Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. február 12., szombat

A HIVATÁSTUDAT MÉLTÁNYOLÁSA

. A HIVATÁSTUDAT TELJESITÉSÉNEK MÉLTÓ ELISMERÉSE.

AZ ERDÉLYI MAGYAR ORVOSTÁRSADALOM

KIEMELKEDŐ TUDOMÁNYOS KITÜNTETÉSE

DR.BAUER BÉLÁNAK

Az Erdélyi Múzeum Egyesület /az erdélyi magyarság Tudományos Akadémiája/– és a Pápai Páriz Ferenc Alapitvány egyik fontos megvalósitása a Pápai-Páriz Ferenc-dij létrehozása, A dijat annak az erdélyi orvostudósnak emlékére alapitották, aki az 165o-es években európaszerte hirnevet szerzett az erdélyi orvostudománynak.

Erre a tudósra emlékezve, az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Tanácsa és a Pápai Páriz Ferenc Alapitvány Kuratóriuma, évente a hazai magyar tudományos élet legkiválóbb orvosi személyeségeit tünteti ki.Az eddigi kitüntete-tettek döntő többsége igen kiváló orvos/profeszorok,akadémi-kusok.professor emeritus/

Az idén 2o1o-ben a rangos dijat a szatmári gyermek-gyógyász főorvosnak Dr.Bauer Bélának-az orvostudományok doktorának nyújtották át kiváló tudományos és kutató munkájáért , az 54 éven át végzett magas szintű gyógyitó tevékenységéért,

,valamint a gyermekvédelemben elért eredményeiért.

Emberöltőnyi szatmármegyei gyermeket gyógyitott és gondozott eddigi élete mindennapján, példás hűséggel szülőföldje iránt és mély tisztelettel a hivatásának áldozatait vállalva.

Az erdélyi magyar orvos közösség azon tagjai közé tartozik, aki következes volt mindvégig abban a meggyőződésében , hogy itt a szülőföldeden kell gyógyitani,segiteni embertársait, és maradandót alkotni az orvostudományban.

Orvosi hivatását alázattal,hivatástudattal és szerénységgel de mindenekelőtt a beteg gyermekek őszinte szeretetével végezte,és végzi mind mai napig.

Köszönettel egy élet áldozatos munkájáért.

A WEST KILINIKA MUNKAKÖZÖSSÉGE.

SZATMÁRNÉMETI -2O1O-MÁJUS 1O-ÉN

SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG-2O1O-MÁJUS 1O-Hétfő-XXI..évfolyam -1o7.-5866-dik szám-5 dik oldal.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése