Keresés: gyermekek orvosi cikkekben - Children medical articles: Search box

2015. február 18., szerda

EGY SZEMERNYI NÉP VILÉGTÖRTÉNELMI TISZTESSÉGÉNEK MEGGYALÁZÁSA.

Nem az 1956  történelmi eseményei átélőinek szól ez a néhány gondolatom hanem az utókor szemlélőinek akik egy átpolitizált világban a valós történelmi tények ismeretének hiányában feledésbe merítik akarva vagy akaratlanul népük történelmének talán legdicsőségesebb napjait.
Ami a napokban magyar országon történt egy regenerálódó hatalmi törekvés megnyilvánulása a politika szennyes eszközeivel keresve a történelmi tények meghamisítását. Mindez a regnáló magyar kormány sunyi és hátborzongató beleegyezésével. Ellenforradalomnak nevezték a mindenkori magyar történelem büszkeségét saját hazája földjén és hősöknek nyilvánították, rangos emlékművet állítván a szent magyar forradalom leverésének  harcában elesett agresszorainak..
Nem a kegyeletsértés méltányosságának évezredes tisztessége ellen hadakozok,hanem amiatt az agresszió miatt amivel letiporták egy nemzet szabadságszerető nép jogos vágyait,olyanok akik ezeket az embereket a szülőföldjükön gyilkolták halomra és űzték el szeretett hazájukból. Ők nem saját hazájuk védelmében estek el,hanem egy ideológia becstelen oltárán,váltak áldozatokká idegen országban. Tiszta szívemből sajnálom őket mert ők is ugyanannak a rémes hatalomnak estek áldozatul mint mi.. De amikor a jelenlegi orosz hatalom annak ellenére hogy Jelcin államfő is bocsánatot kért a magyar néptől a bűnös vérengzésért,ismét napirendre tűzték az egyszer már beismert vétket már mélyen megalázó minden magyar ember számára.
A magyar föld mindig befogadó volt,pihenjenek békében ezek a szegény áldozatok úgy ahogy a mi honfitársaink is akik idegen földben nyugszanak. Csupán annyi kiegészítéssel hogy a becstelen élők ne gyalázzák meg emléküket.  
Tisztelt Orbán Viktor !!
Ön egy nagyon tisztességtelen történelmi játszmának a résztvevője,és egyben végrehajtója is visszaterelve az országot és annak népét egy dicstelen hatalom akoljába. Ez a látogatás nem az energia ellátás ,egészségügy,tanügy,Tatár nagykövetség problémáiról szólt,hanem egy diktátor szennyesének tisztításáról amihez Ön szégyentelenül asszisztált, meggyalázva a magyar nép 1956-os szabadságvágy értékeit.
Ön a Nagy Imre temetésén elmondott beszédében kommunista és szovjethatalom ellenes hitet érlelt bennünk, meggyőzve a magyar népet szavai tisztességével. De 25 év elteltével azt bizonyította hogy ez a két eszmevilág csupán hatalmi célokat jelentett,és ma már az akkori –vezérkomcsizó és bősz ruszki gyilkosozó hősből már mindebből politikai és hatalmi tőkét kovácsolt,és a pulikutya szerepét tölti be az akkor elátkozott keleti hatalom mellet.
Jómagam a z 1956-os szabadságharc átélője,tanúja,és egyben szenvedője is voltam. Ajánlom önnek hogy a hazug és tolvaj vigéceivel ne próbálja a jövő nemzedékét tévútra vezetni,a szent történelmi rend és igazság elterelésével vagy félremagyarázásával.

Dr.Bauer Béla. Ph.D.
#1 Dr.BauerBela

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése