Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. február 11., péntek

A SVÁBOK TÖRTÉNELMI SORSÁRÓL-

A SVÁBOK TÖRTÉNELMI SORSÁRÓL-

A –vér nem válik vizzé-Én azokhoz is tartozom akik a történelem három századán keresztül a népcsoportjuk számtalan drámáját és szenvedését élték át.

Hogy jómagam most már mi vagyok és milyen minőségben szólalok meg-HÁT APÁM ÉS AZ ÖVÉI SORSÁNAK NEVÉBEN.

Csak REVITZKY gondolataival tudok válaszolni-Az igaz élet a legszebb imádság-Életigével élő-becsületes dolgos köznapi életet élő,ember vagyok- német származásu, magyar anyanyelvü,és kulturáju,erdélyi magyar vagyok,de hozzá kell tennem hogy nem bősz és főként nem mellveregető-megélhetési magyar.

A közelmúltban rokonaim sirját látogattam meg az Erdődi és Szokondi temetőben.

Megrenditett a szokondi temető látványa a maga puritánságában,a rendben sorakozó szürkés,mohás betonfejfák egyöntetü,egyformátumu fekete betükkel.-Nem láttam –cicomás sirhelyeket,-Itt mindenik már egyforma volt./apropó a demokráciákról/A templom előtt fekete márvány emlékmű jelzi a volt és még létezők névsorát-A környező házak a tornáccal,csürrel a falu szélén a borpincékkel ugyanazt a képet nyujtja mint

Erdőd,Béltek,Szakasz urbanisztikája.Ezek a virágzó helységek annak idején,ünneplőbe öltöztették a más nemzetiségü falvakat is.Sok értéket szolgáltattak Szatmár megyének.15o-2oo év alatt megadták a föld megművelésének a tisztességét – a császárnak ami a császáré és a királynak ami királyé-Eggyüt harcoltak és estek el ezért a földért a többi nemzet fiaival-és gyarapitották az országot.Mi az hogy a többség egységes nemzeti államról beszél, amikor itt 1ooo.ooo németajku polgár élt.

Az már nem nekik tudható be hogy a történelem szinpadán megjelent egy-őrült-aki a gyülölet felső fokait meglovagolva,demagóg,

nacionalista,félelmetkeltő fasiszta állapotot teremtettek Európában./reméljük nem ismétlődik meg/A két világháborúban majdnem a fele veszett oda az itteni sváboknak, védve ezt a hazát.Ami ezután következett a bosszú ,az embertelen történelmi fondorlatok kegyetlen időszaka volt.-az anyanyelv betiltása,vagyonelkobzás,a sváb népesség deportálása a szovjet bányákba ahova nemcsak a németeknek hanem-az egységes nemzet tagjainak is kellet volna mennie.- A történelmi dokumentumokban nem az szerepelt hogy csak 3oo.ooo ezer németet kell vinni –malenki robotra-hanem az aláiró ország ennyi embert küld a –Vörös Hatalomnak-országuk ujjáépitésére.

Mindezek után még 1o.ooo német márkát is –lefejtek-a német államról mint—fejpénzt- a hazatepedési jog megadásáért,és elkoboztak mindennemü javaikat.Ezt aztán nevezem barátságnak-Horribile Dictum- a németség erdélyi fővárosában,német kosztümös középkori fesztiválokat rendeznek, átirva a még ma is élők szemeláttára történelmet-

Jó részük odaveszett oroszországba,és akik pedig hazakerültek a lelki és testi terror,fogyatékosság terheit ma sem tudták kiheverni-

Az hogy adódott egy történelmi alkalom,és visszatértek az őshazába teljesen jogos és erkölcsileg mélyen megérthető.

Amit nem tudok magamévá tenni az az, hogy saját véreik még mindig sanditva tekintenek rájuk és nehezen fogadják be őket közösségeikbe.

Mint autentikus átélője a jelenkori történelmi sorsfordulónak Európában, ami a nemzeti államok felfogása és egy gyötrelmesen alakuló közös Európa szellemiségét illeti, szeretnék vértestvéreim jelen és jövőbeli sorsáról,életterük,erkölcsiségük józan megitéléséről néhány őszinte gondolatot elmondani.

Nem a történelmi FRANKO-GERMÁN HÁBORUK ISZONYAIT ,nem az elkerülhető emberi szenvedések megszámláhatatlan kiméletlenségeit akarom taglalni,hanem a 3oo évvel ezelőtti ELMENEKÜLÉSÉT és a közelmultban történő VISSZAVÁNDORLÁSÁT az anyaországba ennek a népcsoportnak.

Mondanivalóm rövidreszabott- a józan keresztényi érzés ezt egyszersmindenkorra igy követeli meg hogy ezt a tényt minden német polgár elismerje és tudomásul vegye.Ez a népcsoport 3oo éven keresztül hübérrendszerben kiszolgálta a történelmi hatalmakat,szorgos országépitő munkát végzett,mindezekért- hálából- megtiltották az anya nyelvük használatát,megszüntették iskoláikat,a háborukban az első vonalba tuszakolták őket,börtönökbe vetették,eldeportálták oroszországba.

Ennek a népcsoportnak –akár hazatelepültek-akár születési helyükön maradtak vissza kell adni a történelmi méltóságát,önbizalmát hazafiui érzését mondjuk például még ha akármilyen szinten beszéli a német nyelvet.A második világháború után ha megszólaltál németül már rutinszerüen –lefasiztásztak-az uralkodó hatalmak cinkosai.

A mi családunkból/beleértve a feleségem családját is/hét fiatalt vittek el a Donbaszi szénbányákba,kényszermunkára csak azért mert német nevük volt.Ezek közül három oda veszett,az unokatest-

vérem a Bauer József féllábbal tért vissza.

De a történtekért ma már nem időszerü elmarasztalni a helyrehozhatatlan szenvedésekért a még létezőket.A fizetetlen prókátorokat, és a profitorokat ideje lessz félreállitani akármilyen nagy nemzeti mellényt öltenek magukra.

Ez nem ideológiai vagy diplomáciai kérdés,ez a német nemzet ügye,egy akár történelmi időszakot is elnémitott és meggyötört német embercsoport ügye. Biztos vagyok benne hogy –senki nem fog tenni még egy lapáttal ezen népcsoport szenvedéseire.

APÁM NEVÉBEN

.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése