Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2017. december 26., kedd

Mit érdemel az a bűnös? A gyermekeket ért szexuális visszaélések többsége ki sem derülMit érdemel az a bűnös? A gyermekeket ért szexuális visszaélések többsége ki sem derül


Hiába néz ferde szemmel az emberek jó része egy 18 és 60 éves kapcsolatára - törvényileg semmi támadható nincs benne. http://ads.pointermedia.hu/www/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=27&loc=http%3A%2F%2Fwww.nyugat.hu%2Ftartalom%2Fcikk%2Fszexualis_visszaeles_buntetese&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.ro%2F&cb=5f1a7b1d0cTetszünk, ugye? Akkor lájkolj minket! 

A szexuális visszaélés kérdése mindig bonyolult. A legbonyolultabb azonban, ha egy gyermeket ért szexuális abúzus. Ha egy felnőtt kihasználja egy gyerek ártatlanságát és hiszékenységét, az egy rettenetes dolog, és a bántalmazó felnőtt legtöbbször a gyermek hozzátartozója, vagy felügyelője - például egy tanára.
Nem véletlen, hogy jogilag is szigorúbban vannak azok az esetek szabályozva, ha a gyermeket egy ismerőse molesztálja. Utánanéztünk, mit mond a törvény.
Az alá-fölé rendeltségi súlyosbít a helyzeten
A társadalmi normák sokszor egészen máshogy állnak hozzá a szexuális kapcsolatokhoz, mint a törvény. Hiába néz ferde szemmel az emberek jó része egy 18 és 60 éves kapcsolatára - jogilag semmi támadható nincs benne. Más kérdés természetesen az erőszak témája - bár hazánkban sajnos a nemi erőszak kérdésköre vita tárgyát képezheti.
Egy 14 és 18 év közötti - tehát fiatalkorú - és egy 18 év feletti fél - beleegyezéses - nemi kapcsolata azonban törvényileg nem szabályba ütköző - kivéve, ha a felek valamilyen alá-fölé rendeltségi viszonyban állnak egymással, és a felettes fél ezt ki is használja.
Egy felnőtt és gyermekkorú személy szexuális kapcsolata a társadalom szemében is elfogadhatatlan, és a törvény is súlyosan bünteti. Nem mindegy azonban az sem, hogy a két fél között milyen kapcsolat áll fent. Ha ugyanis a gyermek a felnőtt hozzátartozója, vagy gondozása, felügyelete alatt áll, a törvény még súlyosabban büntet.
Legtöbbször ki sem derül
Jól látszik tehát, hogy a törvény szigorúbb azokkal, akik közeli kapcsolatban állnak a gyerekekkel, legyen szó tanár-diák kapcsolatról, vagy arról, hogy egy rokon molesztálja a gyermeket. Kérdés az, hogy ez jogos-e? Hiszen ez minden esetben elfogadhatatlan.

Gyakrabban előfordul azonban az, hogy a gyermeket egy olyan felnőtt molesztálja, akivel kapcsolatban áll, hiszen a gyerekek nagyobbik része tudja, hogy az idegeneket el kell kerülni. Egy projekt azonban rávilágított arra, hogy Magyarországon még mindig rengeteg gyerek lesz molesztálás áldozata - sokkal több, mint amennyit a statisztika megmutat.
2013-ban jelent meg Anoni Mara könyve, a „Bűn vagy bűnhődés”. Ennek nyomán kezdődött el a Beszélj róla! projekt, amely egy honlapon lehetőséget nyújt a gyermekkori abúzust átélőknek névtelenül leírni a történetüket - eddig több száz bejegyzés született az oldalon. Többségük pedig csak egy dolog miatt nem szólt róla korábban: a felnőtt elhitette vele, hogy egy gyereknek úgysem hisz senki.
A szakértők szerint hazánkban a gyermekkori szexuális visszaéléseknél csak minden huszonnegyedik eset derül ki - írja a Muszáj Munkacsoport a honlapján. Ami pedig még ennél is elkeserítőbb az az, hogy még ezen esetek mindegyike sem jut el feljelentésig - ha pedig el is jut, akkor sem biztos, hogy ténylegesen be tudják bizonyítani a történeteket, vagy már elévült az eset. Ilyenkor pedig hiába a szigorúbb büntetés.
Szexuális visszaélés
198. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy vele vagy mással szexuális cselekményt végezzen, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Ha a sértett az elkövető hozzátartozója vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll, illetve az elkövető a szexuális visszaélést a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el, a büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig,
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

 (4) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése