Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2018. december 16., vasárnap

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS GYERMEKEK JOGAI


Tájékoztató

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybevételére válnak jogosulttá.
·         Étkeztetés: Bölcsődében, óvodában és a nappali rendszerű oktatás 1-8. évfolyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek az étkezés ingyenes. A fentiek körébe nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek, tanulók 50%-os kedvezményre jogosultak.
·         Tankönyvellátás: Az iskolai tankönyvrendelkezésnek biztosítania kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóknak. Az ingyenesség biztosítása többféleképpen történhet, erről az iskola ad tájékoztatást.

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái:
·         Oktatás: A nevelési-oktatási intézmény gondoskodik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról.
·         Arany János Tehetséggondozó Program: A hátrányos helyzetű tehetséges tanulók a gimnázium 9. évfolyamától részt vehetnek a gimnáziumi és kollégiumi programban a kijelölt intézményekben. A 8. évfolyamos tanulók az általános iskolában jelentkezhetnek a programba.
·         Művészetoktatás: A hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
·         Kollégiumi ellátás: A kollégium pedagógiai programjában határozza meg a hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások tervét.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái:
·         Óvodáztatási támogatás: Amennyiben a gyermek az ötödik életévének betöltését megelőzően megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, rendszeresen jár óvodába, legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, kérelemre a szülő óvodáztatási támogatásra jogosult.
·         Iskolai felvétel: Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A középfokú iskolában a felvételi rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.
·         Oktatás: Az iskola a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak képességkibontakoztató felkészítést szervez.
·         Szakképzés: minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére.
·         Útravaló ösztöndíjprogram: Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A programba bekerülő diákok mentori segítséget kapnak tanulmányaik sikeres folytatásához. A pályázatot az iskola nyújtja be.

A részletekről és a további lehetőségekről kérje az iskola tájékoztatását.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése