Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2018. szeptember 27., csütörtök

Előszó az “ÉLETUTAM KRÓNIKÁJA SZATMÁRON” cimü kötetemhez.


Előszó az “ÉLETUTAM KRÓNIKÁJA SZATMÁRON”
cimü kötetemhez.
Itt születtem ebben a városban az eperfás Hegyi úton. A Dohánybeváltó és Unió közötti utcarész egyik épületében, aminek már csak hűlt helye van,mert a buldózerek átrendezték a város ezen részét is, a kegyetlen történelmi kényszerek hatása alatt. De mindazonáltal mégis “történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak” ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében. Itt töltöttem gyermekéveimet, Ez a város formálta társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek. Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik “a hidegháború”.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaival vívódók száma talán még növekedett.Csupán azért kontárkodtam az írás birodalmába, mert a betűbevésett gondolataim,érzéseim közlése minden alkalommal felszabadították az éppen aktuális érzelmi vívódásaimat,igazságérzetemet,emberbaráti szeretetemet és szabaddá tették mindezeket. Nem a bitang ármánykodás szelleme uralja az alaptónust hanem a köz kimondott vagy elhallgatott társadalmi igazságokat akartam szolgálni ami nem mindig sikerült a monoton sztereotip történelmi  beivódások miatt
Szakbarbár életutam nem engedte meg hogy hetvenkedni merjek az irodalmi berkekben,mert az a hatvan millió  látogatója szakmunkáimnak  a bizonyíték arra hogy ebben a korban és főként a gyógyítás szent kötelessége mellett ez lehetetlen volt. De a munkám méretei és tartalma feljogosít arra hogy egy küzdelmes élet mozzanatainak leírása,hivatásom értékrendjének  a minőségét a köz tudomására adjam.. A történelem kíméletlen. veszejtő útjai annyira kiszámíthatatlanok főként az emberi faj sokszor megfoghatatlan vagy elképesztő, erkölcstelenségét figyelembe véve,hogy valószínű  ezeknek az járhatatlan ösvényeit közülünk senki sem fogja megismerni de sajnos  ennek a ténynek a tudatában is marjuk egymást, elszalasztva azt az apró reményt a jóra  amit felkínált nekünk az sors. Az örökéletű martalócok elleni hiábavaló küzdelem állandósul, mély nyomot hagyva az alkotás és az emberi tisztesség értékeiben

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése