Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. november 8., vasárnap

GYEREKEKRŐL SZÓLÓ IDÉZETEK


Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.
Rudolf Steiner

Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.
Carl Wiliam Buehner

Három olyan dolog van, amelyet mindig eltanulhat a felnőtt a gyerektől: hogy kell ok nélkül örülni, hogy kell mindig valamilyen foglalatosságba merülni, és hogy kell kíméletlenül kiharcolnia magának azt, amit ő akar.
Paulo Coelho

Ahol untatnak, onnan menekülj!
Mérei Ferenc

A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.
Mérei Ferenc

A gyerek olyan, mint egy sűrűn teleírt pergament, tele van mindenféle, első látásra megfejthetetlen hieroglifákkal, írásjelekkel. Néhányat gyorsan fel tudunk fogni, mások felett el kell siklani, vagy egyéni tartalommal megtölteni.
Janusz Korczak

Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.
Véghelyi Balázs

Az olyan gyermek, akit csak az iskola nevel, nem kiművelt gyermek.
Santrayana

Ha a vadász fegyvert fog a nyúlra, a nyúl pártján vagyok,ha a nyúl a káposztába harap, a káposztáén.
Benedek Elek

A gyermekek emberek. Úgy nőnek bele a holnapba, mint hogyha csak ma élnének.
John Dewey

A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.
J. F. Oberlin

A gyermeknevelés kreatív vállalkozás. Inkább művészet, semmint tudomány.
Bettelheim

Minden gyermek istenként születik, de aztán emberré válik.
Simone de Beauvoir

A gyerekek tejjel és dicsérettel táplálkoznak.
Mary Lamb

A felnőtt azt csinál, amit akar, a gyereknek pedig azt kell csinálni, amit a felnőtt akar.
Janikovszky Éva

Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell.
Thomas Gordon

Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket azok leküzdésére.
Gieter György

Gyerekek nevében:
Beszélj velem úgy, mintha felnőtt lennék!
Játssz velem úgy, mintha gyerek lennél!
Bízz bennem! Adj nekem feladatot,
majd meglátod, milyen ügyes vagyok!
Úgy gyönyörködj a fiatalokban,
mint akik téged folytatnak majd!
De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd
újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,
inkább szeresd, érdemük szerint becsüld meg őket!
Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder,
hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma,
hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak,
s ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok!
Dávid Rózsa

Ha a gyermek együtt él a jóváhagyással,
megtanulja szeretni magát.
Ha a gyermek együtt él az elfogadással,
megtanul szeretetre lelni a világban.
Ha a gyermek együtt él a barátságossággal,
megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni.
Ha a gyermek együtt él a nyugodt derűvel,
megtanulja, hogyan találjon lelki békét.
Vajon a mi gyerekeink mivel élnek együtt?
Dorothy Law Nolte

A gyermek ember.
Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Nem szabad dologként bánni vele vagy „birtoknak” tekinteni. Személy voltából következik, hogy vannak jogai. Joga van a törvények nyújtotta védelemre, gondozásra és nevelésre, szeretetre és megértésre, gyermek voltának elismerésére és képességei kifejlesztésére.
Az ember már gyermekként is az emberi létezés önálló és önmagában értékes alakját valósítja meg, melyben sajátos módon érvényesül a tökéletességre való törekvés. Legtöbbször mégis az a látszat, mintha a gyermekkor csak arra lenne jó, hogy lehetőleg gyorsan és véglegesen lebontsák, mint a felnőtt lét kész épületének ideiglenes állványzatait, melynek el kell tűnnie a semmiben.
A gyermek még nincs birtokában tényleges döntési képességének. Belső és külső hatások elősegíthetik, vagy korlátozhatják jóra való szabadságának feltételeit. A gyermeket már személyes döntését megelőzően is el lehet rontani. A hatások kényszerű korlátozása vagy megszüntetése a nevelés folyamán történik. Hogy a gyermek nevelésre szorul, az azt bizonyítja, hogy szabadság és megkötöttség nem zárja ki egymást.           


A gyermek szabadsága, létének bizonytalanságával együtt, esélyeket ad neki arra, hogy azzá legyen, ami voltaképpen lehet. Szabadsága azonban vezetésért kiált. A szabadság és a játék között különleges kapcsolat van. Aki gyermeket mond, a játékra gondol.
A gyermek játszani akar, és minden játékánál szüksége van a maga által szabott mértékre. Mivel szeretik, ezért tud szeretni.
A gyermek felnőtt világunk ellentmondásos létmódozataiba születik bele. A felnőttek megtanítják szeretni és bizakodni, de ugyanúgy megtanítják a gyűlöletre és bizalmatlanságra is.
A gyermeket lebilincseli a pillanat. Azt akarja élni. Ebben áll az egyik legmélyebb különbség a gyermeki lét és a felnőtt létezés között, mivel a felnőtt létezést elsősorban a jövőbeliség határozza meg.
A gyermek előre él, élete az emberi létezés óriási változékonyságára, hatalmas dinamikájára utal. „Ha majd nagy leszek”: ez a gyermek életének alapiránya, és így érdekli a jövő.
Nyíri Tamás

A gyerek nem tulajdon! Megtiszteltetés, hogy ránk bízta magát, hogy bevezessük a világba.
Popper Péter

Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek, nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé, a gyerekneveléshez család kell.
Popper Péter

A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben felnevelni és szabadságban elbocsátani.
Rudolf Steiner

Ha az ember életében elültet egy fát, felnevel egy gyereket vagy megír egy könyvet, már nem élt hiába.
ókori indiai bölcsesség

Gyermekünk születésével egyedi, kivételes kinccsel gazdagodott a világ. A legértékesebb, amit adhatunk nekik, hogy segítjük őket ráébreszteni arra a lehetőségre, amit egyedülállóságukkal adhatnak a világnak.
Peter Kline

Szeresd egészségedet, mert ez a jelen!
Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő!
Őrizd szüleid egészségét, mert a múltban épül fel
a jelen és a jövő!
Bárczi Gusztáv

Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni
személyisége tiszteletben tartását.
Szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően
éljen és pihenjen.
Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes.
Joga van hibázni.
Szüksége van a feltalálásra és alkotásra.
Szüksége van esztétikai érzelmekre.
Joga van bármiféle tudás megszerzésére.
Celestin Freinet

Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban értjük, annál inkább szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.
Nagy László

Aggaszt bennünket, hogy holnap mi lesz a gyermekünkből, arról azonban megfeledkezünk, hogy már most is valaki.
Stacia Tauscher

Egy gyermekért azt adjuk, ami mindennél drágább ezen a földön: a szeretetünket, az életünket.
Helen Thomson

Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet.
Angela Schwindt

A gyermek szeme a jövő tükre.
Jaj annak, aki elhomályosítja.
Juhász Gyula

Gyermekeinknek köszönhetően nem kell megbánnunk a múltunkat. Ők annak legédesebb gyümölcsei.
Anna Quindlen

A gyerekek azért látják a varázslatot, mert keresik.
Christopher Moore

Minden felnőtt volt egyszer gyerek,
és felnő majd az új gyereksereg.
Többet, s jobban törődjetek velünk,
mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk.
Bródy János

A gyermekeket elsősorban nem az neveli, amit mondanak nekik, hanem az, amit látnak, amiben élnek.
Csögl János

A gyermek akkor emlékezik rád holnap, ha ma vagy vele.
Steffen T. Kraehmer

A gyerek feje nem edény, amit meg kell tölteni,
hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani
Galileo Galilei

Ha sosem engeded szabadjára a gyermekeidet, hogyan tanulják meg, hogy mindig visszajöhetnek hozzád?
Ismeretlen

A legnagyobb rémület, amely egy gyermek szívét marcangolhatja az, hogy nem szeretik. A gondoktól sem fél úgy, mint attól, hogy visszalökik, elutasítják.
Azt hiszem, nincs ember a világon, aki kisebb-nagyobb mértékben ne érezte volna a visszautasítás gyötrelmeit. A mellőzés haragot szül, és a harag valami bűnt a mellőzés megbosszulására, a bűn pedig bűntudattal jár.
John Stenbeck

Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést, fenyegetés
helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék.
Nem siettetném a gyermekemet, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék,
bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét
erősíteném. Előbb az önbizalmát építeném, azután a
házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
és többet a szeretet hatalmáról.
Diane Loomans

A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek!
Dr. Wlassics Gyula

A gyermektársaság gyógyír a lélekre.
Dosztojevszkij

Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy.
kínai közmondás

A Földet nem örökségül kaptuk, hanem gyermekeinktől kölcsönözzük azt.
indián közmondás

Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.
Márai Sándor

A legnagyobb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk,
a feltétlen szeretet, a széttárt karok és egy készséges
fül.
Ismeretlen

Az egyik legértékesebb ajándék, amit anya a gyermekének adhat, a jó példa.
Ismeretlen

Gyermekkorunk egyik legszebb pillanatai azok mikor szüleink énekeltek verset, altatót mondtak nekünk, mert nem csak élveztük, és tapasztalatot kaphattunk tőlük, hanem szívüket, lelküket beleadták és ettől lett olyan szép, mint ahogy később visszagondolunk rá. Ilyenkor hiányozni kezd az az idő, és végül rájövünk, hogy gyermekek vagyunk még mindig.
Frigy Zoltán

Az, aki szorgalomra szoktatja gyermekeit, jobban gondoskodik róluk, mintha vagyont adna kezükbe.
Richard Whately

A lant hangját legszebbnek csak az mondja,
aki sosem hallotta gyermeke gügyögését.
Tiruvalluvar

Kinek mi dolga? Szerintem a gyermeké az,
hogy szülessen,
a Napé, hogy megsimogassa,
s a Holdé, hogy álomba ringassa.
Nyerges Attila

Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.
Rudolf Steiner

A gyerekkornak megvannak a maga édes titkai, és a halandóság bizonyítékaként létezik, és a halandóság magában foglalja a bátorságot és a szeretetet.
Stephen King

A gyerekek az élet legszebb alkotásai.
A műalkotások csak vértelen, testtelen absztrakciók.
Keszei István

A gyermeki lét nagy titka nem az, hogy gyermekeinknek sokat kell tanulniuk tőlünk, hanem az, hogy nekünk kell sokat tanulnunk gyermekeinktől.
Menachem Mendel Schneerson

A kamasz kudarca az, ha hagyják, hogy meggyőzzék a tulajdon nyomorúságáról.
Francois Mauriac

Mire felneveled a gyerekeidet, megtanulod,
mivel tartozol szüleidnek.
Miguel Tirado Zarco

A kisgyerekeknek nagyobb szükségük van a szeretetre, mint amennyire ők maguk szeretnek.
Alexander Sutherland Neill

Életem játék, gyermek vagyok karodban, boldog ajándék.
Bodnár László

Azzal, hogy értékeljük gyermekeink speciális érdeklődési körét, kifejezhetjük szeretetünket irántuk és különleges tulajdonságaik iránt.
Trish Magee

A gyermekeknek nagyobb szükségük van példaképre,
mint bírálatra.
Joseph Joubert

Egy jobb világban mindenki a gyermekektől tanul majd. Most sietve igyekszel tanítani őket. Senki sem tanul tőlük, pedig ők oly sok mindenre megtaníthatnának.
Osho

Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek.
E. Fromm

Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket azok leküzdésére.
Ismeretlen

A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.
Hodding Carter

Kezedbe teszem a Könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet!
Róth Márta

A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a jövendőt írják fel a tanítók.
Juhász Gyula

Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét.
Thomas Huxley

A kisbabák nem használati utasítással jönnek a világra. Mielőtt összeházasodtunk George-dzsal, voltak elméleteink a gyermeknevelésről. Most van két csemeténk, de elméletünk egy szál se.
Laura Bush

A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.
Maria Montessori

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése