Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2020. szeptember 30., szerda

ATPIÁS EKLCÉM


 

#1 Dr.BauerBela

felülfertőzpott atópiáásdermatitisz


 

#1 Dr.BauerBela

Ranschburg Jenő :: Az iskolai agresszió pszichológiai motívumai

 

Tanulmányában a szerző bemutatja az iskoláskori agresszivitás legfontosabb formáinak – a rangsorképzésnek, az antiszociális, valamint a kötekedő agressziónak – pszichológiai motívumait. A rangsorképző agresszivitás elsődleges pszichológiai funkciója a csoporton belüli agresszív aktusok és a rivalizálás minimálisra csökkentése, így az ilyen típusú agresszió a kapcsolatképzés hasznos formája lehet – különösen a csoport kialakulásának kezdeti szakaszában. Az antiszociális agresszor a konfliktusok feloldásának kizárólag erőszakos formáit ismeri, és a „tulajdonítási tévedés”-ből („attribution byas”) adódóan hajlamos arra, hogy a véletlen „balesetet” és a szándékos provokációt összetévessze. Az antiszociális agresszorok általában népszerűtlenek a csoportban, a kötekedők viszont nagyon is népszerűek lehetnek. Míg az antiszociálisan agresszív gyerek egyik legfontosabb motívuma a vélt sérelem megtorlása, a kötekedő tudatosan választja ki a céljainak megfelelő áldozatot, akit folyamatosan gyötörve, érezheti hatalmát és környezete figyelmét. Tanulmányának befejező részében a szerző elemzi azokat a pedagógiai módszereket, amelyek az iskolai agresszivitás veszedelmes formáival szemben eredményesen alkalmazhatók.

Az iskolai agresszió elleni küzdelem stratégiáiról szólván, szeretném jelezni, hogy amióta a világon iskola van, mindig volt benne agresszió, és higgyék el nekem, hogy amíg iskola lesz, addig mindig lesz is benne agresszió. Az embernek az a felületes érzése, hogy – egy picit a kanti ideákhoz hasonlóan – amint közeledünk a megoldás felé, az úgy távolodik tőlünk. Ameddig iskola lesz, addig mindig harcolni fogunk az iskolai agresszió ellen, ugyanakkor, hadd tegyem hozzá, még mindig a felszínen maradva, hogyha én klinikus pályafutásom során tizenhat-tizenhét éves fiatallal – elsősorban fiúval – dolgoztam, és kiderült róla, hogy életében egyszer sem verekedett, azt nem feltétlenül pozitívumként értékeltem. Egy kicsit fölhúztam a szemöldököm, és elkezdtem gyanakodni: nincs-e valami baj ennek a gyereknek az önérvényesítő képességével? Ebből következik, hogy nem igazán szeretem, amikor az iskolai agresszióról egységes, homogén kategóriaként beszélnek. Azt tapasztalom ugyanis, hogy az iskolai agressziónak nagyon sokféle típusa van, és ezek motívumai, megnyilvánulási formái és következményei is eltérők lehetnek. Most nagyon röviden három típusról szeretnék beszámolni.

Az egyiket úgy hívják, hogy rangsorképző agresszió. A rangsorképző agresszióval már az óvodában is találkozunk, de kétség nem fér hozzá, hogy 11-12 éves kortól kezdve, egy-két-három éven keresztül ez a serdülőkori csoportélet hihetetlenül fontos megnyilvánulási formája. A rangsorképző agresszió elsősorban az informális csoportok alakulása során bontakozik ki. Ez azt jelenti: a rangsorképző agresszió azt a célt szolgálja, hogy az informális csoportok (amelyeknek a jelentőségét nem lehet eltúlozni, mint erre Loránd Ferenc előadása is utalt) belső életében az agresszív aktusok száma minimálisra csökkenjen! Az ilyen típusú agresszió jelentősége éppen az, hogy az informális csoport kialakulása után – amikor a rangsor a csoporton belül világossá válik – a csoporton belüli agresszió gyakorlatilag megszűnik, hiszen megvannak azok a pozíciók, amelyekből sem alulról fölfelé, sem föntről lefelé az agressziónak már nincs igazán értelme. A rangsorképző agressziónak van néhány „tünete”, amelyekből a pedagógus észreveheti, hogy az agresszív aktus, amelyet lát, éppen ebbe a kategóriába tartozik. Mindenekelőtt az, hogy a konfliktus azonos életkorú és nagyjából azonos testi felépítésű gyerekek között zajlik, ahol egy ilyenfajta ütközet – akár pszichológiai, akár fizikai értelemben zajlik – kimenetele korántsem egyértelmű. A két gyerek egymással szembefordul („face to face”), egészen közel állnak egymáshoz, szinte összeér az orruk, a te­kintetük egymásra mered („Miért, mit gondolsz, ki vagy te, azt hiszed, félek tőled?”) Ez a típusú agresszivitás kiirthatatlan, és a korai serdülőkornak fontos aspektusa. Rendkívül sok szimbólum is jelen van benne, és az a tapasztalatom, hogy minél kifinomultabb egy közösség, minél jobb ennek a közösségnek az egyénenkénti szociális háttere, minél jobb az iskolának a hozzáállása ehhez a kérdéshez, a rangsorképző agresszió annál inkább szimbolikus formában zajlik. (Persze a nyílt fizikai agresszió is előfordul, például olyan esetben, amikor két fiú összecsapása egy kislány jelenlétében történik – ilyenkor ugyanis a szimbólum általában nem elegendő a vita lezárásához.)

A rangsorképző agresszió szimbólumai között szeretném megemlíteni a testmagasság szerepét. Sok éven keresztül dolgoztam olyan gyerekekkel, akik 12-13 éves korukban igen alacsonyak voltak, és az anyuka ceruzával az ajtófélfára húzott egy vonalat, a gyerek heten­te aláállt, és méricskélték, hogy nőtt-e már néhány millimétert. Évtizedek óta kérem a test­nevelő kollégákat, hogyha mód van rá, ne nagyság szerint sorakoztassák a gyerekeket a tornaórán, hogy az utolsó helyen lévő gyerek ne érezze szisztematikusan, hogy ő a rangsorban az utolsó. Itt két dimenzió keveredik össze. A mi életünkben is sokszor összekeveredik, a nyelvünk zsenialitása ezt jól mutatja, amikor azt mondjuk, hogy nagy ember, vagy azt mondjuk, kicsi vagy te ahhoz, vagy fölnézni valakire, lenézni valakit stb. Ezekkel a szimbólumokkal operálunk mi is, és ezekkel operálnak a gyerekek is.

Ilyen szimbólum a tekintet ereje is. Amikor két gyerek egymásra mered a rangsorképző küzdelem során, ez ugyanaz a „meredés”, amit a pedagógusok is használnak az iskolában, amikor fegyelmezni próbálják tanítványaikat. Vagy sikerül, vagy nem, ebbe nem szeretnék most belemenni. A gyerekek amúgy is nagyon tudják ezt a játékot, és akkor, amikor nincs feszültség, a gyerekek óvatosan kerülik egymás tekintetét, mert az, hogy az „egyenes ember belenéz a másik szemébe”, a kihívásos helyzetekre igaz, a „békés” pillanatokra egyáltalán nem. Gondoljunk csak utána: a magyar villamosokat olyan szerencsétlenül építették meg, hogy két idegen ember ül egymással szemben, és kétségbeesve bámulnak kifelé az ablakon, mintha sosem látták volna a városnak azt a részét, amelyen naponta ezerszer haladnak keresztül. A tekintet kihívó erejét, szerepét a rangsor alakításában és alakulásában a gyerekek pontosan tudják, nagyon is jól tudják, érzik, értik, rendszeresen használják és alkalmazzák, és így válik a rangsorképző agresszivitás a felnőtt-önértékelés bázisává. Nem tud kialakulni igazán tartós és stabil felnőtt-önértékelés nélkül, hogy az ilyen informális csoportokban az ember ne próbálna helyet foglalni magának, és ne küzdene meg a helyért másokkal. Olyan önértékelés, amely többé-kevésbé már független a felnőttkori sikerektől vagy kudarcoktól, mert stabil. Képes elviselni a kudarcokat anélkül, hogy drámai mértékben megrendülne, vagy képes ennek az ellenkezőjére is, és a sikerek sem röpítik fel az égbe, hanem ott marad énképének azzal a világos aspektusával, amely évek alatt alakult ki. Izgalmas pedagógiai kérdés kezelni ezt az agresszivitást, és semmiképpen sem kívánatos a leállítása, a megszüntetése vagy a nemléte.

Az iskolai agresszió másik két olyan típusáról mondanék néhány szót, amelyek motivációs háttere is más, a céljaik is mások, és ahol az agresszió elleni pedagógiai küzdelem valóban fontos. Az egyik ilyen az antiszociális agresszió. Az antiszociális agresszió családi hátteréről, tehát arról, hogy milyen családban nőnek fel az antiszociális agresszorok, Sáska Géza beszélt. Ezek a gyerekek rendszerint maguk is abúzusok áldozatai. Nincs olyan, hogy egy gyerek csak és egyértelműen par excellence agresszor lenne. A gyerek agresszorok esetében mindig kutatnunk kell, hogy hol, a létnek milyen aspektusában áldozatok ők maguk is. Mint említettem, az anti­szociális agresszor általában abúzusok áldozata a családon belül. Az ilyen gyerekek arról ismerhetők fel az osztályban, hogy egyértelműen és kivétel nélkül, legalábbis az én tapasztalataim szerint, népszerűtlenek (erről is esett szó már korábban), a többiek nem szeretik őket, tartanak tőlük, és – talán nem jó szó: ki nem állhatják őket. Vagyis ezek a gyerekek az agresszivitásuk miatt mindig a perifériára kerülnek.

Mi a mozgatója az antiszociális agressziónak? Mindenekelőtt az, hogy az ilyen gyerek nem ismeri a konfliktusok megoldásának más módját. Nem állnak rendelkezésére a konfliktusokkal való megküzdés egyéb eszközei. Egyetlenegyet tud, ha feszült helyzetbe kerül, akkor ütni kell. Mindegy neki, hogy vele azonos nagyságú – összevetném az előbb mondottakkal –, vele azonos méretű vagy azonos erejű gyerekkel kerül-e szembe, vagy gyengébbel, vagy erősebbel, annak is azonnal nekimegy, semmilyen más megoldása nincs. Mi a magyarázata ennek? Az, hogy nem tudnak különbséget tenni a véletlen és a szándékos között. Minden velük szemben megnyilvánuló vagy önmagukon átélt kellemetlenséget mások által szándékosan előidézettnek minősítenek, és ennek következtében azonnal agresszióval reagálnak rá. Tehát ha az udvaron valaki elszalad mellettük, és véletlenül meglöki őket, azonnal agresszívan reagálnak, mert kihívásnak, szándékos provokációnak minősítik. Ezt a jelenséget nevezi a „hivatalos” szakirodalom „attribution byas”-nek, azaz „hibás tulajdonítás”-nak: az antiszociális agresszor rendszerint úgy véli, hogy a rajta esett sérelmet a másik szándékosan idézte elő, és erre azután ő is „kénytelen volt” agresszívan reagálni. Ez a magatartásforma természetesen még súlyosabbá is válhat. Én azt tapasztalom, hogy három-négy éves korban már meg lehet látni, ki lehet válogatni az ilyen gyerekeket, és ha az életük befolyásolás nélkül zajlik tovább, akkor a kép egyre komolyabbá válik. Már iskoláskorban megjelennek olyan vonások, amelyek összefüggésbe hozhatók a később kibontakozó pszichopátiával. Nem minden antiszociális agresszor pszichopata, de közülük kerülnek ki a pszichopaták, a súlyos és visszaeső bűnözők. Hivatalosan 18 éves korig a pszichopátia nem adható minősítés. És paradoxon, hogy már 10 éves korában tudom, hogy csak el kell telnie a nyolc évnek, és akkor a minősítés megadható. Ma Amerikában „conduct disordernek”, „beilleszkedési rendellenességnek” nevezik az ilyen gyermekkori magatartást, és tudják, hogyha a fiú (rendszerint fiúkról van szó) 18 éves lesz, megkaphatja a végleges minősítését. Az ilyen emberek alapvető jellemzői, hogy nem szeretnek, nem tanulnak és nincs bűntudatuk.

Egy-egy mondatban bemutatom az említett tünetek gyermekkori – iskolai – megfelelőit, azt, hogy miből vehető észre, hogy valami hasonló – jogos aggodalmakat ébresztő – maga­tartással állunk szemben. A 'nem szeret' valójában azt jelenti, hogy az egyén nem tudja értékelni, ha szeretik őt, ugyanakkor igazán nem is tud adni szeretetet senkinek. A szeretet egy­fajta szubjektív „diszkrimináció”; a másik emberbe való „befektetés” sajátos fajtája, melynek révén az ő sorsában a miénk tükröződik. Azt írta egy brit pszichológus, hogy olyan ez, mikor a szomszédnak van egy szekrénye. Ennek a szekrénynek a sorsa teljesen közömbös a számomra. De ha az egyetlen télikabátomat beleteszem, ennek a szekrénynek a sorsa már egyáltalán nem közömbös tovább. A szeretet azt jelenti, hogy valamilyen szubjektív okból valaki közelebb áll hozzám, mint a másik. Ezt a különbségtételt ezek a gyerekek nem tudják megtenni. Mindenki „káposztafej” a számukra. Ha egy nyolcéves gyereket megkérdezek, hogy mit szeretne, ha ki figyelne rá, akkor azt mondja nekem egy egészséges 8-9 éves srác, hogy figyeljen rám a Jóska, a Miki, a Béla, mert ők a legjobb barátaim, meg figyeljen rám a Kati meg az Éva, mert mindhárman beléjük vagyunk halálosan szerelmesek ezen a héten. A többiek figyelme már kevésbé érdekes. Ezt a különbségtételt nem találjuk meg ezeknél a gyerekeknél. Rájuk mindig, mindenki figyeljen. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ha azt mondom valakiről, ő azt szeretné, hogy mindenki rá figyeljen, vagy azt mondom: senkinek a figyelme nem érdekli őt, az pontosan ugyanazt jelenti. A különbségtétel képességének hiányát. Amikor a gyerek – akár folyamatos és durva bohóckodással, akár nyílt, könyörtelen erőszak alkalmazásával – környezete valamennyi tagjának a figyelmét keresi, az emberben óhatatlanul felmerül a gyanú: nem képes a szubjektív diszkriminációra, nem tud igazán szeretni senkit.

A második jellemző a 'nem tanul'. Ez nem iskolai tanulást jelent (persze azt is, de erről most nem szeretnék beszélni), hanem azt, hogy nem okul, vagyis a büntetésre érzéketlen. Fontos, kísérletileg számtalanszor igazolt tény és pedagógiailag nagyon erőteljesen végiggondolandó, hogy a büntetés nem minden gyerek számára azonos értékű és azonos súlyú, és a büntetés kevésbé befolyásolja ezeket a gyerekeket, mint a többieket. A büntetésre te­hát érzéketlenek, és ennek következtében újra és újra ugyanabban a kavicsban botlanak el. Ők azok, akiktől egy-két, a fiatalkorúak börtönében eltöltött év után a smasszer, aki pszichológiából tökéletesen képzett, úgy búcsúzik: jövőre veled ugyanitt, mert pontosan tudja, mi történik. És valóban nagyon sok embert ismerünk, aki az egész életét ebben a tragikus ingázásban tölti el.

A harmadik jellemző a bűntudat hiánya. Iskolai vonatkozásban ez azt jelenti: ezek a gyerekek képtelenek felelősséget vállalni saját cselekedeteikért. Egyébként is nagyon rosszul állunk a mai iskolások felelősségvállalási képességével. Ezek a gyerekek viszont kórosan nem tudnak felelősséget vállalni. Ez egyszerűen szólva azt jelenti, hogyha ő látta, hogy én láttam a vétket, amit elkövetett, akkor is rám néz, és gondolkodás nélkül letagadja.

Ezek azok a jegyek, amelyek figyelmet ébresztenek, nem egy patológiás személyiségfejlődés első jeleivel, első tüneteivel állok-e szemben, amelyekkel persze nagyon nehéz már iskoláskorban foglalkozni, de minél fiatalabb egy gyerek, annál nagyobb a karakter módosításának a lehetősége. A 15-16-17 évesek esetében már szinte minimális ez az esély, miközben a kisiskolában vagy az óvodában még nagyon jó esély volna arra, hogy ezeket a gyerekeket egy másik pályára átállítsuk. Ismét hangsúlyozom, az antiszociális agresszor népszerűtlen, folyton agresszív, minden kellemetlenségre azonnal agresszióval reagál, és így az iskolai osztályoknak általában a peremén él.

A harmadik típus, amelyről néhány szót szólnék, a kötekedő agresszor. Sáska Géza beszélt ezekről a gyerekekről is. A kötekedő agresszor, aki áldozatot keres magának, és áldozatát ki­vétel nélkül mindig a nála fiatalabb és/vagy gyengébb gyerekek között találja meg. Általában a szakirodalom tele van azzal, hogy az áldozat valamilyen külső jegy – például kövér vagy szemüveges vagy ehhez hasonló tünetek – alapján találja meg a maga agresszorát. Mindez azonban nem általánosítható. Nagyon sok hasonló gyerekkel találkoztam klinikai pályafutásom során, aki nem volt áldozat. Vannak kövér gyerekek meg vörös hajúak, akikkel jóformán sohasem kötekedik senki. Tehát a pszichológus kötelessége keresni, hogy mi az ott a lélek legmélyén, amitől valaki áldozattá válik. Ez az áldozati magatartás minden esetben eleve súlyos önértékelési zavarokat jelent, eleve azoknak a szimbólumoknak a rossz használatát, amelyekről röviden az agresszió másik típusánál beszéltem már. Én klini­kusként a legtöbb esetben az áldozattal kerültem kapcsolatba és nem az agresszorral. Hiszen az ag­resszor szülei ritkábban fordulnak pszichológushoz, mint az áldozat szülei. Így arra kény­sze­rültem, hogy az áldozatokkal foglalkozzam. Mindjárt elmondom, mivel próbálkoztam ezek­nél a gyerekeknél, de előtte nézzük meg a „bully”, a kötekedő agresszor motívumait.

A rangsorképző agressziónál a fő motívum, hogy legyőzzem a másikat. Hogy egy rang­hellyel előbbre lépjek, mint a riválisom. Nem akarok fájdalmat okozni, nem akarok szenvedést okozni, győzni akarok. Sok ezer évvel ezelőtt az egymással küzdő tizenéves görög gyerekek így találták ki a sportot. A sport tulajdonképpen azoknak a vetélkedő játékoknak a keretek közé szorítása, amelyeket az ilyen típusú rangsorképző agresszióban a gyerekek játszanak. Az antiszociális agressziónál az agresszivitás legfontosabb célja vagy motívuma az elégtétel, a gyűlölet, a fájdalom okozása, a másik megalázása. A kötekedő agresszió ese­tén a hatalom érzésének vágya mellett a figyelemkeresés a döntő motívum. Ez pedagó­giai szempontból hihetetlenül fontos. Ezek a kötekedő agresszorok ugyanis nem népszerűtlenek. Miközben az antiszociális agresszor – mint említettem – mindig népszerűtlen, a kötekedő agresszor sokszor népszerű. Mintha az osztálytársaknak tetszenék, hogy az agresszor kiválasztja a gyenge és kiszolgáltatott áldozatot, és folyamatosan zsarolja, kínozza, megalázza őt. A kötekedő agresszor számára tehát – szemben a más típusú agresszív aktusok elkövetőivel – alapvetően fontos, hogy áldozatával szemben egyértelmű fölényben legyen, tehát agresszivitása „tárgyaként” magánál mindig gyengébb, kiszolgáltatottabb, fiatalabb gyereket választ.

Visszatérve az áldozathoz, az ilyen gyerekekben igazában már az iskolába lépéskor ott van a kiszolgáltatottság élménye. Félnek a kortársaktól. Ennek is van családi háttere, e mögött is meghúzódnak tapasztalatok. Nem véletlen, hogy nagyon gyakran egykék például, nem véletlen, hogy nemegyszer overprotektív, túlvédő, túlgondozó szülői háttérben nőnek fel, és ezek legalább olyan fontos tényezők, mint az, hogy szemüvegesek vagy túlsúlyosak. Az ilyen gyerek a kihívás helyzeteiben képtelen a másik szemébe nézni, a szemét mindig lesüti, a válla előreesik, a háta meggörnyed. Valamikor, a rendszerváltás előtt, amikor még olyan fölösleges dolgokkal, mint tanulók meg gyerekek, még ráért a sajtó foglalkozni, akkor tele volt az újság azzal, hogy gyerekeink tartása rossz, és hogy ortopédiai problémájuk van. Arról nem beszéltek sajnos, hogy ennek pszichológiai okai is vannak. A meggörnyedt hát, az előreesett vállak, a lefelé forduló tekintet, a gyors, ideges mozgás, ami különösen kislá­nyoknál még kéztördeléssel is párosul, ez az a fajta magatartás, amely valakit áldozattá tesz. A kötekedő agresszor azonnal „rászáll” az így reagáló gyerekekre, mert pontosan tudja, hogy céljának megfelelő áldozatra talált. A gyerekeket, a potenciális áldozatokat mindenekelőtt arra kell megtanítanunk – én is ezzel próbálkoztam valaha –, hogy ne küldjenek „áldozatüzeneteket” önmagukról! Húzzák ki magukat – különösen a kihívás, a provokáció alkalmával –, tanulják, akár tükör előtt gyakorolják, hogyan kell a kihívó szemébe nézni, és azt mondani neki: hagyj engem békén! – majd utána lassan, nyugodtan odébb menni. Tilos ütni, mert akkor nagyon megverik. De tilos elszaladni is, mert ez üldözési reakciót vált ki, és akkor is megverik. Tehát, gondoltam én, meg kell tanítani őt, hogyan kell lassan és viszonylag méltóságteljesen odébb lépni, a félelem minden jele nélkül. Ezekkel a játékokkal nagyon sok áldozat esetében minimálisra csökkent az iskolában előforduló agresszív aktusok száma, amiből az következik, hogy a kötekedő agresszornak nem volt áldozata, mert ő csak az áldozattal tud együtt létezni. Ha nincs áldozat, nincs kötekedő agresszió. A mai úgynevezett osztályközösségek, mert kevés igazit látok, tragédiája, hogy mindig a kötekedő agresszorral tart, vagyis figyelmével „megerősíti” a kötekedőkedvet. Téved mindenki, aki azt hiszi, hogy a középiskola a legfőbb terepe ennek a fajta agressziónak.

Tapasztalataim szerint 9-10-11 éves korban jelenik meg a leggyakrabban, és a középiskola végére drámaian csökken a kötekedő agresszivitás. Amikor a szülő azt mondja, hogy mostanában túl sokat költ ez a gyerek, adok neki zsebpénzt, és mégis mindig kér, vagy érdekes, egyre soványabb ez a gyerek, fogy, pedig dupla uzsonnát visz az iskolába, és folytathatnám a sort, az esetek jelentős többségében zsarolásról van szó, a gyerek olyan megalázás, zsarolás áldozata, amelyről nem tud a szülő, és nem tud a pedagógus sem. Az a tapasztalatom, hogy az ilyen típusú agresszivitás 60-70 százaléka földerítetlen, sőt ismeretlen marad a pedagógus előtt is. Hihetetlenül sok van belőle. Ezért meggyőződésem, hogy be kellene csábítani a családot az iskolába, ne csak szülői értekezletekre és a tanulás iránti érdeklődés okán, hanem hogy kontaktust tartson egymással a két legfontosabb kiegészítő szereplő a gyerek körül. De a másik, amit egyre fontosabbnak látok, és erre fölhívnám a figyelmüket, az a kortárs mediátor szerepe. (Egyébként ezt a rettentően életidegen szakkifejezést „el­simí­tókra” változtatnám.) A kortársak látják leginkább az ilyen agresszív aktusokat, és egy jól működő osztályközösségben a kötekedőnek – aki megállás nélkül figyelmet keres, azt akarja, hogy odafigyeljenek rá – a tökéletes negligálással kellene szembetalálkoznia, azzal, hogy a kortársak elutasítják ezt a magatartásformát, vagyis elveszíti az ízét, ami miatt érdemes csinálnia. Ilyen kortársközösségek akadnak, de hát nem túlságosan sok, és természetesen abban a közösségben, ahol tetszik ez a magatartás, ahol filmre veszik, és ahol ezzel szerepelni lehet, ott az ilyen agressziók száma növekszik, „bullyk” és az áldozatok egymásra találnak. Ilyenkor azután az áldozat valóban gyakran lesz depressziós – akár öngyilkosságot is elkövethet –, de ezen túlmenően ő maga is pusztító agresszorrá válhat. Úgyhogy a „victim-bully-victim” különös jelenségével találkozunk, amikor a gyerek a társas kapcsolatok egyik síkján áldozat, a másikon viszont agresszor. (Ez nagyon sokszor az „add tovább, szamár a végállomás” helyzetet jelenti.)

Meggyőződésem tehát, hogy a kortárs mediátorok, akik látják, ismerik ezeket az eseteket, a leginkább alkalmasak arra, hogy le is állítsák azokat. Kiválasztanám a célra legalkalmasabb gyerekeket. (Tapasztalataim szerint a nagyobb családokban a középső gyerekek kiválóan alkalmasak erre, és ez nem véletlen. A középső gyerek társadalmi vagy szociális pozíciójából adódóan kitűnően látja, hogy a nagyobb meg a legkisebb hogyan csap időnként össze, ami nagyon gyakran hasonlít a kötekedő agresszor és az áldozat viszonyához, és pontosan tudja, hogyan kell elsimítani az ilyen összetűzéseket.) Kiképezném őket (néhány órás felkészítésre gondolok), és utána valamilyen módon állandó kontaktust tartva vele, beereszteném őket a gyerekközösségekbe, és várnám, hogy az elbújó és hihetetlen szenvedéseket, gyötrelmeket okozó agresszív esetek minimálisra csökkenjenek. Túl ezen persze a gyermekközösségek kialakítása a legfontosabb. Az, hogy legyenek olyan, nemcsak osztályon belül és iskolán belül, hanem iskolák között kialakuló gyerekközösségek, amelyek maguk határozzák meg a saját szabályrendszerüket. Teljesen igaza van Loránd Ferencnek, csak azokat a szabályokat tudják a gyerekek igazán követni, amelyeket maguk hoztak, és amelyeknek a létrehozásában és a betartásában (betartatásában) egyértelműen érdekeltek. A felnőtt szabályrendszere úgy lóg rajtuk, mint egy rossz ruha.

Tags: 
#1 Dr.BauerBela

2020. szeptember 29., kedd

MÁSODFOKU ÉGÉS EGY 3 ÉVES GYERMEK ARCÁN


 

#1 Dr.BauerBela

mmásfoku é arcfelület 3 éves ftermeknél


m

más
 mm

#1 Dr.BauerBela

,m

MÁSODFOK ÉGT ARCFELLE 3EÉVES GERMEKNÉL

m
má 

#1 Dr.BauerBela

Vekerdy Tamás – agresszív gyerek? agressziv Vekerdy Tamás szerint az agresszív gyerek kudarcos és frusztrált. Az agressziót mozgással le nem vezetett frusztrációk okozzák. 2016. július 12. szerző: csodasuli Oszd meg mással is! Sok manapság az erőszakos, agresszív gyerek, fiatal, jóval több, mint régebben. Nap, mint nap ezt hallhatod. Te is így látod? Vekerdy Tamás gyermekpszichológus szerint a dolog nem ennyire egyértelmű, hiszen “az igazság mindig két, vagy többarcú. Korunk gyermekei agresszívabbak is, meg nem is elődeiknél.” A népszerű pszichológus meggyőződése, hogy az agresszivitás nem más, mint ki nem élt aktivitás. A gyermekben felalmozódott frusztráció aktivitási kényszert vált ki, amely – ha a gyereknek nincs módja levezetni azt – agresszivitásban robban ki. Vekerdy szerint a világ az elmúlt 200 évben többet változott, mint az azt megelőző 2000 évben. A változások nyomán kialakult életforma egy sor frusztrációt termel újra, meg újra, és nehezen feldolgozható terhet ró a ma gyermekeire. Az életkörülmények változása, a városi. nagyvárosi lét eleve korlátozást jelent a természeténél fogva örökmozgó gyermekre. Régebben jóval többen voltak azok a gyermekek, akik kedvük szerint, szabadon rohangálhattak a természetben. A kicsik mozgása ma leginkább az iskolaudvarra, játszóterekre korlátozódik. Már az óvodában elvárás a csoportfoglalkozásokon való részvétel, aztán az iskolában minimum napi öt-hat, a felső tagozatban esetleg még több 45 perces órát kell végigülnie. A benne felgyülemlő indulatok kiélésére, “kirohangálására” tehát mind kevesebb alkalma van. A gyermeki frusztrációk forrásai a kicsi mozgását, játékát túlszabályozó óvodák versengésre épülő, teljesítmény központú oktatási rendszer a teljesítmény központú rendszerben jegyekben mérhető teljesítmény követelő szülő a napi rohanás gondjaival, a szülők saját frusztrációjával terhelt, örömtelen családi együttlétek tv, videó, tömegkommunikáció Már az óvoda is csökkenti a kisgyerek mozgáslehetőségét, akadályozza az esetleges agresszív indulatok levezetését Vekerdy Tamás arra figyelmeztet, hogy óvodában még játszani kellene hagyni a gyerekeket, hiszen ebben a korban a kicsik még leginkább az anyjukkal a családjukkal szeretnének lenni. Az óvoda bezártságot, kevés aktivitást, még kevesebb mozgást jelent a gyermek számára. Jó néhány olyan óvoda van, ahol – igaz fakultatív alapon – de már számolni is tanítják a gyerekeket. Bár az iskolaérettséget szakemberek vizsgálják. Vekerdy Tamás szerint azonban még az iskolában viszonylag jól teljesítő gyerekek esetében is igaz, hogy az óvodából kikerülő gyerek az iskolában elvárt és kötelező magatartásra még nem érettek. Legalább két évre volna szükségük, hogy aktív mozgásban fejlődjenek. Ehelyett, hogy napi öt-hat órára beülnek az iskolapadba, ahol attól kezdve a lexikális tudásukat és a verbális érettségüket, matematikai készségüket osztályozzák a tanárok. Inkompetens iskolarendszer A mai oktatási rendszer és az alaptanterv teljesen figyelmen kívül hagyja az életkor sajátosságait – véli Vekerdy Tamás. A kamaszodó gyermekkel szemben az iskolában támasztott elvárások köszönő viszonyban sincsenek azokkal a fiziológiai-élettani tényekkel, amelyeket a tudomány már réges-régen ismer. A pubertás környékén – 14 éves kor táján – a fiziológiai lustaság jellemzi a gyermek testét, szellemét. A tantervi elvárás éppen ebben az időszakban követeli meg tőle a maximumot. (Különösen most, hogy a középiskolai oktatás átalakítása nyomán a 14 éves korban elkerülhetetlen iskolaválasztás könnyen lehet, hogy egy életre behatárolja a gyermek jövőjét.) A sok esetben borítékolható kudarcélmény, a lefojtott indulatok óhatatlanul agresszív magatartásba torkollhatnak. Vekerdy nagyon nem ért egyet a mai iskolarendszer módszerével, amely azt keresi, mi az, amit a gyerek nem tud. Ez alapjaiban elhibázott és magában hordozza a kudarc miatti frusztrációk halmozódását, az agresszív indulatok felerősödését a gyerekben. Valamiben minden gyerek jó, és ha ezt meg tudja mutatni, elégedettebb, öntudatosabb, boldogabb lesz tőle. Az önbizalom az iskolai teljesítményét is javítja,(esetleg még a lexikális tudást igénylő tárgyakból is megtáltosodik),és – ami nagyon fontos – csökkenti a frusztráltság érzését, és az agresszióra való hajlamát is. Vekerdy Tamás a kompetitív (versengésen alapuló) állami iskolarendszer helyett, a kooperatív (együttműködő) alternatív iskolát tartaná ideálisnak. A bizonyítvány centrikus szülő frusztrálja a gyereket A szülő az iskolával szemben a gyermeke pártján álljon. Ne higgye el, hogy gyengék a képességei. Pozitív elfogultsággal kell a gyermek felé fordulni. Ha gyengébbek a jegyei annak számos oka lehet, az okokat kell felderíteni. A gyermek számára egyébként is az volna az ideális, ha saját tempója szerint fejlődhetne az iskolában. Érzelmi biztonságot kell kapnia a családban akkor is, ha az iskolában gyenge jegyeket kap. Az egyik legnagyobb hiba, amit egy szülő elkövethet, hogy azt érezteti gyermekével, csak a jegyei alapján ítéli meg őt. Ez jóvátehetetlenül frusztrálja a gyereket, növeli benne az agresszív hajlamot és esetleg egy életre elveszi a kedvét a tanulástól. Az érzelmi biztonság és az elfogadás nem pótolható Vekerdy Tamás szerint az elfogadás kérdése már a magzati korban felmerül. A gyermeknevelés során újra és újra felmerülő kérdés az érzelmi biztonság testi és lelki értelemben egyaránt. Ha a gyerek ezt megkapja, lassan megtanul személyes érzelmeket kapni, adni és viszonozni. Mindez természetes módon tompítja a környezetéből óhatatlanul érkező agresszív, a kisgyerek számára félelmetesnek tűnő jeleket. A szülőnek a gyermek életének minden szakaszában tudnia kell(ene) úgy viszonyulni csemetéjéhez, hogy éreztesse vele: úgy szereti őt, ahogy van, és különlegesnek, egyedinek, fontosnak tartja őt. Ez érzelmi biztonságot nyújt számára akkor is, ha kudarcok érik, hiszen tudja, hogy van hová “visszamennie”, van ahol érzelmileg feltöltődhet. Lehet, hogy a szülő nagyon elfoglalt, lehet, hogy a gyermek sokat van egyedül. Ilyen élethelyzetek sajnos vannak. Nagyon fontos azonban, hogy amikor a szülő mégis ott van, az együtt töltött idő minden percében éreztesse gyermekével, hogy érdekli, amit mond, amit mutat. Adjon érdemi válaszokat a gyerek kérdéseire. Televízió, mozgó képek – csak iskolás korúaknak, szülői felügyelettel A gyereknek hatalmas a képéhsége. Képekben dolgoz fel mindent, amit megtud a külvilágról, még saját érzéseit, gondolatait is. Ha a szülő mesél neki, állandóan újra és újra elképzeli a hallott történéseket. Ugyanez történik játék közben is. Televíziózás, videózás közben azonban egy készen kapott, külső kép jelenik meg. A gyerek nem tud különbséget tenni a saját maga által kreált, illetve a vetített filmekben megjelenő kép között. Egy időre megnyugszik, majd – ezt bizonyára minden szülő észrevette – izegni-mozogni kezd, felugrál, fel-felkiált, nő benne a feszültség, fokozódnak benne az agresszív indulatok. Vekerdy Tamás szerint ez még akkor is így van, ha a gyerek egy szép természetfilmet néz. A gyerekben ugyanis leállt a belső képkészítés, közben azonban filmen gyorsan pereg a cselekmény, áradnak rá feldolgozatlanul a külső képek, szokatlan, értelmezhetetlen ingerek. Vekerdy a kompromisszum híve. Tiltani a televíziót nem érdemes, lehetőleg azonban iskolás kor előtt még ne nézzen a gyerek televíziót. Javasolja azt is, hogy utána is inkább csak egy-egy kiválasztott műsort nézzen a kisiskolás, limitált időben. Még egy fontos tanácsot hozzá tesz: ha mód van rá, ezt a kiválasztott műsort is együtt nézze a gyerek valamelyik szülővel. Ha érdekesnek találtad az írást, még több hasonlót olvashatsz az Életrevaló Gyerek magazinban!

 

           Vekerdy Tamás – agresszív gyerek?


Vekerdy Tamás szerint az agresszív gyerek kudarcos és frusztrált. Az agressziót mozgással le nem vezetett frusztrációk okozzák.
2016. július 12.
szerző:
csodasuli

Oszd meg mással is!

Sok manapság az erőszakos, agresszív gyerek, fiatal, jóval több, mint régebben. Nap, mint nap ezt hallhatod. Te is így látod?

Vekerdy Tamás gyermekpszichológus szerint a dolog nem ennyire egyértelmű, hiszen “az igazság mindig két, vagy többarcú. Korunk gyermekei agresszívabbak is, meg nem is elődeiknél.”

A népszerű pszichológus meggyőződése, hogy az agresszivitás nem más, mint ki nem élt aktivitás. A  gyermekben felalmozódott frusztráció aktivitási kényszert vált ki, amely – ha a gyereknek nincs módja levezetni azt – agresszivitásban robban ki.

Vekerdy szerint a világ az elmúlt 200 évben többet változott, mint az azt megelőző 2000 évben. A változások nyomán kialakult életforma egy sor frusztrációt termel újra, meg újra, és nehezen feldolgozható terhet ró a ma gyermekeire.

Az életkörülmények változása, a városi. nagyvárosi lét eleve korlátozást jelent a természeténél fogva örökmozgó gyermekre. Régebben jóval többen voltak azok a gyermekek, akik kedvük szerint, szabadon rohangálhattak a természetben. A kicsik mozgása ma leginkább az iskolaudvarra, játszóterekre korlátozódik. Már az óvodában elvárás a csoportfoglalkozásokon való részvétel, aztán az iskolában minimum napi öt-hat, a felső tagozatban esetleg még több 45 perces órát kell végigülnie.

A benne felgyülemlő indulatok kiélésére, “kirohangálására” tehát mind kevesebb alkalma van.

A gyermeki frusztrációk forrásai

 • a kicsi mozgását, játékát túlszabályozó óvodák
 • versengésre épülő, teljesítmény központú oktatási rendszer
 • a teljesítmény központú rendszerben jegyekben mérhető  teljesítmény követelő szülő
 • a napi rohanás gondjaival, a szülők saját frusztrációjával terhelt, örömtelen családi együttlétek
 • tv, videó, tömegkommunikáció

Már az óvoda is csökkenti a kisgyerek mozgáslehetőségét, akadályozza az esetleges agresszív indulatok levezetését

Vekerdy Tamás arra figyelmeztet, hogy óvodában még játszani kellene hagyni a gyerekeket, hiszen ebben a korban a kicsik még leginkább az anyjukkal a családjukkal szeretnének lenni. Az óvoda bezártságot, kevés aktivitást, még kevesebb mozgást jelent a gyermek számára. Jó néhány olyan óvoda van, ahol – igaz fakultatív alapon – de már számolni is tanítják a gyerekeket.

Bár az iskolaérettséget szakemberek vizsgálják. Vekerdy Tamás szerint azonban még az iskolában viszonylag jól teljesítő gyerekek esetében is igaz, hogy az óvodából kikerülő gyerek az iskolában elvárt és kötelező magatartásra még nem érettek. Legalább két évre volna szükségük, hogy aktív mozgásban fejlődjenek. Ehelyett, hogy napi öt-hat órára beülnek az iskolapadba, ahol attól kezdve a lexikális tudásukat és a verbális érettségüket, matematikai készségüket osztályozzák a tanárok.

Inkompetens iskolarendszer

A mai oktatási rendszer és az alaptanterv teljesen figyelmen kívül hagyja az életkor sajátosságait – véli Vekerdy Tamás.

A kamaszodó gyermekkel szemben az iskolában támasztott elvárások köszönő viszonyban sincsenek azokkal a fiziológiai-élettani tényekkel, amelyeket a tudomány már réges-régen ismer. A pubertás környékén – 14 éves kor táján – a fiziológiai lustaság jellemzi a gyermek testét, szellemét. A tantervi elvárás éppen ebben az időszakban követeli meg tőle a maximumot. (Különösen most, hogy a középiskolai oktatás átalakítása nyomán a 14 éves korban elkerülhetetlen iskolaválasztás könnyen lehet, hogy egy életre behatárolja a gyermek jövőjét.) A sok esetben borítékolható kudarcélmény, a lefojtott indulatok óhatatlanul agresszív magatartásba torkollhatnak.

Vekerdy nagyon nem ért egyet a mai iskolarendszer módszerével, amely azt keresi, mi az, amit a gyerek nem tud. Ez alapjaiban elhibázott és magában hordozza a kudarc miatti frusztrációk halmozódását, az agresszív indulatok felerősödését a gyerekben.

Valamiben minden gyerek jó, és ha ezt meg tudja mutatni, elégedettebb, öntudatosabb, boldogabb lesz tőle. Az önbizalom az iskolai teljesítményét is javítja,(esetleg még a lexikális tudást igénylő tárgyakból is megtáltosodik),és – ami nagyon fontos – csökkenti a frusztráltság érzését, és az agresszióra való hajlamát is.

Vekerdy Tamás a kompetitív (versengésen alapuló) állami iskolarendszer helyett, a kooperatív (együttműködő) alternatív iskolát tartaná ideálisnak.

A bizonyítvány centrikus szülő frusztrálja a gyereket

A szülő az iskolával szemben a gyermeke pártján álljon. Ne higgye el, hogy gyengék a képességei. Pozitív elfogultsággal kell a gyermek felé fordulni.

Ha gyengébbek a jegyei annak számos oka lehet, az okokat kell felderíteni. A gyermek számára egyébként is az volna az ideális, ha saját tempója szerint fejlődhetne az iskolában. Érzelmi biztonságot kell kapnia a családban akkor is, ha az iskolában gyenge jegyeket kap. Az egyik legnagyobb hiba, amit egy szülő elkövethet, hogy azt érezteti gyermekével, csak a jegyei alapján ítéli meg őt.

Ez jóvátehetetlenül frusztrálja a gyereket, növeli benne az agresszív hajlamot és esetleg egy életre elveszi a kedvét a tanulástól.

Az érzelmi biztonság és az elfogadás nem pótolható

Vekerdy Tamás szerint az elfogadás kérdése már a magzati korban felmerül. A gyermeknevelés során újra és újra felmerülő kérdés az érzelmi biztonság testi és lelki értelemben egyaránt. Ha a gyerek ezt megkapja, lassan megtanul személyes érzelmeket kapni, adni és viszonozni. Mindez természetes módon tompítja a környezetéből óhatatlanul érkező agresszív, a kisgyerek számára félelmetesnek tűnő jeleket.

A szülőnek a gyermek életének minden szakaszában tudnia kell(ene) úgy viszonyulni csemetéjéhez, hogy éreztesse vele: úgy szereti őt, ahogy van, és különlegesnek, egyedinek, fontosnak tartja őt. Ez érzelmi biztonságot nyújt számára akkor is, ha kudarcok érik, hiszen tudja, hogy van hová “visszamennie”, van ahol érzelmileg feltöltődhet.

Lehet, hogy a szülő nagyon elfoglalt, lehet, hogy a gyermek sokat van egyedül. Ilyen élethelyzetek sajnos vannak. Nagyon fontos azonban, hogy amikor a szülő mégis ott van, az együtt töltött idő minden percében éreztesse gyermekével, hogy érdekli, amit mond, amit mutat. Adjon érdemi válaszokat a gyerek kérdéseire.

Televízió, mozgó képek –  csak iskolás korúaknak, szülői felügyelettel

A gyereknek hatalmas a képéhsége. Képekben dolgoz fel mindent, amit megtud a külvilágról, még saját érzéseit, gondolatait is. Ha a szülő mesél neki, állandóan újra és újra elképzeli a hallott történéseket. Ugyanez történik játék közben is.

Televíziózás, videózás közben azonban egy készen kapott, külső kép jelenik meg. A gyerek nem tud különbséget tenni a saját maga által kreált, illetve a vetített filmekben megjelenő kép között. Egy időre megnyugszik, majd – ezt bizonyára minden szülő észrevette –  izegni-mozogni kezd, felugrál, fel-felkiált, nő benne a feszültség, fokozódnak benne az agresszív indulatok. Vekerdy Tamás szerint ez még akkor is így van, ha a gyerek egy szép természetfilmet néz. A gyerekben ugyanis leállt a belső képkészítés, közben azonban filmen gyorsan pereg a cselekmény, áradnak rá feldolgozatlanul a külső képek, szokatlan, értelmezhetetlen ingerek.

Vekerdy a kompromisszum híve. Tiltani a televíziót nem érdemes, lehetőleg azonban iskolás kor előtt még ne nézzen a gyerek televíziót. Javasolja azt is, hogy utána is inkább csak egy-egy kiválasztott műsort nézzen a kisiskolás, limitált időben. Még egy fontos tanácsot hozzá tesz: ha mód van rá, ezt a kiválasztott műsort is együtt nézze a gyerek valamelyik szülővel.

Ha érdekesnek találtad az írást, még több hasonlót olvashatsz az Életrevaló Gyerek magazinban!

 

#1 Dr.BauerBela

2020. szeptember 27., vasárnap

ATÓPIÁS CECSEMÁARC
 

#1 Dr.BauerBela

PERIORALIS DERMATITISZ


 

#1 Dr.BauerBela

Periorális dermatitis- szájkörüli bőrgyulladás


#1 Dr.BauerBela

 

#1 Dr.BauerBela

Krupp tünetei és kezelése

2018. 04. 30.

 Máriáss Márta

 Dr. Mészner Zsófia

Mi a krupp?

A krupp a felső és alsó légutak fertőző, különösen belégzéskor nehézlégzést okozó vírusos megbetegedése. Az általában éjszaka és váratlanul jelentkező belégzési nehezítettség legjellemzőbb tünete, hogy a beteg gyerek száraz, jellegzetes ugató köhögés kíséretében veszi a levegőt.

A roham súlyos, életveszélyes állapotot eredményezhet a kialakuló oxigénhiány, a szervezet kimerülése vagy a légút teljes elzáródása nyomán bekövetkező fulladás miatt.

A krupp előfordulása

A krupp jellemzően a csecsemők és a kisgyermekek betegsége, ugyanis minél fiatalabb a gyermek, annál kisebb keresztmetszetűek légutai, márpedig az egészen szűk légutakat az erőteljes kruppos nyálkahártya-duzzanat nagyon gyorsan képes beszűkíteni. A betegség ezért különösen hároméves kor alatt veszélyes.

A krupp jelentkezése a 6 hónapos és négy és féléves kor közötti gyerekeknél a leggyakoribb, az ilyen korúak mintegy 9%-át érinti a tünetegyüttes.

Az arra hajlamos gyerekeknél a krupphoz vezető fertőzés, és ennek nyomán az első fulladásos rosszullét általában 5-6 éves korig lezajlik. A betegség 12-14 éves korig jelentkezhet, ezután a légutak átmérője már kellő nagyságú ahhoz, hogy esetleges nyálkahártya-duzzanat mellett is biztosítsák a megfelelő légcserét. Másrészt ekkor már az immunrendszer is megfelelő védettséget biztosít a kruppot okozó vírusok ellen.

A tünetegyüttes elvileg felnőtteknél sem kizárt, de gyakorlatilag nagyon ritka.

A krupp okai

A légcső gyulladását mintegy 200 különböző légúti vírus (leggyakrabban parainfluenza, RS, ritkábban adeno- és influenza vírus) okozza. Ősszel a parainfluenzavírus a leggyakoribb kórokozó, télen és tavasszal kruppot okozhat a kanyaró és az influenzavírus. A legsúlyosabb tünetek általában az influenzavírushoz köthetők. Ezek tönkreteszik a nyálkahártya felszínét, amely így kiszárad, és nem tud tisztulni, nem tudja eltávolítani a légúti a kórokozókat. A kruppos roham ezért általában a vírusos náthás megbetegedések első jeleként, váratlanul szokott jelentkezni. A tüneteket közvetlenül a légcső beszűkülése okozza.

A vírusokra való érzékenység oka, valamint az, hogy miért éppen az adott kórokozó váltja ki a tüneteket, nem pontosan tisztázott. A vírusok valamilyen molekuláris összetevője játszhat szerepet nyálkahártya kiszáradásában, sérülésében.

Egy-egy vírus többször is megbetegítheti az embert, ezért a krupp a gyermekkor alatt többször is előfordulhat. Az érzékenységnek vélhetően vannak örökletes tényezői, biztos adatok azonban nincsenek.

A tünetek hideg időjárás idején, a meghűléses betegségek szezonjában jelentkeznek leginkább. Az érzékenység kialakulásának bizonyítottan kedvez az erős légszennyezettség.

A krupp tünetei

A kruppos fulladást megelőzhetik hurutos, megfázásos tünetek, de általában minden előjel nélkül jelentkezik.

A sérült, kiszáradt légcső nyálkahártyája megduzzad a légutak nagyfokú beszűkülését okozva. A légcső főként a hangszalagok alatti területen duzzad meg, erre utal a betegség laryngitis subglottica (glottis = a hangrést körülvevő hangképző szerv) elnevezése. A belégzési hang száraz, hangos, olykor sípoló, mivel - az asztmára jellemző kilégzési nehezítettséggel ellentétben - a krupp esetében a belégzés akadályozott. Ez alapján biztosan el lehet különíteni az asztmától.

A levegőért küzdő gyerek ezért jellegzetes száraz, ugató köhögést hallat, sokszor sír, nyugtalan, öklendezik, néha hány is. Az izgalom a szervezet oxigénigényét fokozza, a roham tovább súlyosbodik: A rosszullétet sápadtság kíséri, az ajkak és környéke - az oxigénhiány jeleként - elkékül -, a légzés kapkodóvá válik.

A három éven aluliaknál a körbefutó nyálkahártya mindössze 1 mm-es duzzanata 70%-kal is szűkítheti a légutakat, életveszélyes állapotot okozhat. A fokozott légzési munkát a légzési segédizmok behúzódásai jelzik, ezek a kulcscsont felett, a rekesz mentén, a mellcsont alsó szakaszán és a bordaközökben látszanak, illetve a fokozott légzőmunka jól megfigyelhető a nyakon és az orrszárnyakon.

Az állapot súlyosbodásával a pulzus egyre szaporább lesz. (A beteg állapota pillanatok alatt válságosra fordulhat, ezért folyamatos, gondos megfigyelésre van szükség). A roham az éjszakai órákban szokott bekövetkezni. A legszűkebb légutakkal rendelkező kisebb gyermekeknél korábban, az idősebbeknél inkább a hajnali órákra tolódva jelentkezik. A fertőzés nem feltétlenül jár lázzal. Az első éjszaka után a roham még egy-két napon át megismétlődhet.

A krupp diagnózisa

A betegség megállapítása a kórtörténetből és a klinikai tünetekből rendszerint nem nehéz a szakemberek számára.

A visszatérő krupp a spasztikus - görcsös - krupp, amelyet mindenképp feltüntetnek a gyermek kórelőzményében. Olykor szükség lehet más hasonló tünetekkel járó betegségektől - például a gégefő-gyulladástól (epiglottitis) - való elkülönítésére. A szakorvos a krupp különböző fajtái között a jellegzetes tünetek alapján tesz különbséget.

A krupp kezelése

A tünetek jelentkezésekor az első teendők a gyermek életkorától és állapotától függően az orvos, illetve a mentők értesítése, valamint a légutak mihamarabbi lehűtése annak érdekében, hogy a roham a lehető legrövidebb ideig tartson, és így a lehető legkevésbé veszélyeztesse az agy oxigénellátását.

Hároméves kor alatt a gyermeket mindenképpen látnia kell orvosnak, aki gyakran dönt a kórházba szállítás mellett. Indokolt esetben sürgősséggel a megfelelő gyermekintenzív osztályra szállítják.

A másik azonnali teendő a légutak mihamarabbi lehűtése. A hideg nyálkahártyában ugyanis összehúzódnak a vérerek, ami azonnal csökkenti a duzzanatot. Hideg időben ki kell nyitni az ablakot, és a gyorsan meleg takaróba burkolt gyereket a hideg levegőre kell vinni. A gyereknek addig kell a hűvös, párás levegőt belélegeznie, míg a roham teljesen meg nem szűnik. Ezt elő lehet segíteni otthoni párásító készülékekkel, légnedvesítővel.

Sokat számít, ha a szülő kedvesen nyugtatja a gyermeket, aki néhány korty hideg italt is kaphat. Biztosítani kell a gyerek megfelelő mennyiségű folyadékbevitelét, és a nyugalmát, mert az erőlködés, a sírás tovább súlyosbítja a rohamot. Ha van kéznél hideg párásító, akkor az abból kiáramló levegőt is be lehet lélegeztetni.

A lázat lázcsillapító adásával kell kezelni. Az orvos által felírt szteroidos kúpot mellékhatása miatt csak indokolt esetben szabad beadni. A gyógyszert felíró orvosnak pontos és jól követhető tájékoztatást kell adnia arról, mi számít indokolt esetnek, és hogyan kell eljárnia a szülőknek.

Az orvosi, majd kórházi ellátás során a gyerek szájon át vagy belélegeztetés útján váladékoldó, továbbá a légcsövet érösszehúzó hatása révén gyorsan tágító - acetilcisztein hatóanyagú - gyógyszereket kap.

A gyulladásos ödémát csökkentő szteroid hatóanyagot nem helyileg, hanem szisztémásan - a szervezet egésze számára - adagolják.

Szükség lehet nyugtató adására is, mivel azonban ez az oxigénhiányos állapot figyelmeztető és fokmérő tünete is, nagyon körültekintően alkalmazzák. A gyógyszerek porlasztása alkalmanként 15-20 percig tart, 1-5 óránként ismétlik a gyógyszerek belélegeztetését.

Szükség esetén az erősen elzáródott légutak átjárhatóságát, illetve a légcserét intubációval, egy tubusnak a légcsőbe történő bevezetésével, esetleg gégemetszéssel biztosítják, amely beavatkozást szintén lélegeztetéssel egészítenek ki.

Az állapot súlyossága olykor intenzív osztályon történő ellátást, folyamatos műszeres megfigyelést, gépi lélegeztetést tesz szükségessé.

A még 4-5 éves korban is gyakori rohamokkal küzdő gyermek számára otthon alkalmazható gyógyszerporlasztó használata is javasolt, amellyel enyhén sós Salvus vizet, váladékoldót lehet a légutakba juttatni.

A kruppos gyerek két roham között nem szorul gyógyszeres vagy egyéb kezelésre.

A krupp megelőzése


A fűtési időszakban érdemes az alvóhelyiség hideg vizes párásításáról gondoskodni.


A fűtési időszakban érdemes az alvóhelyiség hideg vizes párásításáról gondoskodni. A gyermek szobájában ne párologtassunk viszont illóolajakat. A fertőzéses, náthás időszakokban kerülni kell azok társaságát, akik megfertőzhetik a kruppra hajlamos gyermeket. A friss, tiszta levegő segít elkerülni a rohamokat. A gyerek környezetében ne dohányozzanak.

Gyógyszeres, különösen antibiotikumos megelőzésre nincs szükség, sőt kifejezetten káros, antibiotikumokat csak indokolt esetben, bakteriális felülfertőződés esetén és a kezelés keretében rendel az orvos. Náthás, hurutos tünetek esetekben az orvos által felírt, szájba porlasztható váladékoldókat lehet adagolni.

Hasznos tudnivalók

Mivel nem allergiás reakcióról van szó, az allergiára használt antihisztaminos szerek nem segítenek, sőt a nyálkahártyát tovább szárítják, ennél fogva a beteg állapotát ronthatják.

A súlyos állapotú, nehezen légző gyerekeket beutaló nélkül, sürgősséggel veszik fel a kijelölt kórházakban.

Az évente legalább három alkalommal pszeudokrupp diagnózissal kórházi ápolásban részesített közösségbe nem vihető gyermek szüleinek, felemelt családi pótlék jár. 

#1 Dr.BauerBela

2020. szeptember 26., szombat

Ficam, rándulás gyereknél: tünet és kezelés

 

Ficam, rándulás gyereknél: tünet és kezelés

Szerző: Babaszoba.hu

2017. március 26.

Lektor: dr. Kováts Dávid gyermeksebész

Forrás: babaszoba.hu

Játék közben könnyen előfordulhat, hogy elesik a gyermek. Ilyenkor, rosszabb esetben, sérülés is bekövetkezhet. Mi a teendő ficam, rándulás esetén?

Mi a ficam, rándulás?

Babáknál vagy kisgyermekeknél a rándulások, ficamok, tehát az ízületek sérülései viszonylag ritkák, amennyiben nagy erőbehatás éri a kisgyermeket, általában inkább törések keletkeznek. Rándulás esetében az ízületet alkotó két csontvég kimozdul a helyéről, az ízületi tok és szalag megnyúlik, nagyobb erőbehatás következtében el is szakadhatnak, azonban az erőbehatás végén az ízületi felszínek (fej és vápa) a helyükön maradnak. Ficam esetén az erőbehatás végén a csontvégek az ízületi vápából kimozdulva rendellenes pozícióban maradnak. Mindkét esetben bevérzések keletkezhetnek.

A ficam, rándulás tünetei

A ficam legjellemzőbb tünete az, hogy az ízület fájdalmassá és duzzadttá válik, mozgása teljesen beszűkül, legtöbbször jellegzetesen torz és deformált képet mutat, mivel a csontvégek nem jó helyzetben vannak. A rándulás olykor tünetmentes, de sok esetben nagy fájdalommal, különböző mértékű duzzanattal, vérömleny kialakulásával járhat együtt. Ez esetben az ízület mozgatható, viszont a mozgástartomány jelentősen beszűkül, és a mozgatás rendkívül fájdalmas.

A ficam, rándulás diagnózisa és kezelése gyereknél

A ficam fennállásáról fizikális vizsgálattal és a röntgenfelvétellel lehet meggyőződni, ez rendszerint elegendő. A rándulás fizikális vizsgálattal igazolható, de a töréshez hasonló tünetei miatt sokszor röntgenfelvétellel egészítik ki a vizsgálatot.
Az esetleges társuló sérülésekről egyéb képalkotó eljárással, ultrahanggal, CT-vel, MRI-vel és arthroszkópiával lehet még többet megtudni. Ezekkel térképezhető fel a kiterjedés, a porcfelszín-károsodás, ami azért fontos, mert nagymértékben befolyásolja a kezelés menetét. Az ízület stabilitásvizsgálatával, társsérülések ismeretével, az anamnézis ismeretében dönthető el az, hogy konzervatívan, rögzítés nélkül, gipszrögzítéssel vagy pedig műtéti úton kell ellátni a sérülést.

Ficamok, rándulások játék közben is előfordulhatnak

A rögzítés ma már nem feltétlenül jelenti kizárólag a gipszelést, hiszen alkalmazhatnak ortézist, helyettesítő térdrögzítőt, bokarögzítőt, váll- és könyökrögzítőt, csuklórögzítőt. Ezek a segédeszközök rugalmas, gumírozott anyagból készülnek, több helyen betéttel ellátva, amelyekbe fém- vagy műanyag rögzítők csúsztathatók. Ha a rögzítő tartozékokat eltávolítjuk a segédeszközből, ki is mosható langyos, mosószeres vízben - így az sem baj, ha pici esetleg összepiszkolja.

A ficamok, rándulások megelőzése

A ficamok és rándulások a baleseti kockázatok minimálisra csökkentésével előzhetők meg. Érdemes tehát figyelned arra, hogy a lakásban és a játszótéren minél kevesebb veszély érhesse a gyerkőcöt, hogy megtanuljon minél stabilabban mozogni. Különösen akkor kell figyelned, ha a gyerek sáros vagy jeges úton rohangál, vagy éppen tudásához képest túl bátran mozog a mászókán.

Hasznos információ a ficamokról, rándulásokról

Ha úgy tűnik, hogy a gyereknek megrándult vagy kificamodott valamelyik tagja, akkor az első és legfontosabb teendő a megnyugtatása. Hagyd, hogy a kicsi a neki legkényelmesebb helyzetben helyezze, majd használni kezdje a végtagját. Nem szabad sürgetni, mert ha nincs komolyabb baj, pár perc elteltével ezt magától is megteszi. Ha percek múlva sem kezdi el használni a sérült testrészt, be kell vinned sebészeti szakrendelésre. Legyél elővigyázatos, mert te is előidézhetsz rándulást például a gyermek karjának megrántásával, karjánál fogva való felemelésnél. Néha pont egy ártatlan játékból születik baj.
Szaklektor: dr. Kováts Dávid gyermeksebész szakorvosjelölt
#1 Dr.BauerBela

2020. szeptember 25., péntek

 

Mi a körömgomba

Az Onychomycosis vagy a körömgomba fertőző természetű betegség. A patológiát a körömlemez károsító patogén mikroorganizmusai jellemzik. A gyermek körmök gombaja többször gyakrabban fordul elő, mint a kézen, ami a cipő viselésével vagy rossz higiéniai viszonyokkal jár. Az időben történő kezelés hiányában a patológia különböző szövődményei és következményei alakulhatnak ki.

Miért jelenik meg a gomba a gyerekekben?

A betegség kialakulásának fő tényezője a penész vagy az élesztő-szerű patogén gombák fertőzése. Emellett az onchomycosis kialakulása hozzájárul a szervezet védekezőképességének csökkenéséhez. Gyermekek gomba okai között szerepelnek:

 • gyengített immunrendszer;
 • rossz táplálkozás;
 • vitaminhiány;
 • nyilvános zuhanyzók, uszodák, fürdők látogatása;
 • a személyes higiénia nem teljesítése;
 • beriberi;
 • kényelmetlen cipőt visel;
 • lapos lábak;
 • magas páratartalom;
 • körömlemez sérülések;
 • mezítláb járás

Űrlapok és szakaszok

A klinikai gyakorlatban az onchomycosis számos formája létezik. Ezek a következők:

 • Distalis szubungális. A betegség leggyakoribb formája, melyet a körömlemez felszínén megjelenő kis sárga színű folt jelez, amely fokozatosan növekszik. Kezelés nélkül a köröm levágja a kutikát.
 • Fehér felület. Ebben a patológiás formában a gomba csak a körömlemez felületi rétegét érinti. A köröm ugyanakkor fehéres lepedéket kap, elveszíti a rugalmasságát, lágyvá válik, exfoliates és morzsolódik. A gomba fehér felülete jól reagál a gyógyszeres kezelésekre.
 • Proximalis szubungualis. A betegség korai szakaszában bekövetkező fertőzési folyamat a kutikula területén koncentrálódik, majd fokozatosan áthalad a körömlemez teljes felületén, fehérre festve. Általánosságban elmondható, hogy a proximális szubartikuláris forma ritka, HIV-ben szenvedő vagy immunhiányos betegeknél.
 • Teljes dystrofikus. A haladás kedvezőtlenül, rosszul kezelhető. A gomba teljes formáját a köröm helyi megsemmisítése jellemzi.

A gyermek körömgombája fokozatosan halad. A betegség következő szakaszai vannak:

 1. Az első. A körömlap átlátszatlan, matt. A köröm vékonyabbá válik, fokozatosan hámlani kezd, az integritás és a forma megmarad.
 2. A második. Kis méretű, különböző árnyalatok (fehér, sárga, szürke vagy fekete) jelennek meg. A lemez megkönnyebbülése vastagabb lesz, a hornyok és a gödrök megjelennek.
 3. A harmadik. Ebben a szakaszban a körömlemez szerkezete teljesen elpusztul, elválasztva az ágyból, a szín közelebb kerül a szürkehez vagy a feketehez, és egy kellemetlen szag jelentkezhet. Néha másodlagos bakteriális fertőzések csatlakoznak.

tünetek

A korai szakaszban a gyerekek körmös gombái gyakorlatilag nem jelennek meg. A betegség kialakulásával a betegség következő tünetei jelennek meg:

 • változtassa meg a körömlapok megjelenését, színük sárgás, szürke vagy fekete lesz;
 • a körömágy gyulladása, bőrpírja és duzzanata alakul ki;
 • a körmök gyakran vékonyabbak lesznek;
 • a gyermek panaszkodik az égő ujjakról, súlyos viszketésről, fájdalmas érzésről járás közben;
 • hosszirányú vagy keresztirányú csíkok, szabálytalanságok jelennek meg a lemezeken;
 • a gyermek körömgombája a bőrpír, a periungualis gerincek, az ujjhegyek és a bőr erős hámlása formájában jelentkezhet;
 • sárgás vagy fehéres lepedék képződése a körömlemezeken;
 • A körmöket a lábakon a körömlemez tömörödése, sűrítése és hámlása jellemzi.

Komplikációk és következmények

Megfelelő kezelés hiányában a gyermek gombás fertőzése a következő kóros hatásokat okozhatja:

 • a gombás fertőzés terjedése más körmökre vagy bőrre;
 • az immunrendszer csökkent aktivitása;
 • a gombás fertőzés átmenetét a krónikus formába;
 • deformáció, a körmök megsemmisítése;
 • bakteriális fertőzés behatolása az epidermiszbe;
 • allergiás reakciók (viszketés, bőrpír, kiütés).

Körömgomba a gyermekben: okok, tünetek, diagnózis és terápia

A gyermekek körömgomba kevésbé gyakori, mint felnőtteknél. A statisztikák szerint azonban a gyermekek 17% -át érinti, az újszülöttektől a tinédzserekig. A körömgomba másik neve onychomycosis. Késleltetés a kezelésével nem éri meg. A nehézség az, hogy sok olyan gyógyszer, amelyet általában felnőtteknek írnak fel, nem alkalmasak a baba számára.

Általában a gombás fertőzésben szenvedő gyermekek fertőzését krónikus kórképek, gyenge immunitás, sérülések és genetikai hajlamok okozzák. Azokban az országokban, ahol az éghajlat mérsékelt, a kisgyermekek körömgomba gyakrabban fordulnak elő, mert az év nagy részében szigetelt cipőt kell viselniük. Kiváló közeg a fertőzés kialakulásához.

Hogyan határozzuk meg a fertőzést

Lehet-e egy körömgomba a gyermekben? Ez a patológia gyakran fordul elő a gyermek lábain és a kezeken. A korai szakaszban nehéz azonosítani azt, hogy a vizuális tünetek gyakran túl későn találhatók. A betegség kezdeti szakasza főként titkos.

A körmök gombás fertőzésének jelei:

 • megváltozik a körömlemez megjelenése;
 • mindenekelőtt az ujjlenyomatot érintik, vörösre váltanak, vagy nyilvánvaló ok nélkül megduzzadnak;
 • a körmök hámlani kezdnek és sokkal vékonyabbá válnak, mint korábban;
 • a lemezek színe sárgáról szürkere változik, a végső változatban pedig zöld és fekete;
 • a körmök morzsolódnak;
 • a lemezeken hornyok jelennek meg;
 • por alakú tapintású körmök;
 • A gombás betegség utolsó szakaszát a lemezek erős delaminációja és természetellenes sűrűsége jellemzi.

Ennek eredményeként a gombák teljesen érintik a körmöket, amíg teljesen el nem pusztulnak. A fertőzés gyorsan áthalad a lemezről a következőre. Ebben az esetben a sérülés a körmök melletti bőrt fedi le.

Hogyan történik a fertőzés?

Lehetséges, hogy a kisgyermekek körömgomba jelenik meg otthon? Leggyakrabban ez történik - az esetek 80% -ában. A fennmaradó 20 higiénikus védelem nélküli közterületek látogatása, kezeletlen szerszámok használata, a körömlemezek károsodása pedikűr alatt stb. Ha egy gyermek 3 éves korában óvodába jár, akkor valószínű, hogy meg fog fertőzni a körömgomba.

Tünetek és diagnózis

Hogyan jellemzi a gyermek körömgomba a fent leírtak szerint. A gombás fertőzés általában nem zavarja a csecsemőket, nem érez fájdalmat. Ennek megfelelően a tünetek enyheek. Előfordulhat, hogy a szülők időben nem észlelik az onchomycosisot.

A körömgomba tünetei a gyermekeknél, amelyeknek aggasztónak kell lenniük:

 • körömköteg;
 • a köröm tömörödése és bőrpírja;
 • köröm morzsolódik;
 • maga a köröm sárga sávok keletkeznek.

Emlékeztetni kell arra, hogy a körmök gomba nagyon csaló. Meg fogja élesíteni a körmeit, hogy teljes megsemmisítésre kerüljön.

Az 1 év alatti gyermek körömgomba nagyon gyorsan terjed. Ez a fertőzés fókuszai körüli bőrre hat. Gyakran több köröm szenved, a közelben található is fertőzött. A szülőknek rendszeresen ellenőrizniük kell a gyermek lábujjait és lábát.

Mielőtt elkezdené kezelni a fertőző körömgomba gyermekekben, meg kell látogatnia orvosát, és diagnosztizálni kell. A végtagok vizuális vizsgálatán alapul. Így az orvos észleli a körömgomba jelenlétét a lábakon és a karokon, előzetes diagnózist készítve. Továbbá annak megerősítéséhez a felületről kaparás történik. A kapott anyagot mikroszkóp alatt vizsgáljuk a micélium és a gomba spórák azonosítására. A diagnózis megerősítésekor elkezdheti a kezelést.

Melyik orvos kezeli a körömgomba gyermekekben

Egy évnél fiatalabb gyermekeknél, mint a régebbi gyermekeknél, a bőrgyógyász kezeli a körömgombát. Ha tünetei vannak, kapcsolatba kell lépnie vele. Szakterülete lehetővé teszi, hogy hatékonyan kezelje a különböző dermatitiszeket és gombás fertőzéseket. A diagnosztikai intézkedések után a bőrgyógyász eldönti, hogy gyógyítja-e magát a körömgomba, vagy elküldi a babát egy speciális mikológusnak.

A körömgomba kezelésének jellemzői

A körmök gomba és a gyermek keze hosszú ideig kezelt. A kezelés két fő típusa van. A kezelés módját a fertőzés alakulásától és típusától függően választjuk meg. Monoterápiában a szisztémás és a külső készítmények is szerepelnek. Megakadályozzák a fertőzés terjedését a szervezetben, és megszüntetik a betegség okait.

A gyermek körömgomba kezelésére nem lehet önmagában megvásárolni a gyógyszert, függetlenül attól, hogy 2 vagy 12 van. Néhány gyógyszer alkalmas a penészfertőzések kezelésére, mások az élesztőt is. Ezért az orvosok komplex terápiát javasolnak.

Mi a kezelés a körömgomba gyermek lábainál:

 • lakkok;
 • kenőcsök;
 • gyógyszerek;
 • krémek.

Gyermekek körömgomba gombás kezelését gondosan kell végezni. Ezeknek mellékhatásai vannak, így a recepciónak a kezelőorvos felügyelete alatt kell lennie. Látnia kell, hogy a kábítószerek hogyan befolyásolják az általános helyzetet.

Általában a kezelés 3-5 hónapig tart. Annak érdekében, hogy elkerüljék a többi családtag szennyeződését, általánosan fertőtlenítik azokat a tárgyakat, amelyekkel a baba érintkezik. Nem csak a játékokat és a személyes tárgyakat kezelik, hanem a mosodát is. Mossa le a padlót és a falakat. A szobákat jól szellőztetni kell. Meg kell próbálnia elkerülni a magas páratartalmat, mivel ez a fertőzés kialakulásának optimális környezete.

Egyéves gyermek körömgomba tökéletesen kezelt lakkokkal. Megfelelő loceril, Betrafen. A szülők körömlakk használatát követően a szülőknek meg kell győződniük arról, hogy a baba nem húzza ki a lábakat és a fogantyúkat a szájban.

Néha a szülők ragaszkodnak a szelídebb terápiához, félve az 5 év alatti gyermekek mellékhatásait. Ebben az esetben a lakkokat krémekkel és kenőcsökkel kombinálhatja. A Candida és az Exoderil alkalmazása látható. És a gyermekeknek a Travogen körömgombából származó kenőcs jól illeszkedik a Lotserilhez.

Kábítószer-kezelés

A tablettákat és injekciókat csak a betegség előrehaladásával írják elő. A károsodás korai szakaszában a körömgomba, mint például a Griseofulvin gyermekei gyógyszereit használják. De a gyógyszer nagy óvatossággal történik, miután gyakran előfordulnak visszaesések. Ennek eredményeként más gyógyszereket alkalmaznak a gyermekek kezelésére.

Jó megoldás a gomba - Terbinafin. A 20 mg-os testtömegű csecsemők 62 mg-ra és 125 mg-ig 40 kg-ig. A gyógyszert naponta kell bevenni. A flukonazolt egy speciális képlet alkalmazásával számítjuk ki. Heti felvétel. A kezelés 3 hónapig tart.

Jó orvosság a gyermekek számára alkalmas körmök gomba számára - megoldások. Kapszulák vagy tabletták formájában kerülnek forgalomba, amelyek könnyen oldhatók vízben. A kapott folyadékot gombás körmökkel kezeljük. Annak megakadályozása érdekében, hogy elterjedjen a lemezre felvitt kenőcsön. Óvatosan dörzsölnek a körmökbe. A betegség elhanyagolt formáját néha hat hónapig kezelik.

A jód jól alkalmas a gombák elpusztítására. A körömlemezre és a körülötte lévő bőrre kerül. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében ajánlott az egészséges interdigital terek kenése. A sikeres kezeléshez általában elegendő 2-4 hét.

A népi jogorvoslatok kezelése

Hogyan lehet másképpen gyógyítani a körömgomba egy gyermekben? Ebből a célból sok népszerű mód van. Az alternatív gyógyászat használata előtt azonban orvoshoz kell fordulni, mivel a fertőzés típusától, a lemez károsodásának mértékétől és a szervezet egyedi jellemzőitől függően az optimális eszközöket választják ki.

A körömgomba jól kezelt tömörítéssel, dörzsöléssel és fürdővel. A szokásos hagymák alkalmasak eltávolítására. A darabokat apró darabokra vágják, amelyek megsérülnek a sérült körömvirágokkal. Megelőző intézkedésként használhatja ezt az eszközt minden lemezre.

A körömgomba jól kezelt Kalanchoe növény. A húsos levelei a körömlemezre kerülnek, és vakolattal vagy kötéssel vannak rögzítve. Tömörítsük meg egy éjszakán át.

A körömvirágok teázóolajjal kenhetők. Miután teljesen felszívódott, tiszta zoknit helyeznek a lábakra. Minél gyakrabban alkalmazzák az olajat, annál gyorsabb a gombás fertőzés.

A körömgomba kezelésekor a körömvirág, a kamilla és a tölgyfa kérgét előkészítő gyermek kezében. A gyógynövényeket vízzel borítják és öt percig főzzük. Ezután a levest 15 percig infundáljuk és szűrjük.

Egy másik népi jogorvoslat a körömgomba gyermekei számára: 300 gramm füvet és egy pohár forró vizet öntsünk. Az infúzió vízfürdőn 30 percig hirtelen leáll. Ezután szűrjük és öntjük a tartályba, ahol a baba lábai. 20 perc múlva megszáradnak.

Emellett a tarka kivonat és a pálmaolaj jó hatással van a gyermek körömgombajére. Megkenőzik az érintett körömlemezt és a bőrt. Jó szerszám - hamu tömörítés. Friss leveleket kapnak, összetörik és egy éjszakán át alkalmazzák a fájó helyszínre. Felső kötés vagy tapasz rögzítve.

megelőzés

Bármilyen betegség, beleértve a gombás fertőzést, könnyebb megelőzni, mint kezelni.

A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében be kell tartani a megelőző intézkedéseket:

 • Gyermek higiénia.
 • Az egyes cipők használata a szaunák, fürdők, úszómedencék látogatásakor.
 • A lábak megnövekedett izzadásával gyakrabban kell változtatni a cipőt.
 • Meg kell vizsgálni a kezét és a lábát a karcolások, repedések, vágások, ha megtalálják, antiszeptikumokkal kell kezelni.
 • Pedikűr vagy manikűr elvégzése csak antiszeptikus kezelésekkel történhet.
 • A gyermek cipőjének kényelmesnek kell lennie.
 • A ruházatot magas hőmérsékleten kell feldolgozni, a lehető legtöbbször meg kell mosni.

A gombás fertőzés néha nem jelenik meg azonnal. Ezért fontos, hogy a bőr és a körmök állapotát a kezeken és lábakon ellenőrizzük, gondosan tartsuk be a megelőző intézkedéseket, amelyek segítenek a jövőben pénzt megtakarítani és az onychomycosis kezelésére fordított időt.

Szerző: Alexander Indra, orvos,
kifejezetten a Mama66.ru számára

Gyermek körmök és kezek gomba kezelése

Az emberre támadó agresszív gombák egyáltalán nem Hollywoodi mozi találmánya. Előfordul, hogy az emberek nem is gyanítják, hogy folyamatosan támadják meg a nagyon barátságtalan mikrobákat, amelyek hajlandóan behatolnak a testbe, és fokozatosan mérgekkel mérgezik. Gyerekek - nem kivétel, a körmök gomba a gyermekeknél gyakori előfordulás.

Ebből a cikkből megtanulod

A mycosis okai és tényezői

A fertőzés bizonytalansága az, hogy a mycosisokat okozó gomba spórái mindenhol megtalálhatók: a talajban, a szobákban, bárhol is meleg, nedves és sötét. Szárított állapotban hosszú ideig fennmaradnak, –50 és + 70ºС közötti hőmérsékletet tartanak fenn. A csecsemő a saját szobájában fertőződhet meg, ha a közeli hozzátartozók valaki fertőzött.

Az 1 éves gyerekeknél, akiknek a termoregulációs rendszere még nem kiegyensúlyozott, gyakran nedves kezek és lábak, és ezek jó feltételeket jelentenek a mycoses kialakulásához. A veszélyes betegek olyan betegek, akiknek immunrendszere nem képes megbirkózni a gombák támadásával. A betegséget kiváltó tényezők a következők:

 • Gyakori látogatás a fürdőbe, szauna, cipő nélküli vízipark.
 • Valaki más cipőjét, zoknit, harisnyát visel. A gomba hosszú ideig tarthat a téli cipőben és behatolhat a bőrbe a szervezet védekezésének meghibásodása esetén.
 • A mesterséges, lélegző anyagból készült zsúfolt csizma és csizma - benne a gomba behatol a bőrbe és sokkal gyorsabban terjed.
 • Cipő viselése szezonon kívül. A lábak túlhűtése és a beltéri meleg cipők hosszú viselése fertőzéshez vezethet. Nagyon veszélyes, ha többször is elindul a hidegtől meleg szobához.
 • A bőr és a bőr sebek és kopások jelenléte: a fertőzés megelőzése érdekében minden sérülést azonnal kezelni kell.
 • Nem megfelelő körömápolás. Túl hosszú vagy rövid, sérült köröm növeli a betegség kockázatát.
 • Szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség. Ez utóbbi néha növeli a kockázatot.
 • Vitaminok, túlzott szénhidrátok hiánya az étrendben.
 • Az antibiotikumok elfogadása hosszú ideig.

A betegség típusai

A gombás fertőzések kórokozóinak számos formája létezik:

 • A Candida nemzetség gombái. Parazita a száj, a végbél és a nemi szervek nyálkahártyáinak felszínén.
 • Trihofitii. Pusztítsd el a bőr, a körmök és a nyálkahártyák integritását.
 • Cryptococcosis. A fertőzés befolyásolja a belső szerveket.
 • Aspergillosis. A fertőzés a tüdőben alakul ki, és hidegnek tűnik.

Hogyan történik a fertőzés?

A kórokozók könnyen átvihetők az egyik személyről a másikra. A fertőzött személy elhagyja a gomba spóráit és elhalt bőrrészeket, amelyeket hosszú ideig otthon tárolnak.

Tízből nyolc-nyolc esetben a gomba a háztartás egyikének átadja a gyermeknek.

Egy újszülött fertőzött a méhben, a baba egy közös ágyon keresztül. A felnõtt egy éves kisbaba elkapja a fertőzést az objektumok nyalogatásával. Az élesztőgomba közönséges edényen keresztül jut be a gyermek szájába, vagy ha az anya megnyalja a mellbimbót, és megadja a csecsemőnek.

A csecsemő baba fertőzhet a beteg állat megérintésével. A városi madarak, például a galambok is terjednek a fertőzésben.

2 éves korában a baba elkezdi az óvodába járni. Az óvodában, ha a higiénia nem figyelhető meg, a fertőzés gyorsan terjed a gyermekek körében.

Az iskolás gyerekek egy beteg személy cipőjével próbálják meg a fertőzést. A gomba spórái hosszú ideig téli cipőben lehetnek, amint az immunitás meghiúsul, fertőzés következik be.

Zúzódások és vágások esetén kisebb sérülések növelik a fertőzés kockázatát.

Az aspergillózis okozta fertőzés gomba micellákat tartalmazó por belélegzésével fordulhat elő. A kezeletlen szobák meglátogatásakor megbetegedhetnek: régi fürdők, fürdőszobák.

tünetek

A gyermek körömgomba nem észrevehető, és akkor jelentkezik, amikor a betegség olyan lépcsőfokba lépett, amely sürgősen beavatkozást igényel. A tünetek a fertőzés típusától és a fertőzés kezdetétől számított időintervallumtól függenek:

Onychomycosis

A körmök szerkezete változik. Sárgás, szürke színűek lehetnek, és egy súlyosan elhanyagolt betegség színpadán fekete színűek, vastagabbak, vagy éppen vastagabbak.

Egy kisbabában körömvirágok, csíkok jelennek meg rájuk. A körülöttük lévő bőr vörös, duzzadt, lehet egy pecsét, seb, hámlás. Fokozatosan a betegség kiterjed az összes körmére, az idősekre és a gyermekekre, valamint a kezekre.

Lábgomba

Először is, befolyásolja a lábujjak közötti kényes bőrt, majd fokozatosan terjed az egész lábon. A láb megrepedt, a bőr durvul, és a sebek mélyebbé válnak. Ebben a szakaszban fájdalom járás közben.

candidiasis

A nyelv és a torok régiójában fehér lepedék formájában jelenik meg, a nyálkahártya genitáliában. A bőr alatti területek vörösek, gyulladásosak és fájdalmasak.

Súlyos esetekben a gomba behatol a belső szervekbe: a tüdőbe, a vesékbe, és működésük kudarcát okozza.

A betegség formái és stádiumai

Amikor az onchomycosis gomba fokozatosan rögzíti a felületet. A kezdeti szakaszban egy apró, fehér vagy sárgás átlátszatlan tinta jelenik meg a körömlemezen. Idővel az egész köröm fölé nő, vastagodik és elválasztja a körömágyat. Ezt a betegségformát disztális szubungálisnak nevezik, és leggyakrabban megfigyeljük.

Fehér felületű, körömvirágosodik a körömvirág, és a felületükön egy raid jelenik meg. A kezdeti szakaszban a gomba könnyen gyógyítható.

A HIV-fertőzésben szenvedő betegeknél a patológiás proximális subartikuláris forma jelentkezik. Feltűnő lemez, amely fehér és átlátszatlan lesz.

Ha nem kezeli a gombás fertőzést, akkor teljes dystrofikus formává válik, amelyben a sérült köröm eltávolítása szükséges.

Gyermekek diagnózisa

Ha gyanúja van egy mycosis-nak, be kell mutatnia a babát egy bőrgyógyásznak. Sokféle gombafertőzés létezik, csak egy szakember választhatja ki az optimális kezelést. Szinte minden ismert gyógyszer ellenjavallt a kisgyermekek miatt.

Az orvos megragadja a részecskéket a körömtől és speciális reagensekkel kezeli. Ezután a vizsgálatot speciális mikroszkóp segítségével végzik, az elemzést a vetés módszerével végzik.

Súlyos esetekben a beteg vérvizsgálatra, ultrahang vizsgálatra kerül.

Tanács. Nagy hiba, hogy magadnak kezeljük a babát, még akkor is, ha tudod, hogy mi a mycosis úgy néz ki, mint egy fotó az internetről. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni: ha a gyógyszer nem illeszkedik, vagy a baba nem kezeli a kezelést, sokkal nehezebb lesz később megszabadulni a fertőzésektől.

kezelés

Gyógyszergyárak antimycotikus szereket termelnek különböző formákban:

 • Spray. Előnyök: könnyen és gyorsan alkalmazhatók az egész felületen. A leggyakoribb a "Mikozan" és a "Mikostop".
 • Kenőcs. Ezeket elsősorban a lábgomba ellen használják, csökkenti a gyulladást és a viszketést, minimalizálja a duzzanatot és a bőrpírot.
 • Cseppek vagy felfüggesztések. A gombaölő készítményeket közvetlenül az érintett területre alkalmazzák.
 • Szerencsés. Tartsa a terápiás hatást hosszú ideig. Az Aventis egy széles körben elterjedt antifungális lakk, amelyet gyermekeknek lehet alkalmazni.

A külső hatású gyógyszerek mellett a gyermekek körömgomba kezelését tablettákkal és injekciókkal végezzük. Ahogy Dr. Komarovsky javasolta, a legszélsőségesebb esetekben tablettát kell adnia a gyermeknek.

Emellett az immunitást növelő hatásos gyógyszereket írnak elő, antibiotikumokat írnak elő, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak, és fájdalomcsillapítók. A kezelés több mint egy hónapot vesz igénybe. Általános szabály, hogy a kezelést a fertőzés megnyilvánulásának abszolút eltűnéséhez és egy idő elteltével kell elérni.

Népi módszerek

A gombás fertőzések ellen alkalmazott fő eszköz már régóta borecet.

 • A népszerű kezelés módja a következő: a benne áztatott zokni egy éjszakán át viseli a babát, és reggel elveszik.
 • A gyógynövények gombaellenes hatással rendelkeznek: calamus, vérfű, verőgyökér. A kamilla kenyérje enyhíti a viszketést és a gyulladást. A gomba érintett felületén hagyma levet, fokhagymát alkalmazunk.
 • A betegség gyógyítása segíthet az olcsó módon - só- és szódafürdőkben. A szódát az alábbiak szerint lehet használni: vízzel keverjük össze, amíg egy gömbölyű masszát használunk és a körömre alkalmazzuk.
 • Régóta szokás, hogy az érintett helyeket jóddal kenjük, ami erős teagombaellenes hatással van a teafaolajra.

Tanács. Az édességek és a szénhidrátokban gazdag ételek elősegítik a gombás telepek növekedését. A népi gyógyítók azt ajánlják, hogy friss fűszernövényekkel hozzák hozzá az élelmiszer-növényi salátákat. Hát segít a gombás betegségek répa és sárgarépalé.

megelőzés

A gombás betegségben szenvedő szülővel való érintkezés kiküszöbölése szinte lehetetlen, ezért meg kell gyógyítani a betegséget, mielőtt a baba megszületne.

Amíg a közeli személy megszabadul a fertőzésektől, minimálisra kell csökkenteni annak kockázatát, hogy a morzsákat továbbadják: forraljuk fel és vasaljuk az ágyneműt, a Formidron vagy ecet esszenciájú cipőt, tisztítsuk meg a szőnyegeket, fertőtlenítsük a fürdőt és a fürdőszoba padlóját.

Amikor egy kisgyermekes nyilvános helyet látogat, fennáll a fertőzés veszélye: a strand, a medence, a fürdő - viseljen gumi papucsot. Az eljárást követően alaposan törölje le a lábát, törölje le a lábát fertőtlenítőszerekkel.

A gyermek körmök vágására szolgáló ollót egyedileg kell kialakítani.

A fertőző betegségektől való megszabadulást haladéktalanul meg kell gyógyítani a teljes gyógyulásig. Ha egy kisgyerek viszketésről panaszkodik, ne kefélje le, a fertőzés hatásai sokkal később jelentkezhetnek, és nagyon súlyosak lehetnek.

FONTOS! * A cikk anyagainak másolásakor kérjük, jelezze az aktív linket a forráshoz: https://razvitie-vospitanie.ru/zdorovie/gribok_nogtej_u_rebenka.html

Ha szereted a cikket, és hagyj egy megjegyzést. A véleményed fontos számunkra!

Körömgomba gyermekekben: a legjobb kezelési mód

A körömgomba (egyébként mycosis) gyakran előfordul az általános és az általános iskolai korú gyerekeknél. A köröm sérüléseinek egyéves jelei sokkal ritkábban észlelhetők. Mint ismeretes, ez a fajta patológia fertőző betegségekre utal. Az ilyen körömgomba a gyermekeknél akkor jelenik meg, ha immunitásuk gyengül és azonnali kezelést igényel.

A gyerekek kevésbé gyakran felnőtteknél szenvednek. A gyerekek tizenhét százaléka született a tizennégy évig. A fertőzést gyakran különböző sérülések, betegségek, gyenge immunitás és kemoterápia okozza. Gyermekek azokban az országokban, ahol az éghajlat hideg, gyakrabban betegülnek, mert évente 6-9 hónapig zárt cipőt kell viselniük. Ideális mikroorganizmusok szaporodásához.

A kezelés jellemzői

A terápia krémek segítségével történik, általában klotrimazolból és bifonazolból. Néha az orvos tablettákat ír elő. Az elhanyagolt betegség intramuszkuláris injekciókat igényel. Gyógyszertárak csecsemőknek gombaellenes lakkokat árulnak. Ezek blokkolják a mikroorganizmusok szaporodását és elpusztítják őket.

Általában a 2 éves és idősebb gyermek körömgomba kezelése 2-4 m. A többi családtag védelme érdekében meg kell fertőtleníteni azokat a tárgyakat, amelyekkel a baba érintkezett.

terápia

A kilencvenes években áttörés történt a gomba kezelésében, és kifejlesztették a gyermekeknek megfelelő gyógyszereket. Amint észleljük a gyermek körmök megváltozott színét, azonnal forduljon orvoshoz. Az öngyógyítás nem segít, hanem nemkívánatos következményekkel járhat.
A mycosis más, és csak egy orvos állapít meg diagnózis után a betegség típusát. Ezután a bőrgyógyász kiválasztja a megfelelő egyéni kezelést.

Ahogy a terápia előírt:

 • Orális beadásra szolgáló eszközök.
 • Injekciós.
 • Krémek és kenőcsök.
 • Szerencsés, beleértve a cikloproxolamint és az Amorolfint. Ezeket a patológiás fejlődés kezdeti szakaszában használják.

Néhány évvel ezelőtt a csecsemők körömét eltávolították a mycosisból, és most már nem teszik ezt. Ma egy ilyen eszköz, mint Griseofulvin népszerű. Jelenleg a leglelkesebbnek tartják őket. Ez a gyógyszer azonban csak a betegség korai szakaszában segít. A terápia a flukonazol és a terbinafin használatát is magában foglalja. A kezelést járóbetegként és fekvőbetegként végzik.

A gyerekek körmök gombaját három hónapig kezelik. A kombinált terápiában a baba a Clotrimazolt és hasonló termékeket is dörzsöli a körmökbe. A csecsemők számára, még előnyösebben a lakk kezelésére szolgáló helyi kezelés. Néha ajánlatos krémeket és lakkokat kombinálni.

Fontos! A nail mycosis megnyilvánulása a gyermekeknél eltér a felnőttektől: a köröm konfigurációja a gyermekeknél nem változik, de a felülete durva lesz. A szín néha nem változik, de a körmökön gyakran sárgás foltok jelennek meg.

A gyerekeknek gyakran felírt gyógyszer a Diflucan. Ez az eszköz biztonságos és hatékony. A gyógyszer kapszula, narancs ízű szuszpenzió és injekciós oldat formájában kapható. A dózist az orvos választja ki.

Gyakran a terápiát spray-kkel végzik. Ezek kényelmesek és praktikusak. A gyógyszer egyenletesen oszlik el az érintett felületen. Néha olyan megoldásokat használtak, amelyek feldolgozott körmök.

A betegség terjedésének megakadályozására és a gomba fokozatos megsemmisítésére speciális kenőcsöket használnak. Ezeket a körömre alkalmazzák és dörzsölik. Ez a terápia 2-3 hónapig tart. A futó formát kenőcsökkel körülbelül hat hónapig kezelik.

Néha az orvosok azt javasolják, hogy az érintett felületet jóddal kenje. Ez megelőző célokra használható. A kezelés időtartama a körmök állapotától függ. Átlagosan a kezelés körülbelül egy hónapig tart.

Néha az orvosok azt javasolják, hogy a gyermekeket a következő rendszer szerint kezeljék:

 • szappan és szóda fürdők bevétele;
 • az érintett területek kezelése akril vagy finom csiszolópapírral;
 • akkor használjon krémeket vagy speciális gombaellenes szereket csecsemőknek.

Ha a patológia nem megy át négy hónapon belül, akkor a gyermeket be kell mutatni az orvosnak, aki egy másik kezelést ír elő a gyermek köröm gomba számára. De általában a betegség 2-3 hónap alatt eltűnik.

Népi jogorvoslatok

A gyógyszeres terápiával együtt hagyományos módszereket alkalmaznak, beleértve a különféle fürdőket, kekszeket stb.

 • A beteg köröm nyers hagymával feldolgozható. Azt is javasoljuk, hogy távolítsa el a filmet az íjról, és a darabot a kötszerhez csatolja. Ha nem ég, jobb, ha egy éjszakán át hagyja a tömörítést.
 • Ha a gomba elérte a leállást, 15-20 grammot kell hígítani. szóda vízben - egy vastag pasztát kell kialakítani a kijáratnál, amely a lábakra és az ujjak közé kerül. Szárítás után meleg vízzel leöblítjük, és a lábadat megszárítjuk. Ezután a lábak bőrét tejszínnel vagy kukoricakeményítővel szennyezik.
 • Kiváló segítség és hamutűrő a levelekből. Ez utóbbit éjszaka zúzzák és alkalmazzák az érintett területre, amelyet kötéssel kötnek össze.

Fontos! A terápia során a baba tiszta ruhában, harisnyában és zokniban kell viselni. Rendszeresen törölje le a lábát egy törülközővel, és győződjön meg róla, hogy a cipőt rendszeresen fertőtleníti.

Megfelelő megelőzés

A patológia legjobb megoldása a megelőzés. Figyelmesnek kell lennie a gyermekére, és ne feledje, hogy a mycosis önmagában nem megy el!

Emlékeztető anyák:

 • Nyáron mindig viseljen könnyű cipőt.
 • Ha egy gyermek meglátogatja a medencéket és a zuhanyzókat, akkor gumi papucsnak kell lennie.
 • Meg kell magyarázni a gyermeknek, hogy lehetetlen más ember cipőit érinteni;
 • Rendszeresen kezelje a baba cipőit fertőtlenítőszerekkel. Ez megakadályozza a betegség előfordulását.

Ne feledjük, hogy a baba egészsége csak a kezedben van. Legyen figyelmes az ő panaszaira, különösen, ha a köröm fáj, és figyeljen a körmein és a kezét és a lábát érintő furcsa és gyanús megnyilvánulásokra. És akkor győződjön meg róla, hogy elkerüli a patológiát.

Körömgomba a gyermekben (a lábakon és a kézen)

Gyermekkorban a gombás fertőzések sokkal kevésbé gyakoriak, mint a felnőtteknél. A statisztikák szerint az onchomycosis a 0-14 éves korú betegek 17% -át érinti. Általában a krónikus patológiák, a sérülések és a gyengült immunrendszer hozzájárulnak a betegség kialakulásához. Fontolja meg, hogyan halad a gyermek körömgomba, és hogyan gyógyítható meg.

Hogyan fertőződnek meg a gyermekek?

A mikotikus fertőzések korai életkorban bonyolultabbak, mint a felnőtteknél. A gyermek gyakran a viszketés, az égés és a fájdalom miatt panaszkodik a sérülés területén, amely viszont megduzzad és pirosra vált. Ezek a tünetek azonnali kezelést igényelnek egy orvosi intézményben, mivel nagy a valószínűsége a köröm elvesztésének. Szóval hogyan történik a fertőzés?

A körömgomba fő oka az onchomycosis kórokozóinak fertőzése. A gyerekek veszélyeztetik ezt a betegséget, mivel gyakrabban találkoznak egy csapatban társaikkal, például egy óvodában, sportszakaszban, iskolában. Mezítláb gyalog a csupasz padlón, szoros kapcsolat más gyermekekkel, otthon beteg beteg. Mindez a mycosis intenzív terjedéséhez vezet.

De a fertőzés fogása nem minden, a kóros folyamat a következő kedvező tényezők hátterében alakul ki:

 • gyengített immunrendszer;
 • rossz táplálkozás;
 • hipo és avitaminózis;
 • kényelmetlen cipőt visel;
 • lúdtalp.

Nehéz megvédeni a gyermeket a gombafertőzésektől, de időben felismerhető a betegség korai szakaszában, és konzultálhat orvosával - mindegyik szülő meg tudja csinálni. Ebben az esetben a kezelés egyszerű és fájdalommentes lesz.

Köröm gomba

A kezdeti stádiumban nem könnyű észlelni a lábaknál az onchomycosisot. Ha a fertőzés viszonylag nemrégiben történt, a körömlemez szerkezetében nem lesz jelentős külső változás. De ebben az időben a fertőzés okozói már „dominálnak” a szerkezetében, igyekeznek a lehető legmélyebben behatolni a legjobb táplálkozási és reprodukciós feltételekre.

Körülbelül 6 héttel a betegség aktív kialakulásával történt fertőzés után, azaz kedvező körülmények között, a körmök a táblázatban leírtak szerint változnak.

Ha nincs kezelés, idővel a gomba teljesen deformálódik és megsemmisíti a lemezt. Ennek eredményeként az exfoliates, amely azonban nem hoz enyhülést. A fertőzés terjed a bőrre és a közeli körmökre, új területeket rögzít.

Körömgomba

A kezeken az onychomycosis sokkal kevésbé gyakori. A lábakon elhelyezkedő patológiával ellentétben a körömlemez nem szenved mély fájdalmas változásokat. Általában a köröm alakja nem veszíti el az eredeti megjelenését, de a felülete némi érdességet okoz.

A kezelés és a másodlagos fertőzés bekapcsolódásának hiányában a rothadás elkezdődik, és néha hiperkeratózis alakul ki. A lemezek színe gyakorlatilag nem változik, de a sárga és szürke foltok jellegzetes csíkok formájában jelennek meg.

A betegség formái és stádiumai

Az onychomycosis számos formája létezik. Felsoroljuk őket:

 • Distalis hipokhaetea. Leggyakrabban előfordul. Korai szakaszban egy sárga folt jelenik meg az érintett lemezen, amely az egész területet megragadja. Kezelés nélkül a köröm könnyen leválik a kutikából.
 • Fehér felület. A gomba csak a lemez horny felületét érinti. Azonban nem válik vastagabbá és durvábbá, a betegség fő jele egy fehéres, természetellenes plakk. Fokozatosan a köröm elveszi a rugalmasságát, lágy és rugalmas szerkezetet szerez, erősen hámozódik. Ez a fajta patológia könnyen kezelhető gyógyszerekkel, különösen, ha az onikomicózis korai szakaszában van.
 • Proximalis szubungualis. A fertőzési folyamat kezdetben a kutikula közelében van koncentrálva, majd áthalad a lemez teljes területén, fehér matt színnel festve. A betegség meglehetősen ritka, leggyakrabban HIV-ben és AIDS-ben szenvedőkben.
 • Teljes dystrofikus. Az onychomycosis legsúlyosabb formája. Jellemzője a körömlemez helyi megsemmisítése és a konzervatív hatás alacsony hatékonysága.

A gombás fertőzés, mint sok betegség, fokozatosan halad. A patológiai folyamat következő szakaszai jellemzik:

 1. ELSŐ LÉPÉS. A köröm elveszti átláthatóságát, egészséges megjelenését. A szerkezeti felépítésben változások figyelhetők meg - a lemez vékonyabbá válik, hámlani kezd, de integritása és formája eredeti marad.
 2. MÁSODIK LÉPÉS. A körmök különböző méretűek és árnyalatok jelennek meg - a sárga és a barna között. A lemez megkönnyebbülése elveszíti a szokásos simaságát, vastagabbá válik.
 3. HARMADIK LÉPÉS. A betegség utolsó utolsó szakaszában a körmök deformációja eléri a csúcsát. A szerkezet teljesen elpusztult, és elkezd szétválasztani a kutikula, a szín közelebb kerül a feketehez, a rothadás szaga a kézből vagy a lábból származik. Gyakran másodlagos bakteriális fertőzésekkel csatlakozik. A kábítószer-kezelés ebben a szakaszban már erőteljes, radikálisabb módszereket igényel.

diagnosztika

Ha észleli a mycosis első tüneteit a kézen vagy a lábon, különösen a gyermek körömlemezében bekövetkező negatív külső változásokat, azt szakembernek kell mutatnia. A vizuális vizsgálat során az orvos megerősíti vagy elutasítja a felmerült gyanúkat, és elemzés céljából elküldi a babát.

Egy speciális laboratóriumi vizsgálat segít meghatározni a fertőzés specifikus okozóját, ehhez mikroszkóp alatt vegyünk egy kis darabot a körömlemezre, hogy diagnosztizálni lehessen. Az azonosított onychomycosis típus alapján az orvos kiválaszt egy kezelést.

kezelés

A gyermek körömgomba elleni küzdelme érdekében a leggyakrabban helyi gyógyszereket használnak. A szakember általában a következő eszközökkel állítja le a választást:

 • Mikostop, Mikozan spray-k kényelmesek, könnyen kezelhetők és befogadhatók a kezelendő felületbe;
 • lakkok Lamisil, Exoderil - naponta egyszer alkalmazva hosszan tartó hatást fejtenek ki, fokozatosan felhalmozódnak a szövetekben és folyamatos terápiás hatást fejtenek ki;
 • kenőcsök és krémek Mikozan, Terbinafin - erős gyulladáscsökkentő hatásúak, aktívan küzdenek a betegség tüneteivel, tisztességes gombaellenes eredménnyel rendelkeznek.

Jellemzően azok listája magában foglalja az antimikotikumokat - a szervezetben lévő gombás növényt elpusztító szereket és az immunrendszert javító gyógyszereket. Ez a megközelítés biztosítja a mikotikus fertőzés teljes ártalmatlanságát gyorsabban.

Fontolja meg, milyen gyógyszereket használnak a gyermekeknél leggyakrabban.

Az ára 438 rubel. egy kapszula Oroszországban és 298 hrivnya Ukrajnában.

A terbinafin dózis a gyermek súlyától függ. Az ára egy csomag 10 tabletta Oroszországban 184 rubelt, Ukrajnában - 71 hrivnya.

A gyógyszerek ára Oroszországban egy 20 ml-es csövön 128 rubel, Ukrajnában - 56 hrivnya.

A 20 tablettából álló termékcsomag ára 274 rubel Oroszországban és 74 hrivnya Ukrajnában.

Az ára 30 tablettát Oroszországban 530 rubelt, Ukrajnában 210 grivna.

A drog ára Oroszországban 584 rubel, Ukrajnában - 312 hrivnya.

A sikeres kezelés eredménye az új, egészséges körömszövet növekedése, ezért általában hosszú ideig tart. Semmi esetre sem ajánlott megszakítani a kezelést, mivel a patológia visszaesésének valószínűsége és az alkalmazott antimikotikumokkal szembeni rezisztencia kialakulása a kórokozókban magas.

Hagyományos kezelési módszerek

Lehet-e megszabadulni a betegségtől otthon? A szülők körében népszerű a gyermek körömgombájából származó alternatív gyógyászat. Természetesen lehetőség van arra, hogy egy-egy szakaszon nagyon hatékonynak nevezzük őket, de a népi receptek használata valahogy eredményt ad.

A onchomycosisból való kilábaláshoz ajánlatos a következő recepteket használni.

1. Készítsen gyógynövényes fürdőt a kezek és lábak számára, amelyek gyulladáscsökkentő, baktericid és nyugtató hatásúak az alább felsorolt ​​gyógynövények bármelyikén:

 • körömvirág;
 • kamilla;
 • cickafark;
 • vérfű;
 • verekedés gyökere.

Éjszakai alvás előtt ajánlatos minden nap 15 percig gyakorolni vízkezelési eljárásokat. A fürdő után a körmöket héjjal vagy körömreszelővel kezelik, megpróbálják eltávolítani a gomba által károsodott szöveteket, és minden fungicid hatóanyagot alkalmazunk - gyógyszeres vagy népi.

2. Kezelje a sérüléseket olyan anyagokkal, amelyek antiszeptikus és regeneráló hatásúak:

 • jód;
 • alma almabor ecet;
 • teafaolaj;
 • vérfű lé.

A felsorolt ​​komponenseket a gőzfürdő után az előkészített lemezekre visszük fel. Ez növeli az otthoni kezelés hatékonyságát.

A különböző korú gyermekek egyenlő bánásmódban részesülnek?

Az újszülöttek és a legfeljebb egy éves korú csecsemők általában a szüleik gomba-fertőzéssel fertőződnek. A szakemberek ebben az esetben megpróbálják korlátozni a helyi antimikótikumok kinevezését, hogy ne szisztémás hatással legyen a csecsemő testére. Ugyanakkor az anyát és az apát kell kezelni, valamint a rokonokat, akik érintkezésbe kerülnek a gyermekkel, ha az onchomycosis jelei vannak. Ez fontos a fertőzési folyamat megismétlődésének megelőzése érdekében.

Az óvodáskorú gyermekek gyakran fertőződnek a gyermekcsoportok gomba és a sportszakaszok látogatása során. Ebben a korban a szakértők gyakran szisztémás antimikótikumok, például a Flukonazol és a Griseofulvin kinevezésére fordulnak. Ezek enyhébb hatással vannak a testre, és a helyi kezeléssel együtt gyorsan kezelik a patológiás tüneteket. A gyógyszerek dózisát egyedileg számítják ki - ez a gyermek testtömegétől függ.

A körömgomba diagnosztizálása és terápia az iskolásokban és serdülőkben kevés a különbség a felnőtt betegekkel. Ebben a korban a gyógyszerek listája jelentősen bővül, és az onychomycosis és a candida körmök kezelése gyakorlatilag nem jelent problémát.

Megfelelő táplálkozás

A gombaellenes étrend célja, hogy csökkentse vagy megszüntesse a táplálékból a táplálékot, hogy "olyan", mint a betegség okozója. A gyermek táplálkozásának a következő termékeken kell alapulnia:

 • zöldségek, főként gyökérzöldségek: burgonya, sárgarépa, hagyma, fokhagyma;
 • tejtermékek: kefir, ryazhenka, túró;
 • csirke tojás;
 • gyümölcsök: cukrozatlan alma, áfonya, vörösáfonya, homoktövis, grépfrút;
 • élesztőmentes kenyér, cukor nélküli sütemények;
 • hüvelyesek, például bab;
 • magok, diófélék;
 • mindenféle édesítetlen tea.

A káros és nehéz ételeket el kell hagyni a kezelés idején. Továbbá ajánlott multivitamin komplexeket alkalmazni az immunrendszer megerősítésére. Az onychomycosis elleni küzdelem ilyen megközelítése lehetővé teszi a betegségből való gyorsabb felépülését.

megelőzés

A körömgomba megelőzéséhez már kora életkorból meg kell tanítani, hogy megfeleljen a higiéniai szabályoknak. Ezek a következők:

 • a személyes ápolási termékek rendelkezésre állása: törölköző, mosogatórongy stb.;
 • a lábak napi mosása lefekvés előtt, amely után a bőrt szárazra kell törölni;
 • a lábbeli méretének megfelelő lábbeli viselése;
 • a zokni rendszeres cseréje, amelyet természetes anyagból kell megvásárolni.

A gyerekeknek kiegyensúlyozott, magas színvonalú étrendet kell kapniuk a könnyű szénhidrátok korlátozásával. Az immunitás erősítése a fizikai kultúra és a vírusos megbetegedések megelőzése révén.

Komplikációk és következmények

Sok szülő úgy véli, hogy a körömgomba nem okoz komoly egészségkárosodást, kivéve egy észrevehető kozmetikai hibát. De ez nem. Valójában ez a fertőzés rejtélyes. Nem korlátozódik a köröm károsodására - kórokozói behatolnak a testbe, átterjednek az általános vér- és nyirokfolyáson keresztül, ami befolyásolja az egyes rendszereket.

E hatásmechanizmus eredménye a védelmi erők csökkentése, ami a gyermek gyakori megfázásához és egészségi állapotának romlásához vezet. A vírus patológiák viszont különböző szövődményeket okozhatnak a gyermek testében, így a körömgomba kezelése szükséges.

Hogyan lehet elkerülni a visszaeséseket?

Ha a baba korábban isychomycosist szenvedett, akkor ajánlott, hogy erőfeszítéseket tegyen, hogy a fertőzés ne emlékeztessen önmagára. Sajnos néha ismétlődő jellegű, mivel az alábbi gomba megelőzésére vonatkozó követelmények nem teljesülnek:

 • A betegség kialakulásának megelőzésére irányuló fenti intézkedéseken túl a szülőknek tanítaniuk kell a gyermeket, hogy csak saját dolgokat és cipőket használjanak otthon.
 • A nyilvános zuhanyzó vagy uszoda látogatásakor tilos mezítláb állni a padlófelületen.
 • Ha a köröm sérülés vagy égés következtében megsérült, a lehető leggyorsabban kell kezelni bármilyen fertőtlenítőszerrel.
 • És természetesen vigyázzon a baba immunitására, erősítse meg az olcsó népi jogorvoslatokkal, a kiegyensúlyozott táplálkozással és a testneveléssel.

A szülők ezen szabályok betartásával és a betegség klinikai megnyilvánulásaival megismerkedhetnek a gyermekükkel az onychomycosis ismétlődésétől a jövőben.

Mit mond Dr. Komarovsky?

A jól ismert gyermekgyógyász úgy véli, hogy kivételes esetekben szisztémás gyógyszereket - orális beadásra szánt tablettákat és kapszulákat kell előírni. Az ilyen antimycotikumok komoly terhet jelentenek a gyermek májjára és vesére, és szükségtelenül kockázatot jelentenek a szervek szövődményei formájában.

Komarovszkij ragaszkodik ahhoz, hogy a szisztémás gyógyszereket csak akkor írják elő gyermekeknek, ha a helyi gyógyszerek - kenőcsök és lakkok - nem rendelkeznek a kívánt hatással és a betegség előrehaladtával. Vagyis szélsőséges esetekben. A szakorvos is elriasztja a szülőket az önkezeléstől és a hagyományos orvoslás receptjeinek kiválasztását.

Feljegyzés a szülőknek

A gombás fertőzés ellenállása meglehetősen magas, így a kábítószer elleni küzdelem több hónapig késik. A betegség aktívan fejlődik, végül a baba körméjéhez ütközik. A szülők nem hagyhatják figyelmen kívül ezeket a változásokat, idézve az idő és a pénz hiányát. A probléma mélyen zajlik, és az onychomycosis enyhe formája előbb-utóbb befolyásolja a test általános működését, különösen az immunrendszerét.

Könnyen meghatározható a körömgomba megjelenése - minden figyelmes anya észreveszi a lemezek színének és szerkezetének változását. Ettől kezdve a kezelést szakember felügyelete és megelőző intézkedések megkezdésével kell megkezdeni.

Ha betartja az orvos ajánlásait és a probléma integrált megközelítését, a gyermek körömgomba fokozatosan megszűnik. A terápiát ambuláns és kórházban is lehet elvégezni, az onchomycosis fokától függően. Mindenesetre szükség van az egészséghez kapcsolódó számos tényezőre tekintettel.

#1 Dr.BauerBela