Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2018. szeptember 6., csütörtök

A jelenlévő jövő - pályaválasztó fiatalok jövőképe


A jelenlévő jövő - pályaválasztó fiatalok jövőképe

A fiatalok pesszimista jövőképével számtalan hazai és külföldi tanulmány foglalkozott már. Írásunk szerzője egy pedagógiai kutatásban annak járt utána, hogy közvetlen iskolai környezetében mi a helyzet ezen a téren. Célja, hogy a közelmúltban egy 120-as elemszámú mintán végzett kérdőíves felmérés eredményét elemezve gondolatokat ébresszen arról,  miként tud az iskola önbizalmat, hitet elültetni a felnőtt lét felé tartó fiatalokban.
„A jövő most kezdődik.” Az emberek egyre nagyobb mértékben érzik azt, hogy a jelen döntéseivel, gyakorlati tevékenységükkel a jövő alakításában vesznek részt. Rádöbbennek arra, hogy akkor lesz a jövendő életük olyan, amilyennek szeretnék, ha átgondolják, tudatosan megtervezik a tennivalókat. Tudni kell, mit akarunk megváltoztatni, s mi a cél, ahova el szeretnénk jutni. A jövőképekkel azt a jövőt szeretnék az emberek megrajzolni, amiben élni fognak, s azért, hogy alkalmazkodhassanak hozzá, vagy a feltételeken változtathassanak, ha lehetséges. Mindenkinek észre kell vennie, hogy a jövőt együtt alakítjuk, mindenkinek felelőssége, hogy milyen lesz ez a jövő.
A jövőkutatás lendületben van, hisz fokozott társadalmi igény a problémák megoldására választ keresni. A jövőkutatás a tudományos jövőképekkel foglalkozik, amelyek részben futurológiai tanulmányok, másrészt prognózisok, s ezek között rövid és középtávú előrejelzés is használatos. Információtömeg áll rendelkezésre az előttünk álló veszélyekről, katasztrófákról, amelyeket magunk idéztünk, idézünk elő. Megjelentek a világmodellek, a területi modellek, szervezeteket, világszervezeteket hoztak létre, konferenciákat, vitákat rendeznek. A hangsúlyt a döntések megalapozására kell helyezni, mégpedig egymással kölcsönhatásban levő politikai, társadalmi, gazdasági és technikai döntések szükségesek. A problémákat, az azokra adható válaszokat ismerni kell, információ kell ahhoz, hogy az emberek meg tudják ítélni a lehetőségeket, s a legjobbnak ítéltért dolgozzanak is./ Tóth Attiláné/
A jövőkutatásnak lényeges eleme az ifjúságkutatás. Nemzetközi és hazai szinten is rendszeres a 13 és ennél idősebb korosztály körében végzett vizsgálat, ami a demográfia, a családalapítás, az oktatás, a munka, a mobilitás, a kockázati magatartás, szabadidő, médiafogyasztás, közéleti aktivitás, témában sokrétűen igyekszik elemezni a fiatalok elképzeléseit, mentalitását, életkori sajátosságait. Az empirikus kutatások során gyűjtött adatokból készített tanulmányok bepillantást engednek a korosztály életmódjába, attitűdjeibe, értékeinek világába és viselkedésébe.
Mivel a fiatalok lesznek a jövő meghatározó felnőttjei, fontos az, hogy merre vesz irányt az életútjuk, s terveik megvalósításához lesz-e szívük, lelkesedésük.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése