Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2016. június 26., vasárnap

A védőnői munka napjainkban

A védőnői munka napjainkban
A körzeti védőnői szolgálatról szóló 5/1995 NM rendelet a védőnő feladataként, önálló témakörben jelöli meg többek között a kismamák, a gyermekágyas anyák és az újszülöttek gondozását, valamint a nővédelmet.
A körzeti védőnői szolgálat feladatai
• a várandós anyák gondozását
• gyermekágyas anyák gondozását,
• az újszülöttek védőnői ellátását,
• 0-6 évesek gondozását
• 6-18 éves, oktatási intézménybe járók fejlődősének nyomon követését
• a nővédelmet.
A területi elv szerint működő védőnői szolgálatok védőnői körzeteket képeznek
A védőnői gondozás a terhesség megállapításakor kezdődik, amikor a védőnő átadja a várandós kismamának a várandós gondozási kiskönyvet.
A várandós gondozás célja:
1. a másállapothoz való megfelelő testi, lelki, szociális adaptáció,
2. a magzat egészséges fejlődésének, illetve megszületésének elősegítése,
3. a veszélyeztetettség és szövődmények megelőzése, korai felismerése, kezelése,
4. a családi életre, a szülői szerepre, a szülésre, a szoptatásra és a csecsemőgondozásra való felkészülés,
5. párkapcsolati változások értékelésének segítése, konfliktus megelőzés, kezelés, megoldásban segítségnyújtás
A gyermekágyas anyák gondozása a terhesgondozás folytatása. Az újszülött és gyermekágyas hazaadása a szülőintézetből egy időben történik. A védőnő a hazaérkező anyát és újszülöttjét 72 órán belül meglátogatja és felajánlja segítségét a gondozás során.
A gyermekágyasok és újszülöttek védőnői gondozása team munka része, ahol a család egészségügyi alapellátását végzők köréhez csatlakozik a házi gyermekorvos, ill. a szakellátás és más ellátási területek (pl. gyermekjóléti, szociális) szakemberei.
A védőnői újszülött és gyermekágyas gondozás célja
1. a család, a gondozott központú egységes szemléletű ellátással,
2. a megfelelő tájékoztatás biztosításával (mind az ellátott, mind a team többi tagja felé)
3. a hatékony egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében
4. hosszú távú, együttműködésen alapuló kapcsolat megalapozása a team tagjaival és a gondozott családdal.
A csecsemők, kisdedek gondozás célja:
1. az egészséges csecsemő és gyermek szomatikus, pszichomotoros és mentális (beleértve beszéd) fejlődéséhez szükséges
2. módszerek, környezeti feltételek (tárgyi és pszichoszociális) ismertetése, alkalmazása,
3. a fejlődés érdekében a gondozás biztosítása,
4. gondozást, fejlődést akadályozó tényezők felismerése,
5. fejlődést gátló tényezők elhárításának kezdeményezése,
6. szükség esetén aktív segítségnyújtás a gyermek egészségben tartása érdekében,
7. a szülők támogatása a megváltozott élethelyzetben
A 3-6 éves, nevelési-oktatási intézménybe járók gondozásának célja:
1. gyermekközösségben való megfelelő alkalmazkodás és beilleszkedés segítése
2. egészséges életmód fejlesztése a közösségi nevelésbe beépítve,
3. a közösségi gondozás során a gyakrabban előforduló fertőzések megelőzése, korai észlelése és gyógyítása,
4. az iskolai alkalmasságot, a tanulási nehézségeket akadályozó tényezők megelőzése, korai felismerése és a fejlesztés megkezdése,
5. betegség, veszélyeztetettség esetén fokozott gondozás, látogatás az állapotnak megfelelően.
6. A szülők segítése nevelési gondozási feladataikban
7. A Kisgyermek testi-lelki-szociális fejlődésének nyomon követése
8. Előítélet mentes elfogadó magatartás megalapozása
9. A családi környezet felkészítése a beiskolázásra

A 6-18 éves, nevelési-oktatási intézménybe járók gondozásának célja:
1. az egészséges iskolai környezet meglétének elősegítés (napirend, testmozgás, közétkeztetés, tanterem, berendezés, stb.),
2. egészségi állapot, a fejlődés nyomon követése, kóros elváltozások korai észlelése, felismerése, kezelése. A fokozott gondozást igénylő gyermekek iskolai integrációjának segítése.
3. Egészséges életmód ismereteinek és készségeinek fejlesztése, módszerek
elsajátításának támogatása.
4. Betegség, veszélyeztetettség esetén fokozott gondozás az állapotnak megfelelően.
5. Az egészségtudatos magatartás, egészség érték kialakulása
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése