Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2016. március 21., hétfő

A NEMTELENSÉG SZÓVIVŐI

A NEMTELENSÉG SZÓVIVŐI.
Csak azért írom le ezen sorokat mert úgy észlelem hogy a Turáni átok árnya visszavetül napjaink nemzeti békéjére. Megbomlik a barátságok,családok összhangja, súlyosan sérülnek az érzelmi kapcsolatok. Az eddig megbonthatatlan egysége az erdélyi magyar közösségnek a jelenlegi politikai egysíkúságot eröltető hatalmi rendszer birtoklási hevében vészjóslóan meggyengítette az erdélyi magyarság összetartó erejét. Egyszóval megosztottak bennünket olyan érdemtelen eszközökkel amik ellentmondanak az Európai szellem erkölcsiségének. A gondolat és szókimondási kényszerállapot kibékíthetetlen ellentéteket szültek.
Ezek az ellentétek sajnos már áttevődnek az elvándorolt és az úgymond végvári magyarok közösségeire is.
A mai történelmi időszak egyik fintora volt hogy egy megdönthetetlennek látszó diktatúra,rövid idő alatt kártyavár módjára összeomlott és egyúttal létrejött egy régen óhajtott európai közösség,egyelőre még a kezdet velejáró gyermekbetegségeivel.
Ez a tény kelet Európában meglehetősen ellentmondásos állapotokat szült,az egyén mozgásterét,életkilátásait,gyermekeik jövendőjét,egyszóval egy méltó emberi lét kilátásait kuszálta össze ez az esemény,hatalmas embertömeg elvándorlását előidézve.
Távolról sem tisztem véleményt nyilvánítani az elvándorlás vagy itthon maradás érveit taglalni, esetleg elmarasztalni.
Amikor azonban a kérlelhetetlen statisztika azt mutatja hogy12oo.ooo erdélyi honfitársunk 3oo.ooo más Kárpát medencei magyar sorstársunk hagyta itt a szülőföldet az már mélyen megrendít. Az elvándorlásnak családi, jogi,érzelmi,anyagi,szolidaritási szempontjai vannak. Minden elvándorlónak és itthon maradt „végvárinak”meg van a sajátos érvelése,amit mélyen tisztelnünk kell.
Ha nem lenne a közösségi sors,ha nem látnék nap mint nap,magányos öregeket,gondozatlan sírokat,elhagyott gyönyörű otthonokat,a fogyóban lévő gyermekhadat, akkor talán könnyebben békélnék meg a megfellebbezhetetlennel, és nem hadakoznék mindennap ezekkel a gondolatokkal.
Abba már belenyugodtam hogy azt állítják rólunk hogy csak a tehetségtelenek,bátortalanok,azok akiknek nincs önbizalmuk,egy más nemzeti vagy társadalmi beilleszkedés arányaiba maradnak itthon.Ami felháborít ebben a nagy nemzeti birokban az a végváriak tisztességét sérti,mert:
-nem mi hoztuk létre a másodi trianont,itt hagyva a szülőföldünk szent rögeit/lecsökkentve Erdély ország lakosságának számát a felére,hanem a most domináló nemzeti félistenek
-nem mi osztottuk meg az erdélyi magyarság eszmevilágának egyöntetűségét kiszolgáltatva azt kétes értelmű zavaros álomvilágnak
-nem mi csalogattuk el Erdély magyarságának nagy részét a népesség szaporodási kényszerek alatt,valamint a munkaerő hiány miatt, bizonyos még nem előre látható történelmi változásokkal
-nem mi harmonikáztunk a politikai igényeinknek megfelelően hol széthúzásra hol összefogásra
-nem mi erőltettünk a magyar nemzet egészére egy egysíkú diktatorikus rendszert ami a világ népeinek a megvetését vonta maga után,belerángatva ebbe az eszmerendszerbe az egész erdélyi magyarságot a” nagy magyarország” nehezen hihető létrehozásával.
-nem mi tanítottuk az erdélyi magyar embert hogy gondolkodás nélkül egy még most sem tisztázott elmeállapot szüleményeire alapozza társadalmi értékrendjét.
-nem mi oktattuk a másként gondolkodók erkölcsi elmarasztalásának metodológiáját
-nem mi romboltuk nap mint nap a Duna medencei népek barátságát
-nemtelenné váltak egyes valamikor nemes lelkű barátaink is kitaszítva még a végvári magyarok soraiból is azokat akik nem a” nagy vezír” álomvilágában élnek
És nem sorolom tovább mert az 55 év orvosi ténykedésem és a 15 millión most már felüli látogatóm az interneten feljogosít arra hogy gondolataim jogával éljek és azt a köz tudomására hozzam.
Tisztelt nemtelen kiebrudalóim csupán azt szeretném tudni hogy mi lesz a sorsotok a felfogásotok a társadalomról akkor amikor egy tiszta elméjű becsületes igazmondó magyar ember fogja vezetni ezt a meggyötört népet és milyen válaszokat fogtok adni erkölcsileg megrövidített volt barátaitoknak. #1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése