Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2012. április 25., szerda

A CSALÁDI MUNKAVÉGZÉS ÉS MUNKAMEGOSZTÁS


A családi munkavégzés és munkamegosztás nevelési jelentősége
Szocializációnk fontos eleme, hogy megtanuljuk fiziológiai szükségleteinket önállóan kielégíteni.
-A gyermek ezért is tanul meg járni, beszélni. Önállóan felöltözik, hogy ne fázzon, megtanul egyedül enni, sőt, később ételt készíteni, „szerezni", megtanulja, hogy hol talál meleget, majd később ő, maga is megteremti azt, a tiltásokból megtanulja, mi jelent veszélyt testi épségére, majd sérüléseiből, vagy mások sérüléseinek láttán belátja azok elkerülésének szükségességét, illetve megtanulja a kezelési módokat.
 
-De vajon az a gyermek, aki nem családban nő fel, honnan tudja, hogy teremtsen meleget, honnan teremtsen kötszert egy sérüléshez, vagy hogyan kerül étel az asztalra, tiszta ruha a szekrénybe?
-Az ő szocializációjuk, helyzetükből adódóan más, s ennek a sajátos, ugyanakkor természetesen szükséges folyamatnak az elősegítése az Ön feladata!
 
Háztartási tevékenységeink csoportjai:
 • Élelmiszerek ismerete, ételkészítés.
 • A háztartási tevékenységek szervezése.
 • A lakókörnyezet higiénéje, a tisztító és takarítóeszközök ismerete.
 • A háztartásban fellelhető textíliák tisztítása, javítása, készítése.
 • Lakáskultúra, környezetalakítás.
 • Anyagi források, s azok elosztása a háztartásban.
 
Hogyan sajátít el ismereteket a gyermek?
 
Önellátás, önállóság a háztartásban:
-A gyermek fejlődése során különös gondot kell fordítanunk arra, hogy kreativitása fejlesztése közben a mindennapi életben hasznosítható ismereteket is elsajátíthasson.
 
Élelmiszerek, étkezés. A konyha, és a kapcsolódó tevékenységek
 
A családi élet fontos helyszíne a konyha, a közös étkezések mellett a közös ételkészítés is komoly összekovácsoló erő.
-Ám ennek a tevékenységnek nem csupán a szép emlékek születése, a kellemes, együtt töltött idő a szerepe, hanem az önellátásra való szoktatás is itt kezdődik el bizonyos értelemben.
-A kislány a női és anyaszerep sok vonását itt sajátítja el, a kisfiú pedig épp a női szereptől való különbözőségét tanulja meg!
 
Néhány alapszabály, amire oda kell figyelni:
 • Fontos alapelv, hogy ne csak az ételek elkészítésének folyamatával ismertessük meg a ránk bízott gyermekeket, hanem azok élettani, egészségre gyakorolt hatását is!
 • Ne csak a különböző alapanyagokat ismertessük meg, de a fűszereket, ízesítőket is!
 • Az élelmiszer-higiénén belül fektessünk különös súlyt az élelmiszerek megfelelő módon való tárolására, valamint az eltarthatósági időre, élelmiszertípusonként!
 • Adjunk ismereteket a diétás ételek elkészítésének módjáról is, hisz szélsőséges esetekben ételallergiával, vagy cukorbetegséggel is találkozhatunk!
 
A szervezett háztartási tevékenység, feladatmegosztás az egy háztartásban élők között
 
-A háztartási tevékenységek köre jóval szerteágazóbb, mintsem, hogy a konyhára korlátozhatnánk.
-A háztartás, mint minden munka, csakis szervezetten működhet, s ezt a szabályt minden körülmények között meg kell tartanunk!
-A háztartásban különböző szintű, tehát különböző képességeket feltételező feladatok vannak.
Mindig ügyeljünk arra, hogy a feladatok közül mindenkor a korának, s képességeinek megfelelő részfeladatot kapja a gyermek, mert a sikerélmény, ami által a későbbiekben is szívesen vesz majd részt a feladatok elvégzésében, csakis így biztosítható!
-Lehetőleg úgy adja meg a feladatokat a gyermekeknek, hogy legyen választási lehetőségük.
- Erre azért van szükség, mert készség-szinten csakis az önállóan felvállalt feladatokat látjuk el. A feladatok elosztásánál figyeljen arra, hogy a gyermekek egymásra figyelve, közösen dolgozzanak! Így egyrészt a közösségben való életre is neveljük őket, illetve egymás munkájára figyelve, azt jobban megbecsülve saját részfeladatukat is értékesebbnek fogják érezni
 
A tiszta környezet
 
Intézményi körülmények között a tisztítóeszközök fajtái, s azok használatának módja behatárolt.
Ugyanakkor tisztában kell lennünk avval, hogy a személyi higiéné és a környezeti higiéné egyaránt fontos, ám fontosságuk nem eleve determinált, meg kell tanulnia, ismernie a gyermeknek ezek fontosságát.
-Az, hogy felnőttként is igényelje a szép, tiszta környezetet egy ember, már a gyermekkorban ki kell, hogy alakuljon, még ha a gyermekek rend iránti igénye néha egyáltalán nem látszik.
 
Néhány fontos tanács:
 • A gyermekekkel mindenkor beszélje meg, mit, milyen módon lehet tisztítani!
 • A takarítás, rendrakás, rendtartás folyamán különös figyelmet szenteljen a feladatok elosztására!
 
-Takarítani, rendet rakni, vagy épp mosogatni általában nem szeretnek a gyerekek.
Ha mindemellett még konfliktushelyzet is származik a feladatmegosztásból, akkor a környezeti higiéné nem igény szintű, csupán utasításra létrehozott állapot lesz.
 Textíliákkal való bánásmód

 
-Mindennapjainkban az egyik leggyakoribb anyag, amivel találkozunk, a textil.
Ha fel akarjuk sorolni, hányféle textillel találkozunk a háztartásban, hihetetlenül nagy munkára vállalkozunk. A hálószoba kárpitjától a takarókig, huzatokig, ruháinktól törölközőinkig, konyharuháinktól divattáskánkig stb.
 
-A textíliákkal való bánásmód megtanulása tehát kikerülhetetlenül szükséges.
-Mik a textíliákkal végzendő háztartási tevékenységek?
 • Tisztítjuk őket, mossuk, vagy épp vegytisztítást végzünk, végeztetünk, vasaljuk is.
 • Javítjuk őket. Ha elszakadnak, varrással, szabással, tűzéssel, esetleg ragasztással javíthatjuk a textíliákat, gépi, vagy kézi úton.
 • Magunk is készíthetünk használati tárgyakat textilből, szabással, varrással.
 
-A szintetikus és természetes anyagokból készült anyagok más-más bánásmódot igényelnek, ezért célszerű a textileken látható nemzetközi jelzéseket megnézni, jelentésüket ismerni.
- Kisebb gyermekekkel akár a ruhanemű szétválogatását végezhetjük közösen, vagy épp a mosott ruha hajtogatását, válogatását, így már egészen korán tudatosodni fog a gyermekben, hogy a tiszta, ép ruhanemű, textil, milyen munkafolyamatokon megy keresztül.
 
Lakókörnyezetünk, az otthonos otthon
 
A háztartásban mindeddig a praktikummal foglalkoztunk, noha az esztétikum legalább annyira fontos.
 Hogy miért?
-Mert a lakás akkor válik az ember számára otthonná, ha emocionálisan kötődik oda. Ezt a fajta kötődést akkor érjük el legbiztosabban, ha a gyermekek személyes tárgyai, saját készítésű díszei helyet kapnak. Így egyrészt az otthon érzését, illetve az otthon saját képükre formálásának igényét is elérhetjük, másrészt esztétikai, tér, forma, aránylátásuk, ízlésük formálásában is tudatos szerepet vállalunk.
Az esztétikus környezet kialakítására többféle eszköz is rendelkezésre áll, különböző kreatív foglalkozások keretében akár. Itt kell megjegyeznünk, hogy a gyermek környezettudatos nevelése rendkívül fontos feladat, ami az iskola, s az iskolán kívüli környezet együttes felelőssége.
A gyermek egyéni ízlésvilága, széphez, esztétikumhoz való viszonya éppúgy alakítható és alakítandó, mint az épített, illetve természetes környezethez való viszonya.
Nagyon fontos, hogy a személyes tér díszítése, alakítása során a gyermeket ne érje negatív kritika, inkább ismertessünk meg vele minél többféle lehetőséget, alternatívát, s így ő maga döntheti el, hogy milyen környezetben, milyen tárgyak között érzi magát leginkább otthon.
 
Gazdálkodás a háztartásban
 
Noha a háztartás témaköre gyakorlatilag kimeríthetetlen téma, valami mégis határt szabhat fantáziánknak, méghozzá az anyagi lehetőségek.
Amikor önállóságra nevelésről beszélünk, s ezen belül a háztartás különböző tevékenységi formáiról, óhatatlanul szembe kell néznünk avval a ténnyel, hogy a források elosztása, beosztása soha nem könnyű feladat, sem felnőtteknek, sem pedig gyermekeknek.
-Hogy a szigorú következetesség a célravezető, vagy épp az engedékenyebb magatartás, mi szerint majd megtanulja a saját kárán a gyerek.
- Családban, ahol a könnyelműség következményei végett bekövetkezett nehézségekből van, aki kisegítsen, tán megengedhető ez a hezitáló kérdés. Ugyanakkor olyan gyermekeknél, akiknek nem csak önállóságot kell tanítanunk, de azt is, hogy magukra utaltan hogyan őrizhetik meg önállóságukat.
Az anyagi források beosztását nem feltétlenül kell pénzzel gyakorolni, használhatunk meghatározott időre meghatározott kreditet, tallért, bárminek nevezhetjük. Bizonyos tevékenységekért, dolgokért plusz kredit jár, bizonyos dolgok viszont kreditért kaphatóak. Ez a „kalmárkodó" játék bizonyos mértékig versenyhelyzetet is teremt a gyerekek között, épp ezért nagy figyelmet kell fordítanunk rá, hogy ne fajulhasson ellenségeskedéssé a játék!
Ugyanakkor a források beosztása, s az evvel járó sikerélmény feltétlenül gyakorolható ilyen közös szerepjátékokkal.

https://ellato.bekesmegye.hu
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése