Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. április 21., kedd

A KONVIKTOROK

A KONVIKTOROK

A Magyar Állam Közoktatási minisztere KOTÁL HENRIK budapesti építészmérnököt bízta meg a gimnázium építésével,aki 1912 szeptember elsejére el is készítette,Szatmárnémeti legimpozánsabb kétemeletes gimnáziumi épületét.
Így kiteljesedett a Kárpát medence északi csücskének 4 elemből álló magyar katolikus oktatási bázisa -a gimnázium főépülete-a kálvária templom-a jezsuita rendház-és a püspöki konviktus. A  konviktus szerves része volt a Királyi Katolikus Főgimnáziumnak.
A történelem forgató könyve átírta az észak erdélyi magyarság sorsát vele együtt a püspöki konviktus tulajdon jogát és működésének szabványrendszerét is. Előbb az –UNIÓ-szakiskola majd a Kölcsey Ferenc Kollegium működik benne mindmáig
A  püspöki konviktust azért alpitotta a szatmári püspökség  hogy nevelést,ellátást és otthont adjon a Kir.Kat.Főgimnázium tanulóinak,elsősorban a környékbeli falvakból vagy helységekből származóknak. De mindannyian  egy lelki közösségben éltünk/pl Mária Kongregáció,közösségi programok,sport rendezvények,önképzőköri tevékenység stb.  A jezsuita atyák résztvettek a főgimnázium oktatási tevékenységében is. A konviktusban lakó tanulók voltak a –KONVIKTOROK- Ezen tanulók  ellátását,nevelését a jezsuita atyák felügyelték, Szívvel lélekkel a papi hivatásuk a reájuk bízott fiatalok értelmes életre való nevelése volt a kitűzött céljuk.
.A jezsuita atyák voltak a mi utánozhatatlan példaképeink,a puritán, magas mércéjű szellemiség átörökítői.  Megemlíteném páter BÁTAY-t,-növénytanász tudós-páter IRSIK,páter GODÓ, páter KULCSÁR,magiszter SOMMER
Voltak olyan városi diákok is akik napi  rendszerességgel látogatták a konviktust./Bura László,Bauer Béla/A volt konviktorok az utóbbi években gyakran rendeztek találkozókat az egyházi főméltóságok részvételével./Szeretett barátom WILLAND FRICI lelkes munkájának köszönhetően. Legyen áldott az emléke.
Számos kiváló embert képezett ki a jezsuita rend akik tartósan hasznos és lelkiismeretes munkával szolgálták  a mindenkori társadalmakat.
A bemutatott képen  emlék és hagyomány őrző,őszbeborult fejjel volt  osztálytársaink láthatók .Villányi Tibor,Wielland Ferenc,Czerlau Gusztáv,Kaizer István,Sepsi Sándor,Bura László,Bauer Béla,Hermann Imre,Hauler László,Hauler István.Gnandt Márton,Merli Rezső és mások.
A legutóbbi találkozónkat megtisztelte jelenlétével Nagyméltóságú
 és Főtisztelendő Schőnberger Jenő megyéspüspökünk is.


#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése