Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. október 28., vasárnap

A GYERMEKKORI FOGSÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA


Gyermekkori fogsérülések ellátása

A sérülések okai között szerepel a sport, a játék, a verekedés és a közlekedési baleset. Jelentűsen prediszponáló faktor, ha az felső metszőfogak előre állnak.
A tejfogak baleseti sérülései

A tejfogak baleseti sérülésének bizonyos következményeire számíthatunk.
- A mechanikai hatás révén sérülhet a homológ maradó csíra, ugyanakkor az elhalás következtében fertőződhet a tejfog periapicalis területe. A fentiek alapján megakadhat a gyökérfelszívódás folyamata, ami később a fogváltás zavaraiban mutatkozik.
 Ugyanakkor zománcfejlődési zavarok mutatkozhatnak a homológ maradófogon, sőt komolyabb alaki deformitások is észlelhetők.

Maradó fogak sérülései:

1.      A fog teljes kimozdulása (luxatio totalis dentis): esetében néhány órán belül megkísérelhető a fog visszahelyezése, fiziológiás sóoldattal való lemosás után. Visszahelyezés előtt, különösen ha néhány óránál több idő telt el a baleset óta, legtöbbször célszerű a gyökérkezelést kézben elvégezni, hiszen a fogbél életben maradására igen csekély esély van.
2.       A visszahelyezéssel egyidőben a fogat a szomszédos fogakhoz rögzíteni (sínezni) kell. Ez történhet önkötő akriláttal, de kíméletesebb és célravezetőbb módszer, ha savazás után kompozíciós tömőanyaggal vagy "orthodontiai bond"-dal egy passzív ívet rögzítünk a fogak labialis felszíneire.
3.      A fog részleges kimozdulása (luxatio partialis dentis): A fog vagy a fogak elmozdulása észlelhető a szomszéd fogakhoz viszonyítva. A luxatio partialis szintén sínezést igényel, természetesen gyökérkezelés nélkül. 
4.      A korona sérülése (fractura coronae dentis): A fogkorona sérüléseinél az ellátás módját az szabja meg, hogy melyik harmadban van a törés. Az incizális harmad sérüléseinél legtöbbször elegendő az éles zománcszélek elcsiszolása. Hőérzékenység ellen heti két-három ecsetelést végzünk nagyobb koncentrációjú fluorid oldattal. Egy-két mm mély törésvonalnál már az étpótlás is szóba jön, fényre kötő kompozittal. A középső harmad törésénél, ha a pulpa nem nyílt meg, ún. gyógykötést (Dycal) és gyógykorona (akrilát) kell alkalmazni a véglegesnek számító étpótlás elvégzése előtt. Ha a pulpa megnyílt gyökértömés kalcium-hidroxidos tömőanyaggal. Gingivális harmad törése esetén 24 órán belül megkísérelhető a megnyílt fogbél életben tartása pulpasapkázással és "gyógykoronával". Az esetek többségében azonban el kell végezni a gyökérkezelést, majd csappal felépíteni és esztétikus koronát készíteni.
5.       A gyökér sérülése (fractura radicis dentis): A foggyökér töréseinek ellátási módját szintén a törés helye szabja meg. Alapvető szempont a ,fogbél lehetőség szerinti életben tartása. Erre komoly esély van a csúcsi harmad, de még a középső harmad törése esetén is. .A foggyökér koronális harmadának törése a legrosszabb prognózisú. Természetesen a gyökérkezelés ilyenkor nem kerülhető el, és a törött gyökeret transradicularis fixációval vagy fémcsappal igyekszünk megtartani
6.      : A fog benyomódása az alvcolusba, a tejfogakkal ellentétben maradó fogakon ritkán fordul elő. A lágyrészek sérülései közül leggyakoribb az ajak zúzódása, berepedése. Mélyebb ajaksérülést a szájüreg nyálkahártyája felöl indulva varratokkal kell ellátni.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése