Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. április 16., csütörtök

MEGEMLÉKEZÉS A XX-DIK SZÁZAD KIVÁLÓ ORVOSAIRÓL A SZATMÁRI KÓRHÁZAKBAN.

MEGEMLÉKEZÉS A XX-DIK SZÁZAD KIVÁLÓ ORVOSAIRÓL A SZATMÁRI KÓRHÁZAKBAN.

Ezt az orvostörténelmi tudományos dolgozatomat a Szatmármegyei Orvosi Kamra felkérésére írtam a Szatmári Orvosi Napok 2013 október 5-én megtartott tudományos rendezvényére. Az indoklás az volt hogy élményanyagom,emberi és szakmai kapcsolatom ezekkel a kollégákkal felhőtlen volt úgy mint tanítványnak vagy a későbbiekben mint kollégának. A tanulmányt román nyelven készítettem el és mutattam be. Video felvétel készült róla amit eddig a net-en közel 10.000 –en tekintettek meg és a Román Tudományos Akadémia is a hozzájárulásomat kérte a tanulmány közléséhez.Tanulmányomat az alábbiakban magyar nyelven adom közre.

TISZTELT KOLLÉGÁK ÉS KOLLÉGANŐK  !!

Azokról az elődeimről és kortársaimról emlékezek meg nagy tisztelettel és szeretettel, akik kíváló győgyitói és tudományos alkotói voltak a szatmári orvostársadalomnak.
Tisztában vagyok azzal hogy egy ilyen jellegü tanulmány nem léphet fel a  tartalmi teljesség igényével,következésképpen kérem a kollégáimat hogy járuljanak hozzá ismereteikkel,véleményükkel az esetleges hiányosságok
kiegészitéséhez.
A történelem folyamán az orvoslás az orvos mindig a tárdasdalom érdeklődésének a központjában állt.Az emberek nagy figyelemmel kisérték és egyben boncolgatták az orvos emberi,erkölcsi,szakmai értékrendjét és mindezeket szigorú,bíráló szemmel.
84-dik életévemben,amiből 55 évet a mai napig is a legcsodálatosabb biológiai lény a gyermekek egészségének gondozásában töltöttem el nehezen vettem kezembe a tollat hogy ezt a felelősségteljes feladatot elvégezzem..Hiteszegett,megfáradt,társadalmunk valószínű hogy nem tart igényt az elmúlt 5o-6o év orvos egyéniségeinek a megismerésére.Pedig az elnézhető, emberi gyarlóságaiktól eltekintve mindannyian hithű gyógyítók
voltak,fegyelmezett életúttal,szerintem nehezen utolérhető szakmaisággal,színes, kulturált  személyiségekkel.
Jómagam ezek között a neves orvosok között tevékenykedtem. A sors jóvoltából tanúja, majd bírája voltam a modern egészségügy fejlődésének. Tanulmányaim megkezdése után azonnal csatlakoztam, ahol lehetett — vakációkban, egyéb alkalmakkor  ezek mellé az emberek mellé, mindenhol ott voltam, ahol valamit tanulni lehetett, megismertem a kórház minden zegét-zugát, tanultam, olykor ellestem a dolgokat a nagy elődöktől.
.
 Mint az egykori orvosgeneráció egyik utolsó mohikánja, aki tanúja volt a XX. századbeli eseményeknek, engedtessék meg, hogy megemlítsem azoknak a nevét, akik az évek során odaadóan és komoly szakismerettel dolgoztak a szatmárnémeti betegekért. Sokan már nincsenek közöttünk, de annál inkább megérdemlik a megemlékezést és a fõhajtást. Annál is inkább, mert napjainkban az orvosok nem érdemszerüen kapják meg a társadalomtól az őket megillető elismerést.
Talán egy gyermekkori átéléssel kezdeném írásomat, ami egyedi lehet az ember életében amit esetleg csak későbbi időben tud a maga értékrendjébe sorolni. Az én életemben ilyen volt DR.LÜKŐ BÉLA temetése amelyen 6 éves koromban voltam jelen. Abban az időben, amikor egy számottevő ember meghalt,főként ha sokat tett a közösségért amelyben élt,azt elkísérte a helység apraja-nagyja az utolsó útjára. Édesanyámat DR:LÜKŐ BÉLA kezelte ,de különben is ott volt a helyünk a mindenkori magyar anyanyelvűeknek ennek az- emberi legendának- a temetésén. Nem voltam életemnek abban a korcsoportjában hogy fel tudjam mérni emberi értékskáláját annak akit mély részvéttel és nagy szomorúsággal kísértünk ki a vasúton túli református temetőbe. De az a hatalmas feketébe öltözött tömeg,már akkor mélyen emlékezetembe vésődött. Ahogy hazafelé mentünk a temetésről a szüleim azt mondták hogy-ott volt a fél Szatmár a temetésen Ez igy volt igaz. Az akkori román nyelvű lapok is/Gazeta -3.5.1936/ 12-15 ezer emberről írtak,mert voltak akik még a környező falvakból is bejöttek hogy elkisérjék utolsó útjára  kiváló és önfeláldozó orvosukat. Igen Ő önfeláldozó,önelégető szellemiségű ember volt aki életének 56-dik évében,szegényen,üres zsebbel hagyta itt a földi létet, betegeit,akikért a biológiai tűrő képességén messze túlmenően teljesítette hivatásának mindennemű ténykedését. Ő volt századának –orvos-apostola ahogyan a nekrológjában nevezte a helyi román nyelvü sajtó.
Hála a sorsnak hogy DR.SZABÓ JÓZSEF,kollégám és barátom,nem hagyta az enyészet martalékává válni életművét,példáját,tisztességét,példamutatását
 A város akkori román napilapja nekrológot közölt, amiben kiemelte jelentős munkásságát. „A város elvesztette a legodaadóbb, leg ember barátibb személyt, szaktekintélyt, aki nemcsak munkájának tekintette a gyógyítást, hanem hivatásának is.” A nekrológ arra is kitér, hogy ez az ember, aki életeket mentett meg szegényen halt meg. Nem törekedett sem anyagi haszonra, de még hírnévre sem, lelke akkor vidult, amikor segíteni tudott a betegeken. Az elismerései azért nem maradtak el, 1921-ben Románia Csillaga érdemrenddel tüntették ki, aztán a Mária Királynő Keresztjével, 1935-ben a Román Korona Lovagja címet adományozták neki.Az utolsó óráiban mellette volt a világhírű Iuliu Hațieganu belgyógyász professzor.
De meg kell említeni mindenképpen azok nevét is, akik továbbvitték, fejlesztették a szatmárnémeti gyógyászati ellátást: dr. Demian Vasile,  dr. Ardelean Octavian, dr. Kõvári Tibor, dr. Mureșan Alexandru, dr. Schlagetter Gyula.Dr.Barna József.Sajnos nincsenek feljegyzéseink a tudományos munkáikról.
A XX. század második fele új orvos generációt alkot. Valamennyien olyan szaktekintélyek, akikre felnézett a város és az ország is, de sokat határokon túl is ismertek. Sokan írtak szakdolgozatokat, tudományos értekezleteket tartottak, állandóan fejlesztették szaktudásukat.Az orvosi világirodalom legjelentősebb szakfolyóiratai forogtak közkézen a kórház orvosai között./Pl- Journal of American Medical Association /J.A.M.A./, Deutsche Medizinische Wochenshrift,Hazai szakfolyóiratok,  Journal Du Medicin, Lancet, Orvosi Hetilap, Acta Gastroenterologica Belgica, Kinderarzt, Annales de pediatrie-Pediatrics, stb. Valójában egy igazi „ aranycsapat” volt ez, amelynek tagjaira feltétlenül emlékezni kell. Sokan közülük komoly karriert mulasztottak el azért, hogy itt a városban maradjanak és gyógyítsanak, ugyanakkor sokan kerültek el egyetemi központokba, ahol klinikákon dolgoztak és tanították a jövő generációit,
.Az –Ő- idejükben volt a szatmári egészségügy aranykora- Ők a Kárpát medence északi csücskének egészségügyi fellegvárának avatták a szatmári akkori megyei kórházat. Hatalmas tudásuk és tapasztalatuk ide vonzotta a környező tartományok betegeit-
                                Úgy gondolom hogy nagyon kevesen vagyunk azok akik tanúi voltunk ennek a korszaknak Egész életpályámon családomnak betegeimnek és ezeknek az embereknek akartam megfelelni. Folyamatosan,szemtelenül és nagy áhítattal loptam tőlük a szakmát. Egy-egy mondásuk,mozdulatuk naponként felötlenek bennem,és a nem kevés-nehéz orvosi döntések-a nehezen elviselhető,olykor előadódó drámákban úgy érzem hogy láthatatlanul mellettem álltak. Szentimentálisnak tűnő, de valós a megfogalmazás. Ők voltak azok akiknek kezéből soha nem hiányzott a szakfolyóirat,vagy a szakkönyv. Akik között nemes versengés folyt hogy kinek jelenik meg több közleménye a hazai vagy külföldi szakfolyóiratokban,ki mutat be értékesebb tudományos dolgozatokat,egyszóval ki tesz többet az asztalra
                                Amikor a szakma finomabb értékeit kezdtem kóstolgatni,jóleső érzés volt Róluk hallani elismerő,méltató véleményeket a hazai vagy nemzetközi tudományos értekezleteken.  Amíg nem lettem orvos UBORKÁNAK becézgettek és tulajdonképpen a kórház mindenese voltam. A későbbiekben,munkatársuk,kollégájuk és egyesek gyermekeinek és unokáinak kezelő orvosa lettem Hát ezek voltak azok az emberek akik meghatározták az orvosi pályafutásom erkölcsi vetületeinek egy jó részét a többi számtalan becsületes kollégámmal együtt .Nem tudok csak mély hálát érezni irántuk.


A továbbiakban a személyes kapcsolatomról,élményeimről és emberi alkotott véleményemről a személyiségükről szeretnék néhány sort irni.
Mély tisztelettel és szeretettel emlékezek DR.SZERÉMY MARGIT-ra  aki a marosvásárhelyi orvostudományi egyetem szemészeti klinikájának volt a vezetője.Én már akkor a tanítványa,később a sors a politika, bűnös kényszerhelyzeteinek folytán itt szatmáron-kollégája, osztályvezetői minőségben,és unokáinak kezelő orvosa.
                                                Pedáns,fegyelmezett, klinikus volt és ezért egyike a példaképeimnek. Utálta a mellébeszélő áltudományoskodó munkatársakat és sokszor egy szemvillanásából lehetett észlelni hogy a vele szemben álló személyre kár az időt pocsékolni és azonnal ott is hagyott csapot papot. Amikor először igényelte a segítségemet a beteg unokájához,majdnem úgy drukkoltam mint amikor szemészetből vizsgáztam nála az egyetemen.
Tőmondatokban kérdezett és  hasonló módon várta a válaszokat is.
A kórházi élet nehéz kihívásai,a méltánytalanságokkal való iszap-birkózás még hatványozottabban voltak jelen az orvostársadalomban mint napjainkban. Lévén hogy már egy jó ideje ismert volt alkalma felmérni az értékelhető képességeimet,és észlelte evődéseimet,feloldódott,/ de egyéni stílusát nem feladva/ A megoldásokat mindig dolgok keményebb oldaláról kezdte minősíteni, a férfiak döntő többségét meghazudtolva. Jólesett és bátorított hogy magam mögött tudtam,és adott helyzetekben egy olyan egyéniséghez  folyamodhattam tanácsért aki előttem példa értékű volt.
 Amikor egy orvos kollégájának,orvostudományi tárgyú könyvet ajándékoz az  mindig a tisztelet és elismerés jelképe. Amikor egy taítómester teszi ezt –az minden feltételt kizáróan kitüntetés-
Ezt kaptam én DR:SZERÉMY MARGIT tanárnőtől,aki egyik alkalommal amikor az unokája beteg volt a következő szavakkal nyújtott át egy vaskos kötetet-Béla kedves, ez BAGINSZKY gyermekgyógyászati könyve,német nyelven,2ooo oldalon ami már 19o5-ben megérte a 8-dik kiadatását- Úgy hiszem magánál jó kezekben lesz.. Szakmai létem egyik legnagyobb elismerésének tartom ezt az ajándékot.
Voltak olyan osztályai a szatmári megyei kórháznak amelyek bővelkedtek a kiváló szakemberekben,Ilyen volt a sebészeti osztály amit DR:PERŢA BAZIL sebész főorvos vezetett,kiváló szaktudással .Szatmárra jövetele előtt a kolozsvári sebészeti klinika adjunktusa  volt. Én annak idején egyetemista voltam/4-dik éves/ kórházi gyakorlatot végeztünk a sebészeten. A mindennapi ténykedést, írásban kellet összegezni./  milyen beavatkozásokat végeztünk vagy asszisztáltunk/.A gyakorlati füzetbe 1o-es osztályzatot kaptam Dr.PERTA főorvos úrtól,ezt bemutatva Prof. MÁTYÁS MÁTYÁSNAK a világhírű sebésznek és egyetemi professzoromnak, a következőket mondta : ezt a minősítést nagyon nagyra értékelem mert azt akit ezt itt aláírta a Kolozsvári Sebészti Klinika vezető professzora címétől fosztották meg az illetéktelenek. Egy másik kiváló sebész akinek sokat asszisztáltan a műtétein DR:ANTAL BUBI aki itt szatmáron kezdte sebészi pályafutását. Olyan tehetsége volt a sebészethez hogy már itt nálunk az első vonalban dolgozott. Kivándorolt Izraelbe ahol fulmináns  szakmai karriert futott be. Rövid időn belül a Haifai sebészeti klinika vezető professzora lett és sok dicsérő visszajelzést kaptunk róla,betegeitől.A kolozsvári IV-es számu sbészeti klinika vezetője MUNTEANU professzor szintén tanitványa volt a főorvos úrnak.

                                A másik kiválósága Szatmár megye orvos történelmének DR.MITARU MIRCEA osztályvezető főorvos a bőrgyógyászaton,aki egyetemi karriert áldozott fel a kolozsvári klinikán, ahol a tanszékvezető hely várományosa volt. Kiváló szakember,a tudományos munkáért mindent feláldozó,az azt művelő kollégák tisztelője volt. Ilyen minőségben a gyermek és bőr gyógyászat határfelületein mozgó kórképekről számos tudományos közleményünk volt. Egyesek önhitt/meg lett volna rá az oka/távolság tartó embernek tartották,pedig távolról se volt így. Mint két gyermekének kezelő orvosa sokat megfordultam a házukban,és mindvégig meghitt baráti beszélgetéseket folytattunk mind amellett hogy kemény román ember volt.
A francia orvosi iskola követője volt,igen kiváló irodalmi tájékozottsággal francia nyelven. Ő juttatott hozzá a bőrgyógyászati világirodalom egyik bibliájához a –DEGOS- által szerkesztett-mise en jour- tankönyvhöz.
Tőle kaptam dedikálva nevemre azt a német kiadású gyermekgyógyászati tankönyvet-/M.PFAUNDLER-Kinderheilkunde/ amit AXENTE IANCU a kolozsvári gyermekklinika vezetője forditott román nyelvre és oktatta belőle a hallgatókat-
                               

 DR.GÓZNER ALEXA- /LEXI/

  Ha mintaképet kellene alkotni egy orvosról akkor őt javallnám. Emberi tökély volt a szó kimondott értelmében erkölcsiségében,családi életében és hivatásában. .Fegyelmezett,higgadt,magabiztos,szavatartó,gerinces ember és orvos. Mindenkor lehetett számítani rá. A mindenkori sebészek tudora,a marosvásárhelyi sebészeti klinika- nagy reménysége Prof.Dr.Mátyás Mátyás világhírű sebész tanítványa  és munkatársa volt,akit szintén a politikai ármány –űzött ebbe a városba, a megye lakosságának  nagy örömére és szerencséjére. Nagykárolyban született és nevelkedett és a szülei is ott pihennek. Olyan sebész volt aki mindig tudta hogy mi a tennivalója,de soha nem volt túl magabiztos  ,mindig kivárta a kellő időt és a szakma szigorú szabályai szerint cselekedett. Soha sem hivalkodott hatalmas tudásával. Soha nem politizált és főként nem volt szekértolója senkinek. Önerejéből kűzdötte  fel magát a sebészet elérhető legmagasabb szintjére.
 Impozáns délceg alkatával,komoly, határozott fellépésével és emberközelségével már eleve bizalmat keltett a környezetében a műtőasztal mellett munkatársaiban és főként a betegeiben. Ő volt a biztonság megtestesítője mindenki számára Egész Erdélyből igényelték a segítségét.
Sebész generációk nevelkedtek mellette,kiváló értelmi képességekkel és –sebész kézzel-de a környezetéből senki nem tudta utolérni a –sebészi adottságait és hatalmas tudását, tapasztalatát.
Korai nyugdíjazásával, ami a sötét emberi rosszindulat szüleménye volt,bűnösnek nevezhetők ,akik megfosztották szatmár megye lakosságát egy ilyen léptékű embertől, aki életerejével és szakmai tudásával még nagyon sok emberi életet megmenthetett volna meg. Jelen pillanatban Németországban él, 96 évesen kitűnő fizikai és szellemi állapotban, Amikor nyugdíjba küldték találkoztam vele és a következőket mondta,nagyon szomorúan:tudod Béla amikor a sebészi szikét kivették a kezedből akkor szakmailag halott vagy. Te mint gyermekgyógyász egy sztetoszkóppal a nyakadban még ezt a sötét világot is átvészelheted.35-4o éves tapasztalattal a tarsolyomban olyan diagnózisokat tett az asztalomra, amiről nem szégyellem bevallani de jó ideig rágódnom kellett. Az Ő orvosi gondolkodás módja, orvosi magatartása mindig példaként állt a kollégák  előtt és főhajtásra késztetett  annak a szerénységnek és hivatásbéli áldozatkészségnek a szelleme amit hátrahagyott.
ÁLDJA MEG AZ ÚR AMIT AZ ORVOSTUDOMÁNY ILYEN LÉPTÉKÜ GYAKORLÁSÁÉRT TETT .

                                Volt egy nagyon vallásos zsidó orvos, aki Párisban végezte a tanulmányait és a szatmári T.B.C. kórház igazgató főorvosa volt.-Dr.DEUTSCH MÁRTON. Abban az időben a gyermek T.B.C .még komoly problémákat okozott a gyakorlatban és akkor bontogatta a szárnyait a gyermek tűdő gyógyászat. Ez a két szakfelület határozta meg a szakmai együttműködésünket. Kiváló szakember,mondhatnám tudós volt,aki érdektelenül szórta a tudását az arra érdemeseknek. Nagy tiszteletnek örvendett a zsidóság köreiben. Ha valaki hazalátogatott az Egyesült Államokból-nála szállt meg. Közel laktunk egymáshoz a központban és számtalan esetben hosszantartó esti sétákon találkoztunk. Rendkívül kulturált,informált és utolérhetetlen élményanyaggal rendelkező,bölcs ember volt,sok sok szenvedéssel a tarsolyában. Lestem minden szavát mert őszinte volt és sugárzott belőle a jóindulat. Így az évtizedek távlatából megítélve az értéket, amit tőle kaptam,felbecsülhetetlennek tartom.
A megyei kórház fül-orr-gégészeti osztálya úgy él az emlékezetemben mint egy csúcs osztály ahol két kiváló embert ismertem meg.Dr.Pop Vasile aki nagy ívű karriert futott be –először a fővárosi Colţea klinikán volt klinika és katedravezető profeszor majd a marosvásárhrlyi egyetem fül-orr-gégészeti klinika profeszora.
Távozása után Dr.VIDA IOAN főorvos lett az osztélyvezető főorvos.Első éves egyetemista korontól kezdve ismert és követte szakmai életutamat. Szigorúan a szakmájával foglalkozó,kiváló felkészültségü,és maradéktalan szakmai fegyelemmel,végezte hivatását.Jellemes szavatartó kifogástalan uriember nek ismertük.Ugyanezt a szellemet várta el azoktól az orvosoktól is akik az Ő iskoláját végezték Számottevő  tudományos munkát végzett. Sokat tett a szatmári egészségügyért mint kórházigazgató és megyei
igazgató.Vezetése alatt a szatmári egészségügy egy kiegyensúlyozott nyugodt periódust élt meg.
. Dr.MICU IOAN osztélyvezető gyermekgyógyász főorvos.
Országos szinten elismert kiváló gyermekgyógyász.Gyermekgyógyászati iskolát alkotott szatmáron.Utolérhetetlen autodidakta volt,kíváló ismerője a francia szakirodalomnak.Különleges tehetséggel rendelkezett a nehezen körülhatárolható klinikai esetek felismerésében.Az általa  szervezett tudományos űléseket élményszámként élték meg a megye gyermekgyógyászai.
Számos országos jellegü tudományos rendezvényt tartott szatáron amelyeknek országos visszhangja volt./A kiválasztó rendszer fejlődési rendedellenességei,Szeptikus állapotaok gyermekkorban/
Kiváló szellemiségü kolléga volt aki emberközelben élt,felejthetetlen sportbarát

Dr.BARBU IOAN
osztályvezető belgyógyász főorvos
Számos tanulmánya volt a gyomorbélrendszer betegségeivel kapcsolatban.Emberséges orvos volt,kíváló kolléga,csapatszellemü ember.Mindezen tulajdonságaiért az orvosi kanara tagjának is választotték.
Kiváló szakemberekkel volt körülvéve.
Dr.SZERÉMY LAJOS az urológiai osztály osztályvezető főorvosa.Szatmári születésü és neveltetésü.Nagyon népszerü orvos,aki a marosvásárhelyi sebészeti klimika neveltje.Prof.Mátyás Mátya irányitása alatt hatalmas klinikai gyakorlatra tatt szert amit a szólőföldjén hasznositott a köz érdekében.Ő alapitotta meg a megyei kórház urologiai osztályát.Kiváló klinikus.amint emlitettem hatalmas klinikai gyakorlattal,és tudományos háttérrel.Politikai okok miatt volt eltávolitva a vásárhelyi klinikáról.Számos tudományos közlemény szerzője.
  DR:BOLGÁR DEZSŐ-a radiológiai osztály vezető főorvosa,a Debreceni Belgyógyászati Klinika adjunktusa volt. Főként a magyar szaklapokban jelentek meg közleményei. Az Ő működése idején még nem voltam osztályvezető főorvos. De akkor már a doktorátus utolsó akkordjait rögzítettem. Az osztályos beteganyag,az igen terjedelmes pacientúrám kellő léptékű lehetőséget adott az együtt működésre,Kiváló radiológus hírében állt, így aztán még a marosvásárhelyi egyetemre is megívták ahol előadást tartott.
 Nyugdíjazásakor nekem ajándékozta a JOHN.CAFFEY-PEDITRIC X-RAY DIAGNOSIS-2 kötetes világhírű gyermekradiológiai könyvét a következő dedikációval-

                Dr.BAUER BÉLÁNAK szeretettel........
-Korán keltél hogy arass,nagyon szép amit cselekedtél
-De az emberi létnek határai is vannak
-Ezután már csak az a szép,aminek mindketten örültök.

DR.LŐRINCZY DENGEZICS radiológus főorvos a szatmári megyei kórház –sasszeme- kivételes képességű radiológus.barát,pótolhatatlan tudományos munkatárs,akivel hosszú éveken át minden reggel leolvastuk az aznapi filmeket,megbeszéltük az éppen aktuális teendőinket a tudományos és klinikai kutatómunkában. Elképzelhetetlen ambícióval tisztázta a legapróbb értékelhető radiológiai elváltozásokat. Magas klinikai képzettsége is hozzásegítette a nagyon nehezen tisztázható kórképek megoldásához. Nem kímélte magát-totális radiológiát végzett- még akár a sugárveszélyben is. Különleges mondhatni veleszületett képessége volt a fekete-fehér kontraszt elkülönítésére. Mert ahogy Ő mondta, vannak akik néznek de nem látnak –A kegyetlen élet elsodorta majd elragadta tőlünk. A marosvásárhelyi iskola egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akár hazai vagy nemzetközi szinten. Ő volt az első szatmári orvos akinek tudományos közleményét leközölte a legrangosabb angol orvosi szaklap a –LANCET-Tudományos érdeklődése a radiológia minden ágát felölelte. Számos közös közleményünk jelent meg hazai és külföldi szaklapokban. Az áttelepülése után ő alapította meg Vácon-Magyarországon a C.T. központot.
Legyen áldott az emléke.
                                Negyed éves orvostanhallgató voltam,édesanyám súlyos szívbeteg volt és DR.REICH IZIDOR szívspecialista kezelte. Tanulmányait Bécsben a világhírű WENCKEBACH klinikán végezte. Annak idején a legfontosabb szíverősítő gyógyszer a Strophantin volt amit vénába kellet beadni. A baj az volt hogy a mamának nem volt olyan vénarendszere ami könnyen hozzáférhető lett volna. Sokat szenvedett amíg találtak nála egy megfelelő eret. Megkértem Reich főorvos urat hogy mint negyedéves orvostanhallgató sajátítsam el az osztályán az intravénás kezelési módot. Egy hónap gyakorlat után megkért a főorvos úr hogy az egész osztályon én végezzem el az intravénás strophantin kezeléseket-természetesen otthon az édesanyámét is
.
Dr.BARBU MIHAI
.a szülészeti és nőgyógyászati osztály főorvosa.
Mint a kolozsvári egyetem oktatója kezdte meg pályafutását
A nagyra értékelendő szakmai tudása mellett a különös vitalitása,pedantériája mind hozzájárultak a belső kórházi fertőzések megelőzéséhez abban az időszakban amikor még nem léteztek antibiotikumok.Most is élnek az emlékezetemben a hófehér köpenyek,minden kórteremben a fertőtlenitő késmodó szerek stb.A nővérek,takaritónők szerzetesrendi nővérek voltak.
Ezt a felfogást,szervezési módot követte Dr,Mitaru Elena a későbbi osztályvezető főorvos.
Kórházi gyakorlatot végeztem ezen a osztályon és amikor  belépem,az osztály területére a látható rend szinte arra késztetett hogy úgy lépkedjek mintha tojásokon  járnék.

DR.SÁROSI ZOLTÁN-DR.BACALU CSILLA

Mindannyian megéltük hivatásunk gyakorlásának kezdeti emotiv érzésvilágát.
Egyrészt a még hiányzó tapasztalat  miatt,másrészt a nem eléggé rendszerezett elméleti imeretek hiányában,de ide kell sorolni a megfelelő információk hiányát is amik szükségesek egy adott helyzet megoldásához a mindennapi gyakorlatban.
Egy sztetoszkóppal a nyakunkban,csupán az orvosi gyakorlat évezredes ismereteire utalva,valamint az egyéni adottságok,az intuició,a helyes orvosi gondolkodásmód volt a mindennapi kenyerünk a modern medicina elkápráztató vivmányai mellett.
Hosszú éveken keresztül én is egy nagyon nehéz orvosi körzetben ezt a kenyeret ettem és ezért mindvégig szolidáris maradok ezekkel a kollégákkal mert az ő vállukon nyugszik a számos esetben a nagy felelősség és nem utolsó sorban ők a menedékei egy szenvedő betegnek.Az étizedek folyamán a számos becsületes,jól felkászült kolléga közül a fentemlitett két kollégát nevesitették meg a munkatérsaik,de ezen a véleményen vannak a betegek is.Ők úgy maradtak meg a várospolgárainak emlékezetében  mint olyan mentsvárak ahol emberi és orvosi segítséget kaptak életük nehéz pillanataiban.


Dr.BAUER BÉLA Ph.D.

Szerzői és kortársi minőségemben és úgy is mint tanitvány és később egy ilyen értékü csapat tagja el szeretném mondani hogy az orvostudomány elektronikus időszakában hogyan próbáltam kellő tisztességgel szolgálni ezt a hagyományt és ezen hagyomány alkotóinak tisztességét.

Kutatások-doktorátus.
Szatmár megyében  elsőnek lettem az –Orvostudományok Doktora.
A disszertáció egy hatalmas gyermekgyógyászati tapasztalat,hosszas klinikai megfigyelés gyümölcse,egy széleskörű klinikai tanulmány és kutatás amit a szerző igen tiszteletreméltó következetességgel,nagy szorgalommal,feddhetetlen tudományos igényességgel végzett,állandóan szem előtt tartva a kutatás gyakorlati vonatkozásait./A referáló bizottság véleményezése./
.Teljesen új,önálló klinikai entitásokat írtam le először a gyermekgyógyászati irodalomban/például-az intermittáló duodenális sztenózis,a posztlambliatikus  krónikus duodenitiszek a gyermekeknél
12 év kemény munka után befejeztem  egy olyan időtálló munkát,a Képes Gyermekgondozási Enciklopédiát ami ahogy ismerem az ilyen irányú szakirodalmat egyedülálló munka úgy tartalmát mint terjedelmét tekintve-/13.500 oldal-4456 képes ikonográfiával...
                        .Elektrónikus szerkesztésü román nyelven írt szakkönyveim  
-Pediatria în scheme,
-Diagnostic electronic în pediatrie,
-Atlas de pediatrie,
-Semiologie radiologică pediatrică,
-Semiologie pediatrică,
-Blitz diagnostic în pediatrie.
-Istoricul instituţiilor spitaliceşti din municipiu Satu Mare intre secolul XIII şi secolul XX.
Memento medical sătmărean
Studii clinice
Cazuistică rară
Patologia duodenului la copil
Teme de pediatrie pentru practicieni

.A Wh’oos Who Medical  orvosi lexikonban 168 közleménnyel jegyeztek a hazai és külföldi szaklapokban.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése