Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2021. december 16., csütörtök

Iskolaérettség kritériuma

Iskolaérettség kritériumai

Elrejtés

Az iskolaérettség kevésbé a képességek meglétét jelenti, hanem inkább egy adott kor, társadalom elvárásait jelzi a gyerek felé (Hajduska, 2008). Az iskolaérettség szabályozási mechanizmusokként is értelmezhető. A figyelmi szabályozás, stratégiahasználat, tanulói szerephez való alkalmazkodás, önszabályozás képessége szükséges feltétele a hatékony tanulásnak (Séra és Bernáth, 2004). Az iskolaérettség feltételei (Hajduska, 2008; Horváth, 2004; V. Binét, 1997):

  • Testi/biológiai/mozgásbeli feltételek: Kb. 120 – 130 cm magasság, 20 – 22 kg testsúly az átlagos, de az a fontos, hogy elég jó egészségi, fizikai állapotban van-e ahhoz, hogy elviselje az iskola terheit. Az érettség jele az első alakváltozás, a fogváltás megindulása, de az iskolához szükséges a dominancia, jobb - és balkezesség kialakulása. Fontos, hogy a nagymozgások koordináltak legyenek, összerendezetlenségük az idegrendszer éretlenségét jelezhetik, ami a későbbi tanulási zavart jelezheti előre. Idegrendszeri zavarra utalhat az egyensúlyérzék bizonytalansága is. Az írástanuláshoz fontos a finommozgás megfelelő szintű fejlettsége, a vállak, csukló, ujjak mozgékonysága és a végtagok egymástól független mozgatása (ha a többi végtagja is követi az írást, hamar elfárad).
  • Szükséges képességek: A térérzékelés, a térben való tájékozódás, térirányok ismerete lényeges az olvasáshoz és íráshoz. Szintén az olvasás- és írástanulás alapját képezi az alak, forma, nagyság felismerése. A figura – háttér megkülönböztetés szükséges ahhoz, hogy a gyerek kiszűrje a lényeges információt, de lényeges az azonosságok és különbségek felismerése is. Fontos, hogy a hallott szavakat fel tudja bontani hangokra, érzékelje a hang hosszúságát. Megfelelő fogalmi és problémamegoldó gondolkodás, az emlékezet és figyelem szintén nélkülözhetetlen a tanuláshoz. A tanulás eredményességének a jó beszédkészség is feltétele.
  • Pszichológiai feltételek: Fontos feltétel, hogy a gyerek képes-e a szabálykövető viselkedésre, kialakult-e már a szabálytudata. Az is fontos, hogy tudjon alkalmazkodni, és hogy közösségben oktatható legyen. Alakuljon ki a teljesítmény igénye, legyen jó kudarc és monotóniatűrő képessége.

 

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése