Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. február 27., péntek

EMLÉKTÁR-PÁSKÁNDI GÉZA MELLSZOBRÁNAK AVATÁSA A KÖLCSEI FERENC KOLLÉGIUMBAN-.1998 MÁJUS 16-ÁN


EMLÉKTÁR-
 PÁSKÁNDI GÉZA SZOBORAVATÁSÁN ELHANGZOTT BESZÉD A KÖLCSEY FERENC KOLLÉGIUMBAN.MEGKÉSETT ÜZENET PÁSKÁNDI GÉZÁHOZ.
Üzenjük Neked mi, szatmárhegyiek.a –kék szilvafák-birodalmából,szatmáriak a város pereméről, a stílusteremtő stílustalanság még létező képviselőin keresztül,a lapos de rangos város porában poroszkálókkal, a barokk kripták néma lakóival együtt,hogy magunkénak tudunk és tartunk,hogy szellemi hagyatékod,életműved megfelelő helyre kerül Szatmár és az erdélyi magyarság történelmében,az egyetemes magyar irodalomtörténetben.
Üzentek Neked a csíkszeredai székely fiatalok,akik ebben az évben március 15-.én a Te gondolataidat idézték,vallották,mint múltunk,jelenünk és jövőnk egyik szellemi megtestesítőjét,városuk főterén. Te, elsősorban a miénk vagy az erdélyi magyaroké. Szenvedéstől és megalázottságtól átitatott sorsunk a Te életutadon ugyanúgy vonul végig,mint a miénken. Ez vértez fel bennünket a holnap küzdelmeire.
De üzennek a fővárosból és Erdély nagyvárosaiból,azok a kortárs barátok és ismerősök,akiknek nem volt alkalmuk elmondani Neked,hogy a Te elméd,írói hitvallásod,és emberi sorsod,nem tört meg a modern –izmusok-kegyetlen és kíméletlen útvesszőjében-megmaradt az alkotó erkölcsiség feddhetetlen szellemében.
Mindannyian megkéstünk üzenetünkkel,megkéstünk, mert emberi gyarlóságunk,hiúságunk,közömbösségünk akadályain nem tudtunk kellő időben túllépni,mert sajnos még ma sem tudjuk kellőképpen megbecsülni és megvédeni szellemi elitünket,mert Kelet-Európa egén a lopakodó sötét árnyak még ma is riogatnak.
De hála a sorsnak,hogy ma itt állhatunk mindannyian,a Iieiddel együtt,hogy méltóan tekintsünk vissza a múltra,és hittel bizakodással a jövőbe.
Emlékezésünk nem tartozás kiegyenlítés,avagy sütkérezés a zsenialitásod,kivívott,elismert fényében,hanem erőmerítés,erőforrás a megmaradásunkhoz szükséges szellemi értékrend kialakításához.
Megalakított baráti társaságunk a kegyetlen Idő szülötte,az Időé amely ennyit mért ki Neked.
A jövőben ahhoz,hogy szellemed éljen,verseid világítsanak,drámáid életre keljenek,novelláid gondolatokkal gazdagítsanak,már az útókor feladata,a mindenkié,különös tekintettel a felnövekvő tehetséges ifjú nemzedékre.
A Kölcsey Ferenc Kollégium,amelynek diákja voltál velünk együtt,és ahol ma emlékszobrodat avatjuk,mindannyiunk –alma matere,nagyszerű tanáraival és diákjaival,becsülettel és áldozatkészséggel szolgálja emlékedet,-azt a megrendítően drámai harcot,amit az indulástól a kiteljesedésig vívtál önmagaddal és korunk gátlástalan,hiteszegett világával.
Emlékezetünkben most is együtt ülünk a „Tabak”asztalánál,kezedben az elmaradhatatlan cigarettával,amint egy papír szalvétára veted a következőket-
Egyesek élete emésztő gond,míg mások élete gondtalan emésztés. Emésztő gondjaink olykor sokasodnak,segítsen emléked ezek enyhítésében-
Dr.Bauer Béla
A Páskándi Géza Baráti Társaság elnöke.
Szatmárnémeti 1998 Május 16-án#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése