Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. február 25., péntek

PÁPAI PÁRIZ FERENC DIJ ÁTADÁSA

-KÖSZÖNŐ SZAVAK A PÁPAI PÁRIZ FERENC DIJ ÁTVEVÉSÉNÉL-

Hivatásom erkölcsiségének és szolgálati rendjének az egyik meghatározó-mottója-Eötvös Józseftől származik-

Az Ő gondolataival vérteztük fel magunkat akkor,amikor minden nehézség dacára tettük,amit tennünk kellett,és lehetett,a gyakorló orvoslásban és a tudományos-kutató értékek alkotásában.

Idézem Eötvös Józsefet.-Sorsunkban tőlünk csak egy függ,az hogy a helyet,melyre a végzet által állittattunk,egészen betöltsük-Ki mást keres,balgatag.-

Ahhoz hogy –én- most itt állok önök előtt a meghatottság érzésétől áthatva,nem képezheti csak egy öncélu,eseteleg hivalkodó elismerés, hangulatát.

Mindazok a nagyrabecsült elődeim, akiknek ilyen alkalmakkor az asztalra számolták a hozott garasukat

/érdemeiket/ azok egy egész generáció –tallérait-hozták magukkal.amiket azoktól kaptak akik majdnem egy század alatt tették a tarisznyáinkba útravalónak.Jómagam egy vagyok ezek közül, aki összegyüjtötte adományaikat és mély hálaérzettel igyekeztem jól –sáfárkodni-velük egy igen nemes cél érdekében, elsajátitva a gyógyitás ismérveit.

Engemet mint egy amorf agyagdarabot gyúrtak, alakitottak a kezdetben, simitgatva belém a jót,majd amikor lelket és szellemet is leheltek belém megtanitottak a kiméletlen emberi küzdelmek mérhetetlen, olykor reménytelennek tünő küzdőtereinek a

szellemiségére a szüleim és kiváló tanitómestereim.

A nehéz történelmi időknek megfelelő leckéket adtak,és mi a magunk módján mindannyian hol simább utakon járva,hol imbolyogva, botladozva, vagy leroskadva a mindenkori terhek alatt-mint erdélyi magyarok -mindig kibányásztunk magunkból annyi lelki erőt hogy véghezvigyük a predesztinációnkat,hogy becsülettel megfeleljünk gyökereink elvárásainak.

A génjeim dijmentesek voltak,de a munka a kitartás az alkotás sokszor keserü kényszerhelyzetei már az én érdememnek jegyeztetett.

Hálás vagyok önöknek és köszönöm hogy egy sokszor önnmagával de főként a törtélemi környezetemmel való vivódásaim közepette elvégzett munkámat elismerték és jutalmazták.

KÉZDIVÁSÁRHELY-2O1O-ÁPRILIIS 22-ÉN.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése