Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2016. szeptember 11., vasárnap

DISZMAGYAROK

Bauer Béla>Imre Bencze
Kedves barátom Imre!!
A díszmagyarok alatt a magyarok egyes személyekhez kötött felsőbbrendű fanatizmusát értjük amik általában egyéni vagy csoportos érdekekhez kapcsolódnak./személyi,anyagi vagy más természetű juttatások/
Természetesen nem a díszmagyar öltözetre gondolok ami a magyar arisztokráciának a rendi viseletéről szolt.
Irásomban a mai magyarságtudat szellemiségének nem kívánatos megnyilvánulásaira céloztam. A mindennemű megkülönböztetésekre pl:magyarabb vagyok a bevándorolt magyarnál,vagy magyarabb vagyok a még rögeiket örző végvári magyaroknál,sőt az áttelepült magyarok között is felvetődik a kérdés.
Vagy gondolok az Erdélyből elvándorolt díszmagyarokra akik időközönként hazalátogatnak és nagy magyarságukat ékes szavakkal nosztalgiázva az itthon maradottak magyarságtudatára késztetnek,mindezeket olyan természetszerűen mintha Ők nem lennének részesei a második Trianonnak amikor a két és fél millió magyarból már csak egy millió kétszázezer áll a vártán. Ezzel nem az emberi jogok feneketlen zsákjában szeretnék kotorászni csupán a tények keserűsége késztetett e sorok leírására.
Vagy azokra az elvándorolt díszmagyarokra akik a határon túlról egy nagyon homályos politikai háttér körülményei között húzogatják az autonómia mézesmadzagát és gyerekeikkel együtt már régen más vadászmezőkön imbolyognak hol egyik hol másik politikai hatalom szekerét tologatva.
Vagy azok akik Bocskai öltözetben ágálva és ezzel bizonyítgatva megkülönböztető magyarságukat megosztották Erdélyország magyarságának szent történelmi egységét marakodva a koncon és létrehozták a három pártot vicsorogva egymásra a hiteszegettek ideológiájával.
Vagy azok még ma sem rettennek vissza a” kék vér” keserű hagyományaitól szétzilálva a még itt élő magyarságot a politikai ellentmondások vagy más elvek alapján./faj,nemzet,név/
Vagy a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem elvesztésének egyik okáról hogy a díszmagyarság szellemében átszippantották orvosainkat az anyaországba magára hagyva azokat akik az áldozatot hozták kőpzősükéert.pl:az egyik évben egy egész évfolyam-95 fiatal orvos települt át az anyaországba.
És a szomorú valóságok sorát lehetne folytatni kedves Imre barátom akit jómagam egy tisztességes erdélyi magyarnak tartok a díszmagyar jelző nélkül.
Befejezésül Eötv9s József sorait idézem-Sorsunkban tőlünk csak egy függ,hogy a helyet amire az ÚR állított teljesen betöltsük.
Üdvözöl barátod
Béla
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése