Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2020. december 22., kedd

Nézőpont 60Lukács-Márton Réka A család szerepe a táplálkozási szokások kialakulásában Mint tudjuk, a családban tevődnek le a szocializáció alapjai, ami által a gyermek megtanulja a társas együttélés alapvető szabályait. A családi szocializá-ció részeként jelenik meg a társasági étkezés szokásrendszerének elsajátítása is, valamint itt valósul meg az asztali etikett törvényeinek az elsajátítása is. Régebben a családok legtöbbször együtt étkeztek, és így a főétkezések ki-emelt szerepet kaptak a család együttlétében. Mára a közös étkezések előfordu-lása és gyakorisága sajnos egyre inkább csökkenő tendenciát mutat. A rohanó világ elvárásai szerint mindenki a munkahelyén, a gyermekek esetében az óvo-dában vagy iskolában esznek, így kevés lehetőség adódik a közös családi étke-zésekre. A családi étkezések sok mindent elmesélnek a családban rejlő erőviszony-okról is, már az asztalnál való elhelyezkedés, pl. ki hol ül az asztalnál, mekkora helyet foglal el, ki tálal először, kinek jutnak a legjobb falatok. Mindezen jelen-ségek megfelelő információértékkel bírnak a családról való információszerzés szempontjából. A család az, ahol a hagyományos ételeket megkóstolja az egyén, illetve az életre való felkészülésben, a tarsolyban mindenki tartogat jellegzetes ízeket, amely az ő családjára volt kizárólagosan jellemző. A családi táplálkozási rítusok sokszínűségét a családok sokfélesége tarkítja, mindenki a sajátját tudja magáénak. Ezek azok az ízek, rítusok amelyek erőforrásként jelennek meg éle-tünk folyamán, ugyanakkor kockázati tényezőként is megjelenhet egy táplálko-záshoz túlzottan negatívan viszonyuló család esetében. Neumarkt és mtsai. (2000) azt találta, hogy a családi étkezések során gyako-ribb az egészséges ételfogyasztás, mint egyéb élethelyzetekben. Továbbá azt találták, hogy a közös családi étkezések számának csökkenése megnövelte a bulimiás tünetek gyakoriságát (Ackard és Neumarkt 2001). Nyilván, ahol nincs közös étkezés, nem derül olyan hamar ki, ha bármelyik családtagnak evési problémái lennének, és azokban a családokban, ahol ez a probléma valós, en-nek a kényelmetlen szituációnak az elkerülése mindenkinek megfelel. 1970-ben Minuchin családterapeuta leírta az evészavaros családok struktu-rális jellegzetességeit: a családi összemosottságot, a túlvédelmező szülői maga-tartást, túlságosan merev szabályrendszert, valamint a családtagok közötti Lukács–Márton Réka Táplálkozási szokások kialakítása61gyenge konfliktus megoldási képesség. Ezek azok a családi karakterjegyek, ame-lyek kockázati tényezőként jelennek meg az evészavarok kialakulása szempont-jából (Onnis 1993). A média karcsúságideálja mellett, a szülők karcsúságra való törekvései is je-lentősen befolyásolhatják a felnövekvő gyermek testtel való elégedettségét. Az anyák diétázási szokásaikat átörökíthetik a lányaikra, valamint a folytonos súly-kontroll technikákat is elsajátíthatják. Ez a transzgenerációs átörökítődés káros hatással lehet a gyermek mind testi, mind lelki fejlődésére. Stein és mtsai. (2006) is megerősíti azt a tényt, miszerint az anya evési szokásai befolyásolták a lányaik elhízástól való félelmüket, valamint a súlycsökkentési manővereit. Ha a kislány gyermekkorától azt tapasztalja, hogy az anya állandóan kontroll alatt tartja a súlyát és az elhízástól való félelem meghatározó az anyjánál, akkor ő is ezeket a viselkedési mintákat sajátítja el felnőttkorára. Különösen igaz ez a kontrolláló táplálkozást mutató anyákra, akik hajlamosak, hogy a gyermekük evési szokásai felett is fokozott kontrollt gyakoroljanak. Ilyen típusú kontroll alatt értjük azt, amikor az anya megszabja, hogy a különböző típusú táplálé-kokból, főleg a szénhidrátban és zsírban gazdag táplálékokból, a gyermek mi-lyen mennyiséget fogyaszt. A másik véglet, ami a korlátozó táplálkozást mutató anyákra jellemző, hogy amit ők maguk megvontak maguktól, azzal a gyermekü-ket nagy mennyiségben etetik (Reba-Harrelson és mtsai. 2010). Szintén Stein és mtsai. (2006) vizsgálataiban azt találta, hogy az anya evési szokásai nagymértékben befolyásolhatják a lányaik súlycsökkentési viselkedésü-ket, valamint az elhízástól való félelmüket.Smolak, Levine és Schermer (1999) azt találta, hogy a szülők az evésre vonatkozó megjegyzései befolyásolták a lányok kövérséggel kapcsolatos aggodalmait, és az anyák, valamint a lányuk súlyukkal kapcsolatos elégedetlen-ségét. Azt találták, hogy a lányok testükkel való aggodalma összefüggést mutatott az apák saját testsúlyukkal szembeni aggodalmával is, eszerint az apáknak is fokozott szerepe van a gyermekeik testsúlyukkal szembeni ellenérzéseinek. Az anyák korlátozó magatartása negatívan befolyásolja a gyermekeknél az érzelmi evés gyakoriságát (Kröller, Jahnke és Warschburger 2013). Egy hollandiai vizsgálatban 4851 anyát és gyermekeiket vizsgálva azt találták, hogy az anorexia nervosas előélettel rendelkező anyák gyermekeinél gyakoribbnak találták az érzelmi túlevést (De Brase, Tharner, Micali és mtsai. 2014). Nézőpont 62Az anyának a kisgyermek életének korai szakaszában is meghatározó szerepe van, amikor a táplálást követően a csecsemő újra sírni kezd. Tapasztalatlan vagy anyai szerepeikben nem biztos kismamák hajlamosak arra, hogy a kisbaba sírását úgy észleljék közvetlenül az elfogyasztott táplálék után is, hogy még mindig éhes, ezért ismét igyekeznek megetetni a gyermeküket. Kezdetben a gyermek alapvető és szinte egyetlen kommunikációs lehetősége a sírás, és még pár lehetőség van, amiért sír az éhségen kívül, például fájdalma van, melegségre vágyik stb. Azáltal, hogyha ilyen esetben az anya megeteti a gyermekét, arra szocializálja, hogy ha az életben valami negatív dolog van, akkor egyen. Épp ezért az anyáknak vagy a gondozóknak fokozott szerepük van az ilyen jellegű „függőségek” kialakításában. Az érzelmi evés gyakoriságának a növelése pedig az elhízás kialakulásáért felelős, hiszen ilyen esetben a különösen magas zsír- és szénhidráttartalmú táplálékokat részesítik előnyben az emberek. A WHO (1998) adatai szerint a túlsúlyosság tartozik a leggyakoribb népbetegségek közé, a depresszió és a szív- és érrendszeri betegségek mellett, de nem csupán esztétikai problémaként jelenik meg, hanem súlyos visszatérő jelenség.Mint tudjuk az elhízásnak az esztétikai problémán kívül súlyos egészségügyi következményei is vannak, és a következő betegségek előfordulását nagymér-tékben befolyásolják: cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, rák (Guh és mtsai. 2009). Az elhízás elterjedése a gyermek- és a felnőtt populációban egyre növekvő tendenciát mutat. Cossrow és Falkner (2004) az Amerikai Egyesült Államokban – az 1963–2000 közötti intervallumban – az elhízás gyakoriságát vizsgálva a következő gyakoriságértékeket találta: 6–11 év közötti gyermekeknél 4%-ról 15,3%-ra, 12–19 év közötti serdülőknél pedig 5%-ről 15,5%-ra nőtt. A gyer-mekkori elhízást befolyásolhatja az anya terhesség ideje alatt túlzott mértékű energia-felvételen alapszik. Továbbá nagymértékben befolyásolja az édességek, cukrozott üdítőitalok nagymértékű fogyasztása, valamint a mozgásszegény életmód is. A terhesség idején is fokozott figyelmet kellene szentelni az anya táplálko-zásának, hiszen nagymértékben befolyásolják a későbbi (gyermek- és felnőttko-ri) betegségek kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő anyai súlynövekedés egyik jele a terhességi evészavaroknak. Ugyanakkor a nem megfelelő súlynöve-kedés mellett a túlzott anyai súlynövekedéssel is számolnunk kell, aminek szintén Lukács–Márton Réka Táplálkozási szokások kialakítása63káros következményei vannak mind az anyára, mind a magzatra nézve. Thangaratinam és mtsai. (2012) angliai várandósokat vizsgálva azt találta, hogy 20–40%-a az előírtnál többet hízik a terhessége folyamán, ami szintén kockáza-ti tényezőként jelenik meg a terhesség kimenetelére, illetve a születendő gyer-mek egészségi állapotára. De Paiva, Nomura, Dias és Zugaib (2012) szerint az anyai elhízás meg-növeli az esélyét a szülés utáni komplikációk (műtéti hegek, húgyút gyulladása, szülés utáni vérzések) gyakoriságának. Ugyanakkor a gyermekkori elhízás fő okaként a terhesség alatti anyai túlsúlyt okolják (Howie, Sloboda, Kamal és Vickers 2009). Ugyanakkor az anya terhesség alatti elégtelen táplálkozása szintén negatí-van befolyásolja a születendő gyermek egészségi állapotát. A terhesség alatti nem kielégítő táplálkozást mutatnak az evészavarban szenvedő kismamák – mint az anorexia nervosa és a bulimia nervosa, ezek olyan jellegzetes evészava-rok, amelyek terhesség alatti előfordulása is meghatározóan befolyásolhatja az anya és a születendő gyermek egészségi állapotát. A leggyakoribb következmé-nyek: az alacsonyabb születési súly, alulmaradt testi, illetve mentális fejlettség, szülési rendellenességek, a császármetszés előfordulása is gyakoribb, mint a nem evészavaros kismamáknál. Különös figyelmet kellene szentelni a terhesség ideje alatt a kisgyerekkori helyes táplálkozásra, hiszen ez nagyon sok esetben a későbbi felnőttkori egészségünkre is nagymértékben befolyással van. Ez magába foglalna már egy óvodáskori egészséges életmódra való oktatást, amit már a korai gyermekkor-ban el kell kezdeni ahhoz, hogy felnőttként hatékonyan képes legyen megküz-deni a fogyasztó társadalom okozta kellemetlenségekkel. Egy ilyen lehetőség az óvodai, iskolai egészségnevelés, ahol a kisgyermek tapasztalatokat szerezhet az egészséges táplálkozásról, és ezáltal a saját szülei táplálkozással kapcsolatos beidegződéseit képes tudatosítani, továbbá a társada-lom széles körű informálására is szükség volna mind a születés előtti, mind a gyermekkori és felnőttkori egészségtelen táplálkozás negatív következményei-ről. Az egészségünk megőrzése érdekében egy átfogó, széles körű nagyobb néptömegeket megmozgató közérdekű preventív tevékenységre volna szükség, de azáltal, hogy a családban megalapozzák az egészség szempontjából helyes életvitel alapjait, mindenki hozzájárul a saját egészsége javításához. Nézőpont 64Felhasznált irodalom 1. Neumark, D., Story, M., Ackard, D., Moe, J., Perry, C.: Family Meals Among Adolescents: Findings from a Pilot Study, Journal of Nutrition Education, 32 (6), 2000, 335–340. p.2. Onnis, L.: A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Családterápiás olvasókönyv III. Budapest, 1993, Animula, 62–63. p. 3. Stein, A., Woolley, H., Cooper, S. D., Fairburn, C. G.: An Observational Study of Mothers with Eating Disorders and Their Infants. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35 (4), 1994, 733–748. p. 4. Barse, L., Tharner, A. ,Micali, N, Jaddoe, V., Hofman, A., Herhlust, F., Franco, O., Tiemener, H., Jansen P.: Does maternal history of eating disorders predict mothers' feeding practices and preschoolers' emotional eating? Appetite, november 6, 2014. 1–26 p.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01956663140051335. Smolak, L., Levine, M. P., Schermer, F.: Parental input and weight concerns among elementary school children. International Journal of Eating Disorders, 25(3), 1999, 263–271. p. 6. Kröller, K., Jahnke, D., Warschburger, P. (n. d.): Are maternal weight, eating and feeding practices associated with emotional eating in childhood? Appetite, (0). 7. WHO, W. H. O.: Obesity: Preventing and managing the global epidemi. Report of a WHO consultation on obesity, 1998. 8. Guh, D., Zhang, W., Bansback, N., Amarsi, Z., Birmingham, C. L., Anis, A.: The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: A systematic review and meta-analysis. BMC Public Health, 9 (1), 2009, 88. p. 9. Cossrow, N., Falkner, B.: Race/Ethnic Issues in Obesity and Obesity-Related Comorbidities. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 89(6), 2004, 2590–2594. p. 10. Thangaratinam, S., Rogozinska, E., Jolly, K., Glinkowski, S., Roseboom, T., Tomlinson, J. W., Kunz, R., et al.: Effects of interventions in pregnancy on Lukács–Márton Réka Táplálkozási szokások kialakítása65maternal weight and obstetric outcomes: meta-analysis of randomised evidence. BMJ, 344 (may 16 4), e2088–e2088. 11. Howie, G. J., Sloboda, D. M., Kamal, T., Vickers, M. H.: Maternal nutritional history predicts obesity in adult offspring independent of postnatal diet. The Journal of Physiology, 587(4), 2009, 905–915. p. 12. De Paiva, L. V., Nomura, R. M. Y., Dias, M. C. G., Zugaib, M.: Maternal obesity in high-risk pregnancies and postpartum infectious complications. Obesidade materna em gestações de alto risco e complicações infecciosas no puerpério, 58(4), 2012, 453–45 #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése