Tehetség

Természetesen nem. Kitűnő magyar tanítók írtak nagyszerű cikkeket, könyveket a differenciálásról, ennek módszereiről és hasznáról. Mondhatnám: csak kivétel van. Igazából csak egyéni teljesítmény van, és ennek csak egyéni megítélése a jogos. Csak ez a szemléletmód szolgálja a gyerek – és a társadalom egybeeső – érdekét! A régi példára visszatérve, ha valaki már folyékonyan olvas, szükségtelen és értelmetlen azt követelni tőle, hogy olvasson szótagolva. A szótagolás ezen a fokon éppen a folyékony olvasáshoz, az egybeolvasáshoz kellett, hogy elvezessen. Tehát már 80 évvel ezelőtt is tévedés volt azt állítani, hogy mivel nem tud szótagolni a kis elsős, ezért nem tud olvasni… Ami pedig a csúnya írást és a pacázást illeti: jól ismerjük azokat az alternatív írástanítási módszereket, amelyek nem az absztrakt betűformából indulnak ki – „ezt tanuld meg, ezt jegyezd meg, és aztán próbáld leírni” –, hanem a gyerek cselekvéséből haladnak a betűformák felé, a gyerek a saját „rajzain” tanul meg olvasni. De mielőtt még ezekhez a rajzos formákhoz eljutna, bőven folyatott festékkel éppenséggel pacázik a vízbe mártott papírlapon. Élvezi a nyomhagyás örömét, a telített színeket, amint összefolynak, és új színeket alakítanak ki… Ha pedig manapság egy gyerek „rávágja”, hogy egy meg kettő meg három az hat, ha ő egy kis elsős, akkor ebből nyilvánvaló, hogy ő tud számolni, hogy jól számol, és tévedés rajta megkövetelni azokat a részlépéseket ezen az elemi fokon is, amire neki már nincs szüksége.


Az sem igaz, tudjuk a mindennapi tapasztalatból, hogy a gyerekek ne tudnák megérteni azt, hogy közülük az egyik ebben jobb, a másik valami másban, és hogy nem kell mindenkinek mindent ugyanúgy csinálnia. Ez csak azon múlik, hogy a tanító hogyan fogja fel a differenciálás kérdését. Az eltérő képességek megítélését. Láttunk magyar iskolákban olyan gyakorlatot, ahol a differenciálást úgy fogták föl, hogy a „jók” az ablaknál levő padsorban ülnek, a „rosszak” az ajtó felől, a közepesek középen. Ez természetesen nem differenciálás, még akkor sem, ha tantárgytól függően cserélgetjük a gyerekek helyeit. Az viszont igen, amikor az olvasmányt, amivel dolgozni fogunk, ötféle változatban tesszük fel a mágneses táblára, a nagyon rövid nagybetűstől a nagyon hosszú kisbetűsig. És a gyerekek odamennek a táblához mágneses „névjegyeikkel”, és ahhoz az olvasmányformához teszik a nevüket, amivel majd ők akarnak dolgozni. Vagyis maguk differenciálják magukat. Hogy esetleg tévednek? Semmi baj. Legközelebb vagy a harmadik alkalommal már kevesebbet, kisebbet fognak tévedni… És ugyanez áll minden másra is, természetesen a matematikára is. Igen, a tehetséges gyerekek gyakran „szórakozott professzorok”, álomvilágban élnek, és csak arra figyelnek, ami érdekli őket, de arra nagyon. Pontosan, ahogy leírja. Ebből fakad „lusta”-ságuk is, lassúságuk is, illetve villanásszerű gyorsasággal felismerő intuíciójuk. Bármilyen hihetetlen, ezek mind értékes tulajdonságok, csak tudnunk kellene élni velük.

Presser Gábor címlapfotózásán jártunk, nézzétek meg videónkat!