Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. december 29., kedd

DIAGNOSTICUL PEDIATRICDIAGNOSTICUL PEDIATRIC


DR.BAUER BÉLA Ph.D/ Official Website - dr.bauerbela.ro

Particularitatea acestei lucrări este că tot ceea ce aparţine patologiei copilului îşi găseşte exprimare prin scheme, respectiv tabele sinoptice. Lucrarea se adresează în primul rînd medicilor de familie,dar şi tuturor colegilor,cei cari sînt legaţi de asistenţa copilului. Ea vine în sprijinul lor prin sintetizare ad-hoc a unor probleme de diagnostic şi tratament - având la îndemână informaţiile concrete şi oportune la orice cabinet sau unitate sanitară, care dispune de un calculator şi cunoştinţe elementare de mînuire din partea personalului.Pe lângă experienţă personală, schemele sunt preluate din literatura pediatrică pe care am parcurs-o timp de 53 de ani de practică precum şi numeroase studii clinice.Viziunea largă, contemporană a disciplinei de pediatrie este asigurată de prezenţa unor nume sonore pe plan mondial după cum urmează: - lucrările clasicilor pediatri germani: ROMINGER, FEER, KLEINSCHMIDT, MORO, GRUNDLER, HENOCH, GLANTZMANN, FANCONI- tratatele de pediatrie franceză: ROBERT DEBRE, MARCEL LELONG, JEAN DUPUY- -tratatele anglo-saxone de pediatrie: NELSON, BARNETT, EINHORN-KEMPE, J. CAFFEY, KELALIS KING, MENKES, NATHAN, DUNCAN şi alţii- vârfurile pediatriei româneşti: ALFRED RUSESCU, C. C. CONSTATINESCU, GHEORHE GOLDIS, MIRCEA GEORMEANU, MIRCEA MAIORESCU, VALERIU POPESCU, A. CHISU, J. BUTNARIU- pediatrii maghiari: KERPEL FRONIUS, BODA DOMOKOS, GEGESI KISS- reviste prestigioase de pediatrie pe plan mondial: PEDIATRICS, KINDERARTZ, ANNELES DE PEDIATRII, ARCHIVES FRANCAIS DE PEDIATRIE, PEDIATRIA, GYERMEKGYOGYASZAT, AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN, JAMA etc.- lucrările mele ştiinţifice, publicate şi comunicate, teza de doctorat, schimburile de experienţă, cursurile de perfecţionare numeroase pe care le-am efectuat în ţară şi în străinătateUnele din scheme prezentate sunt etern-valabile în patologia infantilă, formulate chiar de clasicii disciplinei de pediatrie, iar altele mai ales cele de explorare şi tratament reclamă o revizuire în timp.Golurile inerente trebuiesc completate după preferinţe sau gândire medicală individuală cu spirit de responsabilitate şi rigurozitate.Volumul de aproximativ 400 de tabele, cuprinse în 16 capitole, este modest în primul rând ţinând cont de progresele imense, zilnice, făcute de ştiinţa medicală, dar în condiţiile actuale de formare, pregătire şi perfecţionare pediatrică consider că este de un real folos pentru cei care sunt legaţi de asistenţa copilului.
Îmi exprim speranţa ca veţi primi această lucrare cu atâta bunăvoinţă, cu câtă am lucrat eu la redactarea ei, în interesul micilor nostrii prieteni-pacienţi.#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése