Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. augusztus 11., szombat

-5860 OLDAL-1011 KÉPES ILLUSZTRÁCIÓ


5860 oldal-1011 képes illusztrációval

GYERMEKGONDOZÁSI TANÁCSOK                                ENCIKLOPÉDIÁJA-

GYERMKEGONDOZÁSI TANÁCSADÓ KÖZHASZNU GYŰJTEMÉNYE.


LÁTOGATOTTSÁG-345.213- OLALNYITÁS-2074 DOKUMENT FELTEVÉS-126 ORSZÁGBÓL-6126 VÁROSBÓL ÉS HELYSÉGBŐL A VILÁG MINDEN KONTINENSÉRŐL LÁTOGATÓ

Amikor hozzákezdtem ehhez a nagy lélegzetű sok áldozatot követelő munkához az volt a meggyőződésem hogy ezt a munkát be lehet fejezni. .De a gyermekellátás áldozatkész,nagylelkű talpasai,az édesanyák nagyfokú érdeklődése, meggyőztek arról hogy ez a munka időtlen időkig folytatódik és egy síkon mozog a társadalom és történelmi korok követendő igényeivel.
A gyermekellátás első vonalában ténykedők megfigyeléseikkel mindennap új és új elgondolásokat,gyakorlati tényeket írnak le a szenvedő gyermek sorsának enyhítésére. Mindezeket el kell juttatni az otthonokba az anyukákhoz hogy hasznosítsák gyermekük egészséges nevelése,gondozása érdekében. Ennek a munkának egy részét igyekeztünk elvégezni közös hozzá járulással azokkal a kiváló kollégáimmal akiknek értelmi  és érzelmi énjük a gyermekgyógyászat.
A kiadvány terjedelme és állandó aktualizálásának a lehetősége egy folyamatos gyermekgondozási és nevelési lehetőséget ajánl napjaink rohamosan növekvő szülői igényeire.
Az információs rendszerek mindent elárasztó özöne, természetesen az egészségügyi hálózatot sem mellőzi. Valahol a mai orvosi ténykedés, igényli a klasszikus orvosi gyakorlat,gyermekgondozás,gyermeknevelés alapjait összeilleszteni, a modern világ legaktuálisabb szempontjaival.
Másrészt, a mai szülők egészségügyi kultúráját tekintetbe véve, és a nívós tömegkommunikáció eszköztárát szemlélve, az egyén is sokkal többet akar megismerni, tudni, korunk egészségügyi problémáiról vagy sajátosan a maga betegségéről. De legyünk őszinték, az orvostársadalomtól is rendszerezettebb részletesebb tájékoztatást vár el napjaink társadalma.
Mi gyermekgyógyászok meg akarunk felelni ezeknek az elvárásoknak és a félre értések,félre magyarázatok elkerülése végett, amik olykor   ártalmasak is lehetnek, igyekeztünk egy olyan elektronikus kiadványt közreadni, aminek tágabb információs alapja, rendszerezett, közérthető és folyamatosan időszerüsíthető adattára van.
Számos gyermekhálózati munkatárs orvosok, védőnők, akiknek érzelmi énje és emberi tisztessége a reájuk bízott gyermekek sorsa, adták sokszor pályafutásuk szakmai eredményét ehhez a munkához amint ezt mi is tettük. De annak a tudatában is, hogy – egy kattintással – egy adott szükséges, esetleg drámai pillanatban olyan információkhoz juthat mindenki, amelyek életmentők lehetnek. Ehhez pedig úgy gondolom, hogy mindannyian teljes odaadással és érdektelenül csatlakozunk,

Ez nem a tudományos titulusok,kitüntetések elismerések világa,hanem a mindennapi gyakorlati szempontokat érlelő közös tevékenység .Mindez a gyermek testi és szellemi fejlődésének értékrendjéhez tartozó folytatólagos minőségi feladat, amit valakinek vagy valakiknek folytatni kel .Azt is ki kell jelentenem hogy ez egy nagy áldozatkészségről,türelemről és hosszantartó kemény munkáról szól.
Részemről ezen munka elvégzésének három személyemhez de a közélethez is kötődő érzelmi eredője volt-
          . Nem az önmutogatás kényszere,hanem életem harmóniájának és tisztességes elszámolásának a gondja kényszerítette ki ennek a munkának a szükségszerű elvégzését belőlem. Egy lelkileg terhes,a léthez természetszerűen ragaszkodó próbálkozásaimról van szó az utolsó 1oo méteren. Sokáig azt hittem hogy az orvosi hivatás az csak a gyógyításról,kutatásról és mindennemü pompózus dolgokról szól. Az élet többre tanít bennünket-arra hogy felelősen közölni kell minden édesanyával aki gyermeket nevel hogy mi a felelőssége és a szükséges egészségügyi ismeret- anyag amit kötelezően el kell sajátítani.

Az elsők érvek között talán az egyetemi gyermekgyógyászati fakultások megszüntetését említeném. Az általános orvosképzésben a gyermekgyógyászati oktatás elégtelenné vált úgy időben mint tartalomban. A kezdő orvosok úgy a gyakorlati mint az elméleti sőt a dokumentációs lehetőségeket is tekintve meglehetősen egy előnytelen helyzetből indulnak el a nagyon felelősségteljes munkájuk gyakorlásában.. Az a diagnosztikai  jellegű munka amit jómagam 2007-ben a köz rendelkezésére ajánlottam elektronikus kiadásban,egy olyan helyzetben amikor a családi orvosi rendelőket csak most látták el Lap-topokkal egy kattintás reményével nagy segítséget kaptak a kollégáim amiért számos köszönetet és elismerést kaptam az egész országból./az elektronikus könyv román nyelven jelent meg. Még ma is átérzem a pályakezdés emócióinak minden mozzanatát,és úgy éreztem mindig hogy szolidáris maradok ezekkel a kollégáimmal.

Amikor a sorsom úgy hozta, hogy egy súlyos infarktus alkalmával öt éjszaka néztem az intensív osztály fehér mennyezetét, lebegtetve,kilátásaimat,ebben az esetleg utolsó szorításában földi létemnek, gondoltam arra hogy hogyan gazdálkodtam átörökített génjeimmel gondolatban,szóban és cselekedetben.- Nem ildomos úgy meghalni,hogy ne tudjuk –miért éltünk-
Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy ily módon is segíthetek embertársaimnak. Egy édesanya akinek két fiát -padludkás- koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya, mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy bütykölök a számítógépen egy tudományos munkát, és a következő megjegyzést tette,Kedves Doktor úr ne gyötörje magát a mai társadalom nem nagyon értékeli az ilyen jellegű törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket- –HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT-
Ez volt az érzelmi döntő momentum,ez az emberi áldozatkészség abszolút leegyszerűsítése egy lét védelmére.
Hatalmas és áldozatos munkát végeztem amit csak az tud felmérni akinek ilyen élményanyaga van. Úgy érzem hogy áldás kíséri mindennapi munkámat és ezért boldog vagyok.
És végezni fogom amíg megbecsülendő,hasznos gondolatokkal szolgálhatok anyáknak,kollégáknak,minden érdeklődőnek
 Akárpátmedenceianyukák/Szerbia.Szlovénia.Horvátország,Ausztria,Szlovákia.Pománia,Ukrajna,Moldova és az egész világon sokszor kényszerből elvándorolt anyukák is akik 126 országból vették igénybe írásaimat és használták gyermekeik gyógyítása érdekében..
.Nagyon büszke vagyok erre a  munkámra,elsősorban nem azért mert 12 évig dolgoztam rajtuk-hanem sikerült közös lapra tenni az orvosi,védőnövéri és szülői teendőket elméleti és gyakorlati síkon és nem utolsósorban hogy magukra utalt kis magyar közösségnek tudtam segítő kezet nyújtani.
Ez orvosi létem és hitvallásom egy nagy,felejthetetlen érzelmi megélése- Nagy öröm tölt el és boldog vagyok hogy megírtam és hosszantartó értéket alkottam az édesanyáknak,családoknak olykor a sors által rájuk szabott nehéz helyzetükben.


          Köszönöm a kollégáimnak akik érdektelenül a köz asztalára tették munkájuk értékeit,valamint a látogatóknak,felhasználóknak hogy megtiszteltek figyelmükkel.

SZATMÁRNÉMETI--2012-AUGUSZTUS 12-ÉN


                                                          DR.BAUER BÉLA MD-PhD.

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése