Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. január 24., hétfő

STAZĂ DUODENALĂ1

-STAZA DUODENALĂ-1-

BAZA FIZIOPATOLOGICĂ ÎN AFECŢIUNILE SEGMENTULUI

DUODENO-VEZICULO-PANCREATIC LA COPIL.

Dr.BAUER BÉLA

FIGYELEM-!!!

Ez a körülbelül 5o oldalnyi munkám, gazdag ikonográfiával a WWW.Conexiuni medicalesm-web lapon lévő anyagaim között található meg-

SATU-MARE

2O11


Duodenul segment de legătură între stomac şi jejun,reprezintă centrul nodal al digestiei,Vărsarea la nivelul lui a secreţiilor principalelor glande digestive/ficat,pancreas/importanţa cantitativă şi calitativă a secreţiilor proprii,şi motricitatea sa cu rol esenţial în digestia duodenală şi în dinamica căilor biliare,a căilor pancreatice şi chiar a restului tractului digestiv,conferă duodenului-cum susţin ALVAREZ şi MILTON un rol primordial în procesul digestiv

La baza tuturor verigilor de patogeneză a segmentului d.v.p.-se poate evoca-staza duodenală organică sau funcţională.Prezenţa

persistenţa şi natura stazei duodenale este argumentul clinic cel mai elocvent în suferinţa segmentului d.v.p.Ea este considerată ca baza de pornire în conturarea mozaicului etiologic,în delimitarea tabloului clinic şi a modificărilor radiologice morfo-funcţionale,precum şi a sindromului biologic specific al acestui segment digestiv.

GENERALITĂŢI ASUPRA STAZEI DUODENALE LA COPIL.

Staza duodenală,ca denumire aparţine în primul rînd literaturii medicale franceze.A fost descrisă în anul 18o3 de AUBRY-

FOURNIER-GUIEN,REBOULşi MOTTIRONI prin lucrările lor în ultimul timp au contribuit la aprofundarea cunoştinţelor noastre privind radiologia şi clinica stazei duodenale.reuşind să determine prin examinări radio-cinematografice timpul normal a pasajului duodenal

Mult timp staza duodenală a constituit un sindrom radiologic propriuzis.De cînd HAŢIEGANU şi colaboratorii au descris sindromul clinic al stazei duodenale,putem să privim discuţiile în jurul acestei probleme cu mai multă claritate.Literatura franceză a subliniat caracterul radiologic al acestui sindrom,fără corespondent clinic şi l-au clasat în conscinţă în hotarele stricte ale caracterului de –epifenomen-la care părea să fie limitat

Ulterior s-a accentuat că acest sindrom pur radiologic î-şi are un corespondent clinic-sindromul de stază duodenală-sindromul dispeptic duodenal—constatare care astăzi se intemeiază pe o serie de argumente fiziologice şi fiziopatologice, ce nu mai pot fi contestate.

Cercetările moderne de gastroenterologie infantilă ne permit astăzi ca să declarăm că sindromul de stază duodenală,este un sindrom fiziopatologic cu corespondent clinic şi radiologic specific.

Stază duodenală pură sau cu duodenită indiferent de aspectul ei clinic este o realitate secundară şi medicul pediatru este obligat să caute prin toate mijloacele posibile punctul ei de plecare.

Aparenţa-primitivă a stazei duodenale se datoreşte faptului că prin complexitatea tulburărilor fiziopatologice pe care le cauzează

se manifestă ca o boala generală a organizmului infantil,care evoluează,pe cont propriu odată ce s-a instalat lăsînd în urmă factorul morbid declanşator.Acest factor trebue căutat.

Diagnosticul de stază duodenală este insuficient dacă nu îi putem contura cauza sau cel puţin calea prin care este condiţionată.

Problema investigaţiei cauzelor unei staze duodenale ne obligă să conturăm mai amănunţit tabloul ei clinic.Există o serie de elemente în simptomatologia stazei duodenale care ne atrage atenţia asupra unor organe ce sînt interesate concomitent cu suferinţa duodenală.Sînt semnele de –-vecinătate- asociaţii- după cum le denumim şi care colorează tabloul ei clinic.

Odată depistată însă,ele reclamă o interpretare foarte judicioasă,deoarece trebue să decidem în ce măsură ele reprezintă suferinţa unui organ anterior afectat //şi deci demască organopatia-cauza stazei/sau exteriorează suferinţa unui organ asupra căruia se reflectă suferinţa duodenului,/şi deci este afectat secundar

Organizmul copilului cu tendinţă de generalizare a fenomenelor morbide cu specificitate redusă a simptomatologiei obiective şi subiective a aparatului digestiv ridică probleme deosebite în faţa practicianului.

Pornind dela această idee, consider că prezenţa stazei duodenale,conturează un punct de reper orientativ important în cadrul relativ obscur al suferinţelor abdominale cronice la copii.

În continuare lucrarea se află între materialele mele personale pe –Site-ul. www.Conexiuni medicale sm-

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése