Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2021. március 30., kedd

A gyermekbántalmazás, elhanyagolás fajtái

A gyermekbántalmazás, elhanyagolás fajtái A gyermek bántalmazása és/vagy elhanyagolása (rossz bánásmód) lehet fizikai, érzelmi, szexuális és egyéb jellegű, és megvalósulhat aktív (cselekvő) és passzív (elhanyagoló) magatartással, a gyermeket rossz bánásmód érheti családon belül, illetve családon kívül. Elhanyagolást jelent, ha a szülővagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságoskörülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi ésszociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Itt kell megemlíteni a nevelésielhanyagolást, amelyaz iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolását, vagy a rendelkezésre álló és javasolt speciális képzési, fejlesztési, egészségügyi szolgálatok igénybevételének elmulasztását jelenti. Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történőerőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egygyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja - nem akadályozza meg, illetve nem jelenti. Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet, és amely a szülő, vagy más olyan, gondozási-nevelési feladatot gyakorló személy felelősségi körébe tartozik, akiben a gyerek bízik, illetve akivelalá-fölérendeltségi viszonyban van. A fizikai bántalmazás lehet egyszeri és lehet ismételt esemény. Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott,nem szeretett, és csak akkor és annyiban elfogadható, amennyiben valaki másnak a szükségleteihez és igényeihez igazodik. Ugyancsaktartalmazhat a gyerek korának és fejlettségének meg nem felelőelvárásokat, olyan helyzeteket, amelyekben a gyermek fél, továbbáfenyegetett, veszélynek kitett, vagy kizsákmányolt, illetve megvesztegetett. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet. Magában foglalja továbbá azon szándékos cselekedeteket, amelyek eredményeképpen nem biztosított a gyermek fejlődésének megfelelőtámogató környezet, beleértve az elsődleges gondozó személy (a gyermekkötődése szerint) elérhetőségét, jelenlétét, vagy olyan cselekedeteket, amelyek hátráltatják a gyermek egészséges érzelmi fejlődését. Agyermeknek támogató környezetre van szüksége ahhoz, hogy teljesenkifejlődhessen valamennyi érzelmi és szociális készsége összhangbansaját személyiségével és azzal a társadalmi közeggel, amelyben él. Az érzelmileg bántalmazó magatartás elemei lehetnek a mozgás korlátozása, lekicsinylés, bűnbakká tétel, fenyegetés, visszautasítás, elutasítás, ijesztgetés, diszkrimináció, rettegésben tartás vagy más erőszakos (nem fizikai) módszerűnevelés. Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerekkoránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek között, ahol akapcsolat a kor és fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy hatalmi helyzeten alapszik, és a tevékenység e személy szükségleteinek kielégítését, vagy megelégedettségét szolgálja. Ez magában foglalhatja a következő cselekményeket (de nem feltétlenül korlátozódik ezekre): egy gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek kizsákmányolása gyermek prostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás formájában, a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, vagy előadások, megnyilvánulások formájában. A gyermek bántalmazása és/vagy elhanyagolása (rossz bánásmód)különleges eseteiközött kell megemlíteni a méhmagzatotkárosító magatartást, amikora várandós anya – az erről való felvilágosítás ellenére - életmódjával magzata egészségét veszélyezteti, - így elsősorban a terhesség alatti drog és alkoholfogyasztás, a mértéktelen dohányzás, a prostitúció tartozhat ide. Ebbe a csoportba sorolandó az újszülött sérelmére elkövetett emberölés. Ön itt van: FESZGYI Jelzőrendszer Fogalomtár A gyermekbántalmazás, elhanyagolás fajtái: Kapcsolódó információk - Jelzőrendszer Információk jelzőrendszeri tagok számára Információk köznevelési intézmények számára Fogalomtár A család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó teljes fogalomtár Veszélyeztetettség és rossz bánásmód fogalma A gyermekbántalmazás, elhanyagolás fajtái: Észlelő- és jelzőrendszer fogalma, tagjai, feladataik, célja: Jelzőlapok formai és tartalmi követelményei: Veszélyeztetettség észlelése a gyakorlatban: Jelzés folyamata: Mi történik a jelzést követően a család-és gyermekjóléti szolgáltatónál? Milyen szolgáltatások vehetők igénybe? Ki az esetfelelős? Éves Gyermekvédelmi Jelzőrendszeri Tanácskozás Összefoglaló a 2020. évi Éves Gyermekvédelmi Jelzőrendszeri Tanácskozásról A 2020. évi Tanácskozás előadásainak anyagai Cikkek Beszámoló a veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer 2019. évi működéséről Letöltések Jelzőlapok Plakátok Szempontsor a pedagógiai vélemény elkészítéséhez Infóbázis Gyermekvédő hívószám: 06 80 212 021 A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám (a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől) Friss hírek Megjelent a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér hírlevelének 33. száma Közzétéve: 2021.03.04 A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága pályázatot hirdet pszichológiai tanácsadó munkakör betöltésére Közzétéve: 2021.02.26 Megjelent a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér hírlevelének 32. száma Közzétéve: 2021.02.08 ERŐTÉR ÖNSEGÍTŐ CSOPORT indul párkapcsolati erőszak túlélőinek Közzétéve: 2020.12.20 Tájékoztató az Idősek Klubja működési rendjének módosításáról Közzétéve: 2020.12.04 Módosított nyitvatartás a Család- és Gyermekjóléti Központ Üllői út 69. szám alatti telephelyén Közzétéve: 2020.12.01 Életveszélyes dizájner drog jelent meg a kábítószerpiacon Közzétéve: 2020.08.14 Újra Nyár52 a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér szervezésében! Közzétéve: 2020.06.23 Fenntartó Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Partnereink BRFK Bűnmegelőzési Portál BRFK Bűnmegelőzési Portál #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése