Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. április 29., szerda

ORVOSTUDOMÁNYI MUNKÁIM ÖSSZEGZÉSE

ORVOSTUDOMÁNYI MUNKÁIM ÖSSZEGZÉSE


MOTTO-
AZ ORVOSI HIVATÁSOM LEGFŐBB ÉRTÉKE MINDENEKELŐTT   AZ 55 ÉV MINDENNAPI GYÓGYITÁSA A BETEG GYERMEKEKNEK

1-KUTATÁSAIM-
1-KUTATÁSOK -AZ EPEHÓLYAG-PATKÓBÉL-HASNYÁLMIRIGYSZEREPÉRŐL A GYERMEKKORI ,VISSZATÉRŐ,KRÓNIKUS HASÜRI FÁJDALMAK  FENNTEARTÁSÁBAN.Monográfia-221 oldal+79 oldal ikonográfiai melléklet-5o5 szelektált-bibliográfiai titulus.
Klinikai kutatásaim mintegy 3o évre nyúlnak vissza. Témája a visszatérő hasi fájdalmak okainak tisztázása a gyermekkorban. A járóbeteg rendelésen ahol akkor dolgoztam sok szakmai gondot okozott a tisztázatlan eredetű hasi fájdalmaknak a betegeimnél.. Miután már számtalan féregűző kezelésen estek át,a vakbelüket is eltávolították,a gyermekek panaszai továbbra is fennálltak. Mások psichogen alapon fennálló hasi fájdalomnak-azaz köldökkólikának tulajdonították ezeket a panaszokat. Hovatovább mind jobban megerősítést nyert hogy ezen fájdalmaknak jórészének/kb 3o%/szervi elváltozási alapja van. A feltételezés
sektől a bizonyítás erejéig hosszú utat kellet megtenni- Kiváló kollégámmal és felejthetetlen barátommal /aki egy eminens radiológus volt/Dr.Lőrinczy Dengeziccsel ,a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy megbetegedéseinek a szerepével kezdtünk el foglalkozni a visszatérő hasi fájdalmak okai között.
Jómagam mint belgyógyász ezen szervek megbetegedésének a tünettanával biológiai elváltozásaival foglalkoztam főként,majd mindketten a finomabb radiológiai technikák bevezetésével a gyermekeknél /a gyomor-bélrendszer szimultán radiológiai vizsgálata,a patkóbél szelektív radiológiai vizsgálatai-hipotóniás duodenográfia ,szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal-
                                Az eredmények meglepően biztatóak voltak .Sikerült kimutatni olyan kórképeket amelyek nem voltak ismeretesek a gyermekgyógyászati irodalomban/pl-a patkóbél átmeneti elzáródása ami a gyermekek csillapíthatatlan hányásaira hasonlított-a patkóbél atrófiás gyulladása a hosszantartó és kezeletlen giardia lamblia fertőzés következménye volt./
                                A kb 1ooo megvizsgált gyermek közül 213 –nál észleltünk elváltozásokat-főként veleszületett fejlődési rendellenességeket,fekélyes,gyulladásos,daganatos elváltozásokat.  .
Ekkor már tudtuk hogy határozottan szükség van arra a kutató munkára amihez hozzákezdtünk.
2-GYERMEKGONDOZÁSI ENCIKLOPÉDIA
A munka,13.534 oldalon felöleli az gyermekgondozással kapcsolatos   összes elméleti és gyakorlati  ténykedéseket. Nyilvánvalóan emeli a kiadvány értékét a kb-4500 képes illusztráció,ami hozzásegiti az anyukákat az egyes betegségek vizuális rögzitéséhez is.
Ilyen volumenü és ilyen gazdag illusztrativ anyagban bővelkedő kiadvánnyal nem találkoztam a nemzetközi gyermekvédelmi irodalomban úgy hogy egyedülállónak mondható.


ELŐSZÓ

Mottó:
Édesanyám emlékére,
Édesanyák hasznára.
 Egy  emberi lét szívből és értelemből  fakadó embert szolgáló szándékkal készült el ez az életmű. Azért nevezem életműnek mert milliónyi embernek volt,és lesz  segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a kiadvány ami már bejárta a világ 195 országát és segítségére volt,van és lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,az anyagi lét vasfogainak szorításában idegenben élő kis magyar közösségeknek de mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek. 13.534 oldal,5209 dokumentum,4418 illusztratív fotó anyag olvasható,szemlélhető a blog -on. Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása emberi létem értelmének.
Nagyon nehéz tanácsot adni egy szülőnek, hogy mit tegyen és mit ne, a saját gyermekének gondozása,nevelése kapcsán. Másrészt észlelhetjük a különbségeket is, az eltérő  irányzatú szülői-kézikönyvek ellentmondásai között amelyek olykor akár félreérthetőek lehetnek.
A gyermeket nevelő szülők általában kialakítják saját nevelési koncepciójukat, amelyek sokkal jobbak és természetesebbek lehetnek, bármilyen segédkönyvnél. Jómagam véleménye az, hogy minden tanács annyit ér, amennyit elfogadnak és hasznosítanak belőle.
Tudatában vagyok annak, hogy ez a könyv, éppen úgy mint megannyi, az idő martalékává válik. Nem azzal az igénnyel állítottam össze ezt a munkát, hogy vetekedjek a mai kor megszámlálhatatlan ilyen témájú kiadványával. Úgy érzem, hogy az 55 év gyermekgyógyászati gyakorlatával, szelektív készségével a tarisznyámban és ugyanakkor felvértezve a modern gyermekgyógyászat újszerű tudományos vetületeivel, igénybe véve minden lehető és erre a témakörre vonatkozó forrásanyagot, igyekeztem összegyűjteni és közhasznúvá tenni érdektelenül és sok munkával, jó szándékkal ezt mindenki számára.
Jó reményem van arra hogy a gyermekellátáshoz lelkileg közelállók, szívesen veszik a forrásanyagaik felhasználását ezen nemes cél érdekében a teljesség és hozzáférhetőség kiteljesítése céljából. Ez a munka anyagilag érdektelen, közhasznú célt szolgál főként a tájékozatlan, sokszor magukra utalt anyukáknak. A jómagam hozzájárulása a munka tartalmi részének a 60%-át adja ki,a többi az arra érdemes információs anyag szelektiv gyüjtemánye ami főként a szatmár megyei magyar anyanyelvű de minden édesanyának ajánlom olyan tisztelettel és megbecsüléssel, amit csak egy anya kaphat.
Szerkezetileg ez a munka nem követi a klasszikus irányvonalat, tehát nem tárgyalja az A-Z-ig egy körülírt fogalomkör egészét. Igyekeztem szelektív felfogásban összeállítani mondanivalómat. Így például a csecsemő táplálásban már nem időszerű a mesterséges-tehéntejes táplálás részleit ismertetni/higitások,gazdagítások/ egy olyan érában, amikor kíváló és nagybiztonságú tejporkészítmények állnak a rendelkezésünkre. Másrészt a természetes táplálása a csecsemőnek – a nagyon nagy örömünkre – ismét aranykorát kezdi élni.
A csecsemőgondozás teljesen új, a modern világ igényeihez adaptált elvárásokat tár elénk, amiknek meg kell felelnünk.
A kisdedek, iskoláskoruak szellemi fejlettségi foka, viselkedési és magatartási formái, a csodálatosan rövid idő alatt elsajátított szellemi és társadalmi élményanyag minden szakembert a gyermekhálózatban nagy feladatok elé állít.
Ugyanakkor megjelentek a káros magatartási, zavarok, a túlterhelt gyermek kórtana a modern kor leselkedő mondhatnám gyilkos veszélyei /etilizmus, dohányzás, drogok használata/ amelyek együttvéve mind hozzátartoznak mindennapi félelmeinkhez, és orvosi gyakorlatunkhoz.
Átalakult a gyermekbetegségek jellege – már nem a fertőző betegségek szedik milliós áldozataikat, hanem a malígnus úgymond „rossz-betegségek” aratnak,az emberi lét történelmi és társadalmi változásaiból eredő nyavalyákkal – pl. immunhiányos kórképek.
Szelektív felfogású munkát teszek az asztalra, amit úgy gondolom hogy nem lehet ebben a felfogásban kellőképpen rendszerezni, de próbál választ adni a gyermekgondozás mai kihívásaira.

3-KIADOTT ELEKTRONIKUS SZERKESZTÉSÜ ORVOSI KÖNYVEIM
.Elektrónikus szerkesztésü  szakkönyveim  
-Pediatria în scheme,
-Diagnostic electronic în pediatrie,
-Vizuális kórisme gyermekbetegségekben
-Atlas de pediatrie,
-Semiologie radiologică pediatrică,
-Semiologie pediatrică
-Gyermekgondozási böngésző
-Blitz diagnostic în pediatrie.
-Istoricul instituţiilor spitaliceşti din municipiu Satu Mare intre secolul XIII şi secolul XX.
Memento medical sătmărean
Studii clinice
Gyermekgondozás
Cazuistică rară
Patologia duodenului la copil
Teme de pediatrie pentru practicieni
.A Wh’oos Who Medical  orvosi lexikonban 168 közleménnyel jegyeztek a hazai és külföldi szaklapokban.

4-A VILÁGHÁLÓRA FELTETT ORVOSTUDOMÁNYI ÉS GYERMEKGONDOZÁSI MUNKÁIM
18.000 oldal terjedelemben a világhálón már több mint tíz millió látogató olvasta,a világ 195 országából. Ez egy fél  évszázados alkotó munka eredménye,amit felmérni csak az tud akinek ehhez hasonló élményanyaga van. Ehhez még hozzáadódik a küzdelem a szövevényes társadalmi bozót sűrűjében a mindennemü sötét árnyakkal, amikkel ilyen fehér fejjel már bölcsebb dolog nem foglalkozni. Távol álljon tőlem a fölényeskedés vagy az önteltség bármilyen kisérletének  gondolata.A tudományban a szakmákban az arra érdemesek az asztalra teszik alkotásaikat. Ez olyan ki mit tud féle játék.Jómagam az asztalra borítottam értékeimet. A kételkedőknek vagy más indittatásuaknak lehetőségük van a megmérettetésre.Egy ilyen értékrendü teljesitmény elfogulatlan elbirálását amint már emlitettem csak a rokon szellemiségü kiváló felkészültségü szakemberek hivatottak megfogalmazni.
MIT JELENT SZÁMOMRA A TIZ MILLIÓ LÁTOGATÓ A NET-EN
Elsősorban egy segítő kéznyújtást az arra rászoruló felebarátaimnak,a gyermekvédelemben tevékenykedőknek de mindenekelőtt a beteg gyermeknek.
Egy éltető készség található fel ebben a 18 ezernyi munka tartalmában amit akkor igényelnek az emberek amikor életük örömét szenvedni látják.
Ez az érzés nem hasonlít ahhoz amit a tudományos tevékenységem sikerei során éreztem. Ez  átvitt értelemben ahhoz hasonlít mint amikor valakinek egy mentőövet dobok hogy partra vergődjön. Ezek mögött emberi sorsok sorakoznak fel éppen úgy mint a bányavirágaim mögött.
Tettem amit tennem kellett az Úr által megszabott életutamon,a szükség hajtotta igénylők segítségére.
Jómagam nem látványosan adakoztam amint ez manapság szokás,hanem egy egész emberi lét tisztességes adománya,amit ez a tíz millió ember hálásan elfogadott.
Ez nem a minősítő vizsgák,a törtetés  a társadalmi létformáló igénye,hanem az alkotás szerény de meggyőző segítő ajándéka.
Érzelmi világom őszinte és jószándékú amikor ezt a hatalmas munkát a köz asztalára teszem. Számomra már érdektelen az emberi gyarlóságok olykor kimeritő áldatlansága és hálátlansága.A küldetésemet bejeztem de az alkotásom értéke hosszú ideig értékálló marad. 

5-KLINIKAI TANULMÁNYOK-STUDII CLINICE
CAZUISTICĂ RARĂ -RITKA KÓRKÉPEK

1-DIABETUL RENAL GLUCOZURIC LA COPIL.OBSEVAŢII CLINICE PE MARGINEA A 2 CAZURI.
2-DISGENEZIA GONADICĂ MIXATĂ CU PSEUDOHERMEFRODITISM  FEMININ.DISCUŢII PE MARGINEA     UNUI CAZ DE VARIANTA  TURNER
 3-FORMA BENIGNĂ ŞI FORMA LETALĂ A ERITRODRMIEI  CONGENITALE.
 4-HIDATIDOZA HEPATICĂ MONOLOCULARĂ - OBSERVAŢII CLINICE LA DOI COPII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ
  5-MEDIONECROZA AORTEI – factorul determinant în evoluţia şi prognosticul sindromului Marfan
. 6-DOUĂ CAZURI DE RINICHI POLICHISTIC DE TIP INFANTIL  VARIANTA NEONATALĂ-
  7-INCIDENŢA  SINDROMULUI  WAARDENBURG  KLEIN LA O COLECTIVITATE DE SURDOMUŢI
  8-UN CAZ DE ACRODERMATITĂ ENTEROPATICĂ LA COPIL.-                   .
  9-DISCUŢII PE MARGINEA  UNOR AFECŢIUNI MEZENCHIMALE  PATOGENIC ÎNRUDITE-
 1O-CAPCANE DE DIAGNOSTIC ÎN SINDROMUL GILBERT
  11-DIFICULTĂŢI DE DIAGNOSTIC ÎNTR-UN CAZ DE
         PANENCEFALITĂ SCLEROZANTĂ SUBACUTĂ
 12-GANGLIONEURINEOM  CATECOLAMIN SECRETOR
 13-SINDROMUL Mc CUNE ALBRIGHT
 14-SUBSEPSIS ALLERGICA WISSLER-FANCONI  ANTICAMERACOLAGENOZELOR LA COPII

PAGINA PRACTICIANULUI PEDIATRU

1-ABCESUL LATERO-CERVICAL PROFUND-ABCESUL RETROFERINGEAN-DIFICULTĂŢI DE DIAGNOSTIC
 2-PROBLEME ACTUALE A DEONTOLOGIEI MEDICALE
 3-DIFICULTĂŢI DE DIAGNOSTIC ÎN APENDICITA ACUTĂ LA COPII.
 4-IMPORTANŢA DIAGNOSTICULUI  PRECOCE ÎN NEUROBLASTOM-
 5-RETRACŢIE DE QUADRICEPS LA COPIL.                                                                          
 6-CÎTEVA CONSIDERENTE DESPRE ATITUDINEA SOCIETĂŢII
    FAŢĂ DE CORPUL MEDICAL.
 7- DIFICULTĂŢI DE DIAGNOSTIC ÎN ABCESUL PERIRENAL
  8-RETENŢIE ACUTĂ DE URINĂ COMPLETĂ PRIN HEMATOCOLPOS
  9-ROLUL DIATEZEI LIMFATICE ÎN PATOLOGIA INELULUI WALDAYER
1o--STUDIUL CLINICO-STATISTIC A 153 DE CAZURI DE BOALA LEINER
11-ROLUL ŞI LOCUL ACTUAL AL EXAMINĂRILOR PARACLINICE
12-MÎNA ÎN PATOLOGIA GENETICĂ A COPILULUI-
13-NECROZE  OSOASE ASEPTICE.-INVALIDANTE LA  COPII                          
14-SEMNIFICAŢIE CLINICĂ A ANOMALIILOR VEZICULARE.
                                         
                                                                        .

6-EGYEDI,EREDETI KÖZLEMÉNYEIM A GYERMEKGYÓGYÁSZATI IRODALOMBAN
PATOLOGIA DUODENALA LA COPII
DUODENITELE CRONICE LA COPIL
 Duodenite sechelare după infestaţii masive és netratate cu Giardia lamblia

7-SZATMÁR MEGYE ORVOSTÖRTÉNELME-EREDETI TANULMÁNYOK
Azokról az elődeimről és kortársaimról emlékezek meg nagy tisztelettel és szeretettel, akik kíváló gyógyitói és tudományos alkotói voltak a szatmári orvostársadalomnak.
Tisztában vagyok azzal hogy egy ilyen jellegü tanulmány nem léphet fel a  tartalmi teljesség igényével,következésképpen kérem a kollégáimat hogy járuljanak hozzá ismereteikkel,véleményükkel az esetleges hiányosságok
kiegészitéséhez Ezt az orvostörténelmi tudományos dolgozatomat a Szatmármegyei Orvosi Kamra felkérésére írtam a Szatmári Orvosi Napok 2013 október 5-én megtartott tudományos rendezvényére. Az indoklás az volt hogy élményanyagom,emberi és szakmai kapcsolatom ezekkel a kollégákkal felhőtlen volt úgy mint tanítványnak vagy a későbbiekben mint kollégának. A tanulmányt román nyelven készítettem el és mutattam be. Video felvétel készült róla amit eddig a net-en közel 10.000 –en tekintettek meg és a Román Tudományos Akadémia is a hozzájárulásomat kérte a tanulmány közléséhez.
A tanulmányok címei-
A SZATMÁRI KÓRHÁZAK TÖRTÉNETE AZ 1300-AS ÉVEKTŐL
MEGEMLÉKEZÉS A XX-DIK SZÁZAD KIVÁLÓ ORVOSAIRÓL A SZATMÁRI KÓRHÁZAKBAN.
8-KÖZLEMÉNYEIM A BEL ÉS KÜLFÖLDI SZAKLAPOKBAN
A Wh’oos Who Medical  orvosi lexikonban 168 közleménnyel jegyeztek a hazai és külföldi szaklapokban.

9-DOKTORÁTUS
Szatmár megye orvostörténelmében elsőként viseltem az –Orvostudományok Doktora- címet.
-A DOKTORÁTUSI TÉZIS VÉLEMÉNYEZÉSE.-
A disszertáció egy hatalmas gyermekgyógyászati tapasztalat,hosszas klinikai megfigyelés gyümölcse,egy széleskörű klinikai tanulmány és kutatás amit a szerző igen tiszteletreméltó következetességgel,nagy szorgalommal,feddhetetlen tudományos igényességgel végzett,állandóan szem előtt tartva a kutatás gyakorlati vonatkozásait.
-a téma megválasztása rendkívül aktuális a mindennapi gyermekgyógyászati gyakorlatban,lévén hogy a patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy,központi jelentőségű a gyermek krónikus  emésztőrendszeri megbetegedései között,azonnali vagy későbbi következményekkel. A gyermekgyógyászok figyelmének a felhívása erre a fontos kórtani tényre gyakorlati  szempontból igen jelentős érv a munka megítélésében. Mindamellett hogy nagy a gyakorlati tét, rendkívül kevés figyelmet fordítanak a szakmai berkekben erre a kérdésre.
-a szerző kutatásai bebizonyítják hogy ennek az emésztőrendszeri szegmentnek a korrelatív összefüggései vannak a többi hasi szerv megbetegedéseivel
-a kutatás egy  nagyon igényesen kiválasztott beteganyagon történt./ 213 esetben. /
-a kutatások megállapításai és dedukciói ami a duodenális pangás szerepét
jelölik meg mint egy fontos mozzanatát annak a patogenetikai láncnak és kórélettani folyamatoknak,és ezek  tényszerűen vannak bizonyítva a kísérő klinikai,biológiai és radiológiai elemekkel.
-az új klinikai és radiológiai technikák bevezetése amelyek-premier plan-ban vannak a gyermekgyógyászati tudományban,amelyek kivizsgálási kronológiája rendkívül szisztematizált,javaslandó a gyakorlati gyermekgyógyászat kivizsgálási adattárába jól indokolt esetekben bevezetni.
-az ikonográfia olyan színtű,a radiológiai felvételek olyan minőségűek,hogy ezek egy igen komoly illusztratív anyagot képeznek egy modern gyermek gasztro -enterológiai monográfia kiadásához.,amit a bizottság javasol
-A doktorátusi tézis teljesen új felfogásban,a gyermekgyógyászati irodalomtól merőben eltérően újszerűen tárgyalja a krónikus hasi fájdalmak okait a gyermekkorban.
Helyesnek tartja, hogy a szerző figyelembe véve a hovatovább mind gyakrabban kimutatott,vagy kimutatható szervi okokat , nem a krónikus fájdalmas hasi fájdalmak szindrómájáról beszél,hanem bevezeti,a krónikus hasi szervi eredetű patológia-elnevezést a gyermekgyógyászatban-
-A tézis statisztikai feldolgozásából kitűnik hogy a krónikus hasi panaszok eredője 3o-35 %-a szervi okokra tehető-
Ugyancsak kitűnik hogy a krónikus hasi szervi megbetegedések hátterében 55-6o%-ban a p
patkóbél,epehólyag,hasnyálmirigy megbetegedései állnak.
Eredeti és hasznos szelektív radiológiai vizsgálati módszereket vezet be a duodeno-veziculo-pancreatikus szegment kivizsgálásánál-a gyomor-béltraktus szimultán radiológiai vizsgálata/bárium passzázs+colecistográfia/
Hipotoniás duodenográfia-szondával vagy farmakodinámiás anyagokkal,a duodenum nyálkahártyájának szelektív vékonyréteges báriumos vizsgálata-
Javasolja az emésztőrendszer kivizsgálási módjait a gyermekgyógyászatban,-szegmentfelosztásban-pl-kardio-gasztro-ezofago-frenikus szegment,Duodeno-veziculo-pankeatikus szegment,Ileo-cekális szegment,Colo-anoretális szegment-amivel a bizottság egyöntetűen egyetértett.
Teljesen új,önálló klinikai entitásokat ír  le először a gyermekgyógyászati irodalomban/például-az intermittáló duodenális sztenózis,a posztlambliatikus  krónikus duodenitiszek a gyermekeknél-
                                Dr.BAUER BÉLA kutatásai egy rendkívül jól felkészült szakember háttértudását bizonyítják, elmélyítve a gyermek gasztroen-
terológiai alappal,kivételes analízis és szintézis adottsággal,intuítiv szellemi erővel,becsületes és korrekt kutatói tevékenységgel. de mindenekelőtt egy magas értékű gyermekgyógyász elméleti és gyakorlati képzettséggel.
                                -JAVASOLOM AZ ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORA CIMÉNEK ODAITÉLÉSÉT TELJES MEGGYŐZŐDÉSSEL.
                                                                                Prof.Dr.PUSKÁS GYÖRGY
                                                                                                Akadémikus-
                                                                A Gyermekgyógyászati Klinika Profeszora.
                                                                                Dr.Sc.INDIG BIANKA
                                                                                -egyetemi tanár-
10--ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSE 1985-BEN

A résztvevők száma kb-300 szakember volt /egyetemi professzorok adjunktusok,főorvosok,szakorvosok az ország minden részéből./ és 49 dolgazatot mutattak be.Nagy öröm volt számomra hogy megrendezhettem ezt a konferenciát és az ország-szakmai krémje előtt én tartottam meg a FŐ-REFERÁTUMOT. Bennem a bizonyitás öröme forrongott-mert hogy lehetsz próféta saját hazádban is, egyrészt és másrészt hogy a többségi nemzet képviselői akarva nem akarva félárbócra eresztették a zászlót az előtt az embertpróbáló munka előtt amit elvégeztem.Édesanyám emléke kisért végig ezen az uton,aki a Szatmári majorból inditott az utra a munka és becsület  fanatizmusával.Boldog voltam hogy nem okoztam NEKI csalódást
Megtiszteltek jelenlétükkel és dolgozatokat mutattak be az ország összes klinikáinak vezető profeszorai.
11-HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK-TAPASZTALATCSERÉK-
Itthon a fővárosi-Fundeni-klinikán dolgoztam éveken át.kissebb nagyobb megszakitásokkal.Ebben az intézetben a klinika vezető professzora Gh.Goldis akadémikus fogadott el közvetlen munkatársának.De külföldön is értékes ismereteket szereztem-pl
Németország/Friedrich Alexander Universitet-Erlangen-Nürnbergi Egyesitett Klinikák-

Freiburg-Darmstadt-Landau-Passau/Magyarország/Budapest,Debrecen-Pécs/Hollandia /Amszterdam/
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése