Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2011. február 14., hétfő

SZAVAlÓESTEK A SZÉKELY SZINHÁZBAN

SZAVALÓESTEK A SZÉKELY SZINHÁZBAN.

Nem voltam elhivatott orvos.Még az érettségi vizsgám letétele után sem éreztem különösebb hivatástudatot.-Hovatovább mind jobban vonzott az irodalom, a sziművészet/az utóbbi különben végigkisérte és meghatározta a további érdeklődési körömet..Elemi iskolától kezdve sokat szavaltam iskolai rendezvényeken,nemzeti ünnepeken, lehet azért is mert ez már a gyermekkorom sikerélményei közé tartozott.

Sokat szavaltam már a Római Katolikus Népiskolában iskolai ünnepségek alkalmával. Visszaemlékszem, hogy Magyarország akkori miniszterelnöke Imrédy Béla látogatása alkalmával a CECIL-ben tartott fogadási ünnepségen, mint negyedik osztályos elemista én szavaltam egy hazafias verset. .Ez annak idején nagyon nagy elismerésnek számított szülővárosomban.

. A Magyar Ftuliceum-/jelenlegi Kölcsey kollégium/ tartalmas és nagy irodalmi multra tekintett vissza.Olyan magyar nyelv és irodalom tanáraim voltak mint Murányi Endre,Rankai Jenő,Antal Péter,és Ligeti László.Erkölcsi,hivatásbelei létük volt a magyar nyelv oktatása.Nem engedték hogy a környező világ még csak a közelükbe se férkőzzön a társadalmi-cicomáival. Apostolai voltak a hivatásuknak.Ebben az intézményben is sokat szavaltam,főként Antal Péter tanár úr irányitása alatt

Az élénk tevékenységü irodalmi körben is tevékenykedtem és ebben kapcsolatrendszerben/a nagyobbak közül még Panek Zoltán, Bretter Pál, Bretter Gyurka, Czier Antal, Szabó József/Tiba, Darida György, Szteklács László,Bauer Béla-Páskándi Géza és ha jól emlékszem még Szilágyi Domokos is. Irodalmi Önképzőkör-ben tevékenykedtünk, aminek lelke szellemi és összetartó ereje Antal Péter, és Ligeti László tanár úrak voltak

Egyetemi éveim alatt sem szakadtam el az irodalmi élettől-Számos irodalmi esten szavaltam a Marosvásárhelyi Székely Szinház szavaló estjein a Szentgyörgyi-Sziniakadémia növendékeivel és művészeivel-Szamossy Kornélia,Bács Ferenc,Tarr László,Lohinszky Lóránd,Sinka Károly,Palóczy Frigyes,Kocsmáros Jenő/Az akadémia igazgatójától, harmad éves egyetemista koromban az orvosi karon megtisztelő ajánlatot kaptam hogy menjek át a sziniakadémiára-ez az ajánlat egészen kivételes értékü volt,ugyanis szini-halgató barátaim-nagyon elmarasztaltak- azért mert nem fogadtam el, ezt az egészen kivételes és megtisztelő felkérést.A professzor ÚR végül is többször meghallgatva a szavalataimat/ADY-JÓZSEF ATTILA-TÓTH ÁRPÁD-PETŐFI és ÁPRILY LAJOS szavaló esteken de főként az ELÉGIA-/József Attila verse/ előadása érlelte meg benne az elhatározást az ajánlat megtételére.Édesanyám félkézből megkontrázta az egészet,hallani sem akart róla hogy otthagyjam az orvosi egyetemet-és tulajdonképpen az Ő véleménye volt a döntő.-

1954-ben a Magyar Autonom Tartomány/az egész székelyföld/

szavalóversenyén első helyezést értem el és egyúttal a jogot is, hogy én képviseljem a tartományt az országos szavalóversenyen-A zsűri tagjai közül csak néhányat emlitek-Szabó Ernő,Kovács György,Hamvay Lucy,Mende Gabi,Csorba András,Tanay Bella-művészek-

1955-ben rendezték meg az országos szavaló versenyt a fővárosban/Bukarest/a szakszervezeti székházban.Az országos versenyre Szabó Ernő érdemes művész készitett elő egy hónap alatt a Székely Szinház egyik kistermében.Megtiszteltek részvételükkel Majtényi Erik és Páskándi Géza költők akik személyesen osztoztak örömömben mert nyertese lettem az orzságos szavalóversenynek.

Páskándi Géza különben iskolatársam és gyemekkori pajtásom volt.Egyetemi éveim után sem alkalmam sem időm nem volt a szavalás gyakorlására.Olykor Ady és József Attila legszebb verseit szavalom lemezre,amiket nagyon féltve örzök.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése