Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. április 7., kedd

DELELÉS

DELELÉS

-DR.LÜKŐ BÉLA KÓRHÁZ-SZOLGÁLÓJA -


Immár 10.000.000-hoz közel van a megtekintők száma akik a világ 195 országából tisztelték meg érdeklődésükkel az orvostudományi és gyermekgondozási közleményeimet a net oldalain. A megnevezett cím abban talál magyarázatot hogy a kiadványom 18.000 oldal terjedelemben távlataiban még sok felhasználónak a hasznára lesz,mert ez nem egy érzelmekre ható ugyanakkor múlandó alkotás,hanem egy mindennapi igénybevétel lehetőségét biztosítja az arra utaltaknak. A gyermekbetegségeknek évezredekre visszatekintő múltja van és jómagam ezeket az ismereteket megpróbáltam a mai tudományos értékrend szerint felsorakoztatni. Ez a munka időtálló, de hosszú távú de kilátásai mégis korlátozottak. Abban biztos vagyok hogy  még a „delelés”után is nagyon sokan fognak klikkelni a soraimra. De hagyjuk ezt sorsra és azokra akik  majd annak idején  mit és mennyit tesznek erre az asztalra.
Gondolom hogy egy olyan léptékű tudomány ágazatban mint az orvosi ténykedés, ahol a siker  olykor áldatlan  állapotok között  születetik meg, nem elhanyagolható szempont  egy alkotó értékrendet ismerő társadalom bátoritó magatartása. De ettől eltekintve nem a hivalkodás ösztöneitől késztetve,nem is a hivatalos orvosi szervek,netán a kollegáim vagy a még emlékező barátaim egy elismerő szavára számítottam. Talán csak annyira hogy azon néhány igaz barát  kivételével ,az arra illetékes hontársaim közül egy elismerő szóval jelezze hogy szülővárosomban elismerik teljesítményemet. Mert ha már a világ minden sarkából,ennyi érdeklődő tisztelte meg a minden pillanatban segítőkész törekvéseimet jogosan elvárható lett volna néhány mondat erejéig megszólalni egy kitartó munka méltatására. Említem ezt azért is mert ennek a városnak vagyok a szülötte,itt küzdöttem meg létem mindenapjain 55 éven keresztül ezen város és megye gyermekeinek egészségéért és számos esetben életéért. Nem vagyok az a nyomulós fajta,vagy a mindennapi média préda, sem az állandó babérkoszorút igénylő és hordozó tudományoskodó bájgúnár. De az már a tisztes kategória jellemzői közé tartozik hogy egy földim, sorstársam alkotó munkáját elismerjem. Amikor 201o-ben átvettem a romániai magyar orvosok legmagasabb kitüntetését a “Pápai Páriz Ferenc életmű díjat Kézdivásárhelyen a helyi sajtóban a következő comment jelent meg –Bauer Béla idős kora ellenére elment hogy  a neki ítélt életműdíjat átvegye.Ugyancsak mély hallgatásba merülve lépték át azt az eseményt is  amikor a legmagasabb szakmai fórum az Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi Érdemrendet,két alkalommal az Egészségügyi Érdemérmet valamint a Kíváló kutató elismeréseket ítélte nekem. Az én alkotásom betűről betűre megtalálható a Net-en,következésképpen a nemzetközi értékmérő tűzkeresztségen átesett és közülük egyeseket az egyedülállók közé sorolták a nemzetközi gyermekgyógyászati irodalomban.
 A Magyar Egézségügyi Tanács  kollégám és gyermekkori barátom Dr.Nagy Bélára való megemlékezése a alkalmával elmondott beszédemben következő gondolattal méltattam Őt-
Vannak emberek akiket bármilyen munkaterületre sodorjon az élet beverekedik magukat az élre. Ők azok akik nyughatatlanságukkal olykor,kényelmetlenek,akiknek pontossága és kitartása idegesítő lehet,hisz  gyengeségeinkre,emlékeztetnek,akik nem taktikáznak az életnek nevezett színjátékban,s ha szót kapnak azt mondják amit a közösségi érdek diktál, s nem pedig azt ami a perc, pillanat mint magán személyeknek éppen jó/bb/Ezek az emberek élő felkiáltójelként vonulhatnak végig a közös színtereken, s ki tudnak bányászni magukból annyi erkölcsi energiát,hogy tartásuk,ne lazuljon el akkor sem, amikor éppen az avatatlanok át akarják sodorni őket, sorsuk árnyékos oldalaira.
Vannak emberek akiknek csendes szava és áldozatkészsége felér mások kemény hangoskodásával,kikről nézésük, puszta létük hirdeti hogy itt vannak és velük számolni kell.
A mi generációnkat ez az eszmevilág jellemezte,köztük az enyémet is.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése