Ajánlott korosztály: 7–12. évfolyam  

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, állampolgári ismeretek, hon- és népismeret, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma és színház, vizuális kultúra

A film felhasználását felső tagozatosok és középiskolások számára is javasoljuk.

A film és háttere

A Magyarországon élő gyermekeket sem kímélték a II. világháború borzalmai. Ennek következtében mintegy százezer kiskorú veszítette el hozzátartozóit és volt kénytelen rendkívül rossz körülmények között küzdeni a puszta életben maradásért. A Kertész Pál által rendezett és 1946-ban megjelent rövid dokumentumfilmben Molnár Erik népjóléti miniszter intéz felhívást Magyarország lakosaihoz az árván maradt és földönfutóvá vált gyermekek érdekében. Ezután a néző megismerheti, hogy a legelesettebbek milyen körülmények között élnek a háború után. A film a miniszter szavaival fejeződik be. Ez az alkotás akár előtanulmányként is értelmezhető a Radványi Géza által rendezett Valahol Európában című filmhez (1947). A gyermekek II. világháború utáni szenvedéseiről és túlélési képességeiről F. Várkonyi Zsuzsa írt regényt Férfiidők lányregénye címmel (több kiadásban), melynek felhasználásával rendezte meg Tóth Barnabás az Akik maradtak című játékfilmet (2019), amely 2020-ban Oscar-díj jelölt is volt.


Az elhagyott gyermekek (forrás: NFI)

Kérdések, feladatok

Általános iskolások számára

 • Jellemezzék és sorolják fel a tanulók, hogy milyen ruhadarabok láthatóak a filmben a gyermekeken!
 • Gyűjtsék össze a szegénység jellemzőit (rongyok, cipőhiány, sérült edények stb.)!
 • Mi történhetett az elhagyott gyermekek szüleivel (elhalálozás, hadifogság, elhurcolás)?
 • Milyen tevékenységekkel próbálták meg fenntartani magukat az árva gyermekek – a film szerint – az ínséges időben?
 • Mutassák be a gyermekmenhelyen tapasztalható körülményeket (ellátás, szállás, higiéniai viszonyok)!
 • Hitelesnek, meggyőzőnek tartják a filmet? Indokolják a választ!

Középiskolások számára

 • Szaktanári segítséggel elevenítsék fel és foglalják össze ismereteiket Magyarország 1944 és 1946 közötti történelméről (német megszállás, nyilas hatalomátvétel, szovjet ellenőrzés, koalíciós időszak)!
 • Milyen benyomást tesznek a diákokra a filmben látott gyermekek?
 • Melyik jelenettel teremti meg a rendező a bemutatott gyermekek sorsának ellenpontját?
 • Igazolják vagy cáfolják a kép és a szöveg elemzésével, hogy a film egy előre megírt forgatókönyv alapján készülhetett! Szükség esetén a tanár segítse ebben diákjait!
 • A miniszter kétszer is megszólal a rövidfilmben. Mi lehet a keretes szerkezet magyarázata?
 • Gyűjtsék össze a film politikai, ideológiai üzeneteit!
 • Vitassák meg, hogy milyen lehet a dokumentumfilm készítő és a politika viszonya!

Otthoni szorgalmi feladat

 • Készítsenek néhány perces kiselőadást Molnár Erik vagy Kertész Pál életéről!
 • Ismertessék a Valahol Európában vagy az Akik maradtak című film, illetve A férfiidők lányregénye című könyv tartalmát! Kiknek ajánlanák?

Kreatív feladat

 • Miképp készítenének filmet ugyanerről a témáról? Írjanak egy rövid filmtervet (szinopszist) páros- vagy csoportmunkában!

Érettségire készülőknek

 • Milyen céllal készülhetett a film?
 • Milyen propagandaelemeket ismernek fel?
 • Mely jelenetek lehetnek alkalmasak a gyerekek élethelyzetének tényszerű megismerésére?