Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. április 9., hétfő

A SÉRÜLT GYERMEK

A sérült gyermek

1. A károsodás, fogyatékosság, akadályozottság, mint alapfogalmak

Hogyan jelennek meg a gyermeki fejlődésben

Az értelmi fogyatékos gyermek személyiségalakításának lehetőségei, elv és feltétel rendszere fejlesztésének, nevelésének, oktatásának kísérésén, cél , feladat, eszköz és színtérrendszere.

A hallássérült gyermek. A hallássérülés orvosi, gyógypedagógiai értelmezése, a hallásveszteség foka, mértéke, típusa. A hallássérültek fejlesztése, a hallássérülés kapcsolata más zavarokkal

A látássérült gyermek. A látássérülés orvosi, gyógypedagógiai értelmezése, a látásveszteség foka, mértéke, típusa. A látássérültek fejlesztése, a látássérülés kapcsolata más zavarokkal

A mozgásukban sérült gyermekek A mozgássérülés orvosi, és gyógypedagógiai értelmezése

Beszédsérültek fok. szerinti csoportosítása, folyamatműködés szerinti kategóriák, a beszéd észlelés és beszédmegértés zavarai

A korai gyógypedagógiai megsegítés, alapelvek, formák, egyéni fejlesztési terv

A sérült gyermek. A sérült és ép személyiség összehasonlítása A sérült gyermek legfőbb jellemzői

 1. A károsodás, fogyatékosság, akadályozottság, mint alapfogalmak

Hogyan jelennek meg a gyermeki fejlődésben

A gyermek: bioszociális lény, biológiai tulajdonságai:

 • Örökletes tulajdonság
 • Veleszületett
 • Születéskor meglévő
 • Születés alatt ill. után szerzett tulajdonságok (károsodások)
 • Születés után kibontakozó örökletes tulajdonságok

Életútját hány feltételrendszer határozza meg:

1. genetikai program v. genetikai örökség (belső diszpozíciók) (Veczkó könyv)

2. szociokulturális pszichoszociális környezet

3. önfejlesztő energiák – belső késztetések, mit akar, belső motivációs bázis (Veczkó Angliai kísérletek, milyen kapcsolat van a genetika és a környezet között)

Hogyan kezelje a nevelés a tanulók különböző biológiai tulajdonságait?

 1. Igazodjon a biológiai tulajdonságok különbségeihez
  1. Differenciálással
  2. Egyéniesítéssel, individualizálással
 2. Miben igazodjon?
  1. a nevelés eljárásaiban
  2. a nevelés céljaiban

Nevelés egyetemes jellege: kultúrhatások tudatos átadása.

Kultúra: az emberiség története során felhalmozódott anyag, technikai, szociális szellemi értékek és értékek rendszere.

Értéke: amelyek az emberiség fejlődéséhez és jólétéhez hozzájárulnak.

Nevelés: tudatos személyiségfejlesztés. A nevelés az a folyamat, amely során a felnőtt nemzedék átadja a történelem folyamán felhalmozott ismeretét és tapasztalatait az ifjabb nemzedéknek, annak érdekében, hogy minél zökkenőmentesebben illeszkedjenek a felnőtt társadalomba.

Oktatás: viszonyrendszerbe utatni be, kettő közötti különbség distaniát

Nevelés: a gyermek nevelése családban kezdődik.

Család Család: legkisebb szociálizációs egység, elsődlegessége a gyermekkel szemben, hogy a legkorábbi életszakaszban hat. Közvetítő kis csoport az egyén és a társadalom között. Családon belül a gyermek számára a kötődés a legfontosabb. Szerencsés szerkezet ha teljes. A csonka kifejezést nem használjuk!!!!! Egyszülős.

Család életmódja hat rá, a szubkultúra leképezési formája.

Sérült, fogyatékos gyermek

Gyermek – személyiség

Szermélyiség:

 1. Szerkezet
  1. Szociogén
  2. Pszichogén
  3. biogén
 2. Fejlődési tempó
  1. Átlagos
  2. Felgyorsult
  3. Lelassult

Retardáció: tempó lelassulása az átlagoshoz viszonyítva

o Pszichoszomatikus retardáció: testi és lelki fejlődés együtt lassul

o Pszichikus: lelki

o Szomatikus: testi

o Mentális retardáció: megismerő tevékenység lassul le

o Motoros retardáció: mozgás

o Beszédfejlődés: megkésett beszéd

Személyiség:

 • Egyedi ember egyéni tulajdonságainak sajátos összességű és bizonyos rendezettségű egysége
 • Veleszületett és szerzett, külső és belső, morfológiai és funkcionális kapcsolatrendszereinek sajátos egysége, amely …

 1. Az értelmi fogyatékos gyermek személyiségalakításának lehetőségei, elv és feltétel rendszere fejlesztésének, nevelésének, oktatásának kísérésén, cél , feladat, eszköz és színtérrendszere.

Értelmi fogyatékosság egy állapot. Legfőbb jellemzői:

Tradícionális szerint:

- Neuroendokrin rendszer csökkent értékűségén, sérülésén vagy zavarain alapszik.

- Vagy öröklött, vagy veleszületett, vagy korai gyermekkorban keletkezett.

- Irreverzibilis (visszafordíthatatlan)

- Egész életen át tartó, de a fejlesztés lehetősége adott (fogyatékos személy a törvény szerint akadály….)

- A legkülönfélébb etimológiai kórképhez tüneti csatlakozó

- Elsősorban az intellektus károsodott

- Az értelmi erők elsődleges sérülései mellett az egész személyiség zavarai jelen vannak

- Az egész életvezetés akadályozott

: Az értelmi fogyatékos a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és környezeti hatások eredőjeként alakulhat ki, melynek következtében az ált. értelmi képesség az adott népesség átlagos értelmi képességének átlagától a kezdő évektől számítva számottevően elmarad, ezért az önálló életvezetés jelentősen akadályozott.

Értelmi fogyatékosság felosztása jelenleg: intelligencia kvóciens mérőszám alapján történik

Szükséges megsegtés foka alapján fog történni, ha az ökológiai szemlélet elterjed.

IQ 70 alatt van

69-50 enyhe értelmi, tanulásban akadályozott

25-50 középsúlyos, értelmileg akadályozott

25 alatt súlyos

TANULÁS

Tanulási nehézség: valamilyen ideiglenes problémája van (tartós betegség, időszaki munka) normál pedagógiával felzárkóztatható, többletszolgáltatást igényel, nem irreverzibilis

Tanulási zavar: részképesség zavara dis…. Affázia, beilleszkedési, magatartási problémákat nem kell elkülönítetten fejleszteni, speciális szaktudással rendelkező szakember bevonása szükséges, egész életben végigkíséri

Tanulásban akadályozott: enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos, gyógypedagógus kell

Mindháromnak tanulási korlátja van.

Tanulásban akadályozott – enyhén értelmi fogyatékos

- Testi tünet nem kíséri

- A fejlődés során késik a mozgásfejlődés

- A játék alig köti le

- Szobatisztaság később alakul ki

- Mentális megismerési útja általában hasonló az épekéhez, nehéz az absztrakt fogalmak kialakulása, logikus gondolkodás kialakulása

- Magatartás én-központúsága

- Erkölcsi fogalmak kialakulnak, de gyakori a helytelen magatartás

- Régi elnevezés szerint a kisegítő iskolában tanultak (szűkebb tananyag, mint az általános iskolákban)

- Speciális módszerekkel, több eszközzel, lassúbb tempóval tanuljanak.

- Általános iskolában tanulásban akadályozottak

- Jogilag bárhová mehet, reális a speciális iskola (1960, 70-es évek)

- Speciális szakiskola: szakképzés gyógypedagógiában való meggyökereztetése

- Önálló életvezetésre, családi és társadalmi segítséggel képesek

- Többségük családot alapít

Értelmileg akadályozott – középsúlyos

- Testi tünetek is kísérik (szomatikus fejletlenségek, arc, fej és egyéb deformitások)

- Mozgásfejlődésük nagyon sokat késik, bizonyos szinten megreked.

- Megismerő tevékenység: az érzékletes elemekhez tapad, ismeretek elsajátításában mindent meg kell ismerni minél több érzékszervvel.

- Fantáziája, elvonatkoztatási képessége igen szegényes

- Szókincse szűk körű, gyakori a beszédhiba

- Alkalmazkodási struktúra, az érzelmek dominálnak, ez irányít

- Erkölcsi érzékük fejletlen.

- Ítélet alkotásuk primitív.

- Értelmükben akadályozott tanulók.

- Bárhol tanulhatnak, készségfejlesztő speciális szakiskola (munkára felkészítő tapogat, csoport)

- Képzés befejezése után a megszerzett dolgok összeomlanak

- Önálló életvezetésre nem képes, gyermekről gondoskodni nem tud.

Súlyos vagy mély értelmi fogyatékos

- A külső rendellenességek miatt általában születéskor felismerhető

- Szomatikus fejletlenség, arc

- Érzékszervi társuló fogyatékosság

- Kisgyermek fejlődése rendkívül lassú

- Gyakoriak az epilepsziás görcsök

- Nehezen vagy egyáltalán nem lesz szobatiszta

- Több évesen tanul járni vagy egyáltalán nem

- Emlékképei nagyon hiányosak

- Új ismereteket nem tud a régihez kapcsolni

- Beszédhibás, nehezen érthető, szómondatos a beszéde

- Alkalmazkodási struktúrája rendkívül alacsony

- Képezhetetlenségük elavult nézet, fejlesztés során vannak elérhető célok

- 18 éves korig kiskorúak otthonában, 18 éves kor után nagykorúak otthonában vagy családban élnek

Értelmileg akadályozott gyermekek fejlődése

l Csecsemőkor: vegetatív szabályozás – szenzomotórium – érdeklődés zavarai

l Kisgyermekkor: vontatott mozgásfejlődés – beszédmegindulás késése – játékfejlődés sajátosságai

l Óvodáskor: beszédfejlődés zavarai, gondolkozási problémák – szocializáció zavarai

l Iskoláskor: észlelés – emlékezet – gondolkodási funkciózavarok

Funkciózavarok általános okai

l Az agykéreg funkcionális állapotának megváltozása:
- csökkent munkaképesség
- ingerlés-aktív gátlás folyamatok gyengülése
- kapcsolatképzés nehézségei (csökkent kiterjedés, lassúság, kevésbé szilárd, differenciálatlanság, ingergeneralizáció zavarai)
- orientációs reakciók kialvásának veszélye – védőgátlás
- a zavart fejlődésnek közvetlen kapcsolata van a gondolkdással

l Másodlagos károsodások:
- gyakorlati tevékenység tapasztalatainak hiányossága
- motorika, érzéki megismerés problémái
- motivációs bázis hiányosságai
- önértékelés, igényszint éretlenségei

 1. A hallássérült gyermek.
 2. -A hallássérülés orvosi, gyógypedagógiai értelmezése, a hallásveszteség foka, mértéke, típusa. A hallássérültek fejlesztése, a hallássérülés kapcsolata más zavarokkal

Hallássérült

- Sérül a hallási analizátor

- Beszéd fejlődése akadályozott vagy hátrányosan befolyásolt

o Hallóideg

o Fül

o Agykérgi központ

o Idegi jellegű, hangok érzékelése

o Idegi vezetéses jellegű

Súlyosság:

- Siketség

- Nagyothallás

Orvosi és gyógypedagógiai csoportosítása eltér! Decibeleket tudni!!!

Okok:

Segédeszköz, hallóeszköz

Oktatási törvényben hogy van „segédeszköz”?

Nevelés: speciális módszereket kiemelni

- Hallásnevelés

- Beszéd tanítása

(fonetikai tükör, szájról olvasók, Vasek könyv, jelbeszéd, ujj abc, Braille nyelv, Piktogramok, pályaválasztásnál mit vegyen figyelembe, érdekvédelem)

Hallássérült gyermekek

l Hallássérülés: 30-100 dB közötti hallásküszöb, időnként nem egyenletes, nem jelentkezik minden frekvenciasávon (hangmagasságon)

l Súlyosság szerinti osztályozás:
Enyhe (25-40dB), Közepes (40-60 dB) Súlyos (60-90 dB) Siketség határa (90-110dB) Siketség (110 dB felett)

l Okok: veleszületett (Rh inkompatibilitás, magzati fertőzések – szerzett (középfülgyulladás, meningitis)

l Formái: vezetéses, idegi típusú

Másodlagos tünetek

l Lassú beszéd-, és nyelvfejlődés

l Szűkebb szókincs

l Grammatikai hibák

l Artikulációs zavarok

l Kommunikációs utak megtervezése:
- jelnyelv
- verbális kommunikáció

Az integrált nevelés várható előnyei

l A környezet pozitív beszédmintája

l Ép magatartásminták kialakulása

l Reálisabb énkép, reálisabb önértékelés

l Nagyobb esély a lakóhelyen történő intézményes nevelésre

l Későbbi társadalmi beilleszkedés sikeressége

Gyakorlati teendők, szervezési kérdések

l A pedagógus közelsége

l Társak megismertetése

l Szóbeli megnyilatkozások fontosságának erősítése

l Az utasítások, elmondottak megértésének ellenőrzése

l A közös foglalkozások vizuális megerősítése (pl. közös mese képekkel történő segítése)

l Feladatok elvégzésére késztetés

l Éppen annyi segítség, amennyire szükség van

l Gyermekek felkészítése, gyermekek közti kooperáció segítése

 1. A látássérült gyermek. A látássérülés orvosi, gyógypedagógiai értelmezése, a látásveszteség foka, mértéke, típusa. A látássérültek fejlesztése, a látássérülés kapcsolata más zavarokkal

Látásfogyatékosok

Ki tekinthető látásfogyatékosoknak: az a személy, akinek a jobbik szemén a max. terhelés esetén az ép látás 30%-a, a látóérszűkület nem több 20 foknál.

Súlyosság:

- Vakok, akik még a fényt sem érzékelik

- Alig látók: fényérzékelők, nagytárgylátók, ujjolvasók (Czeizel jelentés 1991)

Látássérülés:

- Vele született

- Később szerzett

Létrejöhet:

- Öröklés útján

- Látási analizátor

- Nem látóhártja kérgi központ

A látássérült gyermek egész személyisége is megváltozik.

Korlátjai:

- Megismerésben (nem teljeskörű)

- Érzékelés lehetősége változik

- Más lesz a mozgása

- Nagyobb a környezettől való függése

- Nehezített a szocializáció

Fejlesztési lehetőségek:

- Veleszületett látássérülés a mozgásfejlődést befolyásolja leginkább

- Fontos a korai anya-gyermek kapcsolat

- Nincs vizuális ismeretszerzés, amely az utánzást befolyásolja

- A szülő ne hagyja egyedül a gyereket, ne is védje túl

- Fontos a helyes napirend

o A világos tiszta környezet

o Önkiszolgálásra nevelés

o Korai fejlesztés szakember által a szülő bevonásával

- Óvodában speciálisan vagy integráltan megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel, utazó gyógypedagógus

- Iskola speciális, többségiben integráltan

- Tapintó pontrendszer írás-olvasás

Életút:

- Részleges vagy teljes integráció keretében tud elhelyezkedni

- Sajátos vak-szakmák

- Felsőfokú tanulmányokra képesek

- Rehabilitációs munkahelyen eredményesebb

- Érdekvédelmük, civil szervezetek, alapítványok

Látássérült gyermekek

l A látássérülés fogalma: akinek látása az ép látás 33%-a, vagy annál kevesebb, illetve 10 fokos, vagy annál szűkebb a látótere (WHO)

l Látássérülés osztályozása:
gyengénlátók: speciális nevelés-oktatás vizuális úton
vakok, aliglátók: speciális nevelés-oktatás auditív-taktilis módon

l A látásélesség jelölése: pl. V0,2, V20%, V 5/50

Gyengénlátást, aliglátást okozó szembetegségek

l Myopia: rövidlátás

l Hypermetropia: távollátás

l Cataracta congenitalis: veleszületett szürkehályog

l Glaucoma: zöldhályog

l ROP (retinopathia praematurorum)I-V.:a retina kóros ereződése

l Atrophia nervi optici: látóidegsorvadás

l Nystagmus: szemtekerezgés

l Strabismus: kancsalság

Pedagógiai látásvizsgálat

l Két szem együttes látása

l Jelek felismerése

l Szemüveggel korrigált vízus mérése

l Egyéb látásteljesítmények: kontrasztérzékenység, színlátás, látótér

l A szemléltetés, oktatási utak, betűméretek, vonalvastagság, pedagógus által használt kontraszt, ültetés meghatározása

Gyengénlátó gyermekek integrált nevelése

l Ép társakkal való kapcsolatartás és speciális (utazótanári) felkészítés, a korai gondozás igényével

l Feladatok:
Látásnevelés: látási megfigyelő képesség, látási figyelem, vizuális gondolkodás fejlesztése
Finommotorika fejlesztése: eszközhasználat, önállóság fejlesztése
Mozgásnevelés: munkafelülethez való közelhajolás miatt tartáshibák javítása, mozgásos passzivitás miatti ügyetlenség enyhítése, állóképesség növelése
Térérzék és tájékozódó képesség fejlesztése: önálló közlekedés, támpontok felismerése, akadályok kikerülése, bothasználat

Tanítással kapcsolatos speciális teendők(pl.írás-olvasás)
Optikai segédeszközök használatának, elfogadásának tanítása

 1. A mozgásukban sérült gyermekek A mozgássérülés orvosi, és gyógypedagógiai értelmezése

Mozgáskorlátozott gyermekek

l Fogalma: valamilyen sérülés következtében a mozgásaktivitásban és a mozgásos kompetenciában változások, vagy zavarok keletkeztek, aminek következtében az érzelmi élet, az érzékelés-észlelés, az értelmi képességek, a tanulás, beszéd, a kommunikáció is károsodhat.

l Formái:
Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok
Petyhüdt bénulást kiváltó kórformák
Korai agykárosodás utáni mozgásrendellenességek
Egyéb eredetű mozgásrendellenességet okozó kórformák

Mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése

l Az intézmény megközelíthetősége, közlekedés akadálymentesítése

l Az intézmény tárgyi feltételei (pl. kapaszkodók, segédeszközzel közlekedők számára akadálymentes helyiségek, bútorok, fejlesztő eszközök)

l Személyi feltételek: elfogadó nevelőtestület, szomatopedagógus/konduktor/terapeuta

Pedagógiai feladatok

l Kommunikációs hátrányok enyhítése

l Mozgás javítása, terapeuta által meghatározott gyakorlatok, teendők végzése

l Manipulációs tevékenység fejlesztése, eszközök kialakítása

l Észlelés, figyelem fejlesztése

l Értelmi fejlesztés

l Önállóság kialakítása

l Iskolában: tantárgyi ismeretek elsajátításának sajátosságai

 1. Beszédsérültek fok. szerinti csoportosítása, folyamatműködés szerinti kategóriák, a beszéd észlelés és beszédmegértés zavarai

Beszédfogyatékos gyermekek

l Veleszületett, vagy szerezett idegrendszeri működési zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli akadályozottság. Átmeneti, vagy tartós zavarok lépnek fel a nyelvi, kommunikációs, tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában

l Tünetcsoportok: megkésett beszédfejlődés – diszfázia – diszlália – orrhangzós beszéd – beszédritmus zavarai (dadogás, hadarás), diszfónia, diszarthria, mutizmus, diszlexia, diszgráfia, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, illetve ezek halmozott előfordulása (pl. komplex nyelvi fejlődési zavar, akadályozott beszédfejlődés)

l Pszichés következmények: kommunikációs hátrányok, beszédhelyzetek kerülése, interperszonális kapcsolatok beszűkülése.

Beszéd feszültségredukciós hatásának csökkenése

Fogalmi gondolkodás kialakulásának nehezítettsége, kultúrtechnikák elsajátításának zavarai

 1. A korai gyógypedagógiai megsegítés, alapelvek, formák, egyéni fejlesztési terv

Fejlesztő pedagógia

Korai fejlesztés def.: a korai fejlesztés a rehabilitáció részeként – a 0 és 6 éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen felépített programja, mely komplex diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai oktatást és különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magában.

Célja:

1 elősegíteni a gyermek fejlődését – ez a legfogékonyabb időszak

2 támogatást és segítséget nyújtani a családnak

3 csökkenteni a társadalom terheit – később kevesebb gond

Jogosultak:

1. akik megfelelő diagnosztikai vizsgálómódszerrel jelentős elmaradást mutatnak az alább felsoroltak közül egy vagy több fejlődési területen

- Mozgásfejlődés

- Értelmi fejlődés

- Kommunikáció, beszédfejlődés

- Szociális, érzelmi fejlődés

- Figyelem, magatartás illetve

- Látási, hallási sérültek

2. olyan diagnosztizált állapotokban, amelynek nagy valószínűséggel következménye a fejlődési elmaradás

Korai fejlesztő szolgáltatások

1. vizsgálat – komplex – később kontroll

- Részletes, írásos szakvélemény

- Team végzi, tagjai:

· gyermekorvos (fejlődéspediátriában javasolt) v. neurológus

· gyógypedagógus

· gyógytornász, konduktor

· logopédus

· pszichológus

2. gyógypedagógiai ellátás

- gyermek erősségeire alapozva segíti a megkésett területeken a fejlődését

- egyéni fejlesztési tervet készít

3. terápiás szolgáltatások

- gyógytorna + más mozgásfejlesztő terápiák

- logopédia

- pszichológiai szolgáltatások

- művészeti terápiák

- orvos tanácsadás

- szociális szolgálat

Korai fejlesztő szolgáltatásokat nyújtó szakemberek

- különböző képzettségű gyógypedagógus, pedagógus

- gyógytornász, konduktor

- orvos

- szociális munkás

- pszichológus

Korai fejlesztő szolgáltatások formái

1 „Home Based” – a gyermek otthonában

- ált. csecsemőkhöz, kisgyermekekhez

- előnyei:

§ ismerős környezet, könnyebb együttműködés

§ gyermeknek nincs fárasztó utazás

2 „Center based” – a gyermek a szülővel együtt az intézmény programjában vesz részt

- általában 1 évnél idősebbeknek

- előnyei:

§ a gyermek + szülőnek is lehetőséget nyújt a társadalmi érintkezésre

§ több fejlesztő eszköz

§ különböző szakemberek könnyebb konzultálása

3. Integrált oktatási, nevelési intézmény

- normál bölcsődei, óvodai környezetbe megy a sérült gyermek. Megfelelő szakmai, személyi, tárgyi feltételek

- előnyei:

§ egészséges társak, (minta, gyorsabb fejlődés)

§ kortárs kapcsolatok

§ anya mehet dolgozni

4 Speciális óvoda, fejlesztő napközi

- súlyosan sérülteknek, akik nem integrálhatók

- előnyei:

§ mindennapos, szakszerű foglalkozás

§ anya mehet dolgozni

- A sérült gyermek. A sérült és ép személyiség összehasonlítása A sérült gyermek legfőbb jellemzői

A sérült személyiség fejlődésmenete láthatóan különbözik az ép személyiség fejlődésétől, a sérült személyiség láthatóan más, mint az ép személyiség.

Sérült személyiség: Az egyedi ember egyéni tulajdonságainak sajátos összessége és egyben bizonyos rendezettségű egysége.

Bizonyos funkciók nem alakulnak ki vagy rendellenessé válnak.

- Megváltozik a környezethez való viszony, és az arra való ráhatás és lehetőség.

- Akadályozottá válik a szocializáció, legrosszabb esetben izoláltság jön létre.

Fejlődésmenetük és személyiségszerkezetük eltér a normálistól. Személyiségfejlesztésük a normál pedagógia eszközeivel, eszközrendszereivel nem oldható meg. Fejlesztési lehetőségei individuálisan, egyéni fejlesztéssel adott.

Fejlődés: gyors – lassú (akceleráció, retardáció)

Törvényei: életkörülményeknek megfelelően alakul, aktív tevékenység formájában, a tempó és a minőség egyenes arányban van.

Önmozgás és önszabályozás jellemző rá.

Fejlődésmenetében már van eltérés, de a személyiségben nem!

Biológiailag normális: aki megegyezik a faj sajátosságaival.

Biológiailag beteg: a szervezet rendellenes kóros folyamata

- a szervezet helyreáll

- a szervezet megváltozik, de a működése nem változik meg (szerv-eltávolítás)

- a szervezet nem változik meg, de a működés eltér

- a szervezet struktúrája, működése is megváltozik.

OK: SÉRÜLÉS

Sérült személyiség fejlesztése csak komplex módon közelíthető meg: biológiai, pszichológiai, szociális szempontok alapján.

Visszafordíthatatlan, maradandó, ha az idegsejtek sérülnek. Irreverzibilis.

Sérült személyiség kialakulásának modellje:

Károsító tényezők → Primer következmények szekunder következmény

Ok Klinikai képek sérült személy

A sérült személyiség fejlődése gyermek- és ifjúkorban:

 • fejlődésüket számtalan tényező befolyásolhatja, ill. módosíthatja
 • az értelmi fogyatékosság ( mentális retardáció ) kialakulása és formái sokféle tényezőtől függnek – az állapot kialakulásában több kockázati tényező, együttesen játszik szerepet – a fejlődés különböző periódusaiban hathatnak
 • meglassúbbodott fejlődési ütem – ami összefügg az alacsony pszichés aktivizációs szinttel
 • a funkciók egymásra épülése alig tapasztalható – a fejlődési ugrópontok szinte összemosódnak → ennek hátterében: motivációszegénység, magasabb ingerküszöb, a környezeti ingereket kevésbé tudják spontán felhasználni ( visszalépnek egy-egy fejlődési szintre
 • szenzomotoros fejlődés:
  • cselekvéseiben nem nagyon lehet felismerni gondolati elemeket
  • nem érdeklődő, nem firkál szívesen, firkáiban nem jelenik meg az ábrázolás igénye
  • megismerési funkciók késleltetettsége ( hallási → látási → tapintási )
  • mozgásszervek beidegzési gyengesége
 • kommunikáció és beszédfejlődés:
  • kevesebb hangot adnak már a gagyogás időszakában
  • egyedi módon strukturálódik a beszédjük
  • korlátozott nyelvi kód szinten maradnak
  • környezetre adott reakcióik halványabbak
  • gyengébb kapcsolatteremtő képesség - alig kezdeményeznek kapcsolatot → magányosokká válnak
  • később tanulnak meg beszélni
  • ritkábbak a spontán kérdéseik – kevesebb ismeret jut el hozzájuk
 • tanulás és tanultak megőrzése:
  • az értelmileg akadályozottak is meg tudják tanulni azokat az elemi és alapvető ismereteket, amelyeket más gyermek, DE : alacsony a transzfer és generalizálási képességük ( csak egy szituációban tudja alkalmazni a tanultakat, illetve nem képes elválasztani )
  • figyelem ingadozása
  • alacsony fokú terhelhetőség
  • lassú tanulási tempó
  • folytonos stimulálásra van szükségük
  • sikeres tanulás feltétele:
   • folytonos ingerlés, figyelem fenntartása
   • testközeli kapcsolat, szemkontaktus
   • kis lépésekben való tanulás, gyakori ismétlés, konkrétság
   • jól átlátható, tagolt, ösztönző tanulás
 • szociális fejlődés:
  • én-tudata megkésett és hiányos
  • számukra a szerepelvárások magasak
   • minél többet vegyenek részt a mindennapok eseményeiben
   • környezetük értékelje a csekély teljesítményt is
   • az elvárások alkalmazkodjanak szükségleteikhez

Sérült gyermek prioritásai:

 • először a gyermek, azután a fogyatékosság
 • először a meglévő, utána a helyreállítandó
 • először a kibontakoztatható, utána a megtanítandó
 • először spontán, utána a szabályozott
 • először az érzelem, utána az értelem
 • először az ismeret, utána a képesség
 • először a kéz, utána a fej.

Tanácsok

 • A pedagógust ne terhelje túl a fogyatékos gyermek beilleszkedési nehézsége.
 • A fogyatékos gyermek érezze jól magát az óvodában, iskolában.
 • A fogyatékos gyermek csináljon valamit, kösse le magát.
 • A fogyatékos gyermek viselkedése, játékmegtartása kis lépésekben gazdagodjon.
  • Régi tevékenységben új tárgy
  • Régi tárggyal új tevékenység
 • A fogyatékos gyermek ne legyen magányos, legalább elemi szinten kooperáljon társaival.
 • A fogyatékos gyermek irányíthatósága fejlődjön a pedagógussal való kooperációban (foglalkoztathatóság feltétele a kapcsolatban tarthatóság)
 • A fogyatékos gyermek a gyakoroltatáshoz szokjon meg külső motiváló hatásokat
 • A pedagógusnak legyen elképzelése a fejlesztés aktuális következő kis lépéséről.

http://ro.search.yahoo.com

#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése