Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2016. május 31., kedd

IN MEMORIAM NAGYMÉLTÓSÁGU ÉS FŐTISZTELENDŐ DR.TEMPFLI JÓZSEF VOLT NAGYVÁRADI MEGYÉSPÜSPÖK

IN MEMORIAM
NAGYMÉLTÓSÁGU ÉS FŐTISZTELENDŐ DR.TEMPFLI JÓZSEF VOLT NAGYVÁRADI MEGYÉSPÜSPÖK


Volt osztálytársai nevében, akiket még vezérelnek az Úr beláthatatlan ösvényei veszek búcsút osztálytársunktól és hűséges barátunktól
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr Tempfli József Nagyváradi megyéspüspöktől,az erdélyi magyarság halk szavú törékeny igaz igehirdetőjétől és talán Erdélyország egyik legigazabb magyarjától. Közöttünk Ő volt a hűség mintaképe aki minden osztálytalálkozónkon ott volt és a nehéz történelmi időkben is volt mindenkihez egy bátorító szava. A találkozók alkalmával mindig Ő tartotta a szentmisét a Zárda templomban és szentbeszédeiben keresetlen szavaival sugározta felénk emberi küldetésünk az Úr által megszabott értelmét. Az Ő személyére mindannyian büszkék voltunk,Ő volt a mi jogunk megtestesítője hogy léteztünk és alkottunk mi mindannyian. Voltak köztünk akik az erdélyi magyarság kiválóivá lettek,mások a nagyvilágban öregbítették hírnevét iskolánknak és városunknak,ismét mások a végváriak tisztességét őrizték itt szülőföldjükön de az Ő hihető és érzékelhető szerénysége,hite,magyarságtudata történelmi érték marad ami mélyen beivódott a magyarság emléktárába. 2007. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság legmagasabb fokú, a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje kitüntetést kapta valamint Nagyvárad Helyi Tanácsának díszpolgári kitüntetése és még számos magas értékrendű elismerés viselője volt.
Az Úr adományozzon meg földi érdemeid legigazabb kegyelmével.!!
Volt osztálytársaid nevében-
Bauer Béla
A BENUTATOTT KÉPEN A 6o-DIK ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVŐI LÁTHATÓK.
AZ ELSŐ SORBAN KÖZÉPEN DR.TEMPFLI JÓZSEF NEGYVÁRADI MEGYÉSPÜSPÖK LÁTHATÓ.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése