Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. november 17., csütörtök

AZ EMBERI KAPCSOLATOK-A CSALÁD

Az emberi kapcsolatok: a család

-

A szeretet a legjobb gyógyszer.-Paracelsus-

A lelki bántalmak megelőzésének legfőbb tényezői az emberi kapcsolatok. Ezzel foglalkozunk a szülő és gyermek, házastársak, a tanár és tanuló, a munkatársak, az embertársak viszonyában.

A család

Az ember legérzékenyebb, legfontosabb életszakaszainak lefolyásában, csecsemőből gyermekké, serdülővé és felnőtté formálásában döntő szerep jut a családnak.

A család az életre készít elő. A szülők, a családtagok egymásnak tapasztalatokat adnak át, magatartásukat csiszolják. A család egyik alapja a személyiségformálásnak, a szociabilitásnak.

A nevelés - a családban és iskolában egyaránt - nem csak ismeretek szerzéséből áll. Legfontosabb feladata megtanítani az embereket örülni, szeretni, dolgozni, alkotni, hogy egészséges közösségi lénnyé alakuljanak.

Ezért olyan fontos a család kohéziója és olyan nagy veszedelmet jelent a felbomlása A válást megelőző feszültség, diszharmónia, viták súlyosan károsítanak, elvész a család védő jellege, s a válásnál oly gyakori krízishelyzet alakul ki.

Az emberi személyiség fejlődésében, egészségében alapvető szerepe van az anya-gyermek kapcsolatnak.

Ezt a következőképpen LEHET ÖSSZEFOGLALNI: "ez a kapcsolat a születés percétől szociálisan is meghatározott. Az anya magával hozza kultúrájának hagyományait, szokásrendjét, saját, kiskorától kezdve tanult magatartásmódjait - emellett tudatosan tanult nevelési ismereteket is. Ez határozza meg azt a módot, ahogyan a gyermek jelentkező igényeire reagál. Reakciója befolyásolja a gyermeket: természetes igényeinek jelentkezését, jelzését most már az előzetes tapasztalat is formálja. Így alakul ki az anya és a gyermek viselkedéséből az egymást befolyásoló kölcsönhatások sorozata. .

A kapcsolatban mindinkább a szociális és érzelmi elem válik hangsúlyossá.

Az érzelmi kapcsolat még a megfelelő testi fejlődéshez is nélkülözhetetlen.

Később az anya-gyermek kapcsolat mindinkább megnyílik a szociális tér felé: apa, testvérek, rokonok, barátok, nevelők jutnak érzelmi szerephez a gyermek életében." Az anya személyiségével kapcsolatosan kevés az individualizálás, túl sok az általánosítás s ebben főként az idealizálás.

Az anya történeti múltja (családi hagyományok, élmények), magatartása, gyermekéhez való kapcsolata s ennek változatai igen jelentősek.

Ahogy általában az emberek, az anyák sem egyformák, s így hibáik, káros megnyilvánulásaik önmagukban is sok akadályt gördíthetnek gyermekük egészséges lelki fejlődésének útjába.

Közismert a túlzott anyai szorongás, mely a gyermek minden mozdulatát végtelen aggodalommal követi: "hol marad a gyerek, mi történhetett vele?�"

Vannak anyák, akik "tökéletességi" igényüket viszik túlzásba. Ezerféle tanulással, kívánalmakkal gyötrik gyermekeiket.

A "zsarnok anya" minden tekintetben uralkodik gyermekén. Dacos, sokszor gyermeteg fokon rögzült embert formálhat, paradoxnak tűnő módon éppen azzal, hogy gyermeke elé felnőtt normákat állít. A lelki harmóniához oly fontos önbizalom, helyes önértékelés az otthoni légkörből indul ki. Az elbátortalanodás, az önbizalomhiány, a csökkentértékűségi érzés neurózisnak, személyiségzavarnak a kiindulópontja lehet.

A családi élet diszharmóniája, a szülők ellentéte, betegsége, különféle káros szenvedélye.

Az apa iszákossága - a család, de elsősorban a növekvő gyermekek lelki egészségét veszélyezteti.

Szinte közhely az alkoholisták feleségének mártírsorsa. Ismeretes, hogy az alkoholisták gyermekei közül nem egy válik hisztériás, szorongó, gátolt vagy akár antiszociális egyéniséggé.

A gyermeknevelésben elkövetett hiba, ijesztgetés, fenyegetés, verés - lelki sérülések, neurózis, agresszió forrásává lehet.

A világban terjedő agresszivitás fontos kifejezői a gyermekekkel kapcsolatos fizikai és szexuális visszaélések. Egyre többet olvashatunk a "megvert" vagy "megkínzott gyermekDöbbenetes dokumentáció tanúskodik a szülői, családi brutalitásról, melynek nyomait a gyermek testén, de még maradandóbban a lelkében hordozza.

Az alkoholista hozzátartozó vagy kóros személyiségű családtag ütése, verése nyomán a gyermek sérülések, csonttörések, égések stb. nyomait őrzi. Az áldozat rendszerint kiszolgáltatott, félelemmel teli, gátolt egyénisségé válik. Félelmében nem meri elmondani az igazságot, jóllehet, hogy sokszor fejlődésében, tanulásában, szociális beilleszkedésében súlyosan akadályozott.

Sajnos, egyre jobban terjednek a szexuális visszaélések is, amelyek erőszaktól kezdve a legkülönfélébb rafinériákkal, kedveskedéssel károsítják a fejlődő gyermeket. Az ilyen visszaélések súlyos személyiségi kárt is okoznak. Későbbiekben az ilyen gyermekből nemegyszer antiszociális, sőt hasonló tettekre vetemedő egyén fejlődik.

Itt is igaz, amit a lelki környezetvédelemről mondunk: az egészségeseket is védenünk kell a káros hatásoktól: megelőzéssel, neveléssel, gyógyítással - s ha szükséges, kellő jogi beavatkozással.

A szeretet nélküli nevelés is veszélyezteti a gyermek lelki egészségét. A "nagy elfoglaltságuk miatt" gyermekeikkel nem törődő szülők nemegyszer neveltek jellembelileg elferdült, sőt bűnöző fiatalt.

Hány fiatalkorú bűnöző tárgyalásán hangzott el az apa vagy anya önmagát vádló mondata: "Nem törődtem eléggé a gyermekemmel�"

A törődés nem csupán a ruházkodást, a feladatvégzést, a szabad idő ellenőrzését jelenti. Lényege a szeretet melege, mely elsősorban a családról, a hozzátartozókról, a gyermekről történő gondoskodásban mutatkozik meg. A családi légkör, amelyben a szeretet uralkodik, ahol él az egymás iránti érdeklődés és értékelés: az egészséges lelki élet legbiztosabb alapja.

A szülői házban megbecsüléshez, megértéshez és szeretethez szokott gyermek önbizalommal és a biztonság érzésével vág neki az élet ismeretlen ösvényeinek. Embertársaiban bízik és optimista.

http://www.vitalitas.hu

SZELEKTIV-KISMAMA-INFO

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése