Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. május 26., kedd

TIZ MILLIÓ MEGTEKINTŐ A HONLAPOMON A VILÁG 195 ORSZÁGÁBÓL

 TIZ MILLIÓ MEGTEKINTŐ A HONLAPOMON A VILÁG 195 ORSZÁGÁBÓL
ORVOSTUDOMÁNYI ÉS GYERMEKGONDOZÁSI KÖZLEMÉNYEIM ÉRTÉKITÉLETE A NET-EN







MOTTO-
Hálát adok az Úrnak hogy erőt,kitartást,tisztességet adott munkám elvégzéséhez és mindezek által tíz millió megtekintőnek nyújthattam segítő kezet.
Édesanyámnak ajánlom ezen emberek hálás üzenetét. Ő volt az aki  tudatosította bennem azt a kimondhatatlanul vérmes reményt, hogy életemnek  az egyedüli lehetséges értelme és méltányos fohásza  az emberi létet szolgáló  alkotás-
Ez egy fél  évszázados embert próbáló  munkájának,tapasztalatának az eredménye ,amit felmérni csak az tud akinek ehhez hasonló élményanyaga van. Ezúttal a munkám értéke nem a részrehajlások áldozata maradt,hanem azon tíz millió megtekintő által ítéltetett meg akinek ez bármilyen természetű javára szolgált.
A nagyvilág értékítéletére vártam mindmáig és az elkövetkezendő idők néma hálájára azok részéről akiknek segítségére van és lesz ez a kiadvány. A sors úgy érzem kegyeibe fogadott és méltányolta a törekvéseim tisztességét.
Ez a látogatottság az elkövetkezendőkben is tartós marad, mert a net-re feltett anyag úgy tartalmilag,mint terjedelmében/18 ezer oldal/valamint az bemutatott illusztratív képanyag gazdagsága/4500 foto/biztosíték erre.
Még azért is maradandó érték, mert a gyermekbetegségek klinikai jellegzetességei nem változnak  belátható időszakokként. A felismerhetőség külső jelei századokra sőt évezredekre tekintenek vissza./lásd az illusztratív képanyag bőségét/
MIT JELENT SZÁMOMRA A TIZ MILLIÓ MEGTEKINTŐ A NET-EN
Elsősorban egy segítő kéznyújtást az arra rászoruló felebarátaimnak,a gyermekvédelemben tevékenykedőknek de mindenekelőtt a beteg gyermeknek.
Egy éltető készség található fel  tartalmában amit akkor igényelnek az emberek amikor életük örömét a gyermeküket szenvedni látják.
Ez az érzés nem hasonlít ahhoz amit a tudományos tevékenységem sikerei során éreztem. Mondanivalója mögött emberi sorsok sorakoznak fel éppen úgy mint a bányavirágaim mögött.Tettem amit tennem kellett az Úr által megszabott életutamon,a szükség hajtotta igénylők segítségére. Célom őszinte és jó szándékú volt mindvégig, amíg ezt a hatalmas munkát a köz asztalára  helyeztem.
Számomra már érdektelen az emberi gyarlóságok olykor kimerítő áldatlansága és sorsom szemlélőinek  a bántó közönye,pedig életem folyamán mindenkivel csak jót tettem istápolva gyermeke egészségét. A küldetésemet teljesítettem de az alkotásom  hosszú ideig értékálló marad,a gyermekgyógyászati irodalomban.
Szatmárnémeti 2015 Május 26-án




#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése