Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. március 9., hétfő

9.012.659 MEGTEKINTŐ-A VILÁG 194 ORSZÁGÁBÓL, ÉS 18.ooo OLDAL ORVOSEGÉSZSÉGÜGYI IRÉSOM A NET-EN

9.012.659 MEGTEKINTŐ-A VILÁG 194 ORSZÁGÁBÓL, ÉS 18.ooo OLDAL ORVOSEGÉSZSÉGÜGYI IRÁSOM A NET-EN


A nagyszámú látogatottság arra utal hogy ennek a munkának a tartalma,terjedelme és rendszere felhasználható a gyermekvédelem minden ágazatában/orvosképzés,háziorvosi ténykedés,védőnővéri feladatok,és gyermeknevelési tanácsadó az édesanyák számára. A számos pozitív hangvételű visszajelzés közül egyet említek:
“Fantasztikus hogy milyen könnyed,érthető a stilisztikája , pompás egyszerűsége és ezért gondolom hogy  e miatt ilyen olvasott, az ön elektronikus kiadványa”.Dr.M.S,
Úgy gondolom hogy az 55 év gyógyító tevékenységem a szülőföldem gyermekeinek betegágyánál ,valamint a tudományos és kutató munka, a doktorátusi cím mellett, ez volt életem legértékesebb teljesítménye.  Hiszem hogy a jövő is igazolni fogja az alkotott értékeimet. Az utóbbi hónapok/december,január,február látogatási átlagértékének a növekedése meghaladja az 500.000 látogatót havonta. A sors kivételezettje vagyok hogy ennyi embertársamnak tudtam és tudok segíteni mindennapi gondjaik megoldásában.
 Számos társadalmi fordulatnak voltam a tanúja amiknek az erkölcsi határai az emberi ocsmányság és méltányosság határai között mozgott. Lehet hogy a szüleim és tanítóim a kort meghaladó erkölcsi értékszint felső szintjén éltek,így tehát sem a családi környezetem sem az iskola nem készített fel a vadon kegyetlen törvényeire amiknek hatásait sajnos át kellet és kell éljem.
A mindenkori és az arra kapható zászló vivők közül hol a zászlórudat hol a lobogót cserélgették gátlástalanul sokszor embertársaik rovására. Igy lett a gyűlölet hibridjéből.pompázó dísznövény, ami feldúlt minden tiszta érzelmi emberi kapcsolatot. Az Úr engem megóvott a gyűlölet forgószelétől mert a gyermekek társadalmába terelt és köztük éltem le egész életemet. A gyógyításnak a tudománynak nincsen semmilyen indíttatású furulyája sem tárogatója,úgy hogy fújja a magáét mindenki  ameddig  akarja mert a fals hangok elszállnak, de az emberi segítőkészség,szolidaritás a barátság örök értékű marad.
Hálás vagyok az Úrnak és minden olyan  igaz és hű barátomnak hogy egy sokszor önmagával de főként a történelmi környezetemmel való vívódásaim közepette elvégzett munkámat elismerték,és szeretetükkel jutalmazták.
És végezetül ma már úgy gondolom az idő kellőképpen megérlelte  hivatástudatom szavakban történő megfogalmazását:
Hiszem, hogy részben vagy egészben tovább tudtam örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik.
SZATMÁRNÉMETI 2015 MÁRCIUS 8-ÁN


DR.BAUER BÉLA Ph.D
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése