Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. november 2., hétfő

A SZÜLŐI FELELŐSSÉGRŐLA szülői felelősségről
A szülői felelősség fogalma
 • Magában foglalja a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat
  • gondozás, nevelés,
  • képviselet ügyek intézésében pl. útlevél,   
  • vagyonkezelés pl. ingatlan vásárlás
 • Minden gyermek személyét és vagyoni védelmét szolgáló cselekedetek összessége pl. gyermeki jogokról és kötelezettségekről való folyamatos tájékoztatás

Nem figyelünk oda egymásra
-már a családban sem-
 • Az emberi közömbösség, részvétlenség
 • A gyermekek ma már nem örömet, sokkal inkább sikert keresnek
 • A kereskedőszellem mindent felfal
 • A televízió átveszi a szülő nevelő szerepét
 • A személyes kapcsolatok mennyisége és minősége csökken
 • „mindent értem, semmit a társadalomért” szellem


A bűnözésre való hajlam

Kutatások szerint már öt éves kortól tetten érhető.
Viselkedés az óvodában – apróbb tárgyak hazavitele
Alsó tagozatban – pl. szeretethiányban szenvedő gyermek csavarog, otthonról pénzt visz el, mert szinte soha nem kap zsebpénzt
Következetes szülői magatartás!
A jó tapasztalatok átadása, mintegy közvetítése a gyermek felé

A gyermeknek meg kell tanulnia, hogy
 • Saját biztonságáért elsősorban ő a felelős, felnőtt korban csakis ő (ennek hiányában könnyen áldozattá válhat)
 • A szabályok könnyebbé, kiszámíthatóbbá teszik az életüket
 • Magyarországon az emberek 14 éves koruktól válnak büntethetővé
 • Senkinek nincs joga ahhoz, hogy másokat megüssön (egyetlen pofon sem!) TILOS mást megütni!
 • Olyan nincs, hogy játékból verekszik valaki
 • 18 éves koráig iskolaköteles, addig legfőbb kötelessége az iskolába járni, felkészülten megjelenni


A biztonságot jelentő szülői kapcsolat
 • A szülő gyermek kapcsolat kölcsönös bizalomra épül
 • A konfliktusok, nézeteltérések rendezése során mellőzik a magasabb indulati hőfokot
 • A szülők az iskolával rendszeresen tartják a kapcsolatot

Szülő kötelessége gyermeke betegsége esetén
Az iskolába be kell jelenteni a hiányzás okát, annak várható időtartamát

A hiányzás miatt indult szabálysértési eljárások
 • 10 óra igazolatlan hiányzást meghaladóan
 • Meghallgatják, elmagyarázzák számára, miért fontos…
 • Határozattal zárul az eljárás – pénzbírság, vagy családi pótlék folyósítás felfüggesztése
 • Határozat: gyermekjóléti szolgálatnak megküldik
 • Leginkább: felső tagozat, 9.-és 10. osztályos tanulók
 • 2010/11-es tanévtől: 50 óra igazolatlan mulasztás esetén a családi pótlék (iskoláztatási támogatás)  kifizetésének felfüggesztése védelembe vétellel egyidejűleg (237/2010. Korm.Rend.)

Az eljárások során a szülők által említett leggyakoribb okok
 • Évismétlésnél szégyelli magát a fiatal
 • Rossz társaságba keveredett a gyermek
 • Válásnál  maga a válás bekövetkezése, ill. különköltözés
 • Nagycsaládosoknál - otthon kellett maradni vigyázni a kisebb testvérre
 • Élettársi kapcsolat létesítése, gyermekvárás
 • Nem tud róla (ritkán)
 • Jó anyagi körülmények, szülői figyelem hiánya


Új jelenség

A szülők igyekeznek kibújni a felelősség alól, saját hitelességét megkérdőjelező módon is támogatja gyermekét

Hiányzás miatt is indulhat büntetőeljárás a szülő ellen
 • Ha a szülő ellen havonta érkezik feljelentés
 • Többszöri visszabukás esetén
 • Ha a szakemberek úgy látják, a szülő semmit nem tesz a helyzet megoldása érdekében
 • A szülő egyáltalán nem figyel gyermekére
 • Legtöbbször az ügyészség rendeli el a nyomozást (önkorm. kezdeményezésére)
 • Valamennyi ügy vádemelési javaslattal kerül továbbításra


Miért indulhat még büntetőeljárás a szülő ellen?
 • A szülő elhanyagolja gyermekét (italozó életmód,     nézeteltérés, vesz. gyermek előtt, gyermekkel kocsmába jár, elfelejt érte menni oviba, iskolába, nem biztosítja számára iskolai felszerelését,  nyugodt körülmények közötti felkészülést, nem kap enni, nem veszi meg a gyógyszereit stb. – extrém példa állateledellel való etetés, disznó ólba, pincébe való bezárás, pálinka itatása)
 • Alkalmankénti v. gyakori bántalmazás, ill. olyan bántalmazás, melynek során a gyermek megsérül (nem csak az, amely miatt orvosi ellátásban részesül)
 • Szexuális bántalmazás


Megengedő szülő – áldozattá válás folyamata
Gyermekét elkényezteti, nem figyel rá, időközben nem is észleli, hogy

- otthon elmaradnak az esti beszélgetések
  gyermeke
- bármit megnézhet a televízióban
- számítógépen ellenőrizetlenül bármit és bármeddig játszhat
- az iskolába kialvatlanul érkezik, tanulmányi eredmény romlik, agresszív
- energia italt fogyaszt, öngyújtógázt szív
- nem jár iskolába, ám otthonról elindul
- kést, viperát, egyéb közbiztonságra veszélyes eszközt hord magánál
- szabadidejében unatkozik, esetleg kábítószerhez nyúl, erre valót bűncselekmény útján teremti  elő

A BŰNCSELEKMÉNY
szándékos vagy gondatlan elkövetés, társadalomra veszélyes és a törvény büntetés kiszabását rendeli el.
Pl. Lopás: 20.000,- Ft feletti értékre elkövetett cselekmény

Fiatalok által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények
 • lopás (készpénz, mobiltelefon - alkalmi lopás)
 • rablás (készpénz, mobiltelefon)
 • közveszéllyel fenyegetés (bombával fenyegetés)
 • rongálás (padok rongálása, házfalak festése)
 • Visszaélés kábítószerrel (speed, füves cigi, Gina)
 • Egyre nő a számítógéppel kapcs. bcs-ek száma
 • Áldozattá válás okai: dicsekvés az értékekkel, legújabb típusok, legdrágább modellek megvásárlása, zsebpénz eltúlzott mértéke


Miért????
 • Veszélykeresés
 • Teljesítőképesség határainak tesztelése
 • Magas adrenalin szint iránti vágy, melyet szeretne megélni
 • További vágy: drogok, extrém jelenségek
  Pl. balhézni akarok, verjünk meg már valakit
 • Barátoknak való megfelelés
 • Nem tudják, hol húzódik a határ a vicces dolgok és a jogsértés között


A szabálysértésekről
 • Leggyakoribb:
  • lopás (tulajdon elleni)
  • rongálás

Új szabály: maximum 30 napos  (45 napos) elzárás a  fiatalkorú részére is

Büntetés!!
14. év alatt nem büntethető, de a rendőrség gyámhatósági intézkedést, védelembe vételt, intézeti és végső soron zárt intézeti elhelyezést kezdeményezhet!

Az ellenőrizetlen szabadidő eltöltés veszélyei
 • (Internet!)
 • Rossz baráti társaság hatásai könnyen a rendőrségen végződhetnek
 • Amitől felnőttnek látszik a gyerek: cigaretta, alkohol, drogok fogyasztása (energia ital)
 • csavargás üzletközpontokban, játéktermek látogatása
 • Késő esti, éjszakai kimaradozás (tanuló és ofő összetalálkozik a discoban, éjszakai őrjáratok nyáron)
 • Figyelem! A sok munkaóra nem csökkentheti a gyermek iránt érzett felelősséget!!

Javaslataink
 • Biztonságot nyújtó szülői szeretet (sok beszélgetés!!)
 • Következetesség
 • Szabadidő ellenőrzése
 • Közös családi programok
 • Gyermek iránt érzett tudatos  felelősség vállalás
 • Áldozattá válás elkerülésére való tudatos felkészítés


hitelesség, tisztelet, becsületesség

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése