Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2018. január 30., kedd

Otthoni biztonság, biztonságos otthon


Előszó
Jelen kiadvány olyan svéd és magyar vállalatok, szakmai szervezetek összefogásából született meg, amelyek
kiemelt fontossággal kezelik a gyermek- és otthonbiztonság kérdését, valamint felelősséget éreznek arra,
hogy a gyakorlatban is hozzájáruljanak e fontos terület fejlődéséhez.
Magyarországon eddig nem létezett hasonló oktatófüzet, amely ilyen átfogóan tartalmazná azon elemeket,
amelyek az otthonbiztonság területén kiemelt fontossággal bírnak. Célja, hogy a szülőkhöz eljutva olyan
ismereteket biztosítson, amelyek segítségével biztonságos környezetet teremthetnek gyermekeik számára,
megelőzve az esetleges baleseteket, sérüléseket.
A kiadvány fő támogatói az IKEA, a Libero pelenkák forgalmazója az SCA Hygiene Products Kft., az
Oriflame és a Volvo Autó Hungária, amelyek a saját területükön mindannyian fontos szerepet tulajdonítanak
a gyermekeknek, legyen szó otthonról, babaápolásról vagy utazásról, és amelyeknek köszönettel tartozunk
közreműködésükért.
Külön köszönettel tartozunk továbbá az Országos Gyermekegészségügyi Intézetnek a szakmai támogatásért,
valamint az Elanders, Papyrus és Stora Enso vállalatoknak, amelyek a megjelenést segítették.
Bevezetés
Az otthoni környezet biztonsága meghatározó a gyermekek egészséges fejlődése szempontjából. Minden,
gyermekét szerető szülő arra törekszik, hogy megteremtse a szeretetteljes, nyugodt, biztonságos otthont.
És mégis! Felmérések igazolják, hogy 14 éves kor előtt a balesetek mintegy kétharmada, serdülőkorban pedig
közel harmaduk otthon történik.
A baleseteket szokás úgy tekinteni, mint valami elkerülhetetlen csapást, amelynek bekövetkezésében a
véletlen játszik szerepet, és mi, szülők, felnőttek nem tehetünk semmit ellene.
Pedig a balesetek többsége megelőzhető. Egy közelmúltban befejeződött európai gyermekbaleset-megelőzési
felmérés eredménye szerint Magyarország még sokat tehet a gyermekbalesetek számának és súlyosságának
csökkentése érdekében. Ha nálunk olyan fokú lenne a gyermekbiztonság, mint Svédországban, akkor évente
mintegy százzal kevesebb gyermek halna meg, ezerhatszázzal kevesebben kerülnének kórházba, húszezerrel
kevesebben igényelnének orvosi ellátást balesetek miatt.
Ehhez az egészségnek, a biztonságnak számunkra olyan értékké kell válnia, amiért hajlandóak és képesek
vagyunk környezetünkön, kialakult szokásainkon változtatni.
Hogy mit tehet Ön otthonának biztonságosabbá tételéért? Talán nem is gondolja, milyen sokat! Erről szól ez a
kiadvány. Gondolatban végigjárjuk az otthonunkat, és lépésenként varázsoljuk még biztonságosabbá.
1
Az egész otthon biztonsága
A gyermekek még nem képesek arra, hogy a veszélyeket helyesen mérjék fel. Biztonságuk legalapvetőbb
pillére, hogy mi, felnőttek vigyázunk rájuk, felügyeljük és türelmesen tanítjuk őket. Átadjuk nekik azokat az
ismereteket, amelyeket nagyrészt mi is gyermekkorunkban, szüleinktől, nagyszüleinktől és tanítóinktól kap
tunk. Bennünket ők óvtak. S amíg gyermekeink életkori sajátosságaik miatt nem válnak képessé arra, hogy
önmaguk is helyesen ítéljék meg a veszélyeket, addig mi, szülők, felnőttek felelünk értük.
Mit tehetünk azért, hogy otthonunk biztonságos legyen? Sokat. Lakókörnyezetünk körbekerítésével biztosít
ható, hogy a gyermekek nyugodt környezetben játsszanak, mozogjanak, és megakadályozható, hogy a for
galmas utcára kijussanak. Megtanítjuk nekik nevüket, lakcímüket, telefonszámukat, a mentők, a tűzoltók, a
rendőrség sürgősségi hívószámait, hogy ha bajba kerülnek, azonnal tudjanak segítséget kérni. A nagyobba-
cskáknak megmutatjuk, hogyan lássanak el egyszerű sérüléseket. A serdülőket pedig már az elsősegélynyújtás
alapjaival is megismertetjük.
Otthonunk biztonságos berendezését, s ezáltal a balesetveszély csökkentését elősegíthetjük, ha információt
gyűjtünk a balesetmentes környezet kialakításáról.
Ha tudjuk, hogyan történnek a gyermekbalesetek, akkor a megfelelően kialakított lakóterekkel megelőzhetjük
azokat.
Az égés, forrázás ellen úgy védekezzünk, hogy a házban, lakásban soha ne dohányozzunk. A gyufát, öngyújtót
mindig olyan helyre tegyük, ahol a gyermek nem éri el. A függönyöket, függönyzsinórokat úgy helyezzük el,
hogy azok a tűzhelytől, fűtőtestektől, kályháktól ne kaphassanak lángra. Szereljünk füst- és hőérzékelőt mind
en lakóhelyiségbe. Az érzékelőket tartsuk karban és próbáljuk ki havonta. Éjszakára a bejárati ajtót zárjuk
kulcsra, a kulcsot az ajtó közelébe, mindig ugyanarra a helyre tegyük. Tűz esetén annak oltásába csak akkor
kezdjünk, ha ehhez megfelelő eszközeink vannak, egyébként minél hamarabb hagyjuk el a házat, és értesít
sük a tűzoltókat. Tipp: Hasznos közös játék lehet, ha otthonunkra a gyermekekkel együtt „tűzriadó” tervet
dolgozunk ki és próbálunk el, ezzel játszva tanulhatják meg a gyermekek, hogy mit kell tenni tűz esetén.
A fulladásos balesetek elkerülése érdekébent a gyermeket fürdés közben pillanatokra se hagyjuk felügyelet
nélkül. Olyan felsőruházatot vásároljunk neki, amelynek nyakrészén nincs húzózsinór. Csecsemőkre, kis-
dedekre ne adjunk nyakláncot. A játékok megválasztásánál legyünk tekintettel a gyermekek korára. Kisgyer
mekek esetén kerüljük az apró méretű, szájba vehető játékokat.
Az áramütéses baleseteket megelőzhetjük, ha a használaton kívüli elektromos konnektorokat védő dugasszal
látjuk el. A mozgó, falból kilógó elektromos aljzatokat, kapcsolókat azonnal javítsuk meg. Rövid ideig se
hagyjuk, hogy a falból elektromos vezeték lógjon ki, még akkor sem, ha az szigetelt.
A leesések, kiesések kivédésére az erkélyen, balkonon ne hagyjuk őrizetlenül a kisgyermekeket. Emeleti
lakások esetén kis retesszel biztosítsuk, hogy gyermekeink ne tudják kinyitni az ablakokat és erkélyajtókat.
Nyílászárókhoz közel ne helyezzünk olyan bútorokat, amelyekre a gyermek felmászhat és így nekitámasz
kodhat az ablaktáblának.
A mérgezések megelőzésére a gyógyszereket, háztartási vegyszereket, rovarirtó-, növényvédő- és permet-
szereket olyan helyen tároljuk, ahol a kisgyermek nem érheti el azokat. Ne feledjük, a gyerekek kihasználnak
minden olyan percet, amikor lazul a felügyelet. Gyorsan, ügyesen másznak fel, s ha nem vigyázunk, per
cek alatt megtörténhet a baj. A női táska a kisgyermek számára igen vonzó. Ebben veszélyes tárgyakat (pl.
olló) és gyógyszereket ne tartsunk. Vendégeink táskáit is olyan helyre tegyük, ahol a gyermekek nem férnek
hozzájuk.
Az állatharapások, marások, csípések elkerülésére úgy válasszunk házi kedvencet, hogy az a gyermekeink
számára a legkisebb veszélyt se jelentse. A legbarátságosabb kutyával, cicával is csak felnőtt jelenlétében
játsszon a gyermek!
Legyen otthon házi elsősegélydoboz, amelyet tároljunk könnyen elérhető helyen, így az egyszerű sérülések
elláthatóak. Ebben az elsősegélydobozban ne tartsunk gyógyszereket.
2
Előszoba, lépcsőház
Az előszobában és a lépcsőházban leginkább leselkedő veszé
lyek az elcsúszás és a leesés. Többszintes házak esetében
a beltéri lépcső tervezésénél vegyük figyelembe a gyer
mekekkel kapcsolatos szempontokat, tartsuk be az építési
előírásokat, a lépcsőfok szükséges szélességét, a megenge
dett legnagyobb magasságát, hiszen ezek a biztonságunkat
szolgálják. Szereljünk fel kapaszkodó- és védőkorlátot.
Amíg gyermekünk kicsi, addig a lépcső aljához és tetejéhez
helyezzünk gyermekzárral ellátott biztonsági kiskaput.
Az úgynevezett „bébikomp”, amelyet a gyermek önálló
járásának elősegítésére fejlesztettek ki, sajnos nem biztonsá
-
gos, ezért használatát nem javasoljuk. Különösen veszélyes
a többszintes lakásokban, de a küszöbök miatt is okozhat
súlyos sérülést.
Tanítsuk meg gyermekeinket, hogy ne lépjenek nedves kőre,
mivel az csúszós.
Nappali
A nappali bútorainak elhelyezésénél vegyük figyelembe, hogy kis csibészeink előszeretettel másznak fel minden-
re, amire csak lehet. A magában álló könyvespolc, szekrény vagy a televízió-állvány ettől eldőlhet, leszakadhat.
A könyvek súlya igen nagy, így azokat a fali polcokat, amelyekre könyveket teszünk, rögzítsük erősen a falhoz.
A fűtőtestek, nyitott tűzterű kályhák, kandallók mellé ne tegyünk ágyat, gyúlékony anyagból készült bútort. A
mászó, totyogó gyermeket a kályháktól, kandallóktól elválasztó ráccsal védjük, a tűzveszélyt pedig szikrafogóval
csökkentsük. A meggyújtott gyertya meleg hangulatot áraszt, de olyat válasszunk, amely nem borul fel. Soha ne
hagyjuk gyermekeinket égő gyertyával felügyelet nélkül! A karácsonyfa díszítésekor a csillagszórókat, gyertyákat
különös óvatossággal helyezzük el. A televízió és más elektromos készülék tetejére ne tegyünk szobanövényt,
vágott virágot, hiszen a locsolás vagy a váza felborulása elektromos tüzet okozhat. Nem mérgező virágokkal,
növényekkel díszítsük a lakóteret.
A forró vasaló közelében ne játsszon a gyermek. Pillanatokra se hagyjuk ilyenkor felügyelet nélkül! A vasalás
befejeztével helyezzük a készüléket biztonságos helyre, amíg az teljesen ki nem hűl.
3
Gyermekszoba, hálószoba
Gyermekünk felnőtt felügyelet nélkül ebben a helyiségben tölti a
leghosszabb időt. Úgy rendezzük be, hogy a gyermek életkorának
megfelelő, érdekes, színes, barátságos és biztonságos helyiség le-
gyen.
Amíg rácsos csecsemőágyat használunk, figyeljünk az ágy álla
potára. A kilazult rácsokat azonnal javítsuk meg. Az első életévben
ne használjunk párnát. Az óvodáskorú és kisiskolás gyermeket úgy
óvhatjuk meg attól, hogy éjszaka leessen az ágyáról, ha oldalára
ágyrácsot vagy peremet helyezünk. Emeletes ágy felső szintjére csak
nyugodt, ügyes, megbízható gyermeket fektessünk.
A pelenkázó asztalon a csecsemőt soha ne hagyjuk egyedül!
Gyermekjátékok vásárlásakor legyünk tekintettel a biztonságra,
csak engedélyezett játékokat vegyünk gyermekünknek. Figyeljünk
a gyermek életkorára és képességeire. A játékokat tartsuk tisz
-
tán, a lakás közlekedő részein gyakran rakjunk rendet. Az eltört,
működésképtelen, darabjaira hullott játékokat dobjuk ki. Figyeljünk
arra, hogy nagyobb gyermekek naiv jószívűségből olyan játékokat
adhatnak kisebb testvéreiknek, amelyek számukra még veszélyt
jelenthetnek. Ezért felügyeljük gyermekeink közös játékát, tanítsuk,
neveljük őket a biztonságra.
Távolítsuk el a gyermekszobából a nylon zacskókat, zsinórokat,
szalagokat, nehéz tárgyakat, éles, szúró- és vágóeszközöket. Itt ne
tartsunk gyógyszereket, háztartási vegyszereket és kozmeti
kumokat.
Étkező
Törekedjünk arra, hogy a család az étkezéseknél legyen együtt. A csecsemőket karunkra ültetve etessük. A
cumisüvegből kínált folyadék hőmérsékletét mindig ellenőrizzük. Etetést követően azonnal vegyük le az előkét
a kisdedről. A picik számára készített etetőszékben vagy az asztalra helyezett gyermekülésben rövid ideig se
hagyjunk gyermeket egyedül.
A kisded és óvodáskorú gyermek ételét aprítsuk megfelelő nagyságúra, hogy a falatokat be tudják kapni és le tudják
nyelni. Figyeljünk, hogy a nagyobb gyermekek is mindig ülve egyenek.
Vannak olyan élelmiszerek, amelyek csomagolásába apró játékokat, ajándékokat tesznek. Ezeket időben távolítsuk
el.
Amikor a gyermek olyan magas lesz, hogy feje éppen az asztal, vagy más éles szélű bútor magasságába esik, akkor
a sarkokat kerekítsük le vagy puha anyagból készített biztonsági sarokvédővel lássuk el.
4
Konyha, kamra
A konyha a gyermekek számára különösen sok veszélyt rejt, ezért a biztonságra ebben a helyiségben fokozottan
figyeljünk.
Tűzhely, sütő közelében a gyermek ne játsszon! A főzéshez lehetőleg a hátsó, fal felé eső lángot használjuk. A
nyeles lábasok nyelét a fal felé fordítsuk. A tűzhely közelébe ne tegyünk konyharuhát, függönyt. A kisgyermek
elől a tűzhelyet magasító fallal védhetjük (boltokban beszerezhető), valamint javasolt a sütőre is gyermekzárat
szerelnünk. A forró ételeket olyan helyen hűtsük, ahol a gyermek nem éri el. Forró levest, olajat, tepsit a padlóra
semmiképpen se tegyünk. Forró folyadékkal teli edényt, lábost, bögrét ne hagyjunk a konyhaszekrény vagy az asz
tal szélén, mert a gyermek könnyen elérheti, és magára boríthatja. Az olajsütő és a vízforraló különösen veszélyes,
elhelyezésüknél körültekintéssel járjunk el.
Az éles kések, bárdok és egyéb szúró, vágó konyhai eszközök tárolására szolgáló fiókot mindenképpen lássuk el
gyermekzárral vagy ezeket az eszközöket olyan magasra tegyük, hogy a gyermek számára ne legyen elérhető.
Ugyancsak figyeljünk a gyufa, öngyújtó és a különféle maró- és oldó hatású tisztítószerek tárolására.
Az elektromos készülékeket használat után áramtalanítsuk.
A kamrában nem könnyű rendet tartani. Sok, ritkán használt háztartási eszköz kerül itt magas polcokra. Ha nem
figyelünk, a gyermek ezekre felmászhat, üvegeket törhet össze, magára ránthatja a megrakott polcokat. A szabad
közlekedést akadályozó zsákokban, dobozokban, edényekben pedig megbotlik és elesik.
5
Kert
A körbekerített kert a gyermekek egészséges fejlődésének fontos helyszíne, hiszen ennek a korosztálynak a mozgás
ra, a szabad levegőre nagy szüksége van. A kert kialakításánál vegyük figyelembe, hogy az a gyermek számára a
biztonságos játékot tegye lehetővé. Ne ültessünk olyan kerti növényt, amelynek a levele, termése kis mennyiségben
is mérgező. A nyári melegben gondoskodjunk árnyékos játszóhelyről.
A gyermekek szívesen játszanak zugokban, búvóhelyeken. Ilyet is alakítsunk ki számukra a kertben, és ott is csak
olyan játékokat, eszközöket helyezzünk el, amelyek nem jelentenek veszélyt. A kerti szerszámokat, fűnyírót, vegyi
anyagokat, permetezőt, tűzrakáshoz használt eszközöket bezárt helyen tároljuk.
A játszótéri játékokhoz hasonló kerti játékok, mászókák, hinták igen kedveltek. Olyan, jó minőségű eszközöket
válasszunk, amelyek megfelelnek gyermekünk életkorának, készségeinek. A beszerelésüket bízzuk szakemberre,
az elhelyezésüknél gondoljunk a biztonsági szempontokra. Hintát például úgy helyezzünk el, hogy védőkorláttal
vagy akár élő sövénnyel határoljuk el a területet, azért, hogy használata közben más gyermek ne játszhasson ott.
Ahová kerti mászókát, emelvényt építünk, ott a talajt puha anyaggal borítsuk. Ennek állagát, állapotát folyamatosan
ellenőrizzük, ha kell, javítsuk, pótoljuk.
A kerti pancsolók, medencék a nyári meleg hónapok idején jelentenek kellemes, hűsítő szórakozást. A csecsemő
és a totyogó kisded számára veszélyt jelenthet akár 10-20 cm mélységű víz is. Ezért olyan kertben, ahol pancsoló,
medence, szökőkút vagy kerti tó van, még rövid időre se hagyjuk felügyelet nélkül a gyermekeket. Amikor nem
használjuk a pancsolót, felfújható medencét, a tetejét fedjük le megfelelő méretű takaróval. A víz közelében elektro
mos hosszabbítót ne hagyjunk, elektromos berendezést ne üzemeltessünk.
A nagyobb vízmélységű medencék már komoly biztonsági intézkedéseket kívánnak. A medence peremét
magasítsuk meg, hogy ne lehessen egyszerűen belesétálni vagy belecsúszni. A medencéket kerítsük körül. Abban
az időszakban, amikor a medencét nem használjuk, tartsuk zárva azt a kaput, amelyen keresztül a medencéhez lehet
jutni.
A kerti grillsütőknek, szalonnasütőknek, nyitott tűztereknek mára komoly hagyományai vannak, sőt, különféle
kerti kemencékkel is egyre gyakrabban találkozunk. A szabadon rakott tüzet mindig felnőtt felügyelje. Gyúlékony
anyagot csak attól távol tároljunk. Figyeljünk oda, hogy a sütés-főzés ideje alatt a gyermekek a kert más részében
játsszanak. Ha ideiglenes grillsütőt állítunk össze vagy rácson, szabad tűzön sütünk, a tűztér kialakításához, a
támasztáshoz kizárólag nem gyúlékony anyagokat használjunk fel. Készítsünk a tűz közelébe tűzoltásra alkalmas
anyagot, eszközt. A tüzelőanyagot, a tűz meggyújtását segítő eszközöket, a gyújtót, a gyufát a tűztől távol, gyer
mekek elől elzártan tároljuk.
A kert befüvesítése igen elterjedt, következésképpen a legtöbb kertben rendszeresen nyírjuk a füvet. A fűnyírást
felnőtt vagy megbízható, óvatos, körültekintő serdülő felnőtt felügyelettel végezze csak. A gép megakadásakor csak
áramtalanítás után tegyünk kísérletet a javításra. Ezt minden esetben felnőtt végezze.
A kutya a legkedveltebb háziállat. Megfelelő tartásával elkerülhető, hogy akár saját gyermekünket, akár más
sze-mélyt megtámadjon, megharapjon. Nyugodt természetű, gyermekszerető fajtát válasszunk. A kutyatartási
szabályokat (táplálék-, mozgásszükséglet, állatorvosi ellátás, biztonság, stb.) vegyük figyelembe. Táplálkozás
közben, ellési időszakban a gyermekek ne játsszanak vele. A gyermeket tanítsuk meg, hogy az állat is a szelíd
simogatást szereti, a hirtelen, fájdalmat okozó mozdulatok felingerlik, védekezésre kényszerítik.
9
10
Pince, padlás, kazánház, melléképületek
A melléképületek megvilágítása általában rosszabb, mint a lakótereké. Az ott tárolt tárgyak többnyire nem gyerme
kek számára készültek. Így ezekben a helyiségekben a gyermek felnőtt felügyelettel tartózkodjon.
Különös veszélyt jelentenek a növényvédő szerek, permetszerek. Ezeket eredeti csomagolásukban, magas, nehezen
elérhető, a gyermek elől gondosan elzárt helyen tartsuk. Amikor permetezünk, közvetlenül az alkalmazás előtt
készítsük el a szükséges mennyiségű oldatot, feloldott permetlét ne tároljunk.
A melléképületekben a szerszámokat, elektromos berendezéseket, ritkán használt tárgyakat tároljuk biztonságosan.
Ezeket az épületeket a gyermekek elől tartsuk zárva.
A kazánházba szereljünk szénmonoxid érzékelőt. A kazán és a szellőzőrendszer állapotát legalább évente egyszer
ellenőriztessük szakemberrel.
11
Szabadidő, sport
Különösen a fiúk, de az élénkebb természetű lányok is szeretnek fára mászni. Így akár 5-6 méteres magasságba is
feljuthat egy gyermek. Ha ilyen magasból leesik, igen komoly, akár halálos vagy egész életen át tartó egészség
károsodást szenvedhet. Fára csak olyan gyermek másszon, akit arra megtanítottunk. Legjobb, ha jól ismert, ala-
csony törzsű, vastag ágú fát választunk. Az ágaknak csak a tövéhez lépjünk, vagy üljünk, a szélek felé ne induljunk.
Gyümölcsszedéskor a széli ágakról létrával szedjük le a gyümölcsöt. Tanítsuk meg a gyermeket, hogy a különféle
fák különböző nagyságú súlyt képesek törés nélkül viselni, olyan fafajtára, amit a gyermek nem ismer, ne másszon
fel!
A kerékpározás kedvelt és egészséges kikapcsolódás, a nagyobb gyermekeknél pedig a közlekedés eszköze is
lehet. A biztonságos kerékpározás elsajátítása hosszú folyamat. A legtöbb gyermek 5-10 éves kora körül tanulja
meg, hogyan egyensúlyozzon a kétkerekű kerékpáron. Egyensúlyérzékétől, ügyességétől, bátorságától függ,
milyen gyorsan sajátítja el az összetett mozgásformát. Ebben a folyamatban a szülő sokat segíthet közös bicik-
lizések alkalmával. Gyermekünk önállóan csak akkor használja a kerékpárját, ha már az elindulás, a folyamatos
haladás, a kanyarodás és a megállás is könnyedén megy neki. A közúti kerékpározáshoz a KRESZ szabályainak
ismerete is szükséges. A kerékpár mérete feleljen meg a gyermek testmagasságának. Tartsuk a kerékpárokat jó
műszaki állapotban, a fékekre, fényvisszaverőre különösen figyeljünk oda. A kerékpáros sisak viselése a közúti
kerékpározás során már sok európai országban kötelező, hiszen súlyos koponyasérülésektől védi meg a gyermeket.
Szoktassuk rá a gyerekeket a védősisak rendszeres használatára. Gyermeket kerékpáron csak biztonsági ülésben
szállítsunk.
Serdülőkorban a balesetek gyakran sportolás közben következnek be. Megelőzésükben döntő szerepe van a beme
legítésnek, a fokozatos terhelésnek. A tevékenységet jól felkészült edzőnek kell irányítani, aki figyelembe veszi a
gyermek testsúlyát, készségeit, edzettségi állapotát. Számos olyan sport van, ahol a kisebb esések, ütődések elkerül
hetetlenek. Védőfelszerelések szakszerű használatával a káros következmények csökkenthetőek.
12
Háztáji állattenyésztés, növénytermesztés
Magyarország jelentős mezőgazdasági hagyományokkal rendelkezik. Sok gyermek nevelkedik olyan vidéki
otthonban, ahol a ház környékén állatokat tartanak, növényeket termesztenek. Ezekben az otthonokban a család
életének és lakókörnyezetének részévé válnak a gazdálkodás eszközei.
Ilyen körülmények között igen fontos, hogy legyen a gyermekek számára biztonságos játszóhely. A gyerme
-
keket tartsuk távol a mezőgazdasági gépektől, az állatistállóktól, ólaktól, pajtáktól, csűröktől, takarmány- és
trágyatárolótól. A medencéket, aknákat, kutakat gondosan fedjük le, minden használat után zárjuk le. Az anyagok
tárolására hosszabb ideig szolgáló medencéket, gödröket kerítsük körbe.
Favágás, fűrészelés közelében a gyermek még felnőtt felügyeletével se tartózkodjon! Ezen kívül tartsuk távol
működő mezőgazdasági gépektől, traktoroktól, mezőgazdasági munkát végző lótól vagy más állatt
A gyermekbiztonság 10 alapszabálya
1. A gyermeket a felnőttek óvják, mivel a gyermek még nem érzi a veszélyt!
2. Alakítsunk ki a gyermek számára biztonságos környezetet!
3. Már kora gyermekkortól tanítsuk gyermekünknek a biztonságos életvitel módját,
szabályait!
4. Példákon keresztül magyarázzuk el a biztonsági szabályokat!
5. Készítsük fel a gyermeket játékos formában arra, hogy mit kell tenni bizonyos
veszélyhelyzetekben!
6. Mutassunk példát saját viselkedésünkkel, a biztonsági rendszabályokat magunk is
tartsuk be!
7. Használjuk a különféle biztonsági eszközöket, berendezéseket rendeltetésszerűen
és rendszeresen!
8. Tanítsuk meg a gyermeket saját nevére, címére és az otthoni telefonszámra!
9. Tanítsuk meg a telefonos központi segélyhívószámot (112), valamint a sürgősségi
hívószámokat (mentők: 104, tűzoltók: 105, rendőrség: 107)!
10. Hasznos, ha a sérülések ellátásának alapjait elsősegélynyújtás tanfolyamon
sajátítjuk el.
14

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése