Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2019. június 19., szerda

LAUDÁCIÓ


LAUDÁCIÓ
Dr. Bauer Béla ny. osztályvezető főorvos, az orvostudományok doktora, a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj „emlékérem”átadása alkalmából.
1931 október 21-én Szatmárnémetiben született Északerdély fővárosában. Nős, felesége Bauer Emilia ny. üzemi főorvos.
Tanulmányait minden szinten magyar nyelven végezte mindvégig kitűnő eredménnyel.
Orvosi tanulmányait Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyermekgyógyászati Karán l957-ben végezte. 1957-től 1961-ig gyakorló körorvos Kapnikbányán . 1962 – 1968 között gyermekgyógyász szakorvosként tevékenykedik a Szatmári Vasúti Rendelőintézetben. 1969-1972. a Szatmárnémeti járó betegrendelő gyermekgyógyász szakorvosa. 1972-1995. a Városi Kórház gyermekosztályán szakorvos. Időközben, 1976-ban a Bukarestben tartott versenyvizsgán megszerzi a főorvosi címet. Így 1976-tól főorvos, 1978-tól pedig a Szatmári Városi Kórház gyermekosztályának vezető főorvosa és metodológiai vezetője is, nyugdíjba vonulásáig. Közben 1995- 2009. a Szatmárnémeti „Karitasz Medica” járó beteg intézet gyermekgyógyász főorvosa.
Szakmai elfoglaltsága mellett számos adminisztratív megbízatásainak is eleget tett, mint a Vasúti Rendelő Intézet- , a Városi Kórház két alkalommal igazgatója (1980 és 1990-től), a Szent József gyermekrehabilítációs központ  3 év tartamu épitésének orvosi projekt vezetáje és első igazgatója .
Bár mindvégig gyakorló orvosként dolgozott, tudományos tevékenysége igen gazdag, ugyanakkor szakmai irodalmi tevékenysége is számottevő. Fő kutatási témája a gyakorló orvosi ténykedés egy igen fontos fejezetét öleli fel , nevezetesen a gyermekkori krónikus, visszatérő hasüri fájdalmak okainak tanulmányozása. 1977-ben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen megszerzi az orvostudomány doktora tudományos fokozatot. Disszertációja ugyancsak ebből a témakörből készült, A duodenum – epehólyag – hasnyálmirigy megbetegedéseinek szerepe a gyermekkori visszatérő hasi fájdalmakban.” Ez irányú kutatásait harminc éven át folytatta, eredményeit egy monográfiában foglalta össze ez által új fejezettel bővítette a gyermek gastroenterológiát. Tudományos tevékenységének eredményeit az említett monográfián kívül 186 bemutatott és nyomtatásban megjelent dolgozatban közölte. Az évek folyamán 103. az in extenso formában közölt dolgozatok száma, melyek a Kinderartzliche Praxis, a Kinderartz, Annales de Pediatrie, az Archives Francaise de Pediatrie, a Lancet és hazai, valamint magyar folyóiratokban jelentek meg.Három internetes platform/Google,Twitter,Facebook/ orvostudományi szakirója.Ezen kívül jelentősebb gyermekgyógyászati szakmunkákat irt családorvosok számára, mint :
- A Blitz diagnózis a gyermekgyógyászatban – ami nyomtatásban és elektronikus kiadásban is megjelent.
-Gyermekradiológiai szemiológoia,
-Gyermekgyógyászati szemiológoia
-Gyermekgyógyászati diagnosztika, szemléltető schematikus,vázlatokban
 Gyermekgyógyászati klinikai és képes diagnosztikai útmutató.
Az intermittáló duodenális stenozis gyermekkorban/eredeti közlemény a gyermekgyógyászati világirodalomban
Gyermek gondozási böngésző
-Szelektiv kismama blog
-Képes kismamam blog –két kötet
-Gyermekgondozási Enciklopédia
Gyermekbetegségek Atlasza elektronikus formában,az utóbbi a Szatmár Megyei Családorvosok Szövetségének anyagi támogatásával jelent meg, melynek internetes hozzáférhetősége is van.  --Klinikai tanulmányok gyűjteménye;
-Vizuális kórisme gyermekbetegségekben.
-Gyermekgondozási tanácsok közhasznú gyűjteménye – szülök számára jelent meg elektronikus formába
- A gyermekgyógyászok katekizmusa
Orvostörténelmi kiadványaim:
Szatmár város kórházainak történelme az 1300-as évektől;
-ASzatmári korházak kiváló orvosai a XX-dik században,
-A Szatmári Dr.Lükő béla kórház alapitásának 1oo éves évfodulója,
-Két szatmári sebész kiválóság-Dr.Lükő Béla-Dr.Gózner Elek.
A Szatmári Orvosi Dokumentációs központ létrehozója
A Szatmári egészségügyi tenisz bázis épitésének  egyik meghatározója
Közéleti irásaim:
-Az alkotás kényszere – önéletrajzi írás
-Se füle se farka-
- Életutam krónikája Szatmáron
-Tavaszi szél vizet áraszt
-A Én elektrónikus kalandom
-Sorstársak a sorstalanságban
-Szürke verebek-Pamflet
-Korai gyermekkorom kesergői---    -  Emlékbeszédeim
Páskándi Géza gyermekkori barátom.
Emlékezéseim Páskándi Gézáról
Szakmai ismereteit az évtizedek folyamán számos szakmai tanfolyamon és tapasztalatcsere formájában gyarapította hazai és külföldi klinikákon. A hazai klinikák közül kiemelendő a Fundeni Gyermekklinika, a Nagyváradi Gyermekklinika, a külföldiek közül az Erlangeni Gyermekklinika (1969), a Nürnbergi Egyesített Klinikák (1969), a Debreceni, Pécsi Gyermekklinika (1970-é 1986), Züphen –Hollandia (1980) gastroenterológiai tapasztalatcsere, a Németországi rehabilitációs kurzus Freiburg – Darmstadt – Landau – Passau- Stuttgart központokban.
Munkássága alatt két országos jellegű gyermekgyógyászati tudományos ülést szervezett, 1973-ban „A kiválasztó rendszer fejlődési rendellenességeinek korai felismerése” témakörrel és 1985-ben „A gyermekkori duodenum – epeutak , hasnyálmirigy szervi megbetegedéseinek szerepe, a visszatérő, krónikus hasifájdalmak fenntartásában”
Tevékenységének elismeréseképpen több tudományos társaság tagjává fogadták, úgy mint A Román Tudósok Szövetsége , a Román Gyermekgyógyász Társaság . Alapító tagja a Szatmári Szentgyörgyi Albert Társaságnak, a Szatmári Kiwanis International klubnak, Kezdeményezőj a Páskándi Géza Baráti Társaság megalapitásának. aminek 2o éve elnöke. A Magyar Egészségügyi Tanács tagja , valamint a Conexiuni Medicale orvosi folyóirat egyik alapitója szerkesztőségének tagja.
Tevékenységének elismeréseképpen számos kitüntetéssel jutalmazták :
- Egészségügyi Minisztérium : Kiváló Egészségügyi munkáért á 1960 – 1965 .
- Szatmár Megyei Tanács Emlékplakett – a város 1000. éves fennállása alkalmából 1972.
- Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi Érdemérem két izben1976- 1979.
- Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi Érdemrend 1982.
- Szatmár Megyei Tanács : Életműdíj 2006.
- Vöröskereszt Elnöksége Bukarest: Jubileumi érdemérem a Vöröskereszt megalakulásának 100.évfordulóján
A Szatmár megyei Orvosi Kamara életmüdiplakettj/2o17/
Befejezésképpen meg kell jegyezzem, hogy Dr. Bauer Béla a hazai gyermekgyógyászat jeles képviselője a hat évtized évi kitartó gyógyító, tudományos és közéleti tevékenységével öregbítette a Marosvásárhelyi Orvosi Iskola elismerését. Eredményes szakmai, tudományos, jeles közéleti tevékenysége és erkölcsi magatartása alapján tiszta szívvel ajánlom a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj odaítélését Dr. Bauer Béla főorvosnak.
Székelyudvarhely.2010.április 9.
Dr.Sc. Balla
Árpád Ph.D.
LAUDÁCIÓ
Dr. Bauer Béla ny. osztályvezető főorvos, az orvostudományok doktora, a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj „emlékérem”átadása alkalmából.
1931 október 21-én Szatmárnémetiben született Északerdély fővárosában. Nős, felesége Bauer Emilia ny. üzemi főorvos.
Tanulmányait minden szinten magyar nyelven végezte mindvégig kitűnő eredménnyel.
Orvosi tanulmányait Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyermekgyógyászati Karán l957-ben végezte. 1957-től 1961-ig gyakorló körorvos Kapnikbányán . 1962 – 1968 között gyermekgyógyász szakorvosként tevékenykedik a Szatmári Vasúti Rendelőintézetben. 1969-1972. a Szatmárnémeti járó betegrendelő gyermekgyógyász szakorvosa. 1972-1995. a Városi Kórház gyermekosztályán szakorvos. Időközben, 1976-ban a Bukarestben tartott versenyvizsgán megszerzi a főorvosi címet. Így 1976-tól főorvos, 1978-tól pedig a Szatmári Városi Kórház gyermekosztályának vezető főorvosa és metodológiai vezetője is, nyugdíjba vonulásáig. Közben 1995- 2009. a Szatmárnémeti „Karitasz Medica” járó beteg intézet gyermekgyógyász főorvosa.
Szakmai elfoglaltsága mellett számos adminisztratív megbízatásainak is eleget tett, mint a Vasúti Rendelő Intézet- , a Városi Kórház két alkalommal igazgatója (1980 és 1990-től), a Szent József gyermekrehabilítációs központ  3 év tartamu épitésének orvosi projekt vezetáje és első igazgatója .
Bár mindvégig gyakorló orvosként dolgozott, tudományos tevékenysége igen gazdag, ugyanakkor szakmai irodalmi tevékenysége is számottevő. Fő kutatási témája a gyakorló orvosi ténykedés egy igen fontos fejezetét öleli fel , nevezetesen a gyermekkori krónikus, visszatérő hasüri fájdalmak okainak tanulmányozása. 1977-ben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen megszerzi az orvostudomány doktora tudományos fokozatot. Disszertációja ugyancsak ebből a témakörből készült, A duodenum – epehólyag – hasnyálmirigy megbetegedéseinek szerepe a gyermekkori visszatérő hasi fájdalmakban.” Ez irányú kutatásait harminc éven át folytatta, eredményeit egy monográfiában foglalta össze ez által új fejezettel bővítette a gyermek gastroenterológiát. Tudományos tevékenységének eredményeit az említett monográfián kívül 186 bemutatott és nyomtatásban megjelent dolgozatban közölte. Az évek folyamán 103. az in extenso formában közölt dolgozatok száma, melyek a Kinderartzliche Praxis, a Kinderartz, Annales de Pediatrie, az Archives Francaise de Pediatrie, a Lancet és hazai, valamint magyar folyóiratokban jelentek meg.Három internetes platform/Google,Twitter,Facebook/ orvostudományi szakirója.Ezen kívül jelentősebb gyermekgyógyászati szakmunkákat irt családorvosok számára, mint :
- A Blitz diagnózis a gyermekgyógyászatban – ami nyomtatásban és elektronikus kiadásban is megjelent.
-Gyermekradiológiai szemiológoia,
-Gyermekgyógyászati szemiológoia
-Gyermekgyógyászati diagnosztika, szemléltető schematikus,vázlatokban
 Gyermekgyógyászati klinikai és képes diagnosztikai útmutató.
Az intermittáló duodenális stenozis gyermekkorban/eredeti közlemény a gyermekgyógyászati világirodalomban
Gyermek gondozási böngésző
-Szelektiv kismama blog
-Képes kismamam blog –két kötet
-Gyermekgondozási Enciklopédia
Gyermekbetegségek Atlasza elektronikus formában,az utóbbi a Szatmár Megyei Családorvosok Szövetségének anyagi támogatásával jelent meg, melynek internetes hozzáférhetősége is van.  --Klinikai tanulmányok gyűjteménye;
-Vizuális kórisme gyermekbetegségekben.
-Gyermekgondozási tanácsok közhasznú gyűjteménye – szülök számára jelent meg elektronikus formába
- A gyermekgyógyászok katekizmusa
Orvostörténelmi kiadványaim:
Szatmár város kórházainak történelme az 1300-as évektől;
-ASzatmári korházak kiváló orvosai a XX-dik században,
-A Szatmári Dr.Lükő béla kórház alapitásának 1oo éves évfodulója,
-Két szatmári sebész kiválóság-Dr.Lükő Béla-Dr.Gózner Elek.
A Szatmári Orvosi Dokumentációs központ létrehozója
A Szatmári egészségügyi tenisz bázis épitésének  egyik meghatározója
Közéleti irásaim:
-Az alkotás kényszere – önéletrajzi írás
-Se füle se farka-
- Életutam krónikája Szatmáron
-Tavaszi szél vizet áraszt
-A Én elektrónikus kalandom
-Sorstársak a sorstalanságban
-Szürke verebek-Pamflet
-Korai gyermekkorom kesergői---    -  Emlékbeszédeim
Páskándi Géza gyermekkori barátom.
Emlékezéseim Páskándi Gézáról
Szakmai ismereteit az évtizedek folyamán számos szakmai tanfolyamon és tapasztalatcsere formájában gyarapította hazai és külföldi klinikákon. A hazai klinikák közül kiemelendő a Fundeni Gyermekklinika, a Nagyváradi Gyermekklinika, a külföldiek közül az Erlangeni Gyermekklinika (1969), a Nürnbergi Egyesített Klinikák (1969), a Debreceni, Pécsi Gyermekklinika (1970-é 1986), Züphen –Hollandia (1980) gastroenterológiai tapasztalatcsere, a Németországi rehabilitációs kurzus Freiburg – Darmstadt – Landau – Passau- Stuttgart központokban.
Munkássága alatt két országos jellegű gyermekgyógyászati tudományos ülést szervezett, 1973-ban „A kiválasztó rendszer fejlődési rendellenességeinek korai felismerése” témakörrel és 1985-ben „A gyermekkori duodenum – epeutak , hasnyálmirigy szervi megbetegedéseinek szerepe, a visszatérő, krónikus hasifájdalmak fenntartásában”
Tevékenységének elismeréseképpen több tudományos társaság tagjává fogadták, úgy mint A Román Tudósok Szövetsége , a Román Gyermekgyógyász Társaság . Alapító tagja a Szatmári Szentgyörgyi Albert Társaságnak, a Szatmári Kiwanis International klubnak, Kezdeményezőj a Páskándi Géza Baráti Társaság megalapitásának. aminek 2o éve elnöke. A Magyar Egészségügyi Tanács tagja , valamint a Conexiuni Medicale orvosi folyóirat egyik alapitója szerkesztőségének tagja.
Tevékenységének elismeréseképpen számos kitüntetéssel jutalmazták :
- Egészségügyi Minisztérium : Kiváló Egészségügyi munkáért á 1960 – 1965 .
- Szatmár Megyei Tanács Emlékplakett – a város 1000. éves fennállása alkalmából 1972.
- Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi Érdemérem két izben1976- 1979.
- Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi Érdemrend 1982.
- Szatmár Megyei Tanács : Életműdíj 2006.
- Vöröskereszt Elnöksége Bukarest: Jubileumi érdemérem a Vöröskereszt megalakulásának 100.évfordulóján
A Szatmár megyei Orvosi Kamara életmüdiplakettj/2o17/
Befejezésképpen meg kell jegyezzem, hogy Dr. Bauer Béla a hazai gyermekgyógyászat jeles képviselője a hat évtized évi kitartó gyógyító, tudományos és közéleti tevékenységével öregbítette a Marosvásárhelyi Orvosi Iskola elismerését. Eredményes szakmai, tudományos, jeles közéleti tevékenysége és erkölcsi magatartása alapján tiszta szívvel ajánlom a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj odaítélését Dr. Bauer Béla főorvosnak.
Székelyudvarhely.2010.április 9.
Dr.Sc. Balla
Árpád Ph.D.
LAUDÁCIÓ
Dr. Bauer Béla ny. osztályvezető főorvos, az orvostudományok doktora, a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj „emlékérem”átadása alkalmából.
1931 október 21-én Szatmárnémetiben született Északerdély fővárosában. Nős, felesége Bauer Emilia ny. üzemi főorvos.
Tanulmányait minden szinten magyar nyelven végezte mindvégig kitűnő eredménnyel.
Orvosi tanulmányait Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyermekgyógyászati Karán l957-ben végezte. 1957-től 1961-ig gyakorló körorvos Kapnikbányán . 1962 – 1968 között gyermekgyógyász szakorvosként tevékenykedik a Szatmári Vasúti Rendelőintézetben. 1969-1972. a Szatmárnémeti járó betegrendelő gyermekgyógyász szakorvosa. 1972-1995. a Városi Kórház gyermekosztályán szakorvos. Időközben, 1976-ban a Bukarestben tartott versenyvizsgán megszerzi a főorvosi címet. Így 1976-tól főorvos, 1978-tól pedig a Szatmári Városi Kórház gyermekosztályának vezető főorvosa és metodológiai vezetője is, nyugdíjba vonulásáig. Közben 1995- 2009. a Szatmárnémeti „Karitasz Medica” járó beteg intézet gyermekgyógyász főorvosa.
Szakmai elfoglaltsága mellett számos adminisztratív megbízatásainak is eleget tett, mint a Vasúti Rendelő Intézet- , a Városi Kórház két alkalommal igazgatója (1980 és 1990-től), a Szent József gyermekrehabilítációs központ  3 év tartamu épitésének orvosi projekt vezetáje és első igazgatója .
Bár mindvégig gyakorló orvosként dolgozott, tudományos tevékenysége igen gazdag, ugyanakkor szakmai irodalmi tevékenysége is számottevő. Fő kutatási témája a gyakorló orvosi ténykedés egy igen fontos fejezetét öleli fel , nevezetesen a gyermekkori krónikus, visszatérő hasüri fájdalmak okainak tanulmányozása. 1977-ben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen megszerzi az orvostudomány doktora tudományos fokozatot. Disszertációja ugyancsak ebből a témakörből készült, A duodenum – epehólyag – hasnyálmirigy megbetegedéseinek szerepe a gyermekkori visszatérő hasi fájdalmakban.” Ez irányú kutatásait harminc éven át folytatta, eredményeit egy monográfiában foglalta össze ez által új fejezettel bővítette a gyermek gastroenterológiát. Tudományos tevékenységének eredményeit az említett monográfián kívül 186 bemutatott és nyomtatásban megjelent dolgozatban közölte. Az évek folyamán 103. az in extenso formában közölt dolgozatok száma, melyek a Kinderartzliche Praxis, a Kinderartz, Annales de Pediatrie, az Archives Francaise de Pediatrie, a Lancet és hazai, valamint magyar folyóiratokban jelentek meg.Három internetes platform/Google,Twitter,Facebook/ orvostudományi szakirója.Ezen kívül jelentősebb gyermekgyógyászati szakmunkákat irt családorvosok számára, mint :
- A Blitz diagnózis a gyermekgyógyászatban – ami nyomtatásban és elektronikus kiadásban is megjelent.
-Gyermekradiológiai szemiológoia,
-Gyermekgyógyászati szemiológoia
-Gyermekgyógyászati diagnosztika, szemléltető schematikus,vázlatokban
 Gyermekgyógyászati klinikai és képes diagnosztikai útmutató.
Az intermittáló duodenális stenozis gyermekkorban/eredeti közlemény a gyermekgyógyászati világirodalomban
Gyermek gondozási böngésző
-Szelektiv kismama blog
-Képes kismamam blog –két kötet
-Gyermekgondozási Enciklopédia
Gyermekbetegségek Atlasza elektronikus formában,az utóbbi a Szatmár Megyei Családorvosok Szövetségének anyagi támogatásával jelent meg, melynek internetes hozzáférhetősége is van.  --Klinikai tanulmányok gyűjteménye;
-Vizuális kórisme gyermekbetegségekben.
-Gyermekgondozási tanácsok közhasznú gyűjteménye – szülök számára jelent meg elektronikus formába
- A gyermekgyógyászok katekizmusa
Orvostörténelmi kiadványaim:
Szatmár város kórházainak történelme az 1300-as évektől;
-ASzatmári korházak kiváló orvosai a XX-dik században,
-A Szatmári Dr.Lükő béla kórház alapitásának 1oo éves évfodulója,
-Két szatmári sebész kiválóság-Dr.Lükő Béla-Dr.Gózner Elek.
A Szatmári Orvosi Dokumentációs központ létrehozója
A Szatmári egészségügyi tenisz bázis épitésének  egyik meghatározója
Közéleti irásaim:
-Az alkotás kényszere – önéletrajzi írás
-Se füle se farka-
- Életutam krónikája Szatmáron
-Tavaszi szél vizet áraszt
-A Én elektrónikus kalandom
-Sorstársak a sorstalanságban
-Szürke verebek-Pamflet
-Korai gyermekkorom kesergői---    -  Emlékbeszédeim
Páskándi Géza gyermekkori barátom.
Emlékezéseim Páskándi Gézáról
Szakmai ismereteit az évtizedek folyamán számos szakmai tanfolyamon és tapasztalatcsere formájában gyarapította hazai és külföldi klinikákon. A hazai klinikák közül kiemelendő a Fundeni Gyermekklinika, a Nagyváradi Gyermekklinika, a külföldiek közül az Erlangeni Gyermekklinika (1969), a Nürnbergi Egyesített Klinikák (1969), a Debreceni, Pécsi Gyermekklinika (1970-é 1986), Züphen –Hollandia (1980) gastroenterológiai tapasztalatcsere, a Németországi rehabilitációs kurzus Freiburg – Darmstadt – Landau – Passau- Stuttgart központokban.
Munkássága alatt két országos jellegű gyermekgyógyászati tudományos ülést szervezett, 1973-ban „A kiválasztó rendszer fejlődési rendellenességeinek korai felismerése” témakörrel és 1985-ben „A gyermekkori duodenum – epeutak , hasnyálmirigy szervi megbetegedéseinek szerepe, a visszatérő, krónikus hasifájdalmak fenntartásában”
Tevékenységének elismeréseképpen több tudományos társaság tagjává fogadták, úgy mint A Román Tudósok Szövetsége , a Román Gyermekgyógyász Társaság . Alapító tagja a Szatmári Szentgyörgyi Albert Társaságnak, a Szatmári Kiwanis International klubnak, Kezdeményezőj a Páskándi Géza Baráti Társaság megalapitásának. aminek 2o éve elnöke. A Magyar Egészségügyi Tanács tagja , valamint a Conexiuni Medicale orvosi folyóirat egyik alapitója szerkesztőségének tagja.
Tevékenységének elismeréseképpen számos kitüntetéssel jutalmazták :
- Egészségügyi Minisztérium : Kiváló Egészségügyi munkáért á 1960 – 1965 .
- Szatmár Megyei Tanács Emlékplakett – a város 1000. éves fennállása alkalmából 1972.
- Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi Érdemérem két izben1976- 1979.
- Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi Érdemrend 1982.
- Szatmár Megyei Tanács : Életműdíj 2006.
- Vöröskereszt Elnöksége Bukarest: Jubileumi érdemérem a Vöröskereszt megalakulásának 100.évfordulóján
A Szatmár megyei Orvosi Kamara életmüdiplakettj/2o17/
Befejezésképpen meg kell jegyezzem, hogy Dr. Bauer Béla a hazai gyermekgyógyászat jeles képviselője a hat évtized évi kitartó gyógyító, tudományos és közéleti tevékenységével öregbítette a Marosvásárhelyi Orvosi Iskola elismerését. Eredményes szakmai, tudományos, jeles közéleti tevékenysége és erkölcsi magatartása alapján tiszta szívvel ajánlom a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj odaítélését Dr. Bauer Béla főorvosnak.
Székelyudvarhely.2010.április 9.
Dr.Sc. Balla
Árpád Ph.D.
LAUDÁCIÓ
Dr. Bauer Béla ny. osztályvezető főorvos, az orvostudományok doktora, a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj „emlékérem”átadása alkalmából.
1931 október 21-én Szatmárnémetiben született Északerdély fővárosában. Nős, felesége Bauer Emilia ny. üzemi főorvos.
Tanulmányait minden szinten magyar nyelven végezte mindvégig kitűnő eredménnyel.
Orvosi tanulmányait Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyermekgyógyászati Karán l957-ben végezte. 1957-től 1961-ig gyakorló körorvos Kapnikbányán . 1962 – 1968 között gyermekgyógyász szakorvosként tevékenykedik a Szatmári Vasúti Rendelőintézetben. 1969-1972. a Szatmárnémeti járó betegrendelő gyermekgyógyász szakorvosa. 1972-1995. a Városi Kórház gyermekosztályán szakorvos. Időközben, 1976-ban a Bukarestben tartott versenyvizsgán megszerzi a főorvosi címet. Így 1976-tól főorvos, 1978-tól pedig a Szatmári Városi Kórház gyermekosztályának vezető főorvosa és metodológiai vezetője is, nyugdíjba vonulásáig. Közben 1995- 2009. a Szatmárnémeti „Karitasz Medica” járó beteg intézet gyermekgyógyász főorvosa.
Szakmai elfoglaltsága mellett számos adminisztratív megbízatásainak is eleget tett, mint a Vasúti Rendelő Intézet- , a Városi Kórház két alkalommal igazgatója (1980 és 1990-től), a Szent József gyermekrehabilítációs központ  3 év tartamu épitésének orvosi projekt vezetáje és első igazgatója .
Bár mindvégig gyakorló orvosként dolgozott, tudományos tevékenysége igen gazdag, ugyanakkor szakmai irodalmi tevékenysége is számottevő. Fő kutatási témája a gyakorló orvosi ténykedés egy igen fontos fejezetét öleli fel , nevezetesen a gyermekkori krónikus, visszatérő hasüri fájdalmak okainak tanulmányozása. 1977-ben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen megszerzi az orvostudomány doktora tudományos fokozatot. Disszertációja ugyancsak ebből a témakörből készült, A duodenum – epehólyag – hasnyálmirigy megbetegedéseinek szerepe a gyermekkori visszatérő hasi fájdalmakban.” Ez irányú kutatásait harminc éven át folytatta, eredményeit egy monográfiában foglalta össze ez által új fejezettel bővítette a gyermek gastroenterológiát. Tudományos tevékenységének eredményeit az említett monográfián kívül 186 bemutatott és nyomtatásban megjelent dolgozatban közölte. Az évek folyamán 103. az in extenso formában közölt dolgozatok száma, melyek a Kinderartzliche Praxis, a Kinderartz, Annales de Pediatrie, az Archives Francaise de Pediatrie, a Lancet és hazai, valamint magyar folyóiratokban jelentek meg.Három internetes platform/Google,Twitter,Facebook/ orvostudományi szakirója.Ezen kívül jelentősebb gyermekgyógyászati szakmunkákat irt családorvosok számára, mint :
- A Blitz diagnózis a gyermekgyógyászatban – ami nyomtatásban és elektronikus kiadásban is megjelent.
-Gyermekradiológiai szemiológoia,
-Gyermekgyógyászati szemiológoia
-Gyermekgyógyászati diagnosztika, szemléltető schematikus,vázlatokban
 Gyermekgyógyászati klinikai és képes diagnosztikai útmutató.
Az intermittáló duodenális stenozis gyermekkorban/eredeti közlemény a gyermekgyógyászati világirodalomban
Gyermek gondozási böngésző
-Szelektiv kismama blog
-Képes kismamam blog –két kötet
-Gyermekgondozási Enciklopédia
Gyermekbetegségek Atlasza elektronikus formában,az utóbbi a Szatmár Megyei Családorvosok Szövetségének anyagi támogatásával jelent meg, melynek internetes hozzáférhetősége is van.  --Klinikai tanulmányok gyűjteménye;
-Vizuális kórisme gyermekbetegségekben.
-Gyermekgondozási tanácsok közhasznú gyűjteménye – szülök számára jelent meg elektronikus formába
- A gyermekgyógyászok katekizmusa
Orvostörténelmi kiadványaim:
Szatmár város kórházainak történelme az 1300-as évektől;
-ASzatmári korházak kiváló orvosai a XX-dik században,
-A Szatmári Dr.Lükő béla kórház alapitásának 1oo éves évfodulója,
-Két szatmári sebész kiválóság-Dr.Lükő Béla-Dr.Gózner Elek.
A Szatmári Orvosi Dokumentációs központ létrehozója
A Szatmári egészségügyi tenisz bázis épitésének  egyik meghatározója
Közéleti irásaim:
-Az alkotás kényszere – önéletrajzi írás
-Se füle se farka-
- Életutam krónikája Szatmáron
-Tavaszi szél vizet áraszt
-A Én elektrónikus kalandom
-Sorstársak a sorstalanságban
-Szürke verebek-Pamflet
-Korai gyermekkorom kesergői---    -  Emlékbeszédeim
Páskándi Géza gyermekkori barátom.
Emlékezéseim Páskándi Gézáról
Szakmai ismereteit az évtizedek folyamán számos szakmai tanfolyamon és tapasztalatcsere formájában gyarapította hazai és külföldi klinikákon. A hazai klinikák közül kiemelendő a Fundeni Gyermekklinika, a Nagyváradi Gyermekklinika, a külföldiek közül az Erlangeni Gyermekklinika (1969), a Nürnbergi Egyesített Klinikák (1969), a Debreceni, Pécsi Gyermekklinika (1970-é 1986), Züphen –Hollandia (1980) gastroenterológiai tapasztalatcsere, a Németországi rehabilitációs kurzus Freiburg – Darmstadt – Landau – Passau- Stuttgart központokban.
Munkássága alatt két országos jellegű gyermekgyógyászati tudományos ülést szervezett, 1973-ban „A kiválasztó rendszer fejlődési rendellenességeinek korai felismerése” témakörrel és 1985-ben „A gyermekkori duodenum – epeutak , hasnyálmirigy szervi megbetegedéseinek szerepe, a visszatérő, krónikus hasifájdalmak fenntartásában”
Tevékenységének elismeréseképpen több tudományos társaság tagjává fogadták, úgy mint A Román Tudósok Szövetsége , a Román Gyermekgyógyász Társaság . Alapító tagja a Szatmári Szentgyörgyi Albert Társaságnak, a Szatmári Kiwanis International klubnak, Kezdeményezőj a Páskándi Géza Baráti Társaság megalapitásának. aminek 2o éve elnöke. A Magyar Egészségügyi Tanács tagja , valamint a Conexiuni Medicale orvosi folyóirat egyik alapitója szerkesztőségének tagja.
Tevékenységének elismeréseképpen számos kitüntetéssel jutalmazták :
- Egészségügyi Minisztérium : Kiváló Egészségügyi munkáért á 1960 – 1965 .
- Szatmár Megyei Tanács Emlékplakett – a város 1000. éves fennállása alkalmából 1972.
- Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi Érdemérem két izben1976- 1979.
- Egészségügyi Minisztérium: Egészségügyi Érdemrend 1982.
- Szatmár Megyei Tanács : Életműdíj 2006.
- Vöröskereszt Elnöksége Bukarest: Jubileumi érdemérem a Vöröskereszt megalakulásának 100.évfordulóján
A Szatmár megyei Orvosi Kamara életmüdiplakettj/2o17/
Befejezésképpen meg kell jegyezzem, hogy Dr. Bauer Béla a hazai gyermekgyógyászat jeles képviselője a hat évtized évi kitartó gyógyító, tudományos és közéleti tevékenységével öregbítette a Marosvásárhelyi Orvosi Iskola elismerését. Eredményes szakmai, tudományos, jeles közéleti tevékenysége és erkölcsi magatartása alapján tiszta szívvel ajánlom a 2010-es Pápai Páriz Ferenc díj odaítélését Dr. Bauer Béla főorvosnak.
Székelyudvarhely.2010.április 9.
Dr.Sc. Balla
Árpád Ph.D.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése