Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. október 22., hétfő

NE HADJUK MEGUKRA AZ ANYÁKAT !!


 
18 A bölcs baba
1.FEJEZET
A KEZDETEK:ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!
Mit tehetek a terhesség alatt,hogy segítsem gyermekem fejlődését?
A szülővé válás nem a gyermek születésének pillanatában kezdődik, ha-nem már a fogamzáskor. A szeretet kimutatásának legfontosabb módja, hogyegészséges testi és érzelmi környezetet teremtünk a fejlődő magzatnak. Ezazt jelenti, hogy egészséges étrendet követünk, sokat pihenünk, és tartóz-kodunk az olyan szerek használatától, amelyek árthatnak a babának. Szinténajánlatos - a lehetőségekhez mérten - minimalizálni a stresszt és kerülni ahangos zajt.Az anya érzelmei már a születés előtt is hatnak a babára. A kutatók azttalálták, hogy minél feszültebb a terhesség idején az anya, annál valószínűbb,hogy a baba koraszülött lesz, illetve hogy testi és érzelmi problémái adód-hatnak, például: sokat fog sírni.
1
Ha depressziós vagy a terhesség alatt, azbiokémiai úton is kihat a magzatra. Kutatások azt mutatják, hogy a depresz-sziós anya újszülöttjének stresszhormonszintje hasonló az anyáéhoz, ami acsecsemőben is a depresszió fiziológiás jelenlétére utal. Ezek a babák az át-lagosnál többet sírnak.
2
Stressz és váratlan események még a legnagyobb elővigyázatosság mel-lett is előfordulhatnak. Ráadásul maga a terhesség is okozhat fizikai nehézsé-geket, valamint intenzív, szokatlan érzéseket. Ha a terhesség alatt bármi miattfeszültté, nyugtalanná vagy depresszióssá válnál, ne habozz megfelelő támo-gatást szerezni! A meditáció, a masszázs és a különféle relaxációs gyakorla-tok hasznosak lehetnek a terhesség alatti stressz csökkentésében. Szinténfontos kiengedni a fájdalmas érzelmeket - beszélgetéssel és sírással -, s nemelfojtani azokat. Keress valakit, aki támaszt nyújt és meghallgat!Egyre többet tudunk a magzat tanulási folyamatairól. Kiderült, hogy a babákmár a születés előtt is intelligensek és érzékenyek, s fogékonyak a stimuláció-
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!19
ra.
3
Ötletes kísérletekkel bizonyították, hogy az újszülött csecsemők felismerikazokat a történeteket, amelyeket édesanyjuk a születésük előtt olvasott fel ne-kik.
4
Kontrollált vizsgálatban a kutatók azt találták, hogy ha a szülők prenatális(születés előtti) fejlesztő hatásról gondoskodnak a magzat számára, akkor acsecsemő nagyobb fejmérettel születik, illetve később gyorsabban fejlődik amozgása, valamint a kognitív, a nyelvi és a szociális képessége.
5
Ezek a gyere-kek még hatéves korukban is fejlettebbek voltak, mint a kontrollcsoport tagjai.Bár egyesek strukturált módszert javasolnak a prenatális stimulációhoz,én azonban ezt nem tartom szükségesnek. A stimuláció sok minden lehet.Például énekelhetsz vagy beszélhetsz hozzá; zenére ringatózhatsz vagy tán-colhatsz; gyengéden paskolgathatod vagy simogathatod a hasadat, hogymasszírozd a babát; valamint a rugdalózásaira válaszként megnyomhatod ahasadat, ezáltal egyfajta nonverbális „párbeszédet" kezdeményezve. Az apákis beszélhetnek finoman a magzathoz, az ajkukat az anya hasára helyezve.(Lásd Thomas Verny könyvét:
Nurturing the Unborn Child.)
6
Bármilyen prenatális stimulációt is alkalmazol, fontos, hogy az egyszerű éstermészetes legyen. Ne stimuláld túl a magzatot, és ne próbáld felébreszteni,amikor alszik! A magzatoddal való interakcióra az a legjobb időpont, amikor érzed, hogy épp mozog. A cél az, hogy szeretetteljes kapcsolatot alapozzmeg a gyermekeddel, s
nem
az, hogy „szuperbabát" kreálj!A prenatális stimuláció és kommunikáció nem csak a kognitív rendszerekfejlődésére van jó hatással, hanem neked is segít megtanulni elfogadni a gyer-mekedet, mint a családod tagját, még a születése előtt. Vannak olyan szülők,akik könnyebbnek találják a pozitív kapcsolat megalapozását egy még megnem született, csöndes magzattal, mint egy követelőző, sírós csecsemővel.Ha már a születés előtt elkezdesz kötődést kialakítani a gyermekeddel, akkor valószínűleg könnyebb lesz türelemmel kezelni a születése utáni igényeit.
Traumatikus élmény-e a csecsemőknek a megszületés?
A születés intenzív, erőteljes és stresszes élmény minden résztvevő szá-mára, azonban nem kell, hogy traumatikus legyen. Ha a kisbabád gyengéden,természetesen született, komplikációktól és gyógyszerezéstől mentesen, akkor a születés valószínűleg nem okozott számára hosszú távú, traumatikus hatást.A születés élménye azonban sokszor stresszes a babák számára. Sokannem ismerik fel a születési trauma érzelmi megrázkódtatását, ami hatással le-het a gyermek későbbi érzelmeire és viselkedésére is. Kutatások azt mutatják,
 
20
A bölcs baba
hogy a születéskor fellépő komplikációk korrelálnak (statisztikai összefüggéstmutatnak) a későbbi érzelmi és viselkedési problémákra való hajlamossággal,beleértve a skizofréniára, a kábítószer-használatra, a depresszióra, az öngyil-kosságra és az erőszakra való hajlamot.
7
A vajúdás/szülés alatti bármilyen nehézség vagy komplikáció erős hatás-sal lehet a babára, hiszen ő még nem szokott hozzá stresszes szituációkhoz,és nem érti, hogy mi történik. A születés élménye kifejezetten traumatikus,ha a kisbaba élete veszélybe kerül. Ráadásul, még ha a baba nem is érzékeliközvetlenül a traumát, az anya élettani stresszreakciója biokémiai úton - améhlepényen keresztül - hatni fog rá.A legtöbb szülészeti beavatkozás érzelmileg traumatikus lehet, bár meg-mentheti a gyermek életét. A születési trauma szakértői (például Arthur Janovés William Emerson) negatív pszichológiai hatást figyeltek meg az érzéstele-nítést, a fogó vagy a vákuum használatát, a szülés mesterséges elindításátvagy gyorsítását, illetve a császármetszést követően.
8
A koraszülés, a farfek-véses születés, az oxigénhiány és a rendellenesen hosszú ideig tartó vajúdásis okozhat pszichológiai stresszt.
9
Éppen ezért fontos, hogy az egészségügyidolgozók figyelmeztessék a szülőket az orvosi beavatkozások és a szülésikomplikációk lehetséges, a csecsemőt érintő érzelmi következményeire is.A felmérések azt mutatják, hogy sok gyerek emlékszik a születésére, ésezek az emlékek pontosak. David Chamberlain a
The Mind of Your NewbornBaby 
című könyvében gyerekek által elmesélt, konkrét születésemlékeket mu-tat be. Hipnózisban sok felnőtt is visszaemlékszik a születésére.
10
Minden, amia gyermekeddel történik, az valahol rögzül az agyában, és hatással lehet rá.A születést követő fájdalmas vagy ijesztő élmények legalább olyan tra-umatikusak tudnak lenni, mint maga a születés. A megszületés pillanatátkövető időszakban az újszülöttek rengeteg új élménynek vannak kitéve, ezértarra törekszenek, hogy valami értelmet találjanak a káoszban. Ezt úgy teszik,hogy igyekeznek valami hasonlóságot találni az új érzetek és a régi, ismerősérzetek között, mivel az emberi agy így működik. Az újszülöttet sohasembombázza egyszerre annyi új információ, mint ebben az időszakban. Hogyez az átmenet: az élet legnagyobb kihívását jelentő tanulási élménye kellemeslesz-e, és a beilleszkedés fontos részeként funkcionál vagy zűrzavart okoz, azazon múlik, hogy hogyan kezeled az újszülöttet.A méhben a gyermek számára ismerőssé váltak az anyja testének hang- jai (a szívdobogás, a bélműködés és az anya beszédhangja); az egyéb, be-hallatszódó, tompa hangok; a beszűrődő, halvány fény; valamint az állandóhőmérséklet és a mozgás. Ezért a születést követően ijesztő és felkavaró
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET! 21
élmény lehet az újszülött számára hideget, erős fényt, durva bánásmódot,hangos zajt, illetve az anyától való szeparálódást tapasztalni. Amikor az anyamagához öleli az újszülöttet, akkor ő újra hallani fogja a szívdobogását és ahangját, érezni fogja az ismerős, az anya lélegzése okozta ringatást. Ez meg-nyugtatja. Ha azonban születése után elválasztják az anyjától, az esetbensokkal nehezebb lesz számára valami értelmes kapcsolatot találni a rengetegúj érzettel. Ez túlterhelheti az érzékelőrendszerét, aminek a következménye:zűrzavar és pánik. Ha az anya valami miatt nem tudja magához ölelni az újszü-löttet, akkor az apa vagy valaki más tegye azt meg!Fontos alaposan megfigyelni az újszülöttet, hogy tudjuk, mi a legjobb szá-mára a kezdetektől fogva, és reagálni a jelzéseire. Ha hunyorog, akkor túl erősa fény. Ha szopó mozdulatokat tesz, akkor valószínűleg készen áll az elsőszoptatásra. Ha álmos, elalszik, és amikor megéhezik, automatikusan fel fogébredni. Semmi szükség arra, hogy felébresszünk egy alvó újszülöttet azért,hogy megetessük, hacsak nincs gyógyszerhatás alatt. Hogy mi történjen aszületés utáni pillanatokban, arra nincs egyetlen, érvényes recept. Hiszenmindegyik eset egyedi, mert minden újszülött különböző. A lényeg, hogy alehető legnagyobb szeretettel és gyengédséggel üdvözöljük az újszülöttet, éshogy elkerüljük a túlingerlést.A kutatók azt találták, hogy a születés utáni időszakban megtapasztalttesti fájdalomnak hosszú távú hatása lehet; érzékennyé teszi a csecsemőketa fájdalomra. Azok a kisfiúk, akiket születésükkor körülmetéltek, többet sírtaka rutinoltások alkalmával négy és hat hónapos korukban, mint azok, akik nemlettek körülmetélve. Kevesebbet sírtak, ha a körülmetélés előtt érzéstelenítőkrémet alkalmaztak, de még ez esetben is többet sírtak, mint a körülmetéletlenbabák.
11
Mielőtt döntenél a fiad körülmetéléséről, jobb, ha tisztában vagy en-nek a beavatkozásnak a lehetséges hosszú távú érzelmi következményeivel.Ha a vallásodban hagyomány a fiúk körülmetélése, talán jobb, ha találsz egyalternatív megoldást a szertartásra, ami sértetlenül hagyja a fiad péniszét.Az újszülött babák a körülöttük lévő emberek hangulatára is rendkívül ér-zékenyek,
12
Ha csalódott vagy a kisbabád nemét illetően, vagy ha valamiértnehezedre esik őt elfogadnod, azt valószínűleg meg fogja érezni, és emiattnyugtalan lesz és zavarodott. Ha félsz, hogy életben marad-e a babád, akkor ez a félelem átragad rá. Nem lehet kontrollálni szülés után az érzelmi állapo-todat, és képtelenség azt elrejteni a baba elől. De ha tudsz arról, hogy milyenlehetséges hatása van érzelmi állapotodnak a gyermekedre, akkor jobbantudsz majd segíteni neki kilábalni e korai traumatikus élmények lélektani ha-tásaiból.
 
22
A bölcs baba
Sokféle pszichoterápiával lehet segíteni felnőtteknek, hogy kigyógyuljanaka születésük okozta vagy egyéb korai traumából. Szerencsére a csecsemőkmég csecsemőkorukban képesek rá - ennek mikéntjét a 2. fejezet ismerte-ti s emiatt később már kevésbé szorulnak pszichoterápiára. Tehát nemszükségszerű, hogy a traumatikus születés negatív hatása egy életen át prob-lémát okozzon. Csak azoknál a csecsemőknél jelentkezhetnek később emi-att érzelmi problémák, akiknek nem adódott meg a lehetőségük kigyógyítanimagukat.
Hogyan tudok felkészülni arra, hogya szülés/születés élménye pozitív legyen?
A megfelelő táplálkozáson és orvosi ellátáson kívül több dolgot is te-hetsz, hogy nőjön a pozitív születés-/szülésélmény valószínűsége. A szülésrefelkészítő tanfolyamokon különböző légzési és relaxációs technikákat oktat-nak, amelyek gyakran feleslegessé teszik gyógyszer alkalmazását. Ezeken atanfolyamokon arról is információt kapsz, hogy vajúdás és szülés közben mireszámíthatsz. Minden várandós nőnek melegen javaslom hát egy ilyen tanfo-lyam elvégzését.A nő lelkiállapota befolyásolhatja a vajúdás lefolyását. Ha nem érzi magáta feladatra késznek vagy kellően érettnek, az tudattalanul akadályozhatja akitolást. Vajúdás közben a méhösszehúzódások okozta fájdalomérzet felidéz-het benne valamilyen korábban - például betegség vagy bántalmazás kap-csán - átélt testi fájdalmat, ami miatt tudattalanul fenyegetőnek élheti mega helyzetet. Ilyen esetben a nő mozgósítja a test veszélyre adott védekezőmechanizmusait (ez stresszreakció), ami szintén akadályozza a vajúdás me-netét. A szülés olyan tudatalatti emlékeket is felidézhet, amelyek a nő sajátszületésével kapcsolatosak, s ezek szintén nehézségekhez vezethetnek.
13
A vajúdás szintén nehézzé válhat, ha a nőt olyan helyzetbe hozzák, amely-ben gyengének, kiszolgáltatottnak, ijedtnek érzi magát, vagy ha siettetik. Avajúdó nőnek szüksége van arra, hogy úgy érezze: kontrollálhatja a folyama-tot; azt lássa, hogy a döntéseiben támogatják; szabadon azt tehesse, amiremegítélése szerint a fájdalom uralásához szüksége van; relaxálhasson. Hagynikell őt tetszése szerinti testhelyzetben vajúdni és a babát megszülni.Épp ezért a szülés alatt nagyon fontos a megfelelő érzelmi támasz. A té-ged segítő embereknek nyugodtaknak, türelmeseknek és bátorítóaknak kelllenniük, s bízniuk kell abban, hogy meg tudod szülni a babát. Elég erősnek
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!23
kell lenniük ahhoz, hogy kényes helyzetben kiálljanak a jogaid mellett, ésőszintén hinniük kell, hogy te tudod, mi számodra a legjobb. Egyes szülőnők azt akarják, hogy érintsék meg őket a méhösszehúzódások idején, má-sok jobb szeretik, ha nem nyúlnak hozzájuk. Két méhösszehúzódás közöttegyeseknek az segít, ha beszélhetnek, nevethetnek, sírhatnak vagy rázhatjáka testüket. Mások jobb szeretnek sétálni, masszázst kapni, meditálni vagycsöndben relaxálni egy kád meleg vízben. Ezek mind olyan feszültségoldómechanizmusok, amelyek segítséget nyújthatnak a jelentkező érzelmek és atesti fájdalom kezelésében.Sok tradicionális társadalomban egy - dúlának nevezett - segítő asszonynyújt támaszt a várandós nőnek a terhesség és a szülés idején, illetve a szü-lést követő időszakban. A dúla szerepe az, hogy az „anya anyja" legyen az-által, hogy gondoskodik a fiatalasszony érzelmi és testi szükségleteiről. Ez aszerep más, mint a szülés közben támaszt nyújtó személyé, aki gyakran azapa. A dúlás szülés ma már az ipari társadalmakban is egyre népszerűbb.Felmérések szerint a dúla jelenléte a vajúdás ós a szülés időszakában csök-kenti a fájdalomcsillapítás-igényt, és elősegíti a kismama szüléshez való pozi-tív viszonyulását.
14
Hat héttel a szülés után felmérték a dúlás és a dúla nélkülikismamák közti különbségeket. Az előbbi csoport tagjai közül többen szop-tattak, kevesebben lettek depressziósak, nagyobb önbecsülésről számoltakbe, és a babájukat jobban értékelték, mint a dúla nélküli kismamák.
15
Tehátmindenképpen érdemes a szülés idejére és az azt követő időszakra is - ababa apukája mellett - egy segítő személyt keresni.Ha bábás otthonszülést tervezel, valószínűleg könnyű lesz kapcsolatbanmaradnod az újszülötteddel. Ha kórházi szülést tervezel, akkor érdeklődhetsza kórház bevett eljárásmódjáról, és elmondhatod, hogy mik a te kívánságaid,már jóval a kiírt időpont előtt. A legtöbb orvos és kórház szívesen jár a páci-ens kedvében, és hajlandók előre megbeszélni a szülést és a szülést követőidőszakkal kapcsolatos kívánságokat. Fontos, hogy ne feledkezz meg a csá-szármetszés eshetőségéről sem! Tehát erre a szükséghelyzetre vonatkozóan isérdemes előre megállapodni a kívánságaidról. Ha császármetszés esetén vanlehetőséged választani, akkor a helyi érzéstelenítés előnyösebb, mint az alta-tás, mert így rögtön a baba kiemelése után már láthatod és megérintheted azújszülöttedet. Egyes párok írásos szülési tervet készítenek, amiben világosanközlik az óhajaikat. Ezt időben megmutatják az orvosnak és a szülésznőnek,és azt átbeszélik velük.
16
Az írott szülési terv átnyújtása különösen hasznosnagy kórház esetén, ahol a nővérek sűrűn cserélik egymást, és ahol esetlegazt sem tudhatod biztosan, hogy melyik orvosnál fogsz szülni.
 
24
A bölcs baba
Ha a páciens nem közli előre az óhajait, az orvosok és a nővérek a szá-mukra megszokott utat választják. A legtöbb kórház ma már beengedi azapákat a szülőszobába, de csak azért, mert sok szülő követelte ezt a változta-tást.
17
Lányom születése előtt időben közöltem óhajaimat az orvosommal. Aztkértem, hogy ne legyen semmiféle orvosi beavatkozás, hacsak nem létfontos-ságú. Azt is kértem, hogy a kórházi vajúdószobát használhassam a vajúdásraés a szülésre is, és hogy az ötéves fiam, a férjem, az anyám és a nővérem is jelen lehessen. A kéréseimnek eleget tettek, és így a lányom családi körben,gyönyörű módon jött világra.Az egészségügyi személyzet számára természetesen sokkal könnyebb, haa számukra megszokott módon zajlik a folyamat. De ne add be a derekad! Hanem sikerül egyezségre jutni az orvosoddal, akkor érdemes másik orvost vagykórházat keresni, illetve számításba venni az otthonszülés lehetőségét. Nekockáztasd, hogy esetleg kellemetlen meglepetések érjenek szülés közben!Semmi okod sincs bűntudatot érezned, ha a gyermeked esetleg nehezen jött a világra, vagy ha nem úgy történtek a dolgok, ahogy tervezted. Mindentmegtettél, amit csak tudtál. Ha valami miatt kiszolgáltatottnak érezted magad,mérges lettél vagy féltél, akkor hasznodra válhat, ha valakivel átbeszéled aszüléssel kapcsolatos élményeidet. Mondd el - többször is - a történetet egyfigyelmes hallgatónak! Az érzelmeid feldolgozásához talán arra van szükséged,hogy sírj, s hogy kifejezd a dühödet. A születést követő időszakban sok anyakönnyen elsírja magát. Fontos, hogy megengedd magadnak a könnyeket!A következő interjúban egy apa mesél csalódottságáról, amit a lánya csá-szármetszéssel történő világrahozatala közben és után érzett:Jane-en császármetszést végeztek. Kényszerhelyzet volt. Ott akartam len-ni, hogy lássam, ahogy megszületik a lányom. De kint tartottak a műtőelőterében, egyedül, egy asztalon ücsörögve. Hatalmas csalódás volt,hogy nem tudtuk együtt átélni ezt az eseményt. A gyerekorvos és a nővér egy kocsin a liftbe gurította gyermekünket, Jennifert, és onnan az emeleticsecsemőosztályra vitték. Így még csak meg sem érinthettem! Csak azüveg mögül bámulhattam. Nem jutott eszembe, hogy megkérjem a nővért,hadd érintsem meg a lányomat. Nem gondoltam, hogy lenne hozzá jo-gom, vagy hogy ez fontos volna. Ha lesz második gyerekünk, akkor már nem engedném meg, hogy ez megtörténjen! Teljesen máshogy csinál-nám. Ha újra ilyesmit próbálnának tenni, nem hagynám szó nélkül. Nemtudom, miért hallgattam. Olyan szakszerűnek tűntek. Teljesen kívülállónakéreztem magam. Nem tudtam, hogyan lépjek fel, mit mondjak vagy hogy
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!25
mondjam. Nem jutott eszembe, hogy megérinthetem, hogy megfoghatoma lányomat. Minden olyan gyorsan történt. Ráadásul semmi tapasztalatomsem volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell kézbe venni egy kisba-bát. Olyan törékenynek tűnt. Azt gondoltam, hogy férfiként jobb, ha nemnyúlok hozzá, és a nővérekre bízom a dolgot... Emlékszem, hogy utánahazajöttem és sírtam.Bár a születési trauma ugyan egy egész életen át hatással lehetne a ba-bádra, szerencsére azonban
a kisbabák képesek érzelmileg abból kigyógyulni,
még csecsemőkorukban. Ha tehát gyermeked traumatikus körülmények kö-zött született, az még nem jelenti, hogy az őt egész életére „megrongálná",ugyanis segíteni tudsz neki! A második fejezet részletesen ismerteti, hogymiként tudod felismerni és kiaknázni a kisbabák természetes öngyógyító ké-pességét.Szülés után fontos, hogy eleget pihenj, és hogy megvárd, amíg teljesenfelépültél, mielőtt visszatérsz a mindennapi elfoglaltságaidhoz. A nyugati tár-sadalmakban a nőktől elvárják, hogy gyorsan visszatérjenek a szokványostevékenységeikhez, és hogy úgy gondoljanak a szülésre, mint az életvitelükrövid ideig tartó megszakítására, mint egy futó kellemetlenségre. Egészségedlátja előnyét, ha ellenállsz ennek a mentalitásnak, és úgy tekintesz a szülés-re, mint egy nagy élettani és érzelmi változásra, ami több hétig tartó felépü-lést és hozzászokást igényel. Amikor megtervezed a szüléssel kapcsolatosteendőket, jusson eszedbe, hogy szülés után jól jön, ha van megfelelő segít-ség! Szervezd meg, hogy legyenek, akik segítenek a főzésben, a takarításban,a mosásban, akik érzelmi támaszt nyújtanak neked, és lehetővé teszik, hogyidőnként kicsit külön is lehess a kisbabádtól! Minél több segítséget kapsz,annál kisebb a valószínűsége, hogy szülés után depresszió vagy valamilyenegészségügyi probléma jelentkezzen.
Hogyan erősíthetem a kapcsolatomata csecsemőmmel a szülés után?
A kötődés az a folyamat, amely során a szülő „beleszeret" a kisbabájába.Mindkét szülő kötődhet erősen a csecsemőhöz. Felmerült, hogy az anya-csecsemő kötődés kialakulása szempontjából kulcsfontosságú a korai, közelikontaktus. A születést követő első órában a legtöbb olyan baba, akinek azanyja a szülés közben nem kapott gyógyszert, csöndes, szemeit nyitva tartja,
 
26
A bölcs baba
és éber állapotban van. Néhány kutatás arra utal, hogy az anyánál ez érzékenyidőszak a kötődés kialakulásához, hasonlóan bizonyos állatfajokhoz, ahol azállatanyai kötődésben szintén kimutatható egy szenzitív periódus.Egy sok nőt érintő vizsgálatban elemezték az anya és az újszülött közötti,korai kapcsolat hatását. Kiderült, hogy az újszülöttükkel a szülés után rögtönkontaktust teremtő anyák sokkal kevésbé hajlottak arra, hogy egy hónaposcsecsemőjüket valaki másra hagyják, mint azok az anyák, akiknek nem voltkorai kapcsolatuk az újszülöttükkel. Az első csoportba tartozó anyák többetvigasztalták kisbabájukat, amikor az orvosi vizsgálat közben sírt; etetés köz-ben hosszabb ideig néztek rájuk; és többször simogatták őket meg, mint amásodik csoport tagjai. Az is kiderült, hogy az első csoportba tartozó anyákhosszabb ideig szoptatták csecsemőjüket, s hogy gyermekeik ötéves ko-rukban mért IQ-szintje magasabb volt, mint a második csoport esetében.A vizsgálatot végző kutatók összességében arra jutottak, hogy a gyermekszületését követő első percekben és órákban létezik egy szenzitív periódus,ami optimális az újszülöttel való kötődés kialakítására.
18
Újabb kutatások sze-rint a korai kötődés szempontjából döntő jelentőségű, hogy az újszülött ajkaimegérintik-e az anya mellbimbóját.
19
Evolúciós szemszögből nézve fajunkfennmaradásához fontos az anya és az újszülött közötti erős kötődés. Egyesállatfajoknál - például a majmoknál és az emberszabású majmoknál - a kicsikaz anyjuk bundájába tudnak kapaszkodni. Más állatoknál - például a kacsák-nál - a fiókák ahhoz kötődnek, akit először meglátnak, vagyis általában azanyjukhoz, és követik őt mindenhová. Ezt a jelenséget imprintingnek nevezik.Ezeknél az állatfajoknál az utódok életben maradásához nem fontos, hogy azanyában forró szeretetérzés alakuljon ki irántuk.Az embercsecsemők azonban végtelenül kiszolgáltatottak, és nem tudnaksem az anyjukba kapaszkodni, sem követni őt. A természet ezért másfajtamechanizmussal biztosította, hogy el ne hanyagolódjanak, s ily módon az em-beri faj fennmaradjon. Ez a mechanizmus: az anyai kötődés, az anyai szeretet.Hasonló az imprintinghez, csak épp az irány fordított: itt ugyanis az anya kezdkötődni a kicsinyéhez.A következő interjúban egy anya számol be a (gyógyszerhatás nélkül szü-letett) kisfia iránti érzéseiről:Amikor megszületett, meleg érzés árasztott el. Egyszerűen boldog voltam.A fiam gyönyörű volt és tökéletes, Egész éjszaka a karomban tartottam, ésbeszéltem hozzá. Az első pillanattól kezdve hihetetlenül intenzív szeretetetéreztem iránta. A terhességet rendkívül pozitív élményként éltem meg, és
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!27
teljesen biztos voltam abban, hogy akarom a gyereket. Annyira örültem,hogy egészséges! Valahányszor rápillantottam, teljesen megindított en-nek a kis emberkének a látványa. Alig tudtam levenni róla a szememet.Megrendültnek és izgatottnak éreztem magamat, és mindenkinek el akar-tam mesélni a velem történteket.Az újszülöttek apjukra gyakorolt hatását is megvizsgálták. A kutatók azttalálták, hogy az apák általában az első három napban kezdenek el kötődéstérezni az újszülöttük iránt. Ezt a kötődést az újszülött iránti aggodalom, a kap-csolat elmélyülése, és a gyerek iránti érdeklődés jellemzi.
20
Az otthonszüléssel kapcsolatos megfigyelésekből az derült ki, hogy akik jelen vannak a vajúdásnál és a szülésnél, azok erősebben kötődnek az új-szülötthöz - függetlenül attól, hogy rokonságban állnak-e a kisbabávalmint azok az ismerősök, akik nem voltak tanúi a születésnek.
21
Az apa és acsecsemő közti kötődés szempontjából ezért kulcsfontosságú, hogy az apalehetőleg jelen legyen a szülésnél. Az apáknak - épp úgy, mint az anyáknak- gyermekük születése közben szükségük van egyfajta kontroll érzésére. Haaz események meghaladják ezt az uralhatóságérzetüket, akkor tehetetlennekés talán hibásnak is érzik magukat, negatív élményként élhetik meg a szülést,ami károsan befolyásolhatja a kisbabájukhoz való kötődésüket.Bizonyított tény, hogy az apa és az újszülött közti, a születést követő na-pokbeli kontaktus fontos tényező az apa kötődési érzésének a növelésében.
22
Azok az apák, akiket arra kértek, hogy a születést követő első három napbanlegalább kétszer vetkőztessék le az újszülöttüket, s hogy ezen időszakban- összességében - egy órán keresztül nézzenek a baba szemébe, gondos-kodóbban viselkedtek gyermekükkel az első három hónapban, mint azok azapák, akiktől nem kérték ezt.A következő interjú során az apának könnyek gyűltek a szemébe, ahogy afia születése alatti és utáni érzelmeiről beszélt. Ez a példa jól illusztrálja, hogy- egy pozitív születésélményt követően - milyen erős kötődés alakulhat ki apaés újszülött gyermeke között:Megláttam, ahogy Randy fejebúbja megjelenik, rajta nedves, feketehajtincsekkel. Amikor végre kibújt, egyszerűen elsöpörtek az érzel-meim. Leírhatatlan volt. Egyszer csak megtörtént az, amire oly rég-óta vártunk. Miután egymást követően mindketten a karunkba vettükRandyt, erős fény alá helyezték. Odaléptem hozzá. A szemeit az élesfény miatt csukva tartotta. A kezemet a szeme elé helyeztem, hogy
 
28
A bölcs baba
megvédjem a fénytől, és csak ültem, és bámultam őt. Azt hiszem,beszéltem is hozzá. Hamarosan kinyitotta a szemét, csak feküdt ésnézett engem. Hihetetlen erős kommunikációt éreztem kettőnk között.Talán fél óráig is eltartott ez. Kifejezetten azt éreztem, hogy lát engem.Emlékszem, hogy nagyon erős szeretetet éreztem iránta. Ezek meghittpercek voltak közöttünk, jóllehet a szülőszoba kellős közepén voltunk,ahol emberek járkáltak körülöttünk, amiből én semminek sem voltam atudatában. Számomra csak mi ketten léteztünk ott.Tehát nagyon ajánlatos, hogy az apa tanúja legyen a születésnek, éshogy a születést követő órákban és napokban kapcsolatot teremtsen az új-szülöttel, hogy a kötődési folyamat elkezdődhessen. Ettől az apák nagyobbvalószínűséggel
akarnak 
majd részt venni a baba gondozásában.Az anyák nem feltétlenül kötődnek erősebben a kisbabájukhoz, mint azapák, de a hormonális és egyéb élettani tényezők hatnak a babával való kap-csolatukra - legfőképp, ha szoptatnak is ezért a kötődésük mindenképp
különbözik 
az apa és a kisbaba kapcsolatától.Ha megfosztottak attól a lehetőségtől, hogy a szülés után rögtön kontak-tusba lépj a csecsemőddel, s így kimaradt egy korai alkalom a gyermekeddelvaló kötődésre, akkor természetes, hogy emiatt most szomorkodsz. De ne ag-gódj, ettől még nem válsz szükségszerűen elutasítóvá vagy gorombává. Soktényezőtől függ az, hogy valakiből milyen szülő lesz. Rengeteg anya és apakötődik szorosan a kisbabájához, és válik kiváló szülővé, holott nem kaptaklehetőséget a korai kontaktusra. Valójában nem minden kutató ért egyet a ko-rai kötődéssel kapcsolatos vizsgálatok eredményeivel, és néhány tanulmánynem tudta kimutatni, hogy a szülést követő korai kontaktus hiánya negatívanhatna az anyai szeretetre.
23
Akadnak olyan szülők, akik azt tapasztalják, hogy - ha a természetes, ko-rai kötődés folyamatát valami akadályozta - később alakul ki bennük erőskötődés. A szülő és a gyerek között a gyermek életének bármelyik pontjánkialakulhat az erős kötődés, és a kapcsolatuk ekkor minden esetben javul. Demielőtt a kötődés érezhetővé válna, az anya és/vagy az apa szükségét érezheti,hogy kifejezésre juttassa amiatti fájdalmát, hogy a szülés után a gyermekétőlelválasztották. Egy anya ezt írta: „A fiam már 15 éves volt, amikor végre meg-sirattam, hogy a születése után nem lehetett rögtön velem. Tizenöt évünkbetelt, hogy olyan kötődést alakítsunk ki, amilyent mindig is szerettem volna.Útjába állt ennek a szomorúságom, holott rengeteg szeretet élt bennem.
24
A testi kontaktus elősegíti a kötődés folyamatát, még akkor is, ha nem
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!29
közvetlenül a születést követően történik. Számos kórház újszülöttosztályánalkalmazzák koraszülöttek esetén a „kengurumódszert". Az anyákat (és néhaaz apákat is) arra kérik, hogy - naponta és több órán át - tartsák a mellka-sukhoz ölelve a kisbabájukat (úgy, hogy a kisbaba és a szülő bőre összeér- jen). A kengurumódszert Kolumbiában fejlesztették ki, majd Európában és azEgyesült Államokban is elterjedt. A kutatók azt találták, hogy azok az anyák,akik használták a kengurumódszert, erősebb kötődést éreztek a csecsemőjükiránt, és velük kapcsolatban kompetensebbek lettek, mint azok az anyák,akiknek a koraszülött gyermeke a hagyományos, inkubátoros ellátásban ré-szesült. A csecsemőknek is hasznára válik a kengurumódszer: jobban alsza-nak, és ritkább náluk a légzéskimaradás.
25
A szoptatás közeli és intim kontaktust teremt az anya és a csecsemő kö-zött, naponta többször is. Ez is - különböző hormonok révén - hozzájárul azanyai kötődésérzés kialakulásához. A szoptatós nőknél magas a prolaktin ésaz oxitocin - az „anyai hormonok" - szintje, ami miatt erős vágyat éreznekarra, hogy kisbabájukkal fizikai kontaktusba kerüljenek.
26
Ráadásul, a szop-tatás hatására néhány anya kellemes méhösszehúzódásokat érez, ami enyheorgazmushoz hasonló érzés. (Azt azonban fontos tudni, hogy ezek az ösz-szehúzódások közvetlenül a szülés után még elég fájdalmasak tudnak lenni.Akkor az a szerepük, hogy csökkentsék a vérzést, és hogy segítsék a méheredeti méretre történő visszazsugorodását. Sok nő először fájdalmat érez amellbimbójában. Ám ezek legtöbbször csupán átmeneti kellemetlenségek.) Aszoptatás - a szeretkezéshez hasonlóan - örömteli érzést kelt, mert mindkéttevékenység a reprodukciós folyamat része, vagyis arra szolgál, hogy bizto-sítsa az emberi faj fennmaradását.Bár a szülést követő kontaktus és a szoptatás segít, hogy kötődj a kis-babádhoz, de a kötődés ezek nélkül is kialakulhat. Sok szülő számára már a puszta tény, hogy a kisbaba biológialag hozzájuk tartozik, elég a szoroskötődésérzés megjelenéséhez. De még ez sem feltétlenül szükséges, hiszenrengeteg szülő nagyon szoros kötődést érez az örökbefogadott kisbabája iránt.A kötődésérzés tehát összetett jelenség, amit több tényező is befolyásol.A kisbabák születésüktől kezdve sok szempontból különböznek egymás-tól, az örökletes tényezőktől és az őket a születés előtt ért hatásoktól függően.Ezek a különbségek jelentős mértékben befolyásolják a szülő-csecsemő kap-csolatot. Egy aktív baba hatalmas örömmel tölthet el, ha te magad is aktív,mozgékony ember vagy. Ha azonban jobban szeretsz csöndben ülni és olvas-ni vagy zenét hallgatni, akkor valószínűleg közelebb érzed magad egy olyanbabához, aki imád hosszú órákon át nyugodtan nézelődni. Előfordulhat, hogy
 
30
A bölcs baba
különösen nehéznek érzed a kisbabádhoz való kötődést, ha nagyon sokat sír,és nem áll rá egy kiszámítható étkezési és alvási menetrendre.Egyéb tényezők is befolyásolhatják az érzelmeidet: a baba neme, a testi jellegzetességei (kire hasonlít), és az esetleges egészségügyi problémája vagyfogyatékossága. Ez esetben szükséged lehet arra, hogy kifejezd az emiattibánatodat, Próbálj olyan embert találni, aki meghallgat, és nem pirít rád, ami-ért bevallod, hogy a kisbabád nem olyan lett, mint amilyennek elképzelted.Ha úgy véled, hogy a kisbabádat nem szereted eléggé, és emiatt bűn-tudatot érzel, akkor tudd, hogy egyetlen szeretetlen érzés sem a te hibád. Haegy helyzettel kapcsolatban valamennyi tényezőt a mérlegre tesszük, kiderül,hogy minden szülő a képességeihez mérten a legjobbat cselekszi. Fontos,hogy becsüld magad, és szülőként az erősségeidre fókuszálj! Gondolj arra,hogy - az esetleges szülési komplikációk, a korai kontaktus hiánya, a szop-tatási nehézségek, az egészségügyi problémák vagy egyéb stressz ellenére- milyen jól gondját viseled a gyermekednek!Ha nem érzed, hogy szorosan kötődnél a csecsemődhöz - bármi miatt is-, akkor azt hiheted, hogy a kisbabádnak nincs rád szüksége, vagy nem akar- ja, hogy magadhoz öleld. Tévedés! A kisbabádnak nagyon nagy szüksége vanrád, és szülőjeként te vagy a legalkalmasabb ember arra, hogy a szükségleteitkielégítsd. Tehát ne húzódj el a kisbabádtól! Minél többet öleled magadhoz,várhatóan annál forróbb szeretetet fogsz iránta érezni.
Mire van szüksége az újszülöttemnek?
Az emberi faj egyedei hatalmas aggyal rendelkeznek, ami nagyméretű ko-ponyát igényel. Ezért az emberi magzat a fejlődésének a korai stádiumában jön világra. A magzat ugyanis nem férne át a szülőcsatornán, ha a születéskésőbb történne, amikor az agy már nagyobb. Abba belehalna a gyerek ésaz anyja is.
27
Az emberi faj fennmaradása érdekében így az emberi újszülöt-tek kiszolgáltatottabbak, mint más emlős lények újszülöttei. Emiatt néhánypaleontológus a születést követő első évre a gesztációs (terhességi) időszakrészeként tekint. Szerintük a gesztációs időszak csak az agy gyors növeke-désének befejeződésével ér véget, ami azt jelenti, hogy az emberi faj eseténa gesztáció nem 9, hanem 21 hónapig tartó folyamat.
28
Az újszülöttek ugyanmár látnak és hallanak, képesek a szociális interakcióra, de a melegség, avédelem és az élelem szempontjából jó ideig még mindig teljes mértékbenmásoktól függenek.
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!31
Ezért a születést követő időszakra úgy érdemes tekintenünk, mint a szüle-tést megelőző időszak közvetlen folytatására. Az újszülött babák szükségleteiennek függvényében alakulnak. Tehát olyan stimulációktól fejlődnek, amelyekhasonlítanak a méhen belül megtapasztaltakra. Ilyen szükséglet például a me-legség, a bőr érintése, a test megnyomása, a mozgás, a szívdobogás és azanya hangjának hallása, valamint az anya testéből származó táplálék. Ezeketa szükségleteket úgy lehet a legjobban kielégíteni, ha a kisbabánkat hordoz-zuk, és ő akkor ehet, amikor akar. Tehát a szüléssel és a köldökzsinór elvá-gásával a csecsemő ténylegesen ugyan szeparálod ott az anya testétől, demég nem áll készen arra, hogy teljesen különváljon egy másik emberi testtől.Fontos megjegyezni, hogy nem kizárólag az anyának kell kielégítenie ezeketa szükségleteket. A biológiai anyának elsősorban a csecsemő anyatej igényétkell kiszolgálnia, azonban semmi akadálya, hogy a csecsemő testi kontaktusiránti igényét valaki más, a babát szintén szerető személy elégítse ki.
AZ ÚJSZÜLÖTTEK SZÜKSÉGLETEI
• Melegség• Fizikai kontaktus (érintés vagy karban tartás)• Gyengéd mozgatás (hintáztatás)• A szívverés hangja• Az anya és az apa nyugodt hangja• Érzékeny ráhangolódás a felnőttek részéről• Gyors reagálás a sírásra• Éhség esetén szoptatás• Védelem a túlingerléstőlAz emberiség őstörténetében az anyák valószínűleg többnyire hordoz-ták a csecsemőjüket. Az őskorban a csecsemők még feltehetően - a ma- jomcsecsemőkhöz hasonlóan - kapaszkodtak az anyjukba. A mai újszü-lötteknek két olyan reflexe működik még az első hónapokban, amelyekvalószínűleg ennek a kapaszkodásnak a maradványai: a Moro-reflex és afogóreflex. Ha az újszülöttet megijesztik, vagy ha számára hirtelen esést szi-mulálnak, akkor a baba - a karjait behajlítva - gyors kapaszkodó mozdulatottesz (Moro-reflex). A fogóreflex akkor váltódik ki, ha a csecsemő tenyerébevalamilyen tárgyat helyezünk. A két reflex egyszerre is kiváltható. Amikor a
 
32
A bölcs baba
csecsemők korábban az anyjuk bundájába kapaszkodtak, bármilyen hirtelenmozdulat kiválthatta ezt a két reflexet, aminek hatására a csecsemő erősebbfogást talált, így csökkentve a leesés esélyét. Ennek egyértelmű túlélési értékevolt. A szőrzet elvesztésével az embercsecsemők azonban már nem tudnakaz anyjukba kapaszkodni. Helyette az erős szülői kötődés biztosítja, hogy acsecsemők megkapják azt az emberi kontaktust és védelmet, amire életbenmaradásukhoz szükségük van.Intézetben elhelyezett gyerekekkel kapcsolatos tanulmányok azt mutattákki, hogy az egyéni anyai gondoskodás alapvető fontosságú a túlélés szem-pontjából. 1915-ben, a Baltimore-i árvaházban a csecsemők 90%-a meghalta felvételüket követő első évben.
29
Az 1940-es években az amerikai árvahá-zakban - a megfelelő táplálás és a lelkiismeretes orvosi ellátás ellenére - acsecsemők egyharmada meghalt. Ez idő tájt az Egyesült Államokban jobbáramég dr. Luther Holt gyermeknevelési módszereit alkalmazták, aki úgy vélte,hogy veszélyes, ha a kisbabákat túl hosszan tartják ölben.Azok az intézeti gyerekek, akik életben maradtak, gyakran nem növeked-tek normálisan. Ez az állapot „deprivációs törpeség" (megvonásos törpeség)néven vált ismertté. A tudósok ma úgy vélik, hogy azok a kisgyerekek, akikmegfelelő táplálás és egészségügyi ellátás mellett nem nőnek (vagy meghal-nak), a fizikai kontaktus hiánya okozta, tartós stressz áldozatai.A kutatók fölfedeztek néhány olyan mechanizmust, amin keresztül a stresszmegakadályozhatja a növekedést.
30
A stressz hatására ürülő hormonok egyi-ke a kortizol. Az a szerepe, hogy mobilizálja a tartalék energiát, hogy fizikaiveszély esetén az élőlény megvédhesse magát. Ha azonban hosszú ideig túlsok kortizol kering a vérben, az már akadályozza a növekedést, és gyengíti aímmunreakciókat. Ez segít megérteni a magas halálozási arányt azokban azárvaházakban, ahol a csecsemők nem részesültek gyengéd gondozásban.Egyes felmérések szerint azok a cumisüvegből táplált csecsemők, akiketetetés közben karban tartanak, jobban emésztik a tejet, mint azok, akiket nemfognak.
31
Ez is része lehet az intézeti csecsemőknél tapasztalt „deprivációstörpeség" magyarázatának, őket ugyanis - az elégtelen számú alkalmazottmiatt - gyakran odatámasztott üvegből etették.A növekedés gátoltsága azonban csak egyike azon problémáknak, ame-lyekkel azok a gyerekek küzdenek, akik túlélték ezeket az intézeti éveket.Évtizedek óta ismert tény, hogy azok a gyerekek, akik kevés alkalmazottaldolgozó intézetben nevelkednek, ahol minimális testi érintést kapnak, kog-nitív és szociális készségek szempontjából is alulfejlettek.
32
Ez - részben - akortizol stresszhormon egy másik mellékhatása. Túlzott mennyiségben ez a
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!33
hormon ugyanis megrongálhatja az agy hippokampusznak nevezett részét,ami tanulási és emlékezési károsodáshoz vezet. A súlyosan elhanyagolt romá-niai árváknál magas kortizolszintet találtak, és vizsgálatukkor a legmagasabbkortizolszintű gyerekek nyújtották - nyelvi-, motoros- és szociális készségekszempontjából - a leggyengébb teljesítményt.
33
Állatkísérletekben - a magasabb kortizolszint mellett - egyéb elváltozá-sokat is találtak azoknál a fiatal emlősállatoknál, amelyeket születésük utánelválasztottak anyjuktól. Agyukban csökkent néhány neurotranszmitter (idegiingerületet átvivő anyag) szintje - konkrétan a katekolaminé és a szerotoninévalamint az opiátreceptorok* száma.
34
A jelek szerint a korai nélkülözés - akevés érintés és a gyengéd gondozás hiánya - maradandó változást okoz-hat az embercsecsemő neurobiológiai rendszerében, ami miatt hajlamosabbáválik depresszióra, szorongásra, kábítószer-használatra és talán a későbbierőszakra is.Az olyan társadalmakban, ahol a felnőttek gyakran megérintik és hordoz-zák a csecsemőket, általában kevesebb erőszak tapasztalható, mint azok-ban a társadalmakban, ahol a csecsemőgondozás csupán az etetésre, afürdetésre és a tisztába tételre korlátozódik.
35
Jean Liedloff több évet töltötta venezuelai jekána indiánokkal, és a felnőttkori békésségüket annak a gya-korlatnak tulajdonította, hogy kielégítik kisbabáik testi kontaktusra irányuló,korai igényét. Az
elveszett boldogság nyomában
című könyvében a születéstkövető első évet Liedloff „karban tartott fejlődési fázisként" írja le, mert akkor a csecsemőkben veleszületett, biológiai igény él a folyamatos fizikai kontak-tusra és gyengédségre.
36
A következőkben külön-külön, részletesen tárgyalom a csecsemő külön-böző, korai szükségleteit.
Hogy tudom a legjobban kielégíteni a csecsemőm érintésre,ringatásra és a szívdobogás hallására vonatkozó igényét?
A kisbaba érintésre való érzékenysége már jóval a születést megelőzően
teljesen kifejlődik. A méhben a magzat bőrét folyamatosan ingerli és masszíroza
a magzatvíz és a méh fala. A bőr stimulációja az egyik első olyan dolog, amirévén a baba megtapasztalja a saját testét. Az érintés alapvető szükséglet
* Az agy, a gerincvelő és az emésztőrendszer egyes sejtjein lévő olyan „kikötök", amelyekhez
az ópiumhoz hasonló vegyületek molekulái illeszkednek, s ezért ott kapcsolódni tudnak.
 
34
A bölcs baba
a kisbaba fejlődésében, amin keresztül tudatába kerül a saját létezésének.Az érintés szinte szó szerint „életre hívja" a kisbabákat. A bőr stimulációjakülönböző módon történhet: pl. érintéssel, öleléssel, paskolgatással, ciróga-tással, masszírozással és szoptatással.A felmérések azt mutatják, hogy az érintés drámai hatást gyakorol a cse-csemők fejlődésére. Egy kísérletben intézeti csecsemőket 10 napon keresz-tül, naponta 2x10 percig, érintéssel stimulálták. Ezek a csecsemők jobbanfejlődtek többek között nyelvi és szociális szempontból, mint azok a társaik,akik nem részesültek ebben a hatásban.
37
A koraszülött csecsemők szintén rendkívül nagy hasznát látják az érintés-nek. Egy vizsgálatban azon koraszülött csecsemők testsúlya, akik 10 napigérintéses stimulációt kaptak (naponta 3x15 percen át), majdnem 50%-kalgyorsabban gyarapodott, mint a kontrollcsoport tagjaié. Érdekes, hogy a kétcsoportnál az etetések száma és a bevitt kalória mennyisége is azonos volt.
38
A kutatók azt is felfedezték, hogy az újszülött csecsemők kortizolszintje csök-ken a masszázs idején, ami mutatja, hogy az érintés azonnali jótékony élettanihatást fejt ki.
39
Az érintés és az ölelés a fájdalom hatását is csökkenteni képes. Azok acsecsemők, akiket az anyjuk magukhoz ölelt (úgy, hogy a bőrük összeért),miközben a sarkukat - orvosi beavatkozás részeként - megszúrták, rövidebbideig sírtak, mint azok a babák, akiket eközben nem tartottak kézben.
40
Az első pár hónapban a csecsemőkre nagyon jó hatással van, ha sokat dé-delgetik, simogatják az egész testüket. Körülbelül három hónapos korától egé-szen addig, amíg hasra nem fordul vagy elkezd mászni, a mélyebb masszázskitűnő módja a taktilis stimulációnak (érintéses ingerlésnek). Leboyer 
LovingHands (Szerető kezek)
című könyvében leírja, hogy hogyan masszírozzuk azilyen korú babákat.
41
Miután a gyermeked megtanul mászni, elképzelhető, hogymár nem akar hosszasan egy helyben feküdni. Azonban még ekkor is masz-szírozhatod, cirógathatod, ha hagyja. Mindig is folytathatod az öleléseket, azösszebújásokat. Nincs olyan gyerek, aki túl idős lenne az ölelgetéshez. Az em-bereknek egész életük során szükségük van érintésre és ölelésre.Akadnak olyanok, akik - nem bántó szándékkal, de - úgy érintik meg akisbabát, amitől ő tehetetlennek érzi magát. Például megcsiklandozzák vagy játékosan megcsipkedik. Bár a babák sokszor felnevetnek ilyenkor, ám ez anevetés valójában esetleg enyhe félelmet jelezhet. A legtöbb fiatal baba úgyreagál a csikizésre, hogy megfeszíti a testét, fészkelődik, felhúzza a lábait,és a karjaival kapálódzik, hogy a csiklandozó kezet ellökje. A gyöngéd sze-retgetésre teljesen másképp reagálnak: az egész testük elernyed az örömtől.
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!35
Fontos, hogy odafigyeljünk a babák jelzéseire, hogy tudjuk, mi a megfelelőtípusú érintés számukra. (A csiklandozásról az 5. fejezetben még szólok.)A tudatos érintés művészete nem könnyű feladat azoknak a felnőtteknek,akik a saját csecsemőkorukban nem részesültek elegendő fizikai kontaktusban.Nagyon kevés felnőtt kapott elegendő tudatos érintést csecsemőként. Esetleghosszú időszakokra - emberi kontaktus nélkül - magadra hagytak, majd nyers,durva mozdulattal értek hozzád, szigorúan bántak veled, esetleg még szexuálisvisszaélést is átéltél. Ebben az esetben nehéznek találhatod, hogy testileg sze-retettel és támogatóan viszonyulj a gyermekedhez, esetleg szorongást, sőt el-lenérzést is érzel a gyermeked gyámoltalan, meztelen teste láttán. Ahhoz, hogyszeretettel tudd megérinteni a csecsemődet, fontos, hogy tudatába kerülj ezenérzéseidnek, és képes legyél kapcsolatot találni saját múltaddal.Számos kultúrában régen az anyák a születés után hónapokon keresztülszorosan bepólyálták a csecsemőjüket, hogy azok ne tudjanak mozogni. Apólyázást ma már szükségtelennek, sőt ártalmasnak tartják. Néhány újszülöttazonban élvezi, ha szorosan betekerik egy takaróba, ami a pólyázás modern-kori formája. A méhben, a terhesség vége felé, a babáknak ugyanis nincstúl sok helyük a mozgáshoz, és hozzászoknak ahhoz a nyomáshoz, amit améh fala kifejt a testükre. A születést követően emiatt sok újszülött bepánikol,amikor a szabad tér szokatlan érzésével találja magát szembe. A jelek sze-rint a biztonság érzését kelti bennük a testükre gyakorolt nyomás, valamintvégtagjaik mozgásának korlátozása. Néhány kutató azt észlelte, hogy - 2 és5 napos életkor között - a bepólyázott (takaróba csavart) csecsemők szívve-rése a számukra stresszt jelentő inger hatására kevésbé gyorsult fel, mint apólyázatlan csecsemőké.
42
Vannak azonban olyan kisbabák is, akik nem szeretik, ha szorosan beteke-rik őket. Még az ezt eleinte kedvelő babák is idővel több mozgásszabadságravágynak, A csecsemők számára fontos, hogy szabadon mozoghassanak, ésfejleszthessék a motoros készségeiket. Azok a kisbabák, akiket akaratuk el-lenére szorosan takaróba csavarnak, később esetleg fejlődési problémákatmutathatnak. Később bármilyen korlátozó szituáció, mint például beszíjazvaülni a repülőülésben, emlékeket hozhat elő a korai korlátozottságról, aminekhatására az illető bepánikol hat. Tehát a szoros betekerést csak addig szabadalkalmazni, amíg a babád el nem kezd ellenkezni. A pólyázás helyett azzaltudsz biztonságérzetet adni neki, ha szorosan magadhoz öleled. Ez egyúttalenyhe nyomást is gyakorol a testére.Megszületése előtt a magzat folytonos mozgást érzékel, hiszen az anyalégzése - még alvása közben is - szelíden ringatja. A kisbabák ringatása ősi
 
36
A bölcs baba
módszer, aminek jótékony hatását kísérletekkel is igazolták, különösképpena koraszülött babáknál. Vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a szelíd ringatás jótékonyan hat a koraszülött csecsemők neuromuszkuláris (ideg- és izom-rendszerének) fejlődésére, valamint segít a légzés szabályozásában.
43
Az időre született csecsemők esetében is jótékony hatású bizonyosmennyiségű mozgásos ingerlés (amit „vesztibuláris stimulációnak" neve-zünk).
44
A ringatás, a hintáztatás, a táncolás, a hancúrozás és a levegőbe do-bálás mind segítik a vesztibuláris stimulációt, és a babák általában valameny-nyit nagyon élvezik. Az is előnyös a babák számára, ha lehetőségük adódiktestüket a gravitációhoz igazítani, miközben különböző pozíciókban tartjákőket. A kisbabák akkor veszik leginkább hasznát a vesztibuláris stimulációnak,amikor vidámak és éberek. Amikor sírnak, akkor általában másfajta figyelemválik a legnagyobb előnyükre (ahogy majd ezt a 2. fejezetben megtárgyaljuk).Születésük előtt a szívdobogás hangja folytonos inger a csecsemők szá-mára, aminek a jelek szerint a születést követően is fontos szerep jut. Egykísérletben a kutatók azt találták, hogy a mesterségesen keltett, percenkénti72 szívdobogáshangot halló újszülöttek súlya gyorsabban gyarapodott, éskevesebbet sírtak, mint a kontrollcsoportba tartozó babák, akik nem hallottakszívdobogáshangot. Ha azonban a mesterségesen keltett szívdobogáshangfrekvenciáját percenként 128-ra emelték, akkor az azt halló újszülöttek többetsírtak, mint a kontrollcsoport babái. A kutatás azt is kimutatta, hogy mind a jobb-, mind a balkezes anyák gyakrabban tartják a gyermeküket a bal ol-dalukon, mint a jobbon.
45
Ezt valószínűleg azért teszik - bár nem feltétlenültudatosan -, hogy a kisbabák jobban hallják az ő szívdobogásukat.Manapság a nyugati kultúrákban a csecsemők meglehetősen hosszúidőt töltenek kiságyban, gyermekülésben vagy járókában. Ez nem elégíti kikellőképpen az érintés, a mozgás és a szívdobogás hallása iránti igényüket.E szükségletek kielégítésének a legjobb módja, ha az idő nagy részében akarodban tartod őt, illetve magadon hordod. Akkor is, amikor ébren van, ésakkor is, amikor alszik. Sokféle babahordozót lehet ma már kapni, amelyneksegítségével kényelmesen magadra „kötheted" a babádat.
Hogyan beszéljek a csecsemőmhöz?
Az érintés és a mozgás testi szükségletén kívül segít a csecsemőknek akörülöttük lévők látványának és hangjának megfigyelése is, hogy önmagukés a világ tudatára ébredjenek. A csecsemőkre jótékony hatású, ha láthatják
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET! 37
szüleik örömteli arcát, és hallhatják az ő szeretetteljes hangjukat, még akkor is, ha kezdetben nem értik a szavak jelentését. Az emberi faj egyik legfonto-sabb képessége a beszédkészség, és a csecsemők veleszületett hajlamotmutatnak szociális interakcióra. Aktívan igyekeznek kölcsönös párbeszédbevonni a szüleiket, a tekintetükkel, izgatott mozgásukkal, gőgicséléssel, majd- a hatodik-nyolcadik héttől - mosolygással is. Olyan vizsgálatokban, amikor arra kérték az anyákat, hogy ne reagáljanak ezekre a jelzésekre, a három hó-napos csecsemők hamar feszültté váltak.
46
Azokban a tradicionális, törzsi kultúrákban, ahol a csecsemők halálozásiaránya rendkívül magas, a szülők nagyon keveset beszélnek a csecsemőkhöz.Ehelyett - minimális stimuláció mellett - igyekeznek a csecsemőket nyugod-tan és jóllakottan tartani, amíg a csecsemőkor sérülékeny időszaka végetnem ér.
47
Ezekben a kultúrákban az elsődleges prioritás: a csecsemők életbenmaradásának biztosítása. A nyugati kultúrákban - valószínűleg részben azalacsonyabb csecsemőhalálozási arány miatt - a szülők már az első percektőligyekeznek kommunikációt teremteni a babával: beszélnek hozzá, és reagál-nak a szociális interakcióra való felhívására.A csecsemők már jóval azelőtt elkezdik érteni a nekik szóló beszédet,mielőtt szavakkal válaszolni tudnának. Eleinte azonban a hanglejtésed, ahangerőd és a beszéded ritmusa még fontosabb számukra, mint a konkrétszavaid. Az érzékeny ráhangolódás része az is, ha visszatükrözöd a kisba-bád izgatottsági szintjét a mozdulataiddal és a hangoddal, és ha tiszteletbentartod az alacsonyabb szintű stimulációra való igényét, amikor abbahagyja areagálást, vagy elfordítja a tekintetét.Az újszülöttek felismerik anyjuk hangját, és előnyben részesítik azt másnői hangokhoz képest.
45
Ez nem meglepő, hiszen a méhen belül is anyjukhangját hallották. A férfiak és a nők is ösztönösen magasabb hangfekvést ésegyszerűbb mondatokat használnak, amikor csecsemőhöz beszélnek, mintamikor idősebb gyerekhez vagy felnőtthöz. Valahogy maguktól tudják, hogya csecsemők így jobban odafigyelnek. A kisbabád abból tanul a legtöbbet,ha egyszerű, és nyelvtanilag helyes mondatokat használsz. Például: „Éhesvagy?", „Hallod a zenét?", vagy „Szeretlek." Ha nem tudod, mit mondjál akisbabádnak, beszélhetsz neki arról, amit éppen teszel.A pelenkázás, a fürdetés, az öltöztetés és az etetés mind olyan rutintevé-kenység, ami remek lehetőséget biztosít a szociális interakcióra. Rendkívülhasznos, ha elmagyarázod a csecsemődnek, hogy mi az, amit tenni készülsz.Ha ki kell cserélni a pelenkáját, mondhatod a következőt: „Itt az ideje, hogykicseréljük a pelenkát. Ezért most szépen felveszlek. Jól van, vegyük le a
 
38
A bölcs baba
koszos pelust! Ki tudod húzni a ruhából a lábadat? Ó, úgy tűnik, kiütéseidlettek! Kenek egy kis nyugtató krémet a popsidra. Ettől talán jobban fogodérezni magadat. Tessék, itt a tiszta pelenka..." stb. Ezzel nemcsak a nyel-vi fejlődésében segíted a kisbabádat, hanem tiszteletben tartott partnernekfogja érezni magát e gondozási rutintevékenységek közben, és így nagyobbvalószínűséggel fog együttműködni veled.Énekelhetsz is a kisbabádnak, hiszen a stimulációnak az is fontos módja.Még ha nem is tartod magadat jó énekesnek, a gyereked várhatóan imádni fog- ja, ha énekelsz neki! Énekelj bármit, ami csak az eszedbe jut, szöveggel vagyszöveg nélkül! Azonkívül, hogy ez segít kötődést teremteni a csecsemőddel,és tudatni vele, hogy szereted, a zene segít neki ellazulni, és elnyomhat- esetleg ijesztő vagy számára már túlstimulációt jelentő - hangokat. Az isfeltételezhető, hogy a zenei ritmus segíti a kisbabákat bizonyos kognitív kész-ségek kifejlesztésében, amik a matematika tanulásához szükségesek.Bármit is mondasz vagy énekelsz a kisbabádnak, a lényeg, hogy hallja ahangodat. Ez az érzelmi és az intellektuális fejlődésében is segíteni fogja.
Kell-e aggódnom, hogy esetleg „elkényeztetem" a kisbabámat?
Gyakran hallani manapság a csecsemő el kényeztetéséről, holott lehetet-lenség elkényeztetni egy kisbabát. A szülők egy részét sikerrel győzték megarról, hogy a kisbabáknak meg kell tanulniuk egyedül is meglenni, és ahhoz,hogy önállóvá váljanak, nem szabad velük túl engedékenyen bánni. A szülőkattól félnek, hogy a túl sok szeretettől és ölelgetéstől a babák telhetetlennéválnak. Attól rettegnek, hogy a kisbabákból követelőző szörnyetegek lesznek,akik aztán egy perc nyugtot sem hagynak a szüleiknek. Ez az érvelés teljesentéves. A kisbabák csak annyit kérnek, amennyire szükségük van. Amikor aszükségletük kielégül, akkor elégedettek.Egy érdekes vizsgálat azt mutatta ki, hogy azok a csecsemők, akik életükelső három hónapjában hosszú időt töltöttek anyjuk karjában, az első életévükvégére meglehetősen önállóvá váltak. Örültek, ha ölbe vették őket, de azt sebánták, ha lerakták őket, és szívesen játszottak önállóan. Azonban azok acsecsemők, akiket az elején csak rövid időszakokra vettek ölbe, ambivalenci-át mutattak az első év végére. A jelek szerint nem kedvelték annyira, ha ölbevették őket, viszont ellenkeztek, ha lerakták őket, és nem szívesen játszot-tak önállóan.
49
Ebből a tanulmányból egyértelműen az derült ki, hogy azok acsecsemők viselkedtek elkényeztetetten, akiket nem tartottak eleget ölben.
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!39
És hogyan reagáljunk, ha sír a baba? Gyermeknevelési „szakemberek"legtöbbször azt a tanácsot adták a szülőknek, hogy ne menjenek oda mindenegyes alkalommal a csecsemőjükhöz, amikor az sír, mert akkor „elkényezte-tett" és követelőző gyerekké válik. Sokan még ma is helytelennek vélik oda-menéssel megerősíteni a sírós viselkedést, mert attól félnek, hogy a kisbabákennek hatására egyre többet fognak sírni, hogy figyelmet kapjanak. Azt állít- ják, hogy ha nem veszel tudomást a sírásról, akkor a sírós viselkedés idővelcsökken. Pontosan ez történik az intézeti csecsemőkkel is, akiknek a köve-teléseire sohasem reagálnak. Egy idő után valóban teljesen abbahagyják asírást. Továbbá: rendkívül passzívvá válnak; a fejlődés legtöbb aspektusábanfogyatékosságot mutatnak; és képtelenek egészséges kötődést kialakítani.Ők azoknak az emberi lényeknek a prototípusai, akik feladták.
50
A családban felnevelt babáknál azt találták a kutatók, hogy azon anyákcsecsemői, akik rögtön reagáltak a babáik jelzéseire, nem váltak nyűgösséés követelőzővé, és nem lettek passzívak. Igényeik kommunikálására ezek ababák - a sírás mellett - már korán más módokat fejlesztettek ki.
51
Számos indok magyarázza, hogy miért rendkívül fontos hamar kielégíteni ababák igényeit, amikor sírnak. Az életük első pár évében véleményt formálnakönmagukról, másokról és általában a világról. Az a kisbaba, akinek a sírásárólnem vesznek tudomást, arra a következtetésre juthat, hogy a világ kiszámít-hatatlan, és hogy nem várhatja el, hogy mások kielégítsék a szükségleteit.Esetleg úgy nő fel, hogy teljesen sohasem lesz képes megbízni senkiben. Aztis tanulhatja ebből, hogy nincs elég hatalma ahhoz, hogy eldönthesse, mi tör-ténjen vele, aminek eredményeként később tehetetlennek és gyámoltalannakérzi magát, valamint értéktelennek, lényegtelennek és szeretetre méltatlan-nak. Ezzel szemben: ha valaki mindig reagál a sírására, akkor mély bizalmat,valamint az erő és az önbecsülés érzését fogja kifejleszteni.A kisbabák nem próbálják manipulálni a szüleiket, és nincs elképzelésükhatalmi harcokról. Annyit tudnak, hogy valamire szükségük van, és hogy ami-kor sírnak, akkor vagy jön valaki, vagy nem. Amikor a kisbabák sírására nemreagálnak, akkor ők képtelenek arra, hogy valaki más szemszögéből lássák ahelyzetet. Nem gondolják ilyenkor azt, hogy: „A mamám nagyon szeret, csakmost fáradtnak érzi magát." Nem. Ők kizárólag a saját szempontjukból képe-sek értelmezni a szituációt, és csak önmagukra vonatkozóan tudnak követ-keztetéseket levonni: „nem vagyok fontos", „semmi hatalmam sincs", „senkisem szeret". Tehát ha nem veszünk tudomást a kisbaba sírásáról, akkor ön-magával kapcsolatban téves információt adunk neki, amire aztán az egész jövőbeli szemléletmódja épül.
 
40
A bölcs baba
Egyes szülök - azon igyekezetükben, hogy megkíméljék a csecsemőjüketa frusztrációtól és az erőfeszítéstől - megpróbálják kitalálni és előre kielégíte-ni kisbabájuk feltételezett szükségleteit. Megetetik, mielőtt megéhezne; meg-fordítják, mielőtt ő bármi jelét mutatná annak, hogy kényelmetlenül feküdne; játékokat nyomnak a kezébe, mielőtt ő nyúlna értük. Igaz ugyan, hogy az ilyenbabák ritkán válnak frusztrálttá, ám nem kapnak lehetőséget arra, hogy meg-tapasztalják: hatni képesek. Nem fognak könnyen kapcsolatot találni a sajáttevékenységük és a külvilág eseményei között. Amit legjobban úgy tanulnakmeg, ha megtapasztalják, hogy vannak olyan emberek, akik reagálnak a szük-ségleteikre,
miután
azokat ők kimutatták.Amikor a szülők nagyon érzékennyé válnak a kisbabájuk jelzéseire, és tes-tükhöz közel tartják őket, akkor a kisbabák sokszor nem is sírással jelzik aszükségleteiket. Megtanulnak mocorgással és nyögdécseléssel kommunikál-ni, ahogy azt a következő példa is illusztrálja:Csecsemőkorában a fiam mózeskosárban aludt, és az éjszakai etetéshezrendszerint a sírása ébresztett fel. Amikor öt évvel később megszületetta lányom, ő kezdettől fogva mellettem aludt, velem közeli testi kontak-tusban, és az éjszakai etetésért sohasem sírt. Éjjelente szelíd és buzgónyögdécselésével ébresztett fel. Éreztem, hogy fészkelődik és a mellemután kutat. Megtanulta, hogy a buzgó, nyögdécselő hangok meghozzákszámára, amit akar. Ez a napközben is így volt. Nem előztem meg a szük-ségleteit, de nem is vártam meg, amíg elkezd sírni.Elképzelhető, hogy egy aktuális szükséglet - pl. éhség okozta evés irántivágy - kielégítéséért történő sírás olyankor következik be, amikor a kisbabafinomabb jelzéseire nem érkezik válasz. Ilyenkor a sírás már a frusztrációt, atürelmetlenséget és a kényelmetlenségérzést jelzi, mert a baba egyre intenzí-vebben érzi a hiányt.Fontos azonban tudni, hogy a sírás nem mindig jelez azonnali szükségle-tet, ami a szülők számára zavarba ejtő tény lehet. A kisbabák arra is használ- ják a sírást, hogy a segítségével szabaduljanak meg a bennük felgyülemlettstressztől, főleg a nap végén. De bármi is legyen a sírás oka, nem fogod el-kényeztetni a babádat azzal, ha ilyenkor felveszed, mert amire neki szükségevan, az: a gyors reagálásod és a figyelmed. (A sírásról még sok szó esik a 2.fejezetben.)
 
A KEZDETEK: ÉREZTESD A BABÁDDAL A SZERETETET!41
És mi van az én szükségleteimmel?
A kisbabákat nem kell egyfolytában kézben tartani vagy megérinteni, detetemes mennyiségű érintésre és figyelemre van szükségük, különösképpenaz első félévben. Sok anya és apa nem akar annyi odafigyelő gondozást ésszeretetet nyújtani a kisbabájának, mint amire annak szüksége lenne. Ennektöbb oka is lehet.Neheztelésed egyik lehetséges oka: a csecsemőd nagyobb mértékben gá-tol a munkádban, a megszokott életviteledben és emberi kapcsolataidban, mintamire számítottál. A másik lehetséges ok: a szülés körülményei miatt nem voltlehetőséged megfelelő kötődést kialakítani az újszülötteddel. A gyerekkel kap-csolatos megannyi teendődnek köszönhető fáradtságod és kialvatlanságod isokozhatja, hogy képtelen vagy annyi figyelmet szentelni a babádnak, amennyireszüksége lenne. Depresszió vagy szorongás is kiválthatja ugyanezt.A legjelentősebb oka azonban valószínűleg az, hogy a legtöbben nemkaptunk elegendő szerető odafigyelést, amikor 
mi 
voltunk csecsemők. A kis-babánknak folyamatosan történő adás rendkívül nehézzé tud válni, mert so-kunk valójában még mindig vágyakozik arra a szerető szülői gondoskodásra,amiben nem volt részünk. Ez természetesen nem a mi hibánk.Épp ezért minden szülőnek hasznára válhat, ha felismeri a saját, régi, kö-zelségre és figyelemre vonatkozó, kielégítetlen igényét. Ha azt gyanítod, hogygyermeked gondozása felébreszt benned néhány, annak idején kielégítetle-nül hagyott szükségletet, akkor megpróbálkozhatsz a következő gyakorlattal.Vedd a karodba a babádat, és próbálj tudatára ébredni bármilyen érzelemnek,ami útjában áll a teljes boldogságnak és szeretetnek. Ez lehet pl. neheztelés,düh, szorongás, gyász vagy bűntudat. (Hasznos lehet, ha jelen van egy másikfelnőtt is, aki támaszt nyújt és meghallgat.) Leírom a saját tapasztalatomat:A kisfiam születésekor erős kötődést éreztem iránta, és természetesenfizikailag közel akartam lenni hozzá, átölelni és megérinteni. Ám, amikor ezt tettem, mindig elárasztott valami hatalmas szomorúság. Két, korbanhozzám közeli testvérem van. Én vagyok a három gyerek közül a legfiata-labb. Kiskoromban nagyon keveset tartottak ölben, ritkán érintettek meg.A szomorúságot, amit kisbabámat karomban tartva éreztem, valójában asaját, csecsemőkori, ölelés iránti - beteljesületlen - vágyam okozta. De el-tökéltem, hogy nem fogok úgy bánni a kisbabámmal, ahogy annak idejénvelem bántak. Úgyhogy a karomban tartottam, bár időnként zokogásbantörtem ki, amikor elöntött az iránta érzett, mélységes szeretet.
 NE HADJUK MAGUKRA AZ ANYÁKAT !!


Sok szülőnő nem kap elegendő segítséget.
A kisbabáról való gondoskodás rendkívüli igénybevételt jelentő feladat, és nem lehet egyetlen embertől elvárni, hogy napi 24 órában minőségi, figyelmes ellátást biztosítson egy csecsemőnek.
- A vágyad, hogy néha a kisbabádtól távol is lehess, nem jelenti azt, hogy rossz szülő lennél.
-A nőktől sokszor elvárják, hogy ők legyenek kisbabáiknak az egyedüli gondozói. Ez hatalmas terhet ró a mamára, mert egy kisbaba ellátása végtelenül igénybe vevő feladat.
-Ha túlterheltnek vagy kimerültnek érzed magad, fontos módot találnod arra, hogy kissé föllélegezhess.
-A segítség azonban nem feltétlenül jelenti, hogy távol kell kerülnöd a babádtól. Lehet, hogy a gond részben az, hogy elszigetelve érzed magad más felnőttek társaságától,
- Ezért értékes segítségi forma, ha valaki veled van, és segít neked, miközben te a kisbabádat gondozod.
- Fontos emlékezni arra, hogy mi, emberek társasági lények vagyunk, hiszen fejlődésünk során családi törzsekben éltünk, ahol a nők sohasem voltak magukra hagyva a csecsemőjükkel.
-Ha nincs a közeledben a családod, baráti társaság vagy szomszéd, akkor valószínűleg hasznodra válhat valamilyen közösségi program, mint például egy játszócsoport, vagy egy kezdő szülőkből szerveződött baráti kör
-.Ha az otthonodtól távol dolgozol, megviselhet, hogy szeretnél sok időttölteni a kisbabáddal, de közben magadra is időt akarsz fordítani.
-Erre nincs egyszerű megoldás, de ne habozz annyi segítséget és támaszt kérni, amenynyire csak szükséged van!
-Próbáld meg elkerülni, hogy „szuper"mama (vagy-papa) akarj lenni! Nem kell tökéletesnek lenned.
- Továbbá: tisztázd magadban a fontossági sorrendet!
-Valóban egy otthonon kívüli munka az, amire most szükséged van?
-Vagy esetleg várhat a dolog egy-két évet, amikor a gyermeked már nagyobb lesz?
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése