A magasabb ólomszennyezésnek kitett gyerekek felnőttként nagyobb eséllyel válnak erőszakos bűncselekmények elkövetőivé, állítják ausztrál tudósok.


„Ólomembereknek” festett aktivisták hívják fel a figyelmet egy thaiföldi ólomszennyezésre 2012-ben.

A kutatás 2013-ban készült Ausztráliában, Új-Dél-Wales hét különböző területén, hatósági bűnügyi statisztikák és az ausztrál környezetvédelmi ügynökség (EPA) adatainak felhasználásával.

A belélegzett ólom forrásától függetlenül – legyen az ólomkohó vagy az ólmozott benzinből származó kipufogógáz – az eredmények ugyanazt mutatták: a legrosszabb bűnelkövetési statisztikák a legszennyezettebb területekre jellemzőek. Mark Patrick Taylor, a Macquarie Egyetem környezetkutatója szerint „statisztikailag szignifikáns az összefüggés a korai életszakaszban ólomszennyezett levegővel való érintkezés és a felnőttkori bűnelkövetési hajlam között.”

A tudósok azt is megállapították, hogy a vér megemelkedett ólomszintje olyan társas és viselkedésbeli problémákhoz vezethet, mint például a figyelemzavaros hiperaktivitás (ADHD), nyílt oppozíciós zavar (ODD) vagy magatartászavar (CD). „Az ólom hatással van a növekedésben lévő agyra. A frontális agylebeny károsodásával hozható összefüggésbe, ezzel hozzájárul a végrehajtó funkciók sérüléséhez, és erősíti az impulzív viselkedésre való hajlamot” – fejtette ki Taylor.

Ausztráliában jelenleg a vér ólomtartalmának határértéke gyerekeknél kevesebb mint 10 mikrogramm/deciliter. Az egyik vizsgált iskolában (a Boolaroo Public Schoolban) 1991-ben a gyerekek 84%-ának a határérték feletti volt a vérében az ólomszint.

Teljesen hasonló eredményekre jutott az a 2008-as egyesült államokbeli kutatás is, mely szintén az levegőben lévő ólom és a bűnözési statisztikák kapcsolatát vizsgálta. Itt azt találták, hogy azok a 6 éves gyerekek, akiknek a vérében magas volt az ólomtartalom, felnőttként 50%-kal nagyobb eséllyel kerültek az igazságszolgáltatás elé erőszakos cselekmény miatt. Minden 5 mikrogramm/deciliterenként magasabb ólomszint növelte az esélyét, hogy a gyermekből felnőve bűnelkövető váljon.

A tudósok hangsúlyozzák, a bűnözésre való hajlam nem tulajdonítható közvetlenül az ólomszennyezésnek; de az biztos, hogy

az ólommal szennyezett levegő belélegzése és az erőszakos bűncselekmények elkövetése között összefüggés áll fenn.

Az ólomnak és más nehézfémeknek a fejlődésben lévő agyra gyakorolt káros hatásáról más kutatások is hasonló eredményre vezettek. Egy angliai vizsgálat a vér megnövekedett ólomtartalmát a rosszabb olvasás- és íráskészséggel hozta összefüggésbe, míg 2012-ben egy másik amerikai (New Orleans-i) kutatócsoport azt állapította meg, hogy ahol magas a talajban lévő nehézfémek szintje, ott az általános iskolai tanulók rosszabb osztályzatokat szereztek.