokatlan hajhullámok

Általában, mivel az agy növekedése kiszámítható módon történik, a fej csúcsa fölött van egy elsődleges haj. Ha a szőrszálak többszörösek vagy szokatlan helyeken vannak, az abnormális agynövekedés okozhatja az elváltozást  Ebben a csecsemőben a jobb fül mögött hajszőrzet látható, és a többi haja zavartalannak tűnik, 


#1 Dr.BauerBela

VELESZÜLETETT TORONYKKOPONYA


#1 Dr.BauerBela

2019. május 19., vasárnap

ÉGETT ARCBŐR CSECSEMŐNÉL


#1 Dr.BauerBela

CAPUT NATIFORME/HOSSZUÁS FEJ/


#1 Dr.BauerBela

Miről árulkodik egy újszülött fejformája (és miről nem)?
Miről árulkodik egy újszülött fejformája (és miről nem)?

A kisbabák világra érkezésük pillanatában gyakran nem éppen úgy néznek ki, mint a filmekben: ráncos, foltos, olykor lilás bőr, kancsal tekintet, kopasz buksi, és hát a fejforma is „hagy némi kívánni valót maga után” – na persze, nekünk akkor is a világon a leggyönyörűbb teremtés a miénk. De vajon miről árulkodik a kicsi fejének alakja?
„Ugye nem fog ilyen maradni a kislányom, kisfiam fejformája?” – bizonyára a legtöbb újdonsült anyuka első gondolatai között szerepel ez a kérdés, amikor megpillantja a kisbabáját, és nem magunk miatt aggódunk, hogy milyen torz bébit hoztunk a világra, hanem a gyerkőc élete pereg le lelki szemeink előtt; milyen lesz, ha így kell felnőnie.
„Nem, kedves anyuka, ez teljesen normális”- a legtöbb esetben így hangzik a válasz, ha valóban feltesszük a kérdést, az orvosnak. A legtöbb esetben!
Ugyanis a picik koponyája még nem egy szilárd csontból áll, hanem hat kutaccsal összekötött lemezkéből, ami az evolúció során pont azért alakult így, hogy a kicsi rugalmasan tudjon áthaladni a szülőcsatornán, mindenféle komplikáció nélkül. Ennek az útnak a nyomai látszódnak a kicsit hosszúkás, megnyúlt fejformán, ami pár nap alatt rendeződni fog. A császáros babák feje pedig inkább laposnak tűnhet, de az is helyre áll, ami valamivel hosszabb időt vehet igénybe.Ezen kívül egy újszülött fejformája még árulkodhat arról is, hogy van-e valamilyen születési rendellenessége, illetve, hogy elegendő időt töltött-e az édesanyja pocakjában.
A frenológia szerint (a 19. században igen népszerű áltudomány, melynek középpontjában a koponyával kapcsolatos mérések állnak), egy koponyatérkép segítségével, a rajta lévő domborulatokból és bemélyedésekből következtetni lehet egy gyermek sorsára: az áltudomány képviselői az 1800-as évek elején azt állították, hogy akár az ideális házastársat és munkát is meg lehet jósolni, sőt tovább mentek; az erőszakra való hajlamot is kiolvasták belőle (állítólag). A frenológiai megállapításokat rengeteg bizonytalanság és cáfolat érte, és ma már rasszistának, tudománytalannak, sőt egyenesen nevetségesnek számítanak ezek a kinyilatkoztatások. Tehát ilyen jellegű információkat nem fogsz tudni megállapítani a gyerkőcöd fejformájából.
A fentebb említett kutacsok nemcsak hogy normálisak egy bébi búbján, de elengedethetetlen fontosságúak is, és nem csak a szülőcsatornán való áthaladás, hanem az első hónapok-évek fejlődési folyamatai miatt is. Az úgynevezett Craniosynostosis, azaz a koponyavarratok korai elzáródása (a kutacsok hiánya) akár fogyatékosságok kialakulásához, csökkent IQ-szinthez is vezethet, hiszen a koponya merevsége miatt nincs elég hely az agy fejlődésére. E mellett tartósan toronyszerűen megnyúlt, torz fejformát, emésztési és alvási problémákat is okozhat. Hál’ Istennek, a statisztikák szerint ezt a betegség igen ritka, világszerte mintegy 2-3000 újszülöttet érint.
Szintén a fejformából megállapítható rendellenesség a plagiocephaly, azaz a lapított koponya, melynek okai a méhben töltött időszakban is kereshetőek; az ikrek esetében helyhiány miatt gyakrabban fordul elő ez a deformitás, vagy a méh alakja is lehet a kiváltó ok, de koraszülés is okozhatja. Előfordul az is, hogy közvetlen a szülést követő időszakban alakul ki a lapított koponya, például, ha túl sokat fekszik háton a pici, vagy ha rosszul helyezzük be az autósülésbe. Szerencsére ez a betegség nagyon jól kezelhető, például egy speciális sisak használatával.
A lapos fejforma még egyéb rendellenességekre is utalhat, mint a nyakmerevség, vagy más veleszületett nyakizom-problémák, amik a megakadályozhatják a babát a feje oldalra fordításában. Ezért bármit észlelünk; mindenképp osszuk meg az orvosunkkal, inkább derüljön ki, hogy semmi baja a kicsinek, minthogy később súlyos következményekkel kelljen számolni!
A nyitókép: freepik.com
#1 Dr.BauerBela

2019. május 18., szombat

10 tanulságos idézet a szülő-gyermek kapcsolatról

A szülő-gyermek kapcsolat az egyik legfontosabb kötelék, és nagyon nem mindegy, hogyan vélekedünk róla, hogyan éljük meg, akár szülőként, akár gyermekként.
Brené Brown
Almási Kitti

3. “Azért megyek a gyerekeim agyára, mert a korom és tapasztalataim okán próbáltam megóvni őket kudarcoktól, sérülésektől. Persze nem figyelnek, ami rosszulesik, s baromira megsértődöm. De akkor visszagondolok arra, hogyan beszéltem én az apámmal, nagyszüleimmel. Ők is a biztonság kupoláját vonták volna fölém, de magam is pimasz voltam, figyelmetlen, hálátlan. Ez az élet rendje. A szülők barátaira, más felnőttekre jobban figyel az ember.”
Tordy Géza
4. “A szülők nem törődnek mással, csak a gyerekeikkel, ők és a gyerekeik a világegyetem középpontja, csakis ők számítanak igazán. Senki más nem fontos, senki másnak a szenvedése vagy öröme nem számít, abból semmi nem valóságos.”
Paula Hawkins

5. “A ragaszkodást nem lehet elzárni, mint egy csapot. Főleg, ha az ember gyerekéről van szó.”
Cassandra Clare
6. “Az nagy szó, ha egy gyereket nevel valaki. A gyerek elkezdi figyelni azt a felnőttet, apróra szétszedni a jellemét, próbára tesz, mennyire lehet neki hinni, bízhatik-e benne, igaz ember-e vajon? S ha olyan, amilyennek remélte, egyszeriben úgy érzi, megtalált valakit, akit már régen keresett.”
Szabó Magda

7. “A szülő nem láthat bele gyermeke világába, életébe, csak fantáziájára hagyatkozhat, és az szinte mindig sokkal ijesztőbb, sokkal kedvezőtlenebb, mint a valóság.”
Fischer Eszter
8. “Az emberek hajlamosak olyan dolgokat megtenni a gyerekeikért, amiket saját magukért eszükbe sem jutna megtenni.”
George R. R. Martin

       
9. “Hallod-e, egyetlen fiam. Én vagyok oka életednek. De nekem volt gyönyörűség gügyögésedet is hallanom. Te valóban nem kérted az életet tőlem, ez így igaz. Tehát nékem kell hálásabbnak lennem nálad, azért, hogy itt vagy.”
Füst Milán
#1 Dr.BauerBela

2019. május 17., péntek

CELULITIS ORBITALIA SZEMÜÜREG ANATÓIAI KÉPLETEINEK GYULLADÁSA

KIDOMBORODÓ SZEMGOLYÓ #1 Dr.BauerBela

AZ ARC ELÜLSŐ FELÉRE LOKALIZÁLT AGYSÉÉRV


#1 Dr.BauerBela

politraumatizlt gyerekarc-béntelmazoott gyermek


#1 Dr.BauerBela

A csevegés felturbózza a gyermeked agyát!

A csevegés felturbózza a gyermeked agyát!

A legtöbb szülő tisztában van vele, hogy segíti a gyermeke szellemi fejlődését, ha sokat beszél hozzá. Ám egy új kutatás arra világított rá, hogy a gyermek agyi növekedésére nem az van leginkább hatással, hogy mennyit beszélnek hozzá,  hanem az, ahogyan beszélnek.

A legtöbb szülő tisztában van vele, hogy az segíti leginkább a gyermeke szellemi fejlődését, ha sokat beszél hozzá. Ám egy új kutatás arra világított rá, hogy a gyermek agyi növekedésére nem az van leginkább hatással, hogy mennyit beszélnek hozzá,  hanem az, ahogyan beszélnek. Ahelyett, hogy összetett szavakkal árasztanánk el, vagy tanulókártyákat mutogatnánk neki abban a reményben, hogy szókincsét fejlesztjük, sokkal inkább a párbeszéd „váltakoztatására” kellene rábírnunk őket  – más szóval csevegni kellene velük.
A kutatók, 4-6 éves gyerekeknél azt találták, hogy a velük folytatott kétirányú kommunikáció, azaz kölcsönös párbeszéd átalakította a gyermekek agyát. Az írásos tesztek és az agyi MRI-vizsgálatok is azt mutatták, hogy a társalgás fokozta az agyi fejlődést és növelte a nyelvi készségeiket. És ez – más korábbi kutatások tanulságaival szemben – nem függött össze a szülők szocioökonómiai státuszával (jövedelem, iskolázottság).
Tehát nem csak az a fontos, hogy beszélj a gyerekedhez, hanem hogy beszélgess a gyerekeddel. Nem lehet csak úgy beleönteni a nyelvi képességeket a gyerekek fejébe, hanem párbeszédet kell folytatni velük e képességek fejlesztése érdekében.
Ez a felfedezés egy hatalmas fordulatot jelent ahhoz képest, amit ezidáig a nyelvi fejlődésről gondoltunk. Egy 1995-ös kutatás megállapította, hogy a legjómódúbb családok gyermekei, három éves korukig 30 millió (!) szóval többet hallanak, mint a legszegényebb társaik. Ennek alapján a kutatók amellett érveltek, hogy a „30 millió szavas szakadék” teljesen más fejlődési pályára állítja a gyermekek sorsát, és ez sokkal később is érezteti hatását.
Manapság számtalan tanulási applikáció és gyerekjáték jelenik meg annak érdekében, hogy ezt a „szó-szakadékot” feltöltse, és növelje a gyerekek szókincsét. Ám most úgy látszik, hiába árasztjuk el a gyerkeket milliónyi szóval, ha hiányzik egy a fejlődéshez szükséges hozzávaló: az emberi kapcsolatok és a társas érintkezés.
A kutatásról szóló tanulmány azt tanácsolja a szülőknek, hogy talán beszéljenek kevesebbet... és hallgassanak többet...

A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a felnőttek által használt szavak száma lényegtelen az agyi aktivitás során. Ami igazán számít az a párbeszéd „fordulóinak” száma.
A gyerekek otthon hangfelvevőt viseltek, amely rögzített minden szót, amelyet hallottak vagy mondtak. A kutatók elemezték a felvételeket a gyerek és a felnőttek közötti kétirányú kommunikációs helyzetek szempontjából, és azt találták, hogy a kétirányú interakciók száma látványosan együtt mozgott a gyermekek nyelvi tesztjeinek eredményeivel, továbbá az agyuk azon részének aktivitásával, amely a beszédtevékenységért is felelős.
Ezen vizsgálatok eredményei az első bizonyítékei annak, hogy a családi társalgás összeköttetésben áll a gyermeki agy növekedésével és fejlődésével.
A kutatók tanulmányukban arra is kitérnek, hogy a jómódú, átlagosan többet beszélő családok gyermekeinek és a szegénysorsú, de sokat csevegő családok gyermekeinek teszteredményei és agyi aktivitása hasonló volt. Ezért aztán a tudósok arra bátorítanak mindenféle háttérrel rendelkező szülőt, hogy folytasson gyakori párbeszédet gyermekével – már csecsemőkorban is: kétirányú „csevej” lehet például már a baba hangjának vagy arckifejezéseinek az utánzása is. #1 Dr.BauerBela

2019. május 16., csütörtök

#1 Dr.BauerBela

A homorú lábfej/Klub láb/


A homorú lábfej
Ebben a veleszületett (a lábfejcsont betegségei, izom betegségek) vagy szerzett (pl. hibás cipőviselet) deformációban a talp túlságosan ívelt, a feszítő és a hajlító izmok közötti egyensúly felborul. Ezek a hajlékony és rugalmas ízületek „csillapítják” a láb megterhelését, és a deformációból eredő merevség nehezíti az egyensúly megtar­tását, valamint a járást.
Az elváltozás súlyossága szerint több fokozata van, attól függően, hogy a lábfej hátulsó vagy első része deformálódott. Ez a lábfej deformitás a gyerekek 10%-át érinti, míg felnőtteknél mintegy 80%-os az érintettség, főként a magas sarkú cipők viselése miatt. Fizikoterápiával (sűrűn elvégzett gyakorlatok), korrigáló talpbetétekkel, esetleg sebészeti beavatkozással kezelik 

.
#1 Dr.BauerBela