Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. június 1., szombat

Milyen a jó tanár? – a diák szemszögből


Milyen a jó tanár? – a diák szemszögből


A tanár a gyermek életében sok esetben a szülőt helyettesítő tekintélyt jelképezi, ezért minden megnyilvánulása, ami a gyermek felé irányul, mély nyomot hagy a tanuló önértékelésében.
Ezért fontos feladat a gyermekek számára megteremteni az elfogadottság légkörét, így a tanuló motivált marad a tanulmányai alatt. A stressz a tanulók teljesítményét negatívan befolyásolja, a hatékonysági mutatók negatív tartományba kerülnek, ha a tanár-diák között személyi ellentét van jelen. A tanár pozitív attitűdje felkelti a diák érdeklődését és lojálissá teszi őt a tantárgyhoz. Sajnos ez negatív irányban is működik, a gyermek egy rossz tanári viselkedés miatt közömbössé válhat a tanulás iránt.
Felmerül a kérdés mitől lesz valójában egy pedagógus jó tanár?
,,A tanár-diák kapcsolat sikerességéhez tanárként három tényező együttes meglétére van szükségünk: tudásra, személyiségünk alkalmassá fejlesztésére és a pedagógiai technológia ismeretére, illetve ennek alkalmazási képességére.” (Hoffmann, 2009)
 • Fontos, hogy a tanár optimista legyen, mivel egy állandóan negatív, borúlátó személyiség a körülötte lévők hangulatát rossz irányba formálja át.
 • A lelkiismeretesség és az igazságérzet elengedhetetlen ehhez a hivatáshoz, mivel azt szeretnénk, ha a jövő nemzedéke is megfelelő döntéshozó képességgel rendelkezne.
 • Tudni kell megbocsátani, mivel minden nap egy tiszta lap a tanárok és a diákok számára is, amikor is kijavíthatják az előző napi hibáikat és újbóli lelkesedéssel kezdhetnek neki a feladatoknak.
 • A nyitottság és a türelem nélkülözhetetlen, érdeklődni kell a tanuló iránt és nem szabad azonnali eredményt várni, hanem ki kell várni a pillanatot, amikor a diák hasznosítja a már elsajátított tudását.
 • Ezek mellett empatikusnak, önzetlennek és együttműködőnek kell lenni a sikeres csapatmunka érdekében. (Hoffmann, 2009).

Mit mutatnak a kutatások?   
Nikitscher Péter 2015-ben megjelent, Milyen a jó pedagógus? című cikke egy diákkutatás eredményeit dolgozza fel, mely arra fókuszált, hogy a tanulók milyen kompetenciákat, készségeket tartanak elengedhetetlennek a jó pedagógus státusz kiérdemléséért. A kutatást 103 intézményben, 13826 diákkal végezték el.
Kilenc visszatérő kompetenciát neveztek meg a diákok, ebből az első ötöt a gyerekek több mint 95%-a választotta:
jól tanít
 1. ismeri a saját tárgyát
 2. igazságos
 3. fordulhatnak hozzá tanulási problémákkal
 4. tud fegyelmezni
 5. kedveli a tanulókat
 6. szóbeli értékelést is ad
 7. fel lehet rá nézni
 8. fordulhatnak hozzá személyes problémákkal
A diákoknak nem csak az a fontos, hogy milyen a tanár személye, hanem a szakmai tudás, illetve a következetesség is elengedhetetlen ahhoz, hogy hitelesen adjon át olyan információkat, melyek a fiatalok fejlődéséhez, tudás gyarapításához szükséges. Bár sokszor nehéz az iskolai mindennapok monotonitása, mégis a fiatalok érdeklődő és a világra nyitott személyisége a kortárs kapcsolatokon kívül, a későbbiek során is hasznosítható készségek elsajátítását is elvárja az iskolától.
Források:
Hoffmann Rózsa (2002): A tanár-diák kapcsolat változásai, Új Pedagógiai Szemle, 52. 7-8. 18-27.
Nikitscher Péter (2015): Milyen a jó pedagógus? – Elvárások és az érzékelt valóság egy nagymintás diákkutatás eredményei alapján. Educatio, 24. 1. 129-139.
Gyöpös Anna

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése