Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. február 2., szerda

HÁLA A KÖSZÖNETÉRT

-HÁLA A KÖSZÖNETÉRT-

Székelyföldről járt nálam az elektrónikus posta.Egy nagytiszteletü ember-Székelyudvarhely Főesperes,plébánosa Mátyás Károly tisztelt meg köszönő soraival azon tettemért hogy eljuttattam a hiveihez a Gyermekgondozási Tanácsok cimű kiadványomat.Különben a tettemet kötelességemnek tartottam.De azért ezek az igazán elevált sorok-úgy megmelengettek a szent ünnepek alkalmával.

Idézem a Főesperes Úr sorait.

Dr. Bauer Béla, gyermekgyógyász, főorvos, orvostudományok doktora,

a Pápai Páriz Ferenc életműdíj viselője

Szatmárnémeti

Tisztelt Főorvos Úr!

Bár személyesen nem ismerhetem Önt, mégis igen nagy hálával tartozom a jó Istennek, hogy Dr. Balla Árpád ny. kórház-igazgató, főorvos úr elbeszélése alapján értékes tájékoztatásban részesülhettem Önről.

Engedje meg Főorvos Úr, hogy gratuláljak eddigi emberi erőt meghaladó és felülmúló tevékenységéért, valamint a kutatásai során magasra szökellő tudományos munkáiban elért sikereiért, eredményeiért.

Köszönöm a gyermekgondozási tanácsokat tartalmazó CD lemezeket. Főleg azt, hogy egy nagyobb mennyiséggel ajándékozott meg bennünket. Mivel nem szeretnénk, hogy arra nem érdemes személyekhez kerüljenek a nevezett anyagot tartalmazó lemezek, ezért a mérlegeléseink alapján úgy döntöttünk, hogy karácsonyi ajándékként adjuk át az arra kijelölt anyukáknak ill. szülőknek.

Kegyelmet ajándékozó, áldott adventi szent időt és kegyelmekben gazdag, szent karácsonyi ünnepeket kívánok!

Őszinte tisztelője,

Mátyás Károly

főesperes-plébános

Ezen nagyon megtisztelő és őszinte sorok,érlelték meg bennem,hogy idézzek eddigi munkáimból néhány gondolatot a

HÁLÁRÓL-

Az emberi hála magasztos és megrenditő példái az életem folyamán végigkisértek és mély érzelmi vontkozásaival,társadalmi formáival szebbé tették előttem az emberi lét értelmét.Gyermekkoromban a szülők iránt érzett hála határtalan erkölcsisége,az arra érdemes emberek segitő készsége iránt érzett megbecsülés és hála,olykor a szent kötelességek sorába iratott meg.

A hála igazi társadalmi jellege, egy mély erkölcsiségü érték volt,amit nem a pénz/vagy legalább is elsősorban nem a pénz/határozott meg.

A hálátlan –semmi-emberek akkor is léteztek de kevesen voltak és a környezet a tásadalom amolyan erkölcsön kivüli kategóriába sorolta őket.

Ma ez napjainkban már jócskán megvátozott-az érzelmi sivárság a mindenekelőtti ÉN,a védtelenné vált erkölcsiség,a szülők kiszolgáltatott sorsban hagyása,az öregek iránti mindennap megnyilvánuló tiszteletlenség már egy pár évtizede előre vetitette ennek a társadalmi,emberi erkölcsi értéknek a mély hanyatlását.

A hivatásom velejárója volt hosszú évtizedeken ennek a folyamatnak az értékelése és érzékelése a mindennapi emberi sorsokban,hiszen mint orvos sokszor a legbensőbb lelki intimitásokba is beavattak a betegeim.Az ember amikor nagyon beteg vagy a végső elszámolásra készül az utolsó mentsvárának az orvosnak mondja el életének legfájóbb lelki gondjait.

Talán ez a tény igazol, hogy irjak én is az elszámolás jogán néhány szót erröl a témáról.

Nincsenek bizonyitékaim hogy a példa amit leirok egy anglo-saxon modern mondavilág szüleménye vagy egy autentikus történelmi tény.A maga nemében egy döbbenetesen szép történés ami a közelmult összefüggéseit,összefonódásait tárja elénk a hála jelképrenszerével és valódi nemes vonásaival.

A történet egy FLEMMING nevezetü szegény skót farmerről szól.

Flemming egy napon munkája közben,segélykiáltást hallott egy közeli mocsár irányából.Eldobta a szerszámait és azonnal a láphoz szaladt.Egy vergődő ,rémült fiut talált ott aki derékig elmerülve a fekete iszapban,kiáltozva próbálta kiszabaditani magát.A farmer megmentette a fiút a hosszú borzalmas haláltusától.

Másnap egy diszes hintó gördült a skót szegényes portájára.Egy elegáns nemes ember szállt ki belőle és a megmentett fiú apjaként mutatakozott be.

-Szeretném megfizetni neked mondta- hogy megmentetted a fiam életét.Nem fogadok el fizetséget azért amit tettem,-válaszolta a skót farmer és egy legyintéssel elutasitotta az ajánlatot.Ekkor a farmer saját fia jelent meg a család viskójának az ajtajában.

Ez a Te fiad-kérdezte a nemes ember.Igen válaszolt büszkén a farmer.Akkor eggyezzünk meg-Hadd biztositsam neki azt az oktatást,amit az én fiam fog kapni.Ha a gyermek olyan mint az apja,akkor bizonyosan olyan ember lessz belőle,akire mind a ketten büszkék leszünk.

-Igy is lett.

Flemming fia a legjobb iskolákba járt és amikor eljött az ideje diplomát szerzett a S.T.-MARY-s kórház orvosi karán Londonban,majd nemsokára a világ egyik leghiresebb embere és az emberiség egyik legnagyobb jótevőjeként ismerték meg a nevét-Ő VOLT A KIVÁLÓ SIR ALEXANDER FLEMMING a penicillin feltalálója.

Évekkel később,ugyanannak a nemes embernek a fia ,aki megmenekült a mocsárból tüdőgyulladást kapott-És akkor mi mentette meg az életét ?-A penicillin-

Hogy hivták a nemes embert-LORD RANDOLPH CHURCHILL-És a fiát-SIR WINSTON CHURCHILL.

A közmondás úgy tartja-kölcsönkenyér visszajár.-De amit itt leirtam az nem kölcsönkenyér hanem az emberi hála szent szava-

Erre ma már nagyon kevés ember képes vagy hajlandó.

Jómagam az életben mindig úgy dolgoztam mintha nem lenne szügségem pénzre,és úgy szerettem az embereket mintha sohasem bántottak volna meg.Mindig úgy végeztem a gyógyitó munkámat mintha senki sem tudná vagy látná.

Számomra a hála mindig egy nagy lelki öröm és ünnep volt.

A –HÁLA – az a legszebb elejtett szó vagy leirt mondat egyike emberi létünkben,amit közölhetsz egy olyan emberrel aki akár ismeretlenül is segitett rajtad a sorsod egy adott nagy megpróbáltatásának pillanatában.

Igazán hálás ember csak gazdag lelkületü ember lehet, aki értékelni tudja az emberi segitő tett szándékát és minőségét.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése